Коронавірус

   

Рубрики  

   

   

Пошук  

   

Рекомендуємо відвідати  

Бюджет участі

   

 
   

Увійти/Вийти  

   

 

333.png — 2.09 Kб

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА  РАДА

68 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

25.06.2015   № 6/68-879

м.Соледар

 

Про встановлення розмірів

ставок   місцевих   податків

та зборів на 2016 рік

 

Згідно з Планом діяльності Соледарської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік, затвердженим рішенням міської ради від 27.11.2014 №6/56-780 із внесеними до нього змінами,  відповідно до Закону України від 11 вересня 203 року №1160-ІV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» із внесеними до нього змінами,  Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010року  № 2456-VIіз внесеними до нього змінами, Податкового кодексу України від 02 грудня 2010року № 2755-VIіз внесеними до нього змінами, керуючись ст.ст. 26, 59, 73 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами,  міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1.  Встановити у м. Соледарі розміри ставок місцевих податків  і зборів по:

 1) податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки — за 1 кв. метр загальної площі об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних та юридичних осіб у розмірі 1відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

База  оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 65 кв.метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв.метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 185 кв.метрів.

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

2)  єдиному податку для фізичних осіб-підприємців, зареєстрованих в м. Соледарі за один календарний місяць залежно від виду діяльності згідно з Національним класифікатором України, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 №457 із внесеними до нього змінами, у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати станом на 01 січня звітного (податкового) року та у відсотках до доходу:

- для першої групи платників єдиного податку – 8 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

- для другої групи платників єдиного податку – 18 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

3) збору за місця для паркування транспортних засобів – за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв.м. площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності,  у розмірі 0,03 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на 01 січня звітного (податкового) року.

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

4)  транспортного податку - з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.

Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років і мають об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб.см.

5) туристичному збору – у розмірі 1відсотка  вартості усього періоду проживання (ночівлі) у закладах готельного типу за вирахуванням податку на додану вартість.

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 

2. Встановити, що дане рішення набирає чинності з 01 січня 2016 року.

 

3. Вважати таким що з дня набрання чинності цим рішенням, втрачає чинність рішення Соледарської міської ради від  20.01.2015  № 6/58-810 «Про внесення змін до рішення Соледарської міської ради від 26.06.2014 №6/51-720  «Про встановлення  розмірів ставок місцевих податків і зборів на 2015 рік». 

4. Організаційне виконання цього рішення покласти на  відділ бухгалтерського обліку та звітності  (Мироненко).

5. Координаційне забезпечення виконання рішення покласти на постійну комісію  міської ради з питань економічної політики, бюджету та фінансів (Літовченко), першого заступника міського голови Рагозу О.О.             

 

Міський голова                                                                 Ю.В.Товстокоренко

 

Аналіз  регуляторного впливу  проекту рішення міської ради «Про встановлення  розмірів ставок місцевих податків та зборів на 2016 рік»

 

1.Визначення проблеми, що пропонується розв’язати  шляхом державного регулювання.

Відповідно до статті 26 Закону України від 21травня 1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, розділу І  п. 12.3 статті 12 Податкового Кодексу України, з внесеним до нього змінами, повноваження щодо встановлення розмірів ставок по місцевим податкам і зборам покладається на міську раду. Таким чином,при запровадженні місцевих податків і зборів органам місцевого самоврядування на законодавчому рівні надана можливість запроваджувати максимально ефективну, для окремо взятого регіону, систему справляння місцевих податків і зборів.

Проблему, що планується розв’язати з прийняттям даного рішення, полягає у встановленні ставок місцевих податків і зборів згідно з чинним законодавством, що, в свою чергу, забезпечить стабільність та збільшення надходжень до міського бюджету.

 2.Визначення цілей державного регулювання.

        Впровадження регуляторного акту дозволить забезпечить реалізацію державної політики у податковій сфері, спрямовану на поповнення доходної частини міського бюджету.

3.Оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей.

Визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів. У зв'язку з делегуванням повноважень на державному рівні щодо встановлення ставок місцевих податків і зборів на території громади м. Соледара, ця проблема потребує врегулювання шляхом прийняття відповідного регуляторного акту.

4.Опис механізмів та заходів, що пропонуються для вирішення проблеми.

Наслідками прийняття даного регуляторного акту будуть наступні механізми і заходи, що забезпечать розв’язання визначеної проблеми:

-                     впорядкування справляння місцевих податків і зборів у м. Соледарі відповідно до вимог чинного законодавства;

-                     збільшення надходжень до міського бюджету.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття рішення.

         Вимоги регуляторного акту є можливими для впровадження як органом місцевого самоврядування так і суб’єктами господарювання, оскільки призводять до приведення  у відповідність до чинного законодавства розмірів ставок місцевих і зборів у м. Соледарі.

 6. Визначення очікуваних результатів прийняття рішення.

Головним чинником результативності даного регуляторного акту є впорядкування сплати місцевих податків і зборів, стабілізація та збільшення надходжень до міського  бюджету на виконання власних повноважень.

7.Обгрунтування  запропонованого строку дії регуляторного акта.

Строк дії регуляторного акта – необмежений. Зміни та доповнення  можуть вноситися  у разі зміни діючого законодавства, або за підсумками аналізу відстеження результативності регуляторного акту.

8. Визначення показників  результативності  регуляторного акта.

Показником результативності прийняття рішення є збільшення надходжень до бюджету м. Соледар.

9.Визначення заходів відстеження результативності  рішення.

Тип відстеження – базове.

Строк проведення повторного відстеження 1 рік з дня набрання чинності даним регуляторним актом.

 

Начальник відділу економіки

та прогнозування                                                                          І.І. Рудченко

 

Базове відстеження результативності проекту рішення міської ради «Про встановлення  розмірів ставок місцевих податків та зборів на 2016 рік»

1.Визначення проблеми, що пропонується розв’язати  шляхом державного регулювання.

Відповідно до статті 26 Закону України від 21травня 1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, розділу І  п. 12.3 статті 12 Податкового Кодексу України, з внесеним до нього змінами, повноваження щодо встановлення розмірів ставок по місцевим податкам і зборам покладається на міську раду. Таким чином, при запровадженні місцевих податків і зборів органам місцевого самоврядування на законодавчому рівні надана можливість запроваджувати максимально ефективну, для окремо взятого регіону, систему справляння місцевих податків і зборів.

Проблему, що планується розв’язати з прийняттям даного рішення, полягає у встановленні ставок місцевих податків і зборів згідно з чинним законодавством, що, в свою чергу, забезпечить стабільність та збільшення надходжень до міського бюджету.

 2.Визначення цілей державного регулювання.

         Впровадження регуляторного акту дозволить забезпечить реалізацію державної політики у податковій сфері, спрямовану на поповнення доходної частини міського бюджету.

3.Оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей.

Визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів. У зв'язку з делегуванням повноважень на державному рівні щодо встановлення ставок місцевих податків і зборів на території громади м. Соледара, ця проблема потребує врегулювання шляхом прийняття відповідного регуляторного акту.

4.Опис механізмів та заходів, що пропонуються для вирішення проблеми.

Наслідками прийняття даного регуляторного акту будуть наступні механізми і заходи, що забезпечать розв’язання визначеної проблеми:

-                     впорядкування справляння місцевих податків і зборів у м. Соледарі відповідно до вимог чинного законодавства;

-                     збільшення надходжень до міського бюджету.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття рішення.

         Вимоги регуляторного акту є можливими для впровадження як органом місцевого самоврядування так і суб’єктами господарювання, оскільки призводять до приведення  у відповідність до чинного законодавства розмірів ставок місцевих і зборів у м. Соледарі.

 6. Визначення очікуваних результатів прийняття рішення.

Головним чинником результативності даного регуляторного акту є впорядкування сплати місцевих податків і зборів, стабілізація та збільшення надходжень до міського  бюджету на виконання власних повноважень.

7.Обгрунтування  запропонованого строку дії регуляторного акта.

Строк дії регуляторного акта – необмежений. Зміни та доповнення  можуть вноситися  у разі зміни діючого законодавства, або за підсумками аналізу відстеження результативності регуляторного акту.

8. Визначення показників  результативності  регуляторного акта.

Показником результативності прийняття рішення є збільшення надходжень до бюджету м. Соледар.

9.Визначення заходів відстеження результативності  рішення.

Тип відстеження – базове.

Строк проведення повторного відстеження 1 рік з дня набрання чинності даним регуляторним актом.

 

Начальник відділу економіки

та прогнозування                                                                          І.І. Рудченко

 

 

 

333.png — 2.09 Kб

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

25 СЕСІЯ  6 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 25.06.2012  №6/25-334

м. Соледар  

 

Про  встановлення  розміруплати  за копіювання   або друк  документів, що надаються за запитом на інформацію виконавчими  органами  

Соледарської міської ради

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію», керуючись   ст. 21 Закону України від 13 січня 2001 року № 2939-УІ „Про доступ до публічної інформації”, ст. 26 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97 – ВР « Про місцеве самоврядування в Україні ” із внесеними до них змінами, міська рада :

 

ВИРІШИЛА: 

 

Встановитирозмір плати за копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію виконавчими  органами   Соледарської

 міської ради, згідно з додатком.

 

Міський голова                                                                       Ю.В.Товстокоренко

 

 

                                                                                         Додаток

                                                                                         до рішення   міської ради

                                                                                         25.06.2012  №6/25-334

 

Розмір плати за копіювання або друк документів,

що надаються за запитом на інформацію

виконавчими  органами   Соледарської міської ради

 

 

 

Послуга, що надається

 

 

Розмір плати

 

Копіювання або друк копій       документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі       двосторонній друк),понад10 сторінок

0,1 % розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї   сторінки

 

Копіювання або друк копій   документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк),понад10 сторінок

0,2 % розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї   сторінки

 

Копіювання або друк копій       документів будь-якого формату,
якщо в документах поряд з       відкритою інформацією міститься                                інформація з обмеженим доступом,
що потребує її відокремлення,
приховування тощо (в тому числі

двосторонній друк),    понад10 сторінок        

0,4 % розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї   сторінки

 

 

Примітка.Розмір  мінімальної  заробітної  плати  за  виготовлення однієї сторінки встановлюється  на  дату  копіювання  та друку документів.

 

Начальник загального відділу                                          Т.С. Черноусова

 

Секретар міської ради                                                      С.М.Редченко

Звіт

про повторне відстеження результативності регуляторного акта

«Про встановлення  розміру плати  за копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію виконавчими органами Соледарської міської ради »

 

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується: рішення міської ради від 25.06.2012 №6/25-334«Про встановлення розміру плати  за копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію виконавчими органами Соледарської міської ради»

2. Назва виконавця заходів з відстеження: заходи з відстеження   результативності  регуляторного акта  проводить  начальник загального відділу Соледарської міської ради.

3. Цілі прийняття акта: метою державного регулювання є встановлення розміру плати  за копіювання  або друк документів, обсягом понад 10 сторінок, що містять публічну інформацію, та забезпечення раціонального використання ресурсів, в тому числі людських, а також забезпечення задоволення потреб осіб у публічній інформації не порушуючи при цьому нормальну роботу Соледарської міської ради.

4. Строк виконання заходів з відстеження:червень 2014 р. 

5. Тип відстеження: повторне.

6. Методи одержання результатів відстеження: через облік виконаних робіт за надання публічної інформації (інформація про кількість осіб, що звернулися до Соледарської міської ради та її виконавчого комітету, сума коштів, отриманих за надані послуги, сума витрат ресурсів). 

7. Дані, на основі яких відстежувалася результативність: у зв’язку з відсутністю звернень громадян щодо надання копій документів понад 10 сторінок  цифрові данні надати не є можливим.

8. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей: у зв’язку з тим, що  постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року  № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію»  є актуальною, аналіз повторного відстеження свідчить, що рішення міської ради від 25.06.2012 №6/25-334 «Про встановлення розміру плати за копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію виконавчими органами Соледарської міської ради»  на даний час є актуальним.

 

Начальник загального відділу                                                     Т.С. Черноусова

 

 

 

 

 

333.png — 2.09 Kб

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

54СЕСІЯ  6 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

25.09.2014  №  6/54-759

м. Соледар  

 

Про  затвердження Положення

про оренду майна комунальної

власностітериторіальної гро-

мади м. Соледара

 

                У зв’язку із змінами, що відбулися у чинному законодавстві, з метою вдосконалення правового регулювання орендних відносин та забезпечення підвищення ефективності використання майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Соледара, відповідно до Плану діяльності Соледарської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів  на 2014 рік, затвердженого рішенням   міської ради від 28.11.2013 № 6/43-588, із внесеними до нього змінами, керуючись законами України від 11 жовтня 2003 року № 1160-IV«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», від 14 березня 1995 року № 98/95-ВР «Про оренду державного та комунального майна» із внесеними до нього змінами, ст.ст. 26, 59, 60, 73 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами,міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  Положення про оренду майна комунальної власності територіальної громади м. Соледара (додається).

2. Встановити, що дане рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

3.  Визнати таким, що втратило чинність, рішення  міської ради від 29.03.2007 № 5/15-235 „Про затвердження  Положення про оренду майна комунальної власності територіальної громади м. Соледара”, із змінами та доповненнями, внесеними до нього рішенням  міської ради від 28.02.2008 № 5/33-410.

