Коронавірус

   

Рубрики  

   

   

Пошук  

   

Рекомендуємо відвідати  

Бюджет участі

   

 
   

Увійти/Вийти  

   

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконкому
Міської ради
13.06.2013 № 132
Додаток 1

Інформаційна картка № 1
адміністративної послуги з видачі довідки про перебування (неперебування) на квартирному обліку при Соледарській міській раді

1. Інформація про суб»єкта надання адміністративної послуги
Найменування:Соледарська міська рада, відділ з управління комунальною власністю.
Місцезнаходження : м. Соледар, вул. Паркова, 3а(к.14,17)
Режим роботи: з 8.00 – 17.00, п'ятниця з 8.00 – 15.45, перерва: 12.00-12.45, вихідні дні – субота, неділя.
Телефон. (06274)4-20-68, 4-30-06,4-20-37,факс 4-20-65
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2. Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання.
1) Заява (додаток 1);
2) Копія паспорта заявника ,завірена заявником;
Спосіб подання : особисто або поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення).

3.Платність або безоплатність адміністративної послуги , розмір та порядок внесення плати(адміністративного збору) за платну адміністративну послугу.
Адміністративна послуга надається безоплатно.

4. Строк надання адміністративної послуги.
Чотири робочих дня з дня отримання ( надходження поштою) заяви та
необхідного переліку документів .

5.Результат надання адміністративної послуги.
Довідка про перебування (неперебування) на квартирному обліку при виконкомі Соледарської міської ради (додаток 2).

6.Можливі способи отримання відповіді (результату).
Особисто або поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення)
7.Акти законодавства , що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги.
Закон України від 02 жовтня 1996 року № 393/96-ВР «Про звернення громадян»;
Житловий кодекс УРСР від 30 червня 1983 року №5464-Х із внесеними змінами;
Закон України від 21травня 1997року№ 280/97-ВР«Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними змінами.

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів Н.Л. Рогаченко


Керуючий справами виконавчого
комітету А.М. Башкірова
Чуйко О.Г.

Додаток 1

до ІК № 1
(пункт 2)


Соледарському міському голові
_______________________________

Заявник:
_______________________________
_______________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
Адреса:
_______________________________
_______________________________
_______________________________ЗАЯВА

Прошу видати довідку щодо перебування ( неперебування)
__________________________________________________________________
(фамілія, ім’я, по батьковізаявника)

на квартирному обліку при Соледарській міській раді

Спосіб отримання довідки про перебування (неперебування) на квартирному обліку при Соледарській міській раді: особисто або поштою (необхідне підкреслити)
рекомендованим листом з повідомленням про вручення)

Дата підпис П.І.Б.

Я, ознайомлений(а) з положенням Закону України «Про захист персональних даних» та даю добровільну згоду на збір, обробку та використання моїх персональних даних.
________________ _________________
Дата Підпис

Додаток 2

до ІК № 1

(пункт 2)

Штамп

ДОВІДКА

Видана гр.______________________________________________________

про те, що він (вона) перебуває (не перебуває) на квартирному обліку
(необхідне підкреслити)
при Соледарській міській раді з ___________________________.
(дата постановки на облік)
Складом родини ______ особи ( ______________________________ ).
( ПІБ осіб)

Довідка видана за вимогою.

Спосіб отримання довідки особисто або поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення)(необхідне підкреслити).


Начальник відділу з управління
комунальною власністю міської ради підпис П.І.Б.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому
міської ради

13.06.2013 № 132
Додаток 2

Інформаційна картка № 2
адміністративної послуги з видачі довідки з архіву про заробітну плату для обчислення пенсії

1.Інформація про суб»єкта надання адміністративної послуги
Найменування: Соледарська міська рада, відділ бухгалтерського обліку та звітності.
Місцезнаходження : м. Соледар, вул. Паркова, 3а (к.15)
Режим роботи: з 8.00 – 17.00, п'ятниця з 8.00 – 15.45, перерва: 12.00-12.45, вихідні дні – субота, неділя.
Телефон. (06274)4-20-68, 4-20- 69,факс 4-20-65,
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2.Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання.
1) Заява (додаток );
2) Копія паспорта заявника ,завірена заявником;
3)Копія ідентифікаційного коду ,завірена заявником;
4)Копія трудової книжки ,завірена заявником
Спосіб подання : особисто або поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення).

3.Платність або безоплатність адміністративної послуги , розмір та порядок внесення плати( адміністративного збору) за платну адміністративну послугу.
Адміністративна послуга надається безоплатно.

4.Строк надання адміністративної послуги.
Сім робочих днів з дня отримання ( надходження поштою) заяви та
необхідного переліку документів.

5.Результат надання адміністративної послуги.
Довідка з архіву про заробітну плату для обчислення пенсії.

6.Можливі способи отримання відповіді (результату).
Особисто або поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення).

7.Акти законодавства , що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги.
Постанова правління Пенсійного фонду України від 25 листопада 2005 року № 22-1 „Про затвердження порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” з внесеними змінами;
Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР „Про місцеве самоврядування в Україні” з внесеними змінами.

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів Н.Л. Рогаченко

Керуючий справами виконавчого
комітету А.М. Башкірова

Мироненко О.Ю.

Додаток
до ІК № 2
(пункт 2)

Міському голові


_____________________________
П.І.Б.

_____________________________

(місце роботи та посада)

_____________________________

(адреса)
тел.__________________________
ЗАЯВА

Прошу видати довідку про заробітну плату для обчислення пенсії за період роботи з ________р. по ________р. в _____________________________
(дата)(дата)( місце роботи)
напосаді _________________________________________________________.

Копія паспорта на _________ аркушах, копія ідентифікаційного номера
(кількість)
на1 аркуші, копія трудової книжки на __________ аркушах додається, що
(кількість)
завіренізаявником.
Спосіб отримання довідки особисто або поштою за вказаною адресою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення)
(необхідне підкреслити).

________________ _________________
Дата Підпис

Я, ознайомлений(а) з положенням Закону України «Про захист персональних даних» та даю добровільну згоду на збір, обробку та використання моїх персональних даних.
________________ _________________
Дата Підпис

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів Н.Л. Рогаченко


Керуючий справами виконавчого
комітету А.М. Башкірова
Мироненко О.Ю.
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому
міської ради

13.06. 2013 № 132
Додаток 3

Інформаційна картка № 3
адміністративної послуги з видачі ордера на видалення зелених насаджень

1.Інформація про суб»єкта надання адміністративної послуги
Найменування:Соледарська міська рада, відділ архітектури та містобудування
Місцезнаходження : м. Соледар, вул. Паркова, 3а (к.20)
Режим роботи: з 8.00 – 17.00, п'ятниця з 8.00 – 15.45, перерва: 12.00-12.45, вихідні дні – субота, неділя.
Телефон. (06274)4-20-68, 4-25- 62,факс 4-20-65,
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2 Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання.
1) Заява (додаток );
2) Копія паспорта заявника ,завірена заявником;
3)Довідка про балансову належність зелених насаджень ( у разі звернення юридичної особи).
Спосіб подання : особисто або поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення).

3.Платність або безоплатність адміністративної послуги , розмір та порядок внесення плати(адміністративного збору) за платну адміністративну послугу.
Адміністративна послуга надається безоплатно.

4.Строк надання адміністративної послуги.
30 робочих днів з дня отримання ( надходження поштою) заяви та
необхідного переліку документів ( у разі неможливості прийняття рішення у зазначений строк – на першому засіданні виконавчого комітету після закінчення цього строку).

5.Результат надання адміністративної послуги.
Ордер на видалення зелених насаджень

6.Можливі способи отримання відповіді (результату).
Особисто або поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення).

7.Акти законодавства , що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги.
Правила утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів України, затверджені наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 29 липня 1994року №70 з внесеними змінами ;
Порядок видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 року № 1045 з внесеними змінами;
Ст.30 Закону Українивід 21 травня 1997 року«Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними змінами.

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів Н.Л. Рогаченко

Керуючий справами виконавчого
комітету А.М. Башкірова
Соколенко І.М.

Додаток
до ІК № 3

(пункт 2)

Міському голові
_______________________
________________________
(П.І.Б.заявника)
вул ._____________________
________________________
тел. ____________________


ЗАЯВА

Прошу видати ордер на видалення зелених насаджень __________________________________________________________________
_______________________________________________________________
(найменування зелених насаджень, вік, стан)
розташованих по вул._______________________________________________ ______________________________________________________у м. Соледарі.

Спосіб отримання ордера на видалення зелених насаджень: особисто або
поштою за вказаною адресою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення)(необхідне підкреслити).

__________________ _________________
(дата) (підпис)


Я,_______________________________________________________________
(прізвище,ім"я, по батькові заявника)
Ознайомлений(а) з положенням Закону України "Про захист персональних даних" та даю добровільну згоду на збір, обробку та використання моїх персональних даних.
__________________ _________________
(дата) (підпис)

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів Н.Л. Рогаченко


Керуючий справами виконавчого
комітету А.М. Башкірова

Соколенко І.М.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому
міської ради
13.06.2013 № 132
Додаток 4

Інформаційна картка № 4
адміністративної послуги щодо внесення змін в існуючу нумерацію у забудові м.Соледара і присвоєння окремого поштового номера об’єкту нерухомого майна

1.Інформація про суб»єкта надання адміністративної послуги
Найменування:Соледарська міська рада, відділ архітектури та містобудування.
Місцезнаходження : м. Соледар, вул. Паркова, 3а (к.20)
Режим роботи: з 8.00 – 17.00, п'ятниця з 8.00 – 15.45, перерва: 12.00-12.45, вихідні дні – субота, неділя.
Телефон. (06274)4-20-68, 4-25- 62,факс 4-20-65,
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2.Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання.
1) Заява (додаток);
2) Копія паспорта заявника ,завірена заявником;
3)Копія свідоцтва про державну реєстрацію ( у разі звернення юридичних осіб), завірена заявником;
4) Копія Статуту ( Положення) (у разі звернення юридичних осіб)), завірена заявником;
5)Копія технічного паспорта (інвентарної справи) на об"єкт містобудування), завірена заявником;
6)Довідка про балансову належність об"єкта ( у разі звернення юридичних осіб), завірена заявником;
7)Копія документа на право власності (свідоцтво, договір купівлі-продажу, міни, дарування, тощо)), завірена нотаріально.
Спосіб подання : особисто або поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення).

3.Платність або безоплатність адміністративної послуги , розмір та порядок внесення плати( адміністративного збору) за платну адміністративну послугу.
Адміністративна послуга надається безоплатно.

4.Строк надання адміністративної послуги.
30 робочих днів з дня отримання ( надходження поштою) заяви та
необхідного переліку документів ( у разі неможливості прийняття рішення у зазначений строк – на першому засіданні виконавчого комітету після закінчення цього строку) .

5.Результат надання адміністративної послуги.
Копія рішення виконкому міської ради про внесення змін в існуючу нумерацію у забудові м.Соледара та присвоєння окремого поштового номеру об»єкта нерухомого майна( врахована копія).

6.Можливі способи отримання відповіді (результату).
Особисто або поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення).

7.Акти законодавства , що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги.
Ст.14 Закону України від 16 листопада 1992 року №2780-ХІІ «Про основи містобудування» з внесеними змінами;
Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001року № 2768-ІІІ із внесеними змінами;
Ст.31 Закону Українивід 21 травня 1997 року № 280/97-ВР«Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними змінами.


Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів Н.Л. Рогаченко


Керуючий справами виконавчого
комітету А.М. Башкірова

Соколенко І.М.


Додаток
до ІК №4
(пункт 2)

Міському голові
________________________
________________________
(П.І.Б.заявника)
вул .____________________
________________________
тел. _____________________


ЗАЯВА

Прошу внести зміни в існуючу нумерацію у забудові м.Соледара і
присвоїти окремий поштовий номер об’єкта нерухомого майна __________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________, розташованого по вул.____________________________ у м. Соледарі.

__________________ _________________
(дата) (підпис)

Спосіб отриманнякопії рішення виконкому міської ради про внесення змін в існуючу нумерацію у забудові м.Соледара ( врахована копія): особисто або
поштою за вказаною адресою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення)(необхідне підкреслити).

Я,_______________________________________________________________
(прізвище,ім"я, по батькові заявника)
Ознайомлений(а) з положенням Закону України "Про захист персональних даних" та даю добровільну згоду на збір, обробку та використання моїх персональних даних.
__________________ _________________
(дата) (підпис)


Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів Н.Л. Рогаченко

Керуючий справами виконавчого
комітету А.М. Башкірова

Соколенко І.М.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому
міської ради
13.08.2015 №_______

Інформаційна картка № 5
адміністративної послуги з видачі листа-погодження режиму роботи об'єктів торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування населення, розташованих на території містаСоледара

1.Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги
Найменування: Соледарська міська рада, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів.
Місцезнаходження: м. Соледар, вул. Паркова, 3а (к.2)
Режим роботи: з 8.00 – 17.00, п'ятниця з 8.00 – 15.45, перерва: 12.00-12.45, вихідні дні – субота, неділя.
Телефон: (06274)4-20-68,факс: 4-20-65, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2.Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги,
порядок та спосіб їх подання.
1)заява (додаток 1 до Порядку погодження режиму роботи об'єктів торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування населення, розташованих на території міста Соледара);
2)лист-погодження режиму роботи (додаток 2,3 до Порядку погодження режиму роботи об'єктів торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування населення, розташованих на території міста Соледара), заповнений заявником (два примірника).
Спосіб подання: особисто або поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення).

3.Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу.
Адміністративна послуга надається безоплатно.

4.Строк надання адміністративної послуги.
5 робочих днів з дня отримання (особисто або поштою) заяви та
необхідного переліку документів.

5.Результат надання адміністративної послуги.
Лист-погодження режиму роботи об'єктів торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування населення, розташованих на території міста Соледара (один примірник).

6.Можливі способи отримання відповіді (результату).
Особисто або поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення).

7.Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги.
Постанова Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 року № 833 «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів» із внесеними змінами;
Постанова Кабінету Міністрів України від 16 травня 1994 року № 313 «Про затвердження Правил побутового обслуговування населення»із внесеними змінами;
наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24 липня 2002 року № 219 «Про затвердження Правил роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства»із внесеними змінами;
наказ Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 08.07.1996 №396 «Про затвердження Правил роздрібної торговельної мережі» із внесеними до нього змінами;
Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними змінами;
Закон України від 11.09.2003 №1160-IV«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;
Порядок погодження режиму роботи об'єктів торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування населення, розташованих на території міста Соледара, затверджене рішенням міської ради від 29.03.2012 № 6/21-280.


Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів Т.Л.Корж

Керуючий справами виконавчого
комітету А.М. Башкірова


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому
міської ради
08.08.2013 № 145
Додаток 1

Інформаційна картка № 6
адміністративної послуги з взяття на облік громадян (ина), які (ий) потребують (є) поліпшення житлових умов при Соледарській міській раді

1.Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги.
Найменування: Соледарська міська рада, відділ з управління комунальною власністю.
Місцезнаходження : м. Соледар, вул. Паркова, 3а (к.14,19)
Режим роботи: з 8.00 – 17.00, п'ятниця з 8.00 – 15.45, перерва: 12.00-12.45, вихідні дні – субота, неділя.
Тел.(06274)4-20-68, 4-30-06, 4-40-41, факс 4-20-65,e-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2.Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання.
1) Заява (додається);
2) довідка з місця проживання про склад сім'ї та прописку (додаток №2 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень в Українській РСР);
3)копія договору піднайму в будинку державного житлового фонду або договору найму жилого приміщення в будинку житлово-будівельного кооперативу або в будинку, що належить громадянину на праві приватної власності (у разі проживання згідно з вказаними договорами);
4) копія паспортів всіх повнолітніх членів сім'ї (1,2,10,11,12 стор);
5) копії свідоцтв про народження неповнолітніх членів сім'ї;
6) копії ідентифікаційних кодів всіх членів сім'ї;
7) довідка з місця роботи (з центра зайнятості), або копія пенсійного посвідчення, або копія свідоцтва про державну реєстрацію СПД (витяг), тощо;
8) довідка, що засвідчує факт перебування особи без постійної роботи або копія трудової книжки (у разі, якщо заявник не працює);
9) копія свідоцтва на право власності на нерухоме майно (у разі наявності);
10) копія технічного паспорта на нерухоме майно (у разі наявності);

11) копія свідоцтва про шлюб (у разі наявності);
12) громадяни, які беруться на облік на пільгових підставах або користуються правом першочергового або позачергового одержання жилих приміщень, подають документи, що підтверджують наявність пільги: медичний висновок, або копія рішення виконкому про невідповідність жилого приміщення встановленим санітарним та технічним вимогам, або довідка РАГС надана одинокій матері, або копія посвідчення ветерана праці, учасника війни, інваліда війни, учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, тощо.

Спосіб подання: особисто.

3.Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу.
Адміністративна послуга надається безоплатно.

4. Строк надання адміністративної послуги.
30 календарних днів (у разі неможливості прийняття рішення у зазначений строк – на першому засіданні виконавчого комітету після закінчення цього строку).

5.Результат надання адміністративної послуги.
Рішення виконавчого комітету міської ради

6.Можливі способи отримання відповіді (результату).
Особисто або поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення).

7.Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги.
Закон України від 02 жовтня 1996 року № 393/96-ВР «Про звернення громадян»із внесеними змінами;
Житловий кодекс УРСР від 30 червня 1983 року №5464-Х із внесеними змінами;
Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм житлових приміщень в Українській РСР, затверджені постановою Ради Міністрів Української РСР та Української республіканської ради професійних спілок від 11 грудня 1984 року №470 із внесеними змінами та доповненнями;
Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2011 року №238 «Про Єдиний державний реєстр громадян, які потребують поліпшення житлових умов» із внесеними змінами;
Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 17 травня 2011 року №47 «Про затвердження форми подання інформації до Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов» із внесеними змінами;
Закон України від 13 січня 2011 року № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» із внесеними змінами;
Закон України від 21травня 1997року№ 280/97-ВР«Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними змінами.


Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів Н.Л. Рогаченко


Керуючий справами виконавчого
комітету А.М. Башкірова
Чуйко О.Г.
Додаток
до ІК № 6
(пункт 2)

Міському голові
___________________________
гр._________________________
/прізвище/
___________________________
/ім'я , по батькові/
який (а) мешкає в м. Соледарі,
вул. ____________ буд. № ____,
кв. №_____, тел._____________

Заява
1. Прошу взяти мене, складом родини _______ осіб, на облік громадян , які потребують поліпшення житлових умов при Соледарській міській раді .
2. Працюю ________________________________________________________/вказати де, ким, з якого часу/
_____________________________________________________________________________
3. Я і моя сім'я зареєстровані постійно/тимчасово в м. Соледарі з «______»______________р. __________________ МВ ГУ МВС України в м. Соледарі по вул._________________ буд. № _______ кв. ________.
4.Житлова площа, яку я займаю, належить_____________________________ /вказати: райдержадміністрацію, відомству чи приватній особі/____________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Сім'я складається з ______________ осіб.
№ п/п
Прізвище, ім'я, по батькові
число, місяць, рік народження
ступінь спорідненості
де, ким, з якого часу працює

6. Крім вказаної житлової площі, чи має заявник, його дружина /чоловік/, батьки, діти житлову площу в м. Соледарі чи в іншому місці: ____________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Користуюсь пільгою як___________________________________________________
/вказати: сім'я загиблого, інваліда, пенсіонера, багатодітній, стан здоров'я тощо,
_____________________________________________________________________________
тип та номер документу, що засвідчує вказану обставину, ким і коли виданий/ _____________________________________________________________________________
8. Зобов’язуюсь щорічно, у період з 01 жовтня по 30 грудня, подаватидовідки з місця проживання про склад сім’ї та реєстрацію, з місця праці повнолітніх членів моєї сім’ї для перереєстрації нашої черги, а також повідомляти Соледарську міську раду про зміни житлових умов і склад моєї сім’ї.
9. Спосіб отримання листа про прийняте рішення або рішення виконкому особисто або поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) (необхідне підкреслити).
10. До заяви додаю: Підписи всіх повнолітніх
членів сім'ї:
1.____________________________ _________________________
2.____________________________ _________________________
3. ___________________________ _________________________
4.___________________________ _________________________
5.___________________________ _________________________
6.___________________________ _________________________

«_______» __________ 20___року ______________
/підпис/
Примітка: заповнюється особою, яка береться на облік.

Я,_____________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові )
повідомлений(а) про те, що моя заява буде розглянута на комісії з житлових питань при виконкомі Соледарської міської ради, що відбудеться ______________; мої персональні дані будуть внесені до Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов, заперечень проти цього не маю. З положеннями Законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та «Про захист персональних даних», постанови КМУ «Про Єдиний державний реєстр громадян, які потребують поліпшення житлових умов» ознайомлений(а), у зв’язку з чим добровільно даю згоду на збір, обробку та використання персональних даних, необхідних для вирішення зазначеного питання.

__________________ _______________
Дата Підпис


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому
міської ради
08.08.2013 № 145
Додаток 2

Інформаційна картка № 7
адміністративної послуги зі зняття громадян (ина) з обліку громадян , які (ий) потребують (є) поліпшення житлових умов при Соледарській міській раді

1.Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги
Найменування: Соледарська міська рада, відділ з управління комунальною власністю.
Місцезнаходження : м. Соледар, вул. Паркова, 3а ( к.14,19).
Режим роботи: з 8.00 – 17.00, п'ятниця з 8.00 – 15.45, перерва: 12.00-12.45, вихідні дні – субота, неділя.
Тел.(06274)4-20-68, 4-30-06, 4-40-41, факс 4-20-65,e-mail:solerada@еmail.uа.


2.Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання.
1) Заява (додається);
2) довідка з місця проживання про склад сім'ї та прописку (додаток №2 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень в Українській РСР) (за необхідністю);
3) копія свідоцтва про смерть (за необхідністю).

Спосіб подання: особисто.

3. Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу.
Адміністративна послуга надається безоплатно.

4. Строк надання адміністративної послуги.
30 календарних днів (у разі неможливості прийняття рішення у зазначений строк – на першому засіданні виконавчого комітету після закінчення цього строку).

5.Результат надання адміністративної послуги.
Рішення виконавчого комітету міської ради.

6.Можливі способи отримання відповіді (результату).
Особисто або поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення).

7.Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги.
Закон України від 02 жовтня 1996 року № 393/96-ВР «Про звернення громадян»із внесеними змінами;
Житловий кодекс УРСР від 30 червня 1983 року №5464-Х із внесеними змінами;
Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм житлових приміщень в Українській РСР, затверджені постановою Ради Міністрів Української РСР та Української республіканської ради професійних спілок від 11 грудня 1984 року №470 із внесеними змінами та доповненнями;
Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2011 року №238 «Про Єдиний державний реєстр громадян, які потребують поліпшення житлових умов» із внесеними змінами;
Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 17 травня 2011 року №47 «Про затвердження форми подання інформації до Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов» із внесеними змінами;
Закон України від 13 січня 2011 року № 2939-VІ«Про доступ до публічної інформації» із внесеними змінами;
Закон України від 21травня 1997року№ 280/97-ВР«Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними змінами.


Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів Н.Л. Рогаченко


Керуючий справами виконавчого
комітету А.М. Башкірова

Чуйко О.Г.

Додаток
до ІК № 7
(пункт 2)
Міському голові
_____________________________
___________________________
___________________________
який(яка) мешкає за адресою:
___________________________
тел.: _______________________

Заява
Прошу зняти з обліку громадян , які потребують поліпшення житлових умов при Соледарській міській раді ____________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

До заяви додаються: __________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Спосіб отримання листа про прийняте рішення або рішення виконавчого комітету : особисто або поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення).
(необхідне підкреслити)
______________ ______________
Дата Підпис

Я,___________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові )
повідомлений(а) про те, що моя заява буде розглянута на комісії з житлових питань при виконкомі Соледарської міської ради, що відбудеться ______________, мої персональні дані будуть внесені до Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов, заперечень проти цього не маю. З положеннями Законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та «Про захист персональних даних», постанови «Про Єдиний державний реєстр громадян, які потребують поліпшення житлових умов» ознайомлений(а), у зв’язку з чим добровільно даю згоду на збір, обробку та використання персональних даних, необхідних для вирішення зазначеного питання.

__________________ _______________
Дата Підпис

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому
міської ради
08.08.2013 №145
Додаток 3

Інформаційна картка № 8
адміністративної послуги з внесення змін до облікових(ої) справ(и) громадян(ина)

1.Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги
Найменування: Соледарська міська рада, відділ з управління комунальною власністю.
Місцезнаходження : м. Соледар, вул. Паркова, 3а ( к.14,19).
Режим роботи: з 8.00 – 17.00, п'ятниця з 8.00 – 15.45, перерва: 12.00-12.45, вихідні дні – субота, неділя.
Тел.(06274)4-20-68, 4-30-06, 4-40-41, факс 4-20-65,e-mail:solerada@еmail.uа.


2.Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання.
1) Заява (додається);
2) копія свідоцтва про шлюб, народження або смерть;
3) копії документів, що підтверджують наявність пільги.

Спосіб подання: особисто.

3.Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу.
Адміністративна послуга надається безоплатно.

4. Строк надання адміністративної послуги.
30 календарних днів (у разі неможливості прийняття рішення у зазначений строк – на першому засіданні виконавчого комітету після закінчення цього строку).

5.Результат надання адміністративної послуги.
Рішення виконавчого комітету міської ради.

6.Можливі способи отримання відповіді (результату).
Особисто або поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення).

7.Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги.
Закон України від 02 жовтня 1996 року № 393/96-ВР «Про звернення громадян» із внесеними змінами;
Житловий кодекс УРСР від 30 червня 1983 року №5464-Х із внесеними змінами;
Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм житлових приміщень в Українській РСР, затверджені постановою Ради Міністрів Української РСР та Української республіканської ради професійних спілок від 11 грудня 1984 року №470 із внесеними змінами та доповненнями;
Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2011 року №238 «Про Єдиний державний реєстр громадян, які потребують поліпшення житлових умов» із внесеними змінами;
Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 17 травня 2011 року №47 «Про затвердження форми подання інформації до Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов» із внесеними змінами;
Закон України від 13 січня 2011 року № 2939-VІ«Про доступ до публічної інформації» із внесеними змінами;
Закон України від 21травня 1997року№ 280/97-ВР«Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними змінами.


Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів Н.Л. Рогаченко


Керуючий справами виконавчого
комітету А.М. Башкірова

Чуйко О.Г.
Додаток
до ІК № 8
(пункт 2)

Міському голові
____________________________
____________________________
____________________________
який(яка) мешкає за адресою:
____________________________
тел.: _______________________

Заява
Прошу внести зміни до облікової справи ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

До заяви додаються :_________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Спосіб отримання листа про прийняте рішення або рішення виконавчого комітету особисто або поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення).
(необхідне підкреслити)
______________ ______________
Дата Підпис
Я,___________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові )
повідомлений(а) про те, що моя заява буде розглянута на комісії з житлових питань при виконкомі Соледарської міської ради, що відбудеться ______________, мої персональні дані будуть внесені до Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов, заперечень проти цього не маю. З положеннями Законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та «Про захист персональних даних», постанови «Про Єдиний державний реєстр громадян, які потребують поліпшення житлових умов» ознайомлений(а), у зв’язку з чим добровільно даю згоду на збір, обробку та використання персональних даних, необхідних для вирішення зазначеного питання.

__________________ _______________
Дата Підпис


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому
міської ради
08.08.2013 №145
Додаток 4

Інформаційна картка № 9
адміністративної послуги з надання дозволу громадянам(ину) на зміну договору найму на житлові(е) приміщення в м. Соледарі

1.Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги.
Найменування: Соледарська міська рада, відділ з управління комунальною власністю.
Місцезнаходження : м. Соледар, вул. Паркова, 3а (к.14,19).
Режим роботи: з 8.00 – 17.00, п'ятниця з 8.00 – 15.45, перерва: 12.00-12.45, вихідні дні – субота, неділя.
Тел.(06274)4-20-68, 4-30-06, 4-40-41, факс 4-20-65,e-mail:solerada@еmail.uа.


2.Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання.
1) Заява (заповнюється в присутності спеціаліста відділу з управління комунальною власністю або працівника міської ради);
2) довідка з місця проживання про склад сім'ї та прописку;
3) копія свідоцтва про смерть (у разі смерті основного квартиронаймача);
4) копії паспортів усіх повнолітніх членів сім'ї та свідоцтва про народження неповнолітніх членів сім'ї;
5) копія свідоцтва про шлюб (у разі зміни призвіща).

Спосіб подання: особисто.

3.Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу.
Адміністративна послуга надається безоплатно.

4. Строк надання адміністративної послуги.
30 календарних днів (у разі неможливості прийняття рішення у зазначений строк – на першому засіданні виконавчого комітету після закінчення цього строку).

5.Результат надання адміністративної послуги.
Рішення виконавчого комітету міської ради.

6.Можливі способи отримання відповіді (результату).
Особисто або поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення).

7.Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги.
Житловий кодекс УРСР від 30 червня 1983 року №5464-Х із внесеними змінами;
Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм житлових приміщень в Українській РСР, затверджені постановою Ради Міністрів Української РСР та Української республіканської ради професійних спілок від 11 грудня 1984 року №470 із внесеними змінами та доповненнями;
Закон України від 13 січня 2011 року № 2939-VІ «Про доступ до публічної інформації» із внесеними змінами;
Закон України від 21травня 1997року№ 280/97-ВР«Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними змінами.


Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів Н.Л. Рогаченко


Керуючий справами виконавчого
комітету А.М. Башкірова

Чуйко О.Г.
Заповнюється в присутності спеціаліста відділу з управ-ління комунальною власністю або працівника міської ради
Додаток
до ІК № 9
(пункт 2)
Міському голові
___________________________ __________________________
__________________________
який(яка) мешкає за адресою: __________________________
тел.: _____________________

Заява

Прошу надати дозвіл на зміну договору найму на житлове приміщення
________________________________________________________________________________________________________________________________________
в зв'язку ____________________________________________________________
____________________________________________________________________
Згода всіх членів сім'ї на зміну договору найму:
1)___________________________________________________________________
2)___________________________________________________________________
3)___________________________________________________________________

До заяви додаються: ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Спосіб отримання прийнятого рішення особисто або поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення).
(необхідне підкреслити)
Дата ______________ ________________

(підпис)
Я, __________________________________________________________________
( прізвище, ім'я, по батькові)
повідомлений(а) про те, що моя заява буде розглянута на комісії з житлових питань при виконкомі Соледарської міської ради, що відбудеться __________________, заперечень проти цього не маю. З положеннями Законів України “Про інформацію ”, “Про доступ до публічної інформації ” та “Про захист персональних даних ” ознайомлений(а), у зв'язку з чим добровільно даю згоду на збір, обробку та використання персональних даних, необхідних для вирішення зазначенного питання.

________________ __________________________
ДатаПідпис


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому
міської ради
08.08.2013 №145
Додаток 5

Інформаційна картка №10
адміністративної послуги з надання житлових (ого) приміщень (ня) громадянам (ину) в м. Соледарі

1.Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги
Найменування: Соледарська міська рада, відділ з управління комунальною власністю.
Місцезнаходження : м. Соледар, вул. Паркова, 3а ( к.14,19).
Режим роботи: з 8.00 – 17.00, п'ятниця з 8.00 – 15.45, перерва: 12.00-12.45, вихідні дні – субота, неділя.
Тел.(06274)4-20-68, 4-30-06, 4-40-41, факс 4-20-65,e-mail:solerada@еmail.uа.


2.Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання.
1) Заява (додається);
2) інформаційна довідка з Реєстру прав власності на нерухоме майно (у разі надання житлових приміщень в жилих будинках);
3) довідка з місця роботи всіх повнолітніх членів сім'ї (у разі надання житлових приміщень у гуртожитках);
4) копія паспортів всіх повнолітніх членів сім'ї (1,2,10,11,12 стор)(у разі надання житлових приміщень у гуртожитках);
5) копії свідоцтв про народження неповнолітніх членів сім'ї(у разі надання житлових приміщень у гуртожитках);
6) копії ідентифікаційних кодів всіх членів сім'ї у разі надання житлових приміщень у гуртожитках);
7) копія свідоцтв про шлюб та народження неповнолітніх членів сім'ї (у разі надання житлових приміщень у гуртожитках).

Спосіб подання: особисто.

3.Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу.
Адміністративна послуга надається безоплатно.

4. Строк надання адміністративної послуги.
30 календарних днів (у разі неможливості прийняття рішення у зазначений строк – на першому засіданні виконавчого комітету після закінчення цього строку).

5.Результат надання адміністративної послуги.
Ордер на житлове приміщення.

6.Можливі способи отримання відповіді (результату).
Особисто або поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення).

