Коронавірус

   

Рубрики  

   

   

Пошук  

   

Рекомендуємо відвідати  

Бюджет участі

   

 
   

Увійти/Вийти  

   

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

11.12.2020 № 8/1-12

м. Соледар

Про звільнення заступника міського голови з гуманітарних питань та соціальної політики

Розглянувши заяву від 11.12.2020 № 5030/18-26 заступника міського голови з гуманітарних питань та соціальної політики Рагози О.О., керуючись статтею 26 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, міська рада  

ВИРІШИЛА:

         Звільнити Рагозу Ольгу Олександрівну з посади заступника міського голови з гуманітарних питань та соціальної політики 11 грудня 2020 року відповідно до статті 38 Кодексу законів про працю України за власним бажанням.

 

Міський голова                                                                                                                                      Є.Ю.Пластун

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

11.12.2020  № 8/1-11

м. Соледар

 

Про    затвердження     на   посаду керуючогосправами виконавчого комітету

 

Розглянувши пропозицію міського голови Пластуна Є.Ю. щодо кандидатури на посаду керуючого справами виконавчого комітету, керуючись статтею 3, абзацем четвертим частини першої статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», статтею 26, частиною тринадцятою статті 46, статтями 51, 59Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити на посаду керуючого справами виконавчого комітету Галактіонову Ганну Сергіївну.

 

2.Міському голові Пластуну Є.Ю. укласти з керуючим справами виконавчого комітету Галактіоновой Г.С.  трудовий договір шляхом видання відповідного розпорядження, присвоївши ранг посадової особи місцевого самоврядування,визначивши стаж служби в органах місцевого самоврядування, установивши посадовий оклад з виплатою надбавки до посадового окладу за ранг та надбавки за вислугу років.

Визначити, що міський голова шляхом видання відповідного розпорядження надає передбачені законодавством України відпустки на підставі заяви керуючого справами виконавчого комітету, здійснює преміювання керуючого справами виконавчого комітету, надання йому матеріальної допомоги, установлює передбачені законодавством України надбавки, скасовує або зменшує їх розмір.

 

3. Положення про преміювання працівників Соледарської міської ради об’єднаної територіальної громади, затверджене рішенням Соледарської міської ради від 26 січня 2017 року №7/2-63, діє в частині, що не суперечить цьому рішенню.

 

 

Міський голова                                                                           Є.Ю. Пластун

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

11.12.2020  № 8/1-10

м. Соледар

 

Про  затвердження   на   посаду заступника  міського  голови  з

питань діяльності виконавчих органів ради

 

Розглянувши пропозицію міського голови Пластуна Є.Ю. щодо кандидатури на посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючись статтею 3, абзацем четвертим частини першої статті 10  Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», статтями 26, частиною тринадцятою статті 46,          статтями 51, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити на посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Якушко Наталію Дмитріївну.

 

2.Міському голові Пластуну Є.Ю. укласти з заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Якушко Н.Д. трудовий договір шляхом видання відповідного розпорядження, присвоївши ранг посадової  особи  місцевого  самоврядування,  визначивши  стаж служби в органах місцевого самоврядування, установивши посадовий оклад з виплатою надбавки до посадового окладу за ранг та надбавки за вислугу років.

Визначити, що міський голова шляхом видання відповідного розпорядження надає передбачені законодавством України відпустки на підставі заяви заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, здійснює преміювання заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, надання йому матеріальної допомоги, установлює передбачені законодавством України надбавки, скасовує або зменшує їх розмір.

 

         3. Положення про преміювання працівників Соледарської міської ради об’єднаної територіальної громади, затверджене рішенням Соледарської міської ради від 26 січня 2017 року №7/2-63, діє в частині, що не суперечить цьому рішенню.

 

 

Міський голова                                                                          Є.Ю. Пластун

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

11.12.2020  № 8/1-9

м. Соледар

 

Про   затвердження   структури   та

загальної     чисельності     апарату

Соледарської  міської  ради Бахмут-

ського району Донецької області

 

З метою впорядкування структури та загальної чисельності апарату Соледарської міської ради Бахмутського району Донецької області, керуючись пунктом 5 частини першої статті 26, пунктом 6 частини четвертої статті 42, частиною тринадцятою статті 46, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити структуру апарату Соледарської міської ради Бахмутського району Донецької області згідно з додатком до цього рішення.

 

2.Затвердити загальну чисельність апарату Соледарськї міської ради Бахмутського району Донецької області в кількості 15 (п`ятнадцять)  штатних одиниць.

