Коронавірус

   

Рубрики  

   

   

Пошук  

   

Рекомендуємо відвідати  

Бюджет участі

   

 
   

Увійти/Вийти  

   

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

вул. Паркова, буд. 3а, м.Соледар, Бахмутський район, Донецька область, 84545

Е-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.   Код ЄДРПОУ 41225837

 

НАКАЗ 42 

15.06.2020                                                                                                                                                                                        м.Соледар 

 

Про оголошення конкурсу на заміщення   вакантної   

посади головного лікаря КНП   

«Соледарська міська лікарня Соледарської міської ради»

 

Згідно ПОРЯДКУ проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА, що належить до комунальної власності Соледарськоїміської ради ,затвердженого рішенням Соледарськоїміської ради від 27.11.2019 року № 7/49-1128, наказів відділу охорони здоров'я  від 01.06.2020 року № 38 «Про проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА«Соледарська міська лікарня Соледарськоїміської ради», від 12.06.2020 року № 41 «Про утворення конкурсної комісії», керуючись ст.ст. 17, 42 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними до нього змінами наказую: 

 

1. Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади головного лікаря КНП«Соледарська міська лікарня Соледарської міської ради», що належить до комунальної власності Соледарської міської ради  (текст оголошення додається).

 

2. Організаційне виконання цього наказу покласти на головного спеціаліста відділу охорони здоров'я Соледарської міської ради , секретаря конкурсної комісії Двуреченську М.О.

 

  1. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Начальник відділу, голова конкурсної комісії                             В.І.Безкровний

Додаток

до наказу№42від 15.06.2020р.

 

ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ

Відділ охорони здоров'я Соледарської міської ради оголошує конкурсна заміщення вакантної посади головного лікаря КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Соледарської міської ради», що належать до комунальної власності Соледарської міської ради:

Вимоги до кандидатів:

вища освіта,

стаж роботи у сфері охорони здоров'я не менше трьох років,

володіння державною мовою.

Термін прийняття документів– 15календарних днів з дня опублікування оголошення (з 16червня по 02 липня 2020року).

Документи, що необхідні для участі у конкурсі:

1) копіяпаспорта громадянина України,

2) ) письмова заявапро участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згодана обробку персональних даних згідно з додатком 2 до цього Порядку;;

7) конкурснапропозиціяобсягом не більше 5 сторінокдрукованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідкаМВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 3до цього Порядку;

11) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“).

12) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 4до цього Порядку;

13) контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку;

14) два рекомендаційні листи довільної форми;

15) мотиваційний лист довільної форми.

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

 

Зазначені документи на участь у конкурсі приймаються за поштовоюадресою:84545,Донецька область, м.Соледар, вул.Паркова,3-А,к.4,електронною адресою:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.     Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається начальником відділу охорони здоров'я або за тел. 44-20-65.

 

 

Голова конкурсної комісії,

начальник відділу охорони здоров'я

 

В.І. Безкровний

 

 

 

Додаток 1
до Порядку

Голові конкурсної комісії ______________

____________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

____________________________________

 (прізвище, ім’я та по батькові претендента)

який (яка) проживає за адресою: ____________________________________

 (номер контактного телефону)

e-mail _________________@ ___________

(заповнюється друкованими літерами)

 

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади ______

_________________________________________________________________

(найменування посади та зазначення мотивів для зайняття посади)

Підтверджую достовірність інформації у поданих мною документах.

Інформацію про проведення конкурсу прошу повідомляти мені шляхом (проставляється позначка “+” навпроти одного із запропонованих способів):

□ надсилання листа на зазначену адресу;

□ надсилання електронного листа на зазначену електронну адресу;

□ телефонного дзвінка за номером ___________________________;

□ _______________________________________________________.

(в інший доступний спосіб)*

 

___ __________ 20___ р.                                 ___________________

У разі неможливості передачі інформації в обраний спосіб повідомлення надсилається на адресу зазначеної у цій заяві електронної пошти.

