Коронавірус

   

Рубрики  

   

   

Пошук  

   

Рекомендуємо відвідати  

Бюджет участі

   

 
   

Увійти/Вийти  

   

 

                                                                                                                                                                                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО                                   

                                                                                     Рішення міської ради

                                                                               27.09.2012 6/27-376

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ комунального господарства Соледарської міської ради

І. Загальні положення

1.Відділ комунального господарства Соледарської міської ради (далі – відділ ) утворюється рішенням міської ради відповідно до Закону України

« Про місцеве самоврядування у Україні ». Відділ є виконавчим органом міської ради, підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим виконавчому комітету міської ради,міському голові та безпосередньо за розподілом обов»язків першому заступнику міського голови.

2. Головною метою відділу є задоволення потреб територіальної громади через надання якісних і доступних послуг громадянам та юридичним особам.

      3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання і протидії корупції», „Про житлово-комунальні послуги ”, « Про благоустрій», «Про відходи», актами Президента України, Кабінету Міністрів України, стандартом системи управління якістю ДСТУ ISO9001:2009і документацією системи управління якістю Соледарської міської ради, Інструкцією з діловодства Соледарської міської ради та її виконавчих органів,  рішеннями Артемівської та Соледарської міських рад, їх виконкомів, розпорядженнями Соледарського міського голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами, що регламентують діяльність у межах наданих повноважень.

4. Положення про відділ, яким регулюється його організаційно-правовий статус, штатна чисельність відділу затверджуються рішенням Соледарської міської ради, структура та фонд оплати праці відділу затверджується розпорядженням міського голови.

5. Загальна чисельність відділу становить – 2 шт.одиниці:

начальник відділу – 1 шт. од.

спеціаліст - 1 шт. од.

6. Працівники відділу призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою в установленому законодавством порядку.

7. Посадові інструкції працівників відділу розробляються начальником відділу та затверджуються першим заступником міського голови.

8. Відділ правами юридичної особи не володіє,   не має свого бланку та печатки. Для листування з органами державної влади, органів місцевого самоврядування, організаціями, установами, підприємствами, громадянами тощо використовується бланк Соледарської міської ради; для скріплення підпису посадових осіб відділу  використовується кругла печатка загального відділу або гербова печатка Соледарської міської ради в залежності від статусу документа.

 9.Ліквідація та реорганізація відділу здійснюється на підставі рішення Соледарської міської ради.

10. Повне найменування відділу: відділ комунального господарства Соледарської міської ради.

11. Юридична адреса відділу: 84545, Україна, Донецька область, м. Артемівськ, м. Соледар, вул.. Леніна, 3-А.

Тел. 444041, факс 442065, адреса електронної пошти Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

ІІ.Основні напрямки роботи  відділу

12. Впровадження та підтримка в актуальному стані системи управління якістю, забезпечення надійного і результативного функціонування її процесів, прозорості, підвищення її результативності та задоволеності суб»єктів територіальної громади.

13.Управління об»єктами житлово-комунального  господарства, що перебувають у комунальній власності, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню.

14.  Здійснення  заходів щодо комплексного розвитку комунального господарства в сфері водо- і теплопостачання, водовідведення, міського, дорожньо – мостового і зеленого господарства, розвитку транспорту і зв»язку.

 15. Організація заходів щодо збирання, транспортування, утилізації та знешкодження побутових відходів, знешкодження та захоронення трупів тварин.

16. Організація благоустрою міста, озеленення , охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян.           

17. Забезпечення  утримання в належному стані кладовищ, інших місць поховання та їх охорони.

 

ІІІ. Функції  відділу

18. Надання :

1) адміністративних послуг щодо:

надання дозволу на відключення квартир від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання;

надання дозволу  на виконання проектних робіт по установленню газової колонки в квартирі багатоповерхового  житлового будинку;

надання дозволу на підключення садибної ділянки  до міського водопроводу;

надання дозволу на експлуатацію об’єктів  поводження з небезпечними  відходами;

надання  дозволу  на проведення земляних робіт на території м.Соледара;

2) консультацій, правової допомоги суб»єктам територіальної громади у межах наданих повноважень.

19.  Розробка:

1) заходів по забезпеченню стабільної роботи житлово-комунального господарства міста ;

2) заходів для включення в Програму соціально-економічного розвитку міста Соледар (розділи) житлово-комунального гссподарстава та благоустрою.  

20.Організація проведення:

робіт по виконанню заходів розділів розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Програми соціально-економічного розвитку   міста;

місячників, суботників щодо благоустрою і озеленення міста, місць для відпочинку громадян;

заходів щодо підготовки міста до весняно-літнього та осінньо-зимового періоду;

комісійних обстежень житлових будинків (квартир) з метою надання допомоги населенню в їх обслуговуванні та ремонті.