 

3.Внести зміни до рішення Соледарської міської ради від                      26 серпня 2020 року № 7/60-1353 «Про внесення змін до рішення Соледарської міської ради від 19.12.2019 №7/50-1173 «Про затвердження структури апарату та виконавчих органів Соледарської міської ради об’єднаної територіальної громади, загальної чисельності апарату міської ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання з 01 січня 2020 року», виключивши зі Структури апарату та виконавчих органів Соледарської міської ради об’єднаної територіальної громади з 01 вересня 2020 року у кількості 98 штатних одиниць (Додаток 1 до рішення) наступні назви посад: міський голова у кількості 1 штатна одиниця, секретар міської ради у кількості 1 штатна одиниця, заступник міського голови з питань економічного розвитку та інвестицій у кількості 1 штатна одиниця, заступник міського голови з гуманітарних питань та соціальної політики у кількості 1 штатна одиниця, заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства у кількості 1 штатна одиниця, керуючий справами виконавчого комітету у кількості 1 штатна одиниця, староста у кількості 9 штатних одиниць.

 

 

Міський голова                                                                          Є.Ю. Пластун

  

                                                                                             Додаток                                  

                                                                                      до рішення міської ради

                                                                             11.12.2020 № 8/1-9

Структура апарату

Соледарської міської ради Бахмутського району Донецької області

 

№  з/п

             Найменування посади, що входить до апарату міської ради

Кількість

штатних одиниць

 

1.    

Міський голова

1

 

2.    

Секретар міської ради

1

 

3.    

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

1

 

 

4.    

Заступник міського голови з питань економічного розвитку та житлово-комунального господарства

1

 

 

 

5.    

Заступник міського голови з гуманітарних питань та соціальної політики

1

6.    

Керуючий справами виконавчого комітету

1

 

7.    

Староста

9

 

 

Всього:

15

 

                                       

 

Секретар міської ради                                                                   Г.Г.Гребеник

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

11.12.2020  № 8/1-8

м. Соледар

 

Про утворення старостинських округів у межах території Соледарської міської територіальної громади, на якій розташовані сільські, селищні населені пункти

 

З метою утворення старостинських округів у межах території Соледарської міської територіальної громади відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення виборчого законодавства» від 16 липня 2020 року № 805-IX, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року № 710-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Донецької області», керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.                     Утворити старостинські округи у межах території Соледарської міської територіальної громади, на якій розташовані сільські, селищні населені пункти згідно з додатком до цього рішення.

 

2.                     Рішення міської ради від 16.03.2017№ 7/4-117 «Про утворення старостинських округів у межах території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, на якій розташовані сільські, селищні населені пункти» вважати таким, що втратило чинність.

 

 

Міський голова                                                                                  Є.Ю. Пластун

 

 

 

Додаток

до рішення міської ради

від 11.12.2020 № № 8/1-8

 

ПЕРЕЛІК

старостинських округів у межах території Соледарської міської територіальної громади, на якій розташовані сільські, селищні населені пункти

 

 

1. Бахмутський старостинський округ, до якого входять населені пункти: село Бахмутське, селище Підгородне.

 

2.Берестівський старостинський округ, до якого входять населені пункти: село Берестове, селища Виїмка, Нагірне, Спірне.

 

3.Васюківський старостинський округ, до якого входять населені пункти: села Васюківка, Бондарне, Пазено, Сакко і Ванцетті,Федорівка, Хромівка.

 

4.Володимирівський старостинський округ, до якого входять населені пункти: села Володимирівка, Пилипчатине, Стряпівка, Трипілля.

 

5.Міньківський старостинський округ, до якого входять населені пункти: села Міньківка, Голубівка, Дубово-Василівка, Оріхово-Василівка, Привілля.

 

6.Никифорівський старостинський округ, до якого входять населені пункти: села Никифорівка, Діброва, Липівка, Федорівка Друга.

 

7.Парасковіївський старостинський округ,  до якого входять населені пункти: села Парасковіївка, Благодатне, Залізнянське.

 

8.Роздолівський старостинський округ, до якого входять населені пункти: села Роздолівка, Краснополівка, Миколаївка.

 

9.Яковлівський старостинський округ, до якого входять населені пункти: села Яковлівка, Білогорівка, Василівка, Веселе, Липове.