7.Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги.
Житловий кодекс УРСР від 30 червня 1983 року №5464-Х із внесеними змінами;
Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм житлових приміщень в Українській РСР, затверджені постановою Ради Міністрів Української РСР та Української республіканської ради професійних спілок від 11 грудня 1984 року № 470 із внесеними змінами та доповненнями;
Закон України від 13 січня 2011 року № 2939-VІ«Про доступ до публічної інформації» із внесеними змінами;
Закон України від 21травня 1997року№ 280/97-ВР«Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними змінами.


Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів Н.Л. Рогаченко


Керуючий справами виконавчого
комітету А.М. Башкірова

Чуйко О.Г.
Додаток
до ІК № 10
(пункт 2)

Міському голові
____________________________
____________________________
який(яка) мешкає за адресою:
____________________________
тел. _______________________

Заява
Прошу надати житлове приміщення_______________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

До заяви додаються:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Спосіб отримання листа про прийняте рішення або рішення виконавчого комітету особисто або поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення). (необхідне підкреслити)
______________ ______________
Дата Підпис

Я,___________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові )
повідомлений(а) про те, що моя заява буде розглянута на комісії з житлових питань при виконкомі Соледарської міської ради, що відбудеться ______________, мої персональні дані будуть внесені до Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов, заперечень проти цього не маю.З положеннями Законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та «Про захист персональних даних», постанови«Про Єдиний державний реєстр громадян, які потребують поліпшення житлових умов» ознайомлений(а), у зв’язку з чим добровільно даю згоду на збір, обробку та використання персональних даних, необхідних для вирішення зазначеного питання.

___________________ _______________
Дата Підпис


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому
міської ради
08.08.2013 №145
Додаток 6

Інформаційна картка № 11
адміністративної послуги з включення (виключення) квартир до (з) числа службових

1.Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги
Найменування: Соледарська міська рада, відділ з управління комунальною власністю.
Місцезнаходження : м. Соледар, вул. Паркова, 3а ( к.14,19).
Режим роботи: з 8.00 – 17.00, п'ятниця з 8.00 – 15.45, перерва: 12.00-12.45, вихідні дні – субота, неділя.
Тел.(06274)4-20-68, 4-30-06, 4-40-41, факс 4-20-65,e-mail:solerada@еmail.uа.


2.Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання.
1) клопотання адміністрації підприємства, установи, організації щодо включення (виключення) квартир з числа службових;
2) довідки про відсутність заборгованості по сплаті за комунальні послуги від обслуговуючих організацій (у разі виключення).

Спосіб подання: особисто.

3.Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу.
Адміністративна послуга надається безоплатно.

4. Строк надання адміністративної послуги.
30 календарних днів (у разі неможливості прийняття рішення у зазначений строк – на першому засіданні виконавчого комітету після закінчення цього строку).

5.Результат надання адміністративної послуги.
Рішення виконавчого комітету міської ради.

6.Можливі способи отримання відповіді (результату).
Особисто або поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення).
7.Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги.
Житловий кодекс УРСР від 30 червня 1983 року №5464-Х із внесеними змінами;
Положення про порядок надання службових приміщень і користування ними в Українській РСР, затверджене Постановою Ради Міністрів Української РСР від 04 лютого 1988 року №37 із внесеними змінами;
Закон України від 13 січня 2011року № 2939-VІ«Про доступ до публічної інформації» із внесеними змінами;
Закон України від 21травня 1997року№ 280/97-ВР«Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними змінами.


Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів Н.Л. Рогаченко


Керуючий справами виконавчого
комітету А.М. Башкірова

Чуйко О.Г.
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому
міської ради
08.08.2013 №145
Додаток 7

Інформаційна картка № 12
адміністративної послуги з затвердження спільних рішень адміністрацій та профспілок щодо заселення службового житлового приміщення у м. Соледарі

1.Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги
Найменування: Соледарська міська рада, відділ з управління комунальною власністю.
Місцезнаходження : м. Соледар, вул. Паркова, 3а ( к.14,19).
Режим роботи: з 8.00 – 17.00, п'ятниця з 8.00 – 15.45, перерва: 12.00-12.45, вихідні дні – субота, неділя.
Тел. (06274)4-20-68, 4-30-06,4-40-41,факс 4-20-65,e-mail:solerada@еmail.uа.


2.Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання.
1) лист підприємства, установи, організації про затвердження спільного рішення адміністрації та профспілки щодо заселення працівниками службових житлових приміщень;
2) протокол спільного рішення засідання адміністрації та профспілки щодо заселення працівниками службових житлових приміщень;
3) список працівників щодо заселення службових житлових приміщень.

Спосіб подання: особисто.

3.Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу.
Адміністративна послуга надається безоплатно.

4. Строк надання адміністративної послуги.
30 календарних днів (у разі неможливості прийняття рішення у зазначений строк – на першому засіданні виконавчого комітету після закінчення цього строку).

5.Результат надання адміністративної послуги.
Рішення виконавчого комітету міської ради (підстава для надання ордеру на службове житлове приміщення).

6.Можливі способи отримання відповіді (результату).
Особисто або поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення).

7.Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги.
Житловий кодекс УРСР від 30 червня 1983 року №5464-Х із внесеними змінами;
Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм житлових приміщень в Українській РСР, затверджені постановою Ради Міністрів Української РСР та Української республіканської ради професійних спілок від 11 грудня 1984 року №470 із внесеними змінами та доповненнями;
Положення про порядок надання службових приміщень і користування ними в Українській РСР, затверджене Постановою Ради Міністрів Української РСР від 04 лютого 1988 року №37 із внесеними змінами;
Закон України від 13 січня 2011 року № 2939-VІ«Про доступ до публічної інформації» із внесеними змінами;
Закон України від 21травня 1997року№ 280/97-ВР«Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними змінами.


Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів Н.Л. Рогаченко


Керуючий справами виконавчого
комітету А.М. Башкірова

Чуйко О.Г.
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому
міської ради
08.08.2013 №145
Додаток 8

Інформаційна картка № 13
адміністративної послуги з надання дозволу громадянам на обмін житлових приміщень

1.Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги
Найменування: Соледарська міська рада, відділ з управління комунальною власністю.
Місцезнаходження : м. Соледар, вул. Паркова, 3а ( к.14,19).
Режим роботи: з 8.00 – 17.00, п'ятниця з 8.00 – 15.45, перерва: 12.00-12.45, вихідні дні – субота, неділя.
Тел.(06274)4-20-68, 4-30-06, 4-40-41, факс 4-20-65,e-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2.Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання.
1) заява на обмін житлового приміщення (додається);
2) довідка з місця проживання про склад сім'ї та прописку (додаток №2 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень в Українській РСР);
3) копії ордерів або інших документів, що підтверджують право користування житловим приміщенням;
4) копія особового рахунку квартиронаймача;
5) копія паспорта квартиронаймача;
6) дозвіл на обмін житлового приміщення органу опіки та піклування (у разі реєстрації в житловому приміщенні неповнолітніх осіб).

Спосіб подання: особисто.

3.Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу.
Адміністративна послуга надається безоплатно.

4. Строк надання адміністративної послуги.
30 календарних днів (у разі неможливості прийняття рішення у зазначений строк – на першому засіданні виконавчого комітету після закінчення цього строку).

5.Результат надання адміністративної послуги.
Рішення виконавчого комітету міської ради (підстава для оформлення та видачі обмінних ордерів).

6.Можливі способи отримання відповіді (результату).
Особисто або поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення).

7.Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги.
Житловий кодекс УРСР від 30 червня 1983 року №5464-Х із внесеними змінами;
Постанова Ради Міністрів Української РСР від 31 січня 1986 року «Про затвердження Правил обміну жилих приміщень в Українській РСР»;
Закон України від 13 січня 2011 року № 2939-VІ «Про доступ до публічної інформації» із внесеними змінами;
Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР«Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними змінами.


Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів Н.Л. Рогаченко


Керуючий справами виконавчого
комітету А.М. Башкірова

Чуйко О.Г.
Додаток
до ІК №13
(пункт 2)
Міському голові
__________________________
__________________________
___________________________
який(яка) мешкає за адресою: ____________________________ тел. ________________________
Заява на обмін житлового приміщення
Я (ми) ____________________________________________________________,(прізвище, ім'я по батькові наймача, членів сім'ї наймача)
що проживає (ють) у_________________________________________________ (найменування населеного пункту, району, області)
по вул.___________________________ буд.№ ______ кв.№ ________пропоную (ємо) для обміну _____________________________________________________ (жиле приміщення, частину жилого приміщення)
за зазначеною адресою, розташоване (ного) у ___________ жилому будинку (цегляному, крупно панельному, блочному) (з ліфтом, без ліфта)
Будинок перебуває у віданні __________________________________________ (найменування балансоутримувача)
Зазначений будинок знесенню не підлягає.
Обмінюване приміщення (приміщення, частина якого обмінюється) жилою площею______________ кв.м. складається з __________ кімнат_____________
(ізольованих, суміжних)
в _______________ квартирі,розташованій на_______ поверсі, капітальному
(ізольованій, комунальній)
ремонту з переобладнанням або переплануванням не підлягає і не є службовим.
У квартирі є ________________________________________________________ (газ, холодне, гаряче водопостачання, каналізація, центральне (пічне) опалення, ванна,
___________________________________________________________________ балкон, лоджія, телефон та ін.)
Разом зі мною (нами) проживають члени сім'ї ( колишні члени сім'ї), у тому числі й тимчасово відсутні, за якими за законом зберігається жиле приміщення:
№ з/п
Прізвище, ім'я, по батькові
Рік народження
Родинні відносини з наймачем
Дата прописки

Прошу оформити обмін:
1) на ____________________________________ за адресою ________________
(жиле приміщення, частину жилого приміщення)
____________________________________________________________________(найменування населенного пункту, району, області)
вул.__________________________________, буд.№ ___________, кв.№ ______,
займаного __________________________________________________________
(наймачем, прізвище, ім'я, по батькові)

Прошу видати ордер на ім'я ________________________________, а до складу сім'ї включити:
№ з/п
Прізвище, ім'я, по батькові
Родинні відносини з особою, на ім'я якої видано ордер

2) на жилі приміщення*:
*заповнюється при обміні одного житлового приміщення в різних будинках (квартирах).
а) за адресою _______________________________________________________
(найменування населеного пункту, району, області)
вул.________________________, буд.№ ________, кв.№ _________, займаного ____________________________________________________________________
(наймачем, прізвище, ім'я, по батькові)
Прошу видати ордер на ім'я _______________________, а до складу сім'ї включити:
№ з/п
Прізвище, ім'я, по батькові
Родинні відносини з особою, на ім'я якої видано ордер

б) за адресою ________________________________________________________
(найменування населеного пункту, району, області)
вул. _______________________, буд.№ ________, кв.№ _________, займаного ____________________________________________________________________
(наймачем, прізвище, ім'я, по батькові)
Прошу видати ордер на ім'я _______________________, а до складу сім'ї включити:
№ з/п
Прізвище, ім'я, по батькові
Родинні відносини з особою, на ім'я якої видано ордер

Це (ці) приміщення мною (нами) оглянуто.
На обмін _________________________________________________ згодні.
(жиле приміщення, частину жилого приміщення)

№ з/п
Прізвище, ім'я, по батькові повнолітніх членів сім'ї
Підпис

№ з/п
Прізвище, ім'я, по батькові неповнолітніх членів сім'ї від 15 до 18 років
Підпис
Прізвище, ім'я, по батькові або матері (піклувальника), за згодою якого вони дають
Підпис

Спосіб отримання листа про прийняте рішення або рішення виконавчого комітету особисто або поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення).
(необхідне підкреслити)
Наймач, член сім'ї наймача _________________ (підпис, дата)
До заяви додаються ________________________________________________
__________________________________________________________________

Відомості, викладені у даній заяві, підтверджую.

Керівник організації , яка здійснює
експлуатацію жилого будинку ___________________
(підпис, дата)

Я, __________________________________________________________________
( прізвище, ім'я, по батькові)
повідомлений(а) про те, що моя заява буде розглянута на комісії з житлових питань при виконкомі Соледарської міської ради, що відбудеться _________________, заперечень проти цього не маю. З положеннями Законів України “Про інформацію”, “Про доступ до публічної інформації” та “Про захист персональних даних” ознайомлений(а), у зв'язку з чим добровільно даю згоду на збір, обробку та використання персональних даних, необхідних для вирішення зазначенного питання.

________________ ________________
Дата Підпис

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому
міської ради
08.08.2013 №
Додаток 9

Інформаційна картка № 14
адміністративної послуги з надання дозволу громадянам(ину) на бронювання житлового приміщення

1.Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги
Найменування: Соледарська міська рада, відділ з управління комунальною власністю.
Місцезнаходження : м. Соледар, вул. Паркова 3а ( к.14,19).
Режим роботи: з 8.00 – 17.00, п'ятниця з 8.00 – 15.45, перерва: 12.00-12.45, вихідні дні – субота, неділя.
Тел.(06274)4-20-68, 4-30-06, 4-40-41, факс 4-20-65,e-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2.Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання.
1) заява (додається);
2) трудовий договір або клопотання підприємства на бронювання квартири працівнику;
3) довідка з місця проживання про склад сім'ї та прописку (додаток №2 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень в Українській РСР);
4) попереднє охоронне свідоцтво (у разі повторного бронювання);
5) нотаріально завірена довіреність (у разі відсутності особи, яка має право бронювати квартиру);
6) копія документу, що стверджує сімейні відносини (у разі виїзду члена сім'ї до місця роботи, особа що має право на бронювання житлового приміщення, з якого він раніше не проживав).

Спосіб подання: особисто.

3.Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу.
Адміністративна послуга надається безоплатно.

4. Строк надання адміністративної послуги.
Протягом 30 календарних днів (у разі неможливості прийняття рішення у зазначений строк – на першому засіданні виконавчого комітету після закінчення цього строку).

5.Результат надання адміністративної послуги.
Рішення виконавчого комітету (підстава для оформлення та видачі охоронного свідоцтва на житлову площу).

6.Можливі способи отримання відповіді (результату).
Особисто або поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення).

7.Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги.
Житловий кодекс УРСР від 30 червня 1983 року №5464-Х із внесеними змінами;
Постанова Ради Міністрів Української РСР від 09 вересня 1985 року «Про затвердження Правил бронювання жилих приміщень в Українській РСР» із внесеними змінами;
Закон України від 13 січня 2011 року № 2939-VІ «Про доступ до публічної інформації» із внесеними змінами;
Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР«Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними змінами.


Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів Н.Л. Рогаченко


Керуючий справами виконавчого
комітету А.М. Башкірова

Чуйко О.Г.
Додаток
до ІК № 14
(пункт 2)

Міському голові
____________________________
____________________________
____________________________
який(яка) мешкає за адресою:___
____________________________
тел.________________________

Заява
Прошу надати дозвіл на бронювання житлового приміщення ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
До заяви додаються:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Спосіб отримання листа про прийняте рішення або рішення виконавчого комітету особисто або поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення).
(необхідне підкреслити)
______________ ______________
Дата Підпис Я,___________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові )
повідомлений(а) про те, що моя заява буде розглянута на комісії з житлових питань при виконкомі Соледарської міської ради, що відбудеться ______________, мої персональні дані будуть внесені до Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов, заперечень проти цього не маю. З положеннями Законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та «Про захист персональних даних», постанови«Про Єдиний державний реєстр громадян, які потребують поліпшення житлових умов» ознайомлений(а), у зв’язку з чим добровільно даю згоду на збір, обробку та використання пе Дата рсональних даних, необхідних для вирішення зазначеного питання.
___________________ _______________
Дата Підпис
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому
міської ради
08.08.2013 № 145
Додаток 10

Інформаційна картка № 15
адміністративної послуги з надання дозволу громадянину (нам) на виконання проектних робіт по встановленню газової колонки в квартирі багатоповерхового житлового будинку

1.Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги.
Найменування: Соледарська міська рада, відділ комунального господарства.
Місцезнаходження: м. Соледар, вул. Паркова, 3а (к.19).
Режим роботи: з 8.00 – 17.00, п'ятниця з 8.00 – 15.45, перерва: 12.00-12.45, вихідні дні – субота, неділя.
Тел. (06274)4-40-41, факс 4-20-65,e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2.Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання
1) Заява (додаток 1);
2) Копія технічного паспорту на квартиру ,завірена заявником.

Спосіб подання: особисто.

3.Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу
Адміністративна послуганадається безоплатно.

4.Строк надання адміністративної послуги.
30 календарних днів (у разі неможливості прийняття рішення у зазначений строк - на першому засіданні виконавчого комітету після закінчення цього строку).

5. Результат надання адміністративної послуги.
Рішення виконавчого комітету міської ради.

6. Можливі способи отримання відповіді (результату).
Особисто.
7.Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги.
Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці «Про затвердження Правил безпеки систем газопостачання України» від 01 жовтня 1997 року № 254;
Закон України від 13 січня 2011 року № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» із внесеними змінами;
Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними змінами.


Заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих органів Н.Л. Рогаченко


Керуючий справами виконавчого
комітету А.М. Башкірова

Оголіхіна Г.О.
Додаток
до ІК № 15
(пункт 2)

Міському голові
_________________________
_________________________
(ПІБ заявника)
_________________________
(адреса)
тел __________________________


ЗАЯВА
Прошу надати дозвіл на виконання проектних робіт по установленню газової колонки в моїй квартирі, що розташована за адресою : __________________________________________________________________
Спосіб отримання дозволу : особисто .
______________ __________________
Дата Підпис
Я, __________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові повністю)
повідомлений (а) про те, що моя заява буде розглянута на черговому засіданні виконкому міської ради, що відбудеться _______________________, заперечень проти цього не маю.
З положеннями Законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та «Про захист персональних даних» ознайомлений (а), у зв’язку з чим добровільно даю згоду на збір, обробку та використання персональних даних, необхідних для вирішення зазначеного питання.
__________________ ________________
Дата Підпис


Квартира №______, що розташована в буд. № ______ по вул. ___________ в м.Соледарі має /не має технічної можливості щодо установлення газової колонки .
Директор СКВРЖП
« Ремонтник» підпис П.І.Б
М.П. Дата
Квартира №______, що розташована в буд. № ______ по вул. ___________ в м.Соледарі має /не має технічної можливості щодо установлення газової колонки.

Начальник Соледарської дільниці
Артемівського УГГ підпис П.І.Б.
Дата
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому
міської ради
08.08.2013 № 145
Додаток 11

Інформаційна картка №16
адміністративної послуги з надання дозволу громадянину (нам) на підключення садибної ділянки до міського водопроводу

1.Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги.
Найменування: Соледарська міська рада, відділ комунального господарства.
Місцезнаходження: м. Соледар, вул. Паркова, 3а (к.19).
Режим роботи: з 8.00 – 17.00, п'ятниця з 8.00 – 15.45, перерва: 12.00-12.45, вихідні дні – субота, неділя
Тел. (06274)4-40-41, факс 4-20-65,e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2.Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання.
1) заява (додаток );
2) документи на садибну ділянку, що засвідчує користування, або володіння ділянкою заявником.

Спосіб подання: особисто.

3.Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу.
Адміністративна послуганадається безоплатно.

4.Строк надання адміністративної послуги.
30 календарних днів (у разі неможливості прийняття рішення у зазначений строк - на першому засіданні виконавчого комітету після закінчення цього строку).

5. Результат надання адміністративної послуги.
Рішення виконавчого комітету міської ради.

6. Можливі способи отримання відповіді (результату).
Особисто.

7.Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги.
Закон України від 10 січня 2002 року №2918-ІІІ «Про питну воду та питне водопостачання» з внесеними змінами;
Закон України від 13 січня 2011 року № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» із внесеними змінами;
Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними змінами.

Заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих органів Н.Л. Рогаченко

Керуючий справами виконавчого
комітету А.М. Башкірова

Оголіхіна Г.О.

Додаток
до РК №16
(пункт 4)

Міському голові
________________________
_________________________
(ПІБ заявника)
_________________________
(адреса)
Тел.__________________________

ЗАЯВА

Прошу надати дозвіл на підключення до міського водопроводу садибної ділянки №_______ , що розташована за адресою м. Соледар, вул._________ ____________ або ___________________________________________________
(назва садибного товариства)

Спосіб отримання рішення виконавчого комітету : особисто

______________ ________________
Дата Підпис


Я, _______________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові повністю)
повідомлений (а) про те, що моя заява буде розглянута на засіданні виконкому міської ради, яке відбудеться _______________________, заперечень проти цього не маю.

З положеннями Законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та «Про захист персональних даних» ознайомлений (а), у зв’язку з чим добровільно даю згоду на збір, обробку та використання персональних даних, необхідних для вирішення зазначеного питання.

____________ ______________
Дата Підпис

Садибна ділянка № _______ , що розташована за адресою м .Соледар вул.____________________ або в______________________________________
(назва садибного товариства)
має / не має можливість підключення до міського водопроводу.

Начальник Соледарської дільниці
КП «БАХМУТ-ВОДА»
_____________ ______________
Дата Підпис

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому
міської ради
08.08.2013 № 145
Додаток 12

Інформаційна картка № 17
адміністративної послуги з видачі дозволу на проведення земляних робіт на території м.Соледар

1.Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги.
Найменування: Соледарська міська рада, відділ комунального господарства.
Місцезнаходження: м. Соледар, вул. Паркова, 3а (к.19).
Режим роботи: з 8.00 – 17.00, п'ятниця з 8.00 – 15.45, перерва: 12.00-12.45, вихідні дні – субота, неділя.
Тел. (06274)4-40-41, факс 4-20-65 ,e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2.Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання
1) Заява (додаток 1);
2) викопіювання місця проведення земляних робіт з погодженням щодо наявності інженерних комунікацій, підприємств, що мають ці комунікації.

Спосіб подання: особисто.

3.Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу
Адміністративна послуганадається безоплатно.

4.Строк надання адміністративної послуги.
5 робочих днів.

5. Результат надання адміністративної послуги.
Дозвіл на проведення земляних робіт на території м.Соледар (додаток 2).

6. Можливі способи отримання відповіді (результату).
Особисто.

7.Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги.
Закон України від 06 вересня 2005 року № 2807-ІV«Про благоустрій»;
Правила благоустрою м. Соледара, затверджені рішенням міської ради від 25червня 2013 року № 6/39-522;
Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними змінами.


Заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих органів Н.Л. Рогаченко


Керуючий справами виконавчого
комітету А.М. Башкірова

Оголіхіна Г.О.


Додаток 1 до ІК № 17
(пункт 2 )

Міському голові
_________________________
_________________________
(ПІБ заявника)
_________________________
(адреса)
Тел. _________________________


ЗАЯВА

Прошу видати дозвіл на проведення земляних робіт на території
м. Соледара за адресою: _____________________________________________,
з метою ____________________________________________________________
Підрядною організацією є _____________________________________________


Особа відповідальна за виконання робіт _________________________________
(ПІБ,посада)
Термін виконання робіт з ____________по ___________.

Зобов»язуюсь відновити розкриту ділянку протягом _____ календарних днів з дати закінчення виконання робіт , а саме з___________до ___________.

Спосіб отримання дозволу: особисто

______________ _______________
Дата Підпис

Я, _________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові повністю)
з положеннями Законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних» ознайомлений (а) ознайомлен (а), у зв’язку з чим добровільно даю згоду на збір, обробку та використання персональних даних, необхідних для вирішення зазначеного питання (у разі звернення фізичної особи).

__________________ _______________
Дата Підпис

М.П. ( у разі наявності)

Додаток2 до ІК № 17
(пункт 5 )

ДОЗВІЛ № ______
НА ПРОВЕДЕННЯ ЗЕМЛЯНИХ РОБІТ
НА ТЕРИТОРІЇ М. СОЛЕДАРА

Видано:
Замовнику:________________________________________________________
(назва підприємства, установи, організації – для юридичних осіб,
_____________________________________________________________________________
П.І.Б.- для фізичних осіб)

Підрядна організація: _________________________________________________________________
(назва підприємства, установи, організації – для юридичних осіб,
_____________________________________________________________________________
П.І.Б.- для фізичних осіб)

Для / мета робіт /:___________________________________________________
На розкриття ґрунту від _______________________________________________
до______________________________________________________________
З розкриттям: ділянка довжиною _______ м, шириною_________ м:
у т.ч. _________ м проїзна частина ,_________м тротуар, _________м газон , _______м2 грунт.
Терміни виконання робіт з_______________ по ______________.
Термін відновлення розкритої ділянки з_____________ по ____________.
Початок робіт погоджено з
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
Особі умови:Дозвіл отримав:

Начальник відділу комунального
господарства міської ради Г.О. Оголіхіна

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому
міської ради
08.08.2013 № 145
Додаток 14

Інформаційна картка № 19
адміністративної послуги з видачі довідки з архіву про підтвердження трудового стажу

1.Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги
Найменування: Соледарська міська рада, відділ бухгалтерського обліку та звітності.
Місцезнаходження : м. Соледар, вул. Паркова, 3а (к.15).
Режим роботи: з 8.00 – 17.00, п'ятниця з 8.00 – 15.45, перерва: 12.00-12.45, вихідні дні – субота, неділя.
Тел. (06274)4-20-68, 4-20- 69,факс 4-20-65, e-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2.Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання.
1) заява (додаток );
2) копія паспорта заявника, завірена заявником;
3) копія ідентифікаційного коду, завірена заявником;
4) копія трудової книжки, завірена заявником.

Спосіб подання : особисто .

3.Платність або безоплатність адміністративної послуги , розмір та порядок внесення плати( адміністративного збору) за платну адміністративну послугу.
Адміністративна послуга надається безоплатно.

4.Строк надання адміністративної послуги.
3 робочих дні.

5.Результат надання адміністративної послуги.
Довідка з архіву про підтвердження трудового стажу.

6.Можливі способи отримання відповіді (результату).
Особисто.

7.Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги.
Постанова правління Пенсійного фонду України від 25 листопада 2005 року № 22-1 „Про затвердження порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” з внесеними змінами;
Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР „Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними змінами.


Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів Н.Л. Рогаченко


Керуючий справами виконавчого
комітету А.М. Башкірова

Мироненко О.Ю.
Додаток
до ІК № 19
(пункт 2)

Міському голові
__________________________

______________________________
П.І.Б.
______________________________
(місце роботи та посада)
______________________________
(адреса)
тел.__________________________

ЗАЯВА
Прошу видати довідку з архіву про підтвердження трудового стажу за період роботи з ________р. по ________р. в ____________________________________________________________________
(дата) (місце роботи)
на посаді ____________________________________________________________

Копія паспорта на _________ аркушах, копія ідентифікаційного номера
(кількість)
на 1 аркуші, копія трудової книжки на ____________ аркушах додається, що
(кількість)
завірені заявником.

Спосіб отримання довідки: особисто.


________________ _________________
Дата Підпис

Я,________________________________________________________ ознайомлений(а) з положенням Закону України «Про захист персональних даних» та даю добровільну згоду на збір, обробку та використання моїх персональних даних.

_____________ _________________
Дата Підпис

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому
міської ради
08.08.2013 № 145
Додаток 15


Інформаційна картка № 20
адміністративної послуги з видачі довідки про заробітну плату для отримання кредиту

1.Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги
Найменування: Соледарська міська рада, відділ бухгалтерського обліку та звітності.
Місцезнаходження : м. Соледар, вул. Паркова, 3а (к.15).
Режим роботи: з 8.00 – 17.00, п'ятниця з 8.00 – 15.45, перерва: 12.00-12.45, вихідні дні – субота, неділя.
Тел. (06274)4-20-68, 4-20- 69,факс 4-20-65,e-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2.Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання.
1) заява (додаток );
2) копія паспорта заявника, завірена заявником;
3) копія ідентифікаційного коду, завірена заявником;

Спосіб подання : особисто.

3.Платність або безоплатність адміністративної послуги , розмір та порядок внесення плати( адміністративного збору) за платну адміністративну послугу.
Адміністративна послуга надається безоплатно.

4.Строк надання адміністративної послуги.
2 робочих дня.

5.Результат надання адміністративної послуги.
Довідка про заробітну плату для отримання кредиту.

6.Можливі способи отримання відповіді (результату).
Особисто.

7.Акти законодавства , що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги.
Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР „Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними змінами.


Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів Н.Л. Рогаченко


Керуючий справами виконавчого
комітету А.М. Башкірова

Мироненко О.Ю.
Додаток
до ІК № 20
(пункт 2)

Міському голові
________________________

____________________________
П.І.Б.
____________________________
(місце роботи та посада)
____________________________
(адреса)

тел.__________________________

ЗАЯВА
Прошу видати довідку про заробітну плату для отримання кредиту за період роботи з ________р. по ________р. в _____________________________
(дата) (дата) (місце роботи)
на посаді _________________________________________________________.

Копія паспорта на _________ аркушах, копія ідентифікаційного номера
(кількість)
на 1 аркуші, що завірені заявником.

Спосіб отримання довідки: особисто

________________ _________________
Дата Підпис

Я,_____________________________________________________________ ознайомлений(а) з положенням Закону України «Про захист персональних даних» та даю добровільну згоду на збір, обробку та використання моїх персональних даних.

________________ _________________
Дата Підпис

Інформаційна картка №21
адміністративної послуги з видачі довідки про доходи

1.Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги
Найменування: Соледарська міська рада, відділ бухгалтерського обліку та звітності.
Місцезнаходження : м. Соледар, вул. Паркова, 3а (к.15)
Режим роботи: з 8.00 – 17.00, п'ятниця з 8.00 – 15.45, перерва: 12.00-12.45, вихідні дні – субота, неділя.
Тел. (06274)4-20-68, 4-20- 69,факс 4-20-65, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2.Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання.
1) заява (додаток );
2) копія паспорта заявника, завірена заявником;
3) копія ідентифікаційного коду, завірена заявником;

Спосіб подання : особисто.

3.Платність або безоплатність адміністративної послуги , розмір та порядок внесення плати( адміністративного збору) за платну адміністративну послугу.
Адміністративна послуга надається безоплатно.

4.Строк надання адміністративної послуги.
5 робочих днів.

5.Результат надання адміністративної послуги.
Довідка про доходи.

6.Можливі способи отримання відповіді (результату).
Особисто.

7.Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги.
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 27 серпня 2004 року №192 «Про затвердження форми Довідки про доходи» (у редакції наказу Міністерства соціальної політики України від 05 червня 2015 року №591).
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України, Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України, Державного комітету статистики України від 21 липня 1999 року №119/167/114/175/266 «Про затвердження Положення про проведення перевірок цільового використання бюджетних асигнувань, передбачених для надання населенню субсидій та адресної соціальної допомоги.

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів Т.Л.Корж

Керуючий справами виконавчого
комітету А.М. Башкірова

Мироненко О.Ю.
Додаток
до ІК № 21
(пункт 2)

Міському голові
________________________

____________________________
П.І.Б.
____________________________
(місце роботи та посада)
____________________________
(адреса)

тел.__________________________

ЗАЯВА
Прошу видати довідку про доходи за період роботи з ________р. по
(дата) ________р. в _____________________________ на посаді ________________.
(дата) (місце роботи)
Копія паспорта на _________ аркушах, копія ідентифікаційного номера
(кількість)
на 1 аркуші, що завірені заявником.

Спосіб отримання довідки: особисто .

________________ _________________
Дата Підпис

Я,_____________________________________________________________ ознайомлений(а) з положенням Закону України «Про захист персональних даних» та даю добровільну згоду на збір, обробку та використання моїх персональних даних.

________________ _________________
Дата Підпис

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому
міської ради
08.08.2013 № 145
Додаток 17


Інформаційна картка №22
адміністративної послуги з видачі довідки про середню заробітну плату (дохід) (для розрахунку виплат на випадок безробіття)

1.Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги
Найменування: Соледарська міська рада, відділ бухгалтерського обліку та звітності.
Місцезнаходження : м. Соледар, вул. Паркова, 3а (к.15).
Режим роботи: з 8.00 – 17.00, п'ятниця з 8.00 – 15.45, перерва: 12.00-12.45, вихідні дні – субота, неділя.
Тел. (06274)4-20-68, 4-20- 69,факс 4-20-65,e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2.Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання.
1) заява (додаток );
2) копія паспорта заявника, завірена заявником;
3) копія ідентифікаційного коду, завірена заявником;
4) копія трудової книжки, завірена заявником.

Спосіб подання : особисто.

3.Платність або безоплатність адміністративної послуги , розмір та порядок внесення плати( адміністративного збору) за платну адміністративну послугу.
Адміністративна послуга надається безоплатно.

4.Строк надання адміністративної послуги.
П’ятьробочих днів..

5.Результат надання адміністративної послуги.
Довідка про середню заробітну плату (дохід) (для розрахунку виплат на випадок безробіття).

6.Можливі способи отримання відповіді (результату).
Особисто.

