Коронавірус

   

Рубрики  

   

   

Пошук  

   

Рекомендуємо відвідати  

Бюджет участі

   

 
   

Увійти/Вийти  

   

П Е Р Е Л І К

рішень, які додаються до протоколу 6 сесії 7 скликання

Соледарської міської ради від 11.04.2017

Найменування рішення

Індекс

Про клопотання перед Бахмутською районною радою про передачу (безоплатно) зі спільної власності територіальної громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні Бахмутської районної ради (районної комунальної власності) до комунальної власності Соледарської міської територіальної громади цілісного майнового комплексу комунального закладу охорони здоров’я «Соледарська міська лікарня №4»

Про внесення змін до структури відділу охорони здоров’я Соледарської міської ради, затвердженої рішенням міської ради від 26.01.2017 року №7/2-56

Про внесення змін до структури відділу молоді, спорту та туризму Соледарської міської ради, затвердженої рішенням міської ради від 26.01.2017 № 7/2-57

Про внесення змін до структури Управління освіти Соледарської міської ради, затвердженої рішенням міської ради від 26.01.2017 року №7/2-55

Про надання згоди на здачу в суборенду частини нерухомого майна комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності Соледарської міської ради для будівництва «Центру безпеки громадян»

Про внесення змін до рішення міської ради від 25.12.2016 № 7/1-14 «Про бюджет об’єднаної територіальної громади на 2017 рік»

 

7/6-142

7/6-143

7/6-144

7/6-145

7/6-146

7/6-147

7/6-148

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

6 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

11.04. 2017  №  7/6 - 142

м.Соледар

 

Про клопотання перед Бахмутською  районною радою про передачу (безоплатно) зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ,міст, що перебуває в управлінні Бахмутської районної ради (районної кому-нальної власності)  до  комунальної власності Соледарської міської об’єд-наної територіальної громади цілісного майнового комплексуко-мунального закладу охорони здоров’я «Соледарська міська лікарня № 4»

 

Розглянувши службову записку  від 07.04.2017 № 784/01-46 начальника відділу охорони здоров’я  Безкровного В.І.   щодо необхідності ініціювання передачі (безоплатно) в комунальну власність Соледарської міської об’єднаноїтериторіальної громади зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні Бахмутської районної ради (районної комунальної власності) цілісного майнового комплексукомунального закладу охорони здоров’я «Соледарська міська лікарня № 4», керуючись Законом України від 3 березня 1998 року № 147/98 – ВР “Про передачу об’єктів права державної і комунальної власності ”, Положенням про порядок передачі об’єктів права державної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року № 1482 з внесеними в нього змінами, ст.ст. 26,60  Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97 – ВР «Про місцеве самоврядування в Україні » із внесеними до нього змінами,  міська рада

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.                Клопотати перед Бахмутською  районною радою про передачу (безоплатно) зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні Бахмутської районної ради (районної комунальної власності)  до  комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади цілісного майнового комплексу  комунального закладу охорони здоров’я «Соледарська міська лікарня № 4» (код згідно ЄДРПОУ 01990192), що розміщений на земельний ділянці площею 5,0480 гектара, та знаходиться за адресою: Донецька область, Бахмутський район, м. Соледар, вул. Соледарська, буд. 1-А.

 

2. Відділу охорони здоров’я (Безкровний) довести дане рішення до відома Бахмутської районної ради.  

 

    3. Організаційне виконання цього рішення покласти на начальника відділу з управління комунальною власністю Чуйко О.Г. .

 

                4. Контроль за  виконанням цього рішення покласти на постійні комісії  міської ради з питань   комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та зв’язку  (Ляшенко), з питань соціального захисту та охорони здоров’я (Горбань).

 

        

 

 Секретар міської ради                                                                           С.М. Редченко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

6 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

11.04.2017№ 7/6 – 143

м.Соледар

 

Про внесення змін до структури відділу охорони здоров’я  Соледарської  міської ради, затвердженої рішенням  міської ради від 26.01.2017 № 7/2-56.

