Коронавірус

   

Рубрики  

   

   

Пошук  

   

Рекомендуємо відвідати  

Бюджет участі

   

 
   

Увійти/Вийти  

   

                                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                          Рішення  міської ради

                                                                                                          26.01.2018 № 7/20-484                      

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ містобудування,архітектури такапітального будівництва

Соледарської міської ради

 

І. Загальні положення

                                                    

1. Відділ містобудування, архітектури та капітального будівництва Соледарської міської ради (далі – відділ ) утворюється рішенням Соледарської міської ради відповідно  до  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”. Відділ є виконавчим органом міської радиі являється уповноваженим органом містобудування, архітектури, який проводить свою діяльність у сфері містобудування,  архітектури, капітального будівництва на території  підпорядкованій Соледарській міській раді об’єднаної територіальної громади з питань здійснення повноважень, є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим виконавчому комітету міської ради, міському голові та безпосередньо за розподілом обов'язків  заступнику міського голови  з питань житлово-комунального господарства.

2. Головною метою відділу є задоволення потреб територіальної громади  через надання якісних і доступних послуг громадянам та юридичним особам.

            3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання і протидії корупції», “Про основи містобудування”,  “Про регулювання містобудівної діяльності”,  “Про архітектурну діяльність”, "Про енергозбереження", актами Президента України, Кабінету Міністрів України; Інструкцією з діловодства Соледарської міської ради та її виконавчих органів; регламентами Соледарської міської ради та її виконавчих органів,  розпорядженнями Соледарського міського голови,  цим Положенням та іншими нормативно - правовими актами, що регламентують діяльність у межах наданих повноважень.

            4. Положення про відділ, яким регулюється  його організаційно-правовий статус,  штатна чисельність відділу затверджуються рішенням Соледарської міської ради; структура та фонд оплати праці відділу затверджується розпорядженням міського голови.

            5. Загальна чисельність відділу становить – 3 шт.одиниці:

- начальник відділу   - 1 шт. од.

- головний спеціаліст відділу - 1 шт.од.

- спеціаліст відділу - 1 шт.од.

            6. Працівники відділу призначаються на посаду і звільняються з посади за розпорядженням міського голови в установленому законодавством порядку.

            7.  Посадові інструкції працівників відділу, у тому числі начальника, розробляються начальником відділу та затверджуються за розподілом обов’язків  заступником міського голови з питань житлово-комунального господарства..

8. Відділ правами юридичної особи не володіє, не має свого бланку та печатки. Для листування з органами державної влади, органів місцевого самоврядування, організаціями, установами, підприємствами, громадянами тощо використовується бланк Соледарської міської ради; для скріплення підпису посадових осіб відділу використовується кругла печатка загального відділу або гербова печатка Соледарської міської ради в залежності від статусу документа.

 9. Ліквідація та реорганізація відділу здійснюється на підставі рішення Соледарської  міської ради .

10. Повне найменування відділу: Відділ містобудування,архітектури та капітального будівництва Соледарської міської ради.

11. Юридична адреса відділу: 84545, Україна, Донецька область, Бахмутський район, м. Соледар, вул. Паркова, 3-А.

Тел. 44-20-68факс (0627)44-20-65 адреса електронної пошти  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

ІІ. Основні завдання   відділу

 

            12. Реалізація державної політики у сфері архітектури і містобудування.

            13. Розробка та здійснення заходів з реалізації генерального плану міста та населених пунктів, розташованих на території  підпорядкованій Соледарській міській раді .

            14.Розробка та здійснення заходів з реалізації программ, спрямованих на поліпшення благоустрою міста.

            15. Координація діяльності суб'єктів містобудування: з комплексної забудови населених пунктів і покращення їх архітектурного обліку; з організації будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об’єктів комунальної власності та введення в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів; з розробки завдань на проектування та узгодження проектно-кошторисної документації.

            16. Забезпечення дотримання законодавства в сфері  містобудування, архітектури, будівництва державних стандартів та норм, затвердженої містобудівної документації усіма суб'єктами містобудівної діяльності незалежно від форм власності під час забудови територій  населених пунктів, розміщення, будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту та технічного переобладнання (далі будівництво) об'єктів житлово-цивільного, виробничого та іншого призначення, реставрації архітектурних пам'яток, створення інженерної та транспортної інфраструктури, виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, здійснення нагляду за технічним станом  будівель та споруд і  прийняття рішень щодо подальшої їх експлуатації.