7.Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги.
Постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 року № 1266 „Про обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням”;
Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР „Про місцеве самоврядування в Україні” з внесеними змінами.


Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів Н.Л. Рогаченко


Керуючий справами виконавчого
комітету А.М. Башкірова

Мироненко О.Ю.
Додаток
до ІК № 22
(пункт 2)

Міському голові
________________________

____________________________
П.І.Б.
____________________________
(місце роботи та посада)
____________________________
(адреса)
тел.__________________________

ЗАЯВА
Прошу видати довідку про середню заробітну плату (дохід) (для розрахунку виплат на випадок безробіття) за період роботи з __________р. по
(дата) ________р. в _____________________________ на посаді ________________.
(дата) (місце роботи)

Копія паспорта на _________ аркушах, копія ідентифікаційного номера
(кількість)
на 1 аркуші, копія трудової книжки на ____________ аркушах додається, що
(кількість)
завірені заявником.

Спосіб отримання довідки: особисто.

________________ _________________
Дата Підпис

Я,_____________________________________________________________ ознайомлений(а) з положенням Закону України «Про захист персональних даних» та даю добровільну згоду на збір, обробку та використання моїх персональних даних.

________________ _________________
Дата Підпис

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому
міської ради
08.08.2013 № 145
Додаток 18

Інформаційна картка № 23
адміністративної послуги з видачі копії рішення Соледарської міської ради

1. Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги
Найменування: Соледарська міська рада, організаційний відділ.
Місцезнаходження: м. Соледар, вул. Паркова, 3а, (к. 16).
Режим роботи: з 800 – 1700, п’ятниця з 800 - 1545, перерва: 1200 - 1245,
вихідні дні – субота, неділя.
Тел. (06274) 4-25-57, факс (06274) 4-20-65, e-mail: solerada@еmail.uа

2. Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх одержання.
1) заява (додається);

Спосіб подання: особисто, поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) або електронною поштою.

3. Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу.
Адміністративна послуга надається безоплатно.

4. Строк надання адміністративної послуги.
До 5 робочих днів;
до 30 календарних днів (у разі звернення до архівного відділу Арте-мівської міської ради).

5. Результат надання адміністративної послуги.
Копія рішення Соледарської міської ради.

6. Можливі способи отримання відповіді (результату).
Особисто, поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) або електронною поштою.

7. Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги.
Закон України від 02 жовтня 1996 № 393/96- ВР «Про звернення громадян» із внесеними до нього змінами;
Положення про організаційний відділ Соледарської міської ради, затверджене рішенням міської ради від 25.10.2012 року № 6/28-395;
Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами.


Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих
органів Н.Л. Рогаченко


Керуючий справами виконавчого
комітету А.М. Башкірова

Іщенко І.О.
Додаток
до ІК № 23
(пункт 2)

Міському голові
______________________________
______________________________
(прізвище, ім’я, по батькові
заявника)
______________________________
______________________________
(адреса)
Тел.____________________________


ЗАЯВА

Прошу видати копію рішення Соледарської міської ради від ________________№_______________«________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________».

Спосіб отримання копії рішення Соледарської міської ради: особисто, поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) або електронною (необхідне підкреслити) поштою.

_____20___ р.

________________ _________________
Дата Підпис

Я, __________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові)

ознайомлений(а) з положенням Закону України «Про захист персональних даних» та даю добровільну згоду на збір, обробку та використання моїх персональних даних.

________________ _________________
Дата Підпис

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому
міської ради
08.08.2013 № 145
Додаток 19


Інформаційна картка № 24
адміністративної послуги з видачі копії рішень виконкому або розпоряджень міського голови

1. Інформація про суб’єкта надання адміністративних послуг
Найменування: Соледарська міська рада, загальний відділ.
Місцезнаходження: м. Соледар, вул. Паркова, 3а, (к.8).
Режим роботи: з 8.00 – 17.00, п'ятниця з 8.00 – 15.45, перерва: 12.00-12.45, вихідні дні – субота, неділя.
Тел. (06274)4-20-68, факс (06274)4-20-65, e-mail: solerada@еmail.ua.

2. Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх одержання.
1)заява (додаток).

Спосіб подання: особисто або поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) або електронною поштою.

3. Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу.
Адміністративна послуга надається безоплатно.

4. Строк надання адміністративної послуги.
До п’яти робочих днів;
До 30 календарних днів (у разі звернення до архівного відділу Артемівської міської ради).

5. Результат надання адміністративної послуги.
Копія рішень виконкому міської ради або розпоряджень міського голови.

6. Можливі способи отримання відповіді (результату).
Особисто або поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) або електронною поштою.

7. Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги.
Закон України від 02 жовтня 1996 року № 393/96- ВР «Про звернення громадян» із внесеними до нього змінами;
Положення про загальний відділ Соледарської міської ради, затверджене рішенням міської ради від 30 серпня 2012 року № 6/26-350;
Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами.


Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих
органів Н.Л. Рогаченко


Керуючий справами виконавчого
комітету А.М. Башкірова

Черноусова Т.С.
Додаток
до ІК №24
( пункт 2)

Міському голові
__________________________
______________________________
(ПІБ заявника )
______________________________
(адреса)
_______________________________

тел.___________________________


ЗАЯВА

Прошу видати копію рішення виконавчого комітету або розпорядження
(необхідне підкреслити)
міського голови від _______________ №________ «Про ___________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Спосіб отримання копії рішення виконавчого комітету або розпорядження міського голови особисто/поштою (рекомендованим листом з повідомленням
(необхідне підкреслити)
про вручення) або електронною поштою


________________ _________________
Дата Підпис


Я, ________________________________________________________________
(прізвище, ім.»я, по батькові)
ознайомлений(а)з положенням Закону України «Про захист персональних даних» та даю добровільну згоду на збір, обробку та використання моїх персональних даних.

________________ _________________
Дата ПідписЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому
міської ради
08.08.2013 № 145
Додаток 20

Інформаційна картка № 25
адміністративної послуги з видачі довідки про склад сім’ї з місця проживання

1. Інформація про суб’єкта надання адміністративних послуг.
Найменування: Соледарська міська рада, загальний відділ.
Місцезнаходження: м. Соледар, вул. Паркова, 3а, (к.8).
Режим роботи: з 8.00 – 17.00, п'ятниця з 8.00 – 15.45, перерва: 12.00-12.45, вихідні дні – субота, неділя.
Тел. (06274)4-20-68, факс (06274)4-20-65,e-mail: solerada@еmail.ua.

2. Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх одержання.
1) усна або письмова заява, затверджена рішення виконкому від 11.07.2013 №135;
2) паспорт заявника або копія ст.1,2,5,6,10,11 паспорту, завірені заявником;
3) будинкова книга або її копія завірена нотаріально;
4) свідоцтво про шлюб / свідоцтво про розірвання шлюбу, завірені заявником;
5) свідоцтва про народження осіб, зареєстрованих в будинковій книзі, завірені заявником.

Спосіб подання: особисто/ поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) або електронною поштою.

3. Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу.
Адміністративна послуга надається безоплатно.

4. Строк надання адміністративної послуги.
1 робочий день.

5. Результат надання адміністративної послуги.
Довідка про склад сім’ї з місця проживання.

6. Можливі способи отримання відповіді (результату).
Особисто /поштою(рекомендованим листом з повідомленням про вручення) абоелектронною поштою.

7. Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги.
Положення про видачу довідки про склад сім’ї з місця проживання, що надається загальним відділом Соледарської міської ради, затверджене рішенням виконавчого комітету від 11 липня 2013 року №135;
Положення про загальний відділ Соледарської міської ради, затверджене рішенням міської ради від 30 серпня 2012 року № 6/26-350;
Закон України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами.


Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих
органів Н.Л. Рогаченко


Керуючий справами виконавчого
комітету А.М. Башкірова

Черноусова Т.С.
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому
міської ради
08.08.2013 № 145
Додаток 21

Інформаційна картка № 26
адміністративної послуги з видачі довідки про склад сім»ї або зареєстрованих у житловому приміщенні / будинку/ осіб

1. Інформація про суб’єкта надання адміністративних послуг
Найменування: Соледарська міська рада, загальний відділ.
Місцезнаходження: м. Соледар, вул. Паркова, 3а, (к.8)Режим роботи: з 8.00 – 17.00, п'ятниця з 8.00 – 15.45, перерва: 12.00-12.45, вихідні дні – субота, неділя.
Телефон (06274)4-20-68,e-mail: solerada@еmail.ua

2. Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх одержання.
1) Усна або письмова заява (додаток );
2) паспорт заявника або копія сторінок 1,2,5,6,10,11 паспорту, завірені заявником;
3) будинкова книга або її копія завірена нотаріально;
4) технічний паспорт на будівлю (у разі оформлення субсидії), завірений нотаріально;
5)свідоцтва про народження всіх осіб, зареєстрованих в будинковій книзі, завірені заявником;
6) свідоцтво про шлюб/ розірвання шлюбу, завірене заявником.

Спосіб подання: особисто /поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) абоелектронною адресою.

3. Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу.
Адміністративна послуга надається безоплатно.

4. Строк надання адміністративної послуги.
1 робочий день.

5. Результат надання адміністративної послуги.
Довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні / будинку/ осіб.
6. Можливі способи отримання відповіді (результату).
Особисто/ поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) або електронною поштою.

7. Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги.
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 22 липня 2003 року № 204 «Про затвердження форми Декларації про доходи та майно-вий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, та довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні /будин-ку осіб» із внесеними до нього змінами;
Закон України від 21 листопада 1992 року № 2811-Х11 «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» із внесеними до нього змінами;
Постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування вит-рат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твер-дого та рідкого пічного побутового палива»із внесеними до нього змінами;
Положення про загальний відділ Соледарської міської ради, затверджене рішенням міської ради від 30 серпня 2012 року № 6/26-350;
Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве само-врядування в Україні» із внесеними до нього змінами.


Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих
органів Н.Л. Рогаченко


Керуючий справами виконавчого
комітету А.М. Башкірова

Черноусова Т.С.
Додаток
до ІК № 26
(пункт 2)
Міському голові
_______________________
_______________________
( ПІБ заявника)
____________________________
(адреса)
________________________

тел._____________________

e– mail_________________


ЗАЯВА
Прошу видати довідку про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому
(необхідне підкреслити)
приміщенні / будинку / осіб
для надання її __________________________________________________
(вказати назву необхідної організації, підприємства, закладу тощо) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Спосіб отримання довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні / будинку / осіб: особисто / поштою (рекомендованим листом з
(необхідне підкреслити)
повідомленням про вручення) або електронною поштою.


________________ _________________
Дата Підпис


Я, ________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові )
ознайомлений (а) з положеннями Закону України «Про захист персональних даних» та даю згоду на збір, обробку та використання моїх персональних даних.

________________ _________________
Дата Підпис


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому
міської ради
08.08.2013 № 145
Додаток 22

Інформаційна картка № 27
адміністративної послуги з надання дозволу громадянину(ці)
вчинити купівлю – продаж (міну, дарування, прийняття в дар) житла/майна (квартири, будинку, їх частини, інш.), що належить на праві приватної власності (користування) малолітній (неповнолітній) дитині

1.Інформація про суб»єкта надання адміністративної послуги.
Найменування:Соледарська міська рада, служба у справах дітей.
Місцезнаходження : м. Соледар, вул. Паркова, 3а(к.18).


Режим роботи: з 8.00 – 17.00, п'ятниця з 8.00 – 15.45, перерва: 12.00-12.45, вихідні дні – субота, неділя.
Тел. (06274)4-25-57, факс 4-20-65,e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

2.Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання.
1)заява одного з батьків (опікунів, піклувальників), який звертається за наданням дозволу вчинити купівлю – продаж (міну, дарування, прийняття в дар) житла/майна (квартири, будинку, їх частини, інш.), надається у разі, коли дитина має право користування житлом (додаток 1);
2) заява батька, який не заперечує наданню дозволу вчинити купівлю – продаж (міну, дарування, прийняття в дар) житла/майна (квартири, будинку, їх частини, інш.), що належить на праві власності (користування) малолітній (неповнолітній) дитині(додаток 2);
3) заява батька, який діє від імені малолітньої дитини, надається у разі, коли малолітня дитина має право власності на відчужуване житло/майно (додаток3);
4) заява неповнолітньої дитини, яка діє зі згоди одного з батьків, надається у разі, коли неповнолітня дитина має право власності на відчужуване житло/майно(додаток 4);
5) копії паспортів батьків ,завірені заявниками;
6) довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру заявників та дитини;
7) копія свідоцтва про народження дитини;
8)копія документа, що підтверджує право власності (користування) дитини на відчужуване житло/майно;
9) витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно;
10) копія технічного паспорту на відчужуване житло/майно;
11) довідка з місця проживання, про склад сім'ї та реєстрацію;
12) копія рішення про встановлення опіки над дитиною (для опікунів, піклувальників);
13) копія рішення про встановлення опіки над майном дитини (для опікунів, піклувальників);
14) копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між батьками дитини ( у разі наявності).

Спосіб подання : особисто

3.Платність або безоплатність адміністративної послуги , розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу.
Адміністративна послуга надається безоплатно.

4.Строк надання адміністративної послуги.
30 календарних днів .

5.Результат надання адміністративної послуги.
Рішення виконавчого комітету міської ради.

6.Можливі способи отримання відповіді (результату).
Особисто або поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення).

7.Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги.
Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року №2947-ІІІ із внесеними до нього змінами;
Закон України від 26 квітня 2001 року №2402-ІІІ “Про охорону дитинства” із внесеними до нього змінами;
Закон України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей» в редакції від 21 грудня 2010 року N 2823-VІ із внесеними до нього змінами;
постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» із внесеними до неї змінами;
Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР«Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними змінами.


Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів Н.Л. Рогаченко

Керуючий справами виконавчого
комітету А.М. Башкірова
Вілкова О.О.
Додаток 1
до ІК № 27
(пункт 2)

Міському голові
______________________________

Заявник:
______________________________
______________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
______________________________
Адреса:
______________________________
______________________________
______________________________
Паспорт ____ №__________виданий
____________________________________ тел.____________________________

ЗАЯВА
Прошу надати мені дозвіл вчинити купівлю – продаж (міну, дарування, прийняття в дар) житла/майна (квартири, будинку, їх частини, інш.) за адресою:
____________________________________________________________________,
що належить на праві користування малолітній (неповнолітній) дитині
____________________________________________________________________
(призвіще, ім’я, по батькові дитини)
Власниками цього житла являються:
____________________________________________________________________
(призвіще, ім'я, по батькові власників житла)
на підставі __________________________________________________________
(назва, №, дата правовстановлюючого документа)
Гарантую, що житлові та майнові права моєї дитини_______________________
________________________________________ не постраждають.
(прізвище, ім'я, по батькові дитини)
Спосіб отримання рішення виконкому міської ради: особисто або поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення).
(необхідне підкреслити)
________________ _________________
Дата Підпис

Я, ________________________________________________ознайомлений(а) з положенням Закону України «Про захист персональних даних» та даю добровільну згоду на збір, обробку та використання моїх персональних даних.
________________ _________________
Дата Підпис
Додаток 2
до ІК № 27
(пункт 2)

Міському голові
______________________________

Заявник:
______________________________
______________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
______________________________
Адреса:
______________________________
______________________________
______________________________
Паспорт ____ №__________виданий
____________________________________ тел.____________________________


ЗАЯВА

Я не заперечує наданню дозволу ________________________________
( П.І.Б. заявника, який бажає отримати дозвіл)
вчинити купівлю – продаж (міну, дарування, прийняття в дар) житла/майна (квартири, будинку, їх частини, інш.) за адресою:
_________________________________________________________________
що належить на праві приватної власності (користування) малолітній (неповнолітній) дитині
_________________________________________________________________
(призвіще, ім’я, по батькові дитини)
Власниками цього житла/майна являються:
__________________________________________________________________
(назва, №, дата правовстановлюючого документа)
на підставі ______________________________________________________
Гарантую, що житлові та майнові права моєї дитини_____________________
________________________________________ не постраждають.
(прізвище, ім'я, по батькові дитини)
________________ _________________
Дата Підпис
Я,___________________________________________ ознайомлений(а) з положенням Закону України «Про захист персональних даних» та даю добровільну згоду на збір, обробку та використання моїх персональних даних.
________________ _________________
Дата Підпис
Додаток 3
до ІК № 27
(пункт 2)

Міському голові
______________________________

Заявник,який діє від імені
малолітньої дитини:
_______________________________
_______________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
______________________________
(прізвище, ім’я, по батькові дитини; число, місяць, рік народження дитини, від якої діє заявник)
Адреса:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
Паспорт ____ №__________виданий
_____________________________________тел._____________________________

ЗАЯВА
Прошу надати мені дозвіл вчинити від імені моєї малолітньої дитини __________________________________________________________________
(призвіще¸ім'я, по батьківі, число, місяць, рік народження дитини)
купівлю – продаж (міну, прийняття в дар) житла/майна (квартири, будинку, їх частини, інш.) за адресою: _________________________________________
Власниками цього житла/майна являються:
_______________________________________________________________
на підставі ______________________________________________________
(назва, №, дата правовстановлюючого документа)
Гарантую, що житлові та майнові права моєї дитини_____________________
________________________________________ не постраждають.
(прізвище, ім'я, по батькові дитини)
Спосіб отримання рішення виконкому: особисто або поштою (рекомендо-ваним листом з повідомленням про вручення).
(необхідне підкреслити)
________________ _________________
Дата Підпис
Я, ________________________________________ознайомлений(а) з положенням Закону України «Про захист персональних даних» та даю добровільну згоду на збір, обробку та використання моїх персональних даних.
________________ _________________
Дата Підпис

Додаток 4
до ІК № 27
(пункт 2)

Міському голові
______________________________

Неповнолітній заявник, який діє зі згоди одного з батьків:
_______________________________
_______________________________
(прізвище, ім’я, по батькові заявника;число,
місяць,рік народження)
_______________________________
Адреса:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
Паспорт (свідоцтво про народження)
____ №__________виданий
____________________________________ тел.____________________________

ЗАЯВА

Прошу надати мені дозвіл вчинити зі згоди ________________________
(прізвище, ім’я, по батькові одного з батьків)купівлю (міну, прийняття в дар) житла/майна (квартири, будинку, їх частини, інш.) за адресою: ____________________________________________________________________
Власниками цього житла/майна являються:
____________________________________________________________________
на підставі __________________________________________________________
(назва, №, дата правовстановлюючого документа)
Спосіб отримання копії рішення виконкому міської ради: особисто або поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення).
(необхідне підкреслити)
________________ _________________
Дата Підпис

Я,____________________________________________ ознайомлений(а) з положенням Закону України «Про захист персональних даних» та даю добровільну згоду на збір, обробку та використання моїх персональних даних.
________________ _________________
Дата Підпис


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому
міської ради
08.08.2013 № 145
Додаток 23

Інформаційна картка № 28
адміністративної послуги з надання дозволу громадянину(ці)
вчинити купівлю – продаж ( дарування, прийняття в дар) житла/майна (квартири, будинку, їх частини, інш.)

1.Інформація про суб»єкта надання адміністративної послуги
Найменування:Соледарська міська рада, служба у справах дітей.
Місцезнаходження : м. Соледар, вул.Паркова, 3а(к.18).


Режим роботи: з 8.00 – 17.00, п'ятниця з 8.00 – 15.45, перерва: 12.00-12.45, вихідні дні – субота, неділя.
Тел. (06274)4-25-57, факс 4-20-65,e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

2.Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання.
1) Заява одного з батьків (опікунів, піклувальників), який звертається за наданням дозволу вчинити купівлю – продаж ( дарування, прийняття в дар) житла/майна (квартири, будинку, їх частини, інш.) (додаток 1);
2) заява батька, який не заперечує наданню дозволу вчинити купівлю – продаж (дарування, прийняття в дар) житла/майна (квартири, будинку, їх частини, інш.) (додаток 2);
3) заява батька, який діє від імені малолітньої дитини (додаток3);
4)заява неповнолітньої дитини, яка діє зі згоди одного з батьків (додаток 4);
5) копії паспортів батьків ,завірені заявниками;
6) довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру заявників та дитини;
7) копія свідоцтва про народження дитини;
8)копія документа, що підтверджує право власності (користування) дитини на відчужуване житло/майно;
9) витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно;
10) копія технічного паспорту на відчужуване житло/майно;
11) довідка з місця проживання, про склад сім'ї та реєстрацію;
12) копія рішення про встановлення опіки над дитиною (для опікунів, піклувальників);
13) копія рішення про встановлення опіки над майном дитини (для опікунів, піклувальників);
14) копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між батьками дитини ( у разі наявності).

Спосіб подання : особисто

3.Платність або безоплатність адміністративної послуги , розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу.
Адміністративна послуга надається безоплатно.

4.Строк надання адміністративної послуги.
30 календарних днів .

5.Результат надання адміністративної послуги.
Рішення виконавчого комітету міської ради.

6.Можливі способи отримання відповіді (результату).
Особисто або поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення).

7.Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги.
Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року №2947-ІІІ із внесеними до нього змінами;
Закон України від 26 квітня 2001 року №2402-ІІІ “Про охорону дитинства” із внесеними до нього змінами;
Закон України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей» в редакції від 21 грудня 2010 року N 2823-VІ із внесеними до нього змінами;
постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» із внесеними до неї змінами;
Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР«Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними змінами.


Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів Н.Л. Рогаченко


Керуючий справами виконавчого
комітету А.М. Башкірова

Вілкова О.О.
Додаток 1
до ІК № 28
(пункт 2)

Міському голові
______________________________

Заявник:
______________________________
______________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
______________________________
Адреса:
______________________________
______________________________
______________________________
Паспорт ____ №__________виданий
____________________________________ тел.____________________________

ЗАЯВА
Прошу надати мені дозвіл вчинити купівлю – продаж (дарування, прийняття в дар) житла/майна (квартири, будинку, їх частини, інш.) за адресою:
____________________________________________________________________,
для малолітньої (неповнолітньої) дитини
____________________________________________________________________
(призвіще, ім’я, по батькові дитини)
Власниками цього житла являються:_____________________________________
(призвіще, ім'я, по батькові власників житла)
на підставі ______________________________________________________
(назва, №, дата правовстановлюючого документа)
Гарантую, що житлові та майнові права моєї дитини_______________________
________________________________________ не постраждають.
(прізвище, ім'я, по батькові дитини)
Спосіб отримання рішення виконкому міської ради: особисто або поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення).
(необхідне підкреслити)
________________ _________________
Дата Підпис

Я, ________________________________________________ознайомлений(а) з положенням Закону України «Про захист персональних даних» та даю добровільну згоду на збір, обробку та використання моїх персональних даних.
________________ _________________
Дата Підпис

Додаток 2
до ІК № 28
(пункт 2)

Міському голові
______________________________

Заявник:
______________________________
______________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
______________________________
Адреса:
______________________________
______________________________
______________________________
Паспорт ____ №__________виданий
____________________________________ тел.____________________________

ЗАЯВА

Я не заперечує наданню дозволу ________________________________
( П.І.Б. заявника, який бажає отримати дозвіл)
вчинити купівлю – продаж (дарування, прийняття в дар) житла/майна (квартири, будинку, їх частини, інш.) за адресою:
_________________________________________________________________
для малолітньої (неповнолітньої) дитини
_________________________________________________________________
(призвіще, ім’я, по батькові дитини)
Власниками цього житла/майна являються:
__________________________________________________________________
(назва, №, дата правовстановлюючого документа)
на підставі ______________________________________________________
Гарантую, що житлові та майнові права моєї дитини_____________________
________________________________________ не постраждають.
(прізвище, ім'я, по батькові дитини)

________________ _________________
Дата Підпис

Я,___________________________________________ ознайомлений(а) з положенням Закону України «Про захист персональних даних» та даю добровільну згоду на збір, обробку та використання моїх персональних даних.
________________ _________________
Дата Підпис

Додаток 3
до ІК № 28
(пункт 2)

Міському голові
______________________________

Заявник, який діє від імені
малолітньої дитини:
_______________________________
_______________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
_______________________________
(прізвище, ім’я, по батькові дитини; число, місяць, рік народження дитини, від якої діє заявник)
Адреса:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
Паспорт ____ №__________виданий
_____________________________________ тел._____________________________

ЗАЯВА
Прошу надати мені дозвіл вчинити від імені моєї малолітньої дитини __________________________________________________________________
(призвіще¸ім'я, по батьківі, число, місяць, рік народження дитини)
купівлю – продаж (прийняття в дар) житла/майна (квартири, будинку, їх частини, інш.) за адресою: _________________________________________
Власниками цього житла/майна являються:
_______________________________________________________________
на підставі ______________________________________________________
(назва, №, дата правовстановлюючого документа)
Гарантую, що житлові та майнові права моєї дитини_____________________
________________________________________ не постраждають.
(прізвище, ім'я, по батькові дитини)
Спосіб отримання рішення виконкому : особисто або поштою (рекомендо-ваним листом з повідомленням про вручення).
(необхідне підкреслити)
________________ _________________
Дата Підпис
Я, ________________________________________ознайомлений(а) з положенням Закону України «Про захист персональних даних» та даю добровільну згоду на збір, обробку та використання моїх персональних даних.
________________ _________________
Дата Підпис
Додаток 4
до ІК № 28
(пункт 2)

Міському голові
______________________________

Неповнолітній заявник, який діє зі згоди одного з батьків:
_______________________________
_______________________________
(прізвище, ім’я, по батькові заявника;число,
місяць,рік народження)
_______________________________
Адреса:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
Паспорт (свідоцтво про народ-ження)
____ №__________виданий
_____________________________________ тел.____________________________

ЗАЯВА

Прошу надати мені дозвіл вчинити зі згоди ________________________
(прізвище, ім’я, по батькові одного з батьків)купівлю (прийняття в дар) житла/майна (квартири, будинку, їх частини, інш.) за адресою: ____________________________________________________________________
Власниками цього житла/майна являються:
____________________________________________________________________
на підставі __________________________________________________________
(назва, №, дата правовстановлюючого документа)
Спосіб отримання копії рішення виконкому міської ради: особисто або поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення).
(необхідне підкреслити)
________________ _________________
Дата ПідписЯ,____________________________________________ ознайомлений(а) з положенням Закону України «Про захист персональних даних» та даю добровільну згоду на збір, обробку та використання моїх персональних даних.
________________ _________________
Дата Підпис
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому
міської ради
08.08.2013 № 145
Додаток 24

Інформаційна картка № 29
адміністративної послуги з надання дозволу громадянину (ці)на укладення договору про припинення права на аліменти, у зв'язку з передачею права власності на житло малолітній (неповнолітній) дитині

1.Інформація про суб»єкта надання адміністративної послуги.
Найменування:Соледарська міська рада, служба у справах дітей.
Місцезнаходження : м. Соледар, вул. Парковаа, 3а(к.18)


Режим роботи: з 8.00 – 17.00, п'ятниця з 8.00 – 15.45, перерва: 12.00-12.45, вихідні дні – субота, неділя.
Тел. (06274)4-25-57, факс 4-20-65e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2.Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання.
1) Заява батьків (додаток 1);
2) заява неповнолітньої дитини (додаток 2);
3)заява батька, який діє від імені малолітньої дитини (додаток 3);
5) копії паспортів батьків ,завірені заявниками;
6) копія свідоцтва про народження дитини;
7) довідки про присвоєння ідентифікаційного номера батьків та дитини;
8) копія документа, що підтверджує право власності на відчужуване житло;
9) витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно;
10) копія технічного паспорта на відчужуване майно;
11) довідка з місця проживання, про склад сім'ї та реєстрацію дитини та батьків;
12) копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між батьками дитини ( у разі наявності);

Спосіб подання : особисто

3.Платність або безоплатність адміністративної послуги , розмір та порядок внесення плати(адміністративного збору) за платну адміністративну послугу.
Адміністративна послуга надається безоплатно.

4.Строк надання адміністративної послуги.
30 календарних днів.

5.Результат надання адміністративної послуги.
Рішення виконавчого комітету міської ради.

6.Можливі способи отримання відповіді (результату).
Особисто або поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення)

7.Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги.
Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року №2947-ІІІ із внесеними до нього змінами;
Закон України від 26 квітня 2001 року № 2402-ІІІ “Про охорону дитинства” із внесеними до нього змінами;
Закон України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей» в редакції від 21 грудня 2010 року N 2823-VІ із внесеними до нього змінами;
постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» із внесеними до неї змінами;
Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР«Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними змінами.


Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів Н.Л. Рогаченко


Керуючий справами виконавчого
комітету А.М. Башкірова

Вілкова О.О.
Додаток 1
до ІК № 29
(пункт 2)

Міському голові
______________________________

Заявник:
______________________________
______________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
______________________________
Адреса:
______________________________
______________________________
______________________________
Паспорт ____ №__________виданий
____________________________________ тел.____________________________

ЗАЯВА

Прошу надати мені дозвіл на укладення договору про припинення права на аліменти на малолітню (неповнолітню) дитину _________________________
(призвіще, ім’я, по батькові дитини; число, місяць, рік народження)
у зв'язку з передачею дитині права власності на житло, що належить мені на праві приватної власності, за адресою:___________________________________
на підставі___________________________________________________________
(назва, №, дата правовстановлюючого документа)

Спосіб отримання рішення виконкому міської ради: особисто або поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення).
(необхідне підкреслити)

________________ _________________
Дата Підпис


Я,______________________________ ознайомлений(а) з положенням Закону України «Про захист персональних даних» та даю добровільну згоду на збір, обробку та використання моїх персональних даних.

________________ _________________
Дата ПідписДодаток 2
до ІК № 29
(пункт 2)


Міському голові
______________________________

Неповнолітній заявник, який діє зі згоди одного з батьків:
_______________________________
_______________________________
(прізвище, ім’я, по батькові заявника;число,
місяць,рік народження)
_______________________________
Адреса:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
Паспорт (свідоцтво про народ-ження)
____ №__________виданий
____________________________________ тел.____________________________

ЗАЯВА

Прошу надати мені зі згоди________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові одного з батьків)
дозвіл на укладання договору про припинення права на аліменти на моє утримання у зв'язку з передачею мені права власності на житло , що знахо-диться за адресою:___________________________________________________________________
та належить на праві приватної власності
__________________________________________________________________

Спосіб отримання рішення виконкомуміської ради: особисто або поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення).
(необхідне підкреслити)
________________ _________________
Дата Підпис

Я, ___________________________________________________ознайомлений(а) з положенням Закону України «Про захист персональних даних» та даю добровільну згоду на збір, обробку та використання моїх персональних даних.
________________ _________________
Дата Підпис

Додаток 3
до ІК № 29
(пункт 2)

Міському голові
______________________________

Заявник, який діє від імені
малолітньої дитини:
_______________________________
_______________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
______________________________
(прізвище, ім’я, по батькові дитини; число, місяць, рік народження дитини, від якої діє заявник)
Адреса:_________________________
________________________________
_______________________________
Паспорт ____ №__________виданий
_____________________________________
тел._____________________________

ЗАЯВА
Прошу надати мені від імені моєї малолітньої дитини __________________________________________________________________
(призвіще¸ім'я, по батьківі; число, місяць, рік народження дитини)
дозвіл на укладання договору про припинення права на аліменти на утри-мання дитини, у зв'язку з передачею дитині права власності на житло за адресою:__________________________________________________________,що належить __________________________________________________________ ___________________________________________________________________
(призвіще¸ім'я, по батьківі батька,якому належить житло)
на праві приватної власності.
Гарантую, що житлові та майнові права моєї дитини_____________________
________________________________________ не постраждають.(прізвище, ім'я, по батькові дитини)
Спосіб отримання рішення виконкому міської ради : особисто або поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення).
(необхідне підкреслити).
________________ _________________
Дата Підпис
Я, _________________________________________ознайомлений(а) з положенням Закону України «Про захист персональних даних» та даю добровільну згоду на збір, обробку та використання моїх персональних даних.
________________ _________________
Дата Підпис
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому
міської ради
08.08.2013 № 145
Додаток 25

Інформаційна картка № 30
адміністративної послуги з визначення місця проживання
малолітньої (неповнолітньої) дитини

1.Інформація про суб»єкта надання адміністративної послуги.
Найменування:Соледарська міська рада, служба у справах дітей.
Місцезнаходження : м. Соледар, вул. Паркова, 3а(к.18).


Режим роботи: з 8.00 – 17.00, п'ятниця з 8.00 – 15.45, перерва: 12.00-12.45, вихідні дні – субота, неділя.
Тел. (06274)4-25-57, факс 4-20-65,e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

2.Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання.
1) Заява батька, який проживає окремо від дитини (додається);
2) копія паспорта,завірена заявником;
3) довідка про присвоєння ідентифікаційного номера заявника;
4) довідка з місця проживання, про склад сім'ї заявника та малолітньої (неповнолітньої) дитини;
5) копія свідоцтва про народження дитини;
6) копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між батьками дитини ( у разі наявності);
7) довідка з місця навчання та виховання малолітньої (неповнолітньої) дитини.

