Коронавірус

   

Рубрики  

   

   

Пошук  

   

Рекомендуємо відвідати  

Бюджет участі

   

 
   

Увійти/Вийти  

   

УЗГОДЖУЮ

Військовий комісар

Бахмутського ОМВК

___________Р.Г.Шурло

"___"________2016 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міський голова

м.Соледара

__________Ю.В. Товстокоренко

"___"__________2016 р.

            

 

КАЛЕНДАРНИЙ  ПЛАН

роботи Соледарського військово-облікового бюро на 2017 рік

Найменування  заходів

Термін

виконання

Виконавець

Відмітка

про виконання

1.

Надання в ОМВК іменних списків на прийнятих військовозобов'язаних з інших облікових органів і які вибули в інші органи (та померлих).

до 5 числа щомісяца

 

 

завідуючий

ВОБ

 

 

2.

Внесення до карток первинного обліку військовозобов’язаних і списків призовників змін, що стосуються сімейного стану, місця їх проживання, освіти, місця роботи і посади військовозобов’язаних і призовників. Повідомлення донесенням про зміну облікових даних військового комісаріату.

до 5 числа щомісяця

завідуючий

ВОБ

 

 

3.

Подання до військового комісаріату списків про військовозобов'язаних і призовників, які заявили про зміну в стані здоров'я

до 5 числа щомісяця

діловод

 

4.

Оповіщення на вимогу військового комісаріату  військовозобов’язаних та призовників про їх виклик до військкомату і забезпечення своєчасного прибуття за цим викликом.

на вимогу військо-вого

комісаріату

завідуючий

ВОБ

 

5.

Виявлення військовозобов'язаних, які проживають на території Соледарської міської ради і не перебувають на військовому обліку в ВОБ, та громадян, які не пройшли приписку до призовних дільниць.

Включення виявлених військовозобов'язаних до військового обліку військовозобов'язаних та направлення до військового комісаріату громадян, які не пройшли приписку до призовних дільниць.

Протягом року

завідуючий

ВОБ,

діловод

 

 

6.

Роз’яснювання військовозобов’язаним та призовникам обов’язків щодо  військового обліку і здійснення контролю за виконанням встановлених правил військового обліку.

Протягом року

завідуючий

ВОБ

діловод

 

7.

Направлення військовозобов’язаних, які порушили вимоги Закону України "Про загальний військовий обов’язок  і військову службу", до військового комісаріату для притягнення винних до відповідальності.

У разі не обхід-

ності

завідуючий

ВОБ

 

 

8

Приймання під розписку від військовозобов'язаних і призовників їх військово-облікових документів для подання у військовий комісаріат, звіряння з картками первинного обліку (списками призовників)

Протягом року

завідуючий

ВОБ,

діловод

 

9

Звіряння даних карток первинного обліку військовозобов'язаних і списків призовників, які перебувають на військовому обліку, з будинковими книгами (даними реєстраційного обліку), іншими документами з питань реєстрації громадян, а також з фактичним перебуванням військовозобов'язаних та призовників за місцем проживання шляхом подвірного обходу

Один раз на рік

 

завідуючий

ВОБ,

діловод

 

10

Звіряння облікових даних карток первинного обліку і списків призовників з особовими картками типової форми Т-2:

  ДП «Артемсіль»;ТОВ «Кнауф Гіпс Донбаса»; Соледарська міська лікарня; станція Сіль; СКВРЖП «Ремонтник»,СКП "Комунальник", Комунальний заклад охорони здоров'я "ЦПММСД".

Червень,липень

 

 

завідуючий

ВОБ,

діловод

 

 

11.

Звіряння карток первинного обліку військовозобов’язаних і списків призовників, які перебувають на обліку, з даними військового комісаріату.

Раз на рік

 

завідуючий

ВОБ,

діловод

 

 

12.

Складання і надання до військового комісаріату списку юнаків, які підлягають приписці до призовної дільниці

листопад

 

діловод

 

 

13.

Надання в ОМВК звіту про виконану роботу по військовому обліку за рік

грудень

.

завідуючий

ВОБ

 

14.

Актуалізація нормативно-правової бази відповідно до Настанови з якості ДСТУ ІSО 9001:2009

Протягом року

завідувач

ВОБ

 

 

15.

Складання і надання календарного плану роботи Соледарського військово-облікового бюро за рік

   грудень

завідувач ВОБ

 

 

16.

Організація проведення засідань евакуаційної комісії.

Протягом року

завідувач ВОБ

 

 

17.

Моніторинг очікувань та задоволе-ності споживачів наданням послуг з основної діяльності.

Протягом року

завідуючий

ВОБ

 

 

18.

Висвітлення в ЗМІ,на офіційному веб-сайті Соледарської міської ради інформаційно-аналітичних матеріалів зосновної діяльності.

Протягом року

завідуючий

ВОБ

діловод

 

 

     

   

Яндекс.Метрика