Коронавірус

   

Рубрики  

   

   

Пошук  

   

Рекомендуємо відвідати  

Бюджет участі

   

 
   

Увійти/Вийти  

   

П Е Р Е Л І К

рішень, які додаються до протоколу 4 сесії 7 скликання

Соледарської міської ради від 16.03.2017

Найменування рішення

Індекс

Про затвердження положення о помічниках – консультантах депутатів Соледарської міської ради

Про затвердження офіційного бланку для депутатівСоледарської міської ради

Про внесення змін до рішення від 24.11.2016 № 6/95-1121 «Про затвердження Планудіяльності Соледарської міськоїради з підготовки проектіврегуляторних актів на 2017 рік»

Про утворення старостинських округів у межах території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, на якій розташовані сільські, селищні населенні пункти

Про виділення коштів у вигляді субвенції районному бюджету на виготовлення проектно – кошторисної документації «Реконструкція спортивного майданчика зі штучним покриттям Соледарської ЗОШ І-ІІІ ступенів №13 Бахмутської районної ради Донецької області»

Про спів фінансування з місцевого бюджету участі у проекті «Гідна країна для гідних людей» щодо створення інноваційного центру розвитку для молоді та дітей

Про виконання Програми економічного і соціального розвитку території Соледарської міської ради за 2016 рік

Про затвердження Положення про відділ економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Соледарської міської ради об’єднаної територіальної  громади

Про затвердження структури та загальної чисельності працівників комунального закладу «Соледарська міська бібліотека»

Про  відзнаки Соледарської міської ради

Про клопотання перед Бахмутською районною радою про передачу (безоплатно) зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні Бахмутської районної ради (районної комунальної власності) до комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади цілісного майнового комплексу комунального закладу спортивно – оздоровчого профілю

Про затвердження Положенняпро відділ з управління комунальною власністю Соледарської міської ради

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади гр. Барільніковій С.І.

Про оголошення конкурсу з визначення офіційної символіки Соледарської міської об’єднаної територіальної громади

Про затвердження розпоряджень міського голови з питань перерозподілу та виділення додаткових асигнувань за період з 03.02.2017 по 03.03.2017

Про припинення права постійного користування земельними ділянками

Про виділення коштів у вигляді субвенції районному бюджету для влаштування основи під укладку штучного покриття для спортивного майданчика зі штучним покриттям Соледарської ЗОШ І-ІІІ ступенів №13 Бахмутської районної ради Донецької області»

Про дачу згоди на спів фінансування проекту «Реконструкція нежитлової будівлі під Центр надання адміністративних та соціальних послуг Соледарської міської об’єднаної територіальної громади для участі у конкурсному відборі інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2017 році»

Про клопотання перед Бахмутською районною радою Донецької області щодо зміни підпорядкування смт Красна Гора, встановлення і зміни меж Бахмутського району Донецької області

Про дачу згоди на виділення Соледарському комунальному підприємству «Водоканал» поточних трансфертів із міського бюджету на організацію господарської діяльності

Про дачу згоди на виділення коштів із міського бюджету на фінансову підтримку Соледарського комунального виробничого ремонтного підприємства «Ремонтник»

Про дачу згоди на виділення Соледарському комунальному виробничому ремонтному підприємству «Ремонтник»поточних трансфертів із бюджету Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на організацію енергоефективних заходів

Про створення комунального закладу охорони здоров’я «Центр первинної медико – санітарної допомоги Соледарської міської ради»

Про внесення змін до рішення міської ради від 25.12.2016 № 7/1-14 «Про бюджет об’єднаної територіальної громади на 2017 рік»

Про внесення змін до рішення міської ради від 23.02.2017 № 7/3-113 «Про внесення змін до рішення міської ради від 25.12.2016 № 7/1-14 «Про бюджет об’єднаної територіальної громади на 2017 рік»

 

7/4-114

7/4-115

7/4-116

7/4-117

7/4-118

7/4-119

7/4-120

7/4-121

7/4-122

7/4-123

7/4-124

7/4-125

7/4-126

7/4-127

7/4-128

7/4-129

7/4-130

7/4-131

7/4-132

7/4-133

7/4-134

7/4-135

7/4-136

7/4-137

74-138

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

4 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

16.03.2017   №7/4-114

м.Соледар

 

Про  затвердження  Положення

про  помічників – консультантів депутатів Соледарської міської

ради

 

З метою організації роботи депутатів міської ради, керуючись ст.29-1 Закону України від 11 липня 2002 року №93-ІV«Про статус депутатів місцевих рад» із внесеннями змінами, згідно зі ст. 26 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97 «Про місцеве самоврядування» із внесеннями змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

1.                Затвердити Положення про помічників-консультантів депутатів Соледарської міської ради  згідно ( з додатком 1).

2.                Затвердити Бланк посвідчення помічника-консультанта депутата Соледарської міської ради згідно  (з додатком 2).

3.                Організаційне виконання цього рішення покласти напостійну комісію з питань законності, депутатської діяльності і етики (Біленко) та секретаря міської ради  Редченко С.М..

 

Міський  голова                                                                        О.М. Степаненко

 

Додаток 1

 

 до рішення міської ради

                                                                         від 16.03.2017 №7/4-114

 

Положення про помічника-консультанта

депутата Соледарської міської ради

 

1.                  Загальні положення

 

1) Положення про помічника-консультанта депутата Соледарської міської ради (далі - Положення) розроблено відповідно до Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", Регламенту Соледарської міської ради.

2) Положення регламентує правовий статус, повноваження і умови діяльності помічника-консультанта депутата міської ради.

 

2.Умови діяльності помічника-консультанта міської ради.

1) Депутат міської ради може мати до п'яти помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах. 

2) Депутат міської ради самостійно, в межах, визначених чинним законодавством і цим Положенням, визначає кількість своїх помічників-консультантів.

3) Помічник-консультант депутата міської ради у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про статус депутатів місцевих рад», «Про місцеве самоврядування в Україні», рішеннями,  розпорядженнями Донецької обласної ради, облдержадміністрації, місцевої ради, цим Положенням, іншими нормативно правовими актами.

4) Діяльність помічника-консультанта будується на принципах законності, гласності, професіоналізму, пріоритетності прав і законних інтересів громадян.

5) Помічником-консультантом депутата міської ради може бути тільки громадянин України, який має загальну середню освіту.

6) Персональний підбір кандидатур на посаду помічників-консультантів депутата міської ради, організацію їх роботи і розподіл обов'язків між ними здійснює особисто депутат міської ради.

7)  Одна і  та ж особа може бути помічником-консультантом не більше за одного депутата.

8) Облік складу помічників – консультантів депутатів міської ради здійснює організаційний відділ міської ради. 

9) Організаційне і матеріально-технічне забезпечення роботи помічника-консультанта депутата здійснюється особисто депутатом міської ради.

 

 

3.                  Помічник-консультант депутата міської ради має право:

 

1)                Входити і знаходитися в приміщеннях відповідної місцевої ради з пред'явлення посвідчення помічника-консультанта, дотримуючись встановленого порядку.

2)                Отримувати прислану на ім'я депутата міської ради поштову і телеграфну кореспонденцію, відправляти її за дорученням депутата міської ради.

3)                За дорученням депутата міської ради брати участь в організації вивчення громадської думки, потреб територіальної громади, інформувати про них депутата міської ради і вносити пропозиції відносно шляхів їх рішення.

4)                За  письмовим зверненням депутата міської ради та за згодою посадових органів місцевого самоврядування користуватися копіювально-розмножувальною і обчислювальною технікою.

 

4.                  Помічник-консультант депутата міської ради зобов'язаний:

 

1)                При виконанні своїх обов'язків не допускати дій, які можуть негативно впливати на виконання повноважень депутата міської ради, утримуватися від заяв і вчинків, які компрометують депутата міської ради.

2)                За дорученням депутата міської ради вивчати питання, необхідні депутатові міської ради для здійснення його депутатських повноважень, готувати по них відповідні матеріали.

3)                Допомагати депутатові міської ради в організації проведення звітів і зустрічей з виборцями.

4)                Допомагати депутатові міської ради в розгляді присланих на його ім'я поштою або представлених на особистому прийомі виборцями пропозицій, заяв і скарг громадян, вирішенні порушених в них питань.

5)                Надавати депутатові міської ради організаційно-технічну і іншу необхідну допомогу при здійсненні їм депутатських повноважень.

 

5.                  Порядок надання і припинення повноважень

помічника-консультанта міської ради.

 

1)                Посвідчення помічника-консультанта депутата міської ради, видається міською радою по заяві кандидата на посаду помічника-консультанта депутата (Додаток 1) і письмового подання депутата міської ради (Додаток 2) в строк, що не перевищує 15 днів з моменту подання документів в повному обсязі.

 

 

 

2)                У поданні мають бути вказані:

-                     прізвище, ім'я, по батькові помічника-консультанта депутата, дата народження, адреса реєстрації, освіта, місце основної роботи (навчання), посада, контактні телефони;

-                     термін повноважень помічника-консультанта. Термін повноважень помічника консультанта депутата міської ради встановлюється безпосередньо депутатом і не може перевищувати термін уповноважень самого депутата.

До подання додаються документи кандидата на посаду помічника-консультанта депутата:

-                     копія паспорта;

-                     копія документу про освіту;

-                     дві фотографії 3х4см.

3)                Помічнику-консультанту депутата міської ради видається посвідчення затвердженої форми; видача посвідчення реєструється в "журналі реєстрації видачі посвідчень помічникам-консультантам депутатів Соледарської міської ради". Посвідчення підписується секретарем міської ради.

4)                Посвідчення помічника-консультанта депутата міської ради вважається недійсним і підлягає поверненню до міської ради з закінченням або припиненням терміну повноважень депутата міської ради або на підставі його письмового звернення.

5)                Повноваження помічника-консультанта депутата міської ради припиняються:

При припиненні повноважень депутата міської ради:

За власним бажанням помічника-консультанта депутата, оформленому у вигляді письмової заяви на ім'я депутата міської ради;

За ініціативою депутата міської ради у зв'язку з неналежним виконанням помічником-консультантом депутата своїх обов'язків або зловживанням наданими йому правами.

6) У разі припинення повноважень помічника-консультанта депутата міської ради, депутат міської ради в триденний термін повідомляє про це секретаря міської ради і повертає посвідчення.

 

Секретар  міської ради                                                                         С.М.Редченко

 

 

Додаток 1

до Положення

 

 

Секретарю Соледарської міської ради

______________________________

(П.І.Б.)

______________________________

(П.І.Б., адреса та контактний телефон кандидата на посаду помічника-консультанта депутата)

 

 

ЗАЯВА

 

 

Прошу зареєструвати мене, _____________________________________

                                          (П.І.Б.)

в якості помічника-консультанта депутата Соледарської міської ради 7скликання __________________________________________________________________

(П.І.Б. депутата ради)

 

 

«____»________20___ року                                                     ________________             

(дата)                                                                                                                                                 (підпис)                                                                     

Додаток 2

до Положення

 

 

Секретарю Соледарської міської ради

______________________________

(П.І.Б.)

______________________________

(П.І.Б., адреса та контактний телефон кандидата на посаду помічника-консультанта депутата)

 

 

 

ПОДАННЯ

 

Прошу зареєструвати в якості мого помічника-консультанта та видати відповідне посвідчення громадянину ________________________________________________________________

(П.І.Б.)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(дата народження, адрес реєстрації за місцем проживання (місцем перебування), освіта, місце роботи (навчання), посада, контактні телефони, строк повноважень помічника-консультанта депутата)

Копія паспорта, свідоцтва про освіту, дві фотографії розміром 3Х4 см громадянина _____________________________________________________________ додаються.

(П.І.Б. кандидата на посаду помічника-консультанта депутата)

 

Депутат Соледарської міської ради ____________________________________

___________                                                               ________________

(підпис)                                                                                                        (дата)

 

 

 

Додаток 2

до рішення міської ради

                                                                                                                                                                                          від 16.03.2017 №7/4-114

БЛАНК

Посвідчення помічника-консультанта депутата 

Соледарської міської ради

 

1-я сторона

УКРАЇНА

                        

(блакитний колір)

 

Помічник-консультант депутата

Соледарської міської ради

VII скликання

(жовтий колір)

 

2-я сторона

ПОСВІДЧЕННЯ

 

ФОТО

 

 

 

 

ПРІЗВИЩЕ

Ім’я По-батькові

Помічник-консультант депутата 

Соледарської міської ради 

Прізвище Ім’я По-батькові Депутата

 

Секретар міської ради         (Підпис)                ___________

             (Печатка)   Видано 2017рік

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

4 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

16.03.2017 №7/4-115

м.Соледар

 

Про затвердження офіційного бланку листування  депутатів Соледарської  міської  ради

 

З метою організації роботи депутатів міської ради, керуючись нормами Закону України від 11 липня 2002 року «Про статус депутатів місцевих рад», згідно зі ст. 26 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97 «Про місцеве самоврядування» із внесеними змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.                Затвердити офіційний Бланк листування депутатів Соледарської міської ради (додаток 1).

 

2.                Організаційне виконання цього рішення покласти напостійну комісію з питань законності, депутатської діяльності і етики (Біленко) та секретаря міської ради  Редченко С.М..

 

 

Міський голова                                                                    О.М.Степаненко

 

 

Додаток №1

до рішення міської ради

                                                                                          від 16.03.2017 №7/4-115

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА 7 СКЛИКАННЯ
Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Донецької області

ДЕПУТАТ__________________________________________

(ПІБ)

Україна, 84545, Донецька область, Бахмутського району м.Соледар, вул.Паркова 3а,

Тел.:                                       ; ел.п.:

 

 

  №_    __ ________201_года

 

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

4 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

16.03.2017  № 7/4-116

м. Соледар

 

Про внесення доповнень до Плану діяльності Соледарської міської ради з підготовки  проектів регуляторних  актів  на 2017 рік, затвердженого рішенням міської ради від 24.11.2016 №6/95-1121

 

           Розглянувши службові записки секретаря міської ради Редченко С.М. від 02.03.2017 №430/01-46,заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Рагози О.О. від 07.03.2017 №435/01-46, керуючись ст.32 Закону України « Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст. 26  Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97 – ВР « Про місцеве самоврядування в Україні ” із внесеними до нього змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА: 

 

                1.Внести доповнення до Плану діяльності Соледарської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік, затвердженого рішенням міської ради від 24.11.2016 №6/95-1121 (додається).

 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної політики, бюджету та фінансів /Боровик/, секретаря міської ради Редченко С.М.

 

Міський голова                                                                             О.М.Степаненко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

4 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 16.0.3 2017 № 7 /4 -117

м Соледар

 

Про утворення старостинських округів  у межах території    Соледарської     міської об’єднаної територіальної громади, на якій розташовані сільські, селищні населені пункти

 

 

У зв’язку з набранням чинності Закону України від 09 лютого 2017 року №1848-VII «Про внесення змін до деяких законів України щодо статусу старости села, селища»,  відповідно до абзацу 2 пункту 6 статті 14 Закону України  від 14 липня 2015 року №595 VIII«Про місцеві вибори» із внесеними до нього змінами,абзацу 24 статті 1 та керуючись  пунктом 1 частини 3 статті 26 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97 – ВРвід 21 травня 1997 року № 280/97 – ВР«Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1. Утворити старостинські округи  у межах території  Соледарської     міської об’єднаної територіальної громади, на якій розташовані сільські, селищні населені пункти  згідно з додатком.

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської радиРедченко С.М., постійну комісію міської ради з питань законності, депутатської діяльності та етики (Біленко).

 

 

 

Міський голова                                                                             О.М.Степаненко

 

                                                                                      Додаток

 

                                                                                      до рішення міської ради

                                                                                     від 16.03.2017 №7/4-117

                                                   ПЕРЕЛІК

 

старостинських округів  у межах території  Соледарської     міської об’єднаної територіальної громади, на якій розташовані сільські, селищні населені пункти

 

№1.Бахмутський  (до складу входять населені пункти  село Бахмутське, селище Підгородне).

 

№2.Берестівський  (до складу входять населені пункти село Берестове, селища Виїмка, Нагірне, Спірне)

 

№3.Васюківський  (до складу входять населені пункти  села  Васюківка, Пазено, Сакко і Ванцетті, Федорівка, Хромівка).

 

 №4.Володимирівський (до складу входять населені пункти села Володимирівка, Пилипчатине, Стряпівка, Трипілля).

 

№5.Міньківський  (до складу входять населені пункти села Голубівка, Дубово-Василівка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Привілля).

 

№6.Никифорівський  (до складу входять населені пункти села Діброва, Липівка, Никифорівка, Федорівка Друга).  

 

№7.Парсковіївський  (до складу входять населені пункти  села Благодатне, Залізнянське, Парасковіївка).

     

№8.Роздолівський   (до складу входять населені пункти  села Краснополівка, Миколаївка, Роздолівка).

 

№9.Яковлівський (до складу входять населені пункти села Білогорівка, Василівка, Веселе, Липове, Яковлівка).

 

 

 

Секретар міської ради                                                                 С.М.Редченко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

4 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

16.03.2017   №7/4-118

м.Соледар

РІШЕННЯ СЕСІЇ №118 ВІД 16.03.2017

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

4 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

16.03.2017   №7/4-119

 

м.Соледар

 

РІШЕННЯ СЕСІЇ №119 ВІД 16.03.2017

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

4 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

16.03.2017   №7/4-123

м.Соледар

 

Про відзнаки Соледарської міської ради

Розглянувши службову записку від 27.02.2017 №337/01-46 начальника організаційного відділу Кононченко О.С. щодо заснування відзнак Соледарської міської ради та затвердження Положень про них, з метою заохочення та стимулювання громадян і колективів за досягнення в різних сферах життєдіяльності, вагомий внесок у соціально-економічний розвитокСоледарської міської об’єднаної територіальної громади, створення матеріальних та духовних цінностей, відповідно до Закону України від 01 червня 2010 року № 2297-VI«Про захист персональних даних» із внесеними до нього змінами, указів Президента України від 02 грудня 1995 року № 1116/95 «Про впорядкування відзначення пам’ятних дат і ювілеїв» із внесеними до нього змінами, від 30 травня 2012 року № 365/2012 «Про відомчі заохочувальні відзнаки» із внесеними до нього змінами, керуючись ст. 26 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Заснувати відзнаки Соледара міської ради:

1) Почесна грамота Соледарської міської ради.

2) Подяка Соледарської міської ради.

2. Затвердити:

1)Положення про Почесну грамоту Соледарської міської ради згідно з додатком 1.

2)Положення про Подяку Соледарської міської ради згідно з додатком 2.