                                               

ІІІ. Функції  відділу:

          17. Надання :

 1) адміністративних послуг:  

 видача містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок (МУОЗ);

 видача паспорта прив’язки  тимчасових споруд (ТС) для провадження підприємницької діяльності;

видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки;

видача висновків щодо проектів із землеустрою;

внесення змін  в існуючу  нумерацію  у забудові населених пунктів, розташованих на території підпорядкованій Соледарській міській раді і присвоєння  окремого поштового номеру об’єкту нерухомого майна;

затвердження актів  міської міжвідомчої  комісії виконавчого комітету  по обстеженню технічного стану  об’єктів житлового та соціально-культурного призначення;

надання дозволу на розміщення зовнішньої  реклами;

видача ордерів на видалення зелених насаджень;

 консультацій, правової допомоги  громадянам щодо містобудівної діяльності.

18.Здійснення:

1) загального діловодства;

           2) заходів з розробки, внесення змін та  реалізації  Генерального плану міста;

           3) координації діяльності суб'єктів господарювання з комплексної забудови міста, покращення його архітектурного обліку;

          4) консультаційного прийому з виїздом на місце розміщення об'єктів будівництва для обстеження;

           5) заходів з реалізації програм спрямованих на поліпшення благоустрою міста;

           6) вибіркових перевірок дотримання Правил благоустрою м.Соледарблагоустрою населених пунктів, розташованих на території підпорядкованій Соледарській міській раді;

           7) перевірок відповідності розміщення об'єктів, виконання будівельних робіт, державним стандартам, нормам і правилам, архітектурним вимогам, технічним умовам, затвердженим проектним рішенням, правилам забудови, своєчасності та якості виконання учасниками будівництва передбачених нормативно-технічною і проектною документацією зйомок, замірів, випробувань, а також ведення необхідної виконавчої документації, дотримання будівельними організаціями ліцензійних вимог; 

             8) систематизації архівних матеріалів та роботу з архівними матеріалами за зверненнями громадян;

             9) виготовлення та надання замовникам викопіювань з плану населених пунктів  на підключення об'єктів до інженерних мереж;

           10) роботи щодо розміщення малих архітектурних форм, та елементів благоустрою, здійснює обстеження місць розташування та складання паспортів на розміщення тимчасових споруддля провадження підприємницької діяльності, та елементів благоустрою, здійснює моніторинг та розробляє заходи щодо поліпшення зовнішнього вигляду малих архітектурних форм, та елементів благоустрою;

           11) роботи щодо розміщення, зовнішньої реклами, проводить обстеження місць розташування та узгоджує паспорти на розміщення зовнішньої реклами, готує матеріали на розгляд міського голови щодо надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами, здійснює моніторинг.

19. Ведення:

1) журналу обліку надання адміністративних послуг;

2) журналу обліку надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами;

3) обліку висновків щодо проектної документації із землеустрою.

4) моніторингу за виконанням наданих містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок.

5) листування з питань, що входить до його компетенції;

20. Організація:

1) роботи з виявлення, реєстрації та підготовки матеріалів про самовільне будівництво на розгляд адміністративної комісії та інспекції ДАБК;

2)  підготовки матеріалів на розгляд містобудівної ради;

             3) роботи за зверненнями та скаргами громадян, депутатів міської ради, громадських організації, засобів масової інформації, дослідних органів, адвокатів, суду з питань архітектури та містобудування: розгляд звернення по суті; обстеження ділянок, будівель та споруд; аналіз містобудівної документації; надання пропозицій щодо вирішення питання; складання письмової відповіді;

           4) розгляду та узгодження містобудівної документації на будівництво (нове будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт) об'єктів житлового, цивільного та промислового призначення;

             5) роботи з  підрядними організаціями з питань  будівництва;

             6) роботи з проектними організаціями по розробці проектно-кошторисної документації, проведення в установленому порядку погодження;

             7) контролювання  будівництва  об’єктів  та інженерних комунікацій згідно розпорядження міського голови;

             8) проведення заходів щодо введення до експлуатації об’єктів будівництва;

             9) проведення консультації для рішення окремих питань  пов’язаних з будівництвом, ремонтними роботами;

                           21. Забезпечення:

1) дотримання законодавства в сфері містобудування, архітектури, будівництвадержавних стандартів та норм, затвердженої містобудівної документації усіма суб'єктами містобудівної діяльності незалежно від форм власності під час забудови територій і населених пунктів, розміщення, будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту та технічного переобладнання об'єктів житлово-цивільного, виробничого та іншого призначення, реставрації архітектурних пам'яток, створення інженерної та транспортної інфраструктури, виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій;

2)  виконання покладених на відділ завдань у межах наданих повноважень у сфері містобудівної діяльності;    

3) надання інформації та складання звітів до відділу економіки та прогнозування Соледарської міської ради, виконкому Соледарської міської ради, Соледарській міської ради, обласного управління архітектури та містобудування, облдержадміністрації;

 

IV. Права працівників відділу

            22. Працівники відділу у межах компетенції мають право:

підписувати, узгоджувати, посвідчувати, візувати документи;

представляти міську раду в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, правоохоронних органах, установах, організаціях, на підприємствах за дорученням керівництва міської ради;

одержувати в установленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій необхідну інформацію, а у разі потреби -   відповідні документи;

здійснювати перевірки  підприємств, установ та організацій за дорученням керівництва міської ради;

проводити в установленому порядку наради та інші заходи;

вносити на розгляд керівництва міської ради пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу ;

брати участь у роботі сесій міської ради, засіданнях виконкому, нарадах та інших заходах, що проводяться міською радою та її виконавчими органами.

 

V. Відповідальність працівників відділу

 

23.Працівники відділу несуть відповідальність за неякісне та несвоєчасне виконання своїх посадових завдань та обов’язків, за бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки посадової особи органів місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням, згідно з чинним законодавством. 

24. За порушення трудової та виконавської дисципліни працівники відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

          

VI. Організація роботи відділу

 

25. Робота відділу ведеться :

згідно з квартальними та місячними планами, що складаються на основі перспективних та квартальних планів роботи міської ради та її виконкому, доручень керівництва, функцій відділу;

згідно з номенклатурою справ відділу, інструкцією з ведення діловодства Соледарської міської ради та її виконавчих органів.

26. Відділ очолює начальник, який здійснює керівництво діяльністю відділу і виконує функції керування документацією, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та за забезпечення дотримання встановленого порядку роботи з документами в міській раді, згідно з посадовою інструкцією.

          

                                      VII. Взаємодія відділу

           

27. При вирішенні питань у межах наданих повноважень взаємодіє з:

1) керівництвом міської ради щодо отримання доручень та надання аналітичних / інформаційних матеріалів; підготовки проектів організаційно-розпорядчих документів;

2) виконавчими органами Соледарської міської ради:

загальним відділом щодо розгляду звернень громадян, запитів на публічну інформацію; участі в особистому прийомі громадян міським головою, у засіданнях виконкому, нарадах; виконання контрольних документів; щодо складання номенклатури справ, ведення діловодства; 

організаційним відділом щодо щомісячного планування роботи відділу, участі у сесіях міської ради, нарадах та інших заходах;

кадровою службою щодо формування кадрового резерву, проведення щорічної оцінки, атестації, підвищення кваліфікації; декларування доходів; оформлення відпусток, відряджень;

відділом бухгалтерського обліку та звітності щодо матеріально-технічного забезпечення, нарахування та отримання заробітної плати;

юридичним відділом щодо погодження організаційно-розпорядчих  документів та отримання правової допомоги при вирішенні завдань відділу;

архівним відділом щодо формування, передачі та зберігання архівних документів тимчасово та постійного термінів зберігання;

оператором копіювальних та розмножувальних машин щодо розміщення інформації на офіційному веб-сайті Соледарської міської ради;

3) іншими виконавчими органами міської ради щодо розгляду звернень громадян, запитів на публічну інформацію; участі в особистому прийомі громадян міським головою, у засіданнях виконкому, нарадах та інших заходах; виконання контрольних документів;

4) органами державної виконавчої влади, правоохоронними органами, підприємствами, організаціями та установами щодо обміну інформацією та відповідною документацією в процесі виконання завдань відділу та доручень керівництва Соледарської міської ради.

 

Начальник відділу містобудування, архітектури

та капітального будівництва                                                                                     І.М.Соколенко

 

 

Секретар міської ради                                                                                                                              С.М. Редченко

   

Яндекс.Метрика