Коронавірус

   

Рубрики  

   

   

Пошук  

   

Рекомендуємо відвідати  

Бюджет участі

   

 
   

Увійти/Вийти  

   

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

12 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

20.07.2017 №7/12-297

м. Соледар

 

Про передачу коштів на  здійснення

окремих     видатків     Соледарської

міської ради Бахмутською районною

радою в 2018 році

 

 

         Розглянувши службову записку від 30.06.2016 № 1481/01-46  начальника фінансового управління Соледарської міської ради Бондарєва Ю.С. щодо реалізації місцевих соціально-економічних та культурних програм, спільних заходів, а також державних програм на підставі законодавчих і нормативних актів, відповідно до Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010року №2456-VI із внесеними до нього змінами, Цивільного Кодексу України від 16 січня 2003року №435-IV із внесеними до нього змінами,  керуючись ст.26 Закону України від 21 травня  1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, міська рада

 

Вирішила:

  1.Передати кошти на здійснення окремих видатків Соледарської міської ради Бахмутською районною радою, а саме :

для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду, накопичених у процесі документування трудових правовідносин юридичних осіб на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади;

для соціальних послуг з реабілітації дітей інвалідів;

для соціальних послуг громадянам похилого віку , інвалідам, хворим ( із числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не  більше як 4 місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому Міністерством охорони здоров’я, соціальної допомоги громадянам , які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям, і зареєстровані в державній службі занятості, як такі, що шукають роботу (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей інвалідів і осіб похилого віку,інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижче ніж прожитковий мінімум для сім’ї Соледарської  міської об’єднаної територіальної громади

 

2. Затвердити договір на передачу міжбюджетних трансфертів на 2018 рік для реалізації місцевих соціально-економічних та культурних програм, спільних заходів, а також державних програм на підставі законодавчих і нормативних актівміж  Соледарською міською радою таБахмутською  районною  радою (додаток ).

 

3. Доручити міському голові  Степаненку О.М. підписати договір на передачу міжбюджетних трансфертів на 2018 рік.

        

         4. Організаційне виконання рішення покласти на фінансове управління  міської ради (Бондарєв).

 

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань економічної політики бюджету та  фінансів (Боровик).

 

 

 

Міський голова                                                                    О.М.Степаненко

 

 

Додаток

до рішення  міської ради

                                                                                                 20.07.2017  №  7/12-297

 

Д О Г О В І Р

 

на передачу міжбюджетних трансфертів

на 2018 рік

 

         «_____»________2018 року                                               м.Соледар

 

 

Соледарська  міська рада, в особі міського голови Степаненка О.М.,що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,надалі іменується «Сторона 1», з однієї сторони, та Бахмутська районна рада, в особі голови Бахмутської районної ради Пластуна Є.Ю., що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», надалі іменується «Сторона 2», з другої сторони (надалі разом – «Сторони»), уклали даний Договір про наступне:

 

1. Предмет Договору

         «Сторони» за даним Договором забезпечують реалізацію і фінансування в 2018 році місцевих соціально-економічних та культурних програм, спільних заходів, а також державних програм на підставі законодавчих і нормативних актів.

 

2. Права та обов’язки «Сторін»

2.1. «Сторона 1» зобов’язується:

2.1.1. При затвердженні  бюджету Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік та внесенні змін до нього відповідно до статей 93,101Бюджетного кодексу України передбачити передачу коштів у вигляді субвенції  бюджету Бахмутської районної ради для реалізації місцевих соціально-економічних та культурних програм, спільних заходів, а також державних програм на підставі законодавчих і нормативних актів.

Забезпечити передачу коштів та здійснювати перерахування субвенції бюджету Бахмутської районної ради відповідно до помісячного розпису міського бюджету Соледарської міської об’єднаної територіальної громади.

2.1.2. Забезпечити реалізацію і фінансування в 2018 році місцевих соціально-економічних та культурних програм, спільних заходів, а також державних програм у межах сум, перерахованих «Стороною 2».

Безпосередню реалізацію заходів здійснюють відповідні структурні підрозділи Соледарської міської ради.

2.1.3 Передати з бюджету Соледарської міської об’єднаної територіальної громади (р/р 31423000600016 в ГУДКСУ у Донецькіц області МФО 834016 ОКПО 37868870) кошти у вигляді субвенції бюджету Бахмутської районної ради ( р/р 31413579700134 в ГУДКСУ у Донецькій області МФО 834016 ОКПО 37868870) для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду, накопичених у прцесі документування трудових правовідносин юридичних осіб на території Соледарської міської  об’єднаної територіальної громади у розмірі 23,46% від бюджетного запита на 2018 рік.

2.1.4  Передати з  бюджету Соледарської міської об’єднаної територіальної громади (р/р 31423000600016 в ГУДКСУ у Донецькіц області МФО 834016 ОКПО 37868870) кошти у вигляді субвенції бюджету Бахмутської районної ради ( р/р 31415652700134 в ГУДКСУ у Донецькій області МФО 834016 ОКПО 37868870) для соціальних послуг з реабілітації дітей інвалідів у сумі   96,535тис.гривень.

2.1.5 Передати з міського бюджету м.Соледар(р/р 31423000600016 в ГУДКСУ у Донецькіц області МФО 834016 ОКПО 37868870) кошти у вигляді субвенції бюджету Бахмутської районної ради ( р/р 31415652700134 в ГУДКСУ у Донецькій області МФО 834016 ОКПО 37868870) для соціальних послуг громадянам похилого віку , інвалідам, хворим( із числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не  більше як 4 місяці),які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому Міністерства охорони здоров’я, соціальної допомоги громадянам ,які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям, і зареєстровані в державній службі занятості, як такі, що шукають роботу(і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей інвалідів і осіб похилого віку,інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижче ніж прожитковий мінімум для сім’ї Соледарської міської об’єднаної територіальної громади у  сумі  1114,0 тис.гривень.

 

2.2. «Сторона 2» зобов’язується:

2.2.1. При затвердженні бюджету Бахмутської районної ради на 2018 рік та внесенні змін до нього відповідно до статей 93,101 Бюджетного кодексу України передбачити передачу коштів у вигляді субвенції  бюджету Соледарської міської об’єднаної територіальної громади  для реалізації місцевих соціально-економічних та культурних програм, спільних заходів, а також державних програм на підставі законодавчих і нормативних актів.

Забезпечити передачу коштів та здійснювати перерахування субвенції  бюджету Соледарської міської об’єднаної територіальної громади відповідно до помісячного розпису бюджету Бахмутської районної ради.

2.2.2. Забезпечити реалізацію і фінансування в 2018 році місцевих соціально-економічних та культурних програм, спільних заходів, а також державних програм у межах сум, перерахованих «Стороною 1».

Безпосередню реалізацію заходів здійснюють відповідні структурні підрозділи Бахмутської районної ради.

2.3. Кожна із «Сторін» має право вносити зміни до даного Договору у встановленому законодавством порядку, у тому числі після отримання з Міністерства фінансів України показників обсягів місцевих бюджетів і міжбюджетних трансфертів на наступний бюджетний період.

 

3. Відповідальність «Сторін»

3.1. «Сторона 1» несе відповідальність за виконання програм, передбачених даним Договором, в межах сум, фактично перерахованих «Стороною 2».

3.2. При недотриманні строків перерахування сум до  бюджету Соледарської міської об’єднаної територіальної громади «Стороною 2» зі «Сторони 1» знімаються всі зобов’язання по виконанню пункту 2.1.2 даного Договору.

3.3. «Сторона 2» несе відповідальність за виконання програм, передбачених даним Договором, в межах сум, фактично перерахованих «Стороною 1».

3.4. При недотриманні строків перерахування сум до міського бюджету Бахмутської міської ради «Стороною 1» зі «Сторони 2» знімаються всі зобов’язання по виконанню пункту 2.2.1 даного Договору.

 

4. Термін дії Договору та порядок вирішення спорів

4.1. Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання,  враховується при формуванні, затвердженні і виконанні місцевих бюджетів та діє протягом бюджетного 2018 року, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами зобов’язань, передбачених даним Договором, та відповідно до регіональних програм, спільних заходів і фінансових зобов’язань, зареєстрованих в органах Державної казначейської служби України.

4.2. Умови Договору можуть бути змінені за взаємною згодою сторін на підставі додаткової угоди, підписаної уповноваженими представниками сторін.

        4.3. Спори або розбіжності, що виникають між «Сторонами» при виконанні або розірванні даного Договору, вирішуються у порядку, передбаченому чинним законодавством.

         4.4. Даний Договір укладено і підписано у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу, для кожної із «Сторін».

 

 

5. Юридичні адреси «Сторін»

 

 

Сторона 1

 

Соледарська міська рада

вул.Паркова, буд. 3-а, м.Соледар

Бахмутський район

Донецька область, 84545

тел.(0627)442065

 

 

Соледарський міський голова

 

_______________О.М.Степаненко

 

Сторона 2

 

Бахмутська районна рада

м. Бахмут, вул. Сибірцева,33                    

Донецька область, 84500

тел. (0627)44-67-05          

                             

 

 

Голова Бахмутської районної

ради

______________Є.Ю.Пластун

 

 

               

Начальник  фінансового управління

 міської ради                                                               Ю.С.Бондарєв

 

 

 

Секретар міської ради                                                      С.М.Редченко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

12 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

20.07.2017  № 7/12-298

м.Соледар

 

Про внесення змін до Плану економічного і соціального розвитку  території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на  2017 рік, затвердженого рішенням Соледарської міської ради від 20.04.2017 №7/7-149 зі змінами

 

         Розглянувши службові записки  від 14.07.2017 № 1634/01-46 начальника відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Рудченко І.І., від 13.07.2017 №412/01-58 директора СКП «Водоканал» Чуйко К.В.,   відповідно до  Постанови кабінету міністрів України від 16 березня 2016 р. № 200 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад» зі змінами, Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 05.04.2016 №82 «Про затвердження Форми проектної заявки на проект, який може реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад» зі змінами,керуючисьЗаконом України від 23 березня 2000 року № 1602-ІІІ «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», ст. 26 Закону України від 21 травня 1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними до нього змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Внести та затвердити наступні зміни до Плану:

1) таблицю 3.3.1. «Заходи щодо забезпечення інвестиційної діяльності та розвитку інфраструктури» підрозділу 3.1. «Інвестиційна діяльність та розвиток інфраструктури»  розділу 3. «Економічний розвиток, створення умов для підвищення рівня зайнятості населення» Плану викласти у новій редакції згідно з додатком №1.

2) додаток 4 до п.3.1.1 «Перелік заходів, що можуть реалізовуватись  за рахуноксубвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад» таблиці 3.3.1. «Заходи щодо забезпечення інвестиційної діяльності та розвитку інфраструктури» підрозділу 3.1. «Інвестиційна діяльність та розвиток інфраструктури»  розділу 3. «Економічний розвиток, створення умов для підвищення рівня зайнятості населення» Плану викласти у новій редакції згідно з додатком №2.

3) таблиця 3.2.1 «Заходи щодо розвитку житлово-комунального господарства та комунальної інфраструктури» підрозділу 3.2. «Житлове господарство та комунальна інфраструктура»  розділу 3. «Економічний розвиток, створення умов для підвищення рівня зайнятості населення»  Плану викласти у новій редакції згідно з додатком №3.

4) розділ 7 «Фінансове забезпечення заходів Плану на 2017 рік»викласти у новій редакції згідно з додатком №4.

 

2. Організаційне виконання цього рішення покласти на відділ економічного розвитку, торгівлі та інвестицій (Рудченко), фінансове управління (Бондарєва), заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Рагозу О.О..

 

3. Координаційне забезпечення цього рішення покласти на постійну комісію  міської ради з питань економічної політики, бюджету і фінансів (Боровик), секретаря міської ради Редченко С.М..

 

 

 

Міський голова                                                                      О.М. Степаненко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

12 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

20.07. 2017 № 7 /12 -300

м. Соледар

 

Про розгляд питання щодо ініціативи представників трудового колективу про недопущення взяття в оренду ДП «АРТЕМСІЛЬ» та прийняття рішення щодо необхідності звернення до Міністра аграрної політики та продовольства України

 

Заслухавши усне звернення депутата міської ради Махника Р.П. щодо ініціативи представників трудового колективу про недопущення взяття в оренду ДП «Артемсіль» та прийняття рішення щодо необхідності звернення до Міністра аграрної політики та продовольства України, керуючись ст. 26 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними до нього змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

1.Усне звернення депутата міської ради Махника Р.П. про ініціативу представників трудового колективу про недопущення взяття в оренду ДП «Артемсіль» та прийняття рішення щодо необхідності звернення до Міністра аграрної політики та продовольства України взяти до відома.

 

2.Звернутися до Міністра аграрної політики та продовольства України щодо надання правової оцінки методам керівництва ДП «АРТЕМСІЛЬ», застосованих при спробі взяття підприємствав оренду.

 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань законності, депутатської діяльності та етики (Біленко).

 

 

Міський голова                                                                       О.М.Степаненко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

12 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

20.07.2017 № 7/12-299

м. Соледар

 

Про затвердження «Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Соледарській міській раді для будівництва та обслуговування будівель органів місцевого самоврядування «Центру безпеки громадян Соледарської міської об’єднаної територіальної громади» із земель житлової та громадської забудови комунальної власності міста Соледара Соледарської міської об’єднаної територіальної громади по вул.Соледарській, 5-б Бахмутського району Донецької області»

 

             Розглянувши службову записку від 18.07.2017 №1686/01-46 начальника відділу земельних ресурсів Соледарської міської ради Танімової Н.В.  щодо затвердження «Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Соледарській міській раді для будівництва та обслуговування будівель органів місцевого самоврядування «Центру безпеки громадян Соледарської міської об’єднаної територіальної громади» із земель житлової та громадської забудови комунальної власності міста Соледара Соледарської міської об’єднаної територіальної громади по вул.Соледарській, 5-б Бахмутського району Донецької області», виконавець ПП «ФІРМА «ІНЖЕНЕР», враховуючи позитивний висновок державної землевпорядної експертизи від 22.06.2017 №6801/82-17, ст.ст.12,125,126,186 Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року № 2768-ІІІ, ст.26 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити «Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки Соледарській міській раді для будівництва та обслуговування будівель органів місцевого самоврядування «Центру безпеки громадян Соледарської міської об’єднаної територіальної громади» із земель житлової та громадської забудови комунальної власності міста Соледара Соледарської міської об’єднаної територіальної громади по вул.Соледарській, 5-б Бахмутського району Донецької області».