3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Глущенко) щорічно передбачати в міському бюджеті Соледарської міської територіальної громади асигнування на придбання бланків Почесних грамот і Подяк та виплату грошової винагороди до них.

4. Організаційному відділу (Кононченко), відділу бухгалтерського обліку і звітності (Глущенко) забезпечувати придбання бланків Почесних грамот і Подяк, в межах обсягу коштів міського бюджету Соледарської міської територіальної громади передбачених на ці цілі.

5. Відділу бухгалтерського обліку і звітності (Глущенко) забезпечувати виплату та облік грошових винагород до Почесної грамоти Соледарської міської ради та Подяки Соледарської  міської ради у розмірах, визначених у відповідних додатках до цього рішення.

6.Спеціалісту з кадрової роботи Іщенко І.О., начальнику організаційного відділу Кононченко О.С. забезпечувати отримання згоди на збір та обробку персональних даних за формою згідно з додатком 3 та підготовку необхідних документів щодо нагородження Почесною грамотою Соледарської міської ради і Подякою Соледарської міської ради для розгляду їх на засіданнях виконкому Соледарської міської ради і міським головою, а також облік нагороджених.

7. Вважати таким, що втратило чинність, рішення Соледарськоїміської ради від 25.08.2016 №6/89-1067«Про відзнаки Соледарської міської ради».

 

8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань законності, депутатської діяльності та етики (Біленко), секретаря  міської ради Редченко С.М.

 

Міський голова                                                                                                  О.М.Степаненко

 

 

 

   ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                          Рішення  міської ради

                                                                         16.03.2017№7/4-123

                                                                          Додаток 1

 

Положення

про Почесну грамоту Соледарської міської ради

 

1.                  Почесна грамота Соледарської міської ради  (далі - Почесна грамота) є формою заохочення трудових колективів, представників органів місцевого самоврядування та самоорганізації населення, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, об'єднань громадян, творчих та інших спілок, військовослужбовців, окремих громадян за вагомий внесок у соціально-економічний розвиток Соледарської міської територіальної громади, видатні досягнення у сфері розвитку виробництва, освіти, охорони здоров’я, науки, культури, мистецтва, спорту, забезпечення законності та правопорядку, інших сферах суспільного життя, активну політичну, суспільну та благодійну діяльність, а також з нагоди державних, професійних, міських свят і ювілейних дат.

 

2.                  Висунення кандидатур для нагородження Почесною грамотою здійснюється на принципах гласності і публічності, колегіальних демократичних процедур прийняття рішень, за ініціативою органів місцевого самоврядування та самоорганізації населення, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, об'єднань громадян, творчих та інших спілок. Кандидатури для нагородження узгоджуються із секретарем Соледарської міської ради.

 

3.Рішення про нагородження Почесною грамотою приймається виконавчим комітетом Соледарської міської ради або міським головою і оформляється рішенням виконкому або розпорядженням міського голови відповідно.

 

4.Для нагородження Почесною грамотою, не пізніше ніж за 30 робочих  днів до дати засідання виконавчого комітету Соледарської міської ради, яке передує даті нагородження, не пізніше ніж за 2 робочих дні до прийняття розпорядження міським головою, спеціалістом з кадрової роботи, начальником організаційного відділу подаються:

1)письмове клопотання про нагородження Почесною грамотою, підписане керівником підприємства, установи, організації, який ініціює нагородження;

2)довідка-подання, яка містить: для окремих осіб – інформацію про особисті виробничі, наукові та інші досягнення особи; для колективів - відомості про конкретні виробничі, наукові та інші досягнення. Довідка-подання готується за формою, встановленою у додатку до цього Положення;

3)копія паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків особи, яка висувається для нагородження;

4)довідка з  банку з реквізитами для зарахування коштів;

5)згода на збір та обробку персональних даних.

 

У разі висунення до нагородження трудових колективів підприємств, установ, організацій, органів місцевого самоврядування та самоорганізації населення – фінансово-економічні показники або характеристика діяльності підприємства, установи, організації, органа  місцевого самоврядування та самоорганізації населення із вказівкою досягнень та позитивних тенденцій (підписується керівником та завіряється печаткою підприємства, організації, установи).

 

5.Нагородження Почесною грамотою громадян або колективів може здійснюватися не частіше одного разу протягом 2 років.

 

6.Особам, нагородженим Почесною грамотою Соледарської міської ради,  виплачується грошова винагорода у розмірі  200 грн., шляхом перерахування коштів у національній валюті (грн.) на картковий рахунок, відкритий у відділенні банку. Оподаткування грошової винагороди здійснюється відповідно до Податкового кодексу України.

 

7.Вручення Почесної грамоти Соледарської міської ради здійснюється міським головою або за його дорученням секретарем міської ради, заступниками міського голови, керуючим справами виконкому міської ради в урочистій обстановці.

 

Секретар  міської ради                                                                                             С.М.Редченко

 

                                                                                                                    Додаток

                                                                                                                    до Положення про Почесну

 грамоту Соледарської міської

ради(пункт 4.2)

 

Д О В І Д К А - П  О  Д  А  Н  Н  Я

до нагородження

Почесною грамотою

 

Соледарської  міської ради

 

1. Прізвище, ім’я, по батькові особи (назва підприємства, установи, організації та ін.)______________________________________________________________

 

2. Посада та місце роботи, служби (для окремої особи)____________________

___________________________________________________________________

 

3. Число, місяць і рік народження особи (для колективів підприємств, установ, організацій – дата заснування) ________________________________________

 

4. Освіта __________________________________________________________

 

5. Якою нагородою і коли нагороджувався______________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

6.      Паспортні дані  ___________________________________________________

 

7. Реєстраційний номер облікової картки платника податків                                   ___________________________________________________________________

 

3.         Загальний стаж роботи  ___________________________________________          

 

4.        Характеристика із зазначенням конкретних заслуг (особи, колективу підприємства, установи, організації), за які представляється до нагороди

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

______________________________________________________________________________

(посада особи, яка вносить пропозицію)

 

________________________                                         ______________________

        (прізвище, ініціали)                                                                               (підпис)

 

 

 

 

 

“_______” ________________________ р.

 

 

МП

 

 

 

 

 

Секретар Соледарської міської ради________________        __________

 

                                                                                (прізвище, ініціали)                     (підпис)

 

 

 

 

 

 

                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                Рішення  міської ради

                                                                                16.03.2017        №7/4-123

                                                                                Додаток 2

 

Положення

про Подяку Соледарської міської ради

 

1. Подяка Соледарської міської ради (далі - Подяка) є формою заохочення трудових колективів, представників органів місцевого самоврядування та самоорганізації населення, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, об'єднань громадян, творчих та інших спілок, військовослужбовців, окремих громадян за сумлінну працю, заслуги у виробничій, науковій, державній, громадській, військовій, творчій, політичній та інших сферах діяльності та з нагоди державних, професійних, міських свят і ювілейних дат.

 

2. Висунення кандидатур для оголошення Подяки здійснюється на принципах гласності і публічності, колегіальних демократичних процедур прийняття рішень, за ініціативою органів місцевого самоврядування та самоорганізації населення, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, об'єднань громадян, творчих та інших спілок. Кандидатури для оголошення Подяки  узгоджуються із секретарем Соледарської міської ради.

 

3. Рішення про оголошення Подяки приймається виконавчим комітетом Соледарської міської ради або міським  головою і оформляється рішенням виконкому або розпорядженням міського голови відповідно.

 

4. Для оголошення Подяки, не пізніше ніж за 30 робочих  днів до дати засідання виконавчого комітету Соледарської міської ради, яке передує даті нагородження, не пізніше ніж за 2 робочих дні до прийняття розпорядження міським головою , спеціалістом з кадрової роботи, начальником організаційного відділу  подаються:

1)письмове клопотання про оголошення Подяки, підписане керівником підприємства, установи, організації, який ініціює нагородження;

2)довідка-подання, яка містить: для окремих осіб – інформацію про особисті виробничі, наукові та інші досягнення особи; для колективів - відомості про конкретні виробничі, наукові та інші досягнення. Довідка-подання готується за формою, встановленою у додатку до цього Положення;

3)копія паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків особи, яка висувається для нагородження;

4)довідка з  банку з реквізитами для зарахування коштів;

5)згода на збір та обробку персональних даних.

У разі висунення до нагородження відзнаками Соледарської міської ради трудових колективів підприємств, установ, організацій, органів місцевого самоврядування та самоорганізації населення – фінансово-економічні показники або характеристика діяльності підприємства, установи, організації, органа  місцевого самоврядування та самоорганізації населення із вказівкою досягнень та позитивних тенденцій (підписується керівником та завіряється печаткою підприємства, організації, установи).

 

5.Оголошення Подяки громадянам або колективам може здійснюватися не частіше одного разу протягом 2 років.

 

6.Особам, яким оголошено Подяку Соледарської міської ради,  виплачується грошова винагорода у розмірі  150 грн., шляхом перерахування коштів у національній валюті (грн.) на картковий рахунок, відкритий у відділенні банку. Оподаткування грошової винагороди здійснюється відповідно до Податкового кодексу України.

 

7. Оголошення Подяки Соледарської міської ради здійснюється міським головою або за його дорученням секретарем міської ради, заступниками міського голови, керуючим справами виконкому міської ради в урочистій обстановці.

 

 

Секретар  міської ради                                                                          С.М.Редченко

 

 

 

Додаток

до Положення про Подяку   Соледарської міської  ради

(пункт 4.2)

 

 

Д О В І Д К А - П  О  Д  А  Н  Н  Я

для оголошення

Подяки

 

Соледарської  міської ради

 

1. Прізвище, ім’я, по батькові особи (назва підприємства, установи, організації та ін.)______________________________________________________________

 

2. Посада та місце роботи, служби (для окремої особи)____________________

___________________________________________________________________

 

3. Число, місяць і рік народження особи (для колективу підприємства, установи, організації - дата заснування)_________________________________

 

4. Освіта ___________________________________________________________

 

5. Якою нагородою і коли нагороджувався______________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

6. Загальний стаж роботи  ____________________________________________

 

7. Характеристика із зазначенням конкретних заслуг (особи, колективу підприємства, установи, організації), за які представляється до  нагороди

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________

(посада особи, яка вносить пропозицію)

 

 

________________________                                         ______________________

        (прізвище, ініціали)                                                                               (підпис)

 

 

 

 

 

“_______” ________________________ р.

 

 

МП

 

 

 

 

 

Секретар Соледарської міської ради________________        __________

 

                                                                                (прізвище, ініціали)                     (підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Додаток 3

 

до рішення міської ради

           16.03.2017 №7/4-

ЗГОДА

на збір та обробку персональних даних

 

Я, ________________________________________________

(П. І. Б.)

шляхом підписання цього тексту, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року № 2297-VIнадаю згоду Соледарської міській раді на обробку моїх особистих персональних даних, які містяться в документах, поданих на отримання відзнак Соледарської міської ради.

Також даю згоду на доступ до моїх персональних даних третіх осіб у відповідності з вимогами Закону України «Про захист персональних даних».

«____» ____________ 20___ р.      _________________________ ( __________________ )

                                                                           (Підпис)                                   (ПІБ)

Підтверджую, що отримав (-ла) повідомлення про мої права згідно Закону України  «Про захист персональних даних».

Також попереджений (-на) про те, що документи, які містять мої персональні дані, є документами з постійним строком зберігання, не підлягають знищенню та через 5 років з моменту подання будуть передані до архіву міської ради.

 

«____» ____________ 20___ р.      ________________________ ( ___________________ )

                                                                          (Підпис)                                     (ПІБ)

--------------------------------------------------(лінія відрізу)-------------------------------------------------

ПОВІДОМЛЕННЯ                                                                                                                                                         про права суб’єкта персональних даних

Повідомляємо, що надані Вами відомості будуть використані з метою оформлення процедури нагородження відзнаками Соледарської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

Відповідно до ст. 8. Закону України «Про захист персональних даних» суб'єкт персональних даних має право:
1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх  персональних  даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого, або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;         

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки

 

 

Секретар  міської ради                                                                          С.М.Редченко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

4 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

16.03.2017 №7/4-120

м.Соледар

 

Про виконання Програми

економічного і соціального

розвитку                 території

Соледарської міської ради

за 2016 рік

 

         Заслухавши інформацію начальника відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Рудченко І.І.про виконання Програми економічного і соціального розвитку території Соледарської міської ради за 2016 рік, керуючись Законом України від 23 березня 2000 року № 1602-ІІІ «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», ст. 26 Закону України від 21 травня 1997 № 280/97-ВР “Про місцеве самоврядування в Україні ” з внесеними до нього змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

         1. Інформацію начальника відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Рудченко І.І. про виконання Програми економічного і соціального розвитку території Соледарської міської ради за 2016 рік взяти до відома.

        

2. Вважати такими, що втратили чинність,  рішення  Соледарської  міської ради:

1)                від  24.12.2015 № 6/78-948 «Про затвердженняПрограми економічного і соціальногорозвитку території Соледарської міської ради на 2016 рік»;

2)                від 31.03.2016 №6/83-994 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку території Соледарської міської ради на 2016 рік, затвердженої рішенням Соледарської міської ради від 24.12.2015 №6/78-948»;

3)                від 28.07.2016 №6/88-1041 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку території Соледарської міської ради на 2016 рік, затвердженої рішенням Соледарської міської ради від 24.12.2015 №6/78-948 з внесеними до неї змінами»;

4)                від 24.12.2016 №6/97-1134 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку території Соледарської міської ради на 2016 рік, затвердженої рішенням Соледарської міської ради від 24.12.2015 №6/78-948» з внесеними до неї змінами».

 

 

Міський голова                                                                        О.М. Степаненко


                                                                                                  ІНФОРМАЦІЯ

про виконання Програми економічного і соціального розвитку території Соледарської міської ради за 2016 рік.

Програма економічного і соціального розвитку території Соледарської міської ради на 2016рік  (далі Програма) була затверджена рішенням міської ради від 24 грудня 2015 року №6/78-948. Зміни до Програми були внесені рішенням міської ради  від 31.03.2016 №6/83-994, від 28.07.2016 №6/88-1041, від 24.12.2016 №6/97-1135.

Протягом року були виконані заходи на загальну суму 44512,6тис.грн..

Джерелами фінансування були місцевий  бюджет – у розмірі 14990,23тис.грн.,  кошти підприємств – 27659,16 тис.грн. та інші джерела  – на суму 1863,2тис.грн.

Підсумком роботи промислових підприємств  за 2016 рік є прибуток.

Показник обсягу промислового виробництва у діючих цінах складає 2млрд.339млн.454тис.грн., що відповідає 93% виконання Програми та перевиконання  показника аналогічного періоду минулого року більш ніж на 18%.

На внутрішніх і зовнішніх ринках підприємствами ДП «Артемсіль» і ТОВ «Кнауф Гіпс Донбас» реалізовано продукції на суму 2млрд.437млн. 728тис.грн., що складає більше 93,4 % Програми. (Більш, ніж на 18% перевищує показник минулого року).

         Кількість працівників на промислових підприємствах становить 3236 осіб.

Середньомісячна заробітна плата зросла і становить 8167,7грн. (Перевищення Програмного показника складає 7,7%, перевищення показника за 2015 рік – 24%).

Заборгованості по виплаті заробітної плати немає.  

За звітний період комунальними підприємствами «Ремонтник», «Комунальник» і «Ялинка» надано послуг на суму 8775,6тис.грн. – Програма виконана на 96,6%, та 1 % перевищує показник 2015 року.

Всі комунальні підприємства за підсумками року отримали прибуток.

Показник кількості працівників в цілому по трьом комунальним підприємствам становить 113 осіб.

У зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати показник середньомісячної заробітної плати загалом по трьох комунальних підприємствах у порівнянні з аналогічним періодом  2015 року збільшився на 16 % та становить 3260,7грн. (108,6% виконання Програми). 

Протягом року на реалізацію заходів Програми щодо розвитку житлово-комунального господарства  направлено 9127,79тис.грн.. В тому числі за:

-                     кошти місцевого бюджету – 4282,29тис.грн.

-                     власні кошти підприємств – 3400,7тис.грн

-                     інші джерела – 1444,8тис.грн.

За кошти місцевого бюджету:

-                     виконано капітальний ремонт м’якої покрівлі (750м2) та чотирьох козирків житлового будинку №13 по вул. Карпінського на суму 203,9 тис.грн.

-                     капітальний ремонт м'якої покрівлі житлового будинку №20 по вул. Преображенській на суму 285,4тис.грн.

-                     придбано та встановлено 33 прилади обліку електроенергії освітлення  місць загального користування в будинках  на суму 143,9 тис.грн.,

-                     виконано поточний ремонт твердопаливної печі та електропостачання  у кв.4 буд.10 по вул. Паризької Комуни на суму 39,5тис.грн.,

-                     капітальний ремонт системи електропостачання житлового будинку №1а по вул. Франка (заміна 45м.п. електромереж) – на суму 13,2тис.грн.,

-                     придбано за кошти місцевого бюджету (5,4тис.грн.) та встановлено КП «БАХМУТ-ВОДА» 4 важких каналізаційних люки (вул. Карпінського, 13 – 1шт.; вул. Преображенська (парковка АТБ) – 1шт., вул. Преображенська, 7 – 2шт.) та 2 середніх каналізаційних люки (вул. Носова, 8, 22),

-                     виконано капітальний ремонт ділянки каналізаційної мережі (761м.п.) по вул. Паризької Комуни, 1а – на суму 225,45тис.грн..

-                     придбано гірлянди та 8 паркових світильників для встановлення в сквері по вул. Парковій (50,7тис.грн.);

-                     придбано кущоріз, перфоратор, мотопомпу, бетономішалку (для СКПРЖП «Ремонтник») та 2 бензопили, мотобур, 2 мотокоси (для СКП «Комунальник») – 96,6тис.грн.;

-                     з метою збереження будівлі ЗОШ №21 здійснюються  виплати на утримання будівлі – 93,02тис.грн.;

-                     проведено Державну  експертизу проектно-кошторисної документації двох об'єктів щодо капітального ремонту міських доріг та двох об'єктів щодо капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення, виготовлено документацію з оцінкою вартості майна комунальної власності.  