 

 

Секретар міської ради                                                                  Г.Г.Гребеник

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

11.12.2020  № 8/1-7

м. Соледар

 

Про    утворення  постійних    комісій

міської ради, затвердження їх складу

та обрання голів  постійних комісій

 

Згідно частини тринадцятої статті 46, статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись пунктом 2 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

 

ВИРІШИЛА :

 

1.     Утворити постійні комісії міської ради:

-    постійна комісія з питань правової політики, депутатської діяльності і етики, діяльності виконавчих органів міської ради;

-    постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку, бюджету і  фінансів;

-       постійна комісія з питань управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства, земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища, будівництва, транспорту  та зв’язку;

-       постійна комісія з питань соціального захисту населення,охорони здоров'я;

-       постійна комісія з питань освіти, культури, фізкультури і спорту.

 

2.       Затвердити склад постійних комісій міської ради згідно з додатками 1, 2, 3, 4, 5 до цього рішення.

 

3.     Обрати головами постійних комісій міської ради:

3.1. Редченко Світлану Миколаївну - головою постійної комісії з питань правової політики, депутатської діяльності і етики, діяльності виконавчих органів міської ради.

3.2. Колісніченко Віталія Олександровича - головою постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету і  фінансів.

3.3. Зеленого Вадима Олеговича - головою постійної комісії з питань управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства, земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища, будівництва, транспорту та зв’язку.

3.4. Бондарчук Ірину Леонідівну - головою постійної комісії з питань соціального захисту населення,охорони здоров'я.

3.5. Михайліну Марину Володимирівну - головою постійної комісії з питань освіти, культури, фізкультури і спорту.

      

 

Міський голова                                                                               Є.Ю. Пластун

 

Додаток 1

до рішення міської ради

11.12.2020 № 8/1-7

 

СКЛАД

постійної комісії з питань правової політики, депутатської діяльності і етики, діяльності виконавчих органів міської ради

 

1.     Редченко Світлана Миколаївна

2.     Листопад Альона Віталіївна

3.     Ушакова Юлія Вікторівна

 

 

Секретар міської ради                                                                  Г.Г.Гребеник

 

Додаток 2

до рішення міської ради

11.12.2020 № 8/1-7

 

СКЛАД

постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку,

бюджету і  фінансів

 

1.Колісніченко Віталій Олександрович

2. Степаненко Ігор Миколайович

3.Ватутіна Ганна Сергіївна

4. Лютенко Яків Олександрович

5. Сенецька Ганна Олександрівна

6. Степаненко Олександр Миколайович

7. Ткачов Олексій Юрійович

 

 

Секретар міської ради                                                                  Г.Г.Гребеник

 

Додаток 3

до рішення міської ради

11.12.2020 № 8/1-7

 

СКЛАД

постійної комісії з питань управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства, земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища, будівництва, транспорту та зв’язку

 

1.Зелений Вадим Олегович

2.Ляшенко Валентина Василівна

3. Гутковська Ганна Олександрівна

4. Бахурець Іван Петрович

5. Кальченко Олексій Володимирович

6. Шакун Юрій Володимирович

7. Шванік Олександр Михайлович

 

 

Секретар міської ради                                                                  Г.Г.Гребеник

 

Додаток 4

до рішення міської ради

11.12.2020 № 8/1-7

 

СКЛАД

постійної комісія з питань соціального захисту населення,охорони здоров'я

 

1. Бондарчук Ірина Леонідівна

2.Попов Андрій Петрович

3. Зелений Ігор Ігорович

4. Боровик Володимир Іванович

5. Петров Сергій Михайлович

 

 

Секретар міської ради                                                                  Г.Г.Гребеник

 

Додаток 5

до рішення міської ради

11.12.2020 № 8/1-7

 

СКЛАД

постійної комісії з питань освіти, культури, фізкультури і спорту

 

1. Михайліна Марина Володимирівна

2.Дергачова Ірина Анатоліївна

3. Волошинов Валерій Володимирович

 

 

Секретар міської ради                                               Г.Г.Гребеник

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

 

11.12.2020  № 8/1-6

м. Соледар

Про обрання на посаду секретаря міської ради

Розглянувши пропозицію міського голови Пластуна Є.Ю. щодо кандидатурина посаду секретаря міської ради, на підставі протоколу лічильної комісії від 11.12.2020 року № 3, керуючись статтею 3, абзацем третім частини першої статті 10  Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», пунктом 4 частини першої статті 26,                          пунктом 4 частини четвертої статті 42, частиною тринадцятою статті 46, статтями 50, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Обрати депутата Соледарської міської ради Бахмутського району Донецької області Гребеник Гелену Геліївну на посаду секретаря міської ради.