 

  2. Доручити відділу земельних ресурсів (Танімова) здійснити реєстрацію права комунальної власності на земельну ділянку загальною площею 0,25 га (кадастровий номер 1410370300:00:001:0369) відповідно до чинного законодавства.

 

    3. Контроль за виконанням  рішення покласти  на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв'язку(Ляшенко),заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Рагозу О.О.

 

 

Міський голова                                                                             О.М.Степаненко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

12 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

20.07.2017  № 7/12-296

м. Соледар

 

Про   внесення    змін  до рішення
міської       ради   від      25.12.2016
№7/1-14 „Про бюджет об’єднаної
територіальної громади на  2017 рік”

 

Розглянувши службові записки від 12.07.2017 № 1582/01-46 від заступника міського голови  з питань житлово-комунального господарства Рагози О.О., від 10.07.2017 № 1559/01-46 начальника фінансового управління Бондарєва Ю.С., від 10.07.2017 № 1555/01-46 начальника відділу молоді, спорту та туризму Назаренка М.С., від 13.07.2017 № 412/01-58 та від 18.07.2017 № 417/01-58  директора СКП «Водоканал» Чуйко К.В., 07.07.2017 № 1535/01-46 начальника відділу охорони здоров’я Безкровного В.І., відповідно до ст. 52, ст. 72, п. 8 ст. 78 Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 року № 2456-VI із внесеними до нього змінами та з урахуванням вимог ст.26 Закона України від 21травня 1997 року № 280/97-ВР „Про місцеве самоврядування в Україні” із внесеними до нього змінами, міська рада

       

ВИРІШИЛА :

         1. Внести наступні зміни до рішення міської ради від 25.12.2016 № 7/1 - 14 „Про бюджет об’єднаної територіальної громади на 2017 рік”

          1)  в підпункті  пункту 1 рішення замінити відповідно

         цифри  116 166,390 на цифри  115 713,830;

         цифри 15 243,704 на цифри 15 686,265.      

      

         2) внести наступні зміни в додаток 3 до рішення:

         Зменьшити планові призначення загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громадина суму1 318,999тис. грн., по коду програмної класифікації видатків:

             Соледарська міська рада

              0110170 «Організіційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів» на суму 168,999 тис.грн., а саме з нарахування на заробітну плату;

0116060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» на суму 60,0 тис. грн .(заробітна плата-13,902 тис.грн, нарахування на заробітну плату-5,449 тис.грн, предмети, матеріали, обладнання та інвентар-40,649 тис.грн.);

Відділ охорони здоров’я:

         1412220 «Інші заходи в галузі охорони здоров’я» на суму 1090,0 тис.грн., а саме окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку.

 

                    Збільшити планові призначення загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади на суму 1 318,999тис. грн., по коду програмної класифікації видатків:

         0118800 «Інші субвенції»» на суму 1090,0 тис.грн (90,0 тис.грн. на проведення сеансів гемодіалізу на період вересень-грудень гр. Черненку Г.А. в Краматорській міській лікарні №1; 900,0 тис.грн за рахунок медичної субвенції та 100,0 тис.грн за рахунок місцевого бюджету на надання громадянам Соледарської об’єднаної територіальної громади вторинної (спеціалізоапної) медичної допомоги у КЗ ОЗ Бахмутської міської ради);

       Відділ молоді,спорту та туризму:

       1115041«Утримання комунальних спортивних  споруд» на суму 28,999 тис.грн на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря;

 

Збільшити планові призначення загального фонду одержувачу коштів бюджету об’єднаної територіальної громади Комунальному підприємству „Яковлівське”(Московка) по коду програмної класифікації видатків                       0116140 „ Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)” на суму – 140,0 тис.грн., а саме поточні трансферти на відшкодування витрат на оплату зовнішнього освітлення по Яковлівському старостинському округу;

 

Збільшити планові призначення одержувачу коштів бюджету об’єднаної територіальної громади Соледарському комунальному підприємству „Комунальник”(Агумава) загального фонду міського бюджету м.Соледара по коду програмної класифікації видатків 0116060 „ Благоустрій міст, сіл, селищ ” на суму -  60,0 тис.грн. , а саме поточні трансферти на знешкодження безпритульних тварин та їх утримання;

 

Зменьшити планові призначення спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громадина суму857,095тис. грн., по коду програмної класифікації видатків:

             Соледарська міська рада:

              0110170 «Організіційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів» на суму 147,106 тис.грн., а саме з капітального будівництва (придбання) інших об'єктів;

       0111010 «Дошкільна освіта» на суму 709,989 тис. грн.,  а саме з капітального ремонту інших об'єктів.

           

         Збільшити планові призначення спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громадина суму 857,095тис. грн., по коду програмної класифікації видатків:

             Соледарська міська рада:

0116060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» на суму 102,0  тис. грн на капітальний ремонт зовнішнього освітлення селища Підгороднє Бахмутського старостинського округа»;

Відділ молоді,спорту та туризму:

       1115041«Утримання комунальних спортивних  споруд» на суму 15,0 тис.грн на придбання обладнання і предметів довгострокового користування;

 

Збільшити планові призначення спеціального фонду одержувачу коштів бюджету об’єднаної територіальної громади Комунальному закладу охорони здоров'я «Соледарська міська лікарня Соледарської міської ради»  (Коробка) по коду програмної класифікації видатків 1412010  «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» на суму 250,095 тис.грн капітальні трансферти на капітальний ремонт покрівлі поліклінічного відділення КЗ ОЗ «Соледарська міська лікарня» Соледарської міської ради по вул. Соледарська, 1-а в м.Соледар»;

 

Збільшити планові призначення спеціального фонду одержувачу коштів бюджету об’єднаної територіальної громади Соледарському комунальному підприємству „Водоканал”(Чуйко) по коду програмної класифікації видатків                       0116052 „ Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства” на суму – 490,0 тис.грн., (300,0 тис. грн капітальні трансферти на придбання мобільного комплексу для локального відновлення асфальтового покриття у т.ч.: гудронатор БР – 200, машина інфокрасного розігріву асфальту МИР АЗ, рециклер РА – 500, віброплита бензинова Masalta MS 900 та 190,0 тис. грн на виконання робіт з очистки каналізаційних мереж по м.Соледар).             

 

            3. Додатки 3-4 до рішення від 25.12.2016 № 7/1-14 „Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2017 рік” викласти в новій редакції (додається). 

                        

          4.Організаційне забезпечення виконання цього рішення покласти на начальника фінансового управління ( Бондарєва).

 

          5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову Степаненка О.М., постійну комісію міської ради з питань економічної політики, бюджету та фінансів (Боровик).

 

 

Міський голова                                                                              О.М.Степаненко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

12 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

20.07.2017 №7/12-295

м. Соледар

РІШЕННЯ СЕСІЇ №295 ВІД 20.07.2017

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

12 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

20.07.2017 №7/12-294

м. Соледар

РІШЕННЯ СЕСІЇ №294 ВІД 20.07.2017

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

12 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

20.07.2017 №7/12-293

м. Соледар

РІШЕННЯ СЕСІЇ №293 ВІД 20.07.2017

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

12 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

20.07.2017 №7/12-292

м. Соледар

 

Про надання дозволу гр.Бахурцю А.І. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд для передачі у власність

 

Розглянувши  заяву від  14.06.2017 №1348/01-46 надану гр.Бахурцем А.І., домашня адреса: ХХХХ м.Бахмут Донецька область, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки загальною площею до 0,2500 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (В.02.01) із земель житлової та громадської забудови комунальної власності Бахмутського старостинського округу№1 Соледарської міської об’єднаної територіальної громади за адресою: ХХХХ с.Бахмутське Бахмутського району Донецької області для передачі у власність, керуючись ст.ст.12, 118, 121, 122 Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року № 2768-ІІІ, ст.ст.26 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Надати дозвіл гр.Бахурцю А.І. (інн ХХХХ) на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки загальною площею до 0,2500 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (В.02.01) із земель житлової та громадської забудови комунальної власності Бахмутського старостинського округу№1 Соледарської міської об’єднаної територіальної громади за адресою: ХХХХ с.Бахмутське Бахмутського району Донецької області для подальшої передачі у власність.

2.Рекомендувати гр.Бахурцю А.І. замовити розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність суб’єкту господарювання, який має право виконувати даний вид робіт відповідно до закону.  

 

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв'язку(Ляшенко), заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Рагозу О.О.

 

 

Міський голова                                                                             О.М.Степаненко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

12 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

20.07.2017 №7/12-291

м. Соледар

 

Про надання дозволу гр.Федорченку К.В. на розроблення  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності для будівництва індивідуального гаражудля передачі у власність

 

Розглянувши заяву від 21.06.2017 №1405/01-46 надану гр.Федорченком К.В., домашня адреса ХХХХ  м.Соледар Бахмутського району Донецької області, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки загальною площею до 0,0033 га для будівництва індивідуального гаражу (В.02.05) із земель житлової та громадської забудови комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади за адресою: ХХХХ м.Соледар, Бахмутського району Донецької області для передачі у власність, керуючись ст.ст.12,118,121,122 Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року № 2768-ІІІ, ст.26 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

             1.Надати дозвіл гр.Федорченку К.В. (інн ХХХХ) на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки загальною площею до 0,0033 га для будівництва індивідуального гаражу (В.02.05) із земель житлової та громадської забудови комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади за адресою: ХХХХ м.Соледар, Бахмутського району Донецької області для передачі у власність.

 

              2.Рекомендувати гр.Федорченку К.В. замовити розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність суб’єкту господарювання, який має право виконувати даний вид робіт відповідно до закону.  

 

            3.Контроль за виконанням  рішення покласти  на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв'язку(Ляшенко), заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Рагозу О.О.

 

 

Міський голова                                                                             О.М.Степаненко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

12 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

20.07.2017 № 7/12-290

м.Соледар

 

Про надання дозволу Соледарській міській раді на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під об’єктом нерухомого майна (погріб) комунальної власності міської ради

 

Розглянувши службову записку начальника відділу з управління комунальної власності Чуйко О.Г. від 16.06.2017 № 1375/01-46, враховуючи Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 12.06.2017 №20930548 за Соледарською міською радою, керуючись ст.ст.12,123, пунктом 2 статті 134 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України від 21 травня 1997 року  №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

   1.Надати дозвіл Соледарській міській раді на розроблення проекту землеустрою    щодо   відведення   земельної   ділянки  загальною  площею 

0,0040 га із земель житлової та громадської забудови комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної  громади для  будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування  (В 03.01)  (погріб) за адресою: вул.Карпинського, буд.10 В, м.Соледар  Бахмутського району Донецької області.

 

    2.Доручити міському голові Степаненку О.М. замовити розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки суб’єкту господарювання, який має право виконувати даний вид робіт відповідно до закону. 

 

   3.Контроль за виконанням  рішення покласти  на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв'язку(Ляшенко), заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Рагозу О.О.

 

 

Міський голова                                                                             О.М.Степаненко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

12 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

20.07.2017 № 7/12-289

м.Соледар

 

Про надання дозволу Соледарській міській раді на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під об’єктом нерухомого майна (сарай) комунальної власності міської ради

 

Розглянувши службову записку начальника відділу з управління комунальної власності Чуйко О.Г. від 16.06.2017 №1375/01-46, враховуючи Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 12.06.2017 №20930045 за Соледарською міською радою, керуючись ст.ст.12,123, пунктом 2 статті 134 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України від 21 травня 1997 року  №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

   1.Надати дозвіл Соледарській міській раді на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки загальною площею 

0,0080 га із земель житлової та громадської забудови комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування (В 03.01) (сарай) за адресою: вул.Карпинського, буд.10 Б, м.Соледар  Бахмутського району Донецької області.

 

   2.Доручити міському голові Степаненку О.М. замовити розробленняпроекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки суб’єкту господарювання, який має право виконувати даний вид робіт відповідно до закону. 

 

   3.Контроль за виконанням  рішення покласти  на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв'язку(Ляшенко), заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Рагозу О.О.

 

 

Міський голова                                                                             О.М.Степаненко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

12 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

20.07.2017 № 7/12-288

м.Соледар

 

Про надання згоди та дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки у м.Соледарі

 

             Розглянувши службову записку від 21.06.2017 №1407/01-46 начальника відділу земельних ресурсів Соледарської міської ради Танімової Н.В. щодо поділу земельної ділянки загальною площею 0,7145 га (кадастровий номер 1410370300:00:001:0351) під нежитловими будівлями за адресою: вул.Паркова, буд.5, м.Соледар Бахмутського району Донецької області комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, керуючись ст.ст.12,38,39,79-1,116,125,126,184 Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року №2768-III з внесеними змінами, ст.56 Закону України від 22 травня 2003 року №858-IV «Про землеустрій» з внесеними змінами, ст.26 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1.Дати згоду Соледарській міській раді на поділ земельної ділянки загальною площею 0,7145 га (кадастровий номер 1410370300:00:001:0351) комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади під нежитловими будівлями за адресою: вул.Паркова, буд.5, м.Соледар Бахмутського району Донецької області.

 

 2.Надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки загальною площею  0,7145 га (кадастровий номер 1410370300:00:001:0351) комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади під нежитловими будівлями за адресою: вул.Паркова, буд.5, м.Соледар Бахмутського району Донецької області.