 4. Організаційне виконання цього рішення покласти на відділ з управлін-ня комунальною власністю  (Чуйко).

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  міської ради з питань економічної політики,  бюджету та фінансів (Літовченко), постійну комісію  міської ради з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального  господарства, екології, транспорту та зв’язку (Степаненко), першого заступника міського голови Рагозу О.О.

 

Міський голова                                                               Ю.В. Товстокоренко


                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                             Рішення  міської ради

                                                                             25.09.2014 №6/ 54 - 759

 

Положення

прооренду майна комунальної власності територіальної громади

м. Соледара

 

I. Загальні положення

1. Положення про оренду майна комунальної власності територіальної громади міста Соледар (далі – Положення) регламентує організаційні заходи, пов’язані з передачею в оренду майна, що перебуває у комунальній власності міста, майнові відносини між орендодавцем та орендарями щодо використання майна комунальної власності міста  (далі – комунальне майно).

2. Положення розроблено у відповідності до Конституції України, Цивільного та Господарського кодексів України, законів України “Про місцеве  самоврядування в Україні ” , ”Про оренду державного та комунального майна ”, інших нормативно – правових актів з метою удосконалення процесу передачі в оренду комунального майна та забезпечення  надходження коштів від орендидо міськогобюджету та на рахунки балансоутримувачів.

 

3. Передача комунального майна в оренду здійснюється на конкурсних засадах, крім випадків, передбачених чинним законодавством та цим Положенням.

 

4. Положення визначає порядок та правила передачі в оренду об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Соледараі є обов’язковим для виконання всіма суб’єктами підприємницької діяльності, підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами-підприємцями - орендарями.

 

                   ΙΙ. Об’єкти оренди та суб’єкти орендних відносин

 

5. Об’єктами оренди комунального майна є:

          1) нерухоме майно (нежитлові приміщення, будівлі, споруди);

         2) окреме індивідуально визначене майно, що знаходиться на балансі комунальних підприємств, організацій, установ.

 

         6. Не може бути об’єктами оренди майно, здавання в оренду якого заборонена законодавством України та рішеннями міської ради.

 

7.                Орендодавцем від імені територіальної громади м. Соледара щодо оренди комунального майна є Соледарська міська рада.

8.                Орендарями можуть бути юридичні особи, фізичні особи-підприємці та громадяни України, фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства.

Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди комунального майна з метою використання його для підприємницької діяльності, до укладення договору зобов'язана зареєструватись як суб’єкт підприємницької діяльності.

Особливості оренди майна для здійснення підприємницької та іншої діяльності  громадянам та юридичним особам іноземних держав та особам без громадянства визначаються законодавством України.

 

IIΙ.Порядок набуття комунального майна в оренду

 

9. Комунальні підприємства, установи та організації, в повному господарському віданні або в оперативному управлінні яких знаходиться комунальне майно, що не використовується ними, зобов’язані  надавати до міської ради інформацію для внесення такого майна до переліку об’єктів, що можуть бути надані в оренду. Зазначена інформація повинна містити наступні данні: адреса, площа, поверх об'єкта, витяг з технічного паспорту нерухомого майна з позначенням об’єкта оренди, технічний стан об'єкта оренди, благоустрій, забезпеченість комунікаціями та інші відомості, що мають значення для опису об'єкта оренди.

 

10. Відділ з управління комунальною власністю (далі – Відділ ) на підставі наданої інформації складає Перелік об’єктів  права комунальної власності, що можуть бути передані в оренду. В перелік вносяться зміни та доповнення за необхідністю.

 

11. Інформація про Перелік об’єктів, що можуть бути передані в оренду, є відкритою та надається Відділом на письмовий запит будь-якої зацікавленої особи безоплатно.

 

12. Відділ забезпечує  оприлюднення Переліку   об’єктів комунального майна, що можуть бути передані в оренду, через засоби масової інформації та/або  на офіційному веб-сайті Соледарської міської ради.

 

13. Ініціатива щодо оренди майна може виходити від фізичних або юридичних осіб, які можуть бути орендарями, пропозиція може надходити від   міської ради , балансоутримувачів комунального майна.

 

         14. Фізичні або юридичні особи, які бажають укласти договір оренди (потенційні орендарі), подають до міської ради заяву  (додаток  1).

         У заяві  зазначається найменування заявника (назва юридичної особи або прізвище ім’я та по батькові фізичної особи - суб’єкта підприємницької діяльності), місцезнаходження (місце  проживання), платіжні реквізити, інформація  про засоби зв’язку з ним, комунальне майно,  яке має намір отримати в оренду,  а також мета його використання, бажаний термін оренди, інші відомості на розсуд заявника.

        

         15. До заяви про намір взяти комунальне майно в оренду (або для участі у Конкурсі) потенційний орендар додає такий перелік документів:

         1) належним чином засвідчену довіреність (для уповноваженої особи-представника);

         2) завірені належним чином копії установчих документів (для юридичних осіб);

         3) копію довідки органу статистики про включення юридичної особи до ЄДРПОУ;

         4) копію чинної виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (для фізичних та юридичних осіб);

         5) копію довідки про взяття на облік платника податку (за наявності);

         6) копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (за наявності);

         7) копії паспорта (1, 2, 11 стор.) та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків (для фізичної особи);

         8) копію рішення Державної фіскальної служби  про внесення юридичної особи до Реєстру неприбуткових установ та організацій (в разі необхідності);

         9) копію ліцензії на здійснення юридичною особою окремого виду діяльності (за наявності такого).

 

16. У випадку укладання договору оренди майна на новий термін орендар до заяви додає:

         1) копію чинної виписки або витягу із Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (для юридичних та фізичних осіб);

         2) копію чинного договору страхування орендованого майна;

         3) довідку, видану балансоутримувачем об'єкту оренди, про відсутність заборгованості по сплаті орендної плати.

 

         17. Всі копії документів засвідчуються відбитком «мокрої» печатки (для фізичних осіб – підприємців, за умови її наявності) та підписом керівника.

 

         18. Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник.

 

         19. Відділ протягом 15 днів після дати реєстрації заяви про намір взяти в оренду або надходження пропозиції балансоутримувачів щодо надання в оренду  розміщує на офіційному сайті міської ради та у засобах масової інформації оголошення про намір передати майно в оренду. Оголошення має містити такі відомості:

інформацію про об’єкт (адреса, назва, місцезнаходження, площа, балансо-утримувач);

ринкова вартість об'єкта оренди;

можливий строк оренди;

стартова орендна ставка відповідно до Положення;

термін протягом якого приймаються заяви  тощо.

 

         20. Протягом 20 робочих днів після розміщення оголошення про намір передати майно в оренду  приймаються заяви про оренду майна.

 

         21. У разі якщо подано лише одну заяву, конкурс на право оренди не проводиться. Подані документи розглядаються  комісією по проведенню конкурсів на право оренди комунального майна(п. 34 Положення). Після прийняття рішення комісії  відділ готує проект рішення міської ради про надання майна в оренду заявнику.


          22. Після прийняття рішення міської ради з заявником укладається договір оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Соледара (додаток 2 до Положення), далі – договір оренди.

 

         23. Після укладення договору оренди орендар протягом 15 календарних днів відшкодовує витрати, пов’язані з проведенням незалежної оцінки об’єкта оренди та оголошення  про намір передати майно в оренду  в   засобах масової інформації.


          24. У передачі в оренду об’єктів (в укладенні договору оренди на новий строк) може бути відмовлено, якщо:

1) власником було прийнято рішення про приватизацію або передприватизаційну підготовку об'єкта оренди;

2) у разі наявності заяв на оренду майна з боку осіб, яким майно надається відповідно до законодавства та цього Положення без проведення конкурсу;

4) об'єкт оренди зарезервований для оперативного розміщення органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, інших бюджетних установ, комунальних підприємств тощо;

5) орендоване майно необхідне для власних потреб територіальної громади міста;

6) є інші підстави, передбачені законами.

 

         25. Поза конкурсом в оренду передаються об’єкти комунальної власності (в тому числі окреме індивідуально визначене майно) в наступних випадках:

1) у разі  надходження  заяви про оренду майна на короткий строк (не більше п'яти днів та без права продовження строку дії договору оренди, погодинної оренди);

2) комунальним підприємствам, закладам, організаціям та установам м. Соледара;

3) організаціям, що фінансуються з державного або місцевого бюджетів;

4) музею;

5) підприємствам чи громадським організаціям у сфері культури і мистецтв (у тому  числі національній творчій спілці або її члену під творчі майстерні);

6) релігійним  організаціям  для  забезпечення  проведення  релігійних обрядів   та  церемоній;

7) громадським  організаціям  ветеранів  або інвалідів;   

8) реабілітаційним установам для інвалідів та дітей-інвалідів;

9) державним та комунальним спеціалізованим підприємствам, установам та закладам соціального обслуговування, що надають соціальні послуги відповідно до Закону України  "Про соціальні послуги";

10) Пенсійному фонду України  та  його органам;

11) суб’єктам виборчого процесу з метою проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої компанії;

12) в інших випадках передбачених законодавством.

 

         ΙV. Набуття права на оренду комунального майна

на конкурсних засадах

 

         26. Конкурс на право оренди комунального майна (надалі-Конкурс) проводиться за наявності заяв про оренду від двох і більше фізичних та/або юридичних осіб (надалі - Учасники).

 

         27. Конкурс також може проводитися за ініціативою орендодавця або балансоутримувача.

        

         28. Конкурс полягає у визначенні орендаря, який запропонує найбільшу орендну плату та найкращі умови забезпечення вирішення пріоритетних економічних та соціальних напрямків розвитку міста, подальшої експлуатації об'єкта, що є основними критеріями.

 

         29. Організаційно-технічне забезпечення проведення конкурсу покладається на Відділ.

 

         30. Оголошення про Конкурс публікується в відповідних місцевих друкованих засобах масової інформації та розміщується на офіційному веб-сайті Соледарської міської ради не пізніше  ніж за 20 календарних днів до дати його проведення.

        

         31. Умовами конкурсу є:

         1)ефективність використання об’єкту оренди за цільовим призначенням;

         2)пропозиції щодо збільшення розміру орендної плати у порівнянні з визначеною;

         3)дотримання вимог експлуатації об’єкту згідно з законодавчо-нормативними актами з охорони праці,  в т.ч. екологічних, санітарно-епідеміологічних, протипожежних норм;

         4)проведення капітального ремонту (реконструкції, модернізації (у разі необхідності);

         5)створення робочих місць та  безпечних, нешкідливих умов праці;

         6) компенсація переможцем конкурсу витрат, пов'язаних з проведенням незалежної оцінки об'єкта оренди, опублікуванням оголошення про конкурс у відповідних засобах масової інформації;

          8) інші умови.

 

         32.Інформація про комунальне майно, яке підлягає передачі в оренду на конкурсних засадах, повинна містити такі відомості:

1) назва об’єкта оренди та його місцезнаходження,  балансоутримувач;

2) характеристика об’єкта оренди (кількісні, якісні показники тощо);

3) фіксовані умови конкурсу щодо експлуатації об’єкта оренди;

4) стартовий розмір орендної плати, визначений згідно з Методикою розрахунку  і порядку використанняплати за комунальне майно (додаток 4 до Положення);

5) адресу, номер телефону, години роботи організатора конкурсу;

6) кінцевий термін подання заяв на участь у конкурсі;

7) умови ознайомлення з об’єктом оренди;

8) час та місце проведення конкурсу;

         9)перелік документів, що подаються претендентами для участі у конкурсі;

10) іншу інформацію (за необхідності).

 

         33. До участі у конкурсі допускаються фізичні та юридичні особи, які своєчасно подали заяву та документи, передбачені цим Положенням. Учасники подають зобов'язання (пропозиції) щодо виконання умов Конкурсу та додаткові зобов'язання щодо експлуатації об'єкта.

 

         34. Прийом заяв на участь у конкурсі припиняється за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу.

 

         35. Конкурс проводиться комісією по проведенню конкурсів на право оренди комунального майна (далі – комісія), склад якої затверджується рішенням міської ради. Головою комісії є перший заступник міського голови. У голови комісії є заступник. Секретар комісії – начальник відділу з управління комунальною власністю. До складу комісії входять депутати  міської ради, представники виконавчих органів міської ради: відділу з управління комунальною власністю, відділу архітектури та містобудування, відділу земельних ресурсів, відділу торгівлі, громадського харчування, побутових та платних послуг, віділу комунального господарства, а також представники балансоутримувачів об’єктів оренди.

         Конкурсна комісія в разі необхідності має право залучати до своєї роботи відповідних спеціалістів (за згодою їх керівників).

 

36. Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 кількості членів конкурсної комісії. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. Голос голови (у разі його відсутності – заступника голови) конкурсної комісії за умови рівного розподілу голосів членів комісії при визначенні переможця конкурсу є вирішальним.

 

37. Конкурс розпочинає та веде голова  конкурсної комісії, а у разі його відсутності – заступник голови.

 

38. Головуючий у присутності учасників конкурсу оголошує засідання конкурсної комісії відкритим, оприлюднює порядок проведення конкурсу та іншу необхідну інформацію.