 

 

 

Додаток 2
до Порядку

ЗГОДА
на обробку персональних даних

 

Я, _________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

народився _____ ________________ 19__ р., документ, що посвідчує особу
(серія ___ № ________), виданий ____________________________________

________________________________________________________________,

відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” (далі — Закон) даю згоду на:

обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, трудову діяльність, науковий ступінь, вчене звання, паспортні дані, дані про зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні дані, номери телефонів, дані про мою участь у міжнародних та європейських проектах;

використання персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо їх обробки, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права на обробку персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними (стаття 10 Закону);

поширення персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу (стаття 14 Закону);

доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, доступ суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 Закону).

Зобов’язуюся в разі зміни моїх персональних даних подати у найкоротший строк уточнену достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.

 

______ ______________20___ р.                              __________________

            (підпис)

 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
про вимоги та обмеження, встановлені Законом України “Про запобігання корупції”

Про вимоги та обмеження, встановлені Законом України “Про запобігання корупції”, попереджений (попереджена).

____ __________20___ р.

________________ 
(підпис)

___________________ 
(прізвище, та ініціали)

 

 

 

Додаток 4
до Порядку

ЗАЯВА*
про відсутність конфлікту інтересів

 

Прізвище, ім’я, по батькові

Місце роботи

Номер контактного телефону

Електронна адреса

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

 

 

1. Чи наявні  поточні інвестиції, вкладені Вами у суб’єкти господарювання, що можуть мати інтерес стосовно посади (найменування посади), зокрема прямі чи опосередковані інвестиції (наприклад, до холдингової компанії), крім інвестицій до інвестиційних фондів, недержавного пенсійного фонду та інших подібних інвестицій, які не контролюються Вами:

 

  1. акції, облігації та інші цінні папери?

_____________________________________________

_____________________________________________

 

ні так**

2)  комерційні підприємницькі інтереси (наприклад, спільне підприємство, партнерство)?                   

_____________________________________________

_____________________________________________

        

ні так**

2. Чи є Ви власником прав інтелектуальної власності, які можуть бути розширені або звужені за результатами роботи (назва посади), на:

 

 

 

 

  1. патенти, знаки на товари та послуги, авторські права (включаючи заявки, що розглядаються)?

_____________________________________________

_____________________________________________

        

ні так**

2)  запатентоване ноу-хау?

_____________________________________________

_____________________________________________

 

ні так**

3. Чи проводили Ви протягом останніх чотирьох років експертну оцінку, пов’язану з державною реєстрацією, клінічними/доклінічними випробуваннями (дослідженнями) лікарських засобів, що може стосуватися посади (назва посади)?

_____________________________________________

_____________________________________________

        

ні так**

4. Чи перебували Ви протягом останніх чотирьох років на посаді, на якій Ви представляли або захищали інтереси, які можуть бути пов’язані з посадою (назва посади)?

_____________________________________________

_____________________________________________

        

ні так**

5. Чи отримували Ви будь-які платежі (крім компенсації оплати за проїзд) або гонорари за публічні виступи/ публікації, що можуть стосуватися  посади (назва посади)?

_____________________________________________

_____________________________________________

        

ні так**

 

6. Чи наявні інші обставини, в тому числі пов’язані з приватним інтересом Ваших близьких осіб, що можуть сприйматися як вплив на Вашу об’єктивність та незалежність?

_____________________________________________

_____________________________________________

        

ні так**

Зазначаю, що ця заява правдива і містить повну інформацію.

Погоджуюся на оприлюднення зазначеної у цій заяві інформації на офіційному веб-сайті органу управління.

 

____  _______ 20___ р.                                                       ________________

                                                                                              (підпис)

____________

* У цій заяві зазначаються обставини, що можуть становити приватний інтерес у сфері, в якій претендент на посаду планує виконувати свої службові обов’язки, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття ним рішень або на вчинення чи невчинення дій під час виконання повноважень.

До приватного інтересу належать фінансовий, професійний чи інший інтерес, а також інтерес, який може вплинути на результати такої роботи.