 3. Доручити міському голові Степаненку О.М. замовити  розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки суб’єкту господарювання, який має право виконувати даний вид робіт відповідно до закону.

 

   4.Контроль за виконанням  рішення покласти  на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв'язку(Ляшенко), заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Рагозу О.О.

 

 

Міський голова                                                                             О.М.Степаненко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

12 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

20.07. 2017 № 7/12-287

м.Соледар

 

Про надання дозволу гр.Зеленому О.В. на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у власність

 

Розглянувши заяву від 19.06.2017 №1383/01-46, надану гр.Зеленим О.В., домашня адреса: ХХХХ м.Соледар  Бахмутського району Донецької області, про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею до 0,1000 га за адресою: ХХХХ м.Соледар Бахмутського району Донецької області із земель житлової та громадської забудови комунальної власності територіальної громади Соледарської міської об’єднаної територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (В.02.01) для передачі у власність, документи, підтверджуючі право власності на об’єкт нерухомого майна (житловий будинок), керуючись ст.ст.12,118,121,122 Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року № 2768-ІІІ, ст.26 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1.Надати дозвіл гр.Зеленому О. В. (інн ХХХХ) на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею до 0,1000 га за адресою: ХХХХ м.Соледар Бахмутського району Донецької області  із земель житлової та громадської забудови комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (В.02.01) для передачі у власність.

 

2. Рекомендувати гр.Зеленому О.В. замовити розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) суб’єкту господарювання, який має право виконувати даний вид робіт відповідно до закону. 

 

3.Контроль за виконанням  рішення покласти  на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв'язку(Ляшенко), заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Рагозу О.О.

 

 

Міський голова                                                                              О.М.Степаненко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

12 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

20.07.2017 №7/12-286

м. Соледар

 

Про внесення змін до рішення Соледарської міської ради від 24.11.2016 №6/95-1125 «Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у м.Соледарі»

 

Розглянувши заяву від 04.07.2017 №1501/01-46, надану гр.Зеленим О.В., домашня адреса: ХХХХ м.Соледар  Бахмутського району Донецької області та у зв’язку з приведенням нормативно-правового акту до норм чинного законодавства, відповідно до ст.12 Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року № 2768-ІІІ, керуючись ст.ст.26,59 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1. Внести наступні зміни до рішення Соледарської міської ради від 24.11.2016 №6/95-1125«Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у м.Соледарі»

 

- пункт  другий виключити.

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісіюміської ради з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв'язку (Ляшенко), заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Рагозу О.О.

 

 

Міський голова                                                                             О.М.Степаненко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

12 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

20.07.2017 №7/12-285

м. Соледар

 

Про надання дозволу гр.Погребняку В.П. на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у власність

 

Розглянувши заяву від 15.06.2017 №1361/01-46 надану гр.Погребняком В.П., домашня адреса: ХХХХ м.Соледар Бахмутського району Донецької області, про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею до 0,0032 га для будівництва індивідуального гаражу (В.02.05) із земель житлової та громадської забудови комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади за адресою: ХХХХ м.Соледар, Бахмутського району Донецької області для передачі у власність, документи, підтверджуючі право власності на об’єкт нерухомого майна (гараж), керуючись ст.ст.12, 118, 121, 122 Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року № 2768-ІІІ, ст.ст.26,59 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Надати дозвіл гр.Погребняку В.П. (інн ХХХХ) на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею до 0,0032 га для будівництва індивідуального гаражу (В.02.05) із земель житлової та громадської забудови комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади за адресою: ХХХХ м.Соледар, Бахмутського району Донецької області для передачі у власність.

 

3.Рекомендувати гр.Погребняку В.П. замовити розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) суб’єкту господарювання, який має право виконувати даний вид робіт відповідно до закону. 

 

4.Контроль за виконанням  рішення покласти  на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв'язку(Ляшенко), заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Рагозу О.О.

 

 

Міський голова                                                                             О.М.Степаненко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

12 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

20.07.2017 № 7/12-284

м.Соледар

 

Про надання дозволу гр.Черпинській О.І. на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у власність

 

Розглянувши заяву від 14.06.2017 №1342/01-46, надану гр.Крупко О.Д., за довіреністю від 06.06.2017 №229, виданою державним нотаріусом Соледарської державної нотаріальної контори Степановим В.В., від імені гр.Черпинської О.І., домашня адреса: ХХХХ м.Соледар  Бахмутського району Донецької області, про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею до 0,1000 га за адресою: ХХХХ м.Соледар Бахмутського району Донецької області із земель житлової та громадської забудови комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (В.02.01) для передачі у власність, документи, підтверджуючі право власності на об’єкт нерухомого майна (житловий будинок), керуючись ст.ст.12,118,121,122 Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року № 2768-ІІІ, ст.26 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1.Надати дозвіл гр.Черпинській О.І. (інн ХХХХ) на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею до 0,1000 га за адресою: ХХХХ м.Соледар Бахмутського району Донецької області із земель житлової та громадської забудови комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (В.02.01) для передачі у власність.

 

  2.Рекомендувати гр.Черпинській О.І. замовити розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) суб’єкту господарювання, який має право виконувати даний вид робіт відповідно до закону. 

 

  3.Контроль за виконанням  рішення покласти  на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв'язку(Ляшенко), заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Рагозу О.О.

 

 

Міський голова                                                                             О.М.Степаненко 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

12 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

20.07.2017  №  7/12 - 283

м.Соледар

 

Про придбання  у  комунальну власність  Соледарської міської  об’єднаної  територіальної громади 2/5 частки двоповерхової  нежитлової будівлі за адресою: Бахмутський район, с. Берестове,  вул. Центральна, 19

 

Розглянувши клопотання завідувача дошкільного навчального закладу ясла-садок загального розвитку «Золотий півник»  Суворової І.В. від 09.03.2017 № 13 щодо необхідності придбання 2/5 частки нежитлової будівлі, в якій розташований дошкільний навчальний заклад, лист громадянина Макаренка В.І. від 11.07.2017 № 1571/01-46, керуючись  ст. 26  та п. 9 ст. 60  Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97 – ВР « Про місцеве самоврядування в Україні ” із внесеними до нього змінами,  міська рада:

 

ВИРІШИЛА: 

 

         1. Придбати у  комунальну власність  Соледарської міської  об’єднаної  територіальної громади 2/5 частки двоповерхової  нежитлової будівлі за адресою: Бахмутський район, с. Берестове,  вул. Центральна, 19, - вартістю  27 000,00 грн. (двадцять сім тисяч грн. 00 коп)  в порядку визначеному чинним законодавством України.

 

         2. Уповноважити міського голову Степаненка О.М. підписати договір купівлі-продажу об’єкта, зазначеного в п. 1 даного рішення.

 

         3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Жердій) після укладання договору купівлі-продажу поставити на бухгалтерський облік 2/5 частки двоповерхової  нежитлової будівлі.

 

4. Відділу з управління комунальною власністю (Чуйко) вжити заходи

щодо оформлення купівлі-продажу вищезазначеного об’єкта відповідно до вимог чинного законодавства.

 

         5. Організаційне виконання рішення покласти на начальників відділів:  бухгалтерського обліку та звітності Жердій Л.Ю.  та з управління комунальною власністю Чуйко О.Г..

 

6. Контроль за  виконанням цього рішення покласти на постійні комісії  міської ради з питань:   комунальної власності, землі, приватизації, будів-ництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку  (Ляшенко) та з питань економічної політики, бюджету та фінансів (Боровик);   заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Рагозу О.О.

 

 

Міський голова                                                                          О.М. Степаненко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

12 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

20.07. 2017    №    7/12  - 282

м. Соледар  

 

Про внесення  змін  доскладу тендерного комітету Соледарської міської ради 

 

                Розглянувши службову записку від 10.07.2017 № 792/01-46 начальника відділу з управління комунальною власністю  Чуйко О.Г. щодо необхідності внесення змін до складу тендерного комітету Соледарської міської ради, відповідно до Положення про тендерний комітет Соледарської міської ради, затвердженого рішенням  міської ради від 26.05.2016 № 6/86-1016,керуючись ст.26  Закону України  від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними до нього змінами,  міська рада

 

ВИРІШИЛА: 

     

Внести  зміни до складу тендерного комітету Соледарської міської ради, затвердженого рішенням  міської ради від 15.06.2017 № 7/10-254:

1)  Вивести із складу комітету членів комітету Безсмертну Л. В., Глущенко Т.І., Бондарєв Ю.С.;

2)  Ввести до складу комітету членами комітету: Жердій Людмилу Юріївну – начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності, Вербу Наталю Сергіївну – бухгалтера І категорії відділу бухгалтерського обліку та звітності, Коваленка Геннадія Віталійовича – начальника відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури.

 

 

 

Міський голова                                                                         О. М. Степаненко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

12 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

20.07.2017  № 7/12-281

м. Соледар

 

Про затвердження Положення про   відділ комунального господарства,      благоустрою, охорони навколишнього природного середовища  та інфраструктури Соледарської міської ради

 

У зв’язку зі змінами у структурі виконавчих органів та загальної чисельності апарата Соледарської міської ради об’єднаної територіальної громади, керуючись ст. 26 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97 – ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, міська рада:

 

ВИРІШИЛА :

 

         1. Затвердити Положення про  відділ комунального господарства,благоустрою, охорони навколишнього природного середовища  та інфраструктури Соледарської міської ради (додається).

 

         

 

Міський голова                                                                        О.М.Степаненко

 

                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                                                             

                                                                                     Рішення міської ради

                                                                                      20.07.2017 № 7/12-281

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

про відділ комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища  та інфраструктури Соледарської міської ради

І. Загальні положення

1.Відділ комунального господарства благоустрою, охорони навколишнього природного середовища  та інфраструктури Соледарської міської ради (далі – відділ ) утворюється рішенням міської ради відповідно до Закону України « Про місцеве самоврядування у Україні ». Відділ є виконавчим органом міської ради, підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим виконавчому комітету міської ради,міському голові та безпосередньо за розподілом обов»язків  заступнику міського голови з питань житлово-комунального господарства.

2. Головною метою відділу є задоволення потреб об’єднаної територіальної громади через надання якісних і доступних послуг громадянам та юридичним особам.

      3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання і протидії корупції», „Про житлово-комунальні послуги”, « Про благоустрій», «Про відходи», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про теплопостачання», «Про дорожній рух», актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інструкцією з діловодства Соледарської міської ради та її виконавчих органів,  рішеннями  Соледарської міської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями Соледарського міського голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами, що регламентують діяльність у межах наданих повноважень.

4. Положення про відділ, яким регулюється його організаційно-правовий статус, штатна чисельність відділу затверджуються рішенням Соледарської міської ради, структура та фонд оплати праці відділу затверджується розпорядженням міського голови.

5. Загальна чисельність відділу становить – 3 шт.одиниці:

начальник відділу – 1 шт. од.

спеціаліст - 2 шт. од.

6. Працівники відділу призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою в установленому законодавством порядку.

7. Посадові інструкції працівників відділу розробляються начальником відділу та затверджуються заступником міського голови.

8. Відділ правами юридичної особи не володіє,   не має свого бланку та печатки. Для листування з органами державної влади, органів місцевого самоврядування, організаціями, установами, підприємствами, громадянами тощо використовується бланк Соледарської міської ради; для скріплення підпису посадових осіб відділу  використовується кругла печатка загального відділу або гербова печатка Соледарської міської ради в залежності від статусу документа.

 9.Ліквідація та реорганізація відділу здійснюється на підставі рішення Соледарської міської ради.

10. Повне найменування відділу: відділ комунального господарства,благоустрою, охорони навколишнього природного середовища  та інфраструктури  Соледарської міської ради.

11. Юридична адреса відділу: 84545, Україна, Донецька область,  Бахмутський район, м. Соледар, вул.. Паркова, 3-А.

Тел. 444041, факс 442065, адреса електронної пошти Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

ІІ.Основні напрямки роботи  відділу

12. Основними завданнями відділу є забезпечення надійного і результативного функціонування  процесів, прозорості, підвищення її результативності та задоволеності суб»єктів об’єднаної територіальної громади.

13.Управління об»єктами житлово-комунального  господарства, що перебувають у комунальній власності, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню.

14.  Здійснення  заходів щодо комплексного розвитку комунального господарства в сфері водо- і теплопостачання, водовідведення, міського, дорожньо – мостового і зеленого господарства, розвитку транспорту і зв»язку.

 15. Організація заходів щодо збирання, транспортування, утилізації та знешкодження побутових відходів, знешкодження та захоронення трупів тварин.

16. Організація благоустрою Соледарської міської об’єднаної  територіальної громади, озеленення , охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян.           

17. Забезпечення  утримання в належному стані кладовищ, інших місць поховання та їх охорони.

 

ІІІ. Функції  відділу

18. Надання :

1) адміністративних послуг щодо:

надання дозволу навідключення квартир від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання;

надання дозволу  на виконання проектних робіт по установленню газової колонки в квартирі багатоповерхового  житлового будинку;

надання дозволу на підключення садибної ділянки  до міського водопроводу;

надання дозволу на експлуатацію об’єктів  поводження з небезпечними  відходами;

надання  дозволу  на проведення земляних робіт на території Соледарської об’єднаної  територіальної громади ;

2) консультацій, правової допомоги суб»єктам Соледарської міськоїоб’єднаної  територіальної громади  у межах наданих повноважень.

19.  Розробка:

1) заходів по забезпеченню стабільної роботи житлово-комунального господарства Соледарської міської об’єднаної  територіальної громади;

2) заходів для включення в План соціально-економічного розвитку Соледарської міської об’єднаної  територіальної громади (розділи) житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища  та інфраструктури .  