Розглянувши службову записку від 04.04.2017 №733/01-46 начальника відділу охорони здоров’я Безкровного В.І. , щодо якісної організації роботи та упорядкування структури відділу охорони здоров’я  Соледарської міської ради ,  керуючись ст.26,54 Закону України   від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»   із внесеними до нього змінами , міська рада

ВИРІШИЛА:

1.             Внести зміни до структуру відділу охорони здоров’я Соледарської міської ради, затвердженої рішенням міської ради від 26.01.2017 № 7/2-56.

1)           вивести із структури відділу охорони здоров’я посади:

-         спеціаліст;

-         спеціаліст.

2)           ввести до структури посади:

                   - головний спеціаліст;

                   - спеціаліст – бухгалтер І категорії. 

                       

2.             Організаційне виконання цього рішення покласти на начальника відділу охорони здоров’я Безкровного В.І.

 

3.      Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісії  міської ради з питань соціального захисту та охорони здоров’я   (Горбань), секретаря міської ради Редченко С.М.

 

Секретар міської ради                                                                       С.М.Редченко

 

                 ЗАТВЕРДЖЕНО

                 

рішення міської ради

                                       №

 

         Структура

відділу охорони здоров’я  Соледарської міської ради

у новій редакції

№ з/п

Найменування виконавчих органів та посад

Кількість

штатних

одиниць

 

1.

2.

3.

 

 

Начальник 

Головний спеціаліст

Спеціаліст – бухгалтер І категорії

 

1

1

1

         

          

 

 

 

Секретар міської ради                                                                       С.М.Редченко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

6 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

11.04.2017 № 7/6 - 144                          

м.Соледар

 

Про внесення змін до структури відділу молоді, спорту

та туризму Соледарської міської ради, затвердженої

рішенням міської ради від 26.01.2017 № 7/2-57  

 

Розглянувши службову записку від 04.04.2017 №731/01-46 начальника відділу молоді, спорту та туризму Назаренка М.С. щодо якісної організації роботи та упорядкування структури відділу молоді, спорту та туризму Соледарської міської ради, затвердженої рішенням міської ради від 26.01.2017 № 7/2-57, керуючись статтями 26, 54 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»  із внесеними до нього змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни до структури відділу молоді, спорту та туризму Соледарської міської ради, затвердженої рішенням міської ради від 26.01.2017 № 7/2-57:

           1) вивести посаду спеціаліста;

           2) ввести посаду спеціаліста-бухгалтера І категорії.

 

2. Організаційне виконання цього рішення покласти на начальника відділу молоді, спорту та туризму міської ради Назаренка М.С.

             

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань молодіжної політики, освіти, культури і спорту (Дергачова), секретаря міської ради Редченко С.М.

 

 

Секретар міської ради                                                                                                              С.М.Редченко 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

7 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

11.04.2017 №7/6-145

м.Соледар

 

Про внесення змін до структури  Управління освіти
Соледарської  міської ради, затвердженої
рішенням міської ради від 26.01.2017 №7/2-55

 

Розглянувши службову записку від 04.04.2017 №732/01-46 начальника Управління освіти Замараєвої Т.О. щодо якісної організації роботи та упорядкування структури Управління освіти Соледарської міської ради ,  керуючись ст.26,54 Закону України  від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»   із внесеними до нього змінами , міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

           1. Внести зміни до структури Управління освіти Соледарської міської ради, затвердженої рішенням  міської ради від 26.01.2017 №7/2-55.

           1)вивести із розділу І Апарат Управління освіти посади:

           - заступник начальника Управління освіти;

           - головний спеціаліст – начальник служби охорони  праці та безпеки 

               життєдіяльності, охорони здоров’я та соціального захисту;

           2) вивести із розділу ІІ Міський методичний кабінет посади:

           - завідувач бібліотечно-інформаційним фондом;

           - завідувач центру практичної психології і соціальної роботи;

           - завідувач міської психолого-медико-педагогічної консультації.

           3) ввести у розділ ІІІ Централізована бухгалтерія посади:

           - бухгалтер- економіст;

           - бухгалтер – матеріаліст;

           - бухгалтер- рахівник;

           - бухгалтер.

           4) ввести до структури розділ ІVГрупа з централізованого господарчого обслуговування  та посаду:

           - інженер.

 

 

            2. Викласти Додаток 1 до рішення сесії міської ради від  26.01.2017 №7/2-55 у новій редакції (додається).