 

2.Міському голові Пластуну Є.Ю. укласти із секретарем міської ради Гребеник Г.Г. трудовий договір шляхом видання відповідного розпорядження, присвоївши ранг посадової особи місцевого самоврядування,  визначившистаж служби в органах місцевого самоврядування, установивши посадовий оклад з виплатою надбавки до посадового окладу за ранг та надбавки за вислугу років.

Визначити, що міський голова шляхом видання відповідного розпорядження надає передбачені законодавством України відпустки на підставі заяви секретаря міської ради, здійснює преміюваннясекретаря міської ради, надання йому матеріальної допомоги, установлює передбачені законодавством України надбавки, скасовує або зменшує їх розмір.

3. Положення про преміювання працівників Соледарської міської ради об’єднаної територіальної громади, затверджене рішенням Соледарської міської ради від 26 січня 2017 року №7/2-63, діє в частині, що не суперечить цьому рішенню.

 

Міський голова                                                                           Є.Ю. Пластун

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

11.12.2020  № 8/1-5

м. Соледар

 

Про    повноваження    Соледарського

міського голови Бахмутського району

Донецької області Пластуна Є.Ю.

 

Враховуючи, що перше пленарне засідання першої сесії новообраної Соледарської міської ради Бахмутського району Донецької області відбулось 17 листопада 2020 року, відповідно до частини першої статті 42, частини другої статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 10, 11, 14, 15, 22 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

1.     Взяти до відома, що:

1.1.         Відповідно до частини шостої статті 283 Виборчого кодексу України рішення територіальної виборчої комісії про реєстрацію депутата, сільського, селищного, міського голови оголошуються на пленарному засіданні відповідної сільської, селищної, районної у місті, міської, обласної ради, Верховної Ради Автономної Республіки Крим та є підставою для набуття повноважень, складення присяги депутата, сільського, селищного, міського голови.

Згідно частини першої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження новообраного сільського, селищного, міського голови починаються з моменту складення ним присяги відповідно до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" на пленарному засіданні відповідної сільської, селищної, міської ради, на якому відповідною територіальною виборчою комісією були оголошені рішення щодо його обрання та реєстрації.

 

1.2.         Соледарський міський голова Бахмутського району Донецької області Пластун Євген Юрійович набув повноваження, склав Присягу відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» на першому пленарному засіданні першої сесії новообраної Соледарської міської ради Бахмутського району Донецької області                17 листопада 2020 року.

 

1.3.         За Соледарським міським головою Бахмутського району Донецької області Пластуном Є.Ю. зберігається 5 ранг третьої категорії посад органів місцевого самоврядування, який присвоєний рішенням Бахмутської районної ради від26 лютого 2020 року № 7/41-762 «Про присвоєння рангу категорії посад органу місцевого самоврядування голові Бахмутської районної ради сьомого скликання».

 

1.4.         Стаж служби Соледарського міського голови Бахмутського району Донецької області Пластуна Є.Ю. в органах місцевого самоврядування, а також на посадах і в органах, час роботи в яких зараховується до стажу державної служби, на 17 листопада 2020 року становить повних 5 років  5 місяців 0 днів.

 

 

Міський голова                                                                             Є.Ю.Пластун

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

11.12.2020 № 8/1-4

м. Соледар  

 

Про   повноваження     депутата

Соледарської      міської      ради

Бахмутського           району

Донецької області Ватутіної Г.С.

 

Згідно постанови Соледарської міської територіальної виборчої комісії Бахмутського району Донецької області від 11.12.2020 № 119,    керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 Депутат Соледарської міської ради Бахмутського району Донецької області Ватутіна Ганна Сергіївна набула повноважень  11 грудня 2020 року.  

 

 

Міський голова                                                                             Є.Ю.Пластун

 

 

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

11.12.2020 № 8/ 3

м. Соледар

 

Про дострокове припинення повноважень депутата Соледарської міської ради Бахмутського району Донецької області Альохова Ю.Ю.

 

Розглянувши заяву депутата Соледарської міської ради Бахмутського району Донецької області Альохова Ю.Ю. від 17 листопада 2020 року (додається), на підставі пункту 2 частини другої статті 5 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», керуючись  статтею 19 Конституції України, статтею 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА: 

 

Припинити достроково повноваження депутата Соледарської міської ради Бахмутського району Донецької області Альохова Юрія Юрійовича.

