Коронавірус

   

Рубрики  

   

   

Пошук  

   

Рекомендуємо відвідати  

Бюджет участі

   

 
   

Увійти/Вийти  

   

Соледарська міська рада   оголошує   конкурс на     визначення  робочого органу  - підприємства для виконання функцій забезпечення роботи конкурсного комітету з   визначення автомобільного перевізника   на автобусному   маршруті загального користування на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади.

 

1.     Найменування організатораконкурсу - Соледарська міська рада.

 

2.     Найменування об’єкта конкурсу - визначення  робочого органу  - підприємства для виконання функцій забезпечення роботи конкурсного комітету з   визначення автомобільного перевізника   на автобусному   маршруті загального користування на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади.

 

3.     Умови конкурсу;

У конкурсі можуть брати участь претенденти, що відповідають наступним кваліфікаційним вимогам:

1)  наявність кваліфікованих фахівців у галузі пасажирського автомобільного транспорту;

2)  досвід роботи не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень;

3)  наявність необхідного матеріально-технічного та програмного забезпечення для підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з проведення конкурсу на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міському автобусному маршруті загального користування, їх аналізу та оцінки відповідності конкурсних пропозицій перевізників – претендентів умовам конкурсу, підготовки паспортів автобусних маршрутів та матеріалів для подальшого встановлення відносин між організатором та автомобільним перевізником - переможцем конкурсу.

 

До участі у конкурсі не допускаються претенденти, які:

1)  подали для участі у конкурсі неправильно оформлені документи або такі, що містять недостовірну інформацію;

2) визнані в установленому порядку банкрутами або щодо яких порушено справу про банкрутство в порядку, встановленому чинним законодавством України;

3) не мають фахівців та досвід роботи не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень;

4) не мають відповідного матеріально-технічного та програмного забезпечення;

5) надають послуги з перевезень, провадять діяльність на ринку транспортних послуг, пов’язану з наданням послуг з перевезень, представляють інтереси окремих автомобільних перевізників.

 

Для участі в конкурсі претендент подає Організатору такі документи:

1)  заяву про участь у конкурсі за зразком згідно з додатком;

2)  копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

3)  копію установчих документів суб’єкта господарювання;

4)  документ про наявність матеріально-технічного та програмного забезпечення в довільній формі за підписом керівника;

5)  документ, який підтверджує відповідність та наявність кваліфікованих фахівців у галузі пасажирського автомобільного транспорту та досвіду роботи претендента не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень, а також копії документів, що підтверджують освітньо - кваліфікаційний рівень;

6)  довідку про відсутність (наявність) ліцензії на право провадження господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом;

7)  довідки про відсутність заборгованості перед бюджетом, Пенсійним фондом та по заробітній платі (станом на час проведення конкурсу).

 

Всі перераховані копії документів завіряються печаткою підприємства (організації) та підписуються відповідальною особою.

 

           Претендент подає документи у закритому конверті (пакеті), на якому зазначається його назва, адреса й найменування об’єкта конкурсу, з поміткою “Заява на участь у конкурсі на визначення робочого органу-підприємства (організації) для виконання функцій забезпечення роботи конкурсного комітету з визначення автомобільного перевізника на автобусному маршруті загального користування на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади”.

 

Документи, які надійшли до Організатора після встановленого строку, не розглядаються.

За роз’ясненнями щодо оформлення документів для участі в конкурсі претендент має право звернутися до Організатора.

 

4. Кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі – не   менше як 5 робочих днів до дати проведення конкурсу.

 

5.        Найменування організації, режим її роботи та адреса, за якою подаються документи для участі в конкурсі:

Соледарська міська рада, м.Соледар, вул.Паркова,3А

Режим роботи: понеділок – п’ятниця з 8-00 до 16-45 год.

6.   Місце, дата та час початку проведення засідання конкурсного комітету:

 05.05.2017 в 14.00 в сесійній залі Соледарської міської ради;

7.   Телефон для довідок: 0627442068

8. Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення виконавчого комітету Соледарської міської ради

«Про погодження вартості проїзду на міському автобусному маршруті загального користування «м-р Деконка (ЗА вул. Ломоносова) – ст. Сіль (ЗА)»

 

Цей аналіз регуляторного впливу (надалі – Аналіз) розроблений з дотриманням вимог Законів України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про транспорт», Закону України «Про автомобільний транспорт» (із змінами та доповненнями), з метою одержання зауважень та пропозицій зацікавлених осіб.