20.Організація проведення:

робіт по виконанню заходів розділів розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою, Плану соціально-економічного розвитку   ;

місячників, суботників щодо благоустрою і озеленення Соледарської міськоїоб’єднаної  територіальної громади та місць для відпочинку громадян;

заходів щодо підготовки Соледарської міськоїоб’єднаної  територіальної громади до весняно-літнього та осінньо-зимового періоду;

комісійних обстежень житлових будинків (квартир) з метою надання допомоги населенню в їх обслуговуванні та ремонті.

 

   21. Ведення питань щодо:

обліку надання адміністративних послуг;

обліку спожитої електроенергії за зовнішнє освітлення міста;   

надання статистичної звітності відповідно до компетенції відділу;

підготовки даних на укладання договорівз постачальниками комунальних послуг;

обліку та аналізу стану збору, транспортуванню, утилізації та знешкодженню побутових відходів, відлову бродячих тварин;  

 

22. Здійснення:

 1) заходів:

ефективності інвестиційної політики під час проектування, будівництва нових і реконструкції діючих об’єктів комунального господарства, здійснення контролю за їх будівництвом, прийняття участі в розробці проектів благоустрою території Соледарської міськоїоб’єднаної  територіальної громади;

по забезпеченню умов охорони праці у міській радіта в бюджетних установах міста;

направлених на вирішення питань комунального обслуговування, порушених у зверненях громадян, підприємств і організацій та прийняття за результатами їх розгляду відповідних рішень;

2) перевірок:

звітної документації, наданої комунальними підприємствами;

проектно-кошторисної документації на виконання робіт за бюджетні кошти;

відповідності виконаних робіт об’ємам, вказаним в актах прийомки робіт;

діяльності комунальних підприємств в межах наданих повноважень;

3) контролю за:

благоустроєм , станом доріг та тротуарів Соледарської міськоїоб’єднаної  територіальної громади;

підтриманням у належному стані кладовищ, братських могил, пам’ятників;

зовнішнім освітленням міста та сіл Соледарської міськоїоб’єднаної  територіальної громади;

якістю, термінами виконання робіт підрядчиками відповідно до договорів підряду .

23. Висвітлення в ЗМІ інформаційно-аналітичних матеріалів з напрямків роботи відділу.

24. Забезпечення доступу до публічної інформації, розгляду, опрацювання, обліку, систематизації, аналізування та надання відповідей на запити на інформацію, що надходять до Соледарської міської ради, консультацій під час оформлення запитів у межах повноважень відповідно до встановленого порядку.  

 

ІV. Права працівників відділу

25. Працівники відділу у межах своєї компетенції мають право:

одержувати від підприємств, організацій, установ комунальної власності Соледарської міськоїоб’єднаної  територіальної громади , а також від інших підприємств незалежно від форм власності, необхідні для виконання покладених на відділ функцій необхідну інформацію, довідки, пояснення, статистичні та інші матеріали;

надавати пропозиції та готувати проекти рішень міської ради, виконкому та розпоряджень міського голови з питань у межах повноважень;

брати участь у роботі сесій міської ради, засіданнях виконавчого комітету міської ради, а також у нарадах і семінарах, що проводяться міською радою та її виконавчими органами у роботі дорадчих та інших колегіальних органів, з питань, що належать до компетенції відділу;

за дорученням керівництва міської ради представляти міську раду в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, правоохоронних органах, установах та організаціях, на підприємствах;

у межах компетенції відділу здійснювати перевірки підприємств, установ та організацій;

проводити в установчому порядку наради та інші заходи.

 

V. Організація роботи відділу

26. Робота відділу ведеться:

відповідно до Положення про відділ комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища  та інфраструктури Соледарської міської ради ;

згідно з квартальними та щомісячними планами, які складаються на підставі перспективних та квартальних планів роботи міської ради та її виконкому, доручень керівництва, функцій відділу;

згідно з номенклатурою справ відділу, інструкцією з ведення діловодства Соледарської міської ради та її виконавчих органів.

27. Відділ очолює начальник, який здійснює керівництво діяльністю відділом і виконує функції керування документацією, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та за забезпечення дотримання встановленого порядку роботи з документами в міській раді, згідно з посадовою інструкцією.

 

 

VI. Взаємодія працівників відділу

 

28. При вирішенні питань у межах наданих повноважень працівники взаємодіють з:

1) керівництвом міської ради щодо отримання доручень та надання аналітичних/інформаційних матеріалів; підготовки проектів організаційно-розпорядчих документів;

2) виконавчими органами Соледарської міської ради:

організаційним відділом щодо щомісячного планування роботи відділу, участь у сесіях міської ради, нарадах та інших заходах;

відділом економіки та прогнозування щодо надання звітів про виконання квартальних планів та Плану соціально-економічного розвитку

кадровою службою щодо формування кадрового резерву, проведення щорічної оцінки, атестації, підвищення кваліфікації, декларування доходів, оформлення відпусток, відряджень;

відділом бухгалтерського обліку та звітності щодо матеріально-технічного забезпечення та виплати заробітної плати;

юридичною службою щодо погодження організаційно-розпорядчих документів та отримання правової допомоги при вирішенні завдань відділу;

3) відділом містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Артемівської райдержадміністрації щодо отримання методичної допомоги, обміну інформацією та відповідною документацією;

4) іншими виконавчими органами міської ради , підприємствами , організаціями та установами незалежно від форм власності щодо обміну інформацією та відповідною документацією в процесі виконання доручень керівництва Соледарської міської ради.

 

VII. Відповідальність працівників відділу

 

30. Працівники відділу несуть відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та зобов’язань, бездіяльність або невикористання наданих їм прав, порушень норм етики поведінки посадової особи органів місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.

 

 

Начальник відділу комунального господарства,

благоустрою, охорони навколишнього природного

середовища  та інфраструктури                                                Г.В.Коваленко      

 

Секретар міської ради                                                                   С.М. Редченко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

12 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

20.07.2017№7/12 - 280

м. Соледар  

 

Про затвердження Положення

про   службу у справах   дітей

Соледарської   міської    ради

 

         Розглянувши службову записку від 10.07.2017 № 62   начальника служби у справах дітей Вілкової О.О.  щодо необхідності викладення Положення про службу у справах дітей у новій редакції з метою забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади,  керуючись Законом України від  24 січня 1995 року № 20/95  «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи у справах дітей», ст. 26 Закону України  від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР “Про місцеве самоврядування в Україні” із внесеними до них змінами міська рада

 

ВИРІШИЛА:

       1.Затвердити Положення про службу у справах дітей Соледарської міської ради  згідно з додатком.

 

 2. Вважати таким, що втратило чинність підпункт 1 пункту 2  рішення міської ради від 20.04.2017 № 7/7-164 «Про створення служби у справах дітей Соледарської міської ради».

 

        3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії  міської ради:  з питань  законності, депутатської діяльності, етики (Біленко );   на заступника міського голови з гуманітарних питань та соціальної політики.

 

Міський голова                                                                              О.М.Степаненко

                                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

                                             Рішення міськоїради

                                                                         20.07.2017 № 7/12 – 280

                                                                             

                                                                             Додаток

                                                         

                                                ПОЛОЖЕННЯ
          про службу у справах дітей Соледарської міської ради

 

 1.         Служба у справах дітей Соледарської міської ради (далі-служба) є структурним  підрозділом  Соледарської міської ради, яка утворюється рішенням міської ради ,   підзвітна   та підконтрольна міському  голові, службі у справах дітей Донецької  обласної  державної адміністрації.

 

 2.          Служба  у  своїй  діяльності керується Конституцією України, законами України, а також указами Президента України   та   постановами   Верховної  Ради  України,  прийнятими відповідно до Конституції  і законів України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету  Міністрів  України,  наказами  Міністерства соціальної політики, рішеннями Соледарської  міської ради,  розпорядженнями міського голови, наказами начальника   служби   у  справах  дітей  Донецької обласної державної адміністрації.

  

  3.          Основними завданнями служби є:

       1) реалізація на території Соледарської міської  об’єднаної територіальної громади (далі-громади) державної політики  з питань соціального захисту дітей, запобігання  дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

       2)  розроблення і здійснення самостійно  або разом  з відповідними структурними підрозділами міської ради, підприємствами,  установами та організаціями усіх форм власності,  громадськими організаціями заходів  щодо  захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

       3) координація зусиль  місцевих  органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування,  підприємств,  установ та організацій усіх форм  власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації  роботи  із  запобігання  дитячій  бездоглядності та безпритульності;

        4) забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення
опіки та піклування над  дітьми,  їх  усиновлення,  влаштування  в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї;

        5) ведення державної статистики щодо дітей;
     6) ведення обліку дітей, які  опинилися  у складних  життєвих обставинах,  дітей-сиріт  та  дітей, позбавлених  батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків  сімейного  типу  та  соціально-реабілітаційних  центрів (дитячих містечок);

        7) здійснення своєчасне внесення інформації в Єдину інформаційно-аналітичну систему «Діти»(ЄІАС «Діти»);

       8) надання органам  виконавчої  влади, органам  місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським  організаціям, громадянам  практичної  допомоги, консультацій  з  питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

        9) улаштування дітей-сиріт  та  дітей, позбавлених  батьківського піклування, під опіку, піклування до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню;

       10) визначення пріоритетних  напрямів  поліпшення на території  громади становища дітей, їх соціального  захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному  розвиткові, запобігання дитячій  бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

 

  4.           Служба відповідно до покладених на неї завдань:

       1) організовує  розроблення  і  здійснення  на території  громади заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного,  інтелектуального  і духовного  розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та  безпритульності,  запобігання  вчиненню дітьми правопорушень;

       2) надає місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну та консультаційну допомогу  у  вирішенні  питань щодо соціального захисту дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень;

        3) оформляє документи на влаштування  дітей-сиріт  та  дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до прийомних  сімей  та дитячих будинків сімейного типу, сприяє усиновленню;

       4) подає пропозиції до проектів регіональних програм,  планів і прогнозів у  частині  соціального  захисту,  забезпечення  прав, свобод і законних інтересів дітей;

      5) забезпечує  у  межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства  щодо  соціального  захисту  дітей  і запобігання вчиненню ними правопорушень;

      6) здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім'ях  опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях;

     7) разом  з  відповідними  структурними підрозділами місцевих

органів  виконавчої  влади готує  статистичні та інформаційні  матеріали  про  причини і умови  вчинення  дітьми правопорушень,  вивчає  і поширює  міжнародний  досвід з  питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів;
      8) організовує   і  проводить  разом  з  іншими  структурними підрозділами  міської  ради,   уповноваженими   підрозділами органів  Національної  поліції  заходи  щодо  соціального  захисту дітей,  виявлення  причин,  що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

      9) розробляє  і подає  на  розгляд  міської ради, пропозиції  стосовно бюджетних  асигнувань  на  виконання  програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання  дитячої  бездоглядності  та  безпритульності;

    10) веде  облік  дітей,  які  опинилися  у  складних життєвих обставинах,  дітей-сиріт  та  дітей,   позбавлених   батьківського піклування,  усиновлених,  влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків  сімейного  типу  та  соціально - реабілітаційних  центрів (дитячих містечок);

    11) готує  акт  обстеження  умов проживання дитини та опис її майна,  а також акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна, піклувальника;
    12) проводить  перевірку  умов проживання і виховання дітей у сім'ях опікунів, піклувальників за окремо складеним графіком, але не  рідше ніж раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування;

     13) готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу;

     14) готує  та  подає  в  установленому  порядку  статистичну звітність;

     15) розглядає в установленому порядку звернення громадян;

      16) розглядає звернення власника підприємства,  установи або організації  усіх  форм  власності  та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівника молодше 18 років;

     17) проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань, що
належать до її компетенції, через засоби масової інформації;

     18) здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.

 

  5.          Служба має право:

    1) приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які  є  обов'язкові  для  виконання  місцевими органами виконавчої влади, органами   місцевого  самоврядування, підприємствами, установами  та  організаціями  усіх  форм  власності,  посадовими особами, громадянами;

    2) отримувати повідомлення від  місцевих  органів  виконавчої влади і органів місцевого самоврядування,  підприємств, установ та організацій усіх форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень;

    3) отримувати  в  установленому порядку від структурних  підрозділів обласної держадміністрації, відповідних  органів місцевого самоврядування, підприємств, установ  та  організацій  усіх  форм  власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції,  а від місцевих  органів  державної  статистики  - статистичні  дані,  необхідні  для  виконання  покладених  на  неї завдань;

    4) звертатися до місцевих органів виконавчої  влади,  органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей;

    5) проводити роботу серед дітей з метою запобігання  вчиненню правопорушень;
    6) порушувати  перед  органами  виконавчої  влади та органами місцевого самоврядування питання про  направлення  до  спеціальних установ,  навчальних  закладів  усіх  форм  власності  дітей,  які опинилися у складних життєвих обставинах,  неодноразово самовільно залишали сім'ю та навчальні  заклади;

    7) влаштовувати   дітей-сиріт   та  дітей, позбавлених батьківського  піклування,  у  дитячі  будинки  сімейного  типу, прийомні сім'ї, передавати під опіку, піклування, на усиновлення;

     8) вести справи з опіки, піклування над дітьми та усиновлення дітей;
      9) перевіряти  стан виховної  роботи з дітьми у навчальних закладах,  за  місцем  проживання, а також у разі необхідності - умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах,  в установах  та  організаціях  усіх  форм власності;

   10) представляти  у разі необхідності інтереси дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності;
   11) запрошувати   для   бесіди  батьків  або  опікунів, піклувальників,  посадових осіб з метою з'ясування причин та умов, які  призвели  до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення  правопорушень, і вживати заходів до усунення таких причин;
    12) порушувати  перед  органами  виконавчої влади та органами місцевого самоврядування  питання  про  накладення  дисциплінарних
стягнень  на  посадових  осіб  у  разі  невиконання  ними  рішень, прийнятих спеціально уповноваженим центральним органом  виконавчої влади у справах сім'ї,  дітей та молоді;

     13) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції;

     14) проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків, опікунів чи піклувальників, розглядати  їх  скарги  та  заяви  з питань, що належать до її компетенції;

     15) визначати  потребу  в утворенні  спеціальних  установ  і закладів соціального захисту для дітей;

     16) розробляти  і  реалізовувати   власні  та підтримувати громадські  програми  соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

    17) відвідувати дітей,  які  опинилися  у  складних  життєвих обставинах, перебувають  на  обліку  в  службі,  за  місцем  їх проживання,  навчання і роботи.  Вживати заходів  для  соціального захисту дітей.