Спосіб подання : особисто

3.Платність або безоплатність адміністративної послуги , розмір та порядок внесення плати(адміністративного збору) за платну адміністративну послугу.
Адміністративна послуга надається безоплатно.

4.Строк надання адміністративної послуги.
30 календарних днів.

5.Результат надання адміністративної послуги.
Рішення виконавчого комітету міської ради .

6.Можливі способи отримання відповіді (результату).
Особисто або поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення).

7.Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги.
Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року №2947-ІІІ із внесеними до нього змінами;
Закон України від 26 квітня 2001 року № 2402-ІІІ “Про охорону дитинства” із внесеними до нього змінами;
Закон України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей» в редакції від 21 грудня 2010 року N 2823-VІ із внесеними до нього змінами;
постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» із внесеними до неї змінами;
Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР«Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними змінами.


Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів Н.Л. Рогаченко


Керуючий справами виконавчого
комітету А.М. Башкірова

Вілкова О.О.
Додаток
до ІК № 30
(пункт 2)

Міському голові
_______________________________
Заявник:
_______________________________
_______________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
________________________________
Адреса:
________________________________
________________________________
________________________________
Паспорт ____ №__________виданий
____________________________________
тел.____________________________

ЗАЯВА

Прошу визначити місце проживання моєїмалолітньої (неповнолітньої) дитини _____________________________________________________________(призвіще, ім’я, по батькові; число, місяць, рік народження дитини)
у зв'язку з ___________________________________________________________
(вказати причину)
Пропоную місце проживання моєї дитини зі мною за адресою:______________
Дитина проживає з __________________________________________________
(П.І.Б. батька, з яким проживає дитина)
за адресою:__________________________________________________________

Спосіб отримання рішення виконкому міської ради: особисто або поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення).
(необхідне підкреслити)
________________ _________________
Дата Підпис
Я,_______________________________________ ознайомлений(а) з положенням Закону України «Про захист персональних даних» та даю добровільну згоду на збір, обробку та використання моїх персональних даних.

________________ _________________
Дата Підпис

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому
міської ради
08.08.2013 № 145
Додаток 26

Інформаційна картка № 31
адміністративної послуги з встановлення порядку побачення
з малолітньою(неповнолітньою) дитиною з одним із батьків,
який проживає окремо від дитини

1.Інформація про суб»єкта надання адміністративної послуги.
Найменування:Соледарська міська рада, служба у справах дітей.
Місцезнаходження : м. Соледар, вул. Паркова, 3а(к.18).


Режим роботи: з 8.00 – 17.00, п'ятниця з 8.00 – 15.45, перерва: 12.00-12.45, вихідні дні – субота, неділя.
Тел. (06274)4-25-57, факс 4-20-65,e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2.Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання.
1) Заява одного з батьків (додається);
2) копія паспорта,завірена заявником;
3) довідка про присвоєння ідентифікаційного номера заявника;
4)довідка з місця проживання, про склад сім'ї заявника та малолітньої (неповнолітньої) дитини;
5)копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між батьками дитини ( у разі наявності);
6) копія свідоцтва про народження дитини.

Спосіб подання : особисто

3.Платність або безоплатність адміністративної послуги , розмір та порядок внесення плати(адміністративного збору) за платну адміністративну послугу.
Адміністративна послуга надається безоплатно.

4.Строк надання адміністративної послуги.
30 календарних днів.

5.Результат надання адміністративної послуги.
Рішення виконавчого комітету міської ради .

6.Можливі способи отримання відповіді (результату).
Особисто або поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення).

7.Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги.
Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року №2947-ІІІ із внесеними до нього змінами;
Закон України від 26 квітня 2001 року № 2402-ІІІ “Про охорону дитинства” із внесеними до нього змінами;
Закон України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей» в редакції від 21 грудня 2010 року N 2823-VІ із внесеними до нього змінами;
постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» із внесеними до неї змінами;
Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР«Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними змінами.


Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів Н.Л. Рогаченко


Керуючий справами виконавчого
комітету А.М. Башкірова

Вілкова О.О.
Додаток
до ІК № 31
(пункт 2)

Міському голові
_____________________________
Заявник:
______________________________
______________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
______________________________
Адреса:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
Паспорт ____ №__________виданий
_____________________________________
тел.____________________________


ЗАЯВА

Прошу встановити порядок побачення з моєюмалолітньою (неповнолітньою) дитиною __________________________________________ . (призвіще, ім’я, по батькові ; число, місяць, рік народження дитини)
у зв'язку з _________________________________________________________
(вказати причину)
Дитина проживає з_________________________________________________
(П.І.Б. батька, з яким проживає дитина)
за адресою:_______________________________________________________
Пропоную наступний графік спілкування з дитиною :
__________________________________________________________________

Спосіб отримання рішення виконавчого комітету міської ради: особисто або поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення).
(необхідне підкреслити)
________________ _________________
Дата Підпис

Я, _________________________________ознайомлений(а) з положенням Закону України «Про захист персональних даних» та даю добровільну згоду на збір, обробку та використання моїх персональних даних.
________________ _________________
Дата Підпис
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому
міської ради
08.08.2013 № 145
Додаток 27

Інформаційна картка № 32
адміністративної послуги з призначення громадянина(ки) опікуном /піклувальником над малолітньою (неповнолітньою) дитиною

1.Інформація про суб»єкта надання адміністративної послуги.
Найменування:Соледарська міська рада, служба у справах дітей.
Місцезнаходження : м. Соледар, вул. Паркова, 3а(к.18)


Режим роботи: з 8.00 – 17.00, п'ятниця з 8.00 – 15.45, перерва: 12.00-12.45, вихідні дні – субота, неділя.
Тел. (06274)4-25-57, факс 4-20-65,e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

2.Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання.
1) Заява потенційного опікуна (піклувальника) (додаток 1);
2)заява малолітньої( неповнолітньої) дитини щодо згоди на призначення над нею громадянина (ки) опікуном (піклувальником) (додаток 2);
3) заява щодо згоди всіх повнолітніх членів сім'ї, що проживають разом з потенційним опікуном (піклувальником) (додаток 3);
4) копія паспорта, потенційного опікуна (піклувальника), завірена заявником;
5) документ про освіту потенційного опікуна( піклувальника);
6) довідка про склад сім’ї потенційного опікуна ( піклувальника);
7) копії правовстановлюючихдокументів на житло потенційного опікуна(піклувальника);
8) копія документа про сімейний стан (свідоцтво про укладення, розір-вання шлюбу, інше);
9) копія свідоцтва про народження дитини (дітей) опікуна (піклувальника);
10) довідка про стан здоров’я потенційного опікуна ( піклувальника);
11) довідка про стан здоров’я всіх членів сім’ї опікуна (піклувальника):
- обстеження протитуберкульозного диспансеру,
- обстеження нарколога, психіатра;
12) довідка про наявність або відсутність судимості потенційного опікуна(піклувальника);
13) довідка про проходження курсу підготовки з проблем виховання дітей потенційного опікуна ( піклувальника) (у разі потреби);
14) довідка про доходи опікуна ( піклувальника);
15) характеристика з місця роботи потенційного опікуна ( піклувальника);
16) акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна (піклувальника);
17) фото дитини (9x13 в повний зріст) (2 шт).
Спосіб подання : особисто.

3.Платність або безоплатність адміністративної послуги , розмір та порядок внесення плати(адміністративного збору) за платну адміністративну послугу.
Адміністративна послуга надається безоплатно.

4.Строк надання адміністративної послуги.
30 календарних днів.

5.Результат надання адміністративної послуги.
Рішення виконавчого комітету міської ради.

6.Можливі способи отримання відповіді (результату).
Особисто.

7.Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги.
Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року №2947-ІІІ із внесеними до нього змінами;
Закон України від 26 квітня 2001 року № 2402-ІІІ “Про охорону дитинства” із внесеними до нього змінами;
Закон України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей» в редакції від 21 грудня 2010 року N 2823-VІ із внесеними до нього змінами;
постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» із внесеними до неї змінами;
Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР«Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними змінами.


Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів Н.Л. Рогаченко


Керуючий справами виконавчого
комітету А.М. Башкірова


Вілкова О.О.
Додаток 1
до ІК № 32
(пункт 2)


Міському голові
_______________________________
Заявник:
_______________________________
_______________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
________________________________
Адреса:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
Паспорт _____ №__________виданий
____________________________________ тел.___________________________

ЗАЯВА

Прошу призначити мене опікуном (піклувальником) над малолітньою (неповнолітньою) дитиною ____________________________________________ . (призвіще, ім’я, по батькові ; число, місяць, рік народження дитини)
у зв'язку з ___________________________________________________________
(вказати причину)

Спосіб отримання рішення виконавчого комітету міської ради: особисто.

________________ _________________
Дата Підпис

Я,_______________________________________________ ознайомлений(а) з положенням Закону України «Про захист персональних даних» та даю добровільну згоду на збір, обробку та використання моїх персональних даних.
________________ _________________
Дата Підпис
Підписано в присутності:
Прізвище,ім'я по батькові _____________________________________________
Посада_____________________________________________________________

________________ _________________
Дата Підпис


Додаток 2
до ІК № 32
(пункт 2)


Міському голові
_______________________________
Заявник, над яким призначається опіка (піклування)
________________________________
________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові) ________________________________
Адреса:
________________________________
________________________________
Паспорт _____ №__________виданий
______________________________________тел._____________________________

ЗАЯВА

Я згоден(на) з тим, щоб моїм опікуном (піклувальником) був призначений(а)______________________________________________________
(призвіще, ім’я, по батькові майбутнього опікуна/піклувальника)

________________ _________________
Дата Підпис


Я,______________________________________________ ознайомлений(а) з положенням Закону України «Про захист персональних даних» та даю добровільну згоду на збір, обробку та використання моїх персональних даних.

________________ _________________
Дата Підпис


Підписано в присутності:
Прізвище,ім'я по батькові _____________________________________________
Посада______________________________________________________________
________________ _________________
Дата Підпис

Додаток 3
до ІК № 32
(пункт 2)


Міському голові
_______________________________
Заявник:
_______________________________
_______________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
______________________________
Адреса:
_______________________________
_______________________________
Паспорт _____ №__________виданий
____________________________________ тел.___________________________

ЗАЯВА

Я згоден(на) з тим, щоб опікуном (піклувальником) над малолітньою (неповнолітньою) дитиною ____________________________________________ (призвіще, ім’я, по батькові ; число, місяць, рік народження дитини)
був призначений ____________________________________________________________________
(призвіще, ім’я, по батькові майбутнього опікуна/піклувальника)


Дата підпис П.І.Б.


Я,______________________________________________ ознайомлений(а) з положенням Закону України «Про захист персональних даних» та даю добровільну згоду на збір, обробку та використання моїх персональних даних.

_______________ _________________
Дата Підпис


Підписано в присутності:
Прізвище,ім'я по батькові _____________________________________________
Посада_____________________________________________________________
________________ _________________
Дата Підпис


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому
міської ради
08.08.2013 № 145
Додаток 28

Інформаційна картка № 33
адміністративної послуги звидачі довідки про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку

1. Інформація про суб»єкт надання адмістративної послуги.
Найменування: Соледарська міська рада, відділ земельних ресурсів.
Місцезнаходження: м. Соледар, вул. Леніна, 3а, кабінет № 20.
Режим роботи: понеділок-четвер 8:00-17:00, перерва з 12:00-12:45; п'ятниця з 8:00-15:45, перерва з 12:00-12:45, вихідні дні — субота, неділя.
Телефон: (06274)4-25-62,факс 44-20-65, e-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2. Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання.
1)заява про надання довідки про (додаток);
2)копія паспорту та ідентифікаційного коду;
3)копії документів що посвідчують право власності на нерухоме майно, що знаходяться на земельній ділянці (договір купівлі-продажу,спадковий договір, договір міни, договір дарування, договір постійного користування земельною ділянкою, свідоцт
во на право власності);
4)копія технічного паспорту на споруду, що розташована на земельній ділянці (у разі наявності);
5)копія та оригінал державного акту на право приватної власності на земельну ділянку (у разі наявності).

Спосіб подання документів: особисто.

3. Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати(адміністративного збору) за платну адміністративну послугу.
Адміністративна послуга надається безоплатно.

4. Строк надання адміністративної послуги.
10 календарних днів.

5. Результат надання адміністративної послуги.
Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку.

6. Можливі способи отримання відповіді (результату).
Особисто.

7.Акти законодавства, що регулюють порядок та надання адміністративної послуги.
Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року №2768-ІІІ із внесеними до нього змінами;
Податковий кодекс України від 02.12.2010 №2755-VI із внесеними до нього змінами;
наказ Державної податкової адміністрації України від 21 грудня 2010 року № 975 «Про затвердження Порядку видачі довідки на право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку та її форми».


Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів Н.Л.Рогаченко


Керуючий справами виконавчого
комітету А.М.Башкірова
\

Коваленко Г.В.
Додаток
до ІК № 33
(пункт2)

Міському голові
__________________________________
(прізвище, ім’я та
__________________________________
по батькові (повністю)__________________________________
__________________________________
(адреса )
тел. ______________________________

ЗАЯВА
Прошу видати довідку про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку_______________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

________________ _________________
Дата Підпис


Я, _______________________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові повністю)
з положеннями Законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних» ознайомлений (а), у зв’язку з чим добровільно даю згоду на збір, обробку та використання персональних даних, необхідних для видачі довідки про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку.

________________ _________________
Дата Підпис

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому
міської ради
08.08.2013 № 145
Додаток 29

Інформаційна картка № 34
адміністративної послуги ззатвердження проекту (технічної документації) землеустрою щодо відведення земельної(их) ділянки(ок) у м.Соледарі

1. Інформація про суб»єкт надання адмістративної послуги.
Найменування: Соледарська міська рада, відділ земельних ресурсів.
Місцезнаходження: м. Соледар, вул. Леніна, 3а, кабінет № 20.
Режим роботи: понеділок-четвер 8:00-17:00, перерва з 12:00-12:45; п'ятниця з 8:00-15:45, перерва з 12:00-12:45, вихідні дні — субота, неділя.
Тел. (06274)4-25-62,факс 44-20-65, e-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2. Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання.
1) заява (для фізичних осіб) або клопотання (для юридичних осіб);(додаток 1,2).
2)документація із землеустрою щодо відведення земельної(их) ділянки(ок) у м.Соледарі.

Спосіб подання: особисто.

3. Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати(адміністративного збору) за платну адміністративну послугу:
Адміністративна послуга надається безоплатно.

4. Строк надання адміністративної послуги.
Протягом 30 календарних днів (у разі неможливості прийняття рішення у зазначений строк - на першому засіданні міської ради після закінчення цього строку).

5. Результат надання адміністративної послуги:
Рішення міської ради.

6.Можливі способи отримання відповіді (результату).
Особисто.

7. Акти законодавства, що регулюють порядок та надання адміністративної послуги.
Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року №2768-ІІІ із внесеними до нього змінами;
Закон України від 22 травня 2003 року №858-ІV «Про землеустрій» із внесеними до нього змінами;
Закон України від 13 січня 2011 року № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» із внесеними змінами;
Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами.


Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів Н.Л.Рогаченко


Керуючий справами виконавчого
комітету А.М.Башкірова

Коваленко Г.В.
Додаток 1
до ІК № 34
(пункт2)

Міському голові
__________________________________
(прізвище, ім’я та
__________________________________
по батькові (повністю)__________________________________
__________________________________
(адреса )
тел. ______________________________

ЗАЯВА
Прошу затвердити проект (технічну документацію) землеустрою щодо відведення земельної(их) ділянки(ок) у м.Соледарі_______________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

та надати земельну ділянку, загальною площею _________га,
розташовану за адресою:
____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________для___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Спосіб отримання відповіді(результату): особисто.
________________ _________________
Дата Підпис

Я, _______________________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові повністю)
повідомлений (а) про те, що моя заява буде розглянута на засіданні Соле-дарської міської ради, що відбудеться _______________________, заперечень проти цього не маю.
З положеннями Законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та «Про захист персональних даних» ознайомлений (а), у зв’язку з чим добровільно даю згоду на збір, обробку та використання персональних даних, необхідних для вирішення зазначеного питання.

________________ _________________
Дата Підпис


Додаток 2
до ІК № 34
(пункт 2)

Міському голові
__________________________________
(посада керівника,
__________________________________
__________________________________
повна назва підприємства (згідно Статуту)
__________________________________
__________________________________
ПІБ керівника повністю)
__________________________________
__________________________________
(юридична адреса підприємства)
тел. _____________________________

КЛОПОТАННЯ
Прошу затвердити проект(технічну документацію) землеустрою щодо відведення земельної(их) ділянки(ок) у м.Соледарі та надати земельну ділянку, загальною площею _________га,розташовану за адресою: ________________________________________________________________________________________________________________________________________
для___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Спосіб отримання відповіді (результату) : особисто.
________________ _________________
Дата Підпис
Я, _________________________________________________________________
(посада керівника (або уповноваженої особи), повна назва підприємства (згідно з Статутом), ПІБ керівника повністю) (або уповноваженої особи)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________,
повідомлений (а) про те, що моє клопотання буде розглянуте на засіданні Соле-дарської міської ради, що відбудеться _______________________, заперечень проти цього не маю.

______________ _________________
Дата Підпис

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому
міської ради
08.08.2013 № 145
Додаток30

Інформаційна картка № 35
адміністративної послуги ззатвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у м.Соледарі

1.Інформація про суб»єкт надання адмістративної послуги.
Найменування: Соледарська міська рада, відділ земельних ресурсів.
Місцезнаходження: м. Соледар, вул. Леніна, 3а, кабінет № 20.
Режим роботи: понеділок-четвер 8:00-17:00, перерва з 12:00-12:45; п'ятниця з 8:00-15:45, перерва з 12:00-12:45, вихідні дні — субота, неділя.
Тел: (06274)4-25-62,факс 44-20-65, e-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

2. Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання.
1) заява ( додаток);
2)документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

Спосіб подання документів: особисто.

3. Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати(адміністративного збору) за платну адміністративну послугу:
Адміністративна послуга надається безоплатно.

4. Строк надання адміністративної послуги.
Протягом 30 календарних днів (у разі неможливості прийняття рішення у зазначений строк - на першому засіданні (слуханні) після закінчення цього строку).

5. Результат надання адміністративної послуги.
Рішення міської ради.

6. Можливі способи отримання відповіді (результату).
Особисто.

7. Акти законодавства, що регулюють порядок та надання адміністративної послуги.

Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року №2768-ІІІ із внесеними до нього змінами;
Закон України від 22 травня 2003 року №858-ІV «Про землеустрій» із внесеними до нього змінами;
Закон України від 13 січня 2011 року № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» із внесеними змінами;
Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами.


Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів Н.Л.Рогаченко


Керуючий справами виконавчого
комітету А.М.Башкірова

Коваленко Г.В.
Додаток
до ІК № 35
(пункт 2)

Міському голові
__________________________________
(прізвище, ім’я та
__________________________________
по батькові (повністю))__________________________________
__________________________________
(адреса )
тел. _____________________________

ЗАЯВА
Прошу затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у м.Соледарі, та передати у власність земельну ділянку загальною площею ___________га, розташовану за адресою:_____________________________________________________________ ____________________________________________________________________,
для
(необхідне відмітити позначкою - √)
□ ведення садівництва
□ будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
□ обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
□ індивідуального дачного будівництва
□ будівництва та обслуговування індивідуального гаражу
□ обслуговування індивідуального гаражу.
Додатково повідомляю, що раніше безоплатно для зазначених цілей земельну ділянку не отримував.

Спосіб отримання відповіді(результату):особисто.
________________ _________________
Дата Підпис


Я, ______________________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові повністю)
повідомлений (а) про те, що моя заява буде розглянута на засіданні Соледарської міської ради, що відбудеться _______________________, заперечень проти цього не маю.

З положеннями Законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та «Про захист персональних даних» ознайомлений (а), у зв’язку з чим добровільно даю згоду на збір, обробку та використання персональних даних, необхідних для вирішення зазначеного питання.

________________ _________________
Дата Підпис

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому
міської ради
08.08.2013 № 145
Додаток 31

Інформаційна картка № 36
адміністративної послуги з затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу або об’єднанню земельних ділянок у м.Соледарі

1.Інформація про суб»єкт надання адмістративної послуги.
Найменування: Соледарська міська рада, відділ земельних ресурсів.
Місцезнаходження: м. Соледар, вул. Леніна, 3а, кабінет № 20.
Режим роботи: понеділок-четвер 8:00-17:00, перерва з 12:00-12:45; п'ятниця з 8:00-15:45, перерва з 12:00-12:45, вихідні дні — субота, неділя.
Тел.(06274)4-25-62,факс 44-20-65, e-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

2. Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання.
1)заява (для фізичних осіб) або клопотання (для юридичних осіб) (додаток 1,2);
2) технічна документаціяіз землеустрою.

Спосіб подання документів - особисто.

3. Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати(адміністративного збору) за платну адміністративну послугу:
Адміністративна послуга надається безоплатно.

4. Строк надання адміністративної послуги.
Протягом 30 календарних днів (у разі неможливості прийняття рішення у зазначений строк - на першому засіданні (слуханні) після закінчення цього строку).

5. Результат надання адміністративної послуги.
Рішення міської ради

6. Можливі способи отримання відповіді (результату):
Особисто.

7. Акти законодавства, що регулюють порядок та надання адміністративної послуги.
Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року №2768-ІІІ із внесеними до нього змінами;
Закон України від 22 травня 2003 року №858-ІV «Про землеустрій» із внесеними до нього змінами;
Закон України від 13 січня 2011 року № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» із внесеними змінами;
Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами.


Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів Н.Л.Рогаченко


Керуючий справами виконавчого
комітету А.М.Башкірова

Коваленко Г.В.
Додаток 1
до ІК № 36
(пункт 2)

Міському голові
__________________________________
(посада керівника,
__________________________________
__________________________________
повна назва підприємства (згідно Статуту)
__________________________________
__________________________________
ПІБ керівника повністю)
__________________________________
__________________________________
(юридична адреса підприємства)
тел. _____________________________

КЛОПОТАННЯ
Прошу затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу або об»єднанню земельних ділянок у м.Соледарі, розташованих за адресою:__________________________________________________________________
при її поділі:
загальною площею __________га, в т.ч.:_____га, для_____________________
__________________________________________________________________,
________га, для_____________________________________________________
__________________________________________________________________,
при її об’єднанні:
загальною площею __________га, для__________________________________
__________________________________________________________________
Спосіб отримання відповіді (результату): особисто.
________________ _________________
Дата Підпис
МП

Я, _______________________________________________________________
(посада керівника (або уповноваженої особи), повна назва підприємства (згідно зі Статутом), ПІБ керівника повністю) (або уповноваженої особи)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
повідомлений (а) про те, що моє клопотання буде розглянуте на засіданні Соледарської міської ради, що відбудеться _______________________, запе-речень проти цього не маю.
________________ _________________
Дата Підпис

Додаток 2
до ІК № 36
(пункт2)

Міському голові
__________________________________
(прізвище, ім’я та
__________________________________
по батькові (повністю))__________________________________
__________________________________
(адреса )
тел. ______________________________

ЗАЯВА
Прошу затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу або об»єднанню земельних ділянок у м.Соледарі, розташованих за адресою:__________________________________________________________________,
при її поділі:
загальною площею __________га, в т.ч.:
________га, для_____________________________________________________
__________________________________________________________________,
при її об’єднанні:
загальною площею __________га, для__________________________________
_________________________________________________________________
Спосіб отримання відповіді (результату): особисто.
______________________ ___________________
Дата Підпис
МП(за наявністю)


Я, _______________________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові повністю)
повідомлений (а) про те, що моя заява буде розглянута на засіданні Соле-дарської міської ради, що відбудеться _______________________, заперечень проти цього не маю.
З положеннями Законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та «Про захист персональних даних» ознайомлений (а), у зв’язку з чим добровільно даю згоду на збір, обробку та використання персональних даних, необхідних для вирішення зазначеного питання.

________________ _________________
Дата Підпис

МП(за наявністю)
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому
міської ради
08.08.2013 № 145
Додаток 32

Інформаційна картка № 37
адміністративної послуги з надання дозволу на розробку проекту (технічної документації) землеустрою щодо відведення земельної(их) ділянки(ок) у м.Соледарі

1.Інформація про суб»єкт надання адмістративної послуги.
Найменування: Соледарська міська рада, відділ земельних ресурсів.
Місцезнаходження: м. Соледар, вул. Леніна, 3а, кабінет № 20.
Режим роботи: понеділок-четвер 8:00-17:00, перерва з 12:00-12:45; п'ятниця з 8:00-15:45, перерва з 12:00-12:45, вихідні дні — субота, неділя.
Тел. (06274)4-25-62,факс 44-20-65,e-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

2.Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання.
1) заява (фізичні особи) або клопотання (юридичні особи) (додаток 1,2);
2)копія паспорта та ідентифікаційного коду (для фізичних осіб), копія Статуту підприємства (для юридичних осіб);
3)копії документів, щодо відчуження об’єктів нерухомості, що розташовані на земельній ділянці (у разі припинення оренди всієї земельної ділянки);
4)довідка відділу архітектури та містобудування Соледарської міської ради про можливість виділення земельної ділянки (оренда, постійне користування) згідно згенеральним планом міста;
5)довідка щодо наявності реєстрації права власності на нерухоме майно, що знаходяться на земельній ділянці (у разі відчуження об’єктів та припинення оренди всієї земельної ділянки);
6)проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у м.Соледарі, або технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право користування земельною ділянкою у м.Соледарі, при її поділі (у разі необхідності припинення частини орендованої земельної ділянки).

Спосіб подання документів: особисто.

3. Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати(адміністративного збору) за платну адміністративну послугу:
Адміністративна послуга надається безоплатно.
4. Строк надання адміністративної послуги.
Протягом 30 календарних днів (у разі неможливості прийняття рішення у зазначений строк - на першому засіданні (слуханні) після закінчення цього строку).

5. Результат надання адміністративної послуги.
Рішення міської ради.

6.Можливі способи отримання відповіді (результату):
Особисто.

7.Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги.
Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року №2768-ІІІ із внесеними до нього змінами;
Закон України від 22 травня 2003 року №858-ІV «Про землеустрій» із внесеними до нього змінами;
Закон України від 13 січня 2011 року № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» із внесеними змінами;
Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами.


Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів Н.Л.Рогаченко


Керуючий справами виконавчого
комітету А.М.Башкірова

Коваленко Г.В.
Додаток 1
до ІК № 37
(пункт 2)

Міському голові
__________________________________
(посада керівника,
__________________________________
__________________________________
повна назва підприємства (згідно з Статутом)
__________________________________
__________________________________
ПІБ керівника повністю)
__________________________________
__________________________________
(юридична адреса підприємства)
тел. _______________________________

КЛОПОТАННЯ

Прошу надати дозвіл на розробку проекту (технічної документації) землеустрою щодо відведення земельної(их) ділянки(ок) у м.Соледарі
розташованої(их) за адресою: ________________________________
__________________________________________________________________,
для_________________________________________________________________________________________________________________________________

Спосіб отримання відповіді(результату) : особисто.
________________ _________________
Дата Підпис

Я,________________________________________________________________
(посада керівника (або уповноваженої особи), повна назва підприємства (згідно зі Стату-том), ПІБ керівника повністю) (або уповноваженої особи)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
повідомлений (а) про те, що моє клопотання буде розглянуте на засіданні Соледарської міської ради, що відбудеться ____________________________, заперечень проти цього не маю.

________________ _________________
Дата Підпис
Додаток 2
до ІК № 37
(пункт2)

Міському голові
__________________________________
(посада керівника,
__________________________________
__________________________________
повна назва підприємства (згідно Статуту)
__________________________________
__________________________________
ПІБ керівника повністю)
__________________________________
__________________________________
(юридична адреса підприємства)
тел. ________________________

ЗАЯВА
Прошу надати дозвіл на розробку проекту(технічної документації) землеустрою щодо відведення земельної(их) ділянки(ок) у м.Соледарі
розташованої(их) за адресою: ________________________________
__________________________________________________________________,
для_________________________________________________________________________________________________________________________________

Спосіб отримання відповіді(результату): особисто.
________________ _________________
Дата Підпис

МП (за наявністю)
Я, ______________________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові повністю)
повідомлений (а) про те, що моя заява буде розглянута на засіданні Соледарської міської ради, що відбудеться _______________________, заперечень проти цього не маю.
З положеннями Законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та «Про захист персональних даних» ознайомлений (а), у зв’язку з чим добровільно даю згоду на збір, обробку та використання персональних даних, необхідних для вирішення зазначеного питання.
_______________ _________________
Дата Підпис
МП(за наявністю)
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому
міської ради
08.08.2013 № 145
Додаток 33

Інформаційна картка № 38
адміністративної послуги знадання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у м.Соледарі

1.Інформація про суб»єкт надання адмістративної послуги.
Найменування: Соледарська міська рада, відділ земельних ресурсів.
Місцезнаходження: м. Соледар, вул. Леніна, 3а, кабінет № 20.
Режим роботи: понеділок-четвер 8:00-17:00, перерва з 12:00-12:45; п'ятниця з 8:00-15:45, перерва з 12:00-12:45, вихідні дні — субота, неділя.
Тел. (06274)4-25-62,факс 44-20-65, e-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

2.Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання.
1) заява (додаток);
2) копія паспорта (1,2 стор.), ідентифікаційного коду;
3)копії документів що посвідчують право власності на нерухоме майно, що знаходяться на земельній ділянці;
4)копія інвентарної справи на нерухоме майно, що знаходиться на земельній ділянці.

Спосіб подання документів:особисто або поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення)

3. Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати(адміністративного збору) за платну адміністративну послугу:
Адміністративна послуга надається безоплатно.

4.Строк, протягом якого видається адміністративний акт:
Протягом 30 календарних днів (у разі неможливості прийняття рішення у зазначений строк - на першому засіданні (слуханні) після закінчення цього строку).

5.Результат надання адміністративної послуги.
Рішення міської ради.

6.Можливі способи отримання відповіді (результату):
Особисто або поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення).

7.Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги.
Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року №2768-ІІІ із внесеними до нього змінами;
Закон України від 22 травня 2003 року №858-ІV «Про землеустрій» із внесеними до нього змінами;
Закон України від 13 січня 2011 року № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» із внесеними змінами;
Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами.


Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів Н.Л.Рогаченко


Керуючий справами виконавчого
комітету А.М.Башкірова

Коваленко Г.В.
Додаток
до ІК № 38
(пункт 2)

Міському голові
__________________________________
(прізвище, ім’я та
__________________________________
по батькові (повністю))__________________________________
__________________________________
(адреса )
тел. ______________________________

ЗАЯВА
Прошу надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у м.Соледа-рі, розташованої за адресою:__________________________________________________________ __________________________________________________________________,
для
(необхідне відмітити позначкою - √)
□ ведення садівництва
□ будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
□ обслуговування
□ жилого будинку, господарських будівель і споруд
□ індивідуального дачного будівництва
□ будівництва та обслуговування індивідуального гаражу
□ обслуговування індивідуального гаражу
Додатково повідомляю, що раніше безоплатно для зазначених цілей земельну ділянку не отримував.
Спосіб отримання відповіді(результату): особисто або поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення)

________________ _________________
Дата Підпис

Я, ______________________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові повністю)
повідомлений (а) про те, що моя заява буде розглянута на засіданні Соледарської міської ради, що відбудеться _______________________, заперечень проти цього не маю.
З положеннями Законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та «Про захист персональних даних» ознайомлений (а), у зв’язку з чим добровільно даю згоду на збір, обробку та використання персональних даних, необхідних для вирішення зазначеного питання.

________________ _________________
Дата Підпис

.ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому
міської ради
08.08.2013 № 145
Додаток 34

Інформаційна картка № 39
адміністративної послуги з надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу чи об’єднанню земельних ділянок у м.Соледарі

1.Інформація про суб»єкт надання адмістративної послуги.
Найменування: Соледарська міська рада, відділ земельних ресурсів.
Місцезнаходження: м. Соледар, вул. Леніна, 3а, кабінет № 20.
Режим роботи: понеділок-четвер 8:00-17:00, перерва з 12:00-12:45; п'ятниця з 8:00-15:45, перерва з 12:00-12:45, вихідні дні — субота, неділя.
Тел. (06274)4-25-62,факс 44-20-65, e-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

2.Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги,порядок та спосіб їх подання.
1)заява(для фізичних осіб) або клопотання (для юридичних осіб) (додаток 1, 2);
2)копія документа на право користування, або володіння земельною ділянкою;
3)копія паспорту заявника та ідентифікаційного коду (для фізичних осіб), копія Статуту (для юридичних осіб).