 

39. Учасники конкурсу в окремому запечатаному конверті з позначкою “На конкурс по оренді” подають на розгляд конкурсної комісії надруковану на фірмовому бланку та завірену відбитком «мокрої» печатки (для фізичних осіб за умови їх наявності) і підписом керівної особи конкурсну пропозицію, в якій повинно міститись: зобов’язання (пропозиція) щодо розміру місячної орендної плати  (без ПДВ), що не може бути меншим, ніж зазначено в оголошенні; термін, на який буде укладено договір оренди; виконання умов конкурсу; додаткові зобов’язання по експлуатації об’єкта. Конверти розпечатуються на засіданні конкурсної комісії.

 

40. Після розпечатування конвертів до конкурсу допускаються учасники, пропозиції яких відповідають умовам конкурсу. Конкурс здійснюється в один етап.

 

41. Пропозиції учасників конкурсу оголошуються всім присутнім. У разі надання учасниками конкурсу рівних (однакових) конкурсних пропозицій, учасники мають право вносити усні пропозиції щодо збільшення розміру ставки орендної плати, визначеної у пропозиції. Збільшення розміру ставки орендної плати здійснюється із застосуванням принципу аукціону з кроком в розмірі не менше 10 % від попередньо названого учасником розміру ставки орендної плати.

 

42. Комісія на засіданні визначає переможця за критеріями, встановленими умовами Конкурсу. Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір ставки орендної плати при обов'язковому забезпеченні виконання інших умов Конкурсу та за інших рівних умов подальшої експлуатації об'єкта. Рішення про переможця конкурсу приймається конкурсною комісією шляхом закритого голосування.

 

43. Рішення конкурсної комісії оголошується головою комісії у присутності учасників конкурсу і може бути оскаржене у порядку, встановленому чинним законодавством.

        

         44. У разі надходження після оголошення конкурсу заяви про оренду від особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання відповідного комунального майна в оренду без проведення конкурсу, договір оренди укладається з такою особою.

 

         45. Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, який підписується усіма членами конкурсної комісії, які брали участь у голосуванні.

        

         46. Протокол конкурсної комісії є підставою для підготовки відділом проекту рішення міської ради про надання в оренду майна переможцю конкурсу.

 

         47. У разі відмови переможця Конкурсу від укладання договору оренди, він укладається з учасником, яким запропоновані найкращі умови після переможця.

 

         48. Конкурс визначається таким, що не відбувся, у випадках:

         1) неподання заяв про участь у конкурсі;

          2) відсутності пропозицій, що відповідають умовам конкурсу.

 

          49. У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, орендодавцем може  бути повторно оголошено конкурс щодо передачі в оренду того самого майна,  якщо після вивчення попиту виявлено потенційних орендарів.
 

         50. У випадках присутності на конкурсі менш, ніж двох заявників, конкурс повторно не оголошується, приймається рішення щодо надання в оренду комунального майна учаснику, який присутній на конкурсі, на умовах, викладених в пропозиціях учасника конкурсу, але не гірших, ніж були обумовлені при оголошенні конкурсу.

 

                                       V. Укладення договору оренди

 

         51. Договір оренди укладається в письмовій формі (додаток  2 до Поло-ження) в місячний термін з дня прийняття рішення міською радою.

 

         52. При проведенні гастрольних заходів підставою для укладання договору оренди майна комунальної власності  є рішення виконавчого комітету міської ради.

 

         53. При укладанні договору оренди на короткий строк  (не більше п’яти днів або погодинно) підставою для укладання договору є заява узгоджена міським головою. Договір укладається між орендодавцем та орендарем за формою відповідно до додатку  3 Положення.

 

          54. Договір оренди повинен містити істотні та особливі умови, передбачені Законом України «Про оренду державного та комунального майна» та умовами конкурсу (у разі проведення такого). До договору оренди, який укладається за результатами конкурсу, включаються також зобов’язання переможця конкурсу, запропоновані додатково.


           55. Умови договору оренди є чинними на весь строк дії договору.


               56. Термін договору оренди визначається відповідно до чинного законодавства, за погодженням сторін або рішенням міської ради. Термін договору оренди не може бути меншим, ніж п’ять років, якщо орендар не пропонує менший термін. Договори оренди, які укладаються на термін більше трьох років, підлягають нотаріальному посвідченню. Витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням, покладаються на орендаря.


           57. Договір оренди, щопідлягає нотаріальному посвідченню, вважається укладеним з моменту його нотаріального посвідчення.

 

  58. Орендна плата встановлюється у грошовій формі та визначається відповідно до Методикирозрахунку і порядку використання орендної плати за комунальне майно (додаток 4до Положення).

Розмір орендної плати за користування комунальним майном, право на яке набувається на конкурсних засадах, визначається за результатами конкурсу.

 

  59. Орендар за користування об’єктом оренди вносить орендну плату незалежно від наслідків господарської діяльності. Строки внесення орендної плати визначаються у договорі.


            60. Розмір орендної плати змінюється з врахуванням рівня інфляції та у випадках, прямо передбачених законодавством. Зміна розміру орендної плати з цих підстав не вважається односторонньою зміною умов договору.

 

 61. Реорганізація орендодавця не є підставою для зміни умов чи розірвання Договору.

 

            62. Передача об’єкта оренди здійснюється актом приймання-передавання, що підписується орендодавцем та орендарем та є невід’ємною частиною договору оренди.

 

            63. Спори, які виникають у ході укладення договору оренди, вирішуються відповідно до чинного законодавства.


           64. Об’єкт оренди повинен бути застрахований орендарем на користь орендодавця.

        

65. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну умов договору оренди протягом одного місяця після закінчення терміну дії договору він вважається продовженим на той самий термін і на тих самих умовах, які були передбачені договором, якщо інше не встановлено законодавством.

 

66.Продовження терміну дії договору здійснюється орендодавцем шляхом укладення додаткової угоди до діючого договору оренди, або договору оренди на новий термін.

 

67.У разі якщо на момент продовження дії договору оренди остання оцінка об'єкта оренди була зроблена більш як три роки тому, для продовження (поновлення) договору оренди проводиться оцінка об'єкта оренди.

 

68.Оплата послуг з проведення незалежної оцінки,  проводиться за рахунок орендаря.

 

69.Після закінчення терміну договору оренди орендар, який належним чином виконував свої обов'язки за договором, має переважне право, за інших рівних умов, на укладення договору оренди на новий строк та на нових умовах за погодженням сторін, крім випадків, якщо орендоване майно необхідне для потреб орендодавця або з інших підстав, визначених законодавством.

          70. Відділ готує рішення про продовження договору оренди. Після прийняття рішення міської ради про продовження договору оренди з орендарем укладається додатковий договір, який є невід’ємною частиною договору оренди.

71.У разі недосягнення домовленостей щодо умов договору переважне право орендаря припиняється.

 

72.У разі якщо орендодавець має намір використовувати зазначене майно для власних потреб, він повинен письмово попередити про це орендаря не пізніше, ніж за три місяці до закінчення терміну договору.

 

73.Орендодавець має право на безперешкодний доступ до об’єкта оренди з метою контролювання стану, напрямків та ефективності використання орендованого майна, виконання істотних умов договору оренди.

             

         74. Балансоутримувачі об’єктів оренди зобов’язані здійснювати розрахунок та бухгалтерський облік орендної плати та в термін до 15 числа щомісячно та щоквартально до 15 числа місяця наступного за звітним надавати звіт Відділу про нарахування та  надходження орендної плати у розрізі кожного орендаря.

 

         75. Свідоцтва на право довгострокової оренди нежитлових приміщень (будівель, споруд) комунальної власності територіальної громади м. Соледара, придбані орендарями до прийняття цього рішення, діють до закінчення строку дії договорів  довгострокової оренди за умови виконання умов договорів.

 

76. Балансоутримувачі об’єктів оренди у разі порушення Орендарем строків сплати орендної плати за договороморенди здійснюють претензійно - позовну роботу зі стягнення заборгованості з орендної плати згідно з чинним законодавством та  інформують про проведену роботу міську раду .

 

VΙ. Суборенда

 

77. Орендар має право передати в суборенду частину нерухомого майна (нежитлових приміщень, будівель, споруд) та інше окреме індивідуально визначене майно, якщо інше не передбачено договором оренди.

 

78. Для отримання згоди на передачу об'єкта оренди (його частини) в суборенду, орендар подає орендодавцю заяву, в якій вказується повна назва або прізвище, ім'я, по батькові суборендаря; площа, яка передаватиметься в суборенду; вид діяльності, який буде провадити суборендар.

 

79. До заяви орендар додає проект договору суборенди  та відомості про суборендаря (перелік документів, який подається при намірі взяти комунальне майно в оренду).

 

80. Відділ розглядає наданий орендарем пакет документів на предмет відповідності вимогам чинного законодавства та Положення, і у разі відсутності зауважень готує  проект рішення міської ради про надання згоди орендарю на передачу комунального майна (його частини) в суборенду.

 

81. Строк надання комунального майна (його частини) в суборенду не може перевищувати терміну дії договору оренди.

 

82.Плата за суборенду цього майна, що отримує Орендар, не повинна перевищувати плати Орендаря за майно, що передається в суборенду.

Різниця між нарахованою платою суборенди і тією її частиною, яку отримує орендар, спрямовується до міського бюджету.

 

83. Орендар в десятиденний термін з дня підписання Договору суборенди надає орендодавцю копію договору суборенди.

84. В разі припинення або розірвання договору суборенди орендар письмово повідомляє про це орендодавця та надає копію додаткової угоди про припинення договору суборенди.

 

85. До договору суборенди застосовуються положення про договір оренди.

 

VII.Поліпшення об’єкту оренди

 

 86. Орендар здійснює поточний ремонт об’єкту оренди, утримує орендоване майно у безпечному станіі в порядку, передбаченому санітарними, протипожежними правилами експлуатації та нормативно - законодавчими актами з охорони праці, особливу увагу звертаючи на оформлення фасаду та архітектурний облік будівлі, в якій знаходиться орендоване приміщення за рахунок власних коштів.

 

87. Поліпшення об’єкту оренди, що можуть бути відокремлені без заподіяння йому шкоди, які здійснені Орендарем за рахунок власних коштів, Орендар вправі залишити за собою.

 

88. Орендар має право за рахунок власних коштів здійснювати невід'ємні поліпшення об’єкту орендив порядку та на умовах, визначених цим Положенням та чинним законодавством України.

 

89. Можливість виконання орендарем робіт, пов'язаних з реконструкцією, реставрацією об'єкта оренди, визначається в порядку, передбаченому чинним містобудівним законодавством, але при обов'язковому попередньому узгодженні з орендодавцем.

 

90. Невід'ємним поліпшенням об’єкту оренди є заходи здійснені орендарем за час оренди, спрямовані на покращення фізичного (технічного) стану об’єкту оренди та (або) його споживчих якостей, відокремлення яких призведе до зменшення його ринкової вартості.

 

91. Для розгляду питання про надання згоди орендарю на здійснення невід'ємних поліпшень об’єкту орендиорендар подає  заяву та наступний пакет документів:

1) інформація балансоутримувача про доцільність здійснення поліпшень об'єкту оренди;

2) довідку балансоутримувача про вартість об'єкта оренди згідно з даними бухгалтерського обліку на початок поточного року;

3) завірену копію проектно-кошторисної документації;

4)  копію ліцензії та дозволу на виконання робіт підрядній організації, яка буде виконувати ремонтно-будівельні роботи

5) інші документи відповідно до чинного законодавста.

92. За результатами розгляду заяви та наданих документів відділ архітектури та містобудування готує проект рішення виконавчого комітету про надання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень об’єкту оренди  або мотивовану відмову.

 

93. В разі проведення орендарем розширення, реконструкції (комплекс будівельних робіт, пов’язаних із зміною техніко-економічних показників або використання об’єкта за новим призначенням в межах існуючих будівельних габаритів), технічного переобладнання, реставрації,  ремонту чи заміни основних конструктивних елементів приміщення, орендар звертається до відділу архітектури та містобудування для розгляду цього питання та отримує дозвіл на виконання будівельних робіт в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Донецькій області.

 

94. Після здійснення дозволених орендарю невід’ємних поліпшень  орендар надає інформацію орендодавцю про завершення виконання робіт з поданням копій, підписаних замовником і підрядником актів приймання виконаних робіт та документів, що підтверджують оплату зазначених робіт.

 

95. Балансоутримувач здійснює збільшення балансової вартості об’єкту оренди на вартість проведених невід’ємних поліпшень.

 

96. Орендар, який за згодою орендодавця здійснив невід’ємні поліпшення об’єкту оренди, має виключне право на приватизацію об’єкта оренди, у разі прийняття відповідного рішення шляхом викупу.

 

VIІІ. Контроль

 

97. Контроль за виконанням Орендарем своїх зобов'язань за договором покладається на Орендодавця та балансоутримувача. У разі порушень Орендарями своїх зобов'язань за договором, Орендодавець вживає відповідних заходів щодо поновлення порушених прав та інтересів територіальної громади згідно з  чинним законодавством.

 

98. Контроль за своєчасністю здійснення платежів за оренду, поверненням об'єкта оренди при припиненні, розірванні договору, передачі Орендарем об’єкта оренди або його частини в суборенду покладається на балансоутримувачів.