Також зазначається про такий інтерес близьких осіб претендента на посаду (осіб, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із претендентом (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі осіб, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також незалежно від зазначених умов — чоловіка, дружини, батька, матері, вітчима, мачухи, сина, дочки, пасинка, падчерки, рідного брата, рідної сестри, діда, баби, прадіда, прабаби, внука, внучки, правнука, правнучки, зятя, невістки, тестя, тещі, свекра, свекрухи, усиновлювача чи усиновленого, опікуна чи піклувальника, особи, яка перебуває під опікою або піклуванням претендента) та у разі наявності інших осіб, з якими претендент на посаду має важливі спільні інтереси та які можуть бути сприйняті як втручання в його діяльність (наприклад, роботодавця, співробітників тощо).

Відповідь “так” на поставлені питання не має наслідком необрання на посаду.

** У разі проставлення позначки “+” навпроти відповіді “так” дайте пояснення у таблиці.

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

вул. Паркова, буд. 3а, м.Соледар, Бахмутський район, Донецька область, 84545

Е-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.   Код ЄДРПОУ 41225837

                      

НАКАЗ 41 

12.06.2020                                                                                                                                                                                        м.Соледар   

Про утворення конкурсної комісії                                                                                                                                   

На виконання пункту 2 наказу відділу охорони здоров'я  від 01.06.2020  № 38 «Про проведення конкурсу на заняття посади головного лікаря КНП «Соледарська міська лікарня Соледарської міської ради», відповідно допорядку проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА, що належить до комунальної власності Соледарської міської ради, затвердженого рішенням 49 сесії VIIскликання від 28 листопада 2019 року наказую:

1.Утворити конкурсну комісію для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантної посади головного лікаря КНП «Соледарська міська лікарня Соледарської міської ради» у складі:                                                

- Безкровний Віктор Іванович, начальник відділу охорони здоров'я Соледарської міської ради – голова комісії; 

  - Двуреченська Марина Олександрівна, головний спеціаліст відділу охорони здоров'я Соледарської міської ради – секретар комісії;                  

- Рагоза Ольга Олександрівна, заступник міського голови з гуманітарних питань та соціальної політики, член комісії;                                                 

- Ткаченко Вікторія Миколаївна, лікар – невролог КНП «Соледарська міська лікарня Соледарської міської ради», вибраний представник колективу, член комісії;                                                                                  

-Коробка Костянтин Олексійович, лікар -        отоларинголог КНП «Соледарська міська лікарня Соледарської міської ради», вибраний представник колективу, член комісії;                                                        

- Іщенко Ірина Олександрівна, головний спеціаліст з кадрової роботи Соледарської міської ради, член комісії;                                                                 

-Петров Сергій Михайлович, голова наглядової ради КНП«Соледарська міська лікарняСоледарської міської ради»;                                                

- Нікітіна Марина Сергіївна, начальник відділу з питань правового забезпечення діяльності виконавчих органів юридичного управління;

2.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

                               Начальник відділу охорони здоров’я                                                                        В.І.Безкровний                                                         

 

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

вул. Паркова, буд. 3а, м.Соледар, Бахмутський район, Донецька область, 84545

Е-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.   Код ЄДРПОУ 41225837

 

 01.06.2020                                                      Наказ № 38

 

Про проведення  конкурсу  на зайняття

вакантної посади головного лікаря кому-

нального некомерційного підприємства

«Соледарська міська лікарня Соледарської міської ради»

 

         Відповідно до Порядку проведення конкурсу на заняття посади головного лікаря Комунального некомерційного підприємства, що належить до комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням міської ради від 27.11.2019 № 7/49-1128,у зв’язку з вакантноюпосадоюголовного лікаря комунального некомерційного підприємства «Соледарська міська лікарняСоледарської міської ради»                                                                             

 НАКАЗУЮ:

 1. Провести конкурс на зайняття вакантної посади головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Соледарська міська лікарня Соледарської міської ради».