Спосіб подання: особисто.

3.Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати(адміністративного збору) за платну адміністративну послугу:
Адміністративна послуга надається безоплатно.

4. Строк надання адміністративної послуги:
Протягом 30 календарних днів (у разі неможливості прийняття рішення у зазначений строк - на першому засіданні (слуханні) після закінчення цього строку).

5. Результат надання адміністративної послуги.
Рішення міської ради.

6. Можливі способи отримання відповіді.
Особисто або поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення).

7. Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги.
Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року №2768-ІІІ із внесеними до нього змінами;
Закон України від 22 травня 2003 року №858-ІV «Про землеустрій» із внесеними до нього змінами;
Закон України від 13 січня 2011 року № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» із внесеними змінами;
Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами.


Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів Н.Л.Рогаченко


Керуючий справами виконавчого
комітету А.М. Башкірова


Коваленко Г.В.
Додаток 1
до ІК № 39
(пункт 2)

Міському голові
__________________________________
(посада керівника,
__________________________________
__________________________________
повна назва підприємства (згідно Статуту)
__________________________________
__________________________________
ПІБ керівника повністю)
__________________________________
__________________________________
(юридична адреса підприємства)
тел.______________________________

КЛОПОТАННЯ
Прошу надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу чи об»єднанню земельних ділянок у м.Соледарі, розташованою за адресою:________________________________________________________,
загальною площею ________ га, для___________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
при її поділі чи об’єднанні(непотрібне закреслити).

Спосіб отримання відповіді(результату):особисто або поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення).


________________ _________________
Дата Підпис

МП

Я, _________________________________________________________________
(посада керівника (або уповноваженої особи), повна назва підприємства (згідно з Статутом), ПІБ керівника повністю) (або уповноваженої особи)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________,
повідомлений (а) про те, що моє клопотання буде розглянуте на засіданні Соледарської міської ради, що відбудеться _______________________, заперечень проти цього не маю.

________________ _________________
Дата Підпис

МП

Додаток 2
до ІК № 39
(пункт 2)

Міському голові
__________________________________
(прізвище, ім’я та
__________________________________
по батькові (повністю))
__________________________________
___________________________________
(адреса )
тел. ______________________________

ЗАЯВА
Прошу надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу чи об»єднанню земельних ділянок у м.Соледарі, розташованою за адресою:____________________________________________________________,
загальною площею ________ га, для_____________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
при її поділі чи об’єднанні.
(непотрібне закреслити)

Спосіб отримання відповіді(результату): особисто або поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення).

________________ _________________
Дата Підпис

МП(за наявністю)

Я, _________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові повністю)
повідомлений (а) про те, що моя заява буде розглянута на засіданні Соледарської міської ради, що відбудеться _______________________, заперечень проти цього не маю.

З положеннями Законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та «Про захист персональних даних» ознайомлений (а), у зв’язку з чим добровільно даю згоду на збір, обробку та використання персональних даних, необхідних для вирішення зазначеного питання.

________________ _________________
Дата Підпис

МП(за наявністю)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому
міської ради
08.08.2013 № 145
Додаток 35

Інформаційна картка № 40
адміністративної послуги зприпинення оренди земельної ділянки(частини) у м. Соледарі

1.Інформація про суб»єкт надання адмістративної послуги.
Найменування: Соледарська міська рада, відділ земельних ресурсів.
Місцезнаходження: м. Соледар, вул. Леніна, 3а, кабінет № 20.
Режим роботи: понеділок-четвер 8:00-17:00, перерва з 12:00-12:45; п'ятниця з 8:00-15:45, перерва з 12:00-12:45, вихідні дні — субота, неділя.
Тел. (06274)4-25-62,факс 44-20-65, e-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

2.Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги порядок та спосіб їх подання.
1)заява (для фізичних осіб) або клопотання (для юридичних осіб) (додаток 1,2);
2)копії документів щодо відчуження об’єктів нерухомості, що розташовані на земельній ділянці (у разі припинення оренди всієї земельної ділянки);
3)довідкапро наявність реєстрації права власності на нерухоме майно, що знаходяться на земельній ділянці (у разі відчуження об’єктів та припинення оренди всієї земельної ділянки);
4)проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у м.Соледарі або технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право користування земельною ділянкою у м.Соледарі, при її поділі (у разі необхідності припинення частини орендованої земельної ділянки).

Спосіб подання : особисто.

3. Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати(адміністративного збору) за платну адміністративну послугу:
Адміністративна послуга надається безоплатно.

4. Строк надання адміністративної послуги:
Протягом 30 календарних днів (у разі неможливості прийняття рішення у зазначений строк - на першому засіданні (слуханні) після закінчення цього строку).

5. Результат надання адміністративної послуги.
Рішення міської ради.

6. Можливі способи отримання відповіді (результату).
Особисто.

7.Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги.
Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року №2768-ІІІ із внесеними до нього змінами;
Закон України «Про оренду землі» в редакції від 02 жовтня 2003 року №1211-IV із внесеними до нього змінами;
Закон України від 13 січня 2011 року № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» із внесеними змінами;
Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами.


Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів Н.Л.Рогаченко


Керуючий справами виконавчого
комітету А.М.Башкірова

Коваленко Г.В.
Додаток 1
до ІК № 40
(пункт 2)

Міському голові
__________________________________
(посада керівника,
__________________________________
__________________________________
__________________________________
повна назва підприємства (згідно Статуту)
__________________________________
__________________________________
ПІБ керівника повністю)
__________________________________
__________________________________
(юридична адреса підприємства)
тел. ______________________________

КЛОПОТАННЯ
Прошу припинити оренду (частини)земельної ділянки
(непотрібне закреслити)
загальною площею _________га, розташованої за адресою: ____________________________________________________________________,
договір оренди зареєстрований від _________________ за №_______________________,
(кад.№1410300000:00: ____ :______),у зв’язку з________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Спосіб отримання відповіді(результату) :особисто.

______________ _________________
Дата Підпис


МП

Я, _________________________________________________________________
(посада керівника(або уповноваженої особи), повна назва підприємства (згідно з Статутом), ПІБ керівника повністю) (або уповноваженої особи)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________,
повідомлений (а) про те, що моє клопотання буде розглянуте на засіданні Соледарської міської ради, що відбудеться _______________________, заперечень проти цього не маю.
________________ _________________
Дата Підпис

МП

Додаток 2
до ІК № 40
(пункт 2)

Міському голові
__________________________________
(прізвище, ім’я та
__________________________________
по батькові (повністю))__________________________________
__________________________________
(адреса )
тел. _____________________________

ЗАЯВА
Прошу припинити оренду (частини)земельної ділянки
(непотрібне закреслити)

загальною площею _________га, розташованої за адресою: ____________________________________________________________________,
договір оренди зареєстрований від _________________ за №_______________,
(кад.№1410300000:00: ____ :______),у зв’язку з_______________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Спосіб отримання відповіді (результату) :особисто.
________________ _________________
Дата Підпис

МП(за наявністю)

Я, _________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові повністю)
повідомлений (а) про те, що моя заява буде розглянута на засіданні Соледарської міської ради, що відбудеться _______________________, заперечень проти цього не маю.
З положеннями Законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та «Про захист персональних даних» ознайомлений (а), у зв’язку з чим добровільно даю згоду на збір, обробку та використання персональних даних, необхідних для вирішення зазначеного питання.
________________ _________________
Дата Підпис

МП(за наявністю)
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому
міської ради
08.08.2013 № 145
Додаток 36

Інформаційна картка № 41
адміністративної послуги з припинення права постійного користування земельною ділянкою (частини) у м.Соледарі

1.Інформація про суб»єкт надання адмістративної послуги.
Найменування: Соледарська міська рада, відділ земельних ресурсів.
Місцезнаходження: м. Соледар, вул. Леніна, 3а, кабінет № 20.
Режим роботи: понеділок-четвер 8:00-17:00, перерва з 12:00-12:45; п'ятниця з 8:00-15:45, перерва з 12:00-12:45, вихідні дні — субота, неділя.
Тел. (06274)4-25-62,факс 44-20-65, e-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

2.Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги.
1)заява (для фізичних осіб) або клопотання (для юридичних осіб),(додаток 1,2);
2)копії документів, щодо відчуження об’єктів нерухомості, що розташовані на земельній ділянці (у разі припинення постійного користування всієї земельної ділянки);
3)довідкапро наявністі реєстрації права власності на нерухоме майно, що знаходяться на земельній ділянці (у разі відчуження об’єктів та припинення постійного користування всієї земельної ділянки);
4)оригінал та копія акту на право постійного користування;
5)проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у м.Соледарі або технічна документація щодо поділу земельної ділянки, що перебуває в постійному користуванні (у разі необхідності припинення частини земельної ділянки, що знаходиться в постійному користуванні).

Спосіб подання : особисто.

3. Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати(адміністративного збору) за платну адміністративну послугу.
Адміністративна послуга надається безоплатно.

4. Строк надання адміністративної послуги.
Протягом 30 календарних днів (у разі неможливості прийняття рішення у зазначений строк - на першому засіданні (слуханні) після закінчення цього строку).

5. Результат надання адміністративної послуги.
Рішення міської ради.

6.Можливі способи отримання відповіді (результату):
Особисто.

7.Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги.
Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року №2768-ІІІ із внесеними до нього змінами;
Закон України від 13 січня 2011 року № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» із внесеними змінами;
Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами.


Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів Н.Л.Рогаченко


Керуючий справами виконавчого
комітету А.М.Башкірова

Коваленко Г.В.
Додаток 1
до ІК № 41
(пункт 2)

Міському голові
__________________________________
(посада керівника,
__________________________________
__________________________________
__________________________________
повна назва підприємства (згідно Статуту)
__________________________________
__________________________________
ПІБ керівника повністю)
__________________________________
__________________________________
(юридична адреса підприємства)
тел._______________________________

КЛОПОТАННЯ
Прошу припинити право постійного користування (частини) земельної
(непотрібне закреслити)

ділянки загальною площею _________га, розташованої за адресою: ____________________________________________________________________,
(кад.№1410300000:00: ____ :______), у зв’язку з_____________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Спосіб отримання відповіді (результату): особисто.

________________ _________________
Дата Підпис

МП

Я, _________________________________________________________________
(посада керівника (або уповноваженої особи), повна назва підприємства (згідно зі Статутом), ПІБ керівника повністю) (або уповноваженої особи)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________,
повідомлений (а) про те, що моє клопотання буде розглянуте на засіданні Соледарської міської ради, що відбудеться _______________________, заперечень проти цього не маю.

________________ _________________
Дата Підпис

МП

Додаток 2
до ІК № 41
(пункт 2)

Міському голові
__________________________________
(прізвище, ім’я та
__________________________________
по батькові (повністю))__________________________________
__________________________________
(адреса за пропискою)
тел. _______________________________

ЗАЯВА
Прошу припинити право постійного користування (частини) земельної
(непотрібне закреслити)

ділянки загальною площею _________га, розташованої за адресою: ____________________________________________________________________,
(кад.№1410300000:00: ____ :______),у зв’язку з ________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Спосіб отримання відповіді (результату): особисто.


________________ _________________
Дата Підпис

МП (за наявністю)

Я, _________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові повністю)
повідомлений (а) про те, що моя заява буде розглянута на засіданні Соледарської міської ради, що відбудеться _______________________, заперечень проти цього не маю.

З положеннями Законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та «Про захист персональних даних» ознайомлений (а), у зв’язку з чим добровільно даю згоду на збір, обробку та використання персональних даних, необхідних для вирішення зазначеного питання.

________________ _________________
Дата Підпис

МП(за наявністю)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому
міської ради
08.08.2013 № 145
Додаток 37

Інформаційна картка № 42
адміністративної послуги з подовження дії договору оренди земельної ділянки у м. Соледарі

1.Інформація про суб»єкт надання адмістративної послуги.
Найменування: Соледарська міська рада, відділ земельних ресурсів.
Місцезнаходження: м. Соледар, вул. Леніна, 3а, кабінет № 20.
Режим роботи: понеділок-четвер 8:00-17:00, перерва з 12:00-12:45; п'ятниця з 8:00-15:45, перерва з 12:00-12:45, вихідні дні — субота, неділя.
Тел. (06274)4-25-62,факс 44-20-65, e-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

2. Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання.
1)заява (для фізичної особи)або клопотання (для юридичної особи), (додаток 1,2).
2) копія договору оренди земельної ділянки.

Спосіб подання документів : особисто або поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення)

3. Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати(адміністративного збору) за платну адміністративну послугу:
Адміністративна послуга надається безоплатно.

4. Строк надання адміністративної послуги:
Протягом 30 календарних днів (у разі неможливості прийняття рішення у зазначений строк - на першому засіданні (слуханні) після закінчення цього строку).

5. Результат надання адміністративної послуги.
Рішення міської ради.

6.Можливі способи отримання відповіді (результату):
Особисто або поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення)

7. Акти законодавства, що регулюють порядок та надання адміністративної послуги.
Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року №2768-ІІІ із внесе-ними до нього змінами;
Закон України «Про оренду землі» в редакції від 02 жовтня 2003 року №1211-IV із внесеними до нього змінами;
Закон України від 13 січня 2011 року №2939-VI «Про доступ до публі-чної інформації» із внесеними змінами;
Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве само-врядування в Україні» із внесеними до нього змінами.


Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів Н.Л.Рогаченко


Керуючий справами виконавчого
комітету А.М.Башкірова

Коваленко Г.В.
Додаток 1
до ІК № 42
(пункт 2)

Міському голові
__________________________________

__________________________________
__________________________________
(повна назва підприємства (згідно зі Статутом)
__________________________________
__________________________________
ПІБ керівника повністю)
__________________________________
__________________________________
(юридична адреса підприємства)
тел. ______________________________

КЛОПОТАННЯ
Прошу подовжити термін дії договору оренди земельної ділянки, загальною площею _________га, розташованої за адресою: ____________________________________________________________________, ____________________________________________________________________,для_________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
зареєстрований від _______________________ за №_______________________,

(кад.№1410300000:00: ____ :______), терміном _________ років.

Спосіб отримання відповіді (результату) : особисто або поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення)

________________ _________________
Дата Підпис

МП

Я, _________________________________________________________________
(посада керівника (або уповноваженої особи), повна назва підприємства (згідно з Статутом), ПІБ керівника повністю) (або уповноваженої особи)
________________________________________________________________________________________________________________________________________,
повідомлений (а) про те, що моє клопотання буде розглянуте на засіданні Соледарської міської ради, що відбудеться _______________________, заперечень проти цього не маю.

_______________ _________________
Дата Підпис

МП

Додаток 2
до ІК № 42
(пункт 2)

Міському голові
__________________________________
(прізвище, ім’я та
__________________________________
по батькові (повністю))__________________________________
__________________________________
(адреса )
тел._______________________________

ЗАЯВА
Прошу подовжити термін дії договору оренди земельної ділянки, загальною площею _________га, розташованої за адресою: _________________________________, для_____________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________,
зареєстрований від _______________________ за №_______________________,
(кад.№1410300000:00: ____ :______), терміном _________ років.

Спосіб отримання відповіді (результату): особисто або поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення).

________________ _________________
Дата ПідписМП(за наявністю)
Я, ________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові повністю)
повідомлений (а) про те, що моя заява буде розглянута на засіданні Соледарської міської ради, що відбудеться _______________________, заперечень проти цього не маю.

З положеннями Законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та «Про захист персональних даних» ознайомлений (а), у зв’язку з чим добровільно даю згоду на збір, обробку та використання персональних даних, необхідних для вирішення зазначеного питання.

________________ _________________
Дата Підпис

МП(за наявністю)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому
міської ради
08.08.2013 № 145
Додаток 38

Інформаційна картка № 43
адміністративної послуги з внесення змін до рішень міської ради щодо земельних відносин

1.Інформація про суб»єкт надання адмістративної послуги.
Найменування: Соледарська міська рада, відділ земельних ресурсів.
Місцезнаходження: м. Соледар, вул. Леніна, 3а, кабінет № 20.
Режим роботи: понеділок-четвер 8:00-17:00, перерва з 12:00-12:45; п'ятниця з 8:00-15:45, перерва з 12:00-12:45, вихідні дні — субота, неділя.
Тел. (06274)4-25-62,факс 44-20-65, e-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

2. Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги,порядок та спосіб їх подання.
1)заява (для фізичної особи) або клопотання (для юридичної особи) (додаток 1, 2);
2)рішення, що потребує внесення змін;

Спосіб подання: особисто або поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення).

3. Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати(адміністративного збору) за платну адміністративну послугу:
Адміністративна послуга надається безоплатно.

4. Строк надання адміністративної послуги.
Протягом 30 календарних днів (у разі неможливості прийняття рішення у зазначений строк - на першому засіданні (слуханні) після закінчення цього строку).

5. Результат надання адміністративної послуги.
Рішення міської ради.

6. Можливі способи отримання відповіді.
Особисто або поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення).

7. Акти законодавства, що регулюють порядок та надання адміністративної послуги.
Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року №2768-ІІІ із внесеними до нього змінами;
Закон України від 13 січня 2011 року № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» із внесеними змінами;
Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами.


Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів Н.Л.Рогаченко


Керуючий справами виконавчого
комітету А.М.Башкірова

Коваленко Г.В.
Додаток 1
до ІК № 43
(пункт 2)

Міському голові
__________________________________
(посада керівника,
__________________________________
__________________________________
__________________________________
повна назва підприємства (згідно Статуту)
__________________________________
__________________________________
ПІБ керівника повністю)
__________________________________
__________________________________
(юридична адреса підприємства)
тел. ______________________________

КЛОПОТАННЯ
Прошу вважати таким, що втратив чинність п.п._____ п.___ рішення Соледарської міської ради від _________.20___ №__/__________ «__________________________________________________________________
(повна назва рішення)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________»,
у зв’язку з _________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Спосіб отримання відповіді: особисто або поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення).

________________ _________________
Дата Підпис


МП
Я, __________________________________________________________________
(посада керівника (або уповноваженої особи), повна назва підприємства (згідно зі Статутом), ПІБ керівника повністю) (або уповноваженої особи)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________,
повідомлений (а) про те, що моє клопотання буде розглянуте на засіданні Соледарської міської ради, що відбудеться _______________________, заперечень проти цього не маю.

________________ _________________
Дата Підпис

МП

Додаток 2
до ІК № 43
(пункт 2)

Міському голові
__________________________________
(прізвище, ім’я та
__________________________________
по батькові (повністю))__________________________________
__________________________________
(адреса )
тел. ______________________________
__________________________________

ЗАЯВА
Прошу вважати таким, що втратив чинність п.п._____ п.___ рішення Соледарської міської ради від _________.20___ №__/__________ «___________________________________________________________________
(повна назва рішення)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________»,
у зв’язку з ___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Спосіб отримання відповід: особисто або поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення).

________________ _________________
Дата Підпис

МП(за наявністю)

Я, ______________________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові повністю)
повідомлений (а) про те, що моя заява буде розглянута на засіданні Соледарської міської ради, що відбудеться _______________________, заперечень проти цього не маю.

З положеннями Законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та «Про захист персональних даних» ознайомлений (а), у зв’язку з чим добровільно даю згоду на збір, обробку та використання персональних даних, необхідних для вирішення зазначеного питання.

________________ _________________
Дата Підпис
МП(за наявністю)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому
міської ради
08.08.2013 № 145
Додаток 39
Інформаційна картка № 44
адміністративної послуги з реєстрації народження

1.Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги
Найменування: Соледарська міська рада, спеціаліст з державної реєстрації актів цивільного стану.
Місцезнаходження : м. Соледар, вул. Леніна, 3а (к.17).
Режим роботи: понеділок – середа – з 8.00 – 17.00, четверг – не прийомний день, п'ятниця з 8.00 – 15.45, перерва: 12.00 – 12.45, вихідні дні – субота, неділя.
Тел. (06274)4-20-63, факс 4-20-65,e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2.Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання.
1) медичне свідоцтво про народження (форма № 103/о);
2) у разі відсутності медичного свідоцтва про народження форми № 103/о- медичне свідоцтво про народження, медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу (форма № 103-1/о);
3) паспорти обох батьків або паспорт матері, яка не перебуває у шлюбі;
4) свідоцтво про шлюб (у разі, якщо батьки дитини перебувають в шлюбі);
5) заява про визнання батьківства у разі, якщо батьки дитини не перебувають у шлюбі (отримується у спеціаліста з державної реєстрації актів цивільного стану);
6) паспорт заявника (у разі, якщо реєстрація дитини проводиться не батьками дитини).

Спосіб подання : особисто.

3. Платність або безоплатність адміністративної послуги , розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу.
Адміністративна послуга надається безоплатно.

4.Строк надання адміністративної послуги.
2 робочих дня.

5.Результат надання адміністративної послуги.
Гербове свідоцтво про народження дитини

6. Можливі способи отримання відповіді (результату).
Особисто.

7.Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги.
Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року №2947-ІІІ із несени-ми до нього змінами;
Закон України від 01 липня 2010 року № 2398-17 «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»;
наказ Мінистерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5 «Про затвердження Правил Реєстрації актів громадянського стану в Україні»;
постанова Кабінету Міністрів від 27 грудня 2010 року № 3335/5«Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися відділами державної реєстрації актів цивільного стану» зі змінами та доповненнями;
декрет Кабінету Міністрів України «Про державне мито» від 21 січня 1993 року № 7-93 із внесеними змінами;
рішення Соледарської міської ради від 25.09.2008 року № 5/40-517 «Про затвердження тарифів на додаткові платні послуги правового та технічного характеру, що надаються відділом реєстрації актів цивільного стану Соледарської міської ради»;
Закон України від 21 травня 1997року № 208/97- ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесенними до нього змінами.


Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів Н.Л. Рогаченко


Керуючий справами виконавчого
комітету А.М. Башкірова

Курочкіна І.В.
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому
міської ради
08.08.2013 № 145
Додаток 40
Інформаційна картка № 45
адміністративної послуги з реєстрації смерті

1.Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги.
Найменування: Соледарська міська рада, спеціаліст з державної реєстрації актів цивільного стану.
Місцезнаходження : м. Соледар, вул. Леніна, 3а (к.17).
Режим роботи: понеділок – середа – з 8.00 – 17.00, четверг – не прийомний день, п'ятниця з 8.00 – 15.45, перерва: 12.00 – 12.45, вихідні дні – субота, неділя.
Тел. (06274)4-20-63, факс 4-20-65,e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

2. Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання.
1)лікарське свідоцтво про смерть (форма № 106/о);
2) у разі відсутності лікарського свідоцтва про смерть (форма № 106/о) фельдшерська довідка про смерть (форма № 106-1/о);
3) у разі відсутності лікарського свідоцтва про смерть (форма № 106/о) лікарське свідоцтво про перинатальну смерть;
4) у разі відсутності лікарського свідоцтва про смерть (форма № 106/о) рішення суду про оголошення особи померлою;
5) у разі відсутності лікарського свідоцтва про смерть (форма № 106/о) рішення суду про встановлення факту смерті особи в певний час;
6) у разі відсутності лікарського свідоцтва про смерть (форма № 106/о) повідомлення державного архівуабо органів Служби безпеки України у разі реєстрації смерті осіб, репресованих за рішенням несудових та судових органів;
7) у разі відсутності лікарського свідоцтва про смерть (форма № 106/о) повідомлення установи виконання покарань або слідчого ізолятора, надіслане разом з лікарським свідоцтвом про смерть;
8) паспорт або паспортний документ заявника;
9) паспорт та ідентифікаційний номер померлої особи (у разі наявності).

Спосіб подання : особисто.

3. Платність або безоплатність адміністративної послуги , розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу.
Адміністративна послуга надається безоплатно.

4. Строк надання адміністративної послуги.
1 робочий день.

5.Результат надання адміністративної послуги.
Гербове свідоцтво про смерть.

6.Можливі способи отримання відповіді (результату).
Особисто.

7.Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги.
Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року №2947-ІІІ із внесени-ми до нього змінами;
Закон України від 01 липня 2010 року № 2398-17 «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»;
наказ Мінистерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5 «Про затвердження Правил Реєстрації актів громадянського стану в Україні»;
постанова Кабінету Міністрів від 27 грудня 2010 року № 3335/5 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися відділами державної реєстрації актів цивільного стану» зі змінами та доповненнями;
декрет Кабінету Міністрів України «Про державне мито» від 21 січня 1993 року № 7-93 із внесеними змінами;
рішення Соледарської міської ради від 25.09.2008 року № 5/40-517 «Про затвердження тарифів на додаткові платні послуги правового та технічного характеру, що надаються відділом реєстрації актів цивільного стану Соледарської міської ради»;
Закон України від 21 травня 1997року № 208/97- ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесенними до нього змінами.


Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів Н.Л. Рогаченко


Керуючий справами виконавчого
комітету А.М. БашкіроваКурочкіна І.В.
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому
міської ради
08.08.2013 № 145
Додаток 41
Інформаційна картка № 46
адміністративної послуги з реєстрації шлюбу

1. Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги.
Найменування: Соледарська міська рада, спеціаліст з державної реєстрації актів цивільного стану.
Місцезнаходження : м. Соледар, вул. Леніна, 3а (к.17).
Режим роботи: понеділок – середа – з 8.00 – 17.00, четверг – не прийомний день, п'ятниця з 8.00 – 15.45, перерва: 12.00 – 12.45, вихідні дні – субота, неділя.
Тел. (06274)4-20-63, факс 4-20-65,e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

2. Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання.
1) заява про державну реєстрацію шлюбу;
2) у разі представництва інтересів осіб, які бажають зареєструвати шлюб заява, на якій нотаріально засвідчено справжність підписів, та документ, що підтверджує повноваження представника;
3) у разі недосягнення громадянами шлюбного вікурішення суду про зниження шлюбного віку;
4) паспорти громадян, які вступають в шлюб;
5) у разі повторної реєстрації шлюбу документ, що підтверджує припинення попереднього шлюбу (свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, свідоцтво про смерть особи, з якою раніше перебувала в шлюбі);
6) документ, що підтверджує сплату державного мита або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита(квитанція про сплату державного мита) надає спеціаліст ДРАЦС;
7) у разі порушення суб’єктом звернення питання державної реєстрації шлюбу до спливу місячного строку документ, що підтверджує причину скорочення строку державної реєстрації шлюбу.

Спосіб подання : особисто.

3. Платність або безоплатність адміністративної послуги , розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу.
Адміністративна послуга надається безоплатно.
Оплата державного мита-0 грн. 85 коп.

4. Строк надання адміністративної послуги.
32 календарних дня.

5. Результат надання адміністративної послуги.
Гербове свідоцтво про шлюб.

6. Можливі способи отримання відповіді (результату).
Особисто.

7. Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги.
Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року №2947-ІІІ із внесе-ними до нього змінами;
Закон України від 01 липня 2010 року № 2398-17 «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»;
наказ Мінистерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5 «Про затвердження Правил Реєстрації актів громадянського стану в Україні»;
декрет Кабінету Міністрів України «Про державне мито» від 21 січня 1993 року № 7-93 із внесеними змінами;
Закон України від 21 травня 1997року № 208/97- ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесенними до нього змінами.


Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів Н.Л. Рогаченко


Керуючий справами виконавчого
комітету А.М. Башкірова

КурочкінаІ.В.
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому
міської ради
08.08.2013 № 145
Додаток 42
Інформаційна картка № 47
адміністративної послуги з видачі довідки на отримання допомоги на поховання

1. Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги.
Найменування: Соледарська міська рада, спеціаліст з державної реєстрації актів цивільного стану
Місцезнаходження : м. Соледар, вул. Леніна, 3а (к.17).
Режим роботи: понеділок – середа – з 8.00 – 17.00, четверг – не прийомний день, п'ятниця з 8.00 – 15.45, перерва: 12.00 – 12.45, вихідні дні – субота, неділя.
Тел. (06274)4-20-63, факс 4-20-65,e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

2. Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання.
1) паспорт або паспортний документ;
2) свідоцтво про смерть.

Спосіб подання : особисто.

3. Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу.
Адміністративна послуга надається безоплатно.

4. Строк надання адміністративної послуги.
1 робочий день

5. Результат надання адміністративної послуги.
Довідка на отримання допомоги на поховання.

6. Можливі способи отримання відповіді (результату).
Особисто.

7. Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги.
Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року №2947-ІІІ із внесе-ними до нього змінами;
Закон України від 01 липня 2010 року № 2398-17 «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»;
Наказ Мінистерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5 «Про затвердження Правил Реєстрації актів громадянського стану в Україні»;
постанова Кабінету Міністрів від 27 грудня 2010 року № 3335/5 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися відділами державної реєстрації актів цивільного стану» зі змінами та доповненнями
декрет Кабінету Міністрів України «Про державне мито» від 21 січня 1993 року № 7-93 із внесеними змінами;
рішення Соледарської міської ради від 25.09.2008 року № 5/40-517 «Про затвердження тарифів на додаткові платні послуги правового та технічного характеру, що надаються відділом реєстрації актів цивільного стану Соледарської міської ради»;
Закон України від 21 травня 1997року № 208/97- ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесенними до нього змінами.


Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів Н.Л. Рогаченко


Керуючий справами виконавчого
комітету А.М. Башкірова

КурочкінаІ.В.
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому
міської ради
08.08.2013 № 145
Додаток 43

Інформаційна картка № 48
адміністративної послуги з видачі довідки на отримання допомоги у зв’язку з народженням дитини

1. Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги
Найменування: Соледарська міська рада, спеціаліст з державної реєстрації актів цивільного стану
Місцезнаходження : м. Соледар, вул. Леніна, 3а (к.17)
Режим роботи: понеділок – середа – з 8.00 – 17.00, четверг – не прийомний день, п'ятниця з 8.00 – 15.45, перерва: 12.00 – 12.45, вихідні дні – субота, неділя.
Тел. (06274)4-20-63, факс 4-20-65,e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

2. Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання.
1) паспорт або паспортний документ;
2) гербове свідоцтво про народження дитини.

Спосіб подання : особисто.

3. Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу.
Адміністративна послуга надається безоплатно.

4.Строк надання адміністративної послуги.
1 робочий день

5.Результат надання адміністративної послуги.
Довідка на отримання допомоги у зв’язку з народженням дитини

6. Можливі способи отримання відповіді (результату).
Особисто.

7.Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги.


Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року №2947-ІІІ із внесе-ними до нього змінами;
Закон України від 01 липня 2010 року № 2398-17 «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»;
наказ Мінистерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5 «Про затвердження Правил Реєстрації актів громадянського стану в Україні»;
постанова Кабінету Міністрів від 27 грудня 2010 року № 3335/5 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися відділами державної реєстрації актів цивільного стану» зі змінами та доповненнями
декрет Кабінету Міністрів України «Про державне мито» від 21 січня 1993 року № 7-93 із внесеними змінами;
рішення Соледарської міської ради від 25.09.2008 року № 5/40-517 «Про затвердження тарифів на додаткові платні послуги правового та технічного характеру, що надаються відділом реєстрації актів цивільного стану Соледарської міської ради»;
Закон України від 21 травня 1997року № 208/97- ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесенними до нього змінами.


Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів Н.Л. Рогаченко


Керуючий справами виконавчого
комітету А.М. Башкірова

КурочкінаІ.В.
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому
міської ради
08.08.2013 № 145
Додаток 44

Інформаційна картка № 49
адміністративної послуги з видачі довідки на отримання допомоги у зв’язку з народженням дитини матері-одиначки, яка не перебуває в шлюбі

1.Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги
Найменування: Соледарська міська рада, спеціаліст з державної реєстрації актів цивільного стану
Місцезнаходження : м. Соледар, вул. Леніна, 3а (к.17)
Режим роботи: понеділок – середа – з 8.00 – 17.00, четверг – не прийомний день, п'ятниця з 8.00 – 15.45, перерва: 12.00 – 12.45, вихідні дні – субота, неділя.
Тел. (06274)4-20-63, факс 4-20-65,e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

2. Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання.
1) паспорт або паспортний документ;
2) гербове свідоцтво про народження дитини.

Спосіб подання : особисто.

3.Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу.
Адміністративна послуга надається безоплатно.

4.Строк надання адміністративної послуги.
1 робочий день.

5.Результат надання адміністративної послуги.
Довідка на отримання допомоги у зв’язку з народженням дитини.

6. Можливі способи отримання відповіді (результату).
Особисто.