 

Начальник відділу з управління

комунальною власністю                                                                              О.Г.Чуйко

 

Секретар міської ради                                                                   С.М. Редченко

333.png — 2.09 Kб

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

54СЕСІЯ  6 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

25.09.2014  №  6/54- 760

м. Соледар  

 

Про  затвердження Положення

про  порядок   приватизації  та

відчуження об’єктів права кому-

нальної власностітериторіаль-

ної громади м. Соледара

 

                У зв’язку із змінами що відбулися у чинному законодавстві, з метою вдосконалення правового регулювання приватизації та відчуження об’єктів права комунальної власності територіальної громади м. Соледара, відповідно до Плану діяльності Соледарської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів  на 2014 рік, затвердженого рішенням   міської ради від 28.11.2013 № 6/43-588, із внесеними до нього змінами, законів України від 11жовтня 2003 року № 1160-IV«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,від 19 лютого 1997 року № 89/97-ВР “Про приватизацію державного майна”, від 15 травня 1996 року №189/96-ВР “Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)” з внесеними до них змінами та доповненнями, керуючись ст.ст. 26, 59, 60 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР “Про місцеве самоврядування в Україні” із внесеними до нього змінами,міська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок приватизації та відчуження об’єктів права комунальної власності територіальної громади м. Соледара (додається).

2. Встановити, що дане рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його оприлюднення.

3.  Визнати таким, що втратило чинність, рішення  міської ради від 26.07.2007 № 5/21-295 „Про затвердження  Положення про порядок приватизації та відчуження об’єктів права комунальної власності територіальної громади м. Соледара ”.

 4. Організаційне виконання цього рішення покласти на відділ з управлін-ня комунальною власністю  (Чуйко).

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  міської ради з питань економічної політики,  бюджету та фінансів (Літовченко), постійну комісію  міської ради з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального  господарства, екології, транспорту та зв’язку (Степаненко), першого заступника міського голови Рагозу О.О.

 

Міський голова                                                               Ю.В. Товстокоренко

                                                          

 

                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                             Рішення  міської ради

                                                                             25.09.2014 №6/ 54 - 760

 

Положення про порядок приватизації та відчуження об’єктів права комунальної власності територіальної громади м. Соледара

 

I. Загальні положення

        

       1. Положення про порядок приватизації та відчуження майна  об’єктів права комунальної власності територіальної громади міста Соледар ( далі – Положення ) розроблено відповідно до Цивільного, Господарського кодексів, законів України “ Про приватизацію державного майна ”, “ Про приватизацію невеликих державних підприємств ( малу приватизацію ) ”,  “ Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в України ”, “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження порядку відчуження об’єктів державної власності ”  та інших нормативно – правових актів щодо приватизації та відчуження майна з урахуванням особливостей приватизації та відчуження об’єктів права комунальної власності територіальної громади міста Соледар.

          2. Положення встановлює механізм приватизації та відчуження комунального майна, визначає основні цілі, пріоритети, порядок, умови та способи приватизації та відчуження майна, що знаходиться в комунальній власності територіальної громади міста Соледар (далі – комунального майна).

          3. У Положенні приведені нижче терміни мають наступне значення:

          Право комунальної власностіправо територіальної громади володіти, доцільно, економно, ефективно користуватися і розпоряджатися на свій розсуд і в своїх інтересах майном, що належить їй, як безпосередньо, так і через  органи місцевого самоврядування.

          Соледарська міська рада ( далі рада )представницький  виборний орган місцевого самоврядування, який складається з депутатів, і наділяється  правом представляти інтереси територіальної громади м. Соледара і приймати від її імені рішення, у тому числі здійснювати право комунальної власності, тобто: правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об’єктами права комунальної власності, в тому числі виконувати всі майнові операції з відчуження.

           Орган  приватизації  комунального майна-  Соледраська міська рада.

           Органивідчуження комунального майна – суб’єкти господарювання , на балансі яких перебуває майно комунальної власності територіальної громади м. Соледара (далі - балансоутримувач), яке, відповіднододіючогозаконодавства,віднесено  доосновнихзасобівіякедоцільно продати.

           Об'єкт приватизації права комунальної власності територіальної громади міста Соледар (далі - об'єкт приватизації) – окреме індивідуально визначене майно – будівлі, споруди та нежитлові приміщення (нерухоме майно) щодо якого прийнято рішення Соледарською міською радою про приватизацію.

          Об'єкт відчуження права комунальної власності територіальної громади міста Соледар(далі - об'єктвідчуження) – окреме індивідуально визначене майно, яке, відповідно до діючого законодавства, віднесено до основних засобів (у тому числі повністю зношених), щодо якого прийнято рішення ради про відчуження.

           Продажнааукціоні– передачаправавласностіпокупцю,який  запропонував у ходіторгів найвищу ціну.

           Продажза конкурсом - передача права власності         покупцю, який запропонував найвищу ціну та взяв зобов’язання виконати умови конкурсу. 

          Викуп– передачаправавласностіпокупцю,щозгодензумовамипродажуоб'єктаприватизації.

           Викупзастосовуєтьсядооб'єктівприватизації:

           непроданих         нааукціоні  (цестосуєтьсятакож об'єктіввідчу-ження),законкурсом;

          включенихдоперелікуоб'єктівприватизаціїзвизначенимпорядком  –викуп; 

           в інших випадках, передбаченихчинним законодавством.

          4. Продавцем об'єктів приватизації є Соледарська міська рада.

          5. Продавцем об'єктів відчуження, що діє від імені Соледарської міської ради та в інтересах територіальної громади міста Соледар, є їх балансоутримувачі.

          6. Покупцями об'єктів приватизації (відчуження) можуть бути фізичні та юридичні особи, що визнаються Покупцями згідно з діючим законодавством України про приватизацію (відчуження).

          7. Способи приватизації (відчуження):

           1) приватизація об'єктів права комунальної власності  здійснюється шляхом продажу на аукціоні, за конкурсом  та викупу;

           2) відчуження об'єктів права комунальної власності  здійснюється шляхом продажу на аукціоні.

IІ. Підготовкадо приватизації

            8. Відділ з управління комунальною власністю (далі –Відділ) готує і вносить на розгляд  міської ради перелік об'єктів права комунальної власності територіальної громади міста Соледар, що підлягають приватизації з визначенням способу та умов їх приватизації (далі - перелік об’єктів приватизації).

           У разі необхідності протягом року до переліку об’єктів приватизації можуть вноситися зміни і доповнення,      що затверджуються рішенням Соледарської міської ради.

             Рішенням Соледарської міської ради затверджується перелік об'єктів права комунальної власності, що не підлягають приватизації.

            9. Включеннякомунальногомайнадоперелікуоб’єктівприватизаціїздійснюєтьсязініціативибалансоутримувачів об”єктів,  покупців.

           10. Покупці подають до Відділу заяву про включення об'єкта до Переліку об’єктів права комунальної власності територіальної громади м. Соледара, що підлягають приватизації (додаток №1 до Положення).

        11.Розмірплатизаподаннязаявискладає50%розмірунеоподатковуваногомінімумудоходівгромадян.Платанадходитьдоміськогобюджетум.Соледарана відповідний рахунок.

           12. Інформація про включення об'єкта до переліку об’єктів приватизації публікується у місцевій пресі в 15-денний термін з моменту ухвалення відповідного рішення міською радою.

ІІІ. Підготовкадо відчуження

            13.Відчуження комунального майна здійснюється безпосередньо балансоутримувачем за рішенням  міської ради.

            14. Для розгляду питання про дачу дозволу на відчуження об’єкта права комунальної власності територіальної громади        м. Соледара наім’яміськогоголовибалансоутримувачемоб’єктаподаютьсянаступнідокументи:

1) лист – звернення балансоутримувача;

2) техніко-економічне обґрунтування доцільності відчуження майна;

3) відомість про вартість основних засобів, згідно з даними бухгалтерського обліку, складену на дату оцінки і   затверджену керівником підприємства, організації балансоутримувача;

4) актінвентаризаціїосновнихзасобів,складенийнадатуоцінкиізатвердженийкерівникомпідприємства,організаціїбалансоутримувача;

5) акттехнічногостанумайна,складенийнадатуоцінкиі   затвердженийкерівникомпідприємства,організаціїбалансоутримувача;

6) звітпрооцінкумайна  -документ,щоміститьвисновокпровартістьмайна,виконанийсуб’єктомоціночноїдіяльності(далі – оцінювач).

 

15. Початковавартістьмайна, щопропонуєтьсядовідчуження,  визначається напідставі висновку про вартість майна. Звіт про вартістьмайна дійсний до закінчення строку дозволу на відчуження.

 

16. Згода на відчуження об'єкта надається рішенням міської ради.

             Відділ готує проект рішення  міської ради про надання дозволу на відчуження при наявності повного пакетудокументів.

Строкдіїдозволунавідчуженнянеперевищує6місяціввіддатийогонадання.

                                       ІV. Підготовка до   продажу об’єктів приватизації

         17. Підготовка до продажу об’єкта приватизації починається з видання розпорядження міського голови про його приватизацію та про проведення конкурсного відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об'єкта приватизації.

                      18. Відділом публікується у місцевих ЗМІ оголошення про проведення відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об'єктів приватизації шляхом конкурсу.

  19. Конкурспроводитьсянеранішеніж через20 календарнихднівздативиходупублікації.

20. Вартістьпродажуоб'єктаприватизаціїшляхомвикупу,початковавартістьпродажуоб'єктаприватизаціїнааукціоніабозаконкурсомвизначаєтьсянапідставінезалежноїоцінкивартостіоб'єкта.

21. Незалежна оцінка вартості об'єкта приватизації здійснюється оцінювачем, який здійснює оцінку згідно з законодавством з питань оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної   діяльності в Україні відповідно до Методики, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

            Оцінювач несе цивільно – правову відповідальність за обґрунтованість висновку щодо оцінки вартості об'єкта приватизації.

            Оцінювачвизначаєтьсянаконкурснихзасадахвідповіднододіючогозаконодавства.

22. Комісія з конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки об’єктів приватизації створюється рішенням виконавчого комітету міської ради. Головою комісії є перший заступник міського голови. Заступник голови комісії – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради. До складу комісії включаються депутати Соледарської міської ради, представники виконавчих органів міської ради,  секретар комісії – начальник відділу з управління комунальною власністю.

23. Засіданнякомісіївважаєтьсяправомочним,якщонаньомуприсутнінеменш,як2/3складукомісії.Рішення комісії приймається більшістю голосів, при однаковій кількості голосів за і проти голос голови є вирішальним.

24. Результати конкурсного відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об'єктів приватизації оформляються протоколом, який підписують усі члени комісії, що були присутні на засіданні.

25. Відділом готується проект розпорядження про затвердження результатів конкурсного відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об'єктів приватизації.

    26. Інформація про результати конкурсного відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об'єктів приватизації  публікується у місцевих ЗМІ.

    27. Оцінювач надає документи про вартість об'єкта приватизації до комісії з приватизації (відчуження) об'єктів права комунальної власності територіальної громади м. Соледара  (далі - комісія). Комісія розглядає надані документи і в разі відсутності зауважень до роботи оцінювача, погоджує вартість продажу об'єкта приватизації шляхом викупу, початкову вартість продажу об'єкта приватизації на аукціоні та за конкурсом.

         28. Комісія  створюється рішенням міської ради. Головою комісії є перший заступник міського голови. У голови комісії є заступник - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів.

   До складу комісії включаються: депутати міської ради: голова постійної комісії з питань економічної політики,  бюджету та фінансів, голова постійної комісії  міської ради з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального  господарства, екології, транспорту та зв’язку, голова постійної комісії з питань торгівлі, випуску товарів народного споживання та побутового обслуговування; начальники відділів: архітектури та містобудування, бухгалтерського обліку та звітності, земельних ресурсів, комунального господарства; керівники підприємств (організації) балансоутримувача. Секретар комісії – начальник Відділу.

29. Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш, як 2/3 складу комісії. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів, при однаковій кількості голосів за і проти голос голови є вирішальним.

         30. Строк підготовки об'єкта  приватизації до продажу, крім об’єктів, набуття права власності на які пов’язане з переходом права на земельну ділянку державної власності, не повинен перевищувати двох місяців з дня прийняття рішення про включення його до відповідного переліку об'єктів, що підлягають приватизації.

         31. Результати погодження вартості об’єкта приватизації  шляхом викупу, початкову вартість продажу  на аукціоні та за конкурсом оформлюються протоколом, який підписують усі члени комісії, що були присутні на засіданні.

        32. Відділ готує проект розпорядження міського голови щодо затвердження ціни продажу шляхом викупу  або початкової ціни продажу,       яке обов’язково затверджується міською радою.

    

                  V. Особливості  продажу об’єктів приватизації ( відчуження )

на аукціоні, за конкурсом

 

     33. Продаж об’єктів приватизації (відчуження) на аукціоні, за конкурсом здійснюється  відповідно до розділу 4 Закону України “ Про приватизацію невеликих державних підприємств ( малу приватизацію )”.

    34. Інформація про об’єкти, що підлягають  продажу на аукціоні, за конкурсом  повинна містити такі відомості:

  назву об’єкта, його місцезнаходження;

  початкову вартість продажу, умови продажу та експлуатації об’єкта;

  суму грошових коштів, що має вноситися покупцями (сума вноситься в розмірі 10% початкової вартості об’єкта);

 назву установи, адресу та номер рахунку, відкритого для розрахунків за придбані об’єкти;

кінцевий термін прийняття заяви на участь в аукціоні, конкурсі;

час та місце особистого ознайомлення з об’єктом (при необхідності);

час та місце проведення конкурсу, аукціону;

іншу інформацію.

   35. Зазначена інформація не пізніше 30 календарних днів до дати проведення аукціону, конкурсу публікується в місцевих СМІ та розміщується на веб-сайті Соледарської міської ради.