  6. Служба   під  час  виконання  покладених  на  неї  завдань взаємодіє   з   іншими   структурними   підрозділами  міської ради, підприємствами,  установами та організаціями усіх форм  власності, об'єднаннями громадян і громадянами.

  7. Службу  очолює  начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади   міським головою згідно із законодавства про службу в органах місцевого самоврядування.

 

  8.           Начальник служби:
      1) здійснює керівництво  діяльністю  служби,  несе   персональну
відповідальність  за виконання покладених на неї завдань; 

      2) видає у межах  своєї  компетенції  накази, організовує   і контролює їх виконання;
      3) затверджує положення  про структурний  підрозділ  - опіки та піклування і функціональні обов'язки працівників служби;
   

  9.  Функції  щодо  проведення  процедури  усиновлення, влаштування  дітей-сиріт  та  дітей, позбавлених  батьківського піклування,  під опіку,  піклування, до дитячих будинків сімейного типу,  прийомних сімей покладаються на окремий  підрозділ - опіки та піклування -  який утворюється у складі. Штатна чисельність такого підрозділу встановлюється  залежно  від  кількості  дітей-сиріт   та   дітей, позбавлених батьківського піклування.

 

  10.   Головний спеціаліст та спеціаліст служби призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою згідно з законодавством про службу в органах місцевого самоврядування.

 

  11. Обов’язки начальника служби під час його відсутності виконує головний спеціаліст служби.

 

  12. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції служби, в ній можуть створюватися дорадчий орган, наукові та координаційні ради і комісії у складі начальника служби (голова), його заступників за посадою, керівників інших підрозділів  міської ради та органів внутрішніх справ, представників підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян та благодійних організацій.

            Склад дорадчого органу затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради за поданням служби.

           Рішення дорадчого органу проводяться в життя наказами начальника служби.

          

    13.  Утримання  служби  здійснюється  відповідно   до  законодавства.
Гранична чисельність, фонд оплати  праці працівників служби затверджуються  міським головою.  Матеріально - технічне забезпечення  служби  здійснює  міська рада.  Штатний  розпис  служби  затверджуються  у встановленому  порядку  міським головою в  межах  визначеної  граничної чисельності та фонду оплати праці її працівників.

 

  13.   Служба   є  юридичною  особою,  має самостійний баланс, рахунок в органах Державного казначейства, круглу печатку із зображенням Державного  Герба України і своїм найменуванням, кутовий штамп, офіційні бланки служби.

 

  14.   Повне найменування служби української мовою-служба у справах дітей Соледарської міської ради, скорочене найменування українською мовою-служба у справах дітей.

 

  15.  Юридична адреса служби: 84545,  Україна,  Донецька область, Бахмутський район, м. Соледар, вул. Паркова, б. 3-А

 

 

Начальник служби у справах дітей                                       О.О.  Вілкова

 

Секретар міської ради                                                             С.М. Редченко 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

12 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

20.07.2017 №7/12-279

м. Соледар

 

Про  затвердження договору на передачу міжбюджетних трансфертів для надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню Соледарської міської  об’єднаної територіальної громади  на 2018 рік

 

         Розглянувши службову записку від 07.07.2017 № 1536/01-46  начальника відділу охорони здоров’я Соледарської міської ради Безкровного В.І. щодо надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, відповідно до Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 року №2456-VI із внесеними до нього змінами, Цивільного Кодексу України від 16 січня 2003 року №435-IV із внесеними до нього змінами,  керуючись ст.26 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, Соледарська міська рада

 

Вирішила:

 

1. Затвердити договір на передачу міжбюджетних трансфертів на 2018 рік  між  Соледарською міською радою та Бахмутською міською радою в сумі 3-х мільйонів гривень (додаток).

 

2. Доручити міському голові  Степаненку О.М. підписати договір на передачу міжбюджетних трансфертів на 2018 рік.

        

         3. Організаційне виконання рішення покласти на фінансове управління міської ради (Бондарєв).

 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань економічної політики бюджету та  фінансів (Боровик).

 

 

Міський голова                                                                       О.М.Степаненко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

20.07.2017  № 7/12-279

Додаток

 

ДОГОВІР

про передачу коштів у вигляді субвенцій з міського бюджету

Соледарської міської  об’єднаної територіальної громади до міського бюджету м. Бахмута для надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню Соледарської міської  об’єднаної територіальної громади  в 2018 році

 

         Соледарська міська рада особі  міського голови Степаненка Олександра Миколайовича, що діє на підставі Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», (надалі – СТОРОНА 1) з однієї сторони, та  Бахмутська міська рада, в особі міського голови Бахмутської міської ради Реви Олексія Олександровича,  що діє на підставі Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі – СТОРОНА 2) з іншої сторони, керуючись статтями 89, 93, 103-4 Бюджетного Кодексу України,  уклали цей Договір про наступне:

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

         1.1.Надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги  населенню Соледарської міської об’єднаної територіальної громади комунальним закладом охорони здоров’я «Бахмутська центральна районна лікарня» (далі – КЗОЗ «БЦРЛ») Бахмутської міської ради згідно переліку медичних послуг, зазначених в статуті КЗОЗ «БЦРЛ».

 

2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 

2.1. Сторона 1 та Сторона 2 зобов’язуються:

 

         2.1.1. При організації і наданні вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню Соледарської міської об’єднаної територіальної громади в межах своїх повноважень, передбачених законодавством, дотримуватися вимог Конституції України, Законів України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», Порядку організаціїмедичного обслуговування та направлення пацієнтів до закладів охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу, затвердженого наказом міністерством охорони здоров’я України від 05 жовтня 2011 року № 646, та інших нормативно-правових актів, що регламентують порядок надання вторинної медичної допомоги.

        

 

 

2.2. СТОРОНА 1 зобов’язується:

 

         2.2.1. При затвердженні бюджету Соледарської міської об’єднаної територіальної громади у відповідності до статей 89, 93, 103-4 Бюджетного кодексу України передбачити передачу з міського бюджету  Соледарської  міської об’єднаної територіальної громади до міського бюджету м. Бахмута коштів в сумі 3000000,00(три мільйона гривень 00коп),в тому числі:

-  за рахунок медичної субвенції з державного бюджету – 2700000,00(два мільйони 700тис. гривень 00коп);

- за рахунок місцевого бюджету 300 тис. грн.(триста тис. гривень) для надання КЗОЗ «БЦРЛ» вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги в повному обсязі населенню Соледарської  міської  об’єднаної територіальної громади.

          2.2.2. Перерахування коштів до міського бюджету м. Бахмута здійснювати відповідно до помісячного розпису видатків бюджету Соледарської  міської  об’єднаної територіальної громади.

2.2.3. Забезпечити направлення хворих мешканців Соледарської  міської  об’єднаної територіальної громади на консультацію, обстеження та стаціонарне лікування у відділення КЗОЗ «БЦРЛ» з видачею Виписок із медичних карток стаціонарних хворих за формою 027/о у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 

2.3. СТОРОНА 2 зобов’язується:

 

         2.3.1.          Надавати в 2018 році населенню Соледарскої міської об’єднаної територіальної громади  медичну допомогу  вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги згідно пункту 1 цього Договору в межах передбаченого фінансового ресурсу, контролювати цільове використання цих коштів.   

        

2.3.2.  Забезпечити систематичне наданняу встановленийтермін відділу охорони здоров`я Соледарскої міської об’єднаної територіальної громади Виписок із медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою 027/о Консультативних висновків спеціаліста за формою 028/о.

Порядок та форма розрахунку затверджується сумісним наказом Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради та відділом охорони здоров’я Соледарскої міської об’єднаної територіальної громади у термін до _______ року.

 

3. Порядок здійснення контролю

 

3.1. Контроль за організацією направлення хворих Соледарскої міської об’єднаної територіальної громади до КЗОЗ «БЦРЛ» покладається на КЗОЗ” Центр первинної медико-санітарної допомоги” та КЗОЗ_”Соледарська міська лікарня’’ Соледарської міської ради.

 

3.2. Контроль за достовірністю даних щодо обсягів фактично наданої вторинної медичної допомоги населенню Соледарскої міської об’єднаної територіальної громади покладається на головного лікаря  КЗОЗ «БЦРЛ», начальника Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, начальника відділу охорони здоров’я Соледарскої міської ради,головних лікарів КЗОЗ ‘’ЦПМСД’’_та ‘’Соледарська міська лікарня’’ Соледарської міської ради.

 

4. ТЕРМІН ДІЇ ДАНОЇ ДОГОВОРУ

 

        4.1. Договір  набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2018 року.

 

5. ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СУПЕРЕЧОК

     5.1. Усі суперечки між "СТОРОНАМИ", вирішуються шляхом переговорів між сторонами. У разі неможливості вирішення суперечок шляхом переговорів вони вирішуються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

     5.2. Зважаючи на предмет Договору, СТОРОНИ докладають усі можливі зусилля для своєчасного вирішення можливих суперечок в межах чинного законодавства.

     5.3. Спірні питання щодо фактично проведеного лікування або консультування хворого, за якими сторони не досягли згоди, розв’язуються спільною комісією, яка створюється у разі потреби із уповноважених представників сторін.

 

6. ЗМІНА УМОВ ДАНОГО ДОГОВОРУ

 

      6.1.Зміна умов Договору може бути здійснена за спільною згодою Сторін шляхом оформлення на підписання уповноваженими представниками Сторін відповідних змін до Договору.

       6.2. Одностороннє розірвання чи зміна умов Договору не допускається.

 

7. ІНШІ УМОВИ

 

     7.1. Даний Договір укладено у чотирьох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу.

     7.2. У випадках, не передбачених даним Договором "СТОРОНИ" керуються чинним законодавством України.

     7.3 У разі, якщо згідно актів виконаних робіт фактичний обсяг  наданої вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню Соледарської  міської об’єднаної територіальної громади перевищить суму коштів, перерахованих до міського бюджету м. Бахмута  відповідно до помісячного розпису, забезпечити внесення змін до цього Договору в частині збільшення суми Договору виходячи з  обсягу фактично наданої медичної допомоги на суму  перевищення фактичних обсягів наданих послуг над запланованими помісячним розписом для надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню Соледарської міської об’єднаної територіальної громади в 2018 році.

 

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

 

Соледарська міська рада                                  Бахмутська міська  рада  

84545                                                                           84500

Донецька обл. Бахмутський р-н                                Донецька обл.

м.Соледар, вул. Паркова буд. 3а                              м. Бахмут, пл.Миру,

Тел.(0627)44-20-68                                                    буд.44

Факс(0627)44-2065                                                    тел.(0627)44-01-63

 

Соледарський міський голова                              Бахмутський міський голова                 

_____________О.М. Степаненко                           ____________О. О. Рева

 

 

Начальник відділу охорони                                                         В.І.Безкровний

здоров’я                                                                                        

 

 

Начальник фінансового                                                                Ю.С.Бондарев

управління         

 

 

 

Секретар міської ради                                                                  С.М.Редченко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

12 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

20.07.2017 №7/12-278

м. Соледар

 

Про   затвердження    договору

на передачу міжбюджетних трансфертів на 2018 рік

 

 

         Розглянувши службову записку від 07.07.2017 № 1533/01-46  начальника відділу охорони здоров’я Соледарської міської ради Безкровного В.І., щодо надання медичної допомоги мешканцям Соледарської міської об’єднаної територіальної громади у відділенні гемодіалізу комунальної міської установи «Міська лікарня №1», відповідно до Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 року №2456-VI із внесеними до нього змінами, Цивільного Кодексу України від 16 січня 2003 року №435-IV із внесеними до нього змінами, керуючись ст.26 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, міська рада

 

Вирішила:

 

1. Затвердити договір на передачу міжбюджетних трансфертів на 2018 рік у сумі 240 тис. грн. для надання медичної допомоги у відділенні гемодіалізу комунальної міської установи«Міська лікарня №1»мешканцям Соледарської міської об’єднаної територіальної громадиміж  Соледарською міською радою та Краматорською міською  радою (додаток).

 

2. Доручити міському голові Степаненку О.М. підписати договори на передачу міжбюджетних трансфертів на 2018 рік.

        

         3. Організаційне виконання рішення покласти на фінансове управління міської ради (Бондарєв) та відділ охорони здоров’я міської ради (Безкровний)

 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань економічної політики бюджету та  фінансів (Боровик).

 

 

Міський голова                                                                      С.М.Степаненко

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

20.07.2017  № 7/12-278

Додаток

 

Д О Г О В І Р

 

на передачу міжбюджетних трансфертів на 2018 рік

для надання медичної допомоги у відділенні гемодіалізу

 

м. Краматорськ                                                            «_____»________2018 року

 

Соледарська міська рада, іменована надалі «Сторона 1», в особі міського голови Степаненка О.М., що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з одного боку, і Краматорська міська рада, іменована надалі «Сторона 2», в особі міського голови Панкова А.В., що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  уклали даний договір про наступне:

 

1.     Предмет договору

 

Реалізація заходів щодо фінансування надання планової стаціонарної медичної допомоги мешканцям Соледарської міської об’єднаної територіальної громади в відділенні гемодіалізу комунальної медичної установи «Міська лікарня №1» м. Краматорська.

 

2.     Обов'язки сторін

 

2.1. Сторона 1 зобов'язується:

 

2.1.1.  Затвердити у бюджеті Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік кошти на фінансування медичної допомоги хворим хронічно-нирковою недостатністю у відділенні гемодіалізу в комунальній медичній установі «Міська лікарня №1» м. Краматорська.

