Коронавірус

   

Рубрики  

   

   

Пошук  

   

Рекомендуємо відвідати  

Бюджет участі

   

 
   

Увійти/Вийти  

   

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

від  23.02.2017 № 7/3- 84

 

 Програма

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, на території Соледарської міської об'єднаної територіальної громади ради на 2017 - 2019 роки

 

 

                                                                                                Зміст                                                                                                    

 

1. Паспорт

Програми.....................................................................................................................................................................................................................3

2. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Програма............................................................................................................5

3. Мета та завдання Програми................................................................................................................................................................................6

4. Обгрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми................................................................................................................................6

5. Фінансове забезпечення Програми..................................................................................................................................................................7

6. Організація управління та контролю за станом виконання Програми.....................................................................................................7

7. Очікувані результати виконання Програми....................................................................................................................................................8

8. Заходи по реалізації Програми...........................................................................................................................................................................9

 

 

                       ПАСПОРТ ПРОГРАМИ                      

 

Назва Програми

Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, на території Соледарської міської  об'єднаної територіальної громади (далі –ОТГ)  на 2017 - 2019 роки

 

Підстави для розробки Програми

- Житловий кодекс Української РСР від 30.06.1983 № 5464-X із внесеними до нього  змінами;

- Закон України від 21.05.97 №280/97-ВР “Про місцеве самоврядування в Україні” із внесеними до нього змінами;

 - Закон України від 13.01.2005 № 2342- ІV“Про забезпечення організаційно – правових умов соціального захисту дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»;

- Закон України від 26.04.2001 №2402-ІІІ “Про охорону дитинства” із внесеними до нього змінами;

- Закон України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і  безпритульних дітей» в редакції від 21.12.2010 № 2823-VІ із внесеними до нього змінами;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» із внесеними до неї змінами.

Головний розробник Програми

Робоча група з підготовки проекту Програми  забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа  на території Соледарської  міської ОТГ на 2017-2019 роки

 

Мета Програми

Збереження житла, яке на праві приватної власності (користування) належить дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, забезпечення дітей зазначеної категорії та осіб з їх числа, впорядкованим житлом у Соледарської міської ОТГ після завершення терміну перебування в  сім'ях опікунів, піклувальників, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, дитячих закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також після закінчення навчальних закладів. 

Завдання

 Програми

Запровадження та втілення ефективних форм підтримки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, щодо забезпечення житлом.  

Розділи Програми

·                Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована

           Програма.

·                Мета та завдання  Програми.

·                Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми.

·               Фінансове забезпечення Програми.

·               Організація управління та контролю за станом виконання

           Програми.

·                Очікувані результати виконання Програми.

·                Заходи по реалізації Програми.

Терміни реалізації Програми

2017-2019роки

Джерела фінансування заходів Програми

-          обласний бюджет;

-     місцевий  бюджет;

-      інші кошти, не заборонені законодавством.

Обсяг коштів міського бюджету

2017–  140 тис. грн.

2018–  170 тис. грн.

2019–  200 тис. грн.

Головний розпорядник коштів

Соледарська  міська об’єднана територіальна громада

Відповідальні за виконання програмних заходів

(головні виконавці)

-  відділ економіки та прогнозування Соледарської міської ОТГ;

- служба у справах дітей Соледарської  міської ОТГ

- відділ молоді, спорту та туризму Соледарської  міської ОТГ;

-  відділ комунальної власності Соледарської  міської  ОТГ; 

- фінансове Управління Соледарської  міської ОТГ;

- центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

- комунальні підприємства

Система організації контролю за виконанням Програми

Контроль за виконанням заходів Програми здійснюють постійні комісії  Соледарської міської ради :

- з питань економічної  політики, бюджету і фінансів ;

- з питань молодіжної  політики, освіти,  культури  і  спорту

- питань соціального захисту та охорони здоров'я  .

 

 

 ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ,  НА РОЗВЯЗАННЯ ЯКИХ

 СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

 

Програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, на території Соледарської міської об'єднаної територіальної громадина 2017-2019 роки (далі - Програма) розроблено  з метою реалізації державної політики щодо захистужитлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

Одним з показників стану захисту прав дитини та її добробуту в державі є рівень забезпеченості житлом та майном дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Разом з тим, більше половини всіх дітей зазначеної категорії, які проживаютьна території Соледарської міської об'єднаної територіальної громади, не забезпечені житлом.