Комунальними підприємствами міста проведено:

-                     поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього освітлення (1115,2тис.грн.);

-                     заходи з озеленення вулиць, парків та скверів (435,5 тис.грн.);

-                     санітарне очищення міста (ліквідація несанкціонованих звалищ, прибирання території навколо контейнерних майданчиків, регулювання чисельності безхатніх тварин та поточний ремонт пам’ятників та інше) на суму 155,0 тис.грн.;

-                     облаштування контейнерного майданчику по вул. Широкій (25,0тис.грн.) ;

-                     поточний ремонт та утримання автошляхів, алей, малих архітектурних форм на прибудинковій території, придбання та встановлення дитячих ігрових елементів на дитячих майданчиках ( 397,4тис.грн.);

-                     облаштування автобусної зупинки по вул. Горького (27,0тис.грн.);

-                     поточний ремонт автобусної зупинки по вул. Парковій (28,7 тис.грн.);

-                     поточний ремонт автобусних зупинок по місту (10,0 тис.грн.);

-                     капітальний ремонт дороги по вул. Парковій (3516м2) – 914,2тис.грн.

За власні  кошти:

-                     підприємством СКВРЖП «Ремонтник» проведено поточний ремонт житлового фонду на 1460,5тис.грн.. Фактичний показник перевищує плановий. Було частково відремонтовано м'яку покрівлю та покрівлю з азбестоцементних листів (2770м2), проведено ревізію ДВК, несучі конструкції житлових будинків, вхідні двері а також виконано скління вікон у під’їздах. Проведено ревізію та ремонт  мережі електропостачання (99м.п.), водопостачання, водовідведення, центрального опалення. Виконані заходи направлені на покращення умов проживання громадян та недопущення руйнування житлових будинків.;

-                     підприємством КП«Бахмут-вода» виконана заміна ділянок мереж водопостачання на 17 вулицях міста ( Толстого, Червонофлотська, Театральна, Залевського, Носова, Чернишевського, Конституції, Київська, Лісна, Карпінського, Комарова, Злагоди, Тельмана, пров. Карла Лібкнехта,  Паркова, Шахтарська,  Поштова. ) загальною довжиною 1958м.п. на суму 330,6тис.грн.;

-                     підприємством Артемівське УГГ пофарбовано 1356,6м.п. повітряного газопроводу та 398,2 м.п. опор по вул. Соледарській на загальну суму 32,9тис.грн.. За рахунок власних коштів та за кошти замовника встановлено 5 побутових газових лічильників та замінено 45 одиниць застарілого побутового газового обладнання.  

- комунальним підприємством «Ялинка» реалізовано 10199 дерев та 1953  декоративних кущів на суму 1533,0 тис.грн.(102% Програми). Підприємством придбано садовий інструмент, виконано ремонт виробничих будівель. Протягом звітного періоду підприємство надало безоплатно 5 ялинок колючих, 4 сосни кримських та 55 ялівця на загальну суму 3600,0 грн. для озеленення міста Соледар.

Крім того (інші джерела):

- комунальним підприємством «Комунальник» надано послуг населенню, приватним підприємцям та бюджетним установам міста з вивезення твердих побутових відходів, послуг з благоустрою та інших послуг на суму 1230,3тис.грн.

По розділу  «Охорона навколишнього природного середовища» з міського бюджету на виконання оцінки вартості гідротехнічної споруди було направлено 5,42тис.грн., для надання більш якісних послуг з вивезення ТПВ придбано 1 сміттєвоз на суму 190,0тис.грн., 20 контейнерів для збору ТПВ на суму 43,0тис.грн., підприємством «Артемсіль» на виконання заходів з охорони навколишнього природного середовища  направлено 2573,8 тис.грн..

Капітальні вкладенняв розвиток підприємства ДП «Артемсіль» становлять 16613,06тис.грн.

У  2016 році було виділено  15853,39 тис.грн. на утримання закладів  освіти, культури, фізичного виховання і спорту (в т.ч. державним підприємством «Артемсіль» на утримання спортивного комплексу виділено 5070,3тис.грн.)., виплату стипендій 17 провідним спортсменам міста, проведення культурних заходів та свят. Крім того було отримано 2 експертні висновки на капітальний ремонт ДНЗ №17 та реконструкцію ДНЗ №59, проведено обстеження та оформлено висновок щодо технічного стану будівлі Центру дітей та юнацтва.

За рахунок коштівмісцевого бюджету виконані заходи з соціального захисту населення на суму 63,33 тис.грн., а саме:

-                     виплачено матеріальну допомогу 83 малозабезпеченим сім'ям та 15 дітям-сиротам;

-                     на виконання Закону України «Про поховання та похоронну справу» з місцевого бюджету виділено кошти на поховання 11 осіб;

-                     оплачувалася у розмірі 50% абонентська плата за телефон одному інваліду за зором, та інше.

Протягом звітного періоду проводились заохочувальні виплати активу органів самоорганізації населення (52 чол.) на суму 7,8тис.грн..

Міською радою проведена щорічна акція «Сотвори добро». На допомогу 15 дітям позбавленим батьківського піклування прийшли промислові підприємства міста.  Державним підприємством  «Артемсіль» надано ковдри та комплекти постільної білизни. Підприємство ТОВ «Кнауф Гіпс Донбас» забезпечило дітей теплими речами.

Завдяки ТОВ «Кнауф Гіпс Донбас» поповнився найбільший дитячий майданчик на мікрорайоні Деконка. На кошти, які перерахувало підприємство (199,0тис.грн.) міською радою було придбано та встановлено 12 ігрових елементів.

Продовжується будівництво Свято-Преображенського храму. Для виконання будівельних робіт підприємством ТОВ «Кнауф Гіпс Донбас» направлено благодійний внесок у розмірі 400 тис.грн.

Протягом звітного періоду міською радою проводились громадські обговорення питання добровільного об'єднання територіальних громад згідно з перспективним планом.  

У зв'язку з виявленням, у ході розробки Генерального плану міста Соледар, невідповідності затвердженої площі фактичній, відділом архітектури та містобудування ініційовано звернення до Верховної Ради України щодо зміни площі міста Соледар, зазначеної у постанові Верховної Ради України «Про зміну меж міста Соледар Артемівської міської ради Донецької області» № 867-XIV від 8 липня 1999 року з 1410,8га на 1894,0га. Розроблено обґрунтування для прийняття законопроекту по затвердженню меж міста. Вартість робіт складає 15,9тис.грн.

Виконано розробку першої стадії проектної документації розрахунку техніко-економічного обґрунтування «Будівництво водопровідної насосної станції з вузлом водопідготовки для водопостачання м.Соледара від двох існуючих свердловин». Витрати на реалізацію даного заходу становлять 10,0тис.грн.

Рішенням міської ради  від 31.03.2016 №6/83-999 було створено відділ з реєстрації місця проживання фізичних осіб у кількості 2 штатні одиниці – начальник та спеціаліст.

Діяльність органів місцевого самоврядування регулярно висвітлюється у засобах масової інформації (газета «Вперед», на офіційному веб-сайті Соледарської міської ради solerada.gov.ua та інших).

 

 

Начальник відділу економічного

розвитку, торгівлі та інвестицій                                                І.І. Рудченко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

4 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

16.03.2017  № 7/4-121

м. Соледар

 

Про затвердження Положення

про     відділ        економічного

розвитку, торгівлі та інвестицій

Соледарської    міської    ради

 

На виконання рішення міської ради від 26.01.2017 №7/2-43 «Про затвердження структури виконавчих органів та загальної чисельності апарата Соледарської міської ради об’єднаної територіальної громади у новій редакції», керуючись статтею 26 , пунктом 4 статті 54 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97 – ВР «Про місцеве самоврядуванняв Україні»  із внесеними до нього змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА: 

 

        

1. Затвердити Положення про відділ економічного розвитку, торгівлі та інвестиційСоледарської міської ради.

 

2. Визнати такими, що втратили чинність, рішення міської ради від 25.10.2012 № 6\28-394 «Про затвердження Положення про відділ економіки та прогнозуванняСоледарської міської ради (у новій редакції)»,  рішення міської ради від 29.09.2016 № 6\91-1093 «Про внесення змін до Положення про відділ економіки та прогнозуванняСоледарської міської ради (у новій редакції), затвердженого рішенням міської ради від 25.10.2012 №6/28-394».

 

 

Міський голова                                                                        О.М. Степаненко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                 рішення  міської ради

                                                                                                                 16.03.2017 №7/4-121

                    

                                                                                                       ПОЛОЖЕННЯ

про відділ економічного розвитку, торгівлі та інвестицій

Соледарської міської ради

                                     

І. Загальні положення

     1. Відділ економічного розвитку, торгівлі та інвестицій виконавчого комітету Соледарської міської ради Донецької області (далі – відділ)  є структурним підрозділом виконавчого комітету Соледарської міської ради Донецької області (далі – виконавчий комітет), утворюється міською радою, є підзвітним і підконтрольним раді, у своїй діяльності підпорядковується виконавчому комітету міської ради, міському голові, працює під безпосереднім керівництвомзаступника міського голови за розподілом обов’язків. Співпрацює із заступниками міського голови, секретарем міської ради, начальниками інших управлінь та відділів виконавчого комітету, діє у відповідності з цим Положенням.

     Відділ не є юридичною особою.

     2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями обласної ради та облдержадміністрації, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Положенням та Регламентом виконавчого комітету та  цим Положенням.

  3.    Відділ сумісно з іншими відділами та управліннями виконавчого комітету забезпечує реалізацію політики економічного розвитку об’єднаної територіальної громади, залучення інвестицій  та здійснює функції у сфері управління, підготовки  проектів рішень щодо зазначених питань, з подальшим винесення на розгляд міської ради  на основі річного плану роботи.

    4. Відділ очолює начальник, який призначається і звільняється з посади міським головою.

    5. До складу відділу входять:

- начальник відділу;

- один головний спеціаліст відділу;

- один провідний спеціаліст відділу. 

    6. Структура і чисельність працівників відділу затверджується міською радою.

    7. Контакти:
     е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

    Офіційна сторінка в мережі Інтернет: http://solerada.gov.ua/

    Адреса: вул. Паркова, 3а, м. Соледар, Бахмутський р-н, Донецької області, 84545.

     8. Відділ фінансується за рахунок коштів міського бюджету.
     9. Посадові особи місцевого самоврядування відділу економічного розвитку, торгівлі та  інвестицій призначаються і звільняються з посади міським головою у відповідності із Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування». На посаду спеціалістів відділу призначаються особи з відповідним рівнем кваліфікації згідно з Довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посадових осіб органів місцевого самоврядування.

 

ІІ. Основні завдання відділу

     10.  Основними завданнями відділу є:

     1) Сприяння всебічному економічному розвитку Соледарської міської  об’єднаної територіальної громади.

     2)  Сприяння залученню інвестицій у економіку громади.

     2. Забезпечення реалізації на території Соледарської міської  об’єднаної територіальної громади:

     1) Державної політики економічного і соціального розвитку.

     2) Державної цінової політики.

     3) Державної регіональної політики.

     4) Державної політики у сфері інвестиційної діяльності та державного – приватного партнерства.

     5) Державної політики з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

     6) Державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг.

    11. Підготовка пропозицій виконавчому комітету щодо погодження цін і тарифів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах,  здійснення контролю за їх додержанням.

 

ІІІ.Повноваження відділу

12. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1)  Аналізує стан і тенденції соціально-економічного розвитку, секторів та галузей економіки об’єднаної територіальної громади, в межах своїх повноважень вживає заходів до усунення недоліків.

2) Бере участь у розробленні проектів прогнозів економічного і соціального розвитку України в середньо- та короткостроковий період і загальнодержавних програм економічного, соціального розвитку, інших державних цільових програм, забезпечує координацію виконання завдань, визначених цими програмами на території об’єднаної територіальної громади.

3) Розробляє прогнози економічного і соціального розвитку об’єднаної територіальної громади на середньостроковий період та програми її економічного і соціального розвитку на короткостроковий період, а також бере участь у розробленні проектів міських цільових програм, метою яких є розв'язання проблем розвитку об’єднаної територіальної громади.

4) Забезпечує контроль за виконанням показників програм економічного і соціального розвитку об’єднаної територіальної громади на короткостроковий період.

5) Проводить моніторинг впливу на економіку об’єднаної територіальної громади цінової політики на ринку товарів і послуг.

6) Розробляє і організовує реалізацію плану заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату.

7) Готує пропозиції щодо:

- погодження інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки;

- надання за рахунок коштів міського бюджету підтримки суб'єктам інвестиційної діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки.

8) Бере участь у підготовці пропозицій щодо визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності.

9)  Готує та подає спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності пропозиції щодо включення інноваційних проектів за регіональними програмами до державних програм і їх фінансування шляхом кредитування з державного бюджету.

10) Відповідно до компетенції організовує виконання Конституції і Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та здійснює контроль за їх реалізацією.

11) Координує та аналізує діяльність підприємств торгівлі та побутового обслуговування населення, а також ринків з продажу продовольчих і непродовольчих товарів незалежно від форм власності.

12) Надає методичну, консультаційну допомогу підприємствам торгівлі та побутового обслуговування населення всіх форм власності з питань застосування правил торгівлі та побутового обслуговування населення, з інших питань, що належать до компетенції відділу.

13) Бере участь у координації роботи промислових підприємств, підприємств побутового обслуговування населення, розміщених на території об’єднаної територіальної громади, пов'язаної з розширенням виробництва і постачання товарів широкого вжитку, надання побутових послуг та насичення ними місцевого ринку.

14) Забезпечує реалізацію повноважень виконавчого комітету щодо здійснення контролю цін/тарифів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах, їх погодження та здійснення контролю за їх додержанням.

15) Бере участь у проведенні нарад, семінарів, громадських оглядів, конкурсів з питань діяльності суб’єктів підприємництва у сфері виробництва товарів та їх реалізації, у розвитку і впровадженні нових форм організації торгівлі та побутового обслуговування, підвищення рівня культури, які проводяться на території об’єднаної територіальної громади.  

16) Розробляє проект програми розвитку малого і середнього підприємництва, здійснює моніторинг її виконання.

17)  Бере участь у розроблені пропозицій щодо забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування.

18) Забезпечує нагляд за реалізацією проектів (програм) міжнародної технічної допомоги.

19)  Аналізує результати поточного або заключного моніторингу проектів (програм) міжнародної технічної допомоги.

20) Бере участь разом з іншими структурними підрозділами в реалізації державної зовнішньоекономічної політики в частині інтеграції України  у світову економіку та розширення економічного і соціального співробітництва з ЄС.

21) Забезпечує у межах своїх повноважень разом з іншими структурними підрозділами участь підприємств, організацій об’єднаної територіальної громади у виставково-ярмаркових заходах.

22) Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання виконавчому комітету.

23)  Бере участь у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.

24) Вносить пропозиції щодо проекту міського бюджету.

25) Готує пропозиції міській раді, виконавчому комітету, міському голові про залучення на договірних засадах підприємств, установ і організацій до участі в побутовому, торговельному та інших видах обслуговування населення, а також у створенні нових потужностей для випуску необхідної для населення продукції (робіт, послуг) та нарощуванні експортного потенціалу промислових підприємств об’єднаної територіальної громади.

26) Вживає заходів до розширення міжрегіональних та міжнародних економічних зв'язків.

27) Сприяє створенню і функціонуванню в об’єднаній територіальній громаді підприємств з іноземними інвестиціями, організації виробничої кооперації та інвестиційної діяльності за участю іноземних інвесторів, залученню в економіку об’єднаної територіальної громади додаткових матеріальних і фінансових ресурсів.

28) Розробляє проекти розпоряджень міського голови, рішень міської ради та виконавчого комітету.

29) Бере участь  у підготовці звітів міського голови для їх розгляду на сесії міської ради.

30) Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання та протидії корупції.

31) Розглядає в установленому законом порядку звернення громадян.

32) Опрацьовує запити і звернення депутатів Соледарської міської ради.

33) Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.

34)Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку, використання та передачу в архів документів.

35) Готує відповідно до своєї компетенції матеріали для надання адміністративних послуг.

36) Координує роботу виконавчого комітету та його структурних підрозділів щодо проведення процедур закупівлі за державні кошти товарів, робіт та послуг для потреб Соледарської міської ради (за винятком процедур, здійснення яких затверджується іншим розпорядником бюджетних коштів).

37) Здійснює передбачені законом інші галузеві повноваження.

 

ІV. Права працівників відділу

     13. Працівники відділу для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, мають право:

    1) Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою).

    2) Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів виконавчого комітету, підприємств, установ і організацій, незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, а від управління статистики - статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

    3)  Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи виконавчого комітету у відповідній галузі.

    4) Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів місцевого самоврядування, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

    5) Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

    6) Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом виконавчого комітету, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

V. Керівництво відділу 

    14. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою вустановленому законодавством порядку.

       1)  Начальник відділупрацює під безпосереднім керівництвомзаступника міського голови за розподілом обов’язків та:

- Здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію і результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці.

- Подає на затвердження міській раді Положення про відділ.

- Затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними.

- Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи виконавчого комітету.

- Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу.

- Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету,  сесіях міської ради питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень, бере участь у засіданнях виконавчого комітету та  міської ради.

- Представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету.

- Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку.

- Здійснює інші повноваження, визначені законом.

    2) У разі тимчасової відсутності начальника відділу виконання його обов’язків покладається на головного спеціаліста відділу.

 

VІ. Відповідальність посадових осіб відділу

     15.Працівники відділу несуть відповідальність за порушення трудової та виконавської дисципліни згідно з чинним законодавством.

 

Начальник відділу економічного

розвитку, торгівлі та інвестицій                                                І.І. Рудченко

 

 

Секретар міської ради                                                               С.М. Редченко

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

4 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

16.03.2017   № 7/4-122

м.Соледар

 

Про затвердження структури та загальної

чисельності працівників комунального

закладу «Соледарська міська бібліотека»

 

Розглянувши службову записку від 16.02.2017  №93/01-58директора комунального закладу «Соледарська міська бібліотека» Грунської В.В., відповідно до  Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010року  № 2456-VIзі змінами, Закону України від 27 січня 1995 року № 32/95  « Про бібліотеки та бібліотечну справу» зі змінами,Статуту комунального закладу «Соледарська міська бібліотека», затвердженого рішенням міської ради від 17.11.2016 № 6/94-1115, Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами,  міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити структуру та загальну чисельність працівників комунального закладу «Соледарська міська бібліотека»  з 01.04.2017 року у кількості 5 штатних одиниць ( додається).

 

2.Організаційне виконання цього рішення покласти на начальника відділу  бухгалтерського обліку та звітності Глущенко Т.І.

 

3.Контроль за  виконанням рішення покласти на постійну комісію  міської ради з питань економічної політики , бюджету та фінансів (Боровик).