 2. Оприлюднити на офіційному веб-сайті Соледарської міської ради одночасно з оприлюдненням даного наказу оголошення про початок формування конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантної посади головного лікаря комунального некомерційного підприємства«Соледарська міська лікарняСоледарської міської ради»

    3.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

Начальник відділу охорони здоров’я                                              В.І.Безкровний

 

 

Оголошення про початок формування конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Соледарська міська лікарня Соледарської міської ради»

         Відповідно до наказу № 38від01.06.2020 начальника відділу охорони здоров’я Соледарської міської ради,оголошено початок формування конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Соледарська міська лікарня Соледарської міської ради».

         Відповідно до Порядку проведення конкурсу на заняття посади головного лікаря Комунального некомерційного підприємства, що належить до комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням міської ради від 27.11.2019 № 7/49-1128 до складу конкурсної комісії входять  у рівній кількості:

          - представники Органу управління- відділу охорони здоров’я  Соледарської міської ради;

          - представники трудового колективукомунального некомерційного підприємства «Соледарська міська лікарня Соледарської міської ради», обрані на загальних зборах трудового колективу;

          - представники громадської ради органу управління або особи (за згодою) делеговані громадськими об’єднаннями з питань захисту інтересів громадян у сфері здоров'я та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності (за умови реєстрації таких громадських об’єднань не менш як за два роки до дати рішення про проведення конкурсу) та погоджені громадською радою при органі управління – по одній особі від кожного громадського об’єднання.

         Членом конкурсної комісії не може бути особа, щодо якої є документально підтверджена інформація про:

          -наявність судимості за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

          - накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення - протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;                                                                                                                                                             - наявність конфлікту інтересів.

Під час виникнення у члена конкурсної комісії вищезазначених обставин, такий член конкурсної комісії зобов’язаний невідкладно самостійно подати органові управління письмову заяву про самовідвід.

У разі неподання зазначеної інформації член конкурсної комісії несе відповідальність згідно із законодавством.

Пропозиції щодо кандидатур подаються до  Органу управління- відділу охорони здоров’я  Соледарської міської ради за адресою: м. Соледар, вул Паркова, 3А, -протягом 15 днів з моменту оприлюднення оголошення.

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

вул. Паркова, буд. 3а, м.Соледар, Бахмутський район, Донецька область, 84545

Е-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.   Код ЄДРПОУ 41225837

_____________________________________________________________________________

НАКАЗ №  36   

 

28.04.20                                                                                                                                                          м.Соледар           

 

Про оголошення конкурсу на заміщення   вакантної    посади головного лікаря    КНП«ЦПСМД Соледарської міської ради»

Згідно ПОРЯДКУ проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА, що належить до комунальної власності Соледарськоїміської ради ,затвердженого рішенням Соледарськоїміської ради від 27.11.2019 року № 7/49-1128, наказів відділу охорони здоров'я  від 10.04.2020 року  № 31 «Про проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА«ЦПМСД Соледарськоїміської ради», від 25.04.2020 року № 35 «Про утворення конкурсної комісії», керуючись ст.ст. 17, 42 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними до нього змінами наказую: 

 

1. Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади головного лікаря КНП«ЦПСМД Соледарської міської ради», що належить до комунальної власності Соледарської міської ради  (текст оголошення додається).

 

2. Організаційне виконання цього наказу покласти на головного спеціаліста відділу охорони здоров'я Соледарської міської ради , секретаря конкурсної комісії Двуреченську М.О.

 

3.    Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Начальник відділу, голова конкурсної комісії                                                                                                     В.І.Безкровний

 

 

Додаток

до наказу№36 від 28.04.2020р.

 

ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ

Відділ охорони здоров'я Соледарської міської ради оголошує конкурсна заміщення вакантної посади головного лікаря КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Соледарської міської ради», що належать до комунальної власності Соледарської міської ради:

Вимоги до кандидатів:

вища освіта,

стаж роботи у сфері охорони здоров'я не менше трьох років,

володіння державною мовою.

Термін прийняття документів– 30 календарних днів з дня опублікування оголошення (з 29 квітня по 26 травня 2020року).

Документи, що необхідні для участі у конкурсі:

1) копіяпаспорта громадянина України,

2) ) письмова заявапро участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згодана обробку персональних даних згідно з додатком 2 до цього Порядку;;

7) конкурснапропозиціяобсягом не більше 5 сторінокдрукованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідкаМВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 3до цього Порядку;

11) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“).

12) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 4до цього Порядку;

13) контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку;

14) два рекомендаційні листи довільної форми;

15) мотиваційний лист довільної форми.

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

 

Зазначені документи на участь у конкурсі приймаються за поштовоюадресою:84545,Донецька область, м.Соледар, вул.Паркова,3-А,к.4,електронною адресою:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.     Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається начальником відділу охорони здоров'я або за тел. 44-20-65.

 

 

Голова конкурсної комісії,

начальник відділу охорони здоров'я

 

В.І. Безкровний

 

 

 

 

 

Додаток 1
до Порядку

 

 

Голові конкурсної комісії ______________

____________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

____________________________________

____________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові претендента)

який (яка) проживає за адресою: ____________________________________

____________________________________,

____________________________________

(номер контактного телефону)

e-mail _________________@ ___________

(заповнюється друкованими літерами)

 

 

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади ______

_________________________________________________________________

(найменування посади та зазначення мотивів для зайняття посади)

Підтверджую достовірність інформації у поданих мною документах.

Інформацію про проведення конкурсу прошу повідомляти мені шляхом (проставляється позначка “+” навпроти одного із запропонованих способів):

□ надсилання листа на зазначену адресу;

□ надсилання електронного листа на зазначену електронну адресу;

□ телефонного дзвінка за номером ___________________________;

□ _______________________________________________________.

(в інший доступний спосіб)*

 

 

___ __________ 20___ р.                                 ___________________

 

 

(підпис)

_______

* У разі неможливості передачі інформації в обраний спосіб повідомлення надсилається на адресу зазначеної у цій заяві електронної пошти.

 

 

 

 

 

 

Додаток 2
до Порядку

 

 

ЗГОДА
на обробку персональних даних

 

Я, _________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

народився _____ ________________ 19__ р., документ, що посвідчує особу
(серія ___ № ________), виданий ____________________________________

________________________________________________________________,

відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” (далі — Закон) даю згоду на:

обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, трудову діяльність, науковий ступінь, вчене звання, паспортні дані, дані про зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні дані, номери телефонів, дані про мою участь у міжнародних та європейських проектах;

використання персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо їх обробки, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права на обробку персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними (стаття 10 Закону);

поширення персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу (стаття 14 Закону);

доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, доступ суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 Закону).

Зобов’язуюся в разі зміни моїх персональних даних подати у найкоротший строк уточнену достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.

 

______ ______________20___ р.                              __________________

            (підпис)

 

 

 

 

 

 

Додаток 3 
до Порядку

 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
про вимоги та обмеження, встановлені Законом України “Про запобігання корупції”

Про вимоги та обмеження, встановлені Законом України “Про запобігання корупції”, попереджений (попереджена).

____ __________20___ р.

________________ 
(підпис)

___________________ 
(прізвище, та ініціали)

 

 

 

 

 

Додаток 4
до Порядку

 

 

ЗАЯВА*
про відсутність конфлікту інтересів

 

Прізвище, ім’я, по батькові

Місце роботи

Номер контактного телефону

Електронна адреса

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

 

 

1. Чи наявні  поточні інвестиції, вкладені Вами у суб’єкти господарювання, що можуть мати інтерес стосовно посади (найменування посади), зокрема прямі чи опосередковані інвестиції (наприклад, до холдингової компанії), крім інвестицій до інвестиційних фондів, недержавного пенсійного фонду та інших подібних інвестицій, які не контролюються Вами:

 

  1. акції, облігації та інші цінні папери?

_____________________________________________

_____________________________________________

 

ні так**

2)  комерційні підприємницькі інтереси (наприклад, спільне підприємство, партнерство)?                   

_____________________________________________

_____________________________________________

        

ні так**

2. Чи є Ви власником прав інтелектуальної власності, які можуть бути розширені або звужені за результатами роботи (назва посади), на:

 

 

 

 

  1. патенти, знаки на товари та послуги, авторські права (включаючи заявки, що розглядаються)?

