Коронавірус

   

Рубрики  

   

   

Пошук  

   

Рекомендуємо відвідати  

Бюджет участі

   

 
   

Увійти/Вийти  

   

Порядок складання, подання та розгляду запитів на публічну інформацію в Соледарській міській раді

 

1.Усі запити (індивідуальні або колективні) на публічну інформацію, які надходять до міської ради в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою), реєструються загальним відділом міської ради.

2.Запитувач має право звернутися із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

3. Письмовий запит може подаватися як у довільній формі ( із дотриманням вимог пункту 5 ст.19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»), так і шляхом заповнення відповідної форми .

4. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань запитів на інформацію, обов»язково зазначивши в запиті своє ім»я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

5.Запити, оформлені неналежним чином (без зазначення прізвища, ім’я особи, поштової адреси або інших вимог, встановлених статтею 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»), не розглядаються.

6. Загальний відділ веде облік запитів на інформацію окремо за формою згідно з додатком.

7. Залежно від змісту запит направляється секретарю міської ради, заступникам міського голови, керуючому справами виконкому відповідно до розподілу функціональних повноважень. Згідно з резолюцією, виконавець надає відповідну інформацію або готує проект відповіді, після підписання якої реєструється секретарем керівника і надсилається адресату.

8. Відповідь на запит на інформацію надається не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

9.У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

10.У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту продовжується до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувач повідомляється в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

11.Інформація на запит надається безкоштовно.

12. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов»язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк за розміром фактичних витрат в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.

При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

13.У разі, коли міська рада відповідно до повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», не володіє інформацією, стосовно якої зроблено запит, або порушено інші вимоги, зазначені статтею 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», вона відмовляє в задоволенні запиту на інформацію. Якщо міській раді відомо, хто володіє або має володіти запитуваною інформацією, про це повідомляється запитувач, а запит переадресовується відповідній структурі разом із супровідним листом.

14. Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовий формі. У відмові в задоволенні запиту на інформацію обов»яково зазначається:

1) прізвище, ім'я, по батькові та посада особи, відповідальної за розгляд запиту на інформацію;

2) дату відмови;

3) мотивовану підставу відмови;

4) порядок оскарження відмови;

5) підпис.

15. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації» строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

16. У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію обов»язково зазначається:

1) прізвище, ім'я, по батькові та посада особи, відповідальної за розгляд запиту на інформацію;

2) дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

3) причини, у зв'язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений строк;

4) строк, у який буде задоволено запит;

5) підпис.

 17. Рішення, дії чи бездіяльність виконавця запита на інформацію запитувачем можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду. Запитувач має право оскаржити:

 1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;

 2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;

 3) ненадання відповіді на запит на інформацію;

4) надання недостовірної або неповної інформації;

 5) несвоєчасне надання інформації;

 6) невиконання відповідальною особою обов'язку оприлюднювати

інформацію відповідно до статті 15 Закону;

 7) інші рішення, дії чи бездіяльність посадових осіб міської ради,

що порушили законні права та інтереси запитувача.

 18.Посадові особи міської ради за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством.

 

Порядок складання, подання та розгляду запитів на публічну інформацію

 

в Соледарській міській раді підготовлений спеціалістом-юрисконсультом Соледарської міської ради

   

Яндекс.Метрика