 

 

Міський голова                                                                                                                 О.М.Степаненко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

16.03.2017 № 7/4-122

 

 

 Структура

та загальна чисельність  працівників комунального закладу « Соледарська міська бібліотека» з 01.04.2017 року у кількості 6 штатних одиниць

 

з/п

                       Найменування посади

 Кількість штатних  одиниць

1.

Керівник комунального закладу

1

2.

Бібліотекар 1-ої категорії

1

3.

Бібліотекар

2

4.

Прибиральник службових приміщень

1

 

                                      РАЗОМ

5

 

 

Керуючий справами виконкому                                                 Н.Л.Рогаченко

 

Секретар міської ради                                                                С.М.Редченко

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

4 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

16.03. 2017  № 7/4 - 124

м.Соледар

 

Про клопотання перед Бахмутською  районною радою про передачу (безоплатно) зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ,міст, що перебуває в управлінні Бахмутської районної ради (районної комунальної власності) до комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади цілісного майнового комплексукомунального закладу спортивно-оздоровчого профілю

 

Розглянувши лист Бахмутської районної ради від 03.02.2017 № 53/02-17  щодо необхідності ініціювання передачі (безоплатно) в комунальну власність Соледарської міської об’єднаноїтериторіальної громади зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні Бахмутської районної ради (районної комунальної власності) цілісного майнового комплексукомунального закладу спортивно-оздоровчого профілю, керуючись Законом України від 3 березня 1998 року № 147/98 – ВР “Про передачу об’єктів права державної і комунальної власності ”, Положенням про порядок передачі об’єктів права державної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року № 1482 з внесеними в нього змінами, ст.ст. 26,60  Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97 – ВР «Про місцеве самоврядування в Україні » із внесеними до нього змінами,  міська рада

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Клопотати перед Бахмутською  районною радою про передачу (безоплатно) зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні Бахмутської районної ради (районної комунальної власності)  до  комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади цілісного майнового комплексукомунального закладу спортивно-оздоровчого профілю «Стадіон «Соляник» (код ЄДРПОУ 36407940), який знаходиться за адресою: Донецька область, Бахмутський район, м. Соледар, вул. Паркова, буд. 2А.

 

2. Відділу з управління комунальною власністю (Чуйко) довести дане рішення до відома Бахмутської районної ради.   

 

    3. Організаційне виконання цього рішення покласти на начальника відділу з управління комунальною власністю Чуйко О.Г. .

 

                4. Контроль за  виконанням цього рішення покласти на постійні комісії  міської ради з питань   комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та зв’язку  (Ляшенко), з питань економічної політики, бюджету та фінансів (Боровик).

 

        

 Міський голова                                                                         О.М. Степаненко

 

               

Додаток  

 

до рішення  міської ради

 

                                                                            16.03.2017 № 7/4 -

                                                                                                          

ПЕРЕЛІК

майна цілісного майнового комплексу комунального закладу спортивно – оздоровчого профілю«Стадіон «Соляник» м. Соледару Бахмутської міської ради» (код згідно з ЄДРПОУ 36407940), що знаходиться за адресою: Донецька область, м. Соледар, вул.. Паркова, буд. 2-А, та пропонується до передачі (безоплатно) із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст що перебуває в управлінні Бахмутської районної ради (районної комунальної власності) до   комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади

 

№ з/п

Найменування

Рахунок

Інвентарний номер

Оди

ниця вимі- ру

Кіль

кість 

Вартість станом на 01.11.2016р., грн

 

 

Первісна  за одиницю

Первісна (загальна) вартість

Нарахована амортизація

Залишкова балансова вартість

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Стадіон, у т.ч.: футбольне поле (основне), кругова легкоатлетична бігова доріжка, сектор для стрибків в довжину, волейбольний майданчик, трибуни

103

10312102

шт..

1

344562,00

344562,00

308561,76

36000,24

2

Тир

103

10312103

шт.

1

12233,00

12233,00

12112,45

120,55

3

Адміністратив-на  будівля

103

10312104

шт..

1

127711,00

127711,00

114928,91

12782,09

4

Огорожа стадіону

103

10312105

шт..

1

53779,00

53779,00

53779,00   

0,00

5

Спортивний майданчик зі штучним покриттям

103

10312484

шт..

1

107870,00

107870,00

37614,22

70255,78

6

Поміст стадіону

104

10480068

шт..

1

8266,00

8266,00

8266,00

0,00

7

Комп’ютер I Celeron 2.67

104

10460004

шт..

1

4556,00

 

4556,00

4556,00

0,00

8

Зварювальний         апарат ТСД- 160/220

113

1137003

шт..

1

196,00

196,00

98,00

98,.00

9

Шафа     платяна     2-х створчата

113

1137004

шт..

1

49,00

49,00

24,00

25,00

10

Шафа  платяна  з антресоллю

113

1137005

шт..

1

73,00

73,00

36,00

37,00

11

Поливально      -      миюча установка

113

1137007

шт..

1

200,00

200,00

100,00

100,00

12

Поливально      -      миюча установка

113

1137008

шт..

1

200,00

200,00

100,00

100,00

13

Дерево береза

113

1137118

шт..

12

120,00

1440,00

720,00

720,00

14

Дерево каштан

113

1137119

шт..

25

90,00

2250,00

1125,00

1125,00

15

Дерево вишня

113

1137120

шт..

5

50,00

250,00

125,00

125,00

16

Дерево горіх

113

1137121

шт..

25

95,00

2375,00

1187,50

1187,50

17

Дерево клен

113

1137122

шт..

16

90,00

1440,00

720,00

720,00

18

Дерево липа

113

1137123

шт..

20

200,00

4000,00

2000,00

2000,00

19

Дерево абрикос

113

1137124

шт..

6

75,00

450,00

225,00

225,00

20

Дерево верба

113

1137125

шт..

3

110,00

330,00

165,00

165,00

21

Дерево тополь

113

1137126

шт..

3

100,00

300,00

150,00

150,00

22

Ялинка

113

1137127

шт..

9

174,00

1566,00

783,00

783,00

23

Замок навісний

221

221

шт..

1

50,37

50,37

0,00

0,00

24

Рукав напірний

221

221

м

94

1389,97

1389,97

0,00

0,00

25

Ножівка

221

221

шт..

1

28,00

28,00

0,00

0,00

26

Плоскогубці

221

221

шт..

1

20,00

20,00

0,00

0,00

27

Обценьки

221

221

шт..

1

25,00

25,00

0,00

0,00

28

Молоток

221

221

шт..

1

24,00

24,00

0,00

0,00

29

Викрутка + насадка

221

221

шт..

1

16,00

16,00

0,00

0,00

30

Кущоріз

221

221

шт..

1

130,00

130,00

0,00

0,00

31

Шпатель 80

234

234

шт..

1

12,00

12,00

0,00

0,00

32

Шпатель 250

234

234

шт..

1

26,00

26,00

0,00

0,00

33

Лопата кутова

234

234

шт..

1

82,00

82,00

0,00

0,00

34

Лопата копальна

234

234

шт..

1

54,00

54,00

0,00

0,00

35

Сапа

234

234

шт..

2

38,00

76,00

0,00

0,00

36

Провід ПВС 4х2,5

234

234

м

30

9,00

270,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

273

 

676299,34

547376,84

126719,16

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

4 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

16.03. 2017  №  7/4 - 125

м.Соледар

 

Про   затвердження   Положення   

про   відділ  з  управління   кому-

нальноювласністю Соледарської

міської ради 

 

У зв’язку зі змінами у структурі виконавчих органів та загальної чисельності апарата Соледарської міської ради об’єднаної територіальної громади, керуючись ст. 26, п.4 ст. 54  Закону України від 21.05.97 № 280/97 – ВР « Про місцеве самоврядування в Україні ” із внесеними до нього змінами,  міська рада

 

ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити Положення про відділ з управління комунальною власністю Соледарської міської ради (додається).

 

2. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Соледарської міської ради: від 25.10.2012 № 6/28-390 «Про затвердження Положення про відділ з управління комунальною власністю Соледарської міської ради» та від 28.11.2013  №  6/43-597 «Про внесення змін до Положення про відділ з управління комунальною власністю Соледарської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 25.10.2012 №6/28-390».

 

 

Міський голова                                                                      О.М. Степаненко

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення  міської ради

16.03.2017№ 7/4-125   

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з управління комунальною власністю

Соледарської міської ради

 

І. Загальні положення

 

      1. Відділ з управління комунальною власністю Соледарської міської ради (далі – відділ ) утворюється рішенням Соледарської міської ради відповідно  до  Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”. Відділ є виконавчим органом міської ради, підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим виконавчому комітету міської ради, міському голові та безпосередньо заступнику міського голови за розподілом обов’язків.

 

      2. Головною метою відділу є задоволення потреб територіальної громади  через надання якісних і доступних послуг громадянам та юридичним особам.

 

3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України , законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання і протидії корупції» «Про передачу об’єктів права державної і комунальної власності», «Про приватизацію майна державних підприємств», «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», «Про оренду державного  та комунального майна», Житловим кодексом Української РСР, актами Президента України , Кабінету Міністрів України, Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок; Інструкцією з діловодства Соледарської міської ради та її виконавчих органів; регламентами Соледарської міської ради та її виконавчих органів, рішеннями Соледарської  міської ради і її виконавчого комітету, розпорядженнями Соледарського міського голови,  цим Положенням та іншими нормативно - правовими актами, що регламентують діяльність у межах наданих повноважень.

 

4. Положення про відділ, яким регулюється  його організаційно-правовий статус,  штатна чисельність відділу затверджуються рішенням Соледарської міської ради; структура та фонд оплати праці відділу затверджується розпорядженням міського голови.

 

5. Загальна чисельність відділу становить – 3 шт. одиниці:

начальник відділу    - 1 шт. од.

головний спеціаліст  - 1 шт. од.

спеціаліст І категорії - 1 шт. од.

 

6. Працівники відділу призначаються на посаду і звільняються з посади за розпорядженням міського голови в установленому законодавством порядку.

 

7.  Посадові інструкції працівників відділу, у тому числі начальника, розробляються начальником відділу та затверджуються заступником міського голови за розподілом обов’язків.

 

8. Відділ правами юридичної особи не володіє, не має свого бланку та печатки. Для листування з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, організаціями, установами, підприємствами, громадянами тощо використовується бланк Соледарської міської ради; для скріплення підпису посадових осіб відділу використовується кругла печатка загального відділу або гербова печатка Соледарської міської ради в залежності від статусу документа.

 

9. Ліквідація та реорганізація відділу здійснюється на підставі рішення Соледарської  міської ради .

 

10. Повне найменування відділу: Відділ з управління комунальною власності Соледарської міської ради.

 

11. Юридична адреса відділу: 84545, Україна, Донецька область, Бахмутський район,  м. Соледар, вул. Паркова, 3-А.

тел. 44-30-06, 44-20-37, факс 44-20-65, адреса електронної пошти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

 

ІІ. Основні завдання відділу

 

12. Реалізація державної політики та політики органів місцевого самоврядування на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади  у сфері управління комунальною власністю; обліку та розподілу житла.

 

ІІІ. Функції  відділу

 

13. Надання :

1) адміністративних послуг:

видача довідки про перебування (неперебування) на квартирному обліку при Соледарській міській раді;

взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов при Соледарській міській раді;

зняття громадян з обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов при Соледарській міській раді;

внесення змін до облікових справ громадян;

надання дозволу громадянам на зміну договорів найму на житлові приміщення;

надання житлових приміщень громадянам;

включення (виключення) квартир до (з) числа службових;

затвердження спільних рішень адміністрацій та профспілок щодо заселення службового житлового приміщення;

надання дозволу громадянам на обмін житлових приміщень;

надання дозволу громадянам на бронювання житлового приміщення;

2) консультації громадянам з питань, що належать до компетенції відділу;

3) методичної допомоги  окремим суб’єктам господарювання з питань ефективного використання об’єктів права комунальної власності та житлового законодавства.

 

          14.Здійснення:

         1) повноважень з обліку та розподілу житла:

         облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, проведення щорічної перереєстрації,  подання інформації для внесення до Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов у порядку, визначеному законодавством;

          організація роботи  комісії з житлових питань  при   Соледарській міській раді;

          підготовка проектів рішень   виконавчого комітету Соледарської міської ради щодо прийняття громадян на квартирний облік при  Соледарській міській раді, надання та обмін жилих приміщень у житлових будинках (гуртожитках), які є комунальною власністю Соледарської міської  об’єднаної територіальної громади, включення (виключення) жилих приміщень з числа службових, зміни договору найму, бронювання житлового приміщення та інші;

           контроль за станом квартирного обліку та додержанням житлового законодавства на підприємствах, в установах та організаціях, розташованих на території  Соледарської міської  об’єднаної територіальної громади, незалежно від форм власності;

          перевірка квартирних справ;

          обстеження житлово-побутових умов громадян;

          оформлення та видача ордерів на заселення житлової площі в будинках та гуртожитках комунальної власності, ведення обліку видачі ордерів.

 

2)  повноважень з питань орендних відносин:

внесення пропозицій щодо надання в оренду за конкурсом нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень) для більш повного задоволення потреб об’єднаної територіальної громади;

організація та проведення конкурсів на право  оренди об’єктів права комунальної власності;

підготовка проектів договорів оренди  об’єктів права комунальної власності;

 передача в оренду об’єктів права комунальної власності відповідно до укладених  договорів;

контроль разом з балансоутримувачами  за виконанням договорів оренди та надходженням орендних платежів.

 

3)  повноважень з питань приватизації та відчуження об’єктів права комунальної власності:

підготовка та внесення на розгляд  міської ради питань щодо переліку об’єктів права комунальної власності, що підлягають та не підлягають приватизації, порядку та умов відчуження комунального майна, звітів про хід та результати приватизації (відчуження) об’єктів права комунальної власності;

внесення пропозицій щодо створення конкурсних комісій для продажу об’єктів права комунальної власності та конкурсному відбору суб’єктів оціночної діяльності для незалежної оцінки об’єктів приватизації;

організація роботи по підготовці об’єктів до приватизації і проведення відчуження (приватизації)  об’єктів права комунальної власності в порядку, визначеному міською радою згідно з чинним законодавством;

організація та проведення конкурсів суб’єктів оціночної діяльності, аукціонів і конкурсів по відчуженню, приватизації об’єктів права комунальної власності;

підготовка проектів договорів купівлі-продажу об’єктів та їх укладання;

контроль та забезпечення надходжень коштів, отриманих від приватизації об’єктів права комунальної власності до міського бюджету;

ведення обліку об’єктів приватизації;

здійснення постприватизаційного контролю.

 

4)  повноваження з питань управління майном, що перебуває у комунальної власності:

облік комунального майна, внесення пропозицій щодо змін і доповнень до переліку об’єктів права комунальної власності, створення та ведення  інфор-маційної бази з питань комунальної власності;

організація, в разі необхідності, роботи по проведенню інвентаризації комунального майна;

контроль за збереженням, ефективністю та раціональністю використання майна комунальної власності, переданого в господарське ведення або оперативне управління підприємств, організацій, установ територіальної громади м. Соледара;

         облік підприємств, установ та закладів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади;

внесення на розгляд  міської ради  пропозицій щодо списання основних засобів, які знаходяться на балансі комунальних підприємств, закладів, установ, та є комунальною власністю Соледарської міської  об’єднаної територіальної громади;

внесення на розгляд  міської рад пропозицій щодо передачі об’єктів комунальної власності з балансу на баланс та в постійне або тимчасове користування підприємств, закладів, установ комунальної власності;

приймання-передача у комунальну власність Соледарської міської  об’єднаної територіальної громади майна державної та інших форм власності та навпаки;

підготовка проектів контрактів з керівниками комунальних підприємств.

 

15. Ведення:

1)  реєстру об’єднань співвласників багатоквартирного будинку ;

2) реєстру безхазяйного майна та відумерлої спадщини.

3) підготовки регуляторних актів та відстеження їх виконання;

4) своєчасного розміщення матеріалів з питань, що входять до повноважень відділу, на офіційному веб-сайті Соледарської міської ради;

 

16. Організація роботи з надання методичної допомоги ініціативним групам по створенню об’єднань співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ).

 

17. Забезпечення:

1) конфіденційності та захисту персональних даних працівників відділу та заявників, інформування або повідомлення про дії з персональними даними суб'єкта персональних даних згідно вимог чинного законодавства;

2) в установленому законодавством порядку  доступу  до публічної інформації.

 

          18.Складання:

          1) статистичних звітів;

2) звітів та довідок з питань діяльності відділу у визначений термін за встановленою формою.

 

ІV. Права працівників відділу

 

         19. Працівники відділу у межах компетенції мають право:

підписувати, узгоджувати, посвідчувати, візувати документи;

представляти міську раду в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, правоохоронних органах,   установах , організаціях , на підприємствах за дорученням керівництва міської ради ;

одержувати в установленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій необхідну інформацію, а у разі потреби -   відповідні документи;

здійснювати перевірки  підприємств, установ та організацій за дорученням керівництва міської ради;

проводити в установленому порядку наради та інші заходи;

вносити на розгляд керівництва міської ради пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу ;

брати участь у роботі сесій міської ради, засіданнях виконкому, нарадах та інших заходах, що проводяться міською радою та її виконавчими органами.

 

V. Організація роботи відділу

 

20. Робота відділу ведеться :

згідно з квартальними та місячними планами, що складаються на основі перспективних та квартальних планів роботи міської ради та її виконкому, доручень керівництва, функцій відділу;

згідно з номенклатурою справ відділу, інструкцією з ведення діловодства Соледарської міської ради та її виконавчих органів.

 

21. Відділ очолює начальник, який здійснює керівництво діяльністю відділом і виконує функції керування документацією, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та за забезпечення дотримання встановленого порядку роботи з документами в міській раді, згідно з посадовою інструкцією.