 

 

 

Міський голова                                                                            Є.Ю.Пластун

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

11.12.2020  № 8/1-2

м. Соледар

 

Про повноваження депутатів

Соледарської   міської    ради

Бахмутського               району

Донецької області

 

Враховуючи, що перше пленарне засідання першої сесії новообраної Соледарської міської ради Бахмутського району Донецької області відбулось 17 листопада 2020 року, відповідно до частини другої статті 46, статті 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 4            Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.     Взяти до відома, що:

1.1.Відповідно до частини шостої статті 283 Виборчого кодексу України рішення територіальної виборчої комісії про реєстрацію депутата, сільського, селищного, міського голови оголошуються на пленарному засіданні відповідної сільської, селищної, районної у місті, міської, обласної ради, Верховної Ради Автономної Республіки Крим та є підставою для набуття повноважень, складення присяги депутата, сільського, селищного, міського голови.

1.2.Депутати Соледарської міської ради Бахмутського району Донецької області набули повноваження на першій сесії новообраної Соледарської міської ради Бахмутського району Донецької області. Список депутатів Соледарської міської ради Бахмутського району Донецької області додається до цього рішення.

 

 

Міський голова                                                                             Є.Ю.Пластун

Додаток

          до рішення міської ради

                                                                                      11.12.2020  № 8/1-2

 

СПИСОК

депутатів Соледарської міської ради Бахмутського району

Донецької області

 

Від РЕГІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ « ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК»,  В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ у кількості  3 чоловік:

 

1.     Альохов Юрій Юрійович

2.     Листопад Олена Віталіївна

3.     Шванік Олександр Миколайович

 

Від Донецької регіональної організації Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ», у кількості 11чоловік:

 

1.     Бахурець Іван Петрович

2.     Боровик Володимир Іванович

3.     Зелений  Вадим Олегович

4.     Петров Сергій Михайлович

5.     Попов Андрій Петрович

6.     Редченко Світлана Миколаївна

7.     Сенецька Ганна Олександрівна

8.     Степаненко Ігор Миколайович

9.     Степаненко Олександр Миколайович

10.   Ушакова Юлія Вікторівна

11.   Шакун Юрій Володимирович

 

Від ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ», у кількості 3 чоловіка:

 

1.     Волошинов Валерій Володимирович

2.     Гутковська Ганна Олександрівна

3.     Дергачова Ірина Анатоліївна

 

Від Донецької Обласної організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ», у кількості 9 чоловік:

 

1.     Бондарчук Ірина Леонідівна

2.     Гребеник Гелена Геліївна

3.     Зелений Ігор Ігорович

4.     Михайліна Марина Володимирівна

5.     Кальченко Олексій Володимирович

6.     Колісніченко Віталій Олександрович

7.     Лютенко Яків Олександрович

8.     Ляшенко Валентина Василівна

9.     Ткачов Олексій Юрійович

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

11.12.2020  № 8/1-1

м. Соледар  

 

Про   затвердження   порядку  денного

першої сесії (друге пленарне засідання)

Соледарської          міської            ради

Бахмутського району Донецької області

 

         Керуючись статтями 25, 26, пунктом 8 частини четвертої статті 42, статтею 59Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         Затвердити наступний порядок денний першої сесії (друге пленарне засідання) Соледарської міської ради Бахмутського району Донецької області:

 

1.                Про затвердження порядку денного першої сесії (друге пленарне засідання) Соледарської міської ради Бахмутського району Донецької області.

2.                Про повноваження депутатів Соледарської міської ради Бахмутського району Донецької області.

3.                Про дострокове припинення повноважень депутата Соледарської міської ради Бахмутського району Донецької області Альохова Ю.Ю.

4.                Про повноваження депутата Соледарської  міської ради Бахмутського району Донецької області Ватутіної Г.С.

5.                Про повноваження Соледарського міського голови Бахмутського району Донецької області Пластуна Є.Ю.

6.                Про обрання на посаду секретаря міської ради.

7.                Про утворення постійних комісій міської ради, затвердження їх складу та обрання голів комісій.

8.                Про утворення старостинських округів у межах території Соледарської міської територіальної громади, на якій розташовані сільські, селищні населені пункти.

9.                Про затвердження структури та загальної чисельності апарату Соледарської міської ради Бахмутського району Донецької області.

10.           Про затвердження на посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

11.           Про затвердження на посаду керуючого справами виконавчого комітету міської ради.

12.           Про звільнення заступника міського голови з гуманітарних питань та соціальної політики.

 

 

Міський голова                                                                                  Є.Ю. Пластун

 
   

Яндекс.Метрика