         36. Дляреєстраціїпокупцівякучасниківконкурсу,аукціонузпродажу,покупці:

1) подаютьзаяву про приватизацію (відчуження) (додатки 2, 3 до Положення), до якої додаються:

документпровнесенняплатизаподаннязаяви;

нотаріальнопосвідченікопіїустановчихдокументів,що підтверджуютьправоюридичноїособибутипокупцем;

довідкуорганудержавноїфіскальноїслужбипроподанудеклараціюпромайновийстанідоходи(податкову декларацію);

2) сплачують реєстраційні внески щодо участі у конкурсі, аукціоні з продажу об'єктів приватизації (відчуження) у розмірі одного неоподаткованого мінімуму доходів громадян, які надходять на відповідний рахунок до міського бюджету м. Соледара.

3) сплачують суми застави у розмірі 10% початкової вартості продажу об'єктів приватизації (відчуження), що надходить на розрахунковий рахунок до міського бюджету м. Соледара.

35. Учасникамконкурсу,аукціону,якіне       сталипереможцями,сумавнесеноїзаставиповертаєтьсяудесятиденнийтерміншляхомбезготівковогоперерахуваннянарахунок,вказанийузаяві.

Реєстраційні внески поверненню не підлягають.

37. Аукціон проводиться  комісією з  приватизації (відчуження).

Для участі в аукціоні покупці одержують квитки учасників аукціону, які повинні містити такі відомості:

номер, під яким покупець бере участь у торгах;

назву об'єкта (об'єктів), у торгах якого бере участь покупець;

умови проведення аукціону.

Аукціон проводиться головою комісії з приватизації(відчуження)(далі – голова комісії). До початку торгів голова комісіїописує об'єкт приватизації (відчуження) та умови його продажу. Початком торгів вважається момент оголошення початкової ціни об'єкта. Якщо протягом трьох хвилин після оголошення не буде запропоновано вищу ціну, голова комісіїробить оголошення про придбання об'єкта тією особою, яка запропонувала найвищу ціну. При цьому кожна наступна ціна, запропонована покупцями на аукціоні, повинна перевищувати попередню не менш як на 10 відсотків початкової ціни об'єкта.

38. Якщо протягом трьох хвилин після оголошення  початкової вартості продажу покупці не висловлюють бажання придбати об’єкт за оголошеною початковою вартістю, голова комісії має право знизити ціну об’єкта, але не більш як на 10 відсотків. Якщо після такого зниження об’єкт не вдається продати, торги припиняються.

39. Під час аукціону ведеться протокол, до якого заноситься початкова ціна об'єкта, пропозиції учасників аукціону, відомості про учасників аукціону, результат торгів (ціна продажу, відомості про фізичну або юридичну особу, яка одержала право на придбання об'єкта).Протоколпроведенняаукціонупідписуєтьсяголовою комісії та покупцем.

40. Учасникиконкурсуподаютьбезпосередньо  комісіїбізнес-планприватизаціїузапечатаномунепрозоромуконвертівденьпроведенняконкурсу, який повинен включати:

назву і місцезнаходження об’єкта;

відомості про покупця;

запропоновану покупцем ціну придбання об’єкта;

зобов’язання щодо виконання умов конкурсу;

додаткові зобов’язання щодо подальшої експлуатації об’єкта.

41.Конкурс проводиться з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону.

42. Голова комісії у присутності членів комісії ту учасників конкурсу розпечатує конкурсні пропозиції та оголошує їх зміст.

43.Початковою ціною об’єкта, з якою розпочинається конкурс, вважається найвища запропонована учасникамиконкурсу ціна.

44. Після закінчення конкурсу  складається протокол, в якому зазначаються такі відомості: умови конкурсу, пропозиції учасників, обґрунтування вибору переможця. Відомості про учасників. Протокол проведення конкурсу підписується всіма членами конкурсної комісії.

45.Результати конкурсу, аукціону затверджуються розпорядженням міського головиз подальшим його затвердженням рішенням міської ради.

46. У разі якщо на конкурс, аукціон надійшла заява від одного покупця, зазначений об’єкт може бути проданий безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не нижче початкової ціни.

47. Якщооб'єктприватизації(відчуження)непроданонааукціоні,законкурсом,увстановленомучинним       законодавством         порядку прийма-єтьсярішенняпро повторниййогопродаж(можливазмінаумовпродажутаексплуатації, у тому числі в частині зниження початкової вартості продажу, але не більш, як на 30 %). 

48.Інформаціяпрорезультатипродажуоб'єктаприватизації(відчуження)публікуєтьсяумісцевійпресіпротягом 30календарнихднівзмоментунотаріальногопосвідченнядоговорукупівлі-продажу об'єкта.

                                                                                        

          VІ. Договірні відносини

                     49. Право власності на об'єкт приватизації (відчуження) підтверджується договором купівлі-продажу (додаток4 до Положення) та актом приймання-передачі.

            50. Договір купівлі-продажу об'єкта приватизації укладається між Соледарською міською радою і покупцем після прийняття рішення про продаж шляхом видання відповідного розпорядження міського голови.

             51. Договір купівлі-продажу об’єкта відчуження укладається між балансоутримувачем об’єкта і покупцем після видання відповідного розпорядження міського голови про продаж за результатами проведення аукціону.

      52. Договір купівлі-продажу об’єкта приватизації (відчуження) підлягає нотаріальному посвідченню.

               53. Право власності на об’єкт приватизації (відчуження) переходить до покупця після сплати повної вартості придбаного об’єкта приватизації (відчуження), нотаріального посвідчення  договору купівлі-продажу та підписання акту приймання-передачі.

               54. Крім вартості продажу об’єкта приватизації (відчуження) Покупець оплачує всі витрати, пов’язані з приватизацією (відчуженням) об’єкта (вартість     робіт         оцінювача, нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу, тощо).

 VІ. Постприватизаційнийперіод

                    55. Відділ здійснює контроль за виконанням покупцем умов договору купівлі-продажу об’єкта приватизації.

             56. Якщо умови договору купівлі-продажу покупцем не виконуються, до нього застосовуються санкції, передбачені діючим законодавством України.

            57. Зміна власника об’єкта приватизації протягом терміну дії зобов’язань за договором купівлі-продажу підлягає узгодженню з Соледарською міською радою.

 

             58. Забороняється зміна власника приватизованого об’єкта без збереження для нового власника зобов’язань за договором купівлі-продажу об’єкта приватизації у постприватизаційний період.

        

VІІ.  Розподіл коштів,  що надійшли від приватизації

та відчуження об’єктів права комунальної власності

територіальної громади міста Соледар

             59. Кошти, отримані від продажу об’єктів приватизації (відчуження), а також реєстраційні внески від покупців за подання всіх заяв надходять до міського бюджету для подальшого їх розподілу згідно з діючим законодавством України.

             60. Питання, не врегульовані цим Положенням, вирішуються в порядку, встановленому діючим законодавством України.

 

Начальник відділу з управління


               комунальною власністю                                                      О.Г.Чуйко

 

               Секретар міської ради                                                             С.М.Редченко

 

333.png — 2.09 Kб

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

54СЕСІЯ  6 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

30.01.2014 № 6/45-643

м. Соледар

 

Про затвердження Порядку

прийняття    у  комунальну

власність     територіальної

громади       м.     Соледара

відумерлої спадщини

 

З метою врегулювання відносин, пов'язаних із визнання спадщини відумерлою та передачі такої спадщини в комунальну власність територіальної громади міста Соледар, а також охорони законних прав та інтересів громади, відповідно до ст. 1277 Цивільного Кодексу України, Закону України від 01.07.2004 року № 1952-IV“Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, керуючись Порядком державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 року № 703,  ст. 26 Закону України від 21травня 1997 року № 280/97-ВР “Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними до нього змінами,  міська рада  

 

ВИРІШИЛА:

         1. Затвердити Порядок прийняття  у комунальну власність територіальної громади м. Соледаравідумерлої спадщини

         2. Виконавчим органам Соледарської міської ради, комунальним підприємствам, органам самоорганізації населення та іншим суб'єктам, які відповідно до положення наділяються повноваженням та мають обов'язки щодо надання інформації, обліку, збереження та використання безхазяйного майна, забезпечити неухильне виконання цього Порядку.

         3.Координаційне виконання цього рішення покласти на першого заступника міського голови Рагозу О.А.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Соледарської міської ради з питань комунальної власності, землі, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та зв’язку (Степаненко).

 

Міський голова                                                                       Ю.В.Товстокоренко

                                                       

                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                  Рішення міської ради

                                                                      30.01.2014 № 6/45-643

Порядок  

прийняття в комунальну власність територіальної громади м. Соледаравідумерлої спадщини

IЗагальні положення

         1.  Цей Порядок розроблений відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та інших нормативно-правових актів з метою врегулювання питань набуття територіальною громадою м. Соледара права власності на відумерлу спадщину.

         Дія цього Порядку поширюється на відносини, що виникають при визнанні за територіальною громадою міста Соледар права власності на нерухоме майно (земельні ділянки, будинки, будівлі, споруди, жилі та нежилі приміщення у будинках), розташоване в адміністративно-територіальних межах міста, а також на рухоме майно, цінні папери та грошові кошти, що визнані судом відумерлою спадщиною, і регламентує питання виявлення такого майна, його обліку, набуття територіальною громадою.

         Положення Порядку, що стосуються поводження із нерухомим майном, розповсюджуються на випадки поводження із рухомим майном, грошовими коштами, цінними паперами із урахуванням особливостей, встановлених відповідним законодавством та цим Порядком.

         2. У цьому Порядку використовуються такі терміни та визначення:

         Відумерла спадщина — це майно, власник, якого помер, а спадкоємці за заповітом або за законом відсутні, усунуті від права спадкування або не прийняли спадщину, чи відмовилися від її прийняття. Майно, яке фактично прийняте спадкоємцями, але право власності на яке не оформлене, відумерлою спадщиною не визнається.

         Нерухоме майно — будинки, гаражі, інші будівлі чи споруди, переміщення яких є неможливим без знецінення і зміни їх призначення, та земельні ділянки

         Рухоме майно — речі, що можна вільно переміщувати у просторі у тому числі металеві конструкції різноманітного призначення, будівельні матеріали, тощо.

         3. Спадщина визнається відумерлою за рішенням Артемівського міськрайонного суду Донецької області і передається у комунальну власність територіальної громади м. Соледара, у разі:

         1) відсутності спадкоємця за заповітом і законом;

         2) усунення спадкоємців від права на спадкування;

         3) неприйняття спадкоємцем спадщини;

         4) відмови спадкоємців від прийняття спадщини.

         4. При розгляді в Артемівському міськрайонному суді справ про спадкування (продовження строку на прийняття спадщини, встановлення факту родинних стосунків, факту прийняття спадщини, факту проживання однією сім’єю із спадкодавцем, про встановлення факту на спадкування та інше)  представництво Соледарської міської ради покладається на спеціаліста-юрисконсульта міської ради.

         5. Органом, уповноваженим здійснювати виявлення, ведення обліку та реєстру майна, що може бути визнане відумерлою спадщиною (далі Реєстр), а також прийняття в комунальну власність відумерлої спадщини, є відділ з управління комунальною власністю Соледарської міської ради.

II. Виявлення відумерлої спадщини

         6. Підприємства, установи, організації та громадяни, яким стало відомо про нерухоме майно, власник якого помер чи яке ніким не успадковане,  повідомляють про таке майно Соледарську міську раду.

         7. Житлово-експлуатаційна організація, органи самоорганізації населення, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків зобов’язані відповідно до своїх повноважень вжити заходів щодо виявлення об’єктів, які утримуються безгосподарно, направляти до міської ради та балансоутримувача житлового фонду перелік таких об’єктів із зазначенням адреси (місцезнаходження), прізвища, імені, по батькові власника, його дати народження та смерті (якщо такі відомості відомі), інших суттєвих обставин.

         8. Після одержання повідомлення про наявність майна, яке може бути визнане відумерлою спадщиною, відділ з управління комунальною власністю направляє запити щодо наявності реєстрації права власності (оренди) на об’єкт та технічної документації до органу, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно та (або) до органу, що здійснює державну реєстрацію права на земельну ділянку.

         9. Вся отримана інформація щодо майна, яке може бути визнано відумерлою спадщиною, у тому числі інформація, отримана на підставі запитів складених Соледарською міською радою, повинна міститися у Реєстрі (додається).

         III. Обліквідумерлоїспадщини

         10.  Об’єкти, що можуть бути визнані відумерлою спадщиною, беруться на облік відділом з управління комунальною власністю після надходження інформації про відсутність спадкоємців, які постійно проживали разом із спадкоємцем на час відкриття спадщини.

         Підтвердженням цього може бути довідка, акт опитування мешканців суміжних квартир (домоволодінь), тощо, складені відділом з управління комунальною власністю за участю СКВРЖП “Ремонтник”, органів самоорганізації населення.

Якщо буде встановлено, що квартирою (будинком) заволоділи особи без належних правових підстав, така інформація з підтверджуючими документами негайно надається уповноваженому органу.

         11. Відділ з управління комунальною власністю самостійно після спливу строку для прийняття спадщини робить запити до компетентних установ з метою виявлення спадкоємців чи підтвердження їх відсутності:

         1) до відділу державної реєстрації актів цивільного стану по місту Артемівську Артемівського міськрайонного управління юстиції в Донецькій області–щодо підтвердження факту смерті;

         2) до органу, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно;

         3) до інших у разі потреби.