 

VІ. Взаємодія відділу

 

22. При вирішенні питань у межах наданих повноважень взаємодіє з:

1) керівництвом міської ради щодо отримання доручень та надання аналітичних/інформаційних матеріалів; підготовки проектів організаційно-розпорядчих документів;

2)   виконавчими органами Соледарської міської ради:

загальним відділом  щодо розгляду звернень громадян, запитів на публічну інформацію; участі в особистому прийомі громадян міським головою, у засіданнях виконкому, нарадах та інших заходах; виконання контрольних документів; складання номенклатури справ, ведення діловодства та архівної справи;

організаційним відділом щодо щомісячного планування роботи відділу, участі у сесіях міської ради, нарадах та інших заходах;

кадровою службою щодо формування кадрового резерву, проведення щорічної оцінки, атестації, підвищення кваліфікації; декларування доходів; оформлення відпусток, відряджень;

відділом бухгалтерського обліку та звітності щодо матеріально-технічного забезпечення, проведення інвентаризації, списання та руху майна комунальної власності (приймання-передавання) ;

відділом економічного розвитку, торгівлі та інвестицій щодо подання пропозицій для складання міських програм соціально-економічного розвитку, звітів та інформації про виконання  програми соціально-економічного розвитку;

юридичним відділом у процесах погодження проектів рішень міської ради, її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови, з питань здійснення  договірної та претензійно-позовної роботи;

3) старостами сіл та селищ Соледарської міської  об’єднаної територіальної громади з питань роботи відділу;

4) іншими виконавчими органами міської ради, органами державної виконавчої влади, правоохоронними органами, підприємствами , організаціями та установами комунальної власності, а також з іншими підприємствами незалежно від форм власності щодо обміну інформацією та відповідною документацією в процесі виконання доручень керівництва Соледарської міської ради.

 

VІІ. Відповідальність працівників відділу

 

23. Працівники відділу несуть відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих їм прав, порушення норм етики поведінки посадової особи органів місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.

 

24. За порушення трудовоїта виконавської дисципліни працівники відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

 

 

Начальник відділу з управління

комунальною власністю                                                                       О.Г. Чуйко

                           

Секретар міської ради                                                                        С.М.Редченко

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

4 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

16.03. 2017 № 7/4-126

м. Соледар

 

Про  надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності Соледарської  міської   об’єднаної  територіальної   громади  в  оренду   гр.Барільніковій С.І.

 

Розглянувши заяву, надану  гр. Барільніковою С.І., домашня адреса: вул. Носова, ХХХХ м. Соледар,  Бахмутського району, Донецької області від 22.02.2017 №319/01-46, на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних  ділянок  загальною  площею 0,0591 га із  земель житлової та громадської  забудови комунальної власності м.Соледара Соледарської міської об’єднаної територіальної  громади, у тому числі: 0,0209 га за адресою: вул.Чернишевського, ХХХХ, м.Соледар, Бахмутського району Донецької області, 0,0382 га за адресою: вул.Соледарська,ХХХХ, м.Соледар, Бахмутського району Донецької області із  земель житлової та громадської  забудови комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної  громади для  будівництва та обслуговування будівель торгівлі (В.03.07) в оренду терміном на 10 років, документи, підтверджуючі право власності на об’єкти нерухомого майна (витяги про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 24.03.2005 №601812 та від 30.05.2006 №14919419), керуючись ст.12, 93, 124, 125, 126  Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року № 2768-ІІІ, Законом України «Про оренду землі»,  Законом України від 21 травня 1997 року  №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними змінами і доповненнями, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Надати дозвіл гр. Барільніковій Світлані Іванівні (інн ХХХХ), домашня адреса: вул. Носова, ХХХХ, м. Соледар,  Бахмутського району, Донецької області, на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних  ділянок  загальною  площею 0,0591 га, у тому числі: 

- 0,0209 га за адресою: вул.Чернишевського,ХХХХ, м.Соледар, Бахмутського району, Донецької області,

- 0,0382 га за адресою: вул.Соледарська,ХХХХ, м.Соледар, Бахмутського району, Донецької області

із  земель житлової та громадської  забудови комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної  громади для  будівництва та обслуговування будівель торгівлі (В.03.07) в оренду терміном на 10 років.

 

2.Рекомендувати гр. Барільніковій С.І. замовити розробленняпроекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки суб’єкту господарювання, який має право виконувати даний вид робіт відповідно до  закону.  

3.Контроль за виконанням  рішення покласти  на постійну комісію  міської ради з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв'язку(Ляшенко).

 

Міський голова                                                                         О.М.Степаненко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

4 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

16.03.2017  № 7/4-127

м. Соледар  

 

Про   оголошення   конкурсу     з

визначення офіційної символіки

Соледарської міської об’єднаної

територіальної громади

         

          З метою збереження історичних, культурних, соціально-економічних та інших місцевих особливостей і традицій Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, сприяння розвитку туризму та визначення найкращих конкурсних робіт із створення офіційної символікиСоледарської міської об’єднаної територіальної громади, керуючись ст.ст. 22,26 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Оголосити конкурс з визначення офіційної символіки Соледарської міської об’єднаної територіальної громади.

 

2. Утворити конкурсну комісію для проведення конкурсу з визначення офіційної символіки Соледарської міської об’єднаної територіальної громади у складі згідно з додатком 1.

 

3. Затвердити Положення про проведення конкурсу з визначення офіційної символіки Соледарської міської об’єднаної територіальної громади (додаток 2).

 

4. Встановити, що дане рішення набирає чинності з 01.04.2017 року.

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань законності, депутатської діяльності, етики (Біленко), секретаря міської ради Редченко С.М.

 

 

Міський голова                                                                              О.М.Степаненко

 

 

 

Додаток  1                                                       

            до рішення міської ради

                                                                                                               16.03.2017  № 7/4-127

Склад

конкурсної комісії для проведення конкурсу з визначення офіційної символіки Соледарської міської об’єднаної територіальної громади

 

Голова комісії:

Редченко                                   - секретар міської ради

Світлана Миколаївна       

секретар комісії:

Кононченко                           - начальник організаційного відділу

Ольга Станіславівна            

                                                  Члени комісії:

Безвесільний                          - виконуючий обов’язки старости;

Олександр Валерійович

 

Безсмертна                                      - виконуючий обов’язки старости;

Лариса Вікторівна

 

Біленко                                  - голова постійної комісії  міської ради з

Сергій Миколайович            питань законності, депутатської діяльності, етики

 

Боровікова                                      - виконуючий обов’язки старости;

Оксана Василівна

 

Борщевський                         - виконуючий обов’язки старости;

Микола Семенович

 

Грунська                                - керівник Соледарської міської бібліотеки;

Вікторія Вікторівна    

 

Заікіна                                    - виконуючий обов’язки старости;

Ірина Леонідівна

 

Мороз                                    - виконуючий обов’язки старости;

Юрій Митрофанович

 

Рагоза                                    - заступник міського  голови з питань житлово-

Ольга Олександрівна            комунального господарства;

Смага                                     -  директор Соледарської ЗОШ № 13;

Галина Леонідівна               

 

Соколенко                             - начальник відділу містобудування,архітектури

Ірина Миколаївна                 та капітального будівництва Соледарської міської

ради;

 

Точений                                 - виконуючий обов’язки старости;

Дмитро Сергійович

 

Федорова                               - виконуючий обов’язки старости;

Ірина Миколаївна

 

Чернова                                 - виконуючий обов’язки старости;

Олена Іванівна

 

                                                                 

Спеціаліст-юрисконсульт                                                              М.С.Нікітіна

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                С.М.Редченко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

4 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

16.03.2017 № 7/4-128

м. Соледар

 

Про затвердження розпоряджень

міського     голови      з       питань

перерозподілу      та       виділення

додаткових асигнувань  за період

з 03.02.2017  по  03.03.2017

 

         Розглянувши службову записку від 03.03.2017 № 436 /01-46 начальника відділу бухгалтерського  обліку та звітності Глущенко Т.І., керуючись ст.ст. 26, 65 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

          Затвердити розпорядженняміськогоголови з питаньперерозподілу та виділення додаткових асигнувань за період з 03.02.2017по 03.03.2017 (додається).

 

 

Міський голова                                                                          О.М.Степаненко                                                                                  

 

 

                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                                       Рішення міської ради

                                                                                      16.03.2017 № 7/ 4-128

ПЕРЕЛІК

розпоряджень міського голови з питань перерозподілу та виділення  додаткових асигнувань за період з 03.02.2017 по 03.03.2017

 

1. Від 03.02.2017 № 36р „Про виділення коштів для проведення заходів, присвячених 74-ій річниці боїв за визволення міста Соледар від німецько-фашитських загарбників”

2.  Від 06.02.2017 № 17ра „Про преміювання працівників апарату, відділів служб Соледарської міської ради за січень місяць 2017року.”

3.  Від 06.02.2017 № 18ра „Про преміювання працівників сільських рад за січень місяць 2017року.”

4. Від 07.02.2017 № 37р „Про виділення коштів на придбання подарункових наборів для проведення заходів до Дня святого Валентина у м.Соледарі у 2017 році”.

5. Від 07.02.2017 № 38р „Про виділення коштів на придбання подарункових наборів для проведення розважальних заходів до свята Масляної у м.Соледарі у 2017 році”.

6. Від 09.02.2017 №21ра „Про  надання матеріальної допомоги”.

7. Від 10.02.2017 № 42р „Про надання у лютому місяці 2017 року грошової допомоги на поховання”.

8. Від 10.02.2017 № 43р „Про виділення коштів для проведення заходів, з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав”.

9.Від 10.02.2017 №  44р „Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017 рік”.”.

10. Від 13.02.2017 № 45р „Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2017 рік”.

11. Від 15.02.2017 № 23ра „Про преміювання працівників апарату, відділів служб Соледарської міської ради за лютий місяць 2017року.”

12.  Від 15.02.2017 № 24ра „Про преміювання працівників сільських рад за лютий місяць 2017року.”

13. Від 15.02.2017 № 25ра „Про виплату грошової компенсації  працівникам та вихідної допомоги”.

14.Від 16.02.2017 № 47р „Про внесення змін в обсяги видаткової та доходної частин загального фонду міського бюджету м.Соледара на 2017 рік”.

15.       Від 16.02.2017 № 48р „Прозатвердження штатного розпису, розрахунку до штатного розпису міської ради з 01 березня 2017року”.

16.       Від 16.02.2017 № 26ра „Про виплату грошової компенсації  працівникам”.

17.       Від 16.02.2017 № 27ра „Про виплату грошової компенсації  працівникам”.

18.       Від 16.02.2017 № 28ра „Про виплату грошової компенсації  Іващенко Н.В.”.

19.       Від 16.02.2017 № 29ра „Про виплату грошової компенсації  працівникам”.

20.       Від 20.02.2017 № 31ра „Про преміювання Рогаченко Н.Л. до ювілейної дати з дня народження”.

21.Від 24.02.2017 № 51р „Про надання у лютому місяці 2017 року грошової допомоги на поховання”.

22.Від 27.02.2017 № 32ра „Про виплату грошової компенсації  та вихідної допомоги працівникам”.

23.Від 27.02.2017 №33ра „Про виплату грошової компенсації  Огуєвій К.В”.

24.Від 27.02.2017 № 34ра „Про виплату щомісячної надбавки за вислугу років Лунякіній К.В.”

25.Від 03.03.2017 № 54р „Про виділення коштів для проведення заходів з нагоди Міжнародного жіночого дня”.

 

 

 

Начальник відділу

бухгалтерського обліку та звітності                                       Т.І.Глущенко

 

 

Секретар міської ради                                                              С.М.Редченко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

4 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

16.03. 2017 № 7/4-129

м. Соледар

 

Про припинення права постійного         

користування земельними ділянками                                                                                                                            

 

Розглянувши зверненняУправління освіти Бахмутської міської радищодо припинення права постійного користування земельними ділянками по вул. 60 років Жовтня (після перейменування– вул.Преображенська, 10), вул.Червонофлотська, 6, м.Соледар та надані документи; ураховуючи державні акти на право постійного користуванняземельними ділянками серія ХХ № ХХХХХХ від 07.04.2010 №ХХ, серія ХХ № ХХХХХХ від 07.04.2010 №ХХ, серія ХХ №ХХХХХХ від 07.04.2010 №ХХ, рішення Бахмутської міської ради від 26.10.2016 №6/93-1687 «Про клопотання перед Бахмутською районною радою про прийняття до районної комунальної власності цілісних майнових комплексів комунальних закладів освіти», від 30.11.2016 №7/14-150 «Про прийняття (безоплатно) із комунальної власності територіальної громади м.Бахмут до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні Бахмутської районної ради, цілісних майнових комплексів комунальних закладів освіти», від 24.12.2016 №6/95-1718 «Про передачу до районної комунальної власності цілісних майнових комплексів комунальних закладів освіти», керуючись Законом України від 03 березня 1998 року №147/98-ВР «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» із внесеними до нього змінами, постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 №1482 «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» із внесеними до неї змінами,   відповідно до ст.ст. 12, 122, 141 Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року № 2768-ІІІ, керуючись Законом України від 21 травня 1997 року  №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними змінами і доповненнями, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.  Припинити відділу освіти Артемівської міської радиправо постійного користування:

 

- земельною ділянкою площею1,1321 га по вул. 60 років Жовтня (після перейменування – вул.Преображенська, 10)  Соледарськоїзагальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №13, підтверджене Державним актом на право постійного користування земельною ділянкою серія ХХ № ХХХХХХ від 07.04.2010 №ХХ;

- земельною ділянкою площею  0,5491 га по вул. 60 років Жовтня (після перейменування – вул.Преображенська,10)  Соледарськоїзагальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №13, підтверджене Державним актом на право постійного користування земельною ділянкою серія ХХ № ХХХХХХ від 07.04.2010 №ХХ;

- земельною ділянкою площею 3,6000 га по вул. Червонофлотській,6 Соледарськоїзагальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №14, підтверджене Державним актом на право постійного користування земельною ділянкою серія ХХ № ХХХХХХ від 07.04.2010 №ХХ.

 

2.  Державні акти на право постійного користуванняземельними ділянками ділянками серія ХХ № ХХХХХХ від 07.04.2010 №ХХ, серія ХХ № ХХХХХХ від 07.04.2010 №ХХ, серія ХХ №ХХХХХХ від 07.04.2010 №ХХ визнати такими, що втратили чинність.

 

3.   Управліннюосвіти Бахмутської міської ради(Рубцова)зареєструвати припинення права постійного користування земельними ділянками комунальної власності згідно з чинним законодавством України.

 

4.  Управліннюосвіти Бахмутської міської ради (Рубцова ) повернути Державні акти на право постійного користування земельними ділянками ділянками серія ХХ № ХХХХХХ від 07.04.2010 №ХХ, серія ХХ № ХХХХХХ від 07.04.2010 №ХХ, серія ХХ №ХХХХХХ від 07.04.2010 №ХХ до Міськрайонного  управління у Бахмутському районі та м.Бахмуті  Головного управління Держгеокадастру у Донецькій області.

 

5.  Рекомендувати Міськрайонному  управлінню у Бахмутському районі та м.Бахмуті  Головного управління Держгеокадастру  у Донецькій області внести відповідні зміни до державного реєстру земель.

 

6.  Організаційне виконання рішення покласти на відділ земельних ресурсів Соледарської міської ради(Танімова).

 

7.Контроль за виконанням рішення покласти  на постійну комісію  міської ради з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв'язку(Ляшенко), заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Рагозу О.О.

  
 

Міський голова                                                                         О.М.Степаненко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

4 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

16.03.2017  № 7/4-130

м. Соледар

 

РІШЕННЯ СЕСІЇ №130 ВІД 16.03.2017

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

4 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

16.03.2017  № 7/4-137

м. Соледар

 

Про   внесення    змін  до рішення

міської       ради   від      25.12.2016

№7/1-14 „Про бюджет об’єднаної

територіальної громади на  2017 рік”

 

На виконання рішення міської ради від 16.03.2017 року 7/4-133 „Про дачу згоди на виділення Соледарському комунальному підприємству „Водоканал” поточних трансфертів із бюджета міської об’єднаної територіальної громади на організацію господарської діяльності” та розглянувши службові записки від 15.03.2017 № 496/01-46, № 497/01-46, № 499/01-46, № 500/01-46 заступника міського голови  з питань житлово-комунального господарства Рагози О.О., від 15.03.2017 № 505/01-46 секретаря міської ради Редченко С.М., від 15.03.2017 № 512/01-46  керуючого справами виконкому Рогаченко Н.Л. та  відповідно до ст. 52, ст. 72, п. 8 ст. 78 Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 року № 2456-VI із внесеними до нього змінами та з урахуванням вимог ст.26 Закона України від 21травня 1997 року № 280/97-ВР „Про місцеве самоврядування в Україні”, із внесеними до нього змінами, міська рада

       

ВИРІШИЛА :

 

         1. Внести наступні зміни до рішення міської ради від 25.12.2016 № 7/1 - 14 „Про бюджет об’єднаної територіальної громади на 2017 рік”

          1)  в підпункті  пункту 1 рішення замінити відповідно:

         цифри 115 874,3 на цифри 123 174,3;

         цифри 122 015,655 на цифри 130 428,534;

         цифри 115 827,140 на цифри  124090,019;

         цифри 6 188,515на цифри 6 338,515.

  

 2) в підпункті  пункту 1 рішення викласти в редакції:

 дефіцит загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 915,719 тис.грн.,напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади до бюджету розвитку спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 5 213,465 тис.грн., вільний залишок коштів загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 6129,184 тис. грн. (додаток 2 до рішення).

 

         3) в підпункті  пункту 1 рішення викласти в редакції:

 профіцит спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі

 5 213,465 тис. грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади до бюджету розвитку спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 5 213,465 тис. грн., (додаток 2 до рішення).

 

          4) внести наступні зміни в додаток 3 до рішення:

           збільшити планові призначення загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громадина загальну суму 7702,339тис. грн., у тому числі по кодах програмної класифікації видатків:

          0113400”Інші видатки на соціальний захист населення” на суму - 23,1 тис.грн, а саме 12,0 тис.грн на виплату матеріальної допомоги громадянам, досягших 100 років(2 чол.*500 грн.*12 міс.) та 11,1 тис.грн. матеріальна допомога ювілярам учасникам ВВВ (54 чол.*150 грн), учасникам бойових дій ВВВ, інвалідам ВВВ та прирівняних до них категорій (20 чол.*150 грн);

         0118800”Інші субвенції” на суму - 7 240,399 тис.грн, а саме 9,999 тис.грн на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію спортивного майданчика зі штучним покриттям Соледарської ЗОШ І-ІІІ ступенів №13 Бахмутської районної ради Донецької області;111,224 тис.грн- на утримання фахівців із соціальної роботи Соледарської отг  у т.ч.заробітна плата-90,736 тис.грн, нарахування на заробітну плату- 19,968 тис.грн, видатки на відрядження-0,52 тис.грн;119,176-для виплати заробітної плати  та нарахування на оплату праці тренерам- викладачам -109,302 тис.грн та 9,874 тис.грн-на харчування учасникам обласних змагань; 7000,0 тис.грн-субвенція на створення умов для захисту населення від надзвичайних ситуацій на території ОТГ );

         0114060”Бібліотеки” на суму - 131,0 тис.грн для виплати заробітної плати у сумі 107,0 тис.грн та нарахування на заробітну плату-24,0 ти.грн;

         0118700”Інші додаткові дотації” на суму - 300,00 тис.грн на влаштування основи під укладку штучного покриття для сучасних спортивних майданчиків на території опорного загальноосвітнього навчального закладу;

          0114030 „Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи” на суму –7,84 тис.грн для придбання квіткової продукції для святкування Міжнародного жіночого дня;

 

Збільшити планові призначення спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади по коду програмної класифікації видатків 0114090 ”Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу” на суму - 150,0, тис.грн на капітальний ремонт приміщень сільського будинку культури за адресою: с.Міньківка, вул.Залісна,б.126 Бахмутського району Донецької області”.

          

Збільшити планові призначення одержувачу коштів міського бюджету м.Соледара Соледарському комунальному підприємству „Водоканал”(Чуйко) загального фонду міського бюджету м.Соледара по коду програмної класифікації видатків 0116052 „ Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства” на суму - 260.54 тис.грн., а саме поточні трансферти на організацію господарської діяльності;

 

       Збільшити планові призначення одержувачу коштів міського бюджету м.Соледара-Соледарському комунальному підприємству „Ремонтник”(Батичко) загального фонду міського бюджету м.Соледара по коду програмної класифікації видатків 0116010 „Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства” на суму -  300,0 тис.грн. для фінансової підтримки господарської діяльності СК ВРЖП „Ремонтник”;

 

          2. Додатки 1-4 до рішення від 25.12.2016 № 7/1-14 „Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2017 рік” викласти в новій редакції (додається).

 

          3. Організаційне забезпечення виконання цього рішення покласти на начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Глущенко Т.І.

 

          4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову Степаненка О.М., постійну комісію міської ради з питань економічної політики, бюджету та фінансів (Боровик).

 

 

Міський голова                                                                                  О.М.Степаненко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

4 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

16.03. 2017 № 7/4-129

м. Соледар

 

Про припинення права постійного         

користування               земельними

ділянками                                                                                                                                            

 

Розглянувши зверненняУправління освіти Бахмутської міської радищодо припинення права постійного користування земельними ділянками по вул.ХХХХ (після перейменування – вул.ХХХХ), вул.Червонофлотська, ХХХХ, м.Соледар та надані документи; ураховуючи державні акти на право постійного користуванняземельними ділянками серія ЯЯ № 060631 від 07.04.2010 №031014700001, серія ЯЯ № 060632 від 07.04.2010 №031014700003,  серія ЯЯ №060634 від 07.04.2010 №031014700002, рішення Бахмутської міської ради від 26.10.2016         №6/93-1687 «Про клопотання перед Бахмутською районною радою про прийняття до районної комунальної власності цілісних майнових комплексів комунальних закладів освіти», від 30.11.2016 №7/14-150 «Про прийняття (безоплатно) із комунальної власності територіальної громади м.Бахмут до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні Бахмутської районної ради, цілісних майнових комплексів комунальних закладів освіти», від 24.12.2016 №6/95-1718 «Про передачу до районної комунальної власності цілісних майнових комплексів комунальних закладів освіти», керуючись Законом України від 03 березня 1998 року №147/98-ВР «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» із внесеними до нього змінами, постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 №1482 «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» із внесеними до неї змінами,   відповідно до ст.ст. 12, 122, 141 Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року № 2768-ІІІ, керуючись Законом України від 21 травня 1997 року  №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними змінами і доповненнями, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.  Припинити відділу освіти Артемівської міської радиправо постійного користування:

 

 

- земельною ділянкою площею1,1321 га по вул.ХХХХ (після перейменування – вул.ХХХХ)  Соледарськоїзагальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №13, підтверджене Державним актом на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ № 060631 від 07.04.2010 №031014700001;

- земельною ділянкою площею  0,5491 га по вул.ХХХХ (після перейменування – вул.ХХХХ)  Соледарськоїзагальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №13, підтверджене Державним актом на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ № 060632 від 07.04.2010 №031014700003;

- земельною ділянкою площею  3,6000 га по вул.ХХХХ Соледарськоїзагальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №14, підтверджене Державним актом на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ № 060634 від 07.04.2010 №031014700002.

 

2.  Державні акти на право постійного користуванняземельними ділянками серія ЯЯ № 060631 від 07.04.2010 №031014700001, серія ЯЯ        № 060632 від 07.04.2010 №031014700003,  серія ЯЯ №060634 від 07.04.2010 №031014700002 визнати такими, що втратили чинність.

 

3.   Управліннюосвіти Бахмутської міської ради(Рубцова)зареєструвати припинення права постійного користування земельними ділянками комунальної власності згідно з чинним законодавством України.

 

4.  Управліннюосвіти Бахмутської міської ради (Рубцова ) повернути Державні акти на право постійного користування земельними ділянками серія ЯЯ № 060631 від 07.04.2010 №031014700001, серія ЯЯ  № 060632 від 07.04.2010 №031014700003, серія ЯЯ №060634 від 07.04.2010 №031014700002 до Міськрайонного  управління у Бахмутському районі та м.Бахмуті  Головного управління Держгеокадастру  у Донецькій  області.

 

5.  Рекомендувати Міськрайонному  управлінню у Бахмутському районі та м.Бахмуті  Головного управління Держгеокадастру  у Донецькій області внести відповідні зміни до державного реєстру земель.

 

6.  Організаційне виконання рішення покласти на відділ земельних ресурсів Соледарської міської ради(Танімова).

 

7.Контроль за виконанням  рішення покласти  на постійну комісію  міської ради з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв'язку(Ляшенко), заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Рагозу О.О.

  
 

Міський голова                                                                        О.М.Степаненко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

4 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

16.03.2017 № 7/4 -  131  

м. Соледар

 

Про дачу згоди на співфінансування проекту «Реконструкція нежитлової  будівлі під Центр надання адміністративних та соціальних послуг Соледарської міської об’єднаної територіальної громади» для участі у конкурсному відборі інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2017 році.

 

      Розглянувши службову записку від 15.03.2017 № 477/01-46     заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Рагози О.О. щодо необхідності виділення коштів з бюджету громади на  співфінансування витрат на реалізацію проекту, враховуючи вимоги    конкурсу інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що будуть у 2017 році фінансуватися за  рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, з метою залучення державних коштів на виконання робіт з реконструкції нежитлової  будівлі під Центр надання адміністративних та соціальних послуг Соледарської міської об’єднаної територіальної громади,  відповідно до листа від 04.01.2017 №05/16я-0004 голови Донецької облдержадміністрації «Про проведення конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів»,  керуючись    ст.26 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97 – ВР « Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Дати згоду на співфінансування з бюджету міської об’єднаної територіальної громади проекту «Реконструкція нежитлової  будівлі під Центр надання адміністративних та соціальних послуг Соледарської міської об’єднаної територіальної громади»  у розмірі   2205,0 тис.гривень    для участі у конкурсному відборі інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2017 році.

 

2.Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Глущенко) передбачити дані видатки у   бюджеті міської  об’єднаної  територіальної громади   на 2017 рік.

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Соледарської міської ради   з питань економічної політики, бюджету і фінансів (Боровик), секретаря міської ради  Редченко С.М.

 

 

Міський голова                                                                            О.М.Степаненко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

4 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

16.03.2017 № 7/4 - 132

м. Соледар

 

Про клопотання  перед Бахмутською районною радою  Донецької області щодо зміни підпорядкування смт.Красна гора, встановлення і       зміни  меж  Бахмутського району  

 

Розглянувши    рішення Бахмутської міської ради від 25 січня 2017 року №6/97-1770 «Про внесення змін до рішення Бахмутської міської ради від 05.08.2016 №6/89-1612», враховуючи лист   Бахмутської міської ради   від 13 січсня 2017 року №01/09-24  про   розгляд на сесії міської ради  питання щодо клопотання перед Донецькою обласною державною адміністрацією, Донецькою обласною військово - цивільною адміністрацією  про включення території  та встановлення підпорядкування  смт. Красна Гора  Соледарській міській об’єднаній  територіальній громаді, з метою  упорядкування адміністративних зв’язків між населеними пунктами на території Соледарської  міської об’єднаної  територіальній громади, створення умов для ефективного впровадження реформ децентралізації влади та надання адміністративних послуг населенню,  керуючись  Положенням про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою Української РСР, затвердженим Указом Президії Верховної Ради УРСР від 12 березня  1981 року  № 1654-Xіз внесеними до нього змінами, ст.ст. 12,174 Земельного Кодексу України,  ст. 26 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами,   міська рада

 

ВИРІШИЛА :

 

1.                Погодитись з пропозицією Бахмутської міської ради щодо зміни підпорядкування смт. Красна Гора Бахмутської міської ради Донецької області  Соледарській міській раді Бахмутського району Донецької області.

 

2.      Клопотати перед Бахмутською районною радою про:

1) звернення   до   облдержадміністрації,   обласної військово – цивільної адміністрації  з клопотанням   про  зміну підпорядковування смт. Красна Гора Бахмутської міської ради Соледарській міській раді Бахмутського району Донецької області;

1)  зміну меж Бахмутського району Донецької області  за рахунок включення до його складу  164 га земель території смт. Красна Гора  Бахмутської  міської ради Донецької області.

 

3.      Доручити   Соледарському міськомуголові Степаненку  О.М.     в установленому законодавством порядку звернутися до Бахмутської  районної ради  Донецької області з  клопотаннями, передбаченими пунктом 2 цього рішення.

 

4.       Визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 26 січня 2017 року  № 7/2 - 53 « Про клопотання  перед Бахмутською районною радою,   Донецькою обласною  державною адміністрацією, Донецькою  обласною військово – цивільною адміністрацією     щодо зміни підпорядкування  смт. Красна Гора  Бахмутської  міської ради».

 

5.     Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії  міської ради   з питань економічної політики, бюджету і фінансів (Боровик), комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Ляшенко), секретаря міської ради  Редченко С.М.

 

 

Міський голова                                                                              О.М.Степаненко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

4 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

16.03.2017 № 7/4-133 

м. Соледар

 

Про дачу згоди на виділення Соледарському  комунальному   підприємству «Водоканал» поточних трансфертів  із   бюджету міської обєднаної територіальної громади на органіізацію  господарської  діяльності    

Розглянувши лист від 14.03.2017 №3     директора Соледарського комунального   підприємства  «Водоканал» Чуйка К.В.    щодо необхідності виділення коштів із   бюджету міської об’ єднаної територіальної громадина організацію господарської діяльності зновствореного підприємства,   з  метою забезпечення виконання підприємством своїх функціональних завдань щодо   надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення на території міста, відповідно до  Програми фінансової підтримки підприємств міської комунальної власності на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням міської ради від 31.03.2016 №6/83-997 «Про затвердження Програми фінансової підтримки підприємств міської комунальної власності на 2016-2018 роки»,керуючись ст.26 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР “ Про місцеве самоврядування в Україні»  із внесеними до нього змінами, міська рада 

ВИРІШИЛА :

 

                1.Дати згоду на виділення Соледарському  комунальному   підприємству «Водоканал» поточних трансфертів  із   бюджету            міської

об’єднаної територіальної громади на органіізацію  господарської  діяльності     у сумі 260,450 тис.грн.

 

         2.Відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради (Глущенко) внести зміни в видаткову частину   бюджету міської  об’єднаної територіальної громади з урахуванням виділення   Соледарському  комунальному   підприємству «Водоканал» поточних трансфертів     на органіізацію  господарської  діяльності.

 

3.Директору  Соледарського  комунального   підприємства «Водоканал» Чуйко К.В. використати виділені кошти за цільовим призначенням.

4. Організаційне виконання рішення покласти на відділ бухгалтерського обліку та звітності міської ради (Глущенко), директора  Соледарського  комунального   підприємства «Водоканал» Чуйка К.В.

 

  5.Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії  міської ради з питань економічної політики, бюджету та фінансів (Боровик), комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та зв’язку (Ляшенко), секретаря міської ради  Редченко С.М.

 

 

Міський голова                                                                        О.М.Степаненко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

4 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

16.03.2017 № 7/4-  134

м. Соледар

 

Про дачу згоди на виділення коштів із   бюджету міської  об’єднаної територіальної громади на фінансову підтримку Соледарського комунального виробничого ремонтно-житлового підприємства «Ремонтник»

Розглянувши лист від 14.03.2017 №234  директора Соледарського комунального виробничого ремонтно-житлового підприємства  «Ремонтник» Батичка С.І.   щодо фінансового стану підприємства    та можливості сприяння їм у виконанні своїх функціональних призначень, з  метою виконання завдань щодо забезпечення безпечної життєдіяльності населення, підтримки житлового фонду у належному технічному стані та своєчасної та якісної підготовки  його до осінньо-зимового періоду,    відповідно до  Програми фінансової підтримки підприємств міської комунальної власності на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням міської ради від 31.03.2016 №6/83-997 «Про затвердження Програми фінансової підтримки підприємств міської комунальної власності на 2016-2018 роки»,керуючись ст.26 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР “ Про місцеве самоврядування в Україні»  із внесеними до нього змінами, міська рада 

ВИРІШИЛА :

 

                                                                           

                1. Дати згоду на виділення коштів із   бюджету міської об’єднаної територіальної громади на фінансову підтримку Соледарського комунального виробничого ремонтно-житлового підприємства «Ремонтник»  для поповнення оборотних  засобів у сумі 300,0 тис.грн.

 

         2.Відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради (Глущенко ) внести зміни в видаткову частину   бюджету міської об’єднаної територіальної громади з урахуванням виділення коштів на  фінансову підтримку Соледарського комунального виробничого ремонтно-житлового підприємства «Ремонтник» протягом березня-травня 2017 року.

 

3.Директору  Соледарського  комунального   виробничого ремонтно-житлового підприємства «Ремонтник» Батичку С.І. використовувати виділені кошти за цільовим призначенням.

 

4. Організаційне виконання рішення покласти на відділ бухгалтерського обліку та звітності міської ради (Глущенко), директора  Соледарського  комунального   виробничого ремонтно-житлового підприємства «Ремонтник» Батичка С.І. 

  5.Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії  міської ради з питань економічної політики, бюджету та фінансів (Боровик), комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та зв’язку (Ляшенко), секретаря міської ради  Редченко С.М.

 

 

Міський голова                                                                       О.М.Степаненко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

4 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

16.03.2017 № 7/4-135

м. Соледар

 

Про дачу згоди на виділення  Соледарському комунальному виробничому ремонтно-житловому підприємству «Ремонтник» поточних трансфертів  із   бюджету міської обєднаної територіальної громади на органіізацію  енергоефективних заходів     

 

Розглянувши лист від 14.03.2017 №480  директора Соледарського комунального виробничого ремонтно-житлового підприємства  «Ремонтник» Батичка С.І.   щодо   можливості  виконання у житлових будинках заходів з енергозбережень,  метою зменшення витрат на оплату електроенергії по житловому фонду,      відповідно до  Програми фінансової підтримки підприємств міської комунальної власності на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням міської ради від 31.03.2016 №6/83-997 «Про затвердження Програми фінансової підтримки підприємств міської комунальної власності на 2016-2018 роки»,керуючись ст.26 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР “ Про місцеве самоврядування в Україні»  із внесеними до нього змінами, міська рада 

 

ВИРІШИЛА :

 

1. Дати згоду на   виділення  Соледарському комунальному виробничому ремонтно-житловому підприємству «Ремонтник» поточних трансфертів  із   бюджету міської об’єднаної територіальної громади на органіізацію  енергоефективних заходів     у сумі 162260,0грн.

 

2.Відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради (Глущенко ) внести зміни в видаткову частину   бюджету міської об’єднаної територіальної громади з урахуванням виділення коштів   на органіізацію  енергоефективних заходів .    

 

3.Директору  Соледарського  комунального   виробничого ремонтно-житлового підприємства «Ремонтник» Батичку С.І. використовувати виділені кошти за цільовим призначенням.

 

4. Організаційне виконання рішення покласти на відділ бухгалтерського обліку та звітності міської ради (Глущенко), директора  Соледарського  комунального   виробничого ремонтно-житлового підприємства «Ремонтник» Батичка С.І. 

5.Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії  міської ради з питань економічної політики, бюджету та фінансів (Боровик), комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та зв’язку (Ляшенко), секретаря міської ради  Редченко С.М.

 

 

Міський голова                                                                                                                О.М.Степаненко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

4 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

16.03.2017№7/4-136

м.Cоледар

 

Простворення комунального закладу

охорони здоровя«Центр первинної

медико-санітарної допомоги

Соледарської міської ради»

 

З метою підвищення рівня медичного обслуговування населення, розширення можливостей щодо його доступності та якості, здійснення  структурно-організаційного та фінансово-економічного розмежування первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги населенню Соледарської міської об’єднаної територіальної громади , відповідно до ст. 16 Закону України  від 19 листопада 1992 року № 2801-ХІІ «Основи законодавства України про охорону здоров'я», ст. ст. 56, 57  Господарського кодексу України  від 16 січня 2003 року № 436-IV, ст. ст. 87, 88 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003року № 435-IV, ст. 89 Бюджетного кодексу України від 08липня 2010 року №2456-VI, постанови Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2010 року № 208 «Деякі питання удосконалення системи охорони здоров’я»,  Указу Президента України від 6 грудня 2005 року № 1649/2005 «Про невідкладні заходи щодо реформування системи охорони здоров’я населення», наказів Міністерства охорони здоров’я України: від 29 червня 2011 року № 384 “Про затвердження Примірного статуту Центру первинної медико-санітарної допомоги”, від 21 серпня 2014 року № 585 “Про затвердження Примірних штатних нормативів центру первинної медичної (медико-санітарної)  допомоги”, від 29 липня 2016 року №801 «Про затвердження Положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та положень про його підрозділ», наказу Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я від 05 жовтня 2005 року №308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення», керуючись статтею 26 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР«Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними змінами , міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити  комунальний заклад охорони здоров’я«Центр первинної медико-санітарної допомоги Соледарської міської ради».

2. Затвердити Статут комунального закладу охорони здоров’я«Центр первинної медико-санітарної допомоги Соледарської міської ради»згідно з додатком 1.

3.Затвердити структуру та загальну чисельність працівників комунального закладу охорони здоров’я «Центр первинної медико-санітарної допомоги Соледарської міської ради» згідно з додатком 2.

4.Затвердити тимчасовий  штатний розпис комунального закладу охорони здоров’я «Центр первинної медико-санітарної допомоги Соледарської міської ради» згідно з додатком 3;

5.Визначити відділ охорони здоров»я міської ради уповноваженим органом управління комунальним закладом охорони здоров’я «Центр первинної медико-санітарної допомоги Соледарської міської ради».

6.  Доручити Соледарському міському голові  Степаненку О.М:

6.1. Призначити головного  лікаря комунального закладу охорони здоров’я «Центр первинної медико-санітарної допомоги Соледарської міської ради»;

6.2. Укласти контракт з головним лікарем комунального закладу охорони здоров’я «Центр первинної медико-санітарної допомоги Соледарської міської ради»;

8.Надати повноваження на підписання контракту з головним лікарем комунального закладу охорони здоров’я «Центр первинної медико-санітарної допомоги Соледарської міської ради» секретарю міської ради Редченко С.М., у разі  відсутності Соледарського міського голови.

9.Доручити головному  лікарю комунального закладу охорони здоров’я «Центр первинної медико-санітарної допомоги Соледарської міської ради»» здійснити всі організаційно-правові заходи для державної реєстрації комунального закладу охорони здоров’я «Центр первинної медико-санітарної допомоги Соледарської міської ради» відповідно до чинного законодавства України.

10.Клопотати перед комунальним закладом «Бахмутський центр первинної медико-санітарної допомоги » у відповідності до  вимог чинного трудового законодавства України здійснити необхідні заходи у зв’язку зі зміною в організації праці та переведенням працівників лікарських амбулаторій  та фельдшерських пунктів Соледарської міської об»єднаної територіальної громади до комунального закладу охорони здоров’я «Центр первинної медико-санітарної допомоги Соледарської міської ради».

11. Клопотати перед Бахмутською районною  радою про передачу зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст цілостного майнового комплексу, що перебуває в  управлінні Бахмутської районної  ради, та знаходиться на балансі комунального закладу «Бахмутський центр первинної медико-санітарної допомоги » до  спільної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної  громади  з правом володіння комунальному закладу охорони здоров’я «Центр первинної медико-санітарної допомоги Соледарської міської ради».

12. Фінансовому управлінню міської ради (Бондарєв) забезпечити фінансування  комунального закладу охорони здоров’я «Центр первинної медико-санітарної допомоги Соледарської міської ради» у межах загального обсягу видатків   бюджету Соледарської міської  об’єднаної територіальної  громади відповідно до чинного законодавства та внести відповідні зміни до бюджету об»єднаної територіальної  громади  на 2017 рік.

13. Координацію організаційних заходів, спрямованих на забезпечення діяльності комунального закладу охорони здоров’я «Центр первинної медико-санітарної допомоги Соледарської міської ради» покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань та соціальної політики.

14.Контроль за виконанням цього рішення покласти на   постійну комісію міської ради з питань   соціального захисту та охорони здоров’я (Горбань).

 

Міський голова                                                                                                           О. М. Степаненко

 

Додаток 1

Рішення міської ради

16.03.2017 № 7/4-136

 

СТАТУТ

комунального закладу охорони здоров’я«Центру первинної медико-санітарної допомоги Соледарської міської ради»

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

       1.1. Комунальний заклад охорони здоров’я «Центр первинної медико-санітарної допомоги Соледарської міської ради» (далі – Центр) є комунальним закладом охорони здоров’я Соледарської міської ради, та входить до сфери управління відділу охорони здоров»я міської ради, що надає первинну медико-санітарну допомогу (далі – ПМСД) населенню Соледарської міської об’єднаної територіальної громади , далі – населення.

1.2. Центр створений рішенням Соледарської міської ради від 16.03.2017 № 136.

1.3. Центр заснований на базі відокремленої частини комунальної власності Соледарської міської ради , далі - власник. Представником власника є відділ охорони здоров»я міської ради , далі - уповноважений орган управління.

1.4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також актами уповноваженого органу управління та іншими нормативно-правовими актами і цим Статутом.

 

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ.

 

2.1. Найменування:

повне українською мовою: комунальний заклад охорони здоров’я «Центр первинної медико-санітарної допомоги Соледарської міської ради »;

скорочене українською мовою: КЗ ОЗ« ЦПМСД Соледарської міської ради»;

 2.2 Місцезнаходження 84545, Україна, Донецька область, Бахмутський район, м.Соледар, вул.Соледарська ,1а.

 

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ.

 

3.1. Центр створений з метою реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я, що передбачає проведення на території Соледарської міської об»єднаної територіальної громади ,заходів, спрямованих на:

забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною та ефективною первинною медико-санітарною допомогою;

забезпечення керованості та безперервності медичної допомоги.

3.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Центру є:

організаційно-методичне керівництво та координація діяльності структурних підрозділів Центру на території Соледарської міської об»єднаної територіальної громади  з питань надання населеннюдоступної, своєчасної, якісної та ефективної первинної медико-санітарної допомоги;

організація надання первинної медико-санітарної допомоги, у тому числі невідкладної, у визначеному законодавством порядку;

проведення профілактичних щеплень;

забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря, що надає первинну медико-санітарну допомогу (лікаря загальної практики – сімейного лікаря, дільничного терапевта, дільничного педіатра), у визначеному законодавством порядку;

планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення;

забезпечення дотримання наступності та послідовності у наданні медичних послуг населенню Соледарської міської об»єднаної територіальної громади і входять до сфери обслуговування Центруіз закладами охорони здоров’я та установами, що надають вторинну (спеціалізовану), третинну (високоспеціалізовану) та екстрену медичну допомогу (медичний маршрут пацієнта);

організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторне-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;

забезпечення дотримання стандартів та уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги;

впровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів;

організація стаціонарозамінних форм надання медичної допомоги;

проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;

направлення на МСЕК осіб із стійкою втратою працездатності;

участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз'яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;

організація пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку;

проведення заходів з попередження і своєчасного виявлення захворювань, зменшення рівня ускладнень, інвалідності та смертності населення, в першу чергу від попереджувальних захворювань та станів;

координація впровадження та контроль за виконанням місцевих програм та заходів з питань удосконалення надання первинної медико-санітарної медичної допомоги;

визначення проблемних питань надання первинної медико-санітарної допомоги на території Соледарської міської об»єднаної територіальної громади та шляхів їх вирішення;

розробка планів розвитку первинної медико-санітарної допомоги  на території Соледарської міської об»єднаної територіальної громади;

проведення спільно з санітарно-епідеміологічною службою профілактичних та протиепідемічних заходів;

визначення потреби структурних підрозділів Центру та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;

моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;

моніторинг виконання та фінансового забезпечення державних соціальних нормативів із забезпечення населення первинною медико-санітарною допомогою;

вивчення, аналіз і прогнозування показників стану здоров'я населення та участь у розробці заходів, спрямованих на збереження і покращення здоров’я населення;

забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Центру;

медична практика;

зберігання, перевезення, придбання, пересилання, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

інші функції, що випливають з покладених на Центр завдань.

3.3. Центр може бути клінічною базою вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.

 

4. ПРАВОВИЙ СТАТУС.

 

4.1. Центр є юридичною особою публічного права.

4.2. Центр є неприбутковою установою.

4.3. Центр користується закріпленим за ним комунальним майном на праві оперативного управління.

4.4. Центр здійснює господарську діяльність.

4.5. Збитки, завдані Центру внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

4.6. Для здійснення господарської діяльності Центр залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

4.7. Центрмає самостійний баланс, рахунки в Державному казначействі України, установах банків, у тому числі (в іноземній валюті), круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

4.8. Держава та уповноважений орган управління не відповідають за зобов'язаннями Центру, а Центр не відповідає за зобов'язаннями держави та уповноваженого органу управління, окрім випадків передбачених законодавством.

4.9. Центр має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ.

 

5.1. Центр має право:

5.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Центр завдань.

5.1.2. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства.

5.1.3. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства.

5.1.4. Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку.

5.1.5. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.

5.1.6. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.

5.2. Центр:

5.2.1. Здійснює оперативну діяльність по матеріально-технічному забезпеченню своєї роботи;

5.2.2. Придбає матеріальні ресурси у підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб;

5.2.3. Створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

5.2.4. Здійснює бухгалтерський облік, веде фінансову та статистичну звітність згідно з законодавством.

 

6. УПРАВЛІННЯ.

 

6.1. Управління Центром здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав уповноваженого органу управління щодо господарського використання комунального майна і участі в управлінні трудового колективу.

6.2. Поточне керівництво діяльності Центру здійснює головний лікар, який призначається на посаду уповноваженим органом управління на умовах контракту. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність головного лікаря, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.

6.3. Головного лікаря Центру може бути звільнено достроково на передбачених контрактом підставах відповідно до законодавства.

6.4. Головний лікар Центру:

6.4.1. Безпосередньо підпорядковується уповноваженому органу управління та несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань і здійснення ним своїх функцій.

6.4.2. Діє без довіреності від імені Центру, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію Центру і вирішує питання діяльності Центру у межах та у визначеному законодавством та статутом порядку.

6.4.3. Розпоряджається коштами та майном відповідно до законодавства та цього Статуту.

6.4.4. Укладає договори (у тому числі щодо надання первинної медико-санітарної допомоги), видає довіреності, відкриває рахунки в органах Держказначейства, в установах банків в установленому порядку.

6.4.5. У межах компетенції видає накази та інші розпорядчі акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Центру.

6.4.6. Підписує та подає на затвердження до уповноваженого органу управління Статут, проекти змін до Статуту.

6.4.7. Призначає своїх заступників та розподіляє обов'язки між ними.

6.4.8. Визначає організаційну структуру Центру, граничну чисельність працівників, штатний розпис та подає їх на затвердження до уповноваженого органу управління.

6.4.9. Затверджує положення про структурні підрозділи Центру за поданням керівників цих підрозділів.

6.4.10. Призначає на посади та звільняє керівників структурних підрозділів, інших працівників.

6.4.11. Встановлює працівникам розміри премій, винагород, надбавок і доплат на передбачених колективним договором та законодавством умовах.

6.4.12. Укладає колективний договір з працівниками від імені уповноваженого органу управління.

6.4.13. Вирішує інші питання діяльності Центру у відповідності із законодавством.

6.5. Головний лікар Центру, його заступники та керівники структурних підрозділів є офіційними представниками Центру, діють в межах своїх повноважень та представляють інтереси Центру в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, установах та організаціях, а також у взаємовідносинах з організаціями та фізичними особами, у тому числі іноземними, відповідно до наданих їм повноважень.

6.6. Головний лікар Центру, його заступники та керівники підрозділів у межах своїх повноважень здійснюють оперативне керівництво Центром та його підрозділами.

6.7. Головний лікар Центру та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.

 

7. ПРИМІРНА СТРУКТУРА.

 

7.1. Структурними підрозділами Центру є:

7.1.1. Адміністративно-управлінський підрозділ, в т.ч. керівний склад.

7.1.2. Допоміжні підрозділи, у тому числі господарчі, медичні працівники.

7.1.3. Лікувально-профілактичні підрозділи (лікарські амбулаторії, фельдшерсько-акушерські пункти, фельдшерські пункти, медичні пункти).

7.2. Порядок внутрішньої організації структурних підрозділів Центру затверджуються керівником Центру.

7.3. Штати Центру встановлюються у визначеному порядку.

 

8. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ.

 

8.1. Майно Центру становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Центру.

8.2. Майно Центру є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, Центркористується та розпоряджається майном відповідно до законодавства.

Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що знаходиться на балансі Центру або її відчуження, вирішуються виключно Уповноваженим органом управління.

8.3.Джерелами формування майна Центру є:

8.3.1. Кошти місцевого бюджету.

8.3.2. Власні надходження Центру:

від господарської та/або виробничої діяльності;

за оренду майна;

від реалізації майна;

8.3.3. Інші власні надходження Центру.

8.3.4. Благодійні внески, гранти, дарунки, всі види добровільної та безоплатної допомоги, внески від спонсорів та меценатів.

8.3.5. Надходження коштів на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.

8.3.6. Інші джерела не заборонені законодавством.

8.3.7.Отримані доходи (прибутки)Центру або їх  частини не підлягають  розподілу серед засновників (учасників),  членів Центру , працівників (крім оплати їхньої праці , нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління  та інших пов»язаних  з ними осіб;

8.3.8.  Доходи (прибутки) Центру використовуються виключно для фінансування  видатків на утримання Центру, реалізації мети (цілей  завдань) та напрямів діяльності , визначених цим Статутом;

8.3.9. У разі припинення  діяльності Центру  ( у разі її ліквідації , злиття , поділу , приєднання  або перетворення)  його активи передаються одній або кільком  неприбуткових організаціям  відповідного  виду або зараховуються до доходу бюджету Соледарської міської об»єднаної територіальної громади.

8.4. Центрмає право:

передавати з балансу на баланс матеріальні цінності між своїми структурними підрозділами, у тому числі філіями та відділеннями, а також здавати в оренду юридичним та фізичним особам закріплене за ним майно згідно із законодавством та за погодженням з уповноваженим органом управління;

за погодженням з уповноваженим органом управління реалізувати застаріле обладнання, прилади, апаратуру та використовувати кошти від реалізації вказаного майна на оновлення матеріально-технічної бази Центру у визначеному законодавством порядку.

8.5. Структура, штатний розпис та кошторис Центру затверджуються уповноваженим органом управління за поданням керівника Закладу.

8.6. Фінансування Центру:

фінансування діяльності Центру здійснюється за у встановленому порядку за рахунок місцевого бюджету, а також інших джерел, не заборонених законодавством України;

перевірка та ревізія порядку використання майна, господарської та фінансової діяльності Центру здійснюється відповідним органом та уповноваженим органом у визначеному законодавством порядку.

8.7. Центр самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Центру у визначеному законодавством порядку.

Керівництво Центру несе відповідальність перед уповноваженим органом управління та перед іншими органами за достовірність та своєчасність подання фінансової, статистичної та іншої звітності.

 

9. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ.

 

9.1. Працівники Центрумають право брати участь в управлінні Центром через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Центру, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.

Представники первинної профспілкової організації, а у разі їх відсутності- вільно обрані працівниками представники, представляють інтереси працівників в органах управління Центру відповідно до законодавства.

Центр зобов'язаний створювати умови, які б забезпечували участь працівників в його управлінні.

9.2. Трудовий колектив Центру складається з усіх громадян, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Закладом.

9.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Центром, не може обиратися головний лікар Центру. Повноваження цих органів визначаються законодавством.

9.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Центру регулюються колективним договором.

9.5. Право укладання колективного договору від імені уповноваженого органу управління надається головному лікарю Центру, а від імені трудового колективу - уповноваженому ним органу.

Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.

9.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування працівників Центру та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

9.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Центру єкоштимісцевого бюджету.

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.

Умови оплати праці та матеріального забезпечення головного лікаря Центру визначаються контрактом, укладеним із уповноваженим органом управління.

9.8. Оплата праці працівників Центру здійснюється упершочерговому порядку. Уі інші платежі здійснюються Центром після виконання зобов'язань щодо оплати праці.

9.9. Працівники Центру провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством.

 

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ.

 

10.1. Припинення діяльності Центру здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації - за рішенням Уповноваженого органу управління, а у випадках, передбачених законом України, - за рішенням суду.

10.2. У разі реорганізації Центру вся сукупність його прав та обов'язків переходить до його правонаступників.

10.3. Ліквідація Центру здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється уповноваженим органом управління або за рішенням суду.

10.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред'явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня публікації рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію Центру.

10.5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки.

Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Центру та виявлення кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Центру.

10.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Центром. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Центру і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його уповноваженому органу управління або органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством порядку.

Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Центру, що ліквідується.

10.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.

10.8. Працівникам Центру, які звільняються у зв'язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

10.9. Центрє таким, що припинився, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

 

 

Керуючий справами  виконкому                                                  Н.Л.Рогаченко

 

Секретар міської ради                                                                     С.М.Редченко

 

Додаток 2

Рішення міської ради

16.03.2017 № 7/4-136

 

 

СТРУКТУРА

та загальна чисельність працівників комунального закладу охорони здоров’я «Центр первинної медико-санітарної допомоги Соледарської  міської ради»    (без лікувально- профілактичних підрозділів)

 

п\п

Структурні підрозділи

Кількість штатних

Одиниць

1.

Керівний склад ЦПМСД

5.0

2.

Адміністративно-управлінський персонал

5.5

3.

Допоміжний персонал

5.5

4.

Медичні працівники

1.0

 

                      Разом

17.0

 

 

Керуючий справами  виконкому                                                  Н.Л.Рогаченко

 

Секретар міської ради                                                                     С.М.Редченко

 

Додаток 3

 

Рішення міської ради

 

16.03.2017 № 7/4-136

 

Тимчасовий штатний розпис

               комунального закладу охорони здоровя«Центр первинної

                 медико-санітарної допомоги Соледарської міської ради»  (без  

               лікувально-профілактичних підрозділів)

 

п\п

Найменування штатної посади

Кількість штатних

одиниць

1.

Керівний склад ЦПМСД

 

1.1.

Головний лікар

1.0

1.2.

Заступник головного лікаря

1.0

1.3.

Головний бухгалтер

1.0

1.4.

Головна медична сестра

1.0

1.5

Завідувач інформаційно-аналітичного кабінету

1.0

 

Всього

5.0

2.

Адміністративно-управлінський  персонал

 

2.1.

Інженер-програміст

1.0

2.2.

Бухгалтер з обліку основних засобів

0.5

2.3.

Бухгалтер з обліку медикаментів та господарчих засобів

1.0

2.4.

Бухгалтер з розрахунку із працівниками

0.5

2.5.

Юрисконсульт

1.0

2.6.

Інженер з охорони праці

1.0

2.7.

Інспектор з кадрів

0.5

 

Всього

5.5

3.

Допоміжний персонал

 

3.1

Секретар друкарка

1,0

3.2.

Завідувач господарством

0,5

3.3.

Водій

1.0

3.4.

Електрик

1.0

3.5

Робітник з комплексного обслуговування та ремонту будівель

1.0

3.6

Прибиральник службових приміщень

1.0

 

Всього

5.5

4.

Медичні працівники

 

4.1

Статистик медичний

1.0

 

 Всього

1.0

 

Всього по ЦПМСД

17.0

 

Керуючий справами  виконкому                                                  Н.Л.Рогаченко

 

Секретар міської ради                                                                     С.М.Редченко

 

Додаток 4

Рішення міської ради

16.03.2017 № 7/4-136

 

Форма

 контракту з керівником комунального закладу охорони здоровя«Центр первинної  медико-санітарної допомоги Соледарської міської ради»

 

КОНТРАКТ №

 

м. Соледар

___ _________2017р.

__________________________________________________________________
( прізвище , ім.»я, по-батькові міського голови)

 

який діє на підставі Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» (далі - Орган управління майном), з однієї сторони, та __________________________________________________________________
                   ( прізвище , ім.»я, по-батькові особи , з якою укладається контракт)                        

(далі - Керівник), з іншої сторони, уклали цей контракт про нижченаведене: __________________________________________________________________                                                           

                  ( прізвище , ім.»я, по-батькові особи , з якою укладається контракт)                           

призначається на посаду ___________________________________________________________________________________________________________________________                              на строк дії цього контракту.