 

1.     Визначення та аналіз проблем

 

Проблема, яку необхідно вирішити шляхом прийняття даного рішення, полягає у збалансуванні інтересів, прав і обов’язків споживачів послуг з перевезення пасажирів у міському пасажирському автотранспорті (автобусі) загального користування.

 

2.     Визначення цілей державного регулювання

Прийняття акта сприятиме затвердженню економічно обґрунтованих тарифів на послуги з перевезення пасажирів у міському пасажирському автотранспорті (автобусі) загального користування; врегулюванню правових відносин між суб’єктами, на яких поширюється дія регуляторного акту; інформаційне забезпечення всіх груп, яких стосується прийняття даного рішення.

 

3.     Альтернативні способи досягнення зазначених цілей

 

В ході пошуку альтернативних способів досягнення встановлених цілей розглядалися наступні варіанти:

-         залишити дану ситуацію без змін;

-         прийняти запропоноване рішення.

Керуючись Законом України «Про автомобільний транспорт», з урахуванням положень діючого законодавства та нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування, прийняття запропонованого рішення виконкому міської ради є найбільш сприятливою альтернативою для вирішення проблеми.

При цьому витрати, пов’язані з необхідністю ознайомлення громадськості з проектом рішення виконкому міської ради та проведення відстеження його впливу, є мінімальними.

Запропонований спосіб відповідає принципам регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, принципу прозорості та врахування громадської думки.

 

4.     Механізм та заходи для роз’яснення проблеми

 

Проект даного регуляторного акту було розроблено на підставі діючих нормативно-правових актів, з урахуванням фонду заробітної плати та годинних тарифних ставок.

Розрахунок тарифу здійснений відповідно до Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту, затвердженої Наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 17.11.2009 р. №1175 із внесеними змінами.

Проект даного регуляторного акту передбачено затвердження економічно обґрунтованих тарифів на послуги з перевезення пасажирів у міському пасажирському транспорті – автобусі, що здійснює перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування «м-р Деконка (ЗА вул. Ломоносова) – ст. Сіль (ЗА)» – у розмірі 6,00 грн. за одну поїздку.

 

5.     Обґрунтування можливостей досягнення цілей

Можливість досягнення цілей, передбачених у розділі 2 цього Аналізу, у разі прийняття даного регуляторного акту, є обґрунтованою і не потребує додаткових витрат з бюджету.

У разі прийняття запропонованого проекту рішення виконкому міської ради у місті відбудеться регулювання тарифів на перевезення пасажирів у міському пасажирському транспорті – автобусі, що здійснює перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування «м-р Деконка (ЗА вул. Ломоносова) – ст. Сіль (ЗА)» – у розмірі 6,00 грн., рівень якого відповідатиме економічно обґрунтованим витратам, що сприятиме якісному наданню послуг.

 

6.  Очікувані результати від прийняття регуляторного акту. Аналіз вигод та витрат

ВИТРАТИ

ВИГОДИ

Органи місцевого самоврядування та місцевий бюджет

Держава несе витрати в частині компенсації збитків підприємству від надання послуг з перевезення пільгових категорій громадян.

Реалізація державної політики у сфері установлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів у міському пасажирському автотранспорті (автобусі).

Суб’єкт господарювання

Підприємство несе витрати на надання послуг з перевезення пасажирів.

Часткове доведення рівня вартості перевезення пасажирів до економічно обґрунтованих витрат.

Споживачі

Витрати за отримані послуги.

1)  Отримання якісних послуг з перевезення.

2)  Збереження соціально-значущого маршруту.

 

7.     Обґрунтування строку дії регуляторного акту

Термін дії є необмеженим до прийняття нових положень законодавства у сфері організації автомобільних пасажирських перевезень. При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію регуляторного акта, до нього будуть вноситись відповідні зміни та доповнення.