 

2.1.2. Перерахування коштів до міського бюджету м. Краматорська здійснювати відповідно до помісячного розпису видатків міського бюджету Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на підставі наданих Стороною 2 актів виконаних робіт (р/р 31415652700059, ГУДКУ в Донецькій області, МФО 834016, код ЄДРПОУ  37944338, код платежу 41035001).

 

2.2. Сторона 2 зобов'язується:

 

2.2.1. Забезпечити стаціонарне лікування в межах сум, передбачених Стороною 1 (згідно додатку до договору).

 

2.2.2. Щомісячно до 15 числа місяця наступного за звітним, Сторона 2 надає Стороні 1 акт виконаних робіт за надані медичні послуги.

 

2.3. Лікування хворих проводити у відповідності зі стандартами якості лікування.

 

3.     Відповідальність сторін

 

3.1. Сторона 2 несе відповідальність за виконання спільних заходів, передбачених даним договором у межах сум, фактично перерахованих Стороною 1.

 

3.2. При недотриманні термінів перерахування сум до міського бюджету

м. Краматорська Стороною 1, зі Сторони 2 знімаються всі зобов'язання по виконанню пункту 2.2. даного договору.

 

4.     Термін дії договору та порядок його розірвання

 

4.1. Даний договір набирає сили з 01.01.2018р. і діє до кінця 2018 року.

 

4.2. Сторони зберігають за собою право вносити зміни в умови договору шляхом підписання додаткової угоди.

 

4.3. Умови договору можуть бути змінені за згодою сторін на підставі додаткової угоди, яка підписується уповноваженими представниками сторін.

 

4.4 Суперечки, що виникають між сторонами при виконанні і розірванні даного договору, вирішуються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 

5.     Юридичні адреси і платіжні реквізити сторін

 

Сторона 1                                                                  Сторона 2

 

Соледарська  міська  рада

 

Краматорська міська рада

вул. Паркова, 3а

м.Соледар

 

пл.Миру, 2

м.Краматорськ

Бахмутського р-н

Донецької обл. 84545

 

Донецька обл.,

84313,

Міський голова

 

Міський голова

 

 

       О.М.Степаненко

 

 

 

                  А.В. Панков

 

 

 

Соледарська  міська  рада

 

Краматорська міська рада

р/р 35450098034599, ГУДКСУ в Донецькій області,МФО 834016,

 

р/р 31415652700059,ГУДКУ в Донецькій області, МФО 834016

МФО 834016, код ЄДРПОУ 04052873, код платежу 41035001

 

МФО 834016, код ЄДРПОУ 37944338, код платежу41035001

Міський голова

 

Міський голова

 

 

 

 

 

       О.М.Степаненко

 

 

 

                    А.В. Панков

 

 

 

Начальник відділу охорони                                                         В.І.Безкровний

здоров’я                                                                                                          

 

 

Начальник фінансового                                                                Ю.С.Бондарев

управління         

 

 

Секретар міської ради                                                                  С.М.Редченко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

12 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

20.07.2017 №7/12-277

м. Соледар

 

Про  затвердження договору на передачу міжбюджетних трансфертів надруге півріччя2017року

 

 

         Розглянувши службову записку від 07.07.2016 № 1535/01-46  начальника відділу охорони здоров’я Соледарської міської ради Безкровного В.І. щодо укладання договору з надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню Соледарської міської об’єднаної територіальної громади , відповідно до Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 №2456-VI із внесеними до нього змінами, Цивільного Кодексу України від 16.01.2003 №435-IV із внесеними до нього змінами,  керуючись ст.26 Закону України від 21.05.97 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, Соледарська міська рада

 

Вирішила:

 

1. Затвердити договір на передачу міжбюджетних трансфертів на друге півріччя 2017 року для надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги комунальним закладом охорони здоров’я «Бахмутська центральна районна лікарня» , між Соледарською міською радою та Бахмутською міською радою (додаток 1).

 

2. Доручити міському голові  Степаненко О.М. підписати договір на передачу міжбюджетних трансфертів на друге півріччя 2017 року.

        

         3. Організаційне виконання рішення покласти на фінансове управління Соледарської міської ради (Бондарєв).

 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань економічної політики бюджету та  фінансів (Боровик).

 

 

 

Міський голова                                                                    О.М.Степаненко

 

 

Додаток 1

до рішення Соледарської  міської ради

                                                                       20.07.2017  №  7/12-

 

Д О Г О В І Р

 

на передачу міжбюджетних трансфертів

на 2018 рік

 

         «_____»________2017 року                                               м.Соледар

 

 

Соледарська  міська рада, в особі міського голови Степаненко Олександра Миколайовича,що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,надалі іменується «Сторона 1», з однієї сторони, та Бахмутська міська рада, в особі секретаря  Бахмутської міської ради Кіщенко Світлани Іванівни, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», надалі іменується «Сторона 2», з другої сторони (надалі разом – «Сторони»), уклали даний Договір про наступне:

 

1. Предмет Договору

         «Сторони» за даним Договором забезпечують реалізацію і фінансування в 2018 році місцевих соціально-економічних та культурних програм, спільних заходів, а також державних програм на підставі законодавчих і нормативних актів.

 

2. Права та обов’язки «Сторін»

2.1. «Сторона 1» зобов’язується:

2.1.1. При затвердженні міського бюджету м.Соледар на 2018 рік та внесенні змін до нього відповідно до статей 93,101Бюджетного кодексу України передбачити передачу коштів у вигляді субвенції  бюджету Бахмутської міської ради для реалізації місцевих соціально-економічних та культурних програм, спільних заходів, а також державних програм на підставі законодавчих і нормативних актів.

Забезпечити передачу коштів та здійснювати перерахування субвенції бюджету Бахмутської міської  ради відповідно до помісячного розпису міського бюджету м.Соледар.

2.1.2. Забезпечити реалізацію і фінансування в 2018 році місцевих соціально-економічних та культурних програм, спільних заходів, а також державних програм у межах сум, перерахованих «Стороною 2».

Безпосередню реалізацію заходів здійснюють відповідні структурні підрозділи Соледарської міської ради.

 

2.2. «Сторона 2» зобов’язується:

2.2.1. При затвердженні бюджету Бахмутської міської ради на 2018 рік та внесенні змін до нього відповідно до статей 93,101 Бюджетного кодексу України передбачити передачу коштів у вигляді субвенції міському бюджету м.Соледардля реалізації місцевих соціально-економічних та культурних програм, спільних заходів, а також державних програм на підставі законодавчих і нормативних актів.

Забезпечити передачу коштів та здійснювати перерахування субвенції міському бюджету м.Соледар відповідно до помісячного розпису бюджету Бахмутської районної ради.

2.2.2. Забезпечити реалізацію і фінансування в 2018 році місцевих соціально-економічних та культурних програм, спільних заходів, а також державних програм у межах сум, перерахованих «Стороною 1».

Безпосередню реалізацію заходів здійснюють відповідні структурні підрозділи Бахмутської районної ради.

2.3. Кожна із «Сторін» має право вносити зміни до даного Договору у встановленому законодавством порядку, у тому числі після отримання з Міністерства фінансів України показників обсягів місцевих бюджетів і міжбюджетних трансфертів на наступний бюджетний період.

 

3. Відповідальність «Сторін»

3.1. «Сторона 1» несе відповідальність за виконання програм, передбачених даним Договором, в межах сум, фактично перерахованих «Стороною 2».

3.2. При недотриманні строків перерахування сум до міського бюджету «Стороною 2» зі «Сторони 1» знімаються всі зобов’язання по виконанню пункту 2.1.2 даного Договору.

3.3. «Сторона 2» несе відповідальність за виконання програм, передбачених даним Договором, в межах сум, фактично перерахованих «Стороною 1».

3.4. При недотриманні строків перерахування сум до міського бюджету «Стороною 1» зі «Сторони 2» знімаються всі зобов’язання по виконанню пункту 2.2.1 даного Договору.

 

4. Термін дії Договору та порядок вирішення спорів

4.1. Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання,  враховується при формуванні, затвердженні і виконанні місцевих бюджетів та діє протягом бюджетного 2018 року, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами зобов’язань, передбачених даним Договором, та відповідно до регіональних програм, спільних заходів і фінансових зобов’язань, зареєстрованих в органах Державної казначейської служби України.

4.2. Умови Договору можуть бути змінені за взаємною згодою сторін на підставі додаткової угоди, підписаної уповноваженими представниками сторін.

        4.3. Спори або розбіжності, що виникають між «Сторонами» при виконанні або розірванні даного Договору, вирішуються у порядку, передбаченому чинним законодавством.

         4.4. Даний Договір укладено і підписано у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу, для кожної із «Сторін».

 

 

 

 

 

 

5. Юридичні адреси «Сторін»

 

 

Сторона 1

 

Соледарська міська рада

вул.Паркова, буд. 3-а, м.Соледар

Донецька область, 84545

тел.(0627)442065

 

 

Соледарський міський голова

 

_______________О.М.Степаненко

 

Сторона 2

 

Бахмутська районна рада

м. Бахмут, вул. Сибирцева,33                    

Донецька область, 84500

тел. (0627)44-67-05          

                             

 

Голова Бахмутської районної

ради

______________Є.Ю.Пластун

 

 

               

Начальник  фінансового управління

Соледарської  міської ради                                                        Ю.С.Бондарєв

 

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення Соледарської  міської ради

                                                                       20.07.2017  №  7/12-

 

Д О Г О В І Р

на 2018 рік

 

         «_____»________2017 року                                               м.Соледар

 

 

Соледарська  міська рада, в особі міського голови Степаненко О.М.,що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,надалі іменується «Сторона 1», з однієї сторони, та Бахмутськаміська рада, в особі міського голови Реви О.О., що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», надалі іменується «Сторона 2», з другої сторони (надалі разом – «Сторони»), уклали даний Договір про наступне:

 

на передачу міжбюджетних трансфертів

 

1. Предмет Договору

         Надання вторинної(спеціалізованої)медичної допомоги населеннюСоледарської міської об’єднаної територіальної громади комунальним закладом охорони здоров’я’’Бахмутська центральна районна лікарня’’(далі-КЗОЗ ‘’БЦРЛ’’)Бахмутської міської ради згідно переліку медичних послуг, зазначених в статуті КЗОЗ ‘’БЦРЛ’’.

 

2. Права та обов’язки «Сторін»

2.1. «Сторона 1» зобов’язується:

2.1.1. При затвердженні міського бюджету м.Соледар на 2018 рік та внесенні змін до нього відповідно до статей 93,101Бюджетного кодексу України передбачити передачу коштів у вигляді субвенції міському бюджету м.Бахмут для фінансування надання населенню громади вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги. Забезпечити передачу коштів та здійснювати перерахування субвенції міському бюджету м.Бахмут відповідно до помісячного розпису міського бюджету м.Соледар.

 

 

2.2. «Сторона 2» зобов’язується:

2.2.1. При затвердженні міського бюджету м.Бахмут на 2018 рік та внесенні змін до нього відповідно до статей 93,101 Бюджетного кодексу України передбачити передачу коштів у вигляді субвенції міському бюджету м.Соледардля реалізації місцевих соціально-економічних та культурних програм, спільних заходів, а також державних програм на підставі законодавчих і нормативних актів.

Забезпечити передачу коштів та здійснювати перерахування субвенції міському бюджету м.Соледар відповідно до помісячного розпису міського бюджету м.Бахмут.

2.2.2. Забезпечити реалізацію і фінансування в 2018 році місцевих соціально-економічних та культурних програм, спільних заходів, а також державних програм у межах сум, перерахованих «Стороною 1».

Безпосередню реалізацію заходів здійснюють відповідні структурні підрозділи Бахмутської міської ради.

2.3. Кожна із «Сторін» має право вносити зміни до даного Договору у встановленому законодавством порядку, у тому числі після отримання з Міністерства фінансів України показників обсягів місцевих бюджетів і міжбюджетних трансфертів на наступний бюджетний період.

 

3. Відповідальність «Сторін»

3.1. «Сторона 1» несе відповідальність за виконання програм, передбачених даним Договором, в межах сум, фактично перерахованих «Стороною 2».

3.2. При недотриманні строків перерахування сум до міського бюджету «Стороною 2» зі «Сторони 1» знімаються всі зобов’язання по виконанню пункту 2.1.2 даного Договору.

3.3. «Сторона 2» несе відповідальність за виконання програм, передбачених даним Договором, в межах сум, фактично перерахованих «Стороною 1».

3.4. При недотриманні строків перерахування сум до міського бюджету «Стороною 1» зі «Сторони 2» знімаються всі зобов’язання по виконанню пункту 2.2.1 даного Договору.

 

4. Термін дії Договору та порядок вирішення спорів

4.1. Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання,  враховується при формуванні, затвердженні і виконанні місцевих бюджетів та діє протягом бюджетного 2018 року, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами зобов’язань, передбачених даним Договором, та відповідно до регіональних програм, спільних заходів і фінансових зобов’язань, зареєстрованих в органах Державної казначейської служби України.

4.2. Умови Договору можуть бути змінені за взаємною згодою сторін на підставі додаткової угоди, підписаної уповноваженими представниками сторін.

        4.3. Спори або розбіжності, що виникають між «Сторонами» при виконанні або розірванні даного Договору, вирішуються у порядку, передбаченому чинним законодавством.

         4.4. Даний Договір укладено і підписано у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу, для кожної із «Сторін».