            3.Організаційне виконання цього рішення покласти на начальника Управління освіти Замараєву Т.О.

            4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісії  міської ради з питань молодіжної політики, освіти, культури і спорту (Дергачова),секретаря міської ради Редченко С.М.

 

 

 

Секретар міської ради                                                                       С.М.Редченко

 

 

                          Додаток

                 

рішення міської ради

                          11.04.2017  № 7/6-145

 

         Структура

Управління освіти Соледарської міської ради

у новій редакції

№ з/п

Найменування виконавчих органів та посад

Кількість

штатних

одиниць

І.

1.

2.

 

  3.

 

 

ІІ.

4.

 

 

 

ІІІ.

5.

6.

 7.

 8.

 9.

 

 

ІV.

 

10.

Апарат Управління освіти

Начальник  Управління освіти

Головний спеціаліст з питань загальної середньої освіти

Головний спеціаліст з питань дошкільної освіти

 

 

Міський методичний кабінет

Завідувач міського методичного кабінету

 

 

Централізована бухгалтерія

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії

Бухгалтер - економіст

Бухгалтер - матеріаліст

Бухгалтер - рахівник

Бухгалтер

 

 

Група з централізованого господарчого обслуговування

Інженер

3

1

1

         

           1

 

 

           1

1

 

 

 

5

1

1

1

1

1

 

 

1

 

1

 

Разом

10

 

 

 

Начальник Управління освіти                                                          Т.О.Замараєва

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

7 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

11.04.2017  №  7/6  - 146

м. Соледар  

 

Про  наданнязгоди   на  здачу в 

суборенду  частини  нерухомого

майна  комунальної    власності

Соледарської  міської об’єднаної

територіальної  громади

 

Розглянувши лист товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Біарріц» від 05.04.2017 № 221/01-58 щодо надання згоди на передачу в суборенду частини площею 85,1 кв.м. нежитлового приміщення загальною площею 103,4 кв.м., розташованого за адресою: м. Соледар, вул. Паркова, 1-А, - керуючись Законом України від 10 квітня 1992 року № 2269-ХІІ «Про оренду державного та комунального майна» з внесеними змінами та доповненнями, Положенням про оренду майна комунальної власності територіальної громади м. Соледара, затвердженого рішенням Соледарської міської ради від 25.09.2014 № 6/54-759, ст.26  Закону України  від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними до нього змінами,  міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Надати згоду на здачу в суборенду частини нерухомого майна комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади:  нежитлове приміщення площею 85,1 кв.м., розташованого за адресою: м. Соледар, вул. Паркова, 1-А, - з орендною платою 1 грн. з метою розміщення абонентського відділу Соледарського комунального підприємства «Водоканал».

 

2. Організаційне виконання цього рішення покласти на відділ з управління комунальною власністю  (Чуйко).

 

3.Контроль за  виконанням цього рішення покласти на постійні комісії  міської ради з питань   комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та зв’язку  (Ляшенко), з питань економічної політики, бюджету та фінансів (Боровик),  заступника міського голови  з питань житлово-комунального господарстваРагозу О.О.

 

 

Секретар міської ради                                                                           С. М. Редченко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

7 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

11.04. 2017 № 7/6-147

м. Соледар

 

Про  надання дозволу Соледарській міській раді на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності Соледарської  міської ради для будівництва «Центру  безпеки  громадян»

 

Розглянувши заяву від 30.03.2017 №315/01-57  надану 8 Державним рятувальним загоном Головного управління ДСНС України в Донецькій області, вул.Сибірцева,ХХХХ, м.Бахмут Донецької області щодо виділення  земельної  ділянки  загальною  площею 0,2500 га  із  земель житлової та громадської  забудови комунальної власності м.Соледара Соледарської міської об’єднаної територіальної  громади для  будівництва та обслуговування будівель органів місцевого самоврядування - «Центру безпеки громадян» по вул.Соледарській, ХХХХ,  м.Соледар  Бахмутського району Донецької області, керуючись ст.ст.12,123, пунктом 2 статті 134 Земельного кодексу України, Законом України від 21 травня 1997 року  №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними змінами і доповненнями, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Надати дозвіл Соледарській міській раді на розроблення проекту землеустрою    щодо   відведення   земельної   ділянки  загальною  площею 

0,2500 га із земель житлової та громадської забудови комунальної власності м.Соледара Соледарської міської об’єднаної територіальної  громади для  будівництва та обслуговування будівель органів місцевого самоврядування - «Центру безпеки громадян» по вул.Соледарській, ХХХХ, м.Соледар  Бахмутського району Донецької області.

