Коронавірус

   

Рубрики  

   

   

Пошук  

   

Рекомендуємо відвідати  

Бюджет участі

   

 
   

Увійти/Вийти  

   

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому

міської  ради

15.05.2014 № 84

 

Перелік адміністративних послуг, що надаються виконавчими органами Соледарської міської ради (зі змінами від 12.05.2016)

 

Назва послуги

Виконавець

Примітка

1

Надання довідки про перебування  (неперебування) на квартирному обліку при  Соледарськійміськійраді

Відділ з управління комунальною власністю

 

2

Видача довідки з архіву про заробітну плату для обчисленняпенсії

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

 

3

Видача ордера на видалення зелених насаджень

Відділ архітектури та містобудування

 

4

Внесеннязмін в існуючунумерацію у забудовім.Соледара і присвоєнняокремогопоштового номера об’єктунерухомого майна

Відділархітектури та містобудування

 

5

Видача листа-погодження режиму роботиоб’єктівторгівлі, ресторанного господарства та побутовогообслуговуваннянаселення, розташованих на територіїм.Соледара.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів

 

6

Взяття на облік громадян(ина), які(ий) потребують(є) поліпшення житлових умов при  Соледарській міській раді

Відділ з управління комунальною власністю

 

7

Зняття громадян (ина) з обліку громадян, які (ий) потребують (є)  поліпшення житлових умов   при  Соледарській  міській раді 

Відділ з управління комунальною власністю

 

8

Внесення змін до облікових (ої) справ (и) громадян(ина)

Відділ з управління комунальною власністю

 

9

Наданнядозволугромадянам(ину) на зміну договору найму на житлові(е) приміщення в м. Соледарі

Відділ з управління комунальною власністю

 

10

Наданняжитлових (ого) приміщень(ня) громадянам (ину) в м. Соледарі

Відділ з управління комунальною власністю

 

11

Включення (виключення) квартир до (з) числа службових

Відділ з управління комунальною власністю

 

12

Затвердження спільних рішень адміністрацій та профспілок щодо заселення службового житлового приміщення у м. Соледарі

Відділ з управління комунальною власністю

 

13

Надання дозволу громадянам на обмін житлових приміщень

Відділ з управління комунальною власністю

 

14

Надання дозволу на бронювання житловог оприміщення

Відділ з управління комунальною власністю

 

15

Надання дозволу громадянину (нам) на виконання проектнихробіт по встановленнюгазової колонки вквартирібагатоповерховогожитловогобудинку

Відділ комунального господарства

 

16

Наданнядозволугромадянину (нам) на підключеннясадибноїділянки  до міського водопроводу

Відділ комунального господарства

 

17

Видачадозволу  на проведенняземлянихробіт на територіїм.Соледар

Відділ комунального господарства

 

19

Видачадовідки  з архіву про підтвердження трудового стажу

Відділбухгалтерськогообліку та звітності

 

20

Видачадовідки про заробітну плату для отримання кредиту

Відділбухгалтерськогообліку та звітності

 

21

Видачадовідкипро доходи

Відділбухгалтерськогообліку та звітності

 

22

Видачадовідки про середнюзаробітну плату (дохід) (для розрахункувиплат на випадокбезробіття)

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

 

23

Видача копії рішення Соледарської міської ради

Організаційнийвідділ

 

24

Видачакопіїрішеньвиконкомуаборозпорядженьміськогоголови

Загальнийвідділ

 

25

Видачадовідки про склад сім’ї  з  місцяпроживання

Загальнийвідділ

 

26

Видачадовідки про  склад сім’їабозареєстрованих у житловомуприміщенні/ будинку/ осіб

Загальний відділ

 

27

Надання дозволу громадянину(ці)  вчинити купівлю – продаж (міну, дарування, прийняття в дар) житла/майна (квартири, будинку, їх частини, інш.), що належить на праві приватної власності (користування)  малолітній (неповнолітній) дитині

Служба у справах дітей

 

28

Наданнядозволугромадянину(ці) вчинитикупівлю – продаж ( дарування, прийняття в дар) житла/майна (квартири, будинку, їхчастини, інш.)

Служба у справах дітей

 

29

Наданнядозволугромадянину (ці)на укладання договору про припинення права на аліменти, у зв'язку з передачею права власності на житломалолітній (неповнолітній) дитині

Служба у справах дітей

 

30

Визначеннямісцяпроживаннямалолітньої (неповнолітньої) дитини

Служба у справах дітей

 

31

Встановлення порядку побачення  з малолітньою (неповнолітньою) дитиною з одним із батьків, який проживає окремо від дитини

Служба у справах дітей

 

32

Призначеннягромадянина(ки) опікуном /піклувальника/ над малолітньою (неповнолітньою) дитиною

Служба у справах дітей

 

33

Видачадовідки про право фізичної особи на отримання доходу відподаткового агента без утриманняподатку

Відділземельнихресурсів

 

34

Затвердження  проекту (технічноїдокументації) землеустроющодовідведенняземельної(их) ділянки(ок) у м.Соледарі

Відділземельнихресурсів

 

35

Затвердження технічної документаціїі з землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у м.Соледарі

Відділземельнихресурсів

 

36

Затвердження технічної документації із землеустрою щодо  поділу або об’єднанню земельних ділянок у м.Соледарі

Відділземельнихресурсів

 