         12. СКВРЖП “Ремонтник” (у разі створення інша житлово-експлуатаційна організація) зобов’язано повідомляти відділ з управління комунальною власністю про всі факти переходу права власності (реєстрації місця проживання громадян) у будинках (квартирах), які обліковуються як відумерла спадщина, для аналізу правомірності підстав набуття права власності.

         IV. Підготовка та судове супроводження справ про визнання спадщини відумерлою

         13. Зі спливом 12-місячного строку з часу відкриття спадщини (смерті особи, майно якої може бути визнано відумерлою спадщиною) та наявності інформації про не переоформлення майна померлої особи, відділ з управління комунальною власністю передає необхідний пакет документів спеціалісту-юрисконсульту міської ради.

         14. Спеціаліст-юрисконсульт готує та подає до суду заяву про визнання спадщини відумерлою, та здійснює судове супроводження такої справи.

         15. Разом із заявою про визнання спадщини відумерлою спеціалістом-юрисконсультом подається до суду заява про забезпечення доказів, а саме : щодо витребування з державної нотаріальної контори, відповідно до територіального поділу, інформацію зі Спадкового реєстру про наявність спадкової справи, відносно майна померлої особи.

         У разі отримання відповіді державної нотаріальної контори про наявність спадкової справи спеціалістом-юрисконсультом здійснюються заходи щодо отримання її копії.

         Після вивчення спадкової справи, у разі законних підстав та відсутності порушень прав та інтересів територіальної громади міста Соледар, до суду подається клопотання про залишення заяви Соледарської міської ради про визнання спадщини відумерлою без розгляду.

16. Після прийняття судом рішення про визнання права власності на відумерлу спадщину за територіальною громадою м. Соледара, оригінал рішення суду з усіма матеріалами та документами передається спеціалістом-юрисконсультом до відділу з управління комунальною власністю, який готує на чергову сесію Соледарської міської ради відповідний проект рішення.

17. Якщо, після набуття територіальною громадою міста права на відповідне нерухоме майно (що збереглося), спадкоємець, який пропустив строк для прийняття спадщини, вимагає передачі майна в натурі, такий спір вирішується в судовому порядку.

         V. Використання об’єктів
відумерлої спадщини під час їх перебування на обліку

         18. Після взяття на облік відумерлої спадщини житлового фонду м. Соледара, відділ з управління комунальною власністю з залученням балансоутримувача, фахівців виконавчих органів, органу самоорганізації населення комісійно обстежує  та складає акт про наявність майна. Виявлене майно береться на зберігання, а житлове приміщення опечатують і повідомляють Соледарську міську раду.

 

         VI. Забезпечення збереження спадкового майна

         19. У разі загрози знищення майна (самовільного привласнення, тощо) Соледарська міська рада вживає заходів щодо його збереження.

         20. Конкретні заходи, щодо збереження майна визначаються Соледарською міською радою по кожному виду майна окремо, з урахуванням особливостей та якісних властивостей спадкового майна.

VII. Використання майна, переданого в комунальну власність

         21. Соледарська міська рада відповідно до чинного законодавства здійснює правочини щодо володіння, користування і розпорядження майном з моменту прийняття Соледарською міською радою рішення про прийняття в кумунальну власність територіальної громади м. Соледара об’єкт нерухомого майна.

         22. Об’єкти житлового фонду, передані за рішенням суду в комунальну власність, можуть використовуватися для формування житлового фонду соціального призначення або надаватися громадянам, які перебувають на квартирному обліку, для поліпшення житлових умов.

         25. Спори щодо передачі  відумерлої спадщини в комунальну власність та відчуження цих об’єктів вирішуються згідно з вимогами чинного законодавства у судовому порядку.

VIII. Відповідальність за невиконання Положення

26. За приховування фактів про виявлення майна, надання завідомо неправдивої інформації чи зволікання у її наданні, невиконання вимог цього Порядку посадові особи органів місцевого самоврядування, підприємств, уповноважених виконувати функції управління житловим фондом комунальної власності, несуть відповідальність у порядку, передбаченому законодавством.

 

Спеціаліст-юрисконсульт                                                       М.С.Нікітіна

 

Секретар міської ради                                                            С.М.Редченко

 

 

 

Додаток 1

  до Порядку

       (пункт 9)

Реєстр

майна, що може бути визнано відумерлою спадщиною

 

№ з/п

Померлий

Місце відкриття спадщини

(місце постійного проживання спадкодавця, місце знаходження його майна)

Час відкриття спадщини

(день смерті, день визнання особи померлою)

Склад виявленого у спадкодавця майна

(зареєстрованого за спадкоємцем)

Спадкоємці

Фізична або юридична особа від яких надійшла інформація

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спеціаліст-юрисконсульт                                                       М.С.Нікітіна

 

Секретар міської ради                                                            С.М.Редченко

 

 

Додаток 2

  до Порядку

       (пункт 17)

Журнал

обліку безхазяйного майна

 

№ з/п

Дата внесення запису

Місце знаходження виявленого майна

П.І.П.(посада) суб’єкта від якого надійшло повідомлення

Строк закінчення зберігання майна

Номер, дата рішення відповідного органу про визнання майна безхазяйним

П.І.П.(посада) суб’єкта, якому передано безхазяйне майно для володіння, користування, розпорядження

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спеціаліст-юрисконсульт                                                                                                                                 М.С.Нікітіна

 

Секретар міської ради                                                                                                                                           С.М.Редченко

 

 

333.png — 2.09 Kб

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

54СЕСІЯ  6 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

30.01.2014 № 6/45-642

м. Соледар

 

Про затвердження Порядку

прийняття  до комунальної

власності     територіальної

громади       м.      Соледара

безхазяйного майна

 

З метою врегулювання відносин щодо виявлення, взяття на облік безхазяйного нерухомого майна у місті, його збереження та використання, відповідно до ст. 335 Цивільного Кодексу України, Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”  керуючись Тимчасовим положенням про порядок державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно, затвердженим Наказом Міністерства юстиції України від 07.02.2002 № 7/5  ст. 26 Закону України від 21.05.97 №280/97-ВР “Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними до нього змінами,  міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок прийняття до комунальної власності територіальної громади м. Соледара безхазяйного майна.

         2. Виконавчим органам Соледарської міської ради, комунальним підприємствам, органам самоорганізації населення та іншим суб'єктам, які відповідно до порядку наділяються повноваженням та мають обов'язки щодо надання інформації, обліку, збереження та використання безхазяйного майна, забезпечити неухильне виконання цього Порядку.

         3. Координаційне виконання цього рішення покласти на першого заступника міського голови Рагозу О.О.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Соледарської міської ради з питань комунальної власності, землі, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та зв’язку (Степаненко).

 

 

Міський голова                                                                       Ю.В.Товстокоренко

 

 

 

                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                       Рішення міської ради

                                                                           30.01.2014 № 6/45-642

Порядок

прийняття до комунальної власності територіальної громади м. Соледара безхазяйного майна

IЗагальні положення

1. Цей Порядок розроблений відповідно до Цивільного кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 року №703 «Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, Постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Порядок розроблений з метою врегулювання відносин щодо виявлення, взяття на облік, збереження та використання нерухомого майна, яке є безхазяйним, прийняття цього майна до комунальної власності територіальної громади міста Соледар та подальшого розпорядження ним.

Дія цього Порядку поширюється на нерухоме майно, право на яке підлягає державній реєстрації, що не має власника або власник  якого невідомий. Майно власник якого відомий, але невідомо де він знаходиться, а також майно, яким користуються члени сім'ї, родичи власника чи яким управляють інші особи за дорученням власника не може бути визнано безхазяйним.

         2. У цьому Порядку використовуються такі терміни та визначення:

Безхазяйна річ (майно) - річ, яка не має власника або власник якої невідомий.

Нерухома річ (нерухоме майно) - об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення.

Рухома річ (рухоме майно) – річ (майно), яке можна вільно переміщувати у просторі.

3. Органом, уповноваженим здійснювати виявлення, ведення обліку, оцінку, а також прийняття в комунальну власність безхазяйного майна, є відділ з управління комунальною власністю Соледарської міської ради (далі Відділ).

IIВиявлення та взяття на облік безхазяйного

нерухомого майна

4. Комунальні підприємства, установи, організації, фізичні особи та юридичні особи некомунальної форми власності, які виявили на території міста Соледар безхазяйне нерухоме майно, повинні письмово повідомити про це майно Соледарську міську раду або безпосередньо Відділ.

5. Після надходження письмового повідомлення про наявність безхазяйного нерухомого майна до Соледарської міської ради Відділ вживає заходи щодо встановлення їх можливих власників шляхом звернення з відповідними запитами до органу, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно.

6. У разі встановлення власника Відділ направляє інформацію суб'єкту господарювання, громадянину, який направив повідомлення про наявність безхазяйного нерухомого майна, а також при необхідності вживає заходи впливу до власника, в межах чинного законодавства, для здійснення ним утримання належного йому нерухомого майна.

7. З метою з’ясування наявності оформленого права користування на земельну ділянку, в межах якої виявлені об’єкти нерухомого майна, Відділ  направляє запит до органу, що здійснює державну реєстрацію права на земельну ділянку.

8. Якщо право власності на виявлене нерухоме майно не зареєстроване у державному реєстрі, що підтверджується інформаційною довідкою з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Соледарська міська рада, у разі необхідності звертається з заявою про проведення технічної інвентаризації такого майна до комунального підприємства “Артемівське БТІ”.

Після отримання результату технічної інвентаризації Соледарська міська рада створює комісію з залученням фахівців або спеціалістів виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств, установ та закладів, яка проводить обстеження виявленого майна, шляхом його огляду та складання Акту-обстеження (додається).

Акт-обстеження повинен містити наступну інформацію:

1)    дата та місце складання акту;

          2) назва, адреса (у разі відсутності, прив’язка до найближчого нерухомого об’єкту, що має адресу) та описання технічного стану об’єкта обстеження;

         3) можливість подальшої експлуатації об’єкта обстеження згідно його цільового призначення;

         4) пропозиції стосовно подальшої експлуатації об’єкта обстеження;

5) підписи.

У акті-обстеження також може міститися і інша інформація, яка тим чи іншим чином стосується об’єкта обстеження.

До Акту-обстеження можуть додаватися фотографії об'єкта обстеження та викопіювання з плану місцевості з відповідними позначками.

У випадку встановлення факту руйнування об'єкта обстеження, комісією висувається пропозиція щодо подальшого використання земельної ділянки, на якій розташовувався об'єкт обстеження.

Виявленим безхазяйне нерухоме майно, вважається після складання Акту-обстеження.

Соледарська міська рада з моменту виявлення безхазяйного нерухомого майна, звертається з заявою про взяття безхазяйного нерухомого майна на облік до органу, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно.

9. Про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна Соледарській міській раді повідомляє орган, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, шляхом надіслання інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно на бланку встановленого зразку.

10. Соледарська міська рада після отримання інформаційної довідки протягом десяти робочих днів робить оголошення в засобах масової інформації про взяття безхазяйної нерухомої речі на облік.

11. Оплата за проведення технічної інвентаризації безхазяйного нерухомого майна здійснюється за рахунок міського бюджету.

IIIЗберігання безхазяйного нерухомого майна

12. Обов’язок щодо організації зберігання взятого на облік безхазяйного нерухомого майна покладається на Відділ.

13. Соледарська міська рада для забезпечення зберігання нерухомого майна може залучати комунальні підприємства, установи та організації, а також суб’єктів господарювання інших форм власності.

14. Між Соледарською міською радою та зберігачем укладається договір зберігання у письмовій формі з урахуванням особливостей, встановлених параграфом 1 глави 66 Цивільного кодексу України.

15. Суб’єкт господарювання, який прийняв на зберігання безхазяйне нерухоме майно, несе відповідальність за зберігання такої речі з моменту підписання акта приймання-передачі, та зобов’язаний щоквартально надавати до Соледарської міської ради звіти про стан та використання речі. Відділ має право проводити перевірку умов зберігання та використання безхазяйної нерухомої речі, як шляхом запитів, так і шляхом перевірок (огляду) безпосередньо такого майна.

16. Витрати, пов’язані з утриманням майна, несе зберігач.

У випадках, коли до закінчення встановленого законом річного терміну з дня постановки майна на облік з’явиться його власник, міська рада та зберігач мають право на відшкодування ним витрат, пов’язаних з виявленням, оцінкою та зберіганням цього майна. Повернення майна власникові провадиться після проведення Відділом відповідної перевірки та підтвердження права власності заявника на це майно.

17. Відділ веде окремий облік безхазяйного нерухомого майна, прийнятого на облік органом, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно в Журналі обліку безхазяйного нерухомого майна (додається).

IVПрийняття безхазяйного нерухомого майна

до комунальної власності

18. Після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйного нерухомого майна Відділ передає необхідний комплект документів спеціалісту-юрисконсульту для звернення до суду.

19. Спеціаліст-юрисконсульт в порядку окремого провадження (глава 8 розділу ІVЦПК України) звертається до суду за місцезнаходженням нерухомого майна з заявою про передачу безхазяйного нерухомого майна у комунальну власність територіальної громади м. Соледара.

20. Після винесення та набрання законної сили рішення суду про передачу безхазяйного нерухомого майна у комунальну власність територіальної громади м. Соледара Відділ готує на чергову сесію Соледарської міської ради відповідний проект рішення.