7.Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги.
Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року №2947-ІІІ із внесе-ними до нього змінами;
Закон України від 01 липня 2010 року № 2398-17 «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»;
наказ Мінистерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5 «Про затвердження Правил Реєстрації актів громадянського стану в Україні»;
постанова Кабінету Міністрів від 27 грудня 2010 року № 3335/5 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися відділами державної реєстрації актів цивільного стану» зі змінами та доповненнями;
декрет Кабінету Міністрів України «Про державне мито» від 21 січня 1993 року № 7-93 із внесеними змінами;
рішення Соледарської міської ради від 25.09.2008 року № 5/40-517 «Про затвердження тарифів на додаткові платні послуги правового та технічного характеру, що надаються відділом реєстрації актів цивільного стану Соледарської міської ради»;
Закон України від 21 травня 1997року № 208/97- ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесенними до нього змінами.


Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів Н.Л. Рогаченко


Керуючий справами виконавчого
комітету А.М. Башкірова

КурочкінаІ.В.
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому
міської ради
08.08. 2013 № 145
Додаток 45

Інформаційна картка № 50
адміністративної послуги з надання висновку про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

1.Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги
Найменування: Соледарська міська рада, відділ архітектури та містобудування
Місцезнаходження : м. Соледар, вул. Леніна, 3а (к.20)
Режим роботи: з 8.00 – 17.00, п'ятниця з 8.00 – 15.45, перерва: 12.00-12.45, вихідні дні – субота, неділя.
Тел. (06274) 4-20-68, 4-25- 62, факс 4-20-65,e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2.Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання.
1) заява (додаток1);
2)копія паспорту та ідентифікаційного номеру - для фізичних осіб, копія свідоцтва про реєстрацію ФОП, або юридичної особи, завірені заявником;
3) проектземлеустрою щодо відведення земельної ділянки;
4) копія проекту або ситуаційна схема розміщення земельної ділянки масштабом 1:2000.

Спосіб подання: особисто.

3.Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу.
Адміністративна послуга надається безоплатно.

4.Строк надання адміністративної послуги.
10 робочих днів.

5..Результат надання адміністративної послуги.
Висновок про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (додаток 2).

6.Можливі способи отримання відповіді (результату).
Особисто.


7. Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги
Ст.186-1 Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року №2768-ІІІ із внесеними змінами;
Закон України від 13 січня 2011 року № 2939-VI«Про доступ до публічної інформації" із внесеними змінами;
Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР«Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними змінами.


Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів Н.Л. Рогаченко


Керуючий справами виконавчого
комітету А.М. Башкірова

Соколенко І.М.
Додаток 1
до ІК № 49
(пункт 2)

Міському голові
________________________
________________________
(П.І.Б.заявника)
вул._____________________
________________________
тел. _____________________


ЗАЯВА
Прошу надативисновок про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею ________________________га
____________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________, розташованої по вул.____________________________ у м. Соледарі.
________________ _________________
Дата Підпис

Спосіб отримання висновкупро погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки: особисто.Я,_________________________________________________________________
(прізвище,ім"я, по батькові заявника)
ознайомлений(а) з положенням Закону України "Про захист персональних даних" та даю добровільну згоду на збір, обробку та використання моїх персональних даних.

________________ _________________
Дата Підпис

Додаток2
до ІК №49
(пункт 5)

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ
СОЛЕДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
______________________________________________________________________________
84545вул.Леніна,3а, м.Соледар, Донецька обл., тел. (0627)442562,
тел./факс. (0627)442065

"____"_______20__ _________________________
_________________________
(П. І. Б.)
ВИСНОВОК №__

Відповідно до ст.186-1 Земельного кодексу України (повноваження органів виконавчої влади в частині погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки) розглянувши заяву фізичної особи (юри-дичноїособи)______________________________________________________ __________________________________________________________________ та графічні матеріали, щодо відведення земельної ділянки площею ________________________ га, по вул. ________________________ у м.Соледарі із земель комунальної власності для ведення __________________________________________________________________, відділ архітектури та містобудування Соледарської міської ради погоджує (не погоджує) розташування та вважає за можливе (не можливе) відведення земельної ділянки для вищезазначених цілей.

Начальник відділу архітектури
та містобудування Соледарської
міської ради _____________ _______________
(підпис) (прізвище, ініціали)


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконкому
міської ради
15.05. 2014 № 83
Додаток 2

Інформаційна картка № 51
адміністративної послуги з надання дозволу фізичній особі – підприємцю / юридичні особі на розміщення зовнішньої реклами на спеціальних конструкціях - щітах /фасадах будівель/ житлових будинках/ спорудах/ транспортних засобах/ тощо у м.Соледарі

1.Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги.
Найменування: Соледарська міська рада, відділ архітектури та містобудування.
Місцезнаходження : м. Соледар, вул. Леніна, 3а (к.20)
Режим роботи: з 8.00 – 17.00, п'ятниця з 8.00 – 15.45, перерва: 12.00-12.45, вихідні дні – субота, неділя.
Тел. (06274) 4-20-68, 4-25- 62, факс 4-20-65, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

2.Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання.
1) заява;
2)копія паспорта та ідентифікаційного номера, копія свідоцтва про реєстрацію ФОП, або юридичної особи, копія статуту - для юридичних осіб, завірені заявником;
3) договір між замовником та міською радою про пайовий внесок або пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою (у разі необхідності);
4) копія документа про право власності або користування земельною ділянкою (у разі нового будівництва);
5) схема розміщення об’єкта масштабом 1:500;
6) схема благоустрою, прилеглої до об’єкта, території;
7) фотофіксація земельної ділянки (15х21 з оточенням);
8) характеристика (в тому числі технічна) рекламного засобу (вид, розміри, площа місця розташування рекламного засобу);
9) договір з власником об’єкта, на якому планується розташування рекламного засобу.

Спосіб подання : особисто.

3.Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати(адміністративного збору) за платну адміністративну послугу.
Адміністративна послуга надається безоплатно.

4.Строк надання адміністративної послуги.
Протягом 30 календарних днів (у разі неможливості прийняття рішення у зазначений строк - на першому засіданні виконкому міської ради після закінчення цього строку).

5.Результат надання адміністративної послуги.
Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами (додаток 3 до Правил розміщення зовнішньої реклами в м. Соледарі).

6.Можливі способи отримання дозволу (результату).
Особисто.

7. Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги.
Закон України від 03 липня 1996 року № 270-96-ВР «Про рекламу» з внесеними змінами;
Закон України від 13 січня 2011 року № 2939-VI«Про доступ до публічної інформації" із внесеними змінами;
Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року №2768-ІІІ із внесеними змінами;
Правила розміщення зовнішньої реклами, затверджені рішенням виконкому міської ради від 28 квітня 2004 року № 135;
Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР«Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними змінами.

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів Н.Л. Рогаченко

Керуючий справами виконавчого
комітету А.М. Башкірова

Соколенко І.М.
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому
міської ради
15.05. 2014 № 83
Додаток 3

Інформаційна картка № 52
адміністративної послуги із затвердження акта міської комісії виконавчого комітету по обстеженню зелених насаджень, що підлягають видаленню у м.Соледарі

1.Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги
Найменування: Соледарська міська рада, відділ архітектури та містобудування .
Місцезнаходження : м. Соледар, вул. Леніна, 3а (к.20).
Режим роботи: з 8.00 – 17.00, п'ятниця з 8.00 – 15.45, перерва: 12.00-12.45, вихідні дні – субота, неділя.
Тел. (06274) 4-20-68, 4-25- 62, факс 4-20-65, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2.Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання.
1)заява (додаток);
2)копія паспорту та ідентифікаційного номеру - для фізичних осіб, копія свідоцтва про реєстрацію ФОП або юридичної особи;
3)довідка про балансову належність зелених насаджень;
4) схема розміщення зелених насаджень масштабом 1:2000.

Спосіб подання : особисто.

3.Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати(адміністративного збору) за платну адміністративну послугу.
Адміністративна послуга надається безоплатно.

4.Строк надання адміністративної послуги.
30календарних днів(у разі неможливості прийняття рішення у зазначений строк - на першому засіданні виконкому міської ради після закінчення цього строку).

5.Результат надання адміністративної послуги.
Рішення виконавчого комітету міської ради.

6.Можливі способи отримання відповіді (результату).
Особисто або поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення).

7. Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги.
Правила утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів України, затверджені наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 29 липня 1994 року №70;
Порядок видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 року № 1045;
Закон України від 13 січня 2011 року № 2939-VI«Про доступ до публічної інформації" із внесеними змінами,
Закон Українивід 21 травня 1997 року«Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними змінами.

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів Н.Л. Рогаченко

Керуючий справами виконавчого
комітету А.М. Башкірова

Соколенко І.М.
Додаток
до ІК № 52
(пункт 2)

Міському голові
______________________
______________________
(П.І.Б.заявника)
вул.__________________
______________________
тел.___________________


ЗАЯВА
Прошу направити комісію для обстеження технічного стану зелених насаджень та скласти акт щодо їх видалення_________________________________________________________ __________________________________________________________________, розташованих по вул._______________________________________________ ______________________________________________________у м. Соледарі.


________________ _________________
Дата Підпис

Спосіб отримання рішення виконкому міської ради: особисто або поштою за вказаною адресою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення)
(необхідне підкреслити)

Я,_______________________________________________________________
(прізвище,ім"я, по батькові заявника)
Ознайомлений(а) з положенням Закону України "Про захист персональних даних" та даю добровільну згоду на збір, обробку та використання моїх персональних даних.

________________ _________________
Дата Підпис

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому
міської ради
15.05.2014 № 83
Додаток 4

Інформаційна картка № 53
адміністративної послуги з надання згоди фізичній(-им) особі(-ам) - підприємцю(-ям)/юридичній особі на розробку містобудівної документації та збір вихідних даних на проектування для переведення житлового будинку/ квартири у м.Соледарі в нежитловий(-у)

1.Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги.
Найменування: Соледарська міська рада, відділ архітектури та містобудування.
Місцезнаходження : м. Соледар, вул. Леніна, 3а (к.20).
Режим роботи: з 8.00 – 17.00, п'ятниця з 8.00 – 15.45, перерва: 12.00-12.45, вихідні дні – субота, неділя.
Тел. (06274) 4-20-68, 4-25- 62, факс 4-20-65, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

2.Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання.
1) заява (додаток);
2)копія паспорта та ідентифікаційного номера, копія свідоцтва про реєстрацію ФОП, або юридичної особи, копія статуту - для юридичних осіб, завірені заявником;
3) копія технічного паспорта БТІ та правовстановлюючий документ на об'єкт;
4) схема розміщення об'єкта масштабом 1:2000;
5) схема благоустрою, прилеглої до об'єкта території;
6) ескіз фасадів об'єкта.

Спосіб подання : особисто.

3.Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати(адміністративного збору) за платну адміністративну послугу.
Адміністративна послуга надається безоплатно.

4.Строк надання адміністративної послуги.
30календарних днів (у разі неможливості прийняття рішення у зазначений строк - на першому засіданні виконкому міської ради після закінчення цього строку).

5.Результат надання адміністративної послуги.
Рішення виконавчого комітету міської ради .

6.Можливі способи отримання відповіді (результату).
Особисто.

7.Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги.
Ст. 25-41 Закону України від 17 лютого 2011 року № 3038- VІ «Про регулювання містобудівної діяльності»;
ст.14 Закону України від 16 листопада 1992 року №2780-ХІІ «Про основи містобудування» з внесеними змінами;
Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року №2768-ІІІ із внесеними змінами;
Закон України від 13 січня 2011 року № 2939-VI«Про доступ до публічної інформації" із внесеними змінами,
Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР«Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними змінами.

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів Н.Л. Рогаченко

Керуючий справами виконавчого
комітету А.М. Башкірова

Соколенко І.М.
Додаток
до ІК № 53
(пункт 2)

Міському голові
______________________
______________________
(П.І.Б.заявника)
вул.__________________
_____________________
тел. __________________


ЗАЯВА
Прошу надати згоду на розробку містобудівної документації та збір вихідних даних на проектування для переведення житлового будинку/ квартири в нежитловий (-у) ___________________________________________________ __________________________________________________________________, розташованого(-ої) по вул.____________________________ у м. Соледарі.


________________ _________________
Дата Підпис

Спосіб отримання рішення виконкому міської ради: особисто .

Я,_______________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові заявника)
ознайомлений(а) з положенням Закону України "Про захист персональних даних" та даю добровільну згоду на збір, обробку та використання моїх персональних даних.

________________ _________________
Дата Підпис

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому
міської ради
15.05. 2014 № 83
Додаток 5

Інформаційна картка № 54
адміністративної послуги з надання згоди громадянам (-у,-ці)на розробку містобудівної документації щодо будівництва (реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переобладнання) житлових будинків (квартир, вбудованих та прибудованих приміщень, мансард, господарських споруд та інших будівель) у м.Соледарі

1.Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги
Найменування: Соледарська міська рада, відділ архітектури та містобудування.
Місцезнаходження : м. Соледар, вул. Леніна, 3а (к.20)
Режим роботи: з 8.00 – 17.00, п'ятниця з 8.00 – 15.45, перерва: 12.00-12.45, вихідні дні – субота, неділя.
Тел. (06274) 4-20-68, 4-25- 62, факс 4-20-65, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2. Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання.
1)заява (додаток);
2)копія паспорта та ідентифікаційного номера;
3)договір між замовником та міською радою про пайовий внесок (у разі необхідності);
4)копія технічного паспорта БТІ та копія правовстановлюючого документа на об’єкт (у разі реконструкції);
5)копія документа про право власності або користування земельною ділянкою (у разі нового будівництва);
6)схема розміщення об’єкта масштабом 1:500;1:2000;
7)схема благоустрою, прилеглої до об’єкта території;
8)ескіз фасадів об’єкта.

Спосіб подання : особисто.

3.Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати(адміністративного збору) за платну адміністративну послугу.
Адміністративна послуга надається безоплатно.

4.Строк надання адміністративної послуги.
30 календарних днів (у разі неможливості прийняття рішення у зазначений строк - на першому засіданні виконкому міської ради після закінчення цього строку).

5.Результат надання адміністративної послуги.
Рішення виконавчого комітету міської ради .

6.Можливі способи отримання відповіді (результату).
Особисто або поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення).

7. Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги.
Ст.ст. 25-41 Закону України від 17 лютого 2011 року № 3038- VІ «Про регулювання містобудівної діяльності»;
ст.14 Закону України від 16 листопада 1992 року №2780-ХІІ «Про основи містобудування» з внесеними змінами;
Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року №2768-ІІІ із внесеними змінами;
Закон України від 13 січня 2011 року № 2939-VI«Про доступ до публічної інформації" із внесеними змінами;
Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР«Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними змінами.

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів Н.Л. Рогаченко

Керуючий справами виконавчого
комітету А.М. Башкірова

Соколенко І.М.
Додаток
до ІК № 54
(пункт 2)

Міському голові ________________________
________________________
(П.І.Б.заявника)
вул.____________________
_______________________
тел. ____________________

ЗАЯВА
Прошу надати згоду на розробку містобудівної документації та збір вихідних даних на проектування для будівництва (реконструкції, реставрації
(необхідне підкреслити)
капітального ремонту, технічного переобладнання)______________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________, розташованого по вул.____________________________ у м. Соледарі.

У разі реконструкції об’єктів цивільного призначення погоджено:
Балансоутримувач __________________(підпис, П.І.Б.)
Співмешканці : __________________(підпис, П.І.Б.)
__________________(підпис, П.І.Б.)

Спосіб отримання копії рішення виконкому міської ради: особисто або
поштою за вказаною адресою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) (необхідне підкреслити).

________________ _________________
Дата Підпис

Я,_______________________________________________________________
(прізвище,ім’я, по батькові заявника)
Ознайомлений(а) з положенням Закону України "Про захист персональних даних" та даю добровільну згоду на збір, обробку та використання моїх персональних даних.
__________________ _________________
Дата ПідписЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому
міської ради
15.05. 2014 № 83
Додаток 6

Інформаційна картка № 55
адміністративної послуги з надання згоди фізичним особам - підприємцям, юридичним особам на розробку містобудівної документації та збір вихідних даних на проектування для будівництва (реконструкції, реставрації капітального ремонту, технічного переобладнання) об’єктів цивільного та промислового призначення у м.Соледарі

1.Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги
Найменування: Соледарська міська рада, відділ архітектури та містобудування
Місцезнаходження : м. Соледар, вул. Леніна, 3а (к.20)
Режим роботи: з 8.00 – 17.00, п'ятниця з 8.00 – 15.45, перерва: 12.00-12.45, вихідні дні – субота, неділя.
Тел. (06274) 4-20-68, 4-25- 62, факс 4-20-65, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2.Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання.
1)заява (додаток);
2)копія паспорта та ідентифікаційного номера фізичної особи, копія свідоцтва про реєстрацію ФОП, або юридичної особи, копія статуту - для юридичних осіб, завірені заявником;
3)договір між замовником та міською радою про пайовий внесок (у разі необхідності);
4)копія технічного паспорта БТІ та копія правовстановлюючого документа на об’єкт (у разі реконструкції);
5)копія документа про право власності або користування земельною ділянкою (у разі нового будівництва);
6)схема розміщення об’єкта масштабом 1:500;
7)схема благоустрою, прилеглої до об’єкта території;
8)ескіз фасадів об’єкта.

Спосіб подання : особисто.

3.Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу.
Адміністративна послуга надається безоплатно.

4.Строк надання адміністративної послуги.
30календарних днів(у разі неможливості прийняття рішення у зазначений строк - на першому засіданні виконкому міської ради після закінчення цього строку).

5.Результат надання адміністративної послуги.
Рішення виконавчого комітету міської ради.

6.Можливі способи отримання відповіді (результату).
Особисто або поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення).

7.Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги.
Ст.ст. 25-41 Закону України від 17 лютого 2011 року № 3038- VІ «Про регулювання містобудівної діяльності»;
ст.14 Закону України від 16 листопада 1992 року №2780-ХІІ «Про основи містобудування» з внесеними змінами;
Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року №2768-ІІІ із внесеними змінами;
Закон України від 13 січня 2011 року № 2939-VI«Про доступ до публічної інформації" із внесеними змінами;
Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР«Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними змінами.

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів Н.Л. Рогаченко

Керуючий справами виконавчого
комітету А.М. Башкірова

Соколенко І.М.
Додаток
до ІК № 55
(пункт 2)

Міському голові
________________________
________________________
(П.І.Б.заявника)
вул._____________________
________________________
тел. _____________________

ЗАЯВА

Прошу надати згоду на розробку містобудівної документації та збір вихідних даних на проектування для будівництва (реконструкції, реставрації
капітального ремонту, технічного переобладнання)
(необхідне підкреслити) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________, розташованого по вул.____________________________ у м. Соледарі.

У разі реконструкції об’єктів цивільного призначення погоджено:
Балансоутримувач __________________
(підпис, П.І.Б.)
Співмешканці : _____________________
(підпис, П.І.Б.)
_____________________
(підпис, П.І.Б.)
_____________________
_________________ _________________
(дата) (підпис)
Спосіб отримання рішення виконкому міської ради: особисто або поштою за вказаною адресою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) (необхідне підкреслити).

Я,_______________________________________________________________
(прізвище,ім’я, по батькові заявника)
Ознайомлений(а) з положенням Закону України "Про захист персональних даних" та даю добровільну згоду на збір, обробку та використання моїх персональних даних.
__________________ _________________
(дата) (підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому
міської ради
08.08. 2013 № 145
Додаток 51

Інформаційна картка № 56
адміністративної послуги з видачі паспорту прив’язки тимчасової споруди (ТС) для провадження підприємницької діяльності

1.Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги
Найменування: Соледарська міська рада, відділ архітектури та містобудування
Місцезнаходження : м. Соледар, вул. Леніна, 3а (к.20)
Режим роботи: з 8.00 – 17.00, п'ятниця з 8.00 – 15.45, перерва: 12.00-12.45, вихідні дні – субота, неділя.
Тел. (06274) 4-20-68, 4-25- 62, факс 4-20-65,e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

2. Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання.
1) заява (додаток);
2)схема розміщення об’єкта масштабом 1:500;
3)схема благоустрою, прилеглої до тимчасової споруди, території;
4)ескіз фасадів малої архітектурної форми або тимчасової споруди;
5)технічні умови щодо інженерного забезпечення, отримані у балансаутримувача відповідних інженерних мереж або договір на постачання послуг;
6)копія паспорту та ідентифікаційного номеру - для фізичних осіб, копія свідоцтва про реєстрацію ФОП, або юридичної особи, копія статуту - для юридичних осіб,завірені заявником;
7)фотофіксація земельної ділянки (15х21 з оточенням);
8)договір між замовником та міською радою про пайовий внесок або пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою (у разі необхідності).

Спосіб подання : особисто.

3.Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати(адміністративного збору) за платну адміністративну послугу.
Адміністративна послуга надається безоплатно.

4.Строк надання адміністративної послуги.
10 календарних днів.
5.Результат надання адміністративної послуги.
Паспорт прив’язки тимчасових споруд (ТС) для провадження підприємницької діяльності.

6.Можливі способи отримання відповіді (результату).
Особисто.

7.Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги.
Ст. 28 Закону України від 17 лютого 2011 року № 3038- VІ «Про регулювання містобудівної діяльності»;
Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21жовтня 2011 року № 244;
Закон Українивід 21 травня 1997 року № 280/97-ВР«Про місцеве самоврядування в Україні».

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів Н.Л. Рогаченко

Керуючий справами виконавчого
комітету А.М. Башкірова

Соколенко І.М.
Додаток
до ІК № 56
(пункт 2)

Міському голові
______________________
________________________
(П.І.Б.заявника)
вул.____________________
_______________________
тел. ____________________

ЗАЯВА

Прошу видати паспорт прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності _____________________________, (найменування об"єкту )
розташованої по вул._______________________________________________ ______________________________________________________у м. Соледарі.

Спосіб отримання паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності: особисто.

__________________ _________________
Дата Підпис

Я,_______________________________________________________________
(прізвище,ім’я, по батькові заявника)
Ознайомлений(а) з положенням Закону України "Про захист персональних даних" та даю добровільну згоду на збір, обробку та використання моїх персональних даних.
__________________ _________________
Дата Підпис


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому
міської ради
08.08. 2013 № 145
Додаток 51

Інформаційна картка № 57
адміністративної послуги з видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки

1.Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги.
Найменування: Соледарська міська рада, відділ архітектури та містобудування
Місцезнаходження : м. Соледар, вул. Леніна, 3а (к.20)
Режим роботи: з 8.00 – 17.00, п'ятниця з 8.00 – 15.45, перерва: 12.00-12.45, вихідні дні – субота, неділя.
Тел. (06274) 4-20-68, 4-25- 62, факс 4-20-65, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2.Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання.
1) заява (додаток);
2)копія документу про право власності або користування земельною ділянкою (у разі нового будівництва);
3)ескіз фасадів об’єкта забудови;
4) схема благоустрою, прилеглої до об’єкта забудови, території;
5)технічні умови щодо інженерного забезпечення, отримані у балансоутримувача відповідних інженерних мереж;
6)копія паспорту та ідентифікаційного номеру;
7)викопіювання з топографо-геодезичного плану М 1:2000;
8)договір між замовником та міською радою про пайовий внесок (у разі необхідності);
9) копію технічного паспорту БТІ та правовстановлюючий документ на об’єкт (у разі реконструкції).

Спосіб подання : особисто.

3.Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати(адміністративного збору) за платну адміністративну послугу.
Адміністративна послуга надається безоплатно.

4.Строк надання адміністративної послуги.
10 календарних днів.
5.Результат надання адміністративної послуги.
Будівельний паспорт забудови земельної ділянки.

6.Можливі способи отримання відповіді (результату).
Особисто.

7.Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги.
ст. 27 Закону України від 17 лютого 2011 року № 3038- VІ «Про регулювання містобудівної діяльності»;
Порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки , затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку , будівництва , житлово-комунального господарства України від 05 липня 2011 року № 103;
Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР«Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними змінами.


Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів Н.Л. Рогаченко


Керуючий справами виконавчого
комітету А.М. Башкірова

Соколенко І.М.
Додаток
до ІК № 57
(пункт 2)

Міському голові
______________________
________________________
(П.І.Б.заявника)
вул.____________________
_______________________
тел. ____________________

ЗАЯВА

Прошу видати будівельний паспорт забудови земельної ділянки ________________________________________________________________
__________________________________________________________________, (найменування об"єкту )
розташованій по вул._______________________________________________ ______________________________________________________у м. Соледарі.

Спосіб отримання будівельного паспорту: особисто або поштою за вказаною адресою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення)(необхідне підкреслити).

__________________ _________________
Дата Підпис


Я,_______________________________________________________________
(прізвище,ім"я, по батькові заявника)
Ознайомлений(а) з положенням Закону України "Про захист персональних даних" та даю добровільну згоду на збір, обробку та використання моїх персональних даних.
__________________ _________________
Дата Підпис

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому
міської ради
08.08. 2013 № 145
Додаток 53

Інформаційна картка № 58
адміністративної послуги з видачі містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок (МУОЗ)

1.Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги
Найменування:Соледарська міська рада, відділ архітектури та містобудування
Місцезнаходження : м. Соледар, вул. Леніна, 3а (к.20)
Режим роботи: з 8.00 – 17.00, п'ятниця з 8.00 – 15.45, перерва: 12.00-12.45, вихідні дні – субота, неділя.
Тел. (06274) 4-20-68, 4-25- 62, факс 4-20-65,e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2.Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання.
1) заява (додаток);
2)копія паспорту та ідентифікаційного номеру - для фізичних осіб, копія свідоцтва про реєстрацію ФОП, або юридичної особи, копія статуту - для юридичних осіб,завірені заявником;
3)копія документу про право власності або користування земельною ділянкою (у разі наявності);
4)ситуаційний план (схема) відносно місцезнаходження земельної ділянки;
5)викопіювання з топографо-геодезичного плану М 1:500;
6)фотофіксація земельної ділянки (15х21 з оточенням);
7)містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками об’єкту, який планується будувати;
8)договір між замовником та міською радою про пайовий внесок (у разі необхідності);
9) копію технічного паспорту БТІ та правовстановлюючий документ на об’єкт (у разі реконструкції).

Спосіб подання : особисто.

3.Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати(адміністративного збору) за платну адміністративну послугу.
Адміністративна послуга надається безоплатно.

4.Строк надання адміністративної послуги.
10 робочих днів.

5.Результат надання адміністративної послуги.
Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки (додаток до Порядку надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст).

6.Можливі способи отримання відповіді (результату).
Особисто або поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення).

7. Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги.
Ст. 29 Закону України від 17 лютого 2011 року № 3038- VІ «Про регулювання містобудівної діяльності»;
Порядок надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст , затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 07 липня 2011 № 109;
Закон Українивід 21 травня 1997 року«Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними змінами.


Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів Н.Л. Рогаченко


Керуючий справами виконавчого
комітету А .М. Башкірова

Соколенко І.М.
Додаток
до ІК № 58
(пункт 2)

Міському голові
______________________
________________________
(П.І.Б.заявника)
вул.____________________
_______________________
тел. ____________________

ЗАЯВА

Прошу видати містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки передбаченої для___________________________________________
__________________________________________________________________, (найменування об"єкту )
розташованій по вул._______________________________________________ ______________________________________________________у м. Соледарі.

Спосіб отримання МУОЗ: особисто абопоштою за вказаною адресою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення)(необхідне підкреслити).

__________________ _________________
Дата Підпис
Я,_______________________________________________________________
(прізвище,ім"я, по батькові заявника)
Ознайомлений(а) з положенням Закону України "Про захист персональних даних" та даю добровільну згоду на збір, обробку та використання моїх персональних даних.
__________________ _________________
Дата Підпис

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому
міської ради

08.08. 2013 № 145
Додаток 54

Інформаційна картка № 59
адміністративної послуги з затвердженняактаміської міжвідомчої комісії виконавчого комітету по обстеженню технічного стану об’єктів житлового та соціально-культурного призначення

1.Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги
Найменування: Соледарська міська рада, відділ архітектури та містобудування
Місцезнаходження : м. Соледар, вул. Леніна, 3а (к.20)
Режим роботи: з 8.00 – 17.00, п'ятниця з 8.00 – 15.45, перерва: 12.00-12.45, вихідні дні – субота, неділя.
Тел. (06274) 4-20-68, 4-25- 62, факс 4-20-65,e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

2.Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання.
1) заява (додаток);
2)копія паспорту та ідентифікаційного номеру - для фізичних осіб, копія свідоцтва про реєстрацію ФОП, або юридичної особи;
3) копію технічного паспорту БТІ та правовстановлюючий документ на об'єкт обстеження;
4) схема розміщення об'єкта масштабом 1:2000.


Спосіб подання : особисто.

3.Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу.
Адміністративна послуга надається безоплатно.

4.Строк надання адміністративної послуги.
30 календарних днів (у разі неможливості прийняття рішення у зазначений строк - на першому засіданні виконкому міської ради після закінчення цього строку).


5.Результат надання адміністративної послуги.
Рішення виконавчого комітету міської ради.

6.Можливі способи отримання відповіді (результату).
Особисто або поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення).

7.Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги.
Закон України від 16 листопада 1992 року №2780-ХІІ «Про основи містобудування» з внесеними змінами;
Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001року №2768-ІІІ із внесеними змінами;
постанова Кабінету Міністрів України від 05 травня 1997 року № 409 «Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж»;
постанова Ради міністрів УРСР від 26 квітень 1984 року № 189 «Про порядок обстеження стану жилих будинків з метою встановлення їх відповідності санітарним та технічним вимогам та визнання жилих приміщень і жилих будинків непридатними для проживання»;
Положення про міську міжвідомчу комісію виконавчого комітету по обстеженню технічного стану об’єктів житлового та соціально-культурного призначення, затверджене рішенням виконкому міської ради від 12 травня 2011 року № 106;
Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР«Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними змінами.


Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів Н.Л. Рогаченко


Керуючий справами виконавчого
комітету А.М. Башкірова


Соколенко І.М.
Додаток
до ІК №59
(пункт 2)

Міському голові
______________________
________________________
(П.І.Б.заявника)
вул.____________________
тел. ____________________


ЗАЯВА
Прошу направити комісію для обстеження технічного стану об"єкта _________________________________________________________________ __________________________________________________________________, розташованого по вул._______________________________________________ ______________________________________________________у м. Соледарі.


__________________ _________________
Дата Підпис

Спосіб отримання рішення виконкому міської ради: особисто або поштою за вказаною адресою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) (необхідне підкреслити).


Я,__________________________________________________________________
(прізвище,ім"я, по батькові заявника)
Ознайомлений(а) з положенням Закону України "Про захист персональних даних" та даю добровільну згоду на збір, обробку та використання моїх персональних даних.

_______________ _________________
Дата Підпис


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконкому
міської ради

15.05. 2014 № 83
Додаток 7

Інформаційна картка № 59
адміністративної послуги з затвердження акта міської міжвідомчої комісії виконавчого комітету по обстеженню технічного стану об’єкта житлового та соціально-культурного призначення у м.Соледарі

1.Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги
Найменування: Соледарська міська рада, відділ архітектури та містобудування
Місцезнаходження : м. Соледар, вул. Леніна, 3а (к.20)
Режим роботи: з 8.00 – 17.00, п'ятниця з 8.00 – 15.45, перерва: 12.00-12.45, вихідні дні – субота, неділя.
Тел. (06274) 4-20-68, 4-25- 62, факс 4-20-65,e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

2.Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги,
порядок та спосіб їх подання.
1)заява (додаток);
2)копія паспорта та ідентифікаційного номера - для фізичних осіб, копія
свідоцтва про реєстрацію ФОП, або юридичної особи;
3)копія технічного паспорта БТІ та копія правовстановлюючого документа на об'єкт обстеження;
4)схема розміщення об'єкта масштабом 1:2000.

Спосіб подання : особисто.

3.Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу.
Адміністративна послуга надається безоплатно.

4.Строк надання адміністративної послуги.
30 календарних днів (у разі неможливості прийняття рішення у зазначений строк - на першому засіданні виконкому міської ради після закінчення цього строку).

5.Результат надання адміністративної послуги.
Рішення виконавчого комітету міської ради.

6.Можливі способи отримання відповіді (результату).
Особисто або поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення).

7.Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги.
Закон України від 16 листопада 1992 року №2780-ХІІ «Про основи містобудування» з внесеними змінами;
Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001року №2768-ІІІ із внесеними змінами;
постанова Кабінету Міністрів України від 05 травня 1997 року № 409 «Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж»;
постанова Ради міністрів УРСР від 26 квітень 1984 року № 189 «Про порядок обстеження стану жилих будинків з метою встановлення їх відповідності санітарним та технічним вимогам та визнання жилих приміщень і жилих будинків непридатними для проживання»;
Положення про міську міжвідомчу комісію виконавчого комітету по обстеженню технічного стану об’єктів житлового та соціально-культурного призначення, затверджене рішенням виконкому міської ради від 12 травня 2011 року № 106;
Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР«Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними змінами.