 

 

 

 

5. Юридичні адреси «Сторін»

 

 

Сторона 1

 

Соледарська міська рада

вул.Паркова, буд. 3-а, м.Соледар

Донецька область, 84545

тел.(0627)442065

 

 

Соледарський міський голова

 

_______________О.М.Степаненко

 

Сторона 2

 

Бахмутська міська рада

вул.Миру, буд.44 м.Бахмут

Донецька область, 84500

тел.(0627)440163

 

 

Бахмутський міський голова

 

____________________О.О.Рева

 

               

Начальник  фінансового управління

Соледарської  міської ради                                                        Ю.С.Бондарєв

 

                                                                                                              

 

 

 

Додаток 3

до рішення Соледарської  міської ради

                                                                       20.07.2017  №  7/

 

 

Д О Г О В І Р

 

на передачу міжбюджетних трансфертів

на 2017 рік

 

         «_____»________2016 року                                               м.Бахмут

 

Соледарська  міська рада, в особі міського голови Степаненко О.М.,що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», надалі іменується «Сторона 1», з однієї сторони, та Донецька обласна державна адміністрація, Донецька обласна військово-цивільна адміністрація, в особі голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації Жебрівського П.І., який діє на підставі законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про військово-цивільні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 19.02.2015 р. № 52 «Про здійснення Донецькою обласною державною адміністрацією функцій Донецької обласної ради в частині бюджетних повноважень», надалі іменується «Сторона 2», з іншої сторони (надалі разом – «Сторони»), уклали даний Договір про наступне:

 

1. Предмет Договору

         «Сторони» за даним Договором забезпечують передачу коштів між відповідними місцевими бюджетами та їх використання на реалізацію і фінансування в 2018 році місцевих соціально-економічних та культурних програм, спільних заходів, а також державних програм на підставі законодавчих і нормативних актів.

 

2. Права та обов’язки «Сторін»

2.1. «Сторона 1» зобов’язується:

2.1.1. При затвердженні міського бюджету на 2018 рік та та внесенні змін до нього відповідно до статей 93,101 Бюджетного кодексу передбачити передачу коштів у вигляді субвенцій обласному бюджету для реалізації місцевих соціально-економічних та культурних програм, спільних заходів, а також державних програм на підставі законодавчих і нормативних актів.

Забезпечити передачу та здійснювати перерахування коштів субвенцій обласному бюджету відповідно до помісячного розпису міського бюджету.

2.1.2. Забезпечити врахування в міському бюджеті коштів субвенцій та видатки за рахунок коштів відповідних субвенцій у межах сум, передбачених «Стороною 2», на реалізацію і фінансування в 2018 році місцевих соціально-економічних та культурних програм, спільних заходів, а також державних програм.

Безпосередньо реалізацію заходів здійснюють відповідні структурні підрозділи Соледарської міської ради.

 

2.2. «Сторона 2» зобов’язується:

2.2.1. При затвердженні обласного бюджету на 2018 рік та внесенні змін до нього відповідно до статей 93,101 Бюджетного кодексу передбачити передачу коштів у вигляді субвенцій міському бюджету м. Соледар для реалізації місцевих соціально-економічних та культурних програм, спільних заходів, а також державних програм на підставі законодавчих і нормативних актів.

Забезпечити передачу та здійснювати перерахування коштів субвенцій міському бюджету відповідно до помісячного розпису обласного бюджету.

2.2.2. Забезпечити врахування в обласному бюджеті коштів субвенцій та видатки за рахунок коштів відповідних субвенцій у межах сум, передбачених «Стороною 1», на реалізацію і фінансування в 2018 році місцевих соціально-економічних та культурних програм, спільних заходів, а також державних програм.

Безпосередню реалізацію заходів здійснюють відповідні структурні підрозділи Донецької облдержадміністрації.

2.3. Кожна із «Сторін» має право вносити зміни до даного Договору у встановленому законодавством порядку, у тому числі після отримання з Міністерства фінансів України показників обсягів місцевих бюджетів і міжбюджетних трансфертів на наступний бюджетний період.

 

3. Відповідальність «Сторін»

3.1. «Сторони» несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за даним Договором відповідно до норм чинного законодавства України.

 

4. Термін дії Договору та порядок вирішення спорів

4.1. Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання,  враховується при формуванні, затвердженні і виконанні місцевих бюджетів та діє протягом бюджетного 2018 року, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами зобов’язань, передбачених даним Договором, та відповідно до регіональних програм, спільних заходів і фінансових зобов’язань, зареєстрованих в органах Державної казначейської служби України.

4.2. Умови Договору можуть бути змінені за взаємною згодою сторін на підставі додаткової угоди, підписаної уповноваженими представниками сторін.

        4.3. Спори або розбіжності, що виникають між «Сторонами» при виконанні або розірванні даного Договору, вирішуються у порядку, передбаченому чинним законодавством.

        4.4. Даний Договір укладено і підписано у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу, для кожної із «Сторін».

 

5. Юридичні адреси та підписи «Сторін»

 

         «Сторона 1»

 

Соледарська міська рада

вул.Паркова, буд. 3-а, м.Соледар

Донецька область, 84545

тел.(0627)442065

 

 

 

 

 

 

 

 

Соледарський міський голова

 

_______________О.М.Степаненко

«Сторона 2»

 

Донецька обласна державна адміністрація,

Донецька обласна військово-цивільна адміністрація

м.Краматорськ, пл..Миру,2

тел./факс (0626) 485491

 

 

Голова облдержадміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації

 

 

 

________________П.І.Жебрівський

 

 

Начальник  фінансового управління

 

Соледарської  міської ради                                                        Ю.С.Бондарєв

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

12 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

20.07.2017№12/7-276

м.Соледар

Про виділення коштів у вигляді субвенції бюджету Краматорської міської ради для надання медичної допомоги мешканцям Соледарської міської об’єднаної територіальної громади у відділенні гемодіалізу КМУ «Міська лікарня№1»

 

         Розглянувши службову записку від 07.07.2017 №1534/01-46 року начальника відділу охорони здоров’я  Безкровного В.І., щодо надання медичної допомоги мешканцям Соледарської міської об’єднаної територіальної громади у відділенні гемодіалізу комунального міського установі «Міська лікарня №1» м.Краматорськ, керуючись ст.26 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», зі змінами міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.                Виділити кошти у вигляді субвенції бюджету Краматорської міської ради для надання медичної допомоги мешканцям Соледарської міської об’єднаної територіальної громади у відділенні гемодіалізу КМУ «Міська лікарня №1» у сумі 90 тис.грн. до кінця 2017 року.

 

2.                Організаційне виконання рішення покласти на начальника фінансового управління Бондарєва Ю.С. та начальника відділу охорони здоров’я  Безкровного В.І.

 

3.                Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної політики, бюджету і фінансів (Боровик), постійну комісію міської ради з питань соціального захисту та охорони здоров’я (Горбань).

 

 

Міський голова                                                                       О.М.Степаненко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

20.07.2017  № 7/12-276

Додаток

 

ДОГОВІР

Про лікування хворих у відділені гемодіалізу.

 

№ _______

 

м. Краматорськ                                                                               «___» _______ 2017р.

 

Соледарська  міська  рада, іменована надалі «Сторона 1», в особі міського голови Степаненка О.М., що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з одного боку, і Краматорська міська рада, іменована надалі «Сторона 2», в особі міського голови Панкова А.В., що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  уклали даний договір про наступне:

 

1.      Предмет договору

 

Реалізація заходів щодо фінансування надання планової стаціонарної медичної допомоги мешканцям Соледарської міської об’єднаної територіальної громади в відділенні гемодіалізу комунальної медичної установи «Міська лікарня №1» м. Краматорська.

 

2.      Обов'язки сторін

 

2.1. Сторона 1 зобов'язується:

 

2.1.1.  Затвердити у міському бюджеті м. Соледар на ІІ півріччя 2017 року кошти на фінансування медичної допомоги хворим хронічно-нирковою недостатністю у відділенні гемодіалізу в комунальній медичній установі «Міська лікарня №1» м. Краматорська.

 

2.1.2. Перерахування коштів до міського бюджету м. Краматорська здійснювати відповідно до помісячного розпису видатків міського бюджету м. Соледар на підставі наданих Стороною 2 актів виконаних робіт (р/р 31415652700059, ГУДКУ в Донецькій області, МФО 834016, код ЄДРПОУ  37944338, код платежу 41035001).

 

2.2. Сторона 2 зобов'язується:

 

2.2.1. Забезпечити стаціонарне лікування в межах сум, передбачених Стороною 1 (згідно додатку до договору).

 

2.2.2. Щомісячно до 15 числа місяця наступного за звітним, Сторона 2 надає Стороні 1 акт виконаних робіт за надані медичні послуги.

 

2.3. Лікування хворих проводити у відповідності зі стандартами якості лікування.

 

3.      Відповідальність сторін

 

3.1. Сторона 2 несе відповідальність за виконання спільних заходів, передбачених даним договором у межах сум, фактично перерахованих Стороною 1.

 

3.2. При недотриманні термінів перерахування сум до міського бюджету Краматорська Стороною 1, зі Сторони 2 знімаються всі зобов'язання по виконанню пункту 2.2. даного договору.

 

4.      Термін дії договору та порядок його розірвання

 

4.1. Даний договір набирає сили з 01.07.2017р. і діє до кінця 2017 року.

 

4.2. Сторони зберігають за собою право вносити зміни в умови договору шляхом підписання додаткової угоди.

 

4.3. Умови договору можуть бути змінені за згодою сторін на підставі додаткової угоди, яка підписується уповноваженими представниками сторін.

 

4.4 Суперечки, що виникають між сторонами при виконанні і розірванні даного договору, вирішуються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 

5.      Юридичні адреси і платіжні реквізити сторін

 

Сторона 1                                                                           Сторона 2

Соледарська  міська  рада

 

Краматорська міська рада

вул. Паркова, 3а

м.Соледар

 

пл.Миру, 2

м.Краматорськ

Бахмутського р-н

Донецької обл. 84545

 

Донецька обл.,

84313,

Міський голова

 

Міський голова

                            О.М.Степаненко

 

                                  А.В. Панков

 

 

Соледарська  міська  рада

 

Краматорська міська рада

р/р 35450098034599, ГУДКСУ в Донецькій області,МФО 834016,

 

р/р 31415652700059,ГУДКУ в Донецькій області, МФО 834016

МФО 834016, код ЄДРПОУ 04052873, код платежу 41035001

 

МФО 834016, код ЄДРПОУ 37944338, код платежу41035001

Міський голова

 

Міський голова

 

 

 

                            О.М.Степаненко

 

                                  А.В. Панков

 

 

 

Начальник відділу охорони                                                                      В.І.Безкровний

здоров’я                                                                                                                  

 

 

Начальник фінансового                                                                             Ю.С.Бондарев

управління   

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                С.М.Редченко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

12 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

 

 

РІШЕННЯ

 

20.07.2017  № 7/ 12-275

м. Соледар

 

Про затвердження Положення про старосту Соледарської міської об’єднаної територіальної громади у новій редакції

 

Розглянувши службову записку начальника юридичного відділу Нікітіної М.С. від 16.05.2017 року №1120/01-46, у зв’язку з набранням чинності Закону України від 09 лютого 2017 року № 1848-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо статусу старости села, селища», відповідно до Закону України від 05 лютого 2015 року № 157-VIII «Про добровільне об’єднання територіальних громад», рішення Соледарської міської ради від 16.03.2017 №7/4-117 «Про утворення старостинських округів у межах території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, на якій розташовані сільські, селищні населені пункти», з метою забезпечення гарантій місцевого самоврядування на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, визначення статусу старости, його повноважень та відповідальності, керуючись статтею 26 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/ 97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Положення про старосту Соледарської міської об’єднаної територіальної громади у новій редакції (додається).

 

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 25.12.2016 №7/1-15 «Про затвердження тимчасового Положення про старосту Соледарської об’єднаної територіальної громади».

 

 

Міський голова                                                                                                                                                   О.М.Степаненко

 

Додаток

до рішення міської ради

від 20.07.2017 № 7/12-275

 

ПОЛОЖЕННЯ

про старосту Соледарської міської об’єднаної територіальної громади

 

Це положення розроблено відповідно до Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про місцеві вибори», інших актів законодавства України,  і визначає права і обов’язки старости, порядок його обрання та припинення повноважень, порядок звітування, відповідальність та інші питання, пов’язані з діяльністю старости.

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Староста є виборною посадовою особою місцевого самоврядування, який представляє інтереси жителів сіл, селищ, розташованих на території відповідного старостинського округу.

 

2. Правовий статус старости визначається Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», іншими Законами України та цим Положенням.

 

3. Утворення старостинських округів здійснюється рішенням Соледарської міської ради об’єднаної територіальної громади. В населеному пункті м. Соледар, який є адміністративним центром Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, староста не обирається.

 

4. У своїй діяльності староста керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», іншими актами законодавства України, рішеннями Соледарської міської ради та її виконавчого комітету, Статутом Соледарської міської  об’єднаної територіальної громади та цим Положенням.

 

5. Староста набуває статусу виборної посадової особи місцевого самоврядування відповідно до вимог законів України «Про місцеві вибори» та «Про службу в органах місцевого самоврядування».

 

6. Староста за посадою є членом виконавчого комітету Соледарської міської ради об’єднаної територіальної громади.

 

7. Староста не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

8. Староста обирається жителями села, селища (сіл, селищ), розташованих на території відповідного старостинського округу Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

 

9. Строк повноважень старости, обраного на чергових виборах, становить п'ять років, крім випадків дострокового припинення його повноважень з підстав і в порядку, визначених законом.

 

10. Вибори старости відбуваються одночасно з виборами міського голови Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, депутатів Соледарської міської ради об’єднаної територіальної громади.

 

11. Особа, що обирається на посаду старости, повинна бути громадянином України, мати право голосу відповідно до статті 70 Конституції України, не мати судимості за вчинення умисного злочину або ця судимість повинна бути погашена або знята в установленому законом порядку.

 

12. Старостою не може бути обраний громадянин України, який має судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку.

 

13. Право голосу на виборах старости мають громадяни України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України, належать до Соледарської міської об’єднаної територіальної громади та проживають на території відповідного села, селища (сіл, селищ) в межах відповідного старостинського округу Соледарської міської об’єднаної територіальної громади.