_____________________________________________

_____________________________________________

        

ні так**

2)  запатентоване ноу-хау?

_____________________________________________

_____________________________________________

 

ні так**

3. Чи проводили Ви протягом останніх чотирьох років експертну оцінку, пов’язану з державною реєстрацією, клінічними/доклінічними випробуваннями (дослідженнями) лікарських засобів, що може стосуватися посади (назва посади)?

_____________________________________________

_____________________________________________

        

ні так**

4. Чи перебували Ви протягом останніх чотирьох років на посаді, на якій Ви представляли або захищали інтереси, які можуть бути пов’язані з посадою (назва посади)?

_____________________________________________

_____________________________________________

        

ні так**

5. Чи отримували Ви будь-які платежі (крім компенсації оплати за проїзд) або гонорари за публічні виступи/ публікації, що можуть стосуватися  посади (назва посади)?

_____________________________________________

_____________________________________________

        

ні так**

 

6. Чи наявні інші обставини, в тому числі пов’язані з приватним інтересом Ваших близьких осіб, що можуть сприйматися як вплив на Вашу об’єктивність та незалежність?

_____________________________________________

_____________________________________________

        

ні так**

Зазначаю, що ця заява правдива і містить повну інформацію.

Погоджуюся на оприлюднення зазначеної у цій заяві інформації на офіційному веб-сайті органу управління.

 

____  _______ 20___ р.                                                       ________________

                                                                                              (підпис)

____________

* У цій заяві зазначаються обставини, що можуть становити приватний інтерес у сфері, в якій претендент на посаду планує виконувати свої службові обов’язки, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття ним рішень або на вчинення чи невчинення дій під час виконання повноважень.

До приватного інтересу належать фінансовий, професійний чи інший інтерес, а також інтерес, який може вплинути на результати такої роботи.

Також зазначається про такий інтерес близьких осіб претендента на посаду (осіб, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із претендентом (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі осіб, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також незалежно від зазначених умов — чоловіка, дружини, батька, матері, вітчима, мачухи, сина, дочки, пасинка, падчерки, рідного брата, рідної сестри, діда, баби, прадіда, прабаби, внука, внучки, правнука, правнучки, зятя, невістки, тестя, тещі, свекра, свекрухи, усиновлювача чи усиновленого, опікуна чи піклувальника, особи, яка перебуває під опікою або піклуванням претендента) та у разі наявності інших осіб, з якими претендент на посаду має важливі спільні інтереси та які можуть бути сприйняті як втручання в його діяльність (наприклад, роботодавця, співробітників тощо).

Відповідь “так” на поставлені питання не має наслідком необрання на посаду.

** У разі проставлення позначки “+” навпроти відповіді “так” дайте пояснення у таблиці.

 

 

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

вул. Паркова, буд. 3а, м.Соледар, Бахмутський район, Донецька область, 84545

Е-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.   Код ЄДРПОУ 41225837

_____________________________________________________________________________

 

НАКАЗ №35

 

25.04.2020                                                                                                                                                                          м.Соледар                 

Про утворення конкурсної комісії                                                                                                                                                                                             

На виконання пункту 2 наказу відділу охорони здоров'я  від 10.04.2020  № 31 «Про проведення конкурсу на заняття посади головного лікаря КНП «ЦПМСД Соледарської міської ради», відповідно допорядку проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря  КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА, що належить до комунальної власності Соледарської міської ради, затвердженого рішенням 49 сесії VIIскликання від 28 листопада 2019 року наказую:

1.     Утворити конкурсну комісію для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантної посади головного лікаря КНП «ЦПМСД Соледарської міської ради» у складі:                                                            

- Безкровний Віктор Іванович, начальник відділу охорони здоров'я Соледарської міської ради – голова комісії;                       

 - Двуреченська Марина Олександрівна, головний спеціаліст відділу охорони здоров'я Соледарської міської ради – секретар комісії;                       

- Рагоза Ольга Олександрівна, заступник міського голови з гуманітарних питань та соціальної політики, член комісії;                                                    