21. Всі майнові спори щодо взятого на облік та прийнятого до комунальної власності територіальної громади м. Соледара безхазяйного нерухомого майна вирішуються у судовому порядку.

22. Соледарська міська рада відповідно до чинного законодавства України здійснює правочини щодо володіння, користування і розпорядження майном з моменту державної реєстрації права комунальної власності на безхазяйне майно.

VПроцедура прийняття, внесення змін та доповнень

23. Порядок про прийняття до комунальної власності територіальної громади м. Соледара безхазяйного майна затверджується рішенням Соледарської міської ради.

24.  Внесення змін та доповнень до цього Порядку у випадку прийняття законодавчих актів, в результаті яких може виникнути неузгодженість окремих положень цього Порядку з діючим законодавством, здійснюється таким же чином, як і його прийняття.

 

 

Спеціаліст-юрисконсульт                                                       М.С.Нікітіна

 

Секретар міської ради                                                            С.М.Редченко

 

333.png — 2.09 Kб

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

44СЕСІЯ  6 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

23.12. 2013№ 6/44-620

м.Соледар

 

Про внесення змін  та доповнень до  рішення міської ради від 25.06.2012 № 6/25-331 «Про затвердження Положень про порядок сплати місцевих

податків та зборів»

 

У зв’язку із змінами у чинному законодавстві України, відповідно до Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 року № 2456-VIіз внесеними до нього змінами, Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI із внесеними до нього змінами,керуючись ст.ст. 26, 59, 73 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, міська рада

        

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни  та доповненя до  рішення міської ради від 25.06.2012 № 6/25-331 «Про затвердження Положень про порядок сплати місцевих

податків та зборів», виклавши  додаток 1 у новій редакції (додається).

2. Встановити, що дане рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення у міськрайонній газеті „Вперед” та розміщення на офіційному веб-сайті Соледарської міської ради.

3.Організаційне виконання рішення покласти на відділ бухгалтерського обліку та звітності міської ради ( Мироненко).

      4.Вважати таким ,що втратив чинність додаток 1 до  рішення міської ради від 25.06.2012 № 6/25-331 «Про затвердження Положень про порядок сплати місцевихподатків та зборів».

     5.Координаційне забезпечення виконання рішення покласти на постійну комісію  міської ради з питань економічної  політики , бюджету та фінансів (Літовченко),заступника міського голови   з питань діяльності виконавчих органів Рогаченко Н.Л.

 

Міський голова                                                                       Ю.В.Товстокоренко

           ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                              Рішення  міської ради

                                                                                23.12.2013 № 6/44-620       

    Додаток 1

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок сплати  податку на нерухоме майно, відмінне

від земельної ділянки

 

1. Платники  податку

Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти,які є власниками об’єктів житлової нерухомості.

Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

- якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

- якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

- якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

 2. Об’єкт оподаткування

       Об’єктомоподаткування є об’єкт житлової нерухомості, в тому числі його частка.

Не є об’єктом оподаткування:

- об’єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних громад (їх спільній власності);

- об’єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

- будівлі дитячих будинків сімейного типу;

- садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об’єкта на одного платника податку.

- об’єкти житлової нерухомості, які належать фізичним особам ,які відповідно до закону мають статус багатодітних або прийомних , або малозабезпечених сімей , опікунів, піклувальників дітей , але не більше одного такого об»єкта на сім»ю, опікуна, піклувальника;

- гуртожитки;

-об»єкти житлової нерухомості , в тому числі їх частки , що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування , та особам  з їх числа , визнаним  такими віддповідно до закону , дітям- інвалідам , які виховуються одинокоми  матерями (батьками) , але не більше одного такого об»єкта  на дитину.

3.База оподаткування

Базою оподаткування є житлова площа об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його часток.

База оподаткування об’єктів житлової нерухомості,  в тому числі їх часток ,які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється Артемівською об’єднаною державною податковою інспекцією Донецької області Державної податкової службина підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно.

База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток , що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно, виходячи з житлової площі об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

У разі наявності у платника податку-фізичної особи більше одного об»єкта оподаткування , в тому числі різних видів ( квартир , житлових будинків або квартир  і житлових будинків), база оподаткування  обчислюється  виходячи з сумарної  житлової площі  таких об»єктів.

  4.Пільги із сплати податку

База оподаткування об’єкта/об»єктів  житлової нерухомості, в тому числі їх часток , що перебувають  у власності фізичної особи-платника податку,  зменшується:

- для квартири/квартир незалежно від їх кількості  – на 120 кв. метрів;

- для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості  – на 250 кв. метрів.

-для різних об»єктів  житлової нерухомості , в тому числі їх часток ( у разі одночасного перебування у власності платника податку  квартири/квартир та житлового будинку/ будинків , в тому числі їх часток),-на 370 кв.м.

Таке зменшення надається один раз за базовий податковий ( звітний ) період(рік).

Пільги із сплати податку не надаються  на об»єкти оподаткування , що використовуються  їх власниками з метою одержання  доходів ( здаються в оренду , лізинг, використовуються  у підприємницькій діяльності).

Міська рада може встановлювати додаткові пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями). Міська рада до 1 лютого поточного року надає до

Артемівської об’єднаної державної податкової інспекції Міндоходів у Донецькій області відомості стосовно пільг, наданих нею.

5. Ставка податку

 Ставки податку встановлюються Соледарською міською радою, відповідно до діючого законодавства.

6. Податковий період

 Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

7. Порядок обчислення суми податку.

-обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється Артемівською об’єднаною державною податковою інспекцією  Міндоходів у Донецькій області  за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника житлової нерухомості у такому порядку:

- за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється виходячи із бази оподаткування, зменшеної на 120 кв.метрів для квартир та 250 кв.метрів для житлових будинків , та відповідної ставки податку;

- за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного виду, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної житлової площі таких об’єктів, зменшеної на 120 кв.метрів для квартир та 250 кв.метрів для житлових будинків , та відповідної ставки податку;

- за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної житлової площі таких об’єктів, зменшеної на 370 кв.метрів ,та відповідної ставки податку;

- обчисленасума податку,  з урахуванням  абзаців 6-16 п.7 розподіляється Артемівською об’єднаною державною податковою інспекцією  Міндоходів у Донецькій області пропорційно до питомої ваги житлової площі з об'єктів житлової нерухомості.

-податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, та відповідні платіжні реквізити, зокрема органа місцевого  самоврядування  за місцемзнаходження кожного з об»єктів житлової нерухомості  надсилаються  платнику податку Артемівською об’єднаною державною податковою інспекцією Міндоходів у Донецькій області  за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 01 липня  року ,що настає за базовим податковим(звітним) періодом (роком).

-щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт. Артемівська об’єднана державна  податкова інспекціяМіндоходів у Донецькій області надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику після отримання інформації про виникнення права власності на такий об’єкт.

-контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

-нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

-платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

-об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

-розміру житлової площі об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

-права на користування пільгою із сплати податку;

-розміру ставки податку;

-нарахованої суми податку.

-уразі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення.

- органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати Артемівській об’єднаній державній податковій інспекції Міндоходів у Донецькій області  відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

-платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 01 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об'єкта оподаткуАртемівській об’єднаній державній податковій інспекції Міндоходів у Донецькій області за місцезнаходженням об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

-на новостворені (нововведені) об'єкти житлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об'єкт.

8. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком

- у разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 01 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника — починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

- Артемівська об’єднана державна податкова інспекція Донецької області Державної податкової службинадсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

9. Порядок сплати податку

- податок сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування і зараховується до міського бюджету м. Соледара , згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

10. Строки сплати податку

 Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами -протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами -авансовими внесками щокварталу до 30 чис-ла місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

11.Відповідальність платників і контроль.

   Відповідальність за правильність обчислення та повноту і своєчасність сплати збору покладається на платників збору, згідно діючого законодавства.

            Контроль за правильністю розрахунку, повнотою і своєчасністю перерахування збору до міського бюджету  м. Соледара покладається на  Артемівську об’єднану державну податкову інспекціюДонецької області Державної податкової службив межах її повноважень, визначених діючим законодавством.

 

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих

 органів                                                                                     Н.Л.Рогаченко

Секретар міської ради                                                                С.М.Редченко

333.png — 2.09 Kб

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

44 СЕСІЯ  6 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

23.12.2013 № 6/44-619

м.Соледар

 

Про  встановлення  для комунальних  унітарних   підприємств   частини 

чистого прибутку (доходу) , що підлягає зарахуванню до бюджету міста Соледара

 

Згідно з Планом діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Соледарської міської ради 6 скликання на 2013 рік, затвердженим рішенням  міської ради від 27.12.2012 № 6/30-423 із внесеними до нього змінами, відповідно до Закону України  від 11 вересня 2003року 1160-IV«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» із внесеними до нього змінами,Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010року № 2456-VIіз внесеними до нього змінами,Податкового кодексу України від 02 грудня 2010року № 2755-VIіз внесеними до нього змінами, Постанови Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011року № 138 «Про затвердження Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об»єднаннями», керуючись ст. 26  Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами,  міська рада

ВИРІШИЛА:

        1.Встановити   для комунальних унітарних підприємств частини чистого прибутку (доходу), що підлягає зарахуванню до бюджету міста Соледара у розмірі 15 відсотків від чистого прибутку.

        2. Затвердити Положення про порядок і нормативи відрахування до міста Соледара  частини чистого  прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств (додаток 1) та форму розрахунку частини чистого прибутку (доходу) , що підлягає сплаті до міського бюджету за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності ( додаток 2).

        3.Встановити , що дане рішення набирає чинності з дати опублікування на сайті Соледарської міської ради solerada.gov.ua  та в  газеті « Вперед».

        4.Організаційне виконання цього рішення покласти на начальника  відділу бухгалтерського обліку та звітності Мироненко О.Ю.

         5.Контроль за виконанням цього рішення покласти напостійну комісію міської ради з питань економічної політики, бюджету та фінансів (Літовченко),заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Рогаченко Н.Л.

 

Міський голова                                                                  Ю.В.Товстокоренко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішення міської ради

                                                                                                                                             23.12.2014 №6/44-619

 

Додаток 1

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок і нормативи відрахування до бюджету  містаСоледарачастини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств.

1.Платники податку.

Платником податку є комунальні унітарні  підприємства, розташовані на території міста Соледара та  здійснюють підприємницьку діяльність з метою  одержання прибутку.

2. Об’єкт  оподаткування та ставка податку.

Об’єктом оподаткування є чистий прибуток (доход) комунальних унітарних підприємств. Відрахування до бюджету міста Соледара частини чистого прибутку (доходу) проводиться за результатами фінансового – господарської діяльності річної звітності та  щоквартальної фінансово – господарської  діяльності поточного року.

Відрахування частини прибутку (доходу) проводиться комунальними унітарними підприємствами в розмірі 15 відсотків чистого прибутку (доходу) розрахованого згідно з правилами бухгалтерського обліку.

3.Порядок і термін сплати  податку.

1)Частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до міського бюджету  м. Соледара, визначається комунальними  унітарними підприємства-ми відповідно до форми розрахунку, передбаченого цим Положенням (Додаток 2).

2)Частина чистого прибутку (доходу) сплачується комунальними унітарними підприємствами до міського бюджету  м. Соледарна відповідний рахунок управління Державної казначейської служби  у м. Артемівську Головного управління Державноїказначейської служби України у Донецькій області МФО 834016 по коду 21010302 «Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підпрємств та їх об»єднань , що вилучається  до бюджету (комунальної власності району , міста, міста районного значення , села , селища чиїх об»єднань) наростаючим підсумком  щоквартальної фінансово-господарської діяльності за відповідальний період у строк, встановлений для сплати податку на прибуток підприємств. Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю,складено до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, подається комунальними унітарними підприємствами до Артемівської об»єднаної державної податкової інспекції Донецької області Державної податкової служби України у строк, передбачений для подання декларації з  податку на прибуток підприємств.

4. Відповідальність платників і контроль.

1) Відповідальність за своєчасність надання розрахунку податку, правильність його обрахування, повноту і своєчасність сплати податку покладається на платника згідно з діючим законодавством.

2) Інформацію про  нарахування  та сплату  частини чистого  прибутку     (доходу) відповідно до цього Положення комунальні унітарні підприємства подають до відділу бухгалтерського обліку та звітності Соледарської міської ради.

3) Контроль за своєчасністю надання розрахунку  податку, правильністю його нарахування податку здійснює Артемівська об»єднана державна податкова інспекція Донецької області Державної податкової служби України в межах повноважень, визначених діючим законодавством.

 

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів                                  Н.Л.Рогаченко

 

Секретар міської ради                                                                С.М.Редченко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

23.12.2014 №6/44-619

Додаток 2

Відмітка про

одержання

(штамп

 

 

 

 

 

 

 

ДПІ, дата,

вхідний№)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до міського бюджету

 

за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності в 20__ році

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Звітний

I квартал

 

I півріччя

 

три квартали

20__

 

період

 

20__ року

 

20__ року

20__року

рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Повне найменування підприємств (їх об'єднань)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Ідентифікаційний

Код виду економічної діяльності

 

код за ЄДРПОУ

(КВЕД)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місцезнаходження підприємств (їх об'єднань)

Поштовий індекс

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факс*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е-mail*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

До державної податкової інспекції (адміністрації) в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*За бажанням

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одиниця виміру:грн, без копійок, з відповідним

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

округленням зазагально-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

встановленими правилами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники

 

 

 

 

Код рядка

   Значення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

3

 

Чистий прибуток (дохід)

 

 

 

 

 

О1

 

 

Сума нарахованих і сплачених дивідентів відповідно до пункту 7.8 статті 7

 

 

О2

 

 

 

 

 

 

 

Закону України "Про оподаткування прибутку

підприєств"

 

 

 

 

Частина чистого прибутку (доходу),що відраховується до міського

 

 

О3

 

 

бюджету ((р.01х0,15)-р.02)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частина чистого прибутку (доходу), нарахована за

попередній звітній

 

О4

 

 

період 20__року (р.03 розрахунку за попередній

 звітний період 20__ року)

 

 

 

 

Частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті (р.03-р.04)

 

 

О5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація, наведена в Розрахунку, є достовірною.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

.

2

0

 

 

р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата заповнення Р ознакою (дд.мм.рррр)

 

 

 

 

Керівник підприємства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ініціали та прізвище)

(підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.

 

 

 

Ідентифікаційний номер (згідно з ДРФО)

 

 

 

Головний бухгалтер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ініціали та прізвище)

(підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ідентифікаційний номер (згідно з ДРФО)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів                                     Н.Л.Рогаченко

 

Секретар міської ради                                                                   С.М.Редченко

 

 

333.png — 2.09 Kб

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

25 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

25.06. 2012  № 6/25-331

м.Соледар

 

Про затвердження Положень

про порядок сплати місцевих

податків і зборів

 

            Згідно з  Планом діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Соледарської  міської ради на 2012 рік, затвердженого рішенням Соледарської міської ради від 30.12.2011 № 6/16-214, із внесеними до нього змінами,  відповідно до Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 року № 2456-VIіз внесеними до нього змінами,Податкового Кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2756-IVіз внесеними змінами,Закону України від 11 вересня 2003 року № 1160-IV«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,Закону України 04 листопаду 2011 року № 4014-IV   «Про внесення змін до Податкового кодексу та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» від керуючись ст.ст. 26, 59, 73 Закону України від 21травня 1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами,  міська рада

 

ВИРІШИЛА:

            1. Затвердити Положення про порядок сплати місцевих податків і зборів по :

 

1.1   Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

(додаток 1); 

 

 1.2 Єдиному податку (додаток 2);

 

         1.3. Збору за місця для паркування транспортних засобів (додаток 3);

 

                                                            2

 1.4.Збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності  (додаток  4);

 

          1.5.    Туристичному збору (додаток  5).

 

  2.Організаційне виконання рішення покласти на відділ бухгалтерського обліку та звітності  (Мироненко).

 

  3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань економічної  політики, бюджету і фінансів (Літовченко),постійну комісію міської ради з питань інвестиційної політики , малого та середнього бізнесу (Солов»янов), заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Соледарської міської ради Рогаченко Н.Л.

 

 

Міський голова                                                   Ю.В.Товстокоренко

 

Додаток 1

                                                                      до рішення  міської ради                                                           

   25.06. 2012  № 6/25-331

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок сплати  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

1. Платники  податку

Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти,які є власниками об’єктів житлової нерухомості.

Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

2. Об’єкт оподаткування

      Об’єктомоподаткування є об’єкт житлової нерухомості.

Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних громад (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначених законом;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об’єкту на одного платника податку.

ґ) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним сім’ям та прийомним сім’ям, у яких виховується троє та більше дітей , але не більше одного такого об’єкта на сім’ю;

д) гуртожитки.

3.База оподаткування

Базою оподаткування є житлова площа об’єкта житлової нерухомості.

База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється Артемівською об’єднаною державною податковою інспекцією на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно.

База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з житлової площі об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

У разі наявності у платника податку кількох об’єктів оподаткування база оподаткування обчислюється окремо за кожним з таких об’єктів.

4.Пільги із сплати податку

База оподаткування об’єкту житлової нерухомості,що перебуває у власності фізичної особи-платника податку,  зменшується:

а) для квартири – на 120 кв. метрів;

б) для житлового будинку – на 250 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за базовий податковий ( звітній ) період і застосовується до об’єкта житлової нерухомості, у якій фізична особа-платник податку зареєстрована в установленому законом порядку,або за вибором такого платника до будь-якого іншого об’єкта  житлової нерухомості, який перебуває в його власності.

5. Ставка податку

 Ставки податку встановлюються Соледарською міською радою, відповідно до діючого законодавства.

6. Податковий період

 Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

7. Порядок обчислення суми податку

а) обчислення суми податку з об’єктів житлової нерухомості, які знаходяться у власності фізичних осіб, проводиться Артемівською об’єднаною державною податковою інспекцією за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості.

б) податкове повідомлення-рішення про суму податку, що підлягає сплаті, та платіжні реквізити надсилаються Артемівською об’єднаною державною податковою інспекцією платникам за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості до 1 липня звітного року за формою, встановленою у порядку, визначеному законодавством.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Артемівська об’єднана державна  податкова інспекція надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику після отримання інформації про виникнення права власності на такий об’єкт.

в) платники податку на підставі документів, що підтверджують їх право власності на об’єкт оподаткування та місце проживання (реєстрації),

мають право звернутися до Артемівської об’єднаної державної податкової інспекції для звірки даних щодо житлової площі житлової нерухомості, пільги зі сплати податку, ставки податку та нарахованої суми податку.

Артемівська об’єднана державна податкова інспекція проводить перерахунок суми податку і надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику відповідно до цього пункту.

г) органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані до 15 квітня року, а в наступні роки щоквартально, у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати Артемівській об’єднаній державній податковій інспекції, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

д) платники податку -юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 1 лютого цього ж року подають Артемівській об’єднаній державній податковій інспекції за місцезнаходженням об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому законодавством, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт.

є) у разі набуття права власності на об’єкт житлової нерухомості протягом року податок нараховується з дня виникнення права власності на такий об’єкт.

8. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком

а) у разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника — починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

б) Артемівська об’єднана державна податкова інспекція надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

9. Порядок сплати податку

а) податок сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування і зараховується до міського бюджету м. Соледара .

10. Строки сплати податку

 Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами -протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами -авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

11.Відповідальність платників і контроль.

   Відповідальність за правильність обчислення та повноту і своєчасність сплати збору покладається на платників збору,згідно діючого законодавства.

            Контроль за правильністю розрахунку,повнотою і своєчасністю перерахування збору до міського бюджету  м. Соледара покладається на  Артемівську об’єднану державну податкову інспекцію в межах їх повноважень, визначених діючим законодавством.

 

Заступник міського голови з питань

 діяльності виконавчих органів Н.Л.Рогаченко

Секретар Соледарської міської ради                                          С.М.Редченко

 

Додаток 2

до рішення  міської ради

25.06. 2012  № 6/25-331

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок сплати  єдиного податку

 

                                       1.Загальні засади.

1.1.У цьому Положенні встановлюються правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку для фізичних осіб – підприємців на території міста Соледара.

1.2.Спрощена система оподаткування, обліку та звітності – особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, встановлених пунктом 8.1. розділу 8 Положення, на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених цією главою, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.

1.3.Фізична особа –підприємець може самостійно обирати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим цим Положенням, та реєструється платником єдиного податку у порядку, визначеному цим Положенням.

 

2.Платники податку.

2.1. Платниками єдиного податку є фізичні особи - підприємці, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності,  та поділяються на такі групи платників єдиного податку:

1) перша   група   -  фізичні  особи  -  підприємці,  які  не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж  товарів  з  торговельних  місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання  побутових  послуг  населенню  і обсяг доходу   яких   протягом   календарного  року  не  перевищує 150 000 гривень;

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які  здійснюють господарську діяльність з надання послуг,  у тому числі побутових, платникам єдиного податку  та/або  населенню,  виробництво  та/або продаж товарів,  діяльність у сфері ресторанного господарства,  за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

- не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

- обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання  нерухомого майна (група 70.31КВЕД ДК 009:2005) ( va375202-05 ). Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для третьої групи;

3) третя група - фізичні особи - підприємці, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

- не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 20 осіб;

- обсяг доходу не перевищує 3 000 000 гривень;

2.1.1. При розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку - фізичною особою, не  враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку.

При розрахунку середньооблікової кількості працівників застосовується визначення, встановлене  Податковим  Кодексом України ( далі- Кодекс).

2.2. Під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою групою платників єдиного податку, розуміються такі види послуг:

1) виготовлення взуття за індивідуальним замовленням;

2) послуги з ремонту взуття;

3) виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням;

4) виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням;

5) виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням;

6) виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням;

7) виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням;

8) виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням;

9) додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням;

10) послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів;

11) виготовлення та в'язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням;

12) послуги з ремонту трикотажних виробів;

13) виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням;

14) послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів;

15) виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням;

16) послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів;

17) виготовлення меблів за індивідуальним замовленням;

18) послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів;

19) виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням;

20) технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням;

21) послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури;

22) послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів;

23) послуги з ремонту годинників;

24) послуги з ремонту велосипедів;

25) послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів;

26) виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням;

27) послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів;

28) виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням;

29) послуги з ремонту ювелірних виробів;

30) прокат речей особистого користування та побутових товарів;

31) послуги з виконання фоторобіт ;

32) послуги з оброблення плівок;

33) послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів;

34) послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів;

35) вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням;

36) послуги перукарень;

37) ритуальні послуги;

38) послуги, пов'язані з сільським та лісовим господарством;

39) послуги домашньої прислуги;

40) послуги,  пов'язані з очищенням та прибиранням  приміщень

за індивідуальним замовленням.

2.3. Не можуть бути платниками єдиного податку:

2.3.1.фізичні особи – підприємці , які здійснюють:

1) діяльність з організації, проведення азартних ігор;

2) обмін іноземної валюти;

3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);

4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення;

5) видобуток, реалізацію корисних копалин;

6) діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними

Законом  України "Про страхування", сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом III Податкового Кодексу України ;

7) діяльність з управління підприємствами;

8) діяльність з надання послуг пошти та зв'язку;

9) діяльність з продажу предметів мистецтва та  антикваріату, діяльність  з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;

2.3.2. фізичні особи - підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту;

2.3.3. фізичні особи - підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів;

2.3.4.фізичні та юридичні особи - нерезиденти;

2.3.5.суб'єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію  платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного  податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

2.4.Платники єдиного податку повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).

3.Об’єкт оподаткування (порядок визначення доходів та їх склад)

3.1.Доходом платника для фізичної особи - підприємця є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 3.2 цього Положення. При цьому до доходу не  включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді  процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.

3.2.До суми доходу за звітний період включаються сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, та вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг).

3.3.У разі надання послуг, виконання робіт за договорами доручення, транспортного експедирування або за агентськими договорами доходом є сума отриманої винагороди повіреного (агента).

3.4.Дохід, виражений в іноземній валюті, перераховується у гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на дату отримання  такого доходу.

3.5.Датою отримання доходу є дата надходження коштів на поточний рахунок (у касу) платника єдиного податку, дата списання кредиторської заборгованості, за якою минув строк  позовної давності, дата фактичного отримання платником єдиного податку безоплатно одержаних товарів (робіт, послуг).

3.6.У разі здійснення торгівлі товарами або послугами з використанням торговельних автоматів чи іншого подібного обладнання, що не передбачає наявності реєстратора розрахункових операцій, датою отримання доходу вважається дата вилучення з таких торговельних апаратів та/або подібного обладнання грошової виручки.

3.7.У разі якщо торгівля товарами (роботами, послугами) через торговельні автомати здійснюється з використанням жетонів, карток та/або  інших замінників грошових знаків, виражених у грошовій одиниці України, датою отримання доходу вважається дата продажу таких жетонів, карток та/або інших замінників грошових знаків, виражених у грошовій одиниці України.

3.8.Доходи фізичної особи - платника єдиного податку, отримані в результаті провадження господарської діяльності та оподатковані згідно з цим Положенням, не включаються до складу загального річного оподатковуваного  доходу фізичної особи, визначеного відповідно до розділу IV Кодексу.

3.9.Не є доходом суми податків і зборів, утримані (нараховані) платником єдиного податку під час здійснення ним функцій податкового агента, а також суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, нараховані платником єдиного податку відповідно до закону.

 

3.10.До складу доходу, визначеного розділом 3 цього Положення, не включаються:

1)суми податку на додану вартість;

2)суми коштів, отриманих за внутрішніми розрахунками між структурними підрозділами платника єдиного податку;

3)суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня  її отримання, та суми кредитів;

4)суми коштів цільового призначення, що надійшли від Пенсійного фонду та інших фондів загальнообов'язкового державного соціального

страхування, з бюджетів або державних цільових фондів, у тому числі в межах державних або місцевих програм;

5)суми коштів (аванс, передоплата), що повертаються покупцю товару (робіт, послуг) - платнику єдиного податку та/або повертаються платником єдиного податку покупцю товару (робіт, послуг), якщо таке повернення відбувається внаслідок повернення товару, розірвання договору або за листом-заявою про повернення коштів;

6)суми коштів, що надійшли як оплата товарів (робіт, