Коронавірус

   

Рубрики  

   

   

Пошук  

   

Рекомендуємо відвідати  

Бюджет участі

   

 
   

Увійти/Вийти  

   

П Е Р Е Л І К

рішень, які додаються до протоколу 5 сесії 7 скликання

Соледарської міської ради від 22.03.2017

 

Найменування рішення

Індекс

Про клопотання перед Донецькою обласною державною адміністрацією, Донецькою обласною військово – цивільною адміністрацією про передачу в оперативне управління об’єктів водопровідно – каналізаційного господарства

Про визначення житлово – комунальної послуги з централізованого опалення

Про затвердження Положення про порядок проведення допорогових закупівель з використанням електронної системи закупівель (у новій редакції)

7/5-139

7/5-140

7/5-141

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

5 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

22.03.2017  № 7/5 - 139

м.Соледар

РІШЕННЯ СЕСІЇ №139 ВІД 22.03.2017

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

5 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

22.03.2017  № 7/5 - 140

м.Соледар

 

Про   визначення житлово-

комунальної          послуги з

централізованого опалення

Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Рагози О.О.   щодо       належного обслуговування  внутрішньобудинкових мереж теплопостачання підприємством  «Ремонтник», враховуючи   технічні та професійні можливості працівників підприємства    щодо своєчасного та кваліфікованого виконання робіт з поточного ремонту та обслуговування внутрішньобудинкових мереж теплпостачання,   відповідно до Закону України від 24 червня 2004  року № 1875-IV«Про житлово-комунальні послуги», із внесеними до нього змінами, Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року № 630, із внесеними до них змінами, керуючись ст. 26 Закону України від 21 травня 1997  року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами,    міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Визначити, що у житловому фонді комунальної власності Соледарської міської  об’єднаної територіальної громади    житлово-комунальна послуга з централізованого опалення з використанням внутрішньобудинкових систем теплопостачання надається СКВРЖП «Ремонтник».

2. Організаційне виконання рішення покласти на відділ   комунального господарства (Коваленко), Соледарське комунальне  виробниче ремонтно-житлове підприємство  «Ремонтник» (Батичко).

3. Вважати такими, що втратили чинність рішення міської ради від 29.09.2016  № 6/91- 1096 «Про   внесення змін у рішення міської  ради від 25.08.2016 №6/89-1069 «Про визначення  житлово- комунальної          послуги з централізованого опалення», 06.10.2016  № 6/92- 1101 «Про      внесення         змін   у      рішення   міської    ради       від 25.08.2016 №6/89-1069   «Про визначення  житлово  - комунальної          послуги з централізованого опалення».

 4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію    міської ради з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово – комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Ляшенко), секретаря    міської ради Редченко С.М., заступника міського голови   з питань житлово-комунального господарства Рагозу О.О.

 

Секретар міської ради                                                                  С.М. Редченко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

5 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

22.03. 2017   №  7/5 - 141

м. Соледар  

 

Про затвердження Положення про порядок проведення допорогових закупівель з використанням електронної системи  закупівель (в новій редакції) 

 

                Розглянувши службову записку заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Рагози О.О. від 21.03.2017 № 569/01-46  щодо необхідності внесення змін до Положення про Порядок проведення допорогових закупівель з використанням електронної системи закупівель, відповідно до Закону України від 25 грудня 2015 року № 922-VII «Про публічні закупівлі», розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації  Жебрівського П.І. від 21.06.2016 № 499,  Кабінету Міністрів України від 20 травня 2015 року № 501-р « Про реалізацію пілотного проекту щодо впровадження процедури електронних закупівель товарів»,доручення голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації  Жебрівського П.І. від 22.12.2016 № 31/01, керуючись ст. 26  Закону України  від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними до нього змінами,  міська рада

 

ВИРІШИЛА: 

     

 1. Затвердити Положення про порядок проведення допорогових закупівель з використанням електронної системи закупівель (в новій редакції) (додається).

 

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 28.07.2016 № 6/88-1045  «Про затвердження Положення про порядок проведення допорогових закупівель з використанням електронної системи закупівель».

 

3. Виконавчим органам, самостійним структурним підрозділам,   комунальним підприємствам, закладам та установам  Соледарської міської ради керуватися цим  Положенням при здійсненні закупівель товарів, робіт та послуг.

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  міської ради з питань економічної політики,  бюджету та фінансів (Боровик),  заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства  Рагозу О.О.

 

 

Секретар міської ради                                                                     С.М. Редченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                          Рішення міської   ради                                                        22.03.2017 №  7/5 - 141

     

 

Положення

про порядок проведення допорогових закупівель з використанням електронної системи закупівель

 

I. Загальні положення

 

1.   Положенняпро порядок проведення допорогових закупівель з використанням електронної системи закупівель (далі - Положення)розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» ( далі – Закон), наказу державного підприємства «Зовнішторгвидав України» від 13.04.2016 № 35 «Про затвердження Порядку здійснення допорогових закупівель».

 

2.  Положеннярегулює відносини, що виникають при проведенні допорогових закупівель товарiв, робіт  і послуг виконавчими органами, самостійним структурним підрозділам,  комунальними підприємствами, закладами та установами Соледарської міської ради у системi електронних державних закупiвель ProZorro.

 

         3. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

          електронний майданчик- апаратно-програмний комплекс (програмне забезпечення), що функціонує у мережі Інтернет, який є частиною системи електронних закупівель та забезпечує закупівельникам безоплатну реєстрацію та користування сервісами системи електронних закупівель з автоматичним обміном інформацією щодо процесу закупівлі товарів на електронних майданчиках;

          електроннийреверсивний аукціон- повторювальний процес пониження ціни пропозицій учасників, що проводиться у три раунди в інтерактивному режимі реального часу. Під час електронного аукціону кожному учаснику забезпечується доступ до інформації стосовно цін, запропонованих учасниками, та їх місцезнаходження;

          замовник– міська рада, виконавчі органи, самостійні структурні підрозділи,комунальні підприємства,  закладитаустанови  Соледарської міської ради;

          закупівля- процес здійснення закупівель товарів та послуг замовником на електронних майданчиках у порядку, визначеному цим Положенням.

         користувач системи- будь-яка фізична або юридична особа, яка зареєструвалась у системі електронних закупівель;

          системаелектронних державних закупівель (надалі - система) - програмний комплекс, призначений для автоматизації відбору постачальників товарів,

визначених замовником через проведення електронного реверсивного аукціону. Система складається з бази даних, модуля електронного реверсивного аукціону та електронних майданчиків, через які здійснюється доступ до системи. Система повинна бути загальнодоступною і гарантувати недискримінацію та рівний доступ до інформації всім користувачам;

            учасник- юридична особа або фізична особа - підприємець, що є користувачем системи, яка подала в електронному вигляді пропозицію для участі у закупівлях, оголошених замовником.

II. Сфера застосування Положення

 

            4. Положення застосовується для всіх закупівель товарів і послуг міською радою, виконавчими органами,самостійними структурними підрозділами,комунальними підприємствами, закладамитаустановами  Соледарської міської ради, які вони здійснюють за кошти міського бюджету м. Соледара та/або за кошти комунальних підприємств, за умови, що вартість закупівлі становить від 50 тис. грн. та не перевищує меж, встановлених ч. 1 та 2 ст. 2 Закону.

 

  5. При закупівлі товарiв, робіт  і послуг без застосування електронної системи вартість закупівлі не повинна перевищувати середньо ринкових цін та задовольняти замовника за показниками ціна-якість.

 

 6. Закупівлі вартістю від 10 тис. грн.. до 50 тис. грн. за рішенням замовника можуть здійснюватися з використанням електронної системи.

 

          7. Дія Положення не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є:

1)      товари та послуги, визначені ч. 3-5ст. 2 та частиною другою ст.. 35 Закону України «Про здійснення державнихзакупівель»;

2)      послуги розрахунково-касового обслуговування при здійсненні банківських операцій;

3)      банківські послуги;

4)       адміністративні послуги;

5)      товари, роботи і послуги, на які встановлено фіксовані та регульовані ціни;

6)      товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється за кошти кредиторів, позик, які надані міжнародними фінансовими організаціями, та тих, які надаються нерезидентами України, - у випадку, коли освоєння таких коштів регламентується умовами надання цих коштів.

ІІІ Порядок здійснення закупівель

 

8. Замовник реєструється в системі у відповідності до регламенту роботи електронного майданчика, обраного ним.

 

        9. Закупівлі здійснюються згідно з додатком до річного плану, який склада-                                          

 

ється за затвердженою формою.

 

        10. Замовник з метою придбання визначених товарів, робіт  іпослуг оприлюднює у системі оголошення про проведення закупівель.

 

 11. В оголошенні про проведення закупівель обов’язково зазначається:

         найменування замовника, код ЄДРПОУ, місцезнаходження;

предмет закупівлі відповідно до ДК класифікатора;

розмір бюджетного призначання за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі;

          кількість товару та місце його поставки, виконання робіт, надання послуг та їх обсяги;

строки поставки, надання послуг, виконання робіт;

вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження;

технічні вимоги до товару, робіт, послуг та спосіб їх підтвердження;

         дата та час закінчення подання запитів на уточнення та/або запитань щодо предмету закупівлі;

дата та час початку подання пропозицій;

дата та час закінчення подання пропозицій;

умови проведення електронного реверсивного аукціону (крок аукціону);

інша інформація, яку замовник вважає за необхідності включити.

Технічні вимоги до предмета закупівлі та/або кваліфікаційні вимоги (у разі потреби) до учасників процедури закупівлі зі способами їх підтвердження замовник може також зазначати в окремому документі, який одночасно оприлюднюється з оголошенням про проведення закупівель (документація закупівель). Вказані вимоги мають встановлювати виключно необхідний рівень умов та обмеженнь та максимально сприяти зростанню рівня конкуренції серед учасників закупівлі. У разі, якщо назва предмету закупівлі чи його опис містять посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, замовник зобов’язаний поряд з таким посиланням вказувати вираз “або еквівалент“. Замовник не вимагає документального підтвердження інформації, що міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним.

 

12. Одночасно з розміщенням оголошення про проведення закупівель замовник повинен оприлюднити у системі документацію закупівель (за наявності), проект договору про закупівлю або істотні умови договору.

 

  13.  При визначенні умов закупівлі замовник має визначити такі параметри закупівлі:

тривалість періоду уточнень, що має становити не менше 1-го робочого дня, якщо очікувана вартість закупівлі становить від 10 тисяч гривень до 50 тисяч гривень, та не менше 3-х робочих днів, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує 50 тисяч гривень;

          тривалість періоду подання пропозицій, що має становити не менше 1-го робочого дня, якщо очікувана вартість закупівлі становить від 10 тисяч гривень до 50 тисяч гривень та не менше 2-х робочих днів, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує 50 тисяч гривень;

          крок аукціону, який зазначається у гривнях і вираховується як відсоткове відношення до очікуваної вартості закупівлі, та має знаходитись у діапазоні від 0,5 % до 3 % від очікуваної вартості закупівлі;

          нецінові критерії та їхню питому вагу, що сумарно не може перевищувати 30 %, якщо замовник має намір застосовувати процедуру оцінки за критеріями іншими, ніж ціна.

Тендерна пропозиція, подана учасником, оцінюється замовником за приведеною ціною, яка розраховується автоматично системою електронних закупівель на момент подання пропозиції учасником.

Замовник може додатково вимагати забезпечення пропозиції, у вигляді гарантії виконання зобов’язань учасника перед замовником. Розмір забезпечення пропозиції у грошовому виразі не може перевищувати 0,5 % від очікуваної вартості закупівлі у разі проведення торгів на закупівлю робіт та 3 % – у разі проведення торгів на закупівлю товарів чи послуг на умовах, визначених документацією.

 

  14. У разі, якщо протягом періоду уточнень замовник отримує запитання, уточнення від користувачів щодо предмету закупівлі, замовник повинен надати через систему відповідь протягом двох робочих днів з моменту їх розміщення у системі.

  У разі необхідності замовник може внести відповідні зміни до технічних вимог та/або вимог до кваліфікації учасників та оприлюднити їх в системі.

 

  15. Дата та час аукціону призначаються системою автоматично. Опрацювання всіх поданих пропозицій здійснюється на основі формування рейтингу позицій учасників за показником – ціна. Ця інформація автоматично оприлюднюється системою одразу після завершення електронного реверсивного аукціону.

 

 16. Замовник у строк, що становить не більше ніж п’ять робочих днів з дня закінчення електронного реверсивного аукціону, аналізує визначену системою пропозицію з найнижчою ціною щодо відповідності кваліфікаційним критеріям учасника та технічним (якісним) характеристикам предмету закупівлі, зазначеним у період оголошення процедури закупівлі.

  У разі дискваліфікації учасника, який запропонував найменшу ціну, замовник публікує в системі скан-копію документа з відповідним аргументованим рішенням протягом одного робочого дня з дня прийняття такого рішення.

Якщо учасник, який запропонував найменшу ціну, вважає його дискваліфікацію недостатньо аргументованою, то він може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам закупівлі,  а замовник зобов’язаний надати йому відповідь із такою інформацією.

У разі відхилення пропозиції учасника, який запропонував найнижчу ціну, у такому ж порядку розглядається наступна пропозиція з найнижчою ціною, що визначена системою.

У разі, якщо після відхилення не залишилося жодних пропозицій, закупівля визнається такою, що не відбулася.

Якщо пропозиція учасника відповідає умовам закупівлі, замовник визначає такого учасника переможцем. Пропозиції інших учасників у такому випадку не розглядаються. Замовник публікує в системі скан-копію документа з рішенням про визначення учасника переможцем у день прийняття відповідного рішення.

 

  17. Договір за результатами проведення закупівлі підписується між замовником та переможцем поза системою згідно з чинним законодавством не раніше, ніж через 2 робочих дні після оприлюднення рішення про визначення переможця закупівлі. Договір між замовником та переможцем має бути підписаний на суму, що не перевищує ціну останньої пропозиції, поданої переможцем в аукціоні.

Договір розміщується в системі замовником протягом 2 робочих днів з дня його укладання.

 

18. Замовник зобов’язаний завершити закупівлю шляхом підписання договору або відміни закупівлі протягом 30 днів після закінчення строку подання пропозицій.

 

19. У випадку неукладення договору з вини переможця протягом визначеного строку, замовник проводить розгляд наступної пропозиції з найнижчою ціною, визначеною системою.

 

 20. У випадках, якщо учасники не подали жодних пропозицій, рішення щодо проведення повторної закупівлі або проведення закупівлі поза системою електронних закупівель приймають керівники розпорядників бюджетних коштів установ, закладів та підприємств.

 

  21. У випадку виникнення нагальної потреби у придбанні товарів, послуг, виконанні робіт у зв’язку із непередбачуваними обставинами, рішення щодо проведення закупівлі без застосування системи електронних закупівель приймається керівниками розпорядників бюджетних коштів установ, закладів, підприємств з відповідним письмовим обґрунтуванням за погодженням із заступником міського голови, відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

  22. Відміна замовником закупівлі чи визнання її такою, що не відбулася

1) Замовник відміняє закупівлю в разі:

відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг;

учасники не подали жодних пропозицій;

відхилення всіх тендерних пропозицій.

2) Замовник має право визнати закупівлю такою, що не відбулась, у разі:

якщо здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок непереборної сили;

скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.

3) Повідомлення про відміну закупівлі або визнання її такою, що не відбулась, оприлюднюється в електронній системі закупівель замовником протягом одного дня з дня прийняття замовником відповідного рішення та автоматично надсилається усім учасникам електронною системою закупівель.

 

ІV. Оскарження результатів закупівлі.

 

23. Оскарження результатів закупівлі здійснюється відповідно до законодавства України.

 

24. У разі отримання скарги з вимогою щодо усунення порушення під час проведення закупівлі замовник  зобов’язаний  розглянути таку скаргу та прийняти обґрунтоване рішення про встановлення або відсутність порушень процедури закупівлі за результатами розгляду.  

 

 

Начальник відділу з управління комунальною

власністю                                                                                      О.Г. Чуйко

 

Секретар  міської ради                                                                         С.М. Редченко

   

Яндекс.Метрика