 

   21. Ведення питань щодо:

обліку надання адміністративних послуг;

обліку спожитої електроенергії за зовнішнє освітлення міста;  

надання статистичної звітності відповідно до компетенції відділу;

підготовки даних на укладання договорів з постачальниками комунальних послуг;

обліку та аналізу стану збору, транспортуванню, утилізації та знешкодженню побутових відходів, відлову бродячих тварин;  

 

22. Здійснення:

 1) заходів:

ефективності інвестиційної політики під час проектування, будівництва нових і реконструкції діючих об’єктів комунального господарства, здійснення контролю за їх будівництвом, прийняття участі в розробці проектів благоустрою території міста;

по забезпеченню умов охорони праці у міській радіта в бюджетних установах міста;

направлених на вирішення питань комунального обслуговування, порушених у зверненях громадян, підприємств і організацій та прийняття за результатами їх розгляду відповідних рішень;

2) перевірок :

звітної документації, наданої комунальними підприємствами;

проектно-кошторисної документації на виконання робіт за бюджетні кошти;

відповідності виконаних робіт об’ємам, вказаним в актах прийомки робіт;

діяльності комунальних підприємств в межах наданих повноважень;

3) контролю за:

благоустроєм міста, станом доріг та тротуарів;

підтриманням у належному стані кладовищ, братських могил, пам’ятників;

зовнішнім освітленням міста;

якістю, термінами виконання робіт підрядчиками відповідно до договорів підряду .

23. Висвітлення в ЗМІ інформаційно-аналітичних матеріалів з напрямків роботи відділу.

24. Забезпечення доступу до публічної інформації, розгляду, опрацювання, обліку, систематизації, аналізування та надання відповідей на запити на інформацію, що надходять до Соледарської міської ради, консультацій під час оформлення запитів у межах повноважень відповідно до встановленого порядку. 

 

ІV. Права працівників відділу

25. Працівники відділу у межах своєї компетенції мають право:

одержувати від підприємств, організацій, установ комунальної власності територіальної громади м. Соледара, а також від інших підприємств незалежно від форм власності, необхідні для виконання покладених на відділ функцій необхідну інформацію, довідки, пояснення, статистичні та інші матеріали;

надавати пропозиції та готувати проекти рішень міської ради, виконкому та розпоряджень міського голови з питань у межах повноважень;

 

брати участь у роботі сесій міської ради, засіданнях виконавчого комітету міської ради, а також у нарадах і семінарах, що проводяться міською радою та її виконавчими органами у роботі дорадчих та інших колегіальних органів, з питань, що належать до компетенції відділу;

за дорученням керівництва міської ради представляти міську раду в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, правоохоронних органах, установах та організаціях, на підприємствах;

здійснювати перевірки підприємств, установ та організацій;

проводити в установчому порядку наради та інші заходи.

 

V. Організація роботи відділу

26. Робота відділу ведеться:

відповідно до Політики та цілі у сфері якості, Настанови управління якістю Соледарської міської ради ;

згідно з квартальними та щомісячними планами, які складаються на підставі перспективних та квартальних планів роботи міської ради та її виконкому, доручень керівництва, функцій відділу;

згідно з номенклатурою справ відділу, інструкцією з ведення діловодства Соледарської міської ради та її виконавчих органів.

27. Відділ очолює начальник, який здійснює керівництво діяльністю відділом і виконує функції керування документацією, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та за забезпечення дотримання встановленого порядку роботи з документами в міській раді, згідно з посадовою інструкцією.

28. Відділ поліпшує результативність своєї роботи, застосовуючи результати аудитів, аналіз з боку керівництва та виконуючи коригувальні та запобіжні дії.

 

VI. Взаємодія працівників відділу

 

29. При вирішенні питань у межах наданих повноважень працівники взаємодіють з:

1) керівництвом міської ради щодо отримання доручень та надання аналітичних/інформаційних матеріалів; підготовки проектів організаційно-розпорядчих документів;

2) виконавчими органами Соледарської міської ради:

організаційним відділом щодо щомісячного планування роботи відділу, участь у сесіях міської ради, нарадах та інших заходах;

ввідділом економіки та прогнозування щодо надання звітів про виконання квартальних планів та Програми соціально-економічного розвитку

кадровою службою щодо формування кадрового резерву, проведення щорічної оцінки, атестації, підвищення кваліфікації, декларування доходів, оформлення відпусток, відряджень;

відділом бухгалтерського обліку та звітності щодо матеріально-технічного забезпечення та виплати заробітної плати;

юридичною службою щодо погодження організаційно-розпорядчих документів та отримання правової допомоги при вирішенні завдань відділу;

3) відділом розвитку міського господарства Артемівської міської ради щодо отримання методичної допомоги, обміну інформацією та відповідною документацією;

4) іншими виконавчими органами міської ради , підприємствами , організаціями та установами незалежно від форм власності щодо обміну інформацією та відповідною документацією в процесі виконання доручень керівництва Соледарської міської ради.

 

VII. Відповідальність працівників відділу

 

30. Працівники відділу несуть відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та зобов’язань, бездіяльність або невикористання наданих їм прав, порушень норм етики поведінки посадової особи органів місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.

 

 

 

   

Яндекс.Метрика