- Музильов Віктор Вікторович, лікар - педіатрКНП «ЦПМСД Соледарської міської ради», вибраний представник колективу, член комісії;                                                                                                           

- Іщенко Ірина Олександрівна, головний спеціаліст з кадрової роботи Соледарської міської ради, член комісії;                                                    

- Боровікова Оксана Василівна, в.о старости Роздолівсько та Яковлівського старостинських округів, голова спостережної ради КНП ЦПМСД Соледарської міської ради»;                                                         

- Нікітіна Марина Сергіївна, начальник відділу з питань правового забезпечення діяльності виконавчих органів юридичного управління;

2.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Начальник відділу охорони здоров’я                           В.І.Безкровний

 

Оголошення про початок формування конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря комунального некомерційного підприємства « Центр первинної медико-санітарної допомоги Соледарської міської ради»

 

         Відповідно до наказу № 31 від 10.04.2020 начальника відділу охорони здоров’я Соледарської міської ради оголошено початок формування конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади головного лікаря комунального некомерційного підприємства « Центр первинної медико-санітарної допомоги Соледарської міської ради».

         Відповідно до Порядку проведення конкурсу на заняття посади головного лікаря Комунального некомерційного підприємства, що належить до комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням міської ради від 27.11.2019 № 7/49-1128 до складу конкурсної комісії входять  у рівній кількості:

          - представники Органу управління- відділу охорони здоров’я  Соледарської міської ради;

          - представники трудового колективукомунального некомерційного підприємства « Центр первинної медико-санітарної допомоги Соледарської міської ради», обрані на загальних зборах трудового колективу;

          - представники громадської ради органу управління або особи (за згодою) делеговані громадськими об’єднаннями з питань захисту інтересів громадян у сфері здоров'я та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності (за умови реєстрації таких громадських об’єднань не менш як за два роки до дати рішення про проведення конкурсу) та погоджені громадською радою при органі управління – по одній особі від кожного громадського об’єднання.

         Членом конкурсної комісії не може бути особа, щодо якої є документально підтверджена інформація про:

          -наявність судимості за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

          - накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення - протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

          - наявність конфлікту інтересів.

Під час виникнення у члена конкурсної комісії вищезазначених обставин, такий член конкурсної комісії зобов’язаний невідкладно самостійно подати органові управління письмову заяву про самовідвід.

У разі неподання зазначеної інформації член конкурсної комісії несе відповідальність згідно із законодавством.

Пропозиції щодо кандидатур подаються до  Органу управління- відділу охорони здоров’я  Соледарської міської ради за адресою: м. Соледар, вул Паркова, 3А, -протягом 15 днів з моменту оприлюднення оголошення.

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

вул. Паркова, буд. 3а, м.Соледар, Бахмутський район, Донецька область, 84545

Е-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.   Код ЄДРПОУ 41225837

_____________________________________________________________________________

 

10.04.2020                                       Наказ № 31

                                                                     

Про проведення  конкурсу  на зайняття

вакантної посади головного лікаря кому-

нального некомерційного підприємства

« Центр первинної медико-санітарної

 допомоги Соледарської міської ради»

 

         Відповідно до Порядку проведення конкурсу на заняття посади головного лікаря Комунального некомерційного підприємства, що належить до комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням міської ради від 27.11.2019 № 7/49-1128 у зв’язку з виникненням вакантної посади головного лікаря комунального некомерційного підприємства « Центр первинної медико-санітарної допомоги Соледарської міської ради»                                                                             

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Провести конкурс на зайняття вакантної посади головного лікаря комунального некомерційного підприємства « Центр первинної медико-санітарної допомоги Соледарської міської ради».

 

2. Оприлюднити на офіційному веб-сайті Соледарської міської ради одночасно з оприлюдненням даного наказу оголошення про початок формування конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантної посади головного лікаря комунального некомерційного підприємства « Центр первинної медико-санітарної допомоги Соледарської міської ради»

        

3.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Начальник відділу охорони здоров’я                                              В.І.Безкровний

   

Яндекс.Метрика