 

14. Вибори старости проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі, до якого входить територія одного або декількох населених пунктів (сіл, селищ), визначених Соледарською міською радою об’єднаної територіальної громади з метою забезпечення представництва інтересів жителів такого населеного пункту (населених пунктів) старостою (далі – старостинський округ).

 

15. Повноваження старости починаються з моменту складення ним присяги відповідно до Закону України"Про службу в органах місцевого самоврядування" на пленарному засіданні Соледарської міської ради, на якому Соледарською міською виборчою комісією були оголошені рішення щодо його обрання та реєстрації.

 

16. Повноваження старости припиняються одночасно з припиненням повноважень Соледарської міської ради об’єднаної територіальної громади за виключенням випадків дострокового припинення ним повноважень.

Повноваження старости припиняються достроково у разі:

1) його звернення з особистою заявою до Соледарської міської ради про складення ним повноважень старости;

2) припинення громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;

3) набуття громадянства іншої держави;

4) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

5) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язана з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

6) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;

7) його смерті;

8) відкликання з посади за народною ініціативою.

 

17. Повноваження старости можуть бути достроково припинені за рішенням Соледарської міської радиоб’єднаної територіальної громади, якщо він порушує Конституціюабо закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень. Рішення про дострокове припинення повноважень старости рада приймає таємним або відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу ради.

 

18. Староста може бути відкликаний з посади за народною ініціативою в порядку, визначеному Законом України"Про статус депутатів місцевих рад", з особливостями, передбаченими Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», не раніше як через рік з моменту набуття ним повноважень.

 

19. Рішення про внесення пропозицій щодо відкликання старости за народною ініціативою приймається на зборах виборців у кількості не менше:

1) 10 осіб для відкликання старости села;

2) 15 осіб для відкликання старости селища.

 

20. На підтримку пропозиції про відкликання старости має бути зібрано кількість підписів, що перевищує кількість голосів, поданих за нього на місцевих виборах, за результатами яких він був обраний старостою.

 

21. Рішення про дострокове припинення повноважень старости у зв’язку з його відкликанням за народною ініціативою приймається за поданням територіальної виборчої комісії Соледарською міською радою об’єднаної територіальної громади більшістю голосів від її загального складу.

 

22. Повноваження старости припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади:

1) з підстав, зазначених у підпунктах 1, 2, 3 пункту 16 цього Положення, - з дня прийняття Соледарською міською радою рішення, яким береться до відома зазначений факт;

2) з підстав, зазначених у підпунктах 4, 5, 6 пункту 16 цього Положення, - з дня, наступного за днем одержання Соледарською міською радою або її виконавчим комітетом копії відповідного рішення суду, без прийняття рішення відповідної ради;

3) з підстави, зазначеної у підпункті 7 пункту 16 цього Положення, - з дня смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть;

4) з підстави, зазначеної у підпункті 8 пункту 16 цього Положення, - з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах;

5) у випадку, передбаченому в пункті 17 цього Положення, - з дня прийняття Соледарською міською радою рішення про дострокове припинення повноважень старости.

 

23. У разі дострокового припинення повноважень старости чи у разі його тимчасової відсутності (відпустка, лікарняний) ці повноваження здійснює тимчасовий виконувач обов’язків старости, якого призначає Соледарський міський голова. Тимчасовий виконувач обов’язків  старости здійснює зазначені повноваження з моменту призначення на цю посаду і до моменту початку повноважень старости, обраного на позачергових (чергових) виборах відповідно до Закону України «Про місцеві вибори» чи до закінчення терміну його тимчасової відсутності (відпустка, лікарняний).

 

24. Староста використовує номерну гербову печатку під час вчинення нотаріальних дій, посвідчення довіреностей, що прирівнюються до нотаріально посвідчених.

 

25. Положення про старосту Соледарської міської об’єднаної територіальної громади затверджується Соледарською міською радою.

 

ІІ. ЗАВДАННЯ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТАРОСТИ

26. Староста відповідно до ст. 141 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконує наступні завдання:

1) представляє інтереси жителів села, селища (сіл, селищ) відповідного старостинського округу у виконавчих органах Соледарської міської ради об’єднаної територіальної громади;

2) бере участь у пленарних засіданнях Соледарськоїміської ради та засіданнях її постійних комісій;

3) має право на гарантований виступ на пленарних засіданнях Соледарськоїміської ради, засіданнях її постійних комісій з питань, що стосуються інтересів жителів села, селища;

4) сприяє жителям села, селища (сіл, селищ) відповідного старостинського округу у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування;

5) бере участь в організації виконання рішень Соледарськоїміської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень Соледарського міського голови на території відповідного старостинського округу та у здійсненні контролю за їх виконанням;

6) бере участь у підготовці проекту місцевого бюджету в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного старостинського округу;

7) вносить пропозиції до виконавчого комітету Соледарськоїміської ради з питань діяльності на території відповідного старостинського округу виконавчих органів Соледарськоїміської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб;

8) бере участь у підготовці проектів рішень Соледарськоїміської ради, що стосуються майна Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, розташованого на території відповідного старостинського округу;

9) бере участь у здійсненні контролю за використанням об’єктів комунальної власності, розташованих на території відповідного старостинського округу;

10) бере участь у здійсненні контролю за станом благоустрою села, селища (сіл, селищ) відповідного старостинського округута інформує міського голову, виконавчі органи Соледарської міської ради про його результати;

11) отримує від виконавчих органів Соледарськоїміської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення наданих йому повноважень;

12) сприяє утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення у селі, селищі (селах, селищах) відповідного старостинського округуСоледарської міської об’єднаної територіальної громади;

13) здійснює вчинення нотаріальних дій на території відповідного старостинського округу;

15)  посвідчує довіреності, що прирівнюються до нотаріально посвідчених, відповідно до статей 245, 1252 Цивільного кодексу України та статті 40 Закону України «Про нотаріат» осіб, які проживають у населених пунктах відповідного старостинського округу;

16) здійснює інші повноваження, визначені цим Положенням та законами України.

 

27. На старосту відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» покладаються такі обов’язки:

1) додержуватися Конституції України та інших нормативно-правових актів України, що визначають його діяльність та регламентують діяльність органів місцевого самоврядування, Статуту Соледарської міської об’єднаної територіальної громади та цього Положення; виконувати рішення Соледарської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядження міського голови;

2) представляти інтереси жителів села, селища (сіл, селищ) відповідного старостинського округу в органах місцевого самоврядування Соледарської міської об’єднаної територіальної громади;

3) здійснювати у визначені графіком дні прийому прийняття заяв від жителів села, селища, (сіл, селищ) відповідного старостинського округу, адресовані органам місцевого самоврядування Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, їх посадовим особам з подальшою їх передачею за призначенням;

4) здійснювати моніторинг за дотриманням прав і законних інтересів жителів села, селища (сіл, селищ) відповідного старостинського округу у сфері соціального захисту, культури, освіти, спорту, туризму, житлово-комунального господарства, реалізації права на працю, медичну допомогу; звітувати у передбачені цим Положенням строки про результати моніторингу на засіданні виконавчого комітету Соледарської міської ради;

5) здійснювати прийом жителів  села, селища (сіл, селищ) відповідного старостинського округу, відповідно до визначеного графіка прийому;

6) ініціювати серед жителів села, селища (сіл, селищ) відповідного старостинського округу надання ними пропозицій щодо соціально-економічного та культурного розвитку, соціального, побутового та транспортного обслуговування, розміщення громадських вбиралень, стоянок та майданчиків для паркування автомобільного транспорту; інших питань місцевого значення;

7) здійснювати збір пропозицій від жителів села, селища (сіл, селищ) відповідного старостинського округу відносно питань місцевого значення, їх аналіз з подальшою передачею сформованої інформації за призначенням;

8) здійснювати моніторинг благоустрою села, селища (сіл, селищ) відповідного старостинського округу, дотримання правил з питань благоустрою, затверджених рішенням Соледарської міської ради, та звітувати про його результати у строки, передбачені цим Положенням, на засіданні виконавчого комітету Соледарської  міської ради;

9) сприяти виконанню на території відповідного старостинського округу Соледарської міської об’єднаної територіальної громади програм соціально-економічного та культурного розвитку, затверджених рішенням Соледарської міської ради, цільових програм з інших питань самоврядування;

10) надавати допомогу та брати участь в організації загальних зборів громадян села, селища (сіл, селищ) відповідного старостинського округу Соледарської міської об’єднаної територіальної громади;

11) надавати допомогу в оформленні документів за результатами зборів; здійснювати моніторинг втілення в життя рішень, прийнятих на зборах, та повідомляти про це відповідну громаду;

12) здійснювати моніторинг стану об’єктів комунальної власності, які розміщені на території відповідного старостинського округу Соледарської міської об’єднаної територіальної громади; у разі виявлення його пошкодження або намірів про неналежне його використання невідкладно повідомляти про це Соледарську міську раду ;

13) сприяти діяльності органів самоорганізації населення, які діють на території села, селища (сіл, селищ)  відповідного старостинського округу Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, надавати їм практичну допомогу;

14) сприяти створенню умов для розвитку культури, відродження осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел;

15) сприяти роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту, роботи з молоддю;

16) сприяти створенню умов для занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання населення та в місцях масового відпочинку;

17) не рідше одного разу на рік звітувати перед жителями села, селища (сіл, селищ) відповідного старостинського округу Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на відкритій зустрічі з громадянами, на вимогу не менше половини депутатів Соледарської міської ради об’єднаної територіальної громади , староста інформує раду про свою роботу;

18) виконувати поточні доручення Соледарської міської ради об’єднаної територіальної громади, її виконавчого комітету, міського голови та звітувати про їх виконання.

 

28. Староста відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» має наступні права:

1) брати участь з правом дорадчого голосу у пленарних засіданнях Соледарської міської ради об’єднаної територіальної громади, а також у засіданнях постійних та тимчасових комісій ради, на яких розглядаються питання, що безпосередньо або опосередковано зачіпають інтереси громадян, які проживають на території  села, селища (сіл, селищ) відповідного старостинського округу Соледарської міської об’єднаної територіальної громади;

2) знайомитися до засідання виконавчого комітету Соледарської міської ради об’єднаної територіальної громади з проектами рішень, які розглядатимуться на його засіданні;

3) вносити пропозиції щодо порядку денного у процесі обговорення питань на засіданні виконавчого комітету Соледарської міської ради об’єднаної територіальної громади,; отримувати від доповідачів роз’яснення; вносити зміни й доповнення до проектів рішень виконкому;

4) оголошувати на засіданнях виконавчого комітету Соледарської міської ради об’єднаної територіальної громади, тексти заяв та звернень громадян, які проживають на території відповідного села, селища (сіл, селищ), з питань, що стосуються інтересів таких громадян та Соледарської міської об’єднаної територіальної громади в цілому;

5) ініціювати перед Соледарською міською радою об’єднаної територіальної громади проведення перевірок на підприємствах, в установах та організаціях, що не перебувають у комунальній власності, з питань здійснення делегованих органам місцевого самоврядування повноважень органів виконавчої влади;

6) ініціювати перед постійними комісіями Соледарської міської ради об’єднаної територіальної громади вивчення діяльності підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету Соледарської міської ради органів;

7) взаємодіяти з органами місцевого самоврядування Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, підприємствами, установами, організаціями комунальної форми власності та їх посадовими особами, громадськими об’єднаннями, а також іншими суб’єктами та інституціями, які діють на території села, селища (сіл, селищ)  відповідного старостинського округу Соледарської міської об’єднаної територіальної громади;

8) одержувати безоплатно від Соледарської міської ради об’єднаної територіальної громади та її виконавчого комітету, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їх посадових осіб, що розташовані на території відповідного старостинського округу Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, необхідні для виконання покладених на нього завдань інформацію, документи і матеріали;

9) звертатися до державних та муніципальних правоохоронних органів у разі виявлення порушень громадського порядку на території відповідного старостинського округу Соледарської міської об’єднаної територіальної громади.

 

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СТАРОСТИ

29. Місце та режим роботи, правила внутрішнього розпорядку, організація діловодства та інші питання діяльності старости визначаються Соледарською міською радою об’єднаної територіальної громади та її виконавчим комітетом.

 

30. Графік прийому жителів села, селища (сіл, селищ) відповідного старостинського округу Соледарської міської об’єднаної територіальної громади  старостою, затверджується виконавчим комітетом Соледарської міської ради з врахуванням вимог діючого законодавства.

 

31. Інформаційне, методологічне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення старости здійснюється виконавчим комітетом Соледарської міської ради об’єднаної територіальної громади з місцевого бюджету.

 

IV. ПІДЗВІТНІСТЬ, ПІДКОНТРОЛЬНІСТЬ

ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТАРОСТИ

32. При здійсненні наданих повноважень староста є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед жителями села, селища (сіл, селищ) відповідного старостинського округу Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, відповідальним – перед Соледарською міською радою.

 

33. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед жителями села, селища (сіл, селищ)  відповідного старостинського округу Соледарської міської об’єднаної територіальної громадина відкритій зустрічі з громадянами.

 

34. На вимогу не менше половини депутатів Соледарської міської ради об’єднаної територіальної громадистароста інформує раду про свою роботу.

 

35. Староста не рідше ніж один раз у півріччя звітує на засіданні виконавчого комітету Соледарської міської ради об’єднаної територіальної громадипро свою діяльність, в тому числі про результати здійсненого ним моніторингу за напрямами, означеними в цьому Положенні.

 

36. На старост поширюються гарантії діяльності депутатів місцевих рад, передбачені Законом України"Про статус депутатів місцевих рад", якщо інше не встановлено законом.

 

37. Староста може бути притягнений до дисциплінарної, матеріальної, цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності, визначеної законом.

 

38. Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності старости, відшкодовується за рахунок їх власних коштів у порядку, встановленому законом. Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності старости, вирішуються в судовому порядку.

 

 

Секретар міської ради                                                                                                                                            С.М.Редченко 

   

Яндекс.Метрика