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів Н.Л. Рогаченко

Керуючий справами виконавчого
комітету А.М. Башкірова

Соколенко І.М.
Додаток
до ІК №59
(пункт 2)

Міському голові
________________________
________________________
(П.І.Б.заявника)
вул.____________________
тел. ____________________


ЗАЯВА
Прошу направити комісію для обстеження технічного стану об"єкта та скласти акт обстеження ____________________________________________ __________________________________________________________________, розташованого по вул._______________________________________________ ______________________________________________________у м. Соледарі.


__________________ _________________
Дата Підпис

Спосіб отримання рішення виконкому міської ради: особисто або поштою за вказаною адресою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення)
(необхідне підкреслити)

Я,__________________________________________________________________
(прізвище,ім"я, по батькові заявника)
Ознайомлений(а) з положенням Закону України "Про захист персональних даних" та даю добровільну згоду на збір, обробку та використання моїх персональних даних.

_______________ _________________
Дата Підпис


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому
міської ради
15.05. 2014 № 83
Додаток 8

Інформаційна картка № 60
адміністративної послуги зі скасування дозволу (згоди) громадянам(-у,-ці), наданого(-ої) згідно з рішенням виконкому міської ради , на будівництво житлового будинку/гаража у м.Соледарі

1.Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги.
Найменування: Соледарська міська рада, відділ архітектури та містобудування.
Місцезнаходження : м. Соледар, вул. Леніна, 3а (к.20)
Режим роботи: з 8.00 – 17.00, п'ятниця з 8.00 – 15.45, перерва: 12.00-12.45, вихідні дні – субота, неділя.
Тел. (06274) 4-20-68, 4-25- 62, факс 4-20-65,e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2.Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання.
1)заява (додаток);
2)копія паспорта та ідентифікаційного номера фізичної особи, завірені заявником;
3)оригінал дозвільних документів (рішення виконавчого комітету, дозвіл інспекції ДАБК на виконання робіт з будівництва, тощо);
4)ситуаційна схема земельної ділянки масштабом 1:2000.

Спосіб подання: особисто.

3.Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу.
Адміністративна послуга надається безоплатно.

4.Строк надання адміністративної послуги.
Протягом 30 календарних днів (у разі неможливості прийняття рішення у зазначений строк - на першому засіданні виконкому міської ради після закінчення цього строку).

5.Результат надання адміністративної послуги.
Рішення виконавчого комітету міської ради.

6.Можливі способи отримання відповіді (результату).
Особисто або поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення).

7. Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги.
Закон України від 13 січня 2011 року № 2939-VI«Про доступ до публічної інформації" із внесеними змінами;
Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР«Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними змінами.

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів Н.Л. Рогаченко

Керуючий справами виконавчого
комітету А.М. Башкірова

Соколенко І.М.
Додаток до ІК № 60
до ІК № 60
(пункт 2) (пункт 2)

Міському голові
______________________
______________________
(П.І.Б.заявника)
вул.__________________ _____________________
тел. __________________


ЗАЯВА
Прошу скасувати дозвіл (згоду) наданий (ну)_______________________________________________________________ (назва органу, який надав _____________________________________________________________________________
дозвільні документи, назва, № документа та дата його видачі) __________________________________________________________________ ____________________________________________________на будівництво __________________________________________________________________,
(назва об’єкта містобудування) по вул.________________________________________________ у м. Соледарі.

________________ _________________
Дата Підпис

Спосіб отримання рішення особисто або поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення).
(необхідне підкреслити)

Я,_________________________________________________________________
(прізвище,ім"я, по батькові заявника)
ознайомлений(а) з положенням Закону України "Про захист персональних даних" та даю добровільну згоду на збір, обробку та використання моїх персональних даних.

________________ _________________
Дата Підпис

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконкому
міської ради
15.05. 2014 № 83
Додаток 9

Інформаційна картка № 61
адміністративної послуги з надання згоди громадянам(-у, -ці) на внесення змін до технічної документації на житловий будинок/квартиру у м.Соледарі

1.Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги.
Найменування: Соледарська міська рада, відділ архітектури та містобудування
Місцезнаходження : м. Соледар, вул. Леніна, 3а (к.20)
Режим роботи: з 8.00 – 17.00, п'ятниця з 8.00 – 15.45, перерва: 12.00-12.45, вихідні дні – субота, неділя.
Тел. (06274) 4-20-68, 4-25- 62, факс 4-20-65,e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2.Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання.
1)заява (додаток);
2)копія паспорта та ідентифікаційного номера фізичної особи,завірені заявником;
3)копія технічного паспорта БТІ та копія правовстановлюючого документа на об’єкт містобудування;
4)копія документа про право власності або користування земельною ділянкою (при наявності);
5)схема розміщення об’єкта масштабом 1:500 або 1:2000;

Спосіб подання: особисто.

3.Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу.
Адміністративна послуга надається безоплатно.

4.Строк надання адміністративної послуги.
Протягом 30 календарних днів (у разі неможливості прийняття рішення у зазначений строк - на першому засіданні виконкому міської ради після закінчення цього строку).

5.Результат надання адміністративної послуги.
Рішення виконавчого комітету міської ради.

6.Можливі способи отримання відповіді (результату).
Особисто.

7. Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги
Закон України від 13 січня 2011 року № 2939-VI«Про доступ до публічної інформації" із внесеними змінами;
Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР«Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними змінами.

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів Н.Л. Рогаченко

Керуючий справами виконавчого
комітету А.М. Башкірова

Соколенко І.М.
Додаток
до ІК № 61
(пункт 2)

Міському голові
______________________
______________________
(П.І.Б.заявника)
вул.__________________ _____________________
тел. __________________


ЗАЯВА
Прошу надати згоду на внесення змін до технічної документації житлового будинку /квартири________________________________________ (назва об’єкта містобудування та його адреса) а саме: внести до генерального плану земельної ділянки самовільно збудовані об’єкти:_________________________________________________,
(назва самовільно збудованих об’єктів) ________________ _________________
Дата Підпис

Спосіб отримання результату (адміністративного акту) особисто.

Я,_________________________________________________________________
(прізвище,ім"я, по батькові заявника)
ознайомлений(а) з положенням Закону України "Про захист персональних даних" та даю добровільну згоду на збір, обробку та використання моїх персональних даних.

________________ _________________
Дата Підпис

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому
міської ради
15.05.2014 № 83
Додаток 10

Технологічна карта № 4
адміністративної послуги щодо внесення змін в існуючу нумерацію у забудові м.Соледара і присвоєння окремого поштового номера об’єкту нерухомого майна

п/п
Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги
Відповідальна
посадова особа
Структурні підрозділи , відповідальні за етапи
(дію, рішення)
Строки виконання
етапів (дії , рішення)
1.
Реєстрація документів суб'єкта звернення (особисто або поштою)
Спеціаліст загального відділу
Загальний відділ
У день надходження
2.
Накладання відповідної резолюції міським
головою та передача пакета документів до
відділу архітектури та містобудування
Спеціаліст загального відділу
Загальний відділ
1 робочий день
3.
Виїзд на місце розташування об'єкта забудови (нерухомого майна)
Начальник відділу архітектури та містобудування
Відділ архітектури та містобудування
5робочих днів
4.
Підготовка проекту рішення виконавчого
комітету про внесення змін в існуючу
нумерацію у забудові м.Соледара та
присвоєння окремого поштового номера
об'єкту нерухомого майна та його
оприлюднення
Начальник відділу архітектури та містобудування
Відділ архітектури та містобудування
21робочий день
5.
Розгляд проекту рішення на засіданні виконав-
чого комітету та його прийняття/або відмова
Начальник відділу архітектури та містобудування
Відділ архітектури та містобудування
на черговому
засіданні виконкому


6.
Видача рішення виконавчого комітету
або листа з мотивованою відмовою (особисто або поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення)
Начальник відділу архітектури та містобудування
Відділ архітектури та містобудування
2 робочих дні

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів Н.Л. Рогаченко

Керуючий справами виконавчого
комітету А.М. Башкірова

Соколенко І.М.
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому
міської ради
15.05.2014 № 83
Додаток 11

Технологічна карта № 51
адміністративної послуги з надання дозволу фізичній особі – підприємцю / юридичні особі на розміщення
зовнішньої реклами на спеціальних конструкціях - щітах /фасадах будівель/ житлових будинках/ спорудах/ транспортних засобах/ тощо у м.Соледарі

п/п
Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги
Відповідальна
посадова особа
Структурні підрозділи , відповідальні за етапи
(дію, рішення)
Строки виконання етапів (дії , рішення)
1.
Реєстрація документів суб’єкта звернення
Спеціаліст загального відділу
Загальний відділ
У день надходження
2.
Накладання відповідної резолюції міським
головою та передача пакета документів до
відділу архітектури та містобудування
Спеціаліст загального відділу
Загальний відділ
1 робочий день
3.
Виїзд начальника відділу архітектури та містобудування, зацікавлених осіб на місце розташування об’єкту
Начальник відділу архітектури та містобудування
Відділ архітектури та містобудування
2 робочих дня
4.
Виготовлення викопіювання з генерального
плану міста для узгодження місця
розташування об’єкту містобудування
Начальник відділу архітектури та містобудування
Відділ архітектури та містобудування
3 робочих дня
5.
Підготовка проекту рішення виконавчого
комітету , його оприлюднення
Начальник відділу архітектури та містобудування
Відділ архітектури та містобудування
21 робочий день

6.
Розгляд проекту рішення на засіданні виконав-
чого комітету та його прийняття/або відмова
Начальник відділу архітектури та містобудування
Відділ архітектури та містобудування
на черговому засіданні виконавчого комітету

7.
Видача дозволуна розміщення зовнішньої
реклами або листа з мотивованою відмовою (особисто)
Начальник відділу архітектури та містобудування
Відділ архітектури та містобудування
1 робочий день

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів Н.Л. Рогаченко

Керуючий справами виконавчого
комітету А.М. Башкірова

Соколенко І.М.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконкому
міської ради
15.05. 2014 № 83
Додаток 12

Технологічна карта № 52
адміністративної послуги із затвердження акта міської комісії виконавчого комітету по обстеженню зелених насаджень, що підлягають видаленню у м.Соледарі

п/п
Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги
Відповідальна посадова особа
Структурні підрозділи , відповідальні за етапи
(дію, рішення)
Строки виконання
етапів (дії, рішення)
1.
Реєстрація документів суб'єкта звернення
Спеціаліст загального відділу
Загальний відділ
У день надходження
2.
Накладання відповідної резолюції міським
головою та передача пакета документів до
відділу архітектури та містобудування
Спеціаліст загального відділу
Загальний відділ
1 робочий день
3.
Виїзд міської комісії виконавчого комітету по обстеженню зелених насаджень у м. Соледарі
на місце розташування зелених насаджень
(дерев, кущів , газонів , квітників)
Начальник відділу архітектури та містобудування
Відділ архітектури та містобудування
2 робочих дня
4.
Складання та узгодження акта міської комісії виконавчого комітету по обстеженню зелених насаджень , що підлягають видаленню
Начальник відділу архітектури та містобудування
Відділ архітектури та містобудування
3 робочих дня
5.
Підготовка проекту рішення виконавчого
комітету та його оприлюднення
Начальник відділу архітектури та містобудування
Відділ архітектури та містобудування
21 робочий день

6.
Розгляд проекту рішення на засіданні виконав-
чого комітету та його прийняття/або відмова
Начальник відділу архітектури та містобудування
Відділ архітектури та містобудування
на черговому засі-
данні виконавчого комітету
7.
Видача рішення виконавчого комітету або
листа з мотивованою відмовою (особисто або поштою (рекомендованим листом з
повідомленням про вручення)
Начальник відділу архітектури та містобудування
Відділ архітектури та містобудування
1 робочий день

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів Н.Л. Рогаченко

Керуючий справами виконавчого
комітету А.М. Башкірова

Соколенко І.М.
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому
міської ради
15.05.2014 № 83
Додаток 13

Технологічна карта № 53
адміністративної послуги з надання згоди фізичній(-им) особі(-ам) - підприємцю(-ям)/юридичній особі на розробку містобудівної документації та збір вихідних даних на проектування для переведення житлового будинку/ квартири у м.Соледарі в нежитловий(-у)

п/п
Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги
Відповідальна
посадова особа
Структурні підрозділи , відповідальні за етапи
(дію, рішення)
Строки виконання
етапів (дії , рішення)
1.
Реєстрація документів суб’єкта звернення
Спеціаліст загального відділу
Загальний відділ
У день надходження
2.
Накладання відповідної резолюції міським
головою та передача пакета документів до
відділу архітектури та містобудування
Спеціаліст загального відділу
Загальний відділ
1 робочий день
3.
Виїзд начальника відділу архітектури та містобудування , зацікавлених осіб на місце розташування об’єкту
Начальник відділу архітектури та містобудування
Відділ архітектури та містобудування
2 робочих дня
4.
Виготовлення викопіювання з генерального
плану міста для узгодження місця
розташування об’єкту містобудування
Начальник відділу архітектури та містобудування
Відділ архітектури та містобудування
3 робочих дня
5.
Підготовка проекту рішення виконавчого
комітету та його оприлюднення
Начальник відділу архітектури та містобудування
Відділ архітектури та містобудування
21 робочий день

6.
Розгляд проекту рішення на засіданні
виконавчого комітету та його прийняття/або відмова
Начальник відділу архітектури та містобудування
Відділ архітектури та містобудування
на черговому
засіданні виконав-
чого комітету

7.
Видача рішення виконавчого комітету або
листа з мотивованою відмовою (особисто)
Начальник відділу архітектури та містобудування
Відділ архітектури та містобудування
1 робочий день

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів Н.Л. Рогаченко

Керуючий справами виконавчого
комітету А.М. Башкірова

Соколенко І.М.
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому
міської ради
15.05.2014 № 83
Додаток 14

Технологічна карта № 54
адміністративної послуги з надання згоди громадянам (-у,-ці)на розробку містобудівної документації щодо будівництва (реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переобладнання) житлових будинків (квартир, вбудованих та прибудованих приміщень, мансард, господарських споруд та інших будівель) у м.Соледарі

п/п
Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги
Відповідальна посадова особа
Структурні підрозділи , відповідальні за етапи
(дію, рішення)
Строки виконання
етапів (дії , рішення)
1.
Реєстрація документів суб’єкта звернення
Спеціаліст загального відділу
Загальний відділ
У день надходження
2.
Накладання відповідної резолюції міським
головою та передача пакета документів до
відділу архітектури та містобудування
Спеціаліст загального відділу
Загальний відділ
1 робочий день
3.
Виїзд начальника відділу архітектури та містобудування , зацікавлених осіб на місце розташування об’єкту
Начальник відділу архітектури та містобудування
Відділ архітектури та містобудування
2 робочих дня
4.
Виготовлення викопіювання з генерального
плану міста для узгодження місця
розташування об’єкту містобудування
Начальник відділу архітектури та містобудування
Відділ архітектури та містобудування
3 робочих дня
5.
Підготовка проекту рішення виконавчого
комітету та його оприлюднення
Начальник відділу архітектури та містобудування
Відділ архітектури та містобудування
21 робочий день

6.
Розгляд проекту рішення на засіданні
виконавчого комітету та його прийняття/або відмова
Начальник відділу архітектури та містобудування
Відділ архітектури та містобудування
на черговому
засіданні виконав-
чого комітету
7.
Видача рішення виконавчого комітету або
листа з мотивованою відмовою (особисто або поштою (рекомендованим листом з
повідомленням про вручення)
Начальник відділу архітектури та містобудування
Відділ архітектури та містобудування
1 робочий день

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів Н.Л. Рогаченко

Керуючий справами виконавчого
комітету А.М. Башкірова


Соколенко І.М.
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому
міської ради
15.05.2014 № 83
Додаток 15

Технологічна карта № 55
адміністративної послуги з надання згоди фізичним особам - підприємцям, юридичним особам на розробку містобудівної документації та збір вихідних даних на проектування для будівництва (реконструкції, реставрації капітального ремонту, технічного переобладнання) об’єктів цивільного та промислового призначення у м.Соледарі

п/п
Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги
Відповідальна посадова особа
Структурні підрозділи , відповідальні за етапи
(дію, рішення)
Строки виконання
етапів (дії , рішення)
1.
Реєстрація документів суб’єкта звернення
Спеціаліст загального відділу
Загальний відділ
У день надходження
2.
Накладання відповідної резолюції міським
головою та передача пакета документів до
відділу архітектури та містобудування
Спеціаліст загального відділу
Загальний відділ
1 робочий день
3.
Виїзд начальника відділу архітектури та містобудування , зацікавлених осіб на місце розташування об’єкту
Начальник відділу архітектури та містобудування
Відділ архітектури та містобудування
2 робочих дня
4.
Виготовлення викопіювання з генерального
плану міста для узгодження місця
розташування об’єкту містобудування
Начальник відділу архітектури та містобудування
Відділ архітектури та містобудування
3 робочих дня
5.
Підготовка проекту рішення виконавчого
комітету та його оприлюднення
Начальник відділу архітектури та містобудування
Відділ архітектури та містобудування
21 робочий день

6.
Розгляд проекту рішення на засіданні
виконавчого комітету та його прийняття/або відмова
Начальник відділу архітектури та містобудування
Відділ архітектури та містобудування
на черговому
засіданні виконав-
чого комітету
7.
Видача рішення виконавчого комітету або
листа з мотивованою відмовою (особисто або поштою (рекомендованим листом з
повідомленням про вручення)
Начальник відділу архітектури та містобудування
Відділ архітектури та містобудування
1 робочий день

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів Н.Л. Рогаченко

Керуючий справами виконавчого
комітету А.М. Башкірова

Соколенко І.М.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконкому
міської ради
15.05.2014 № 83
Додаток 16

Технологічна карта № 59
адміністративної послуги з затвердження акта міської міжвідомчої комісії виконавчого комітету по обстеженню технічного стану об’єкта житлового та соціально-культурного призначення у м.Соледарі


п/п
Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги
Відповідальна
посадова особа
Структурні підрозділи , відповідальні за етапи
(дію, рішення)
Строки виконання
етапів (дії , рішення)
1.
Реєстрація документів суб’єкта звернення
Спеціаліст загального відділу
Загальний відділ
У день надходження
2.
Накладання відповідної резолюції міським
головою та передача пакета документів до
відділу архітектури та містобудування
Спеціаліст загального відділу
Загальний відділ
1 робочий день
3.
Виїзд міської міжвідомчої комісії виконав-
чого комітету по обстеженню технічного стану об’єктів житлового та соціально-культурного призначення
Начальник відділу архітектури та містобудування
Відділ архітектури та містобудування
2 робочих дня
4.
Складання та узгодження акта обстеження
об’єкта
Начальник відділу архітектури та містобудування
Відділ архітектури та містобудування
3 робочих дня
5.
Підготовка проекту рішення виконавчого
комітету та його оприлюднення
Начальник відділу архітектури та містобудування
Відділ архітектури та містобудування
21 робочий день

6.
Розгляд проекту рішення на засіданні виконав-
чого комітету та його прийняття/або відмова
Начальник відділу архітектури та містобудування
Відділ архітектури та містобудування
на черговому
засіданні виконав-
чого комітету

7.
Видача рішення виконавчого комітету
або листа з мотивованою відмовою (особисто
або поштою (рекомендованим листом з
повідомленням про вручення)
Начальник відділу архітектури та містобудування
Відділ архітектури та містобудування
1 робочий день

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів Н.Л. Рогаченко

Керуючий справами виконавчого
комітету А.М. Башкірова

Соколенко І.М.

ЗАВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому
міської ради
15.05.2014 № 83
Додаток 17

Технологічна карта № 60
адміністративної послуги зі скасування дозволу (згоди) громадянам(-у,-ці), наданого(-ої) згідно з рішенням виконкому міської ради , на будівництво житлового будинку/гаража у м.Соледарі

п/п
Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги
Відповідальна
посадова особа
Структурні підрозділи , відповідальні за етапи
(дію, рішення)
Строки виконання етапів
(дії , рішення)
1.
Реєстрація документів суб’єкта звернення
Спеціаліст загального відділу
Загальний відділ
У день надходження
2.
Накладання відповідної резолюції міським
головою та передача пакета документів до
відділу архітектури та містобудування
Спеціаліст загального відділу
Загальний відділ
1 робочий день
3.
Виїзд начальника відділу архітектури та містобудування , зацікавлених осіб на місце розташування об’єкту
Начальник відділу архітектури та містобудування
Відділ архітектури та містобудування
2 робочих дня
4.
Виготовлення викопіювання з генерального
плану міста місця розташування об’єкту містобудування
Начальник відділу архітектури та містобудування
Відділ архітектури та містобудування
3 робочих дня
5.
Підготовка проекту рішення виконавчого
комітету та його оприлюднення
Начальник відділу архітектури та містобудування
Відділ архітектури та містобудування
21 робочий день

6.
Розгляд проекту рішення на засіданні виконав-
чого комітету та його прийняття/або відмова
Начальник відділу архітектури та містобудування
Відділ архітектури та містобудування
на черговому засіданні виконавчого комітету

7.
Видача рішення виконавчого комітету або
листа з мотивованою відмовою (особисто або поштою (рекомендованим листом з
повідомленням про вручення)
Начальник відділу архітектури та містобудування
Відділ архітектури та містобудування
1 робочий день

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів Н.Л. Рогаченко

Керуючий справами виконавчого
комітету А.М. Башкірова


Соколенко І.М.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконкому
міської ради
15.05. 2014 № 83
Додаток 18

Технологічна карта № 61
адміністративної послуги з надання згоди громадянам(-у, -ці) на внесення змін до технічної документації на житловий будинок/квартиру у м.Соледарі

п/п
Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги
Відповідальна
посадова особа
Структурні підрозділи, відповідальні за етапи
(дію, рішення)
Строки виконання
етапів (дії , рішення)
1.
Реєстрація документів суб’єкта звернення
Спеціаліст загального відділу
Загальний відділ
У день надходження
2.
Накладання відповідної резолюції міським головою та передача пакета документів до
відділу архітектури та містобудування
Спеціаліст загального відділу
Загальний відділ
1 робочий день
3.
Виїзд начальника відділу архітектури та містобудування , зацікавлених осіб на
місце розташування об’єкту
Начальник відділу архітектури та містобудування
Відділ архітектури та містобудування
2 робочих дня
4.
Виготовлення викопіювання з генерального плану міста місця розташування об’єкту містобудування
Начальник відділу архітектури та містобудування
Відділ архітектури та містобудування
3 робочих дня
5.
Підготовка проекту рішення виконавчого комітету та його оприлюднення
Начальник відділу
архітектури та
містобудування
Відділ архітектури та містобудування
21 робочий день

6.
Розгляд проекту рішення на засіданні виконавчого комітету та його прийняття/або відмова
Начальник відділу
архітектури та
містобудування
Відділ архітектури та містобудування
на черговому засіданні виконавчого комітету

7.
Видача рішення виконавчого комітету або
листа з мотивованою відмовою (особисто)
Начальник відділу
архітектури та
містобудування
Відділ архітектури та містобудування
1 робочий день

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів Н.Л. Рогаченко

Керуючий справами виконавчого
комітету А.М. Башкірова

Соколенко І.М.

 

 

 

 

 

 

 

                                         Інформаційна картка №71
   адміністративної послуги з видачі довідки про право фізичної особи на                      отримання доходу від податкового агента без утримання податку                                                              (Форма №3-ДФ)

1. Інформація про суб'єкт надання адмістративної послуги.


Найменування: Соледарська міська рада, відділ земельних ресурсів.
Місцезнаходження: м. Соледар, вул. Паркова, буд.3а, кабінет № 20.
Режим роботи: понеділок-четвер 8:00-17:00, перерва з 12:00-12:45;               п'ятниця з 8:00-15:45, перерва з 12:00-12:45, вихідні дні — субота, неділя.
Телефон: (06274)4-25-62, факс 44-20-65, e-mail: ispolkom@Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..gov.ua

2. Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання:


            1)заява про надання довідки (додаток);
            2)копія паспорту та ідентифікаційного коду;
            3)копії документів що посвідчують право власності на нерухоме майно, що знаходяться на земельній ділянці;
            4)копія технічного паспорту на споруду, що розташована на земельній ділянці (у разі наявності);
            5)копія та оригінал документу, який підтверджує право приватної власності на земельну ділянку (у разі наявності).

Спосіб подання документів: особисто або за довіреністю.

3. Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати(адміністративного збору) за платну адміністративну послугу.

Адміністративна послуга надається безоплатно.

4. Строк надання адміністративної послуги.

10 календарних днів.

5. Результат надання адміністративної послуги.

Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку.

6. Можливі способи отримання відповіді (результату).

Особистоабо за довіреністю.

7.Акти законодавства, що регулюють порядок та надання адміністративної послуги.


Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року №2768-ІІІ із внесеними до нього змінами;
Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 року №2755-VIіз внесеними до нього змінами;
наказ Міндоходів від 17 січня 2014 року №32 «Про затвердження Порядку видачі довідки на право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку та її форми».


Начальник відділу

земельних ресурсів                                                                         Н.В.Танімова 

 

 

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                                                Н.Л. Рогаченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  Додаток        

 

                                                                                                                                 до ІК №71
                                                                                                                                
                                                                                        Міському голові

                                                                                        ____________________________        
                                                                                         ____________________________
                                                                                                          (прізвище, ім’я та
                                                                                        ____________________________
                                                                                                      по батькові (повністю)

                                                                                        ____________________________
                                                                                       ____________________________
                                                                                                               (адреса)
                                                                                        тел. ________________________

                                                                       ЗАЯВА
            Прошу видати довідку про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку(Форма №3-ДФ)
__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

________________                                                                          _______________
            ата)                                                                                                                     (підпис)                                                                                                          МП(за наявністю)
           

 

 

 

 

 

 

 

            Я, __________________________________________________________,
                                              (прізвище, ім’я, по батькові повністю)
з положеннями Законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних» ознайомлений(а), у зв’язку з чим добровільно даю згоду на збір, обробку та використання персональних даних, необхідних для видачі довідки про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку(Форма №3-ДФ).

________________                                                                          _______________
            (дата)                                                                                                                     (підпис)                                                                                                          МП(за наявністю)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому
міської ради

06.07.2017  №97

Додаток  2

Технологічна картка №71

адміністративної послуги з видачі довідки про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку    (Форма №3-ДФ)
 (назва послуги)

 

п/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Термін виконання (днів)

1.

Прийом пакету документів, реєстрація заяви, формування справи.

 Спеціаліст відділу земельних ресурсів Соледарськоїміської ради

1 день

2.

Передача спеціалістом відділу земельних ресурсів заяви до загального відділу Соледарської міської ради для накладання резолюції.

 Спеціаліст відділу земельних ресурсів Соледарськоїміської ради

1 день

3.

Реєстрація заяви, накладання резолюції міським головою або особою, на яку покладено повноваження.

 Спеціаліст загального відділу Соледарської міської ради

1 день

4.

Передача спеціалістом загального відділу,з резолюцією міського голови або особи, на яку покладено повноваження, заяви до відділу земельних ресурсів Соледарської міської ради.

 Спеціаліст загального відділу Соледарськоїміської ради

1 день

5.

Отримання спеціалістом відділу земельних ресурсів у загальному відділі зареєстрованої заяви, з резолюцією міського голови або особи, на яку покладено повноваження.

 Спеціаліст відділу земельних ресурсів Соледарської міської ради

1 день

6.

Оформлення довідки про право фізичної особи на отримання.

 

доходу від податкового агента без

утримання податку (Форма №3-ДФ)

Спеціаліст відділу земельних ресурсів

Соледарської               міської ради

3 дня

7.

Підписання довідки та засвідчення печаткою міської ради, а також штампом з реєстраційним номером.

Голова або секретар міської ради та  спеціаліст відділу земельних ресурсів  Соледарської  міської ради

1 день

8.

Видача довідки заявнику.

 

Спеціаліст відділу земельних ресурсів Соледарської міської ради

1 день

 

 

Начальник відділу

земельних ресурсів                                                                         Н.В.Танімова 

 

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                                                Н.Л. Рогаченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому
міської ради

06.07.2017  №97

Додаток  3

Інформаційна картка №72
адміністративної послуги з надання дозволу на розроблення         технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) комунальної власності         Соледарської міської об'єднаної територіальної громади

1.Інформація про суб'єкт надання адмістративної послуги.


Найменування: Соледарська міська рада, відділ земельних ресурсів.
Місцезнаходження: м. Соледар, вул. Паркова, буд.3а, кабінет № 20.
Режим роботи: понеділок-четвер 8:00-17:00, перерва з 12:00-12:45;                п'ятниця з 8:00-15:45, перерва з 12:00-12:45, вихідні дні — субота, неділя.
Тел. (06274)4-25-62,факс 44-20-65, e-mail: ispolkom@Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..gov.ua


2.Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання:


            1)заява (для фізичної особи - додаток 1) або клопотання (для юридичної особи - додаток 2);
            2)копія паспорта та ідентифікаційного коду (для фізичних осіб);

            3)копія Статуту підприємства, копія виписки Єдиного державного реєстру юридичних осіб, копія відомості ЄДРПОУ, копія Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (для юридичних осіб);
            4)копії документів, що посвідчують право власності на нерухоме майно, що знаходиться на земельній ділянці;
            5)копія інвентарної справи на нерухоме майно, що знаходиться на земельній ділянці.

Спосіб подання документів:особисто або за довіреністю.

3. Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати(адміністративного збору) за платну адміністративну послугу.


Адміністративна послуга надається безоплатно.

4.Строкнадання адміністративної послуги.

 

 

Протягом 30 календарних днів (у разі неможливості прийняття рішення у

зазначений строк - на першому засіданні Соледарської міської ради після закінчення цього строку).

5.Результат надання адміністративної послуги.

Врахована копія рішення міської ради.

6.Можливі способи отримання відповіді (результату).

Особисто або за довіреністю.


7.Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги.

Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року №2768-ІІІ із внесеними до нього змінами;
Закон України від 22 травня 2003 року №858-ІV«Про землеустрій» із внесеними до нього змінами;
Закон України від 13 січня 2011 року №2939-VI«Про доступ до публічної інформації» із внесеними до нього змінами;
Закон України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами.


Начальник відділу

земельних ресурсів                                                                         Н.В.Танімова 

 

 

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                                                Н.Л. Рогаченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  Додаток 1

                                                                                                                                 до ІК №72
                                                                                                                                                              

                                                                                        Міському голові

                                                                                        ____________________________
                                                                                        ____________________________
                                                                                                          (прізвище, ім’я та
                                                                                        ____________________________
                                                                                                         по батькові (повністю)

                                                                                        ____________________________
                                                                                       ____________________________
                                                                                                                 (адреса )
                                                                                        тел. ________________________

                                                                       ЗАЯВА
            Прошу надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), загальною площею _____ га, для__________________ __________________________________________________________________ із земель___________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
за адресою:________________________________________________________ Бахмутського району Донецької області для передачі ____________________.

            Спосіб отримання відповіді (результату): особисто або за довіреністю.

________________                                                                          _______________
            ата)                                                                                                                        (підпис)                                                                                                          МП(за наявністю)

 

 

            Я, __________________________________________________________,
                                               (прізвище, ім’я, по батькові повністю)
повідомлений(а) про те, що моя заява буде розглянута на засіданні Соледарської міської ради, що відбудеться ____________________________, заперечень проти цього не маю.
            З положеннями Законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та «Про захист персональних даних» ознайомлений(а), у зв’язку з чим добровільно даю згоду на збір, обробку та використання персональних даних, необхідних для вирішення зазначеного питання.
________________                                                                          _______________
            ата)                                                                                                                        (підпис)                                                                                                          МП(за наявністю)

 

Додаток 2

                                                                                                                                 до ІК №72
                                                                                                                                
                                                                                              Міському голові

                                                                                        ____________________________

                                                                             ____________________________
                                                                                                          (посада керівника,                                                                                                        ____________________________
                                                                                                    повна назва підприємства

             ____________________________

       (згідно Статуту)
                    ___________________________

      ПІБ керівника повністю)

  ____________________________

                                                                                                (юридична адреса підприємства)
                                                                                  тел. ________________________                                                                          
                                                           КЛОПОТАННЯ

Прошу надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), загальною площею _____ га, для__________________ __________________________________________________________________ із земель___________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
за адресою:________________________________________________________ Бахмутського району Донецької області для передачі ____________________.

Спосіб отримання відповіді (результату): особисто або за довіреністю.

________________                                                                          _______________
            (дата)                                                                                                                         (підпис)                                                                                                          МП(за наявністю)

 

            Я,___________________________________________________________
                        (посада керівника (або уповноваженої особи), повна назва підприємства__________________________________________________________________
                        (згідно зі Статутом), ПІБ керівника повністю) (або уповноваженої особи)
__________________________________________________________________,
повідомлений(а) про те, що моє клопотання буде розглянуте на засіданні Соледарської міської ради, що відбудеться _____________________________, заперечень проти цього не маю.