 

                              I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1. За цим контрактом Керівник зобов’язується безпосередньо і через адміністрацію державного, комунального закладу охорони здоров’я (далі - заклад) здійснювати поточне управління (керівництво) закладом, у тому числі забезпечувати належний рівень медичного обслуговування населення, ефективну діяльність закладу, раціональне використання і збереження закріпленого за закладом майна, раціональний добір кадрів, створювати умови для забезпечення належного рівня медичного обслуговування населення, а Орган управління майном зобов’язується створювати належні умови для матеріального забезпечення і організації праці Керівника.

2. Керівник є повноважним представником закладу під час реалізації повноважень, функцій, виконання обов’язків закладу, передбачених законами, іншими нормативно-правовими актами і статутом закладу.

3. Керівник підзвітний Органу управління майном у межах, установлених законодавством, статутом закладу та цим контрактом.

 

II. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 

4. Керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво закладом, організовує його господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання закладом завдань, передбачених законодавством, статутом закладу і цим контрактом.

5. Керівник закладу зобов’язується:

1) організовувати, планувати роботу комунального закладу охорони здоров’я

відповідно до його статуту. Розглядати  та затверджувати плани роботи структурних підрозділів  комунального закладу , графіки роботи персоналу;

2) забезпечувати раціональний добір кадрів, створювати умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом;

3) подавати в установленому порядку Органові управління майном квартальну, річну фінансову та іншу звітність закладу;

4) забезпечувати ефективне використання і збереження закріпленого за закладом майна з метою належного виконання закладом покладених на нього завдань, задоволення соціально-побутових потреб працівників закладу;

5) вживати заходів до ефективного використання за призначенням, збереження та відновлення закріплених за закладом на праві оперативного управління основних засобів;

6) забезпечувати дотримання у закладі вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці;

7) забезпечувати раціональне та ефективне цільове використання бюджетних коштів, що передбачені для утримання закладу та надання безоплатної медичної допомоги;

8) вживати заходів до своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата, та недопущення утворення заборгованості з неї;

9) забезпечувати своєчасну та в повному обсязі сплату передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів;

10) забезпечувати виконання планових показників діяльності закладу;

11) призначати на посаду та звільняти з посади своїх заступників і головного бухгалтера закладу за погодженням з Органом управління майном;

12) подавати на затвердження Органові управління майном кошторис, план асигнувань загального фонду бюджету, штатний розпис та структуру закладу;

13) погоджувати з Органом управління майном свої відпустки, закордонні відрядження та відрядження в межах України, а також невідкладно інформувати Орган управління майном про свою тимчасову втрату працездатності;

14) затверджувати за погодженням з Органом управління майном розподіл обов’язків між своїми заступниками;

15) забезпечувати проведення колективних переговорів, укладення колективного договору в порядку, визначеному Законом України “Про колективні договори і угоди”, виконання його вимог;

16) укладати трудові договори з працівниками закладу, керуючись законодавством про працю, з урахуванням галузевих особливостей, передбачених статутом закладу, генеральною та галузевими угодами, колективним договором;

17) вживати заходів до створення у кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативно-правових актів і нормативних документів, а також забезпечувати додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці;

18) укладати договори оренди, комерційної концесії, спільної діяльності, купівлі-продажу, кредитні договори на суму, що перевищує 100 тис. гривень, а також договори підряду на суму, що перевищує 1 млн. гривень, з письмової згоди Органу управління майном;

19) дотримуватися граничних сум витрат на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, комп’ютерів, придбання і утримання мобільних телефонів, затверджених Кабінетом Міністрів України;

20) відшкодовувати збитки, завдані закладу з його вини, згідно із законодавством;

21) затверджувати наказами закладу положення про структурні підрозділи закладу, інші положення та порядки, що мають системний характер, зокрема:

положення про щомісячне або щоквартальне преміювання працівників за підсумками роботи закладу;

порядок надходження і використання коштів, отриманих як благодійні внески, гранти та дарунки;

порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів та медичних виробів;

22) забезпечувати дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку;

23) своєчасно і в повному обсязі виконувати нормативно-правові і розпорядчі акти Органу управління майном, видані відповідно до законодавства;

24) затверджувати посадові інструкції працівників закладу;

25) невідкладно інформувати Орган управління майном про участь закладу у судових процесах з фінансових та майнових питань.

6. У разі невиконання обов’язків, визначених пунктом 5 цього контракту, Керівник подає Органові управління майном письмове пояснення причини.

7. Керівник має право:

1) діяти від імені закладу, представляти його інтереси на підприємствах, в установах та організаціях;

2) укладати від імені закладу правочини відповідно до законодавства;

3) відкривати рахунки в органах Казначейства;

4) розпоряджатися коштами закладу в межах обсягів та у порядку, визначеному законодавством;

5) застосовувати заходи заохочення та накладати на працівників дисциплінарні стягнення відповідно до законодавства;

6) видавати у межах своєї компетенції накази та розпорядження, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників закладу;

7) визначати розмір заробітної плати працівників відповідно до законодавства у межах бюджетних асигнувань згідно із затвердженим штатним розписом;

8) вирішувати інші питання, що згідно із законодавством, актами Органу управління майном, статутом закладу і цим контрактом належать до компетенції Керівника;

9) представляти інтереси закладу у судових органах відповідно до законодавства.

10) працювати за сумісництвом.

8. Орган управління майном має право:

1) вимагати від Керівника подання дострокового звіту про його діяльність з управління закладом, розпорядження закріпленим за закладом майном та виконання цього контракту;

2) звільняти Керівника з посади у разі закінчення строку дії цього контракту, достроково за вимогою Керівника, а також у випадку порушення Керівником вимог законодавства та умов цього контракту;

3) здійснювати контроль за діяльністю закладу, ефективністю використання бюджетних коштів і збереженням закріпленого за закладом майна.

9. Орган управління майном здійснює контроль за виконанням Керівником своїх обов’язків, зазначених у пункті 6 цього контракту.

10. Орган управління майном зобов’язується:

1) сприяти створенню умов для функціонування закладу;

2) інформувати Керівника про галузеву науково-технічну політику;

3) подавати інформацію на запит Керівника у межах компетенції;

4) забезпечувати заклад матеріально-технічними та фінансовими ресурсами для його функціонування;

5) сприяти своєчасному підвищенню кваліфікації Керівником.

11. Орган управління майном:

1) затверджує кошторис, план асигнувань загального фонду бюджету, структуру та штатний розпис закладу;

2) погоджує призначення на посаду та звільнення з посади заступників Керівника, головного бухгалтера закладу за поданням Керівника;

3) погоджує Керівникові відпустку, закордонні відрядження та відрядження в межах України;

4) погоджує розподіл обов’язків між заступниками Керівника за поданням Керівника;

5) надає за поданням Керівника письмову згоду на укладення договорів оренди, комерційної концесії, спільної діяльності, купівлі-продажу, кредитних договорів на суму, що перевищує 100 тис. гривень, а також договорів підряду на суму, що перевищує 1 млн. гривень, або вмотивовану відмову;

6) у разі відсутності Керівника має право вирішувати питання щодо покладення виконання обов’язків Керівника.

12. Керівник подає звіт про виконання цього контракту не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку його дії.

13. Орган управління майном може надавати Керівникові інші повноваження, якщо це передбачено актами законодавства. Надання повноважень у такому разі здійснюється шляхом укладення додаткового договору.

 

3. УМОВИ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЕРІВНИКА

 

1). Умови оплати праці та тривалість основної і додаткових відпусток Керівника визначаються за згодою Сторін та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.

За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Керівнику нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці виходячи з установлених:

посадового окладу, визначеного за відповідним тарифним розрядом Єдиної тарифної сітки;

підвищень посадового окладу (за наявність кваліфікаційної категорії, за роботу у шкідливих та важких умовах);

надбавок (за вислугу років, високі досягнення у праці  тощо);

доплат ;

премії, розміри якої залежать від особистого внеску в загальні результати роботи закладу. Розмір премії встановлюється відповідно до положення про преміювання за погодженням з Органом управління майном;

допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки;

матеріальної допомоги у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.

2). Преміювання Керівника, встановлення йому надбавок і доплат до посадового окладу, надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням Органу управління майном у разі відсутності заборгованості із заробітної плати працівникам закладу, за спожиті комунальні послуги та з платежів до державного і місцевих бюджетів у межах затвердженого фонду оплати праці.

3). Крім того, за рішенням Органу управління Керівникові можуть виплачуватися:

-  винагорода в розмірі посадового окладу за підсумками роботи Комунального закладу за рік;

- винагорода за виконання особливо важливих завдань;

- до 50 % посадового окладу за складність та напруженість у роботі;

- до 25% посадового окладу лікаря відповідної спеціальності за ведення роботи за спеціальністю у межах робочого часу за оновою посадою з відображенням роботи у відповідних медичних документах;

16. У разі неналежного виконання умов цього контракту розмір надбавок, доплат і матеріальної допомоги зменшується або вони не виплачуються.

 

IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ

 

17. У разі невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Сторони несуть відповідальність згідно із законодавством та цим контрактом.

18. Спори між Сторонами розв’язуються у визначеному законодавством порядку.

19. Орган управління майном несе відповідальність та забезпечує відшкодування моральної і матеріальної шкоди, заподіяної Керівникові у разі дострокового розірвання цього контракту, проведеного з порушенням вимог трудового законодавства, а також на підставі, не передбаченій законодавством та цим контрактом.

20. Керівник несе відповідальність за:

1) неналежну організацію бухгалтерського обліку з визначенням облікової політики та збереження оброблених документів, регістрів бухгалтерського обліку і звітності згідно із законодавством;

2) недотримання вимог законодавства про працю та охорону праці у закладі;

3) невиконання статутних завдань закладу і умов цього контракту з вини керівника.

 

V. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО КОНТРАКТУ ТА ПРИПИНЕННЯ ЙОГО ДІЇ

 

21. Внесення змін та доповнень до цього контракту здійснюється шляхом укладення додаткових договорів.

22. Дія цього контракту припиняється:

1) із закінченням строку, на який його укладено;

2) за згодою Сторін;

3) з ініціативи Органу управління майном до закінчення строку дії цього контракту у випадках, передбачених статтями 40 і 41 Кодексу законів про працю України та цим контрактом;

4) з інших підстав, передбачених законодавством та цим контрактом.

23. Цей контракт може бути розірваний, а Керівник звільнений з посади з ініціативи Органу управління майном до закінчення строку дії контракту:

1) у разі систематичного невиконання Керівником без поважних причин умов та обов’язків, визначених цим контрактом;

2) у разі одноразового грубого порушення Керівником вимог законодавства чи обов’язків, передбачених цим контрактом, внаслідок чого закладу завдано значних збитків;

3) у разі невиконання закладом зобов’язань перед бюджетом та Пенсійним фондом України щодо сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, а також зобов’язань щодо виплати заробітної плати працівникам чи недотримання графіка погашення заборгованості із заробітної плати з вини Керівника;

4) у разі неподання або несвоєчасного подання Органові управління майном на затвердження кошторису, плану асигнувань загального фонду бюджету та штатного розпису закладу;

5) у разі несплати реструктуризованої податкової заборгованості протягом трьох місяців з вини Керівника;

6) за поданням службових осіб органів державного нагляду за охороною праці у разі систематичних порушень вимог законодавства з питань охорони праці;

7) у разі допущення збільшення обсягу простроченої кредиторської заборгованості з вини Керівника;

8) у разі неподання Органові управління майном квартальної та річної фінансової звітності;

9) у разі здачі в оренду майна, закріпленого за закладом, та укладення договорів комерційної концесії, спільної діяльності, купівлі-продажу, кредитних договорів на суму, що перевищує 100 тис. гривень, а також договорів підряду на суму, що перевищує 1 млн. гривень, без отримання письмової згоди Органу управління майном;

10) у разі недотримання вимог фінансового та бюджетного законодавства, а також дій (бездіяльності) Керівника, що призвели до невиконання в установлені строки законних вимог органів державного фінансового контролю;

11) на вимогу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) у разі порушення вимог законодавства про працю, про колективні договори і угоди, Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності ” .

24. У разі дострокового припинення дії цього контракту з незалежних від Керівника причин, зазначених у пункті 3 частини першої статті 36, пунктах 1 і 6 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України, встановлюються додаткові гарантії, компенсації та виплати, передбачені законодавством.

25. За два місяці до закінчення строку дії цього контракту він може бути продовжений за згодою Сторін відповідно до законодавства.

26. Якщо розірвання цього контракту проводиться на підставах, установлених у ньому, але не передбачених законодавством, звільнення Керівника з посади здійснюється відповідно до пункту 8 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України.

 

VI. СТРОК ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ

 

27. Цей контракт діє з __________ 20__ р. до ___________ 20__ р. і набирає чинності з дня підписання Сторонами.

Якщо після закінчення строку дії цього контракту трудові відносини фактично тривають і жодна із Сторін не вимагає їх припинення, дія цього контракту вважається продовженою на строк, на який його було укладено.

28. Сторони вживають заходів щодо дотримання конфіденційності умов цього контракту, крім визначених законом випадків. Сторони мають право інформувати про умови цього контракту своїх радників, довірених осіб, представників.

29. Умови цього контракту можуть бути змінені за згодою Сторін шляхом укладення додаткового договору у письмовій формі.

 

VII. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ СТОРІН ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ

 

30. Відомості про заклад:

найменування 

місцезнаходження ______________________________________________________________

 

31. Відомості про Орган управління майном:

найменування 
місцезнаходження ______________________________________________________________
прізвище, ім’я по батькові керівника 

32. Відомості про Керівника:

прізвище, ім’я по батькові 
місце проживання (реєстрації) номер службового телефону _____________________________________________________
номер домашнього телефону моб. серія, номер паспорта, ким і коли виданий

33. Цей контракт укладено у двох примірниках по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.

Від Органу управління майном

Керівник

 

___________________
(підпис)

___________________
(підпис)

 
 

_____________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

_____________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

 

____ ______________ 20__ р.

____ _______________ 20__ р.

 

Керуючий справами виконкому                                                    Н.Л.Рогаченко

 

Секретар міської ради                                                                     С.М.Редченко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

4 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

16.03.2017  № 7/4-138

м. Соледар

 

 

Про внесення змін до рішення
міської ради від 23.02.2017№7/3-113
„Про   внесення    змін  до рішення
міської       ради   від      25.12.2016
№7/1-14 „ Про бюджет об’єднаної
територіальної громади на  2017 рік”

 

 

Розглянувши службову записку від 24.02.2017 начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Глущенко Т.І..,  відповідно до ст. 52, ст. 72, п. 8 ст. 78 Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 року № 2456-VI із внесеними до нього змінами та з урахуванням вимог ст.26 Закона України від 21травня 1997 року № 280/97-ВР „Про місцеве самоврядування в Україні”, із внесеними до нього змінами, міська рада

       

ВИРІШИЛА :

 

         1. Внести наступні зміни до рішення міської ради від 23.02.2017 № 7/3-113 „Про внесення змін до рішення міської ради 25.12.2016 № 7/1 - 14 „Про бюджет об’єднаної територіальної громади на 2017 рік”

          1) підпункт 4 пункту 1викласти в новій редакції:

           збільшити планові призначення загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громадина загальну суму 274,640 тис. грн., у тому числі по кодах програмної класифікації видатків:

       0114090 „Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу” на суму - 121,0 тис.грн для оплати послуг з теплопостачання „Філії міського центру культури та народної творчості” м.Соледар, вул.Паризької Комуни, 21а, що надаються ДП „Артемсіль” відповідно до укладеного договору;

       0118800 „Інші субвенції” на суму - 153,640 тис.грн  на реалізацію спільних заходів щодо оздоровлення дітей влітку 2017 року у сумі 150,0тис.грн. та виготовлення посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї  у сумі 3,640 тис.грн.     

 

Збільшити планові призначення спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громадина 2017 рік на суму 1060,7 тис. грн., по коду програмної класифікації видатків:

        0110170 „Організіційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів” на суму - 85,0 тис.грн на придбання у комунальну власність Соледарської міської ОТГ окремо розташованої нежитлової будівлі за адресою: м.Соледар, вул.Паркова,5, що належить ТОВ „Соляная Симфонія” для розміщення ЦНАП та „Соціального прозорого офісу”) та 800,0 тис.грн на розробку проектно-кошторисної документації „Реконструкція нежитлової будівлі під центр надання адміністративних послуг та соціальних послуг Соледарської міської ради об’єднаної територіальної громади” після придбання нежитлової будівлі;

         0116060 „Благоустрій міст, сіл, селищ” на суму - 30,0 тис.грн на співфінансування заходів для облаштування 2-х спортивних майданчиків з тренажерним обладнанням;

         0116324 ”Будівництво та придбання житла для окремих категорій населення” на суму - 140,0 тис.грн.для придбання житла дітям-сиротам, та дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа;

         0111020 „Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами” на утримання служби замовника у сумі -                         5,7 тис.грн.для здійснення технічного нагляду за виконанням робіт по проекту „Капітальний ремонт будівлі: заміна покрівлі та вікон на енергозберігаючі у ДНЗ-ЗНЗ 1 ступеня Роздолівської сільської ради за адресою: 84540, вул.Миру с.Роздолівка, Донецької області”.     

         Збільшити планові призначення одержувачу коштів бюджету об’єднаної територіальної громади м.Соледара Соледарському комунальному підприємству „Водоканал”(Чуйко) спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади м.Соледара на загальну суму 500,0 тис.грн., по коду програмної класифікації видатків 0117470 ”Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання”, а саме для придбання довгострокового користування обладнання ( комп”ютерна техніка) та інших основних засобів.

 

          2. Додатки 2-4 до рішення від 25.12.2016 № 7/1-14 „Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2017 рік” викласти в новій редакції (додається).

 

          3. Організаційне забезпечення виконання цього рішення покласти на начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Глущенко Т.І.

 

          4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову Степаненка О.М., постійну комісію міської ради з питань економічної політики, бюджету та фінансів (Боровик).

 

 

Міський голова                                                                                      О.М.Степаненко

   

Яндекс.Метрика