Станом на 01.02.2017на первинному облікуна території Соледарської міської об'єднаної територіальної громадиперебувають36 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

З них: 8дітей(22%)  мають житло на праві приватної власності або на праві користування,; 28дітей (78%) не мають житла взагалі, але згідно ст. 46 Житлового кодексу Української РСР мають право на  позачергове отримання  жилого приміщення  у населеному пункті, який вони обрали з урахуванням реєстрації.

 На квартирному обліку перебуває 3 дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 12 осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які не мають житла.

Основними причинами відсутності житла у дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, є:

- відсутність житла у батьків на момент позбавлення їх батьківських прав;

- залишення дитини матір’ю в пологовому будинку;

- відсутність постійного місця проживання батьків.

Вирішення питання забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, дозволить молодим людям реалізувати і інші свої права, оскільки наявність житла - це міцний фундамент подальшої долі.

 

 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

 

Мета Програми — збереження житла, яке на праві приватної власності (користування) належить дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, забезпечення дітей зазначеної категорії та осіб з їх числа, впорядкованим житлом на території Соледарської міської об'єднаної територіальної громадипісля завершення терміну перебування в сім'ях опікунів, піклувальників, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, дитячих закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також після закінчення навчальних закладів.

Для реалізації цієї мети необхідно виконати завдання:

- забезпечення ведення обліку житла дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яке належить їм на праві приватної власності або користування;

- приведення у відповідність встановленим санітарним та технічним вимогам  жилих приміщень, що перебувають у приватній власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, поновлення правовстановлюючих документів на зазначене житло;

         - забезпечення   гуртожитком   дітей-сиріт   та   дітей,  позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа;

         - надання впорядкованих жилих приміщень дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа;

- проведення  постійної  методичної  та інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо захисту прав дітей.

            

 ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ

 ПРОБЛЕМИ

Основними шляхами та засобами розв'язання проблеми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, на території Соледарської міської об'єднаної територіальної громади:

- запобігання незаконному відчуженню житла, на яке діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, мають право приватної власності чи користування;

- забезпечення проведення капітального ремонту житла, яке перебуває у комунальній власності територіальної громади Соледарської міської об'єднаної територіальної громади, з метою розподілу його особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

- позачергове надання жилих приміщень дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, які перебувають на квартирному обліку і повертаються до місця свого постійного проживання (первинного обліку) від опікунів/піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, із навчальних закладів.                                                                                                                     

Програма надасть змогу сконцентрувати зусилля міської ради, меценатів на виконання зазначених завдань та забезпечити на території Соледарської міської об'єднаної територіальної громадиефективне здійснення державної політики в галузі соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа.

Строк дії Програми - 2017 - 2019 роки.

 ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування здійснюється за рахунок:

 

- коштів обласного бюджету;

- коштів  міського бюджету;

- інших джерел надходження коштів, не заборонених законодавством.

 

Конкретні обсяги видатків на реалізацію заходів Програми визначаються щорічно під час формування та затвердження місцевого бюджету  Соледарської міської об'єднаної територіальної громади.

Для реалізації Програми кошти надходять на рахунок   Соледарської міської об'єднаної територіальної громади.

 

 ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА СТАНОМ

 ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів та завдань її виконавцями.

Загальну координацію та контроль за виконанням Програми здійснюють відділекономіки та прогнозування міської ради, постійні комісії Соледарської міської об'єднаної територіальної громади: з питань економічної політики, бюджету і фінансів, з питань молодіжної  політики, освіти,  культури  і  спорту, з питань соціального захисту та охорони здоров'я.

Поточна організація та координація роботи із забезпечення виконання Програми між усіма виконавцями заходів покладається на службу у справах дітей, відділ молоді, спорту та туризму   Соледарської міської ради, які здійснюють систематичний моніторинг забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації заходів виконавцями, зазначеними у цій Програмі.

       Координація та контроль виконання Програми здійснюватиметься, постійними комісіями - з питань економічної  політики, бюджету і фінансів;  з питань молодіжної  політики, освіти,  культури  і  спорту, .

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Виконання Програми надасть можливість:

- реалізувати право дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, на забезпечення житлом після завершення терміну перебування в сім'ях опікунів, піклувальників, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, дитячих закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також після закінчення навчальних закладів;

-створити належні умови для  соціальної адаптації дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа .

   

Яндекс.Метрика