37

Наданнядозволу на розробку проекту (технічноїдокументації)  землеустроющодовідведенняземельної(их) ділянки(ок) у м.Соледарі

Відділземельнихресурсів

 

38

Надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у м.Соледарі

Відділземельнихресурсів

 

39

Надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу чи об’єднанню земельних ділянок у м.Соледарі

Відділземельнихресурсів

 

40

Припиненняорендиземельноїділянки (частини)  у м. Соледарі

Відділземельнихресурсів

 

41

Припинення права постійногокористування земельною ділянкою (частини) у м.Соледарі

Відділземельнихресурсів

 

42

Подовженнядії договору орендиземельноїділянки у м. Соледарі

Відділземельнихресурсів

 

43

Внесеннязмін до рішеньміської ради щодоземельнихвідносин

Відділземельнихресурсів

 

44

Реєстраціянародження

Спеціаліст з державноїреєстраціїактівцивільного стану

 

45

Реєстраціясмерті

 

Спеціаліст з державноїреєстраціїактівцивільного стану

 

46

Реєстраціяшлюбу

Спеціаліст з державноїреєстраціїактівцивільного стану

 

47

Видачадовідки на отриманнядопомоги на поховання

Спеціаліст з державноїреєстраціїактівцивільного стану

 

48

Видачадовідки на отриманнядопомоги у зв’язку з народженнямдитини

Спеціаліст з державноїреєстраціїактівцивільного стану

 

49

Видачадовідки на отриманнядопомоги у зв’язку з народженнямдитиниматері-одиначки, яка не перебуває в шлюбі

Спеціаліст з державноїреєстраціїактівцивільного стану

 

50

Наданнявисновку про  погодження проекту землеустроющодовідведенняземельноїділянки

Відділ архітектури та містобудування

 

51

Надання дозволу фізичній особі-підприємцю /юридичній особі на розміщення зовнішньої  на розміщення реклами на спеціальних конструкціях щитах /фасадах будівель/житлових будинках/спорудах / транспортних засобах тощо у м.Соледарі

Відділ архітектури та містобудування

 

52

Затвердження акта  міської комісії виконавчого комітету по обстеженню зелених насаджень, що підлягають видаленню  ум.Соледарі

Відділ архітектури та містобудування

 

53

Надання згоди фізичній (им) особі (ам)- підприємцю (-ям)/юридичній особі на розробку містобудівної документації та збір вихідних даних на проектування для переведення житлового будинку/квартири у м. Соледарі  в нежитловий (-у)

Відділ архітектури та містобудування

 

54

Надання згоди громадянам (-у,-ці) на розробку містобудівної  документації  щодо будівництва (реконструкції , реставрації , капітального ремонту, технічного переобладнання) житлових будинків/ квартир, вбудованих та прибудованих приміщень/

мансард/господарських  споруд та інших будівель у  м.Соледарі

Відділ архітектури та містобудування

 

55

Надання згоди  фізичним особам –підприємцям , юридичним особам  на розробку містобудівної документації та збір  вихідних даних на проектування для будівництва (реконструкції, реставрації капітального ремонту, технічного переобладнання) об’єктів цивільного та промислового призначення  у м.Соледарі

Відділ архітектури та містобудування

 

56

Видача  паспорту прив’язкитимчасовоїспоруди (ТС) для провадженняпідприємницькоїдіяльності

Відділ архітектури та містобудування

 

57

Видачабудівельного паспорта забудовиземельноїділянки

Відділ архітектури та містобудування

 

58

Видачамістобудівних умов та обмежень забудови  земельних ділянок (МУОЗ)

Відділархітектури та містобудування

 

59

Затвердження акта міськоїміжвідомчоїкомісії по обстеженнютехнічного стану об’єктівжитлового та соціально-культурного призначенняу м.Соледарі

Відділархітектури та містобудування

 

60

Скасуваннядозволу (згоди) громадянам (-у,-ці), наданого (-ої) згідно з рішенням виконкому міської ради , на будівництво житлового будинку /гаража у м. Соледарі

Відділархітектури та містобудування

 

61

Надання згоди громадянам (-у,-ці) на внесення змін до технічної документації на житловий будинок/ квартиру у м.Соледарі

Відділархітектури та містобудування

 

62

Зняття з реєстрації місця проживання

Відділ реєстрації місця проживання фізичних осіб

 

63

Реєстрація місця проживання/перебування

Відділ реєстрації місця проживання фізичних осіб

 

64

Видача довідки про склад сім’ї з місця реєстрації

Відділ реєстрації місця проживання фізичних осіб

 

65

Видача довідки про реєстрацію місця проживання особи

Відділ реєстрації місця проживання фізичних осіб

 

66

Видача довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб

Відділ реєстрації місця проживання фізичних осіб

 

67

Видача довідки про забезпеченість житловою площею (склад сім’ї, технічні характеристики житла, розмір платежів)

Відділ реєстрації місця проживання фізичних осіб

 

68

Видача довідки про склад сім’ї наймача та займане ним приміщення

Відділ реєстрації місця проживання фізичних осіб

 

69

Видача довідки про склад сім’ї громадянина, що мешкає у жилому приміщенні (кімнаті, кімнатах) у гуртожитку, та займані ними приміщення

Відділ реєстрації місця проживання фізичних осіб

 

70

Видача довідки з місця проживання про склад сім’ї та реєстрацію

Відділ реєстрації місця проживання фізичних осіб

 

 

   

Яндекс.Метрика