________________                                                                          _______________
            ата)                                                                                                                     (підпис)                                                                                                          МП(за наявністю)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому
міської ради

06.07.2017  №97

Додаток  4

Технологічна картка №72

адміністративної послуги з надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) комунальної власності                      Соледарської міської об'єднаної територіальної громади                                    (назва послуги) 

п/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Термін виконання (днів)

1

Прийом пакету документів, формування справи.

 Спеціаліст відділу земельних ресурсів Соледарськоїміської ради

1 день

2

Передача спеціалістом відділу земельних ресурсів заяви до загального відділу Соледарської міської ради для реєстрації заяви, накладання резолюції.

 Спеціаліст відділу земельних ресурсів Соледарськоїміської ради

1 день

3

Реєстрація заяви, накладання резолюції міським головою або особою, на яку покладено повноваження.

Спеціаліст загального відділу Соледарської міської ради

1 день

4

Передача спеціалістом загального відділу, зареєстрованої та з резолюцією міського голови або особи, на яку покладено повноваження, заяви до відділу земельних ресурсів Соледарської міської ради.

Спеціаліст загального відділу Соледарської міської ради

1 день

5

Отримання спеціалістом відділу земельних ресурсів зареєстрованої заяви, з резолюцією міського голови або особи, на яку покладено повноваження.

Спеціаліст відділу земельних ресурсів Соледарськоїміської ради

1 день

6

Підготовка спеціалістом відділу

 

земельних ресурсів проекту рішення Соледарської міської ради та підписання листа погодження  проекту рішення.

Спеціаліст відділу

 

земельних ресурсів Соледарськоїміської ради

21 день

7

Винесення рішення на розгляд сесії Соледарської міської ради.

 

Спеціаліст відділу земельних ресурсів Соледарськоїміської ради

1 день

8

Підписання рішення сесії міської ради головою або секретарем, засвідченння врахованої копії рішення сесії Соледарської міської ради.

Спеціаліст організаційного відділу Соледарської міської ради

1 день

9

Передача спеціалістом організаційного відділу врахованої копії рішення сесії відділу земельних ресурсів Соледарської міської ради.

Спеціаліст організаційного відділу Соледарськоїміської ради

1 день

10

Видача врахованої копії рішення сесії Соледарської міської ради заявнику.

Спеціаліст відділу земельних ресурсів Соледарськоїміської ради

1 день

 

Примітка: вразінеможливостінаданняадміністративноїпослугиутакийстрок(30 календарних        днів)на першому засіданні Соледарської міської ради після закінчення цього строку.

 

 

 

 

Начальник відділу

земельних ресурсів                                                                         Н.В.Танімова 

 

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                                                Н.Л. Рогаченко

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому
міської ради

06.07.2017  №97

Додаток  5

Інформаційна картка №73
   адміністративної послуги з затвердження технічної документації                                              із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж            земельної ділянки в натурі (на місцевості) комунальної власності         Соледарської міської об'єднаної територіальної громади

 

1.Інформація про суб'єкт надання адмістративної послуги.


Найменування: Соледарська міська рада, відділ земельних ресурсів.
Місцезнаходження: м. Соледар, вул. Паркова, буд.3а, кабінет № 20.
Режим роботи: понеділок-четвер 8:00-17:00, перерва з 12:00-12:45;              п'ятниця з 8:00-15:45, перерва з 12:00-12:45, вихідні дні — субота, неділя.
Тел: (06274)4-25-62,факс 44-20-65, e-mail: ispolkom@Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..gov.ua


2. Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання:


            1) заява (для фізичної особи - додаток 1) або клопотання (для юридичної особи - додаток 2);
            2)документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

Спосіб подання документів: особистоабо за довіреністю.

3. Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати(адміністративного збору) за платну адміністративну послугу.

Адміністративна послуга надається безоплатно.

4. Строк надання адміністративної послуги.


Протягом 30 календарних днів (у разі неможливості прийняття рішення у зазначений строк - на першому засіданні Соледарської міської ради після закінчення цього строку).

5. Результат надання адміністративної послуги.

Врахована копія рішення міської ради.

6. Можливі способи отримання відповіді (результату).

Особистоабо за довіреністю.

7. Акти законодавства, що регулюють порядок та надання адміністративної послуги.

Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року №2768-ІІІ із внесеними до нього змінами;
Закон України від 22 травня 2003 року №858-ІV «Про землеустрій» із внесеними до нього змінами;
Закон України від 13 січня 2011 року №2939-VI «Про доступ до публічної інформації» із внесенимидо нього змінами;
Закон України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами.


Начальник відділу

земельних ресурсів                                                                         Н.В.Танімова 

 

 

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                                                Н.Л. Рогаченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 Додаток 1


                                                                                                                                 до ІК №73
                                                                                                                                
                                                                                        Міському голові

                                                                                        ____________________________        
                                                                                        ____________________________
                                                                                                          (прізвище, ім’я та
                                                                                         ____________________________
                                                                                                      по батькові (повністю)

                                                                                        ____________________________
                                                                                       ____________________________
                                                                                                                  (адреса )
                                                                                        тел. ________________________
                                                                      

ЗАЯВА
            Прошу затвердити«___________________________________________

                                                                                          (назва

__________________________________________________________________

технічної

__________________________________________________________________

документації)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________» та передати __________________________________________________________________.
          

Додатково повідомляю, що раніше безоплатно для зазначених цілей земельну ділянку не отримував.
           

Спосіб отримання відповіді(результату):особистоабо за довіреністю.
________________                                                                          ______________
            ата)                                                                                                                     (підпис)                                                                                                        МП(за наявністю)

 

            Я, __________________________________________________________,
                                               (прізвище, ім’я, по батькові повністю)
повідомлений(а) про те, що моя заява буде розглянута на засіданні Соледарської міської ради, що відбудеться ____________________________, заперечень проти цього не маю.
            З положеннями Законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та «Про захист персональних даних» ознайомлений(а), у зв’язку з чим добровільно даю згоду на збір, обробку та використання персональних даних, необхідних для вирішення зазначеного питання.
________________                                                                          _______________
            ата)                                                                                                                       (підпис)                                                                                                          МП(за наявністю)

 

                                                                                                                                 Додаток 2

                                                                                                                                 до ІК №73
                                                                                                                                                        

                                                                                       Міському голові

                                                                                       ____________________________

                                                                            ____________________________
                                                                                                          (посада керівника,                                                                                                        ____________________________
                                                                                                    повна назва підприємства

             ____________________________

       (згідно Статуту)
                    ___________________________

      ПІБ керівника повністю)

  ____________________________

                                                                                                (юридична адреса підприємства)
                                                                                 тел. ________________________                                                   

                                                           КЛОПОТАННЯ
            Прошу затвердити «___________________________________________

                                                                                          (назва

__________________________________________________________________

технічної

__________________________________________________________________

документації)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________» та надати земельнуділянку __________________________________________________________________.
            Спосіб отримання відповіді (результату): особистоабо за довіреністю.

________________                                                                          _______________
            ата)                                                                                                                        (підпис)                                                                                                          МП(за наявністю)

 

 

            Я, ___________________________________________________________
                          (посада керівника (або уповноваженої особи), повна назва підприємства          __________________________________________________________________                                               (згідно з Статутом), ПІБ керівника повністю) (або уповноваженої особи)
__________________________________________________________________,
повідомлений(а) про те, що моє клопотання буде розглянуте на засіданні Соледарської міської ради, що відбудеться _____________________________, заперечень проти цього не маю.

______________                                                                                          _______________
            ата)                                                                                                                        (підпис)                                                                                                          МП(за наявністю)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому
міської ради

06.07.2017  №97

Додаток  6

Технологічна картка №73

адміністративної послуги з затвердження технічної документації  із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) комунальної власності                                         Соледарської міської об'єднаної територіальної громади

     (назва послуги)

п/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Термін виконання (днів)

1

Прийом пакету документів, формування справи.

 Спеціаліст відділу земельних ресурсів Соледарськоїміської ради

1 день

2

Передача спеціалістом відділу земельних ресурсів заяви до загального відділу Соледарської міської ради для реєстрації заяви, накладання резолюції.

 Спеціаліст відділу земельних ресурсів Соледарськоїміської ради

1 день

3

Реєстрація заяви, накладання резолюції міським головою або особою, на яку покладено повноваження.

Спеціаліст загального відділу Соледарської міської ради

1 день

4

Передача спеціалістом загального відділу, зареєстрованої та з резолюцією міського голови або особи, на яку покладено повноваження, заяви до відділу земельних ресурсів Соледарської міської ради.

Спеціаліст загального відділу Соледарської міської ради

1 день

5

Отримання спеціалістом відділу земельних ресурсів зареєстрованої заяви, з резолюцією міського голови або особи, на яку покладено повноваження.

Спеціаліст відділу земельних ресурсів Соледарськоїміської ради

1 день

6

Підготовка спеціалістом відділу

 земельних ресурсів проекту рішення сісії Соледарської міської ради та підписання листа погодження проекту рішення.

Спеціаліст відділу

 

земельних ресурсів Соледарськоїміської ради

21 день

7

Винесення рішення на розгляд сесії Соледарської міської ради.

 

Спеціаліст відділу земельних ресурсів Соледарськоїміської ради

1 день

8

Підписання рішення сесії міської ради головою або секретарем, засвідчення врахованої копії рішення сесії Соледарської міської ради.

Спеціаліст організаційного відділу Соледарської міської ради

1 день

9

Передача спеціалістом організаційного відділу врахованої копії рішення сесії відділу земельних ресурсів Соледарської міської ради.

Спеціаліст організаційного відділу Соледарськоїміської ради

1 день

10

Видача врахованої копії рішення сесії Соледарської міської ради заявнику.

Спеціаліст відділу земельних ресурсів Соледарськоїміської ради

1 день

 

Примітка: вразінеможливостінаданняадміністративноїпослугиутакийстрок(30 календарних        днів)на першому засіданні Соледарської міської ради після закінчення цього строку.

 

 

 

 

Начальник відділу

земельних ресурсів                                                                         Н.В.Танімова 

 

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                                                Н.Л. Рогаченко 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому
міської ради

06.07.2017  №97

Додаток  7

Інформаційна картка №74
 адміністративної послуги з надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади


1.Інформація про суб'єкт надання адмістративної послуги.


Найменування: Соледарська міська рада, відділ земельних ресурсів.
Місцезнаходження: м. Соледар, вул. Паркова, буд.3а, кабінет № 20.
Режим роботи: понеділок-четвер 8:00-17:00, перерва з 12:00-12:45;           п'ятниця з 8:00-15:45, перерва з 12:00-12:45, вихідні дні — субота, неділя.
Тел. (06274)4-25-62,факс 44-20-65,e-mail: ispolkom@Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..gov.ua

2.Перелікдокументів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання:


            1)заява (для фізичної особи - додаток 1) або клопотання (для юридичної особи - додаток 2);
            2)копія паспорта та ідентифікаційного коду (для фізичних осіб);

            3)копія Статуту підприємства, копія виписки Єдиного державного реєстру юридичних осіб, копія відомості ЄДРПОУ, копія Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (для юридичних осіб);
            3) копії документів щодо наявності реєстрації права власності на нерухоме майно, що знаходяться на земельній ділянці.

           
Спосіб подання документів: особистоабо за довіреністю.

3. Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати(адміністративного збору) за платну адміністративну послугу.

Адміністративна послуга надається безоплатно.

4. Строк надання адміністративної послуги.


Протягом 30 календарних днів (у разі неможливості прийняття рішення у зазначений строк - на першому засіданні Соледарської міської ради після закінчення цього строку).

5. Результат надання адміністративної послуги.

 

Врахована копія рішення міської ради.

6.Можливі способи отримання відповіді (результату).


Особистоабо за довіреністю.

7.Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги.


Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року №2768-ІІІ із внесеними до нього змінами;
Закон України від 22 травня 2003 року №858-ІV«Про землеустрій» із внесеними до нього змінами;
Закон України від 13 січня 2011 року №2939-VI«Про доступ до публічної інформації» із внесеними до нього змінами;
Закон України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами.


Начальник відділу

земельних ресурсів                                                                         Н.В.Танімова 

 

 

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                                                Н.Л. Рогаченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 Додаток 1

                                                                                                                                 до ІК №74
                                                                                                                                
                                                                                        Міському голові

                                                                                        ____________________________
                                                                                        ____________________________
                                                                                                          (прізвище, ім’я та
                                                                                        ____________________________
                                                                                                       по батькові (повністю)

                                                                                        ____________________________
                                                                                       ____________________________
                                                                                                                  (адреса )
                                                                                        тел. ________________________

                                                                       ЗАЯВА
            Прошу надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки загальною площею _____ га, для_____________ __________________________________________________________________ із земель___________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
за адресою:________________________________________________________ Бахмутського району Донецької області для передачі ____________________.

            Спосіб отримання відповіді (результату): особисто або за довіреністю.

_______________                                                                            _______________
            ата)                                                                                                                         (підпис)                                                                                                          МП (за наявністю)

 

                                  

 

 

            Я, __________________________________________________________,
                                               (прізвище, ім’я, по батькові повністю)
повідомлений(а) про те, що моя заява буде розглянута на засіданні Соледарської міської ради, що відбудеться ____________________________, заперечень проти цього не маю.
           

            З положеннями Законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та «Про захист персональних даних» ознайомлений(а), у зв’язку з чим добровільно даю згоду на збір, обробку та використання персональних даних, необхідних для вирішення зазначеного питання.
_______________                                                                            _______________
            ата)                                                                                                                        (підпис)                                                                                                          МП(за наявністю)

 

                                                                                                                                 Додаток 2

                                                                                                                                 до ІК №74
                                                                                                                                
                                                                                              Міському голові

                                                                                        ____________________________

                                                                             ____________________________
                                                                                                          (посада керівника,                                                                                                        ____________________________
                                                                                                    повна назва підприємства

             ____________________________

       (згідно Статуту)
                    ___________________________

      ПІБ керівника повністю)

  ____________________________

                                                                                                (юридична адреса підприємства)
                                                                                  тел. ________________________                                                                          
                                                           КЛОПОТАННЯ
            Прошу надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки загальною площею _____ га, для_____________ __________________________________________________________________ із земель___________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
за адресою:________________________________________________________ Бахмутського району Донецької області для передачі ____________________.

            Спосіб отримання відповіді (результату): особисто або за довіреністю.
________________                                                                          _______________
            (дата)                                                                                                                        (підпис)                                                                                                          МП(за наявністю)

 

 

 

            Я,___________________________________________________________
                        (посада керівника (або уповноваженої особи), повна назва підприємства__________________________________________________________________
                        (згідно зі Статутом), ПІБ керівника повністю) (або уповноваженої особи)
__________________________________________________________________,
повідомлений(а) про те, що моє клопотання буде розглянуте на засіданні Соледарської міської ради, що відбудеться _____________________________, заперечень проти цього не маю.

________________                                                                          _______________
            ата)                                                                                                                          (підпис)                                                                                               МП(за наявністю)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому
міської ради

06.07.2017  №97

Додаток  8

Технологічна картка №74

адміністративної послуги з надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади
     (назва послуги) 

п/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Термін виконання (днів)

1

Прийом пакету документів, формування справи.

 Спеціаліст відділу земельних ресурсів Соледарськоїміської ради

1 день

2

Передача спеціалістом відділу земельних ресурсів заяви до загального відділу Соледарської міської ради для реєстрації заяви, накладання резолюції.

 Спеціаліст відділу земельних ресурсів Соледарськоїміської ради

1 день

3

Реєстрація заяви, накладання резолюції міським головою або особою, на яку покладено повноваження.

Спеціаліст загального відділу Соледарської міської ради

1 день

4

Передача спеціалістом загального відділу, зареєстрованої та з резолюцією міського голови або особи, на яку покладено повноваження, заяви до відділу земельних ресурсів Соледарської міської ради.

Спеціаліст загального відділу Соледарської міської ради

1 день

5

Отримання спеціалістом відділу земельних ресурсів зареєстрованої заяви, з резолюцією міського голови або особи, на яку покладено повноваження.

Спеціаліст відділу земельних ресурсів Соледарськоїміської ради

1 день

6

Підготовка спеціалістом відділу земельних ресурсів проекту рішення

 

 Соледарської міської ради та підписання листа погодження  проекту рішення.

Спеціаліст відділу земельних ресурсів

 

Соледарськоїміської ради

21 день

7

Винесення рішення на розгляд сесії Соледарської міської ради.

 

Спеціаліст відділу земельних ресурсів Соледарськоїміської ради

1 день

8

Підписання рішення сесії міської ради головою або секретарем, засавідченння врахованої копії рішення сесії Соледарської міської ради.

Спеціаліст організаційного відділу Соледарської міської ради

1 день

9

Передача спеціалістом організаційного відділу врахованої копії рішення сесії відділу земельних ресурсів Соледарської міської ради.

Спеціаліст організаційного відділу Соледарськоїміської ради

1 день

10

Видача врахованої копії рішення сесії Соледарської міської ради заявнику.

Спеціаліст відділу земельних ресурсів Соледарськоїміської ради

1 день

 

Примітка: вразінеможливостінаданняадміністративноїпослугиутакийстрок(30 календарних        днів)на першому засіданні Соледарської міської ради після закінчення цього строку.

 

 

 

 

Начальник відділу

земельних ресурсів                                                                         Н.В.Танімова 

 

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                                                Н.Л. Рогаченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому
міської ради

06.07.2017  №97

Додаток  9

Інформаційна картка №75
 адміністративної послуги з затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності Соледарської міської об'єднаної територіальної громади

1.    Інформація про суб'єкт надання адмістративної послуги.

 

Найменування: Соледарська міська рада, відділ земельних ресурсів.
Місцезнаходження: м. Соледар, вул. Паркова, буд.3а, кабінет № 20.
Режим роботи: понеділок-четвер 8:00-17:00, перерва з 12:00-12:45;            п'ятниця з 8:00-15:45, перерва з 12:00-12:45, вихідні дні — субота, неділя.
Тел. (06274)4-25-62,факс 44-20-65, e-mail: ispolkom@Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..gov.ua

           

2. Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання:


            1)заява (для фізичної особи - додаток 1) або клопотання (для юридичної особи - додаток 2);
            2)проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності Соледарської міської об'єднаної територіальної громади.


Спосіб подання: особистоабо за довіреністю.


3. Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати(адміністративного збору) за платну адміністративну послугу.

Адміністративна послуга надається безоплатно.

4.Строк надання адміністративної послуги.

Протягом 30 календарних днів (у разі неможливості прийняття рішення у зазначений строк - на першому засіданні Соледарської міської ради після закінчення цього строку).

5. Результат надання адміністративної послуги.

Врахована копія рішення міської ради.

6.Можливі способи отримання відповіді (результату).

Особисто або за довіреністю.

7. Акти законодавства, що регулюють порядок та надання адміністративної послуги.

Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року №2768-ІІІ із внесеними до нього змінами;
Закон України від 22 травня 2003 року №858-ІV«Про землеустрій» із внесеними до нього змінами;

Закон України від 6 жовтня 1998 року №161-XIV «Про оренду землі» із внесеними до нього змінами;

Закон України від 15 травня 2003 року №742-IV «Про особисте селянське господарство» із внесеними до нього змінами;
Закон України від 13 січня 2011 року №2939-VI«Про доступ до публічної інформації» із внесеними до нього змінами;
Закон України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами.

 

Начальник відділу

земельних ресурсів                                                                         Н.В.Танімова 

 

 

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                                                Н.Л. Рогаченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  Додаток 1


                                                                                                                                 до ІК №75

                                                                                                                                
                                                                                        Міському голові

                                                                                        ____________________________
                                                                                        ____________________________
                                                                                                             (прізвище, ім’я та
                                                                                        ____________________________
                                                                                                          по батькові (повністю)

                                                                                        ____________________________
                                                                                       ____________________________
                                                                                                                     (адреса )
                                                                                        тел. ________________________


                                                                       ЗАЯВА

            Прошу затвердити «___________________________________________

                                                                                          (назва

__________________________________________________________________

проектної

__________________________________________________________________

документації)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________» та надати земельнуділянку __________________________________________________________________.

            Спосіб отримання відповіді(результату): особистоабо за довіреністю.

________________                                                                          ________________
            ата)                                                                                                                     (підпис)                                                                                                        МП(за наявністю)

           

            Я, __________________________________________________________,
                                                           (прізвище, ім’я, по батькові повністю)
повідомлений(а)  про  те,  що  моя  заява  буде розглянута  на  засіданні Соледарської міської ради, що відбудеться ___________________, заперечень проти цього не маю.
            З положеннями Законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та «Про захист персональних даних» ознайомлений(а), у зв’язку з чим добровільно даю згоду на збір, обробку та використання персональних даних, необхідних для вирішення зазначеного питання.

________________                                                                          _______________
            ата)                                                                                                                     (підпис)                                                                                                        МП(за наявністю)

                                                                                 

                                                                                                                                  Додаток 2

                                                                                                                                 до ІК №75
                                                                                                                                                        

                                                                                       Міському голові

                                                                                       ____________________________

                                                                            ____________________________
                                                                                                          (посада керівника,                                                                                                        ____________________________
                                                                                                    повна назва підприємства

             ____________________________

       (згідно Статуту)
                    ___________________________

      ПІБ керівника повністю)

  ____________________________

                                                                                                (юридична адреса підприємства)
                                                                                 тел. ________________________                                                   

                                                           КЛОПОТАННЯ
            Прошу затвердити «___________________________________________

                                                                                          (назва

__________________________________________________________________

проектної

__________________________________________________________________

документації)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________» та надати земельнуділянку __________________________________________________________________.
            Спосіб отримання відповіді (результату): особистоабо за довіреністю.

________________                                                                          _______________
            ата)                                                                                                                        (підпис)                                                                                                          МП(за наявністю)

            Я, ___________________________________________________________
                          (посада керівника (або уповноваженої особи), повна назва підприємства          __________________________________________________________________                                               (згідно з Статутом), ПІБ керівника повністю) (або уповноваженої особи)
__________________________________________________________________,
повідомлений(а) про те, що моє клопотання буде розглянуте на засіданні Соледарської міської ради, що відбудеться _____________________________, заперечень проти цього не маю.

______________                                                                                          _______________
            ата)                                                                                                                        (підпис)                                                                                                          МП(за наявністю)

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому
міської ради

06.07.2017  №97

Додаток  10

Технологічна картка №75
 адміністративної послуги з затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності Соледарської міської об'єднаної територіальної громади
     (назва послуги) 

п/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Термін виконання (днів)

1

Прийом пакету документів, формування справи.

 Спеціаліст відділу земельних ресурсів Соледарськоїміської ради

1 день

2

Передача спеціалістом відділу земельних ресурсів заяви до загального відділу Соледарської міської ради для реєстрації заяви, накладання резолюції.

 Спеціаліст відділу земельних ресурсів Соледарськоїміської ради

1 день

3

Реєстрація заяви, накладання резолюції міським головою або особою, на яку покладено повноваження.

Спеціаліст загального відділу Соледарської міської ради

1 день

4

Передача спеціалістом загального відділу зареєстрованої та з резолюцією міського голови або особи, на яку покладено повноваження, заяви до відділу земельних ресурсів Соледарської міської ради.

Спеціаліст загального відділу Соледарської міської ради

1 день

5

Отримання спеціалістом відділу земельних ресурсів зареєстрованої заяви з резолюцією міського голови або особи, на яку покладено повноваження.

Спеціаліст відділу земельних ресурсів Соледарськоїміської ради

1 день

6

Підготовка спеціалістом відділу земельних ресурсів проекту рішення

 

 Соледарської міської ради та підписання листа погодження  проекту рішення.

Спеціаліст відділу земельних ресурсів

 

 Соледарськоїміської ради

21 день

7

Винесення рішення на розгляд сесії Соледарської міської ради.

 

Спеціаліст відділу земельних ресурсів Соледарськоїміської ради

1 день

8

Підписання рішення сесії міської ради головою або секретарем, засвідчення врахованої копії рішення сесії Соледарської міської ради

Спеціаліст організаційного відділу Соледарської міської ради

1 день

9

Передача спеціалістом організаційного відділу врахованої копії рішення сесії відділу земельних ресурсів Соледарської міської ради

Спеціаліст організаційного відділу Соледарськоїміської ради

1 день

10

Видача врахованої копії рішення сесії Соледарської міської ради заявнику.

Спеціаліст відділу земельних ресурсів Соледарськоїміської ради

1 день

 

Примітка: вразінеможливостінаданняадміністративноїпослугиутакийстрок(30 календарних        днів)на першому засіданні Соледарської міської ради після закінчення цього строку.

 

 

 

 

Начальник відділу

земельних ресурсів                                                                         Н.В.Танімова 

 

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                                                Н.Л. Рогаченко

 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому
міської ради

07.06.2017  №97

Додаток  11

Інформаційна картка №76

адміністративної послуги з надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу або об’єднанню земельної ділянки комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, що перебуває в оренді                                     (постійному користуванні)

1.Інформація про суб'єкт надання адмістративної послуги.

Найменування: Соледарська міська рада, відділ земельних ресурсів.
Місцезнаходження: м. Соледар, вул. Паркова,буд.3а, кабінет № 20.
Режим роботи: понеділок-четвер 8:00-17:00, перерва з 12:00-12:45;                 п'ятниця з 8:00-15:45, перерва з 12:00-12:45, вихідні дні — субота, неділя.
Тел. (06274)4-25-62,факс 44-20-65, e-mail: ispolkom@Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..gov.ua

 2. Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги,порядок та спосіб їх подання:

 

            1)заява (для фізичної особи - додаток 1) або клопотання (для юридичної особи - додаток 2) про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу (об'єднання)земельної ділянки комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, що перебуває в оренді (постійному користуванні);

            2) копія договору оренди земельної ділянки (акту на право постійного користування земельною ділянкою або витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права).

 

Спосіб подання: особисто або за довіреністю.

 

3. Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати(адміністративного збору) за платну адміністративну послугу.

 

Адміністративна послуга надається безоплатно.

 4. Строк надання адміністративної послуги.

 

Протягом 30 календарних днів (у разі неможливості прийняття рішення у

зазначений строк - на першому засіданні Соледарської міської ради після закінчення цього строку).

 5. Результат надання адміністративної послуги.

 Врахована копія рішення міської ради.

 6. Можливі способи отримання відповіді.

 Особисто або за довіреністю.

 7. Акти законодавства, що регулюють порядок та надання адміністративної послуги.

 Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року №2768-ІІІ із внесеними до нього змінами;

 Закон України від 13 січня 2011 року №2939-VI «Про доступ до публічної інформації» із внесеними до нього змінами;

 Закон України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами;

Закон України від 22 травня 2003 року №858-ІV«Про землеустрій» із внесеними до нього змінами.

 

 

Начальник відділу

земельних ресурсів                                                                         Н.В.Танімова 

 

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                                                Н.Л. Рогаченко

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 Додаток 1

                                                                                                                                 до ІК №76
                                                                                                                                
                                                                                        Міському голові

                                                                                        ____________________________
                                                                                        ____________________________
                                                                                                          (прізвище, ім’я та
                                                                                        ____________________________
                                                                                                      по батькові (повністю)

                                                                                        ____________________________
                                                                                       ____________________________
                                                                                                                 (адреса )
                                                                                        тел. ________________________

 

ЗАЯВА

Прошу надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу (об'єднання) земельної ділянки 
                                                        (непотрібне закреслити)

комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, розташованої за адресою:________________________________

__________________________________________________________________,

загальною площею ________ га, для_________________________________ ________________________________________________________________

__________________________________________________________________

загальною площею ________ га, для_________________________________ _______________________________________________________________

__________________________________________________________________,

що перебуваєв оренді (постійному користуванні).

                                                   (непотрібне закреслити)

 

_______________                                                                                          _______________

(дата)                                                                                                                  (підпис)

                                                                                                                              МП(за наявністю)

           

            Я, __________________________________________________________,
                                               (прізвище, ім’я, по батькові повністю)
повідомлений(а) про те, що моя заява буде розглянута на засіданні Соледарської міської ради, що відбудеться ____________________________, заперечень проти цього не маю.
            З положеннями Законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та «Про захист персональних даних» ознайомлений(а), у зв’язку з чим добровільно даю згоду на збір, обробку та використання персональних даних, необхідних для вирішення зазначеного питання.

________________                                                                        ________________
            ата)                                                                                                                        (підпис)                                                                                                          МП(за наявністю)

                                                                                                                     

                                                                                                                                 Додаток 2

                                                                                                                                 до ІК №76
                                                                                                                                
                                                                                        Міському голові

                                                                                        ____________________________

                                                                            ____________________________
                                                                                                          (посада керівника,                                                                                                        ____________________________
                                                                                                    повна назва підприємства

             ____________________________

       (згідно Статуту)
                 ___________________________

      ПІБ керівника повністю)

   ____________________________

            (юридична адреса підприємства)
                                                                 
                 тел. __________________________

 

КЛОПОТАННЯ

Прошу надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу (об'єднання) земельної ділянки
                                                         (непотрібне закреслити)

комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, розташованої за адресою:________________________________

__________________________________________________________________,

загальною площею ________ га, для_________________________________ ________________________________________________________________

__________________________________________________________________

загальною площею ________ га, для_________________________________ _______________________________________________________________

__________________________________________________________________,

що перебуваєв оренді (постійному користуванні).

                                                   (непотрібне закреслити)

_______________                                                                                          _______________

               (дата)                                                                                                                  (підпис)
                                                                                                                            МП(за наявністю)

           

            Я, _________________________________________________________,

 (посада керівника (або уповноваженої особи), повна назва підприємства                                                              

_____________________________________________________________________________

(згідно Статуту),

_____________________________________________________________________________

ПІБ керівника повністю) (або уповноваженої особи)

повідомлений(а) про те, що моє клопотання буде розглянуте на засіданні Соледарської міської ради, яке відбудеться _______________________, заперечень проти цього не маю.

_______________                                                                                          _______________

              (дата)                                                                                                                   (підпис)
                                                                                                                            МП(за наявністю)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому
міської ради

07.06.2017  №97

Додаток  12

Технологічна картка №76

адміністративної послуги з надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою  щодо поділу або об’єднанню земельної ділянки комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади,  що перебуває  в оренді                                   (постійному користуванні)  

    (назва послуги)

 

п/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Термін виконання (днів)

1

Прийом пакету документів, формування справи.

 Спеціаліст відділу земельних ресурсів Соледарськоїміської ради

1 день

2

Передача спеціалістом відділу земельних ресурсів заяви до загального відділу Соледарської міської ради для реєстрації заяви, накладання резолюції.

 Спеціаліст відділу земельних ресурсів Соледарськоїміської ради

1 день

3

Реєстрація заяви, накладання резолюції міським головою або особою, на яку покладено повноваження.

Спеціаліст загального відділу Соледарської міської ради

1 день

4

Передача спеціалістом загального відділу, зареєстрованої та з резолюцією міського голови або особи, на яку покладено повноваження, заяви до відділу земельних ресурсів Соледарської міської ради

Спеціаліст загального відділу Соледарської міської ради

1 день

5

Отримання спеціалістом відділу земельних ресурсів зареєстрованої заяви, з резолюцією міського голови або особи, на яку покладено повноваження.

 

Спеціаліст відділу земельних ресурсів Соледарськоїміської ради

1 день

6

Підготовка спеціалістом відділу земельних ресурсів проекту рішення

 Соледарської міської ради та підписання листа погодження  проекту рішення.

Спеціаліст відділу земельних ресурсів

Соледарськоїміської ради

21 день

7

Винесення рішення на розгляд сесії Соледарської міської ради.

 

Спеціаліст відділу земельних ресурсів Соледарськоїміської ради

1 день

8

Підписання рішення сесії міської ради головою або секретарем, засвідчення врахованої копії рішення сесії Соледарської міської ради

Спеціаліст організаційного відділу Соледарської міської ради

1 день

9

Передача спеціалістом організаційного відділу врахованої копії рішення сесії відділу земельних ресурсів Соледарської міської ради

Спеціаліст організаційного відділу Соледарськоїміської ради

1 день

10

Видача врахованої копії рішення сесії Соледарської міської ради заявнику.

Спеціаліст відділу земельних ресурсів Соледарськоїміської ради

1 день

 

Примітка: вразінеможливостінаданняадміністративноїпослугиутакийстрок(30 календарних        днів)на першому засіданні Соледарської міської ради після закінчення цього строку.

 

 

 

 

Начальник відділу

земельних ресурсів                                                                         Н.В.Танімова 

 

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                                                Н.Л. Рогаченко

   

Яндекс.Метрика