 

2.Доручити голові міської ради Степаненку О.М. замовити розробленняпроекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки суб’єкту господарювання, який має право виконувати даний вид робіт відповідно до закону. 

 

3.Контроль за виконанням  рішення покласти  на постійну комісію  міської ради з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв'язку(Ляшенко).

 

 

Секретар міської ради                                                                  С.М.Редченко 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

7 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

11.04.2017  № 7/6-148

м. Соледар

 

Про   внесення    змін  до рішення

міської       ради   від      25.12.2016

№7/1-14 „Про бюджет об’єднаної

територіальної громади на  2017 рік”

 

На виконання рішення міської ради від 16.03.2017 року 7/4-135 „Про дачу згоди на виділення Соледарському комунальному виробничому ремонтно-житловому підприємству „Ремонтник” поточних трансфертів із бюджету міської об’єднаної територіальної громади на організацію енергоефективних заходів”

та розглянувши лист від 10.04.2017 № 233/01-58 директора СКП „Водоканал” Чуйка К.В. та  відповідно до ст. 52, ст. 72, п. 8 ст. 78 Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 року № 2456-VI із внесеними до нього змінами та з урахуванням вимог ст.26 Закона України від 21травня 1997 року № 280/97-ВР „Про місцеве самоврядування в Україні” із внесеними до нього змінами, міська рада

       

ВИРІШИЛА :

 

         1. Внести наступні зміни до рішення міської ради від 25.12.2016 № 7/1 - 14 „Про бюджет об’єднаної територіальної громади на 2017 рік”

          1)  в підпункті  пункту 1 рішення замінити відповідно:

         цифри 130 428,534 на цифри 130 872,294;

         цифри 124 090,019 на цифри  124 392,279;

         цифри 6 338,515 на цифри 6 480,015.

 

 2) в підпункті  пункту 1 рішення викласти в редакції:

 дефіцит загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 1 359,479 тис.грн.,напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади до бюджету розвитку спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 5 213,465 тис.грн., вільний залишок коштів загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 6 582,944 тис. грн. (додаток 2 до рішення).

     

 

                 3) внести наступні зміни в додаток 3 до рішення:         

       

Збільшити планові призначення загального фонду одержувачу коштів бюджету об’єднаної територіальної громади Соледарському комунальному підприємству „Водоканал”(Чуйко) по коду програмної класифікації видатків 0116052 „ Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства” на суму – 140,0 тис.грн., а саме поточні трансферти на придбання запорнорегулюючої арматури та матеріалів.

 

       Збільшити планові призначення загального фонду одержувачу коштів бюджету об’єднаної територіальної громади Соледарському комунальному підприємству „Ремонтник” по коду програмної класифікації видатків 0116060 „Благоустрій міст, сіл, селищ” на суму -  162,260 тис.грн., а саме для придбання енергозберігаючих ламп.

 

Збільшити планові призначення спеціального фонду одержувачу коштів бюджету об’єднаної територіальної громади Соледарському комунальному підприємству „Водоканал”(Чуйко) по коду програмної класифікації видатків 0116052 „ Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства” на суму – 141,5 тис.грн., а саме поточні трансферти для виконання робіт капітального ремонту по заміні 72 метрів аварійної ділянки водогону діаметром 315 мм (тиск 10 атм).

 

 

          2. Додатки 2-4 до рішення від 25.12.2016 № 7/1-14 „Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2017 рік” викласти в новій редакції (додається).

 

          3. Організаційне забезпечення виконання цього рішення покласти на начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Глущенко Т.І.

 

          4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову Степаненка О.М., постійну комісію міської ради з питань економічної політики, бюджету та фінансів (Боровик).

 

 

Секретар міської ради                                                                              С.М.Редченко

   

Яндекс.Метрика