 

8.     Показники результативності

1)  Покращення фінансового стану суб’єкта господарювання, який надає послуги міських пасажирських перевезень.

2)  Збереження соціально-значущого маршруту.

 

9.     Заходи відстеження результативності регуляторного акту

 

Аналіз результативності запровадження регуляторного акту буде проводитись шляхом вивчення громадської думки, проведення аналізу фінансових показників діяльності суб’єкта господарювання, який надає послуги міських пасажирських перевезень.

Базове відстеження здійснюватиметься після набрання чинності проекту. За результатами проведення відстежень буде можливо порівняти показники результативності дії регуляторного акта. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін до регуляторного акта.

 

 

Директор

 

ТОВ «Артемівське АТП 11406»                                                                                                                                   О.А. Орел

 

 

 

 

Соледарська міська рада оголошує конкурс з визначення  автомобільного перевізника на міському автобусному маршруті загального користування у м. Соледарі

            Об’єктом конкурсу є маршрут №1 міського автобусного сполучення: Мікрорайон Деконка (ЗА вул. Ломоносова) – Станція Сіль (ЗА) (через вул. Чернишевського (ЗА). Сукупність оборотних рейсів міського автобусного сполучення на об’єкті конкурсу становить не менш як 8 на день.

            Основні умови конкурсу:

            У конкурсі можуть брати участь всі автомобільні перевізники, що відповідають його умовам.

            До участі в конкурсі не допускаються автомобільні перевізники, які: визнані банкрутами або щодо яких порушено процедуру банкрутства (за  винятком тих, стосовно яких проводиться процедура санації), або які перебувають у стадії ліквідації; подали на розгляд документи неналежним чином оформлені чи не в повному обсязі або такі, що містять недостовірну інформацію; не відповідають вимогам статті 34 Закону України "Про автомобільний транспорт"; мають несплачені штрафні санкції, або водії якого мають несплачені штрафи, накладені відповідно до ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, неоскаржені у судовому порядку (що були накладені не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення конкурсу); не мають достатньої кількості транспортних засобів для виконання перевезень, зумовлених об'єктом конкурсу.

            Для участі в конкурсі претендент подає Організатору такі документи:

            1) заяву встановленого зразка:

            2) копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта господарювання;

            3) нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг з перевезень пасажирів;

            4) перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті із зазначенням марки, моделі, пасажиромісткості, VIN-коду транспортного засобу, державного номерного знака, року випуску транспортного засобу;

            5) копії ліцензійних карток на кожний автобус, який пропонується до використання на автобусному маршруті;

            6) копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або тимчасових реєстраційних талонів автобусів, що пропонуються до використання на маршруті;

            7)копію документа, що підтверджує проведення процедури санації (за умови її проведення);

            8) письмову інформацію про наявність або відсутність транспортних засобів, що пристосовані для перевезення осіб з особливими потребами;

            9) анкету, в якій передбачається питання, що будуть враховані під час перевірки достовірності відомостей, що містяться у документах для участі у конкурсі та під час підрахунків за бальною системою оцінки пропозицій перевізників-претендентів.

            10) копія штатного розпису, податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ) за останні повні два квартали.

            Документи для участі в конкурсі подаються перевізником-претендентом у закритому конверті (пакеті). Пронумеровуються, прошиваються, підписуються уповноваженою особою перевізника-претендента та скріплюються печаткою з позначенням кількості сторінок цифрами і словами.

            Плата за участь у конкурсі з перевізників-претендентів не стягується.

            Документи на конкурс приймаються до 16.00 08.10.2015року, за адресою:84545, м.Соледар, вул..Леніна,3а, каб. 8.

            Документи, які надійшли для участі в конкурсі після встановленого строку, не розглядаються.

            Перелік документів та заяву можна отримати за адресою:адресою: 84545, м. Соледар, вул. Леніна,3а, каб. 8. або на офіційному веб-сайті Соледарської міської ради www.solerada.gov.ua .

            Конкурс відбудеться 23.10.2015 року о 10.00 за адресою: м. Соледар, вул. Леніна, 3а, сесійна зала.

            Телефон для довідок: (0627) 44-20-37.

 

 

   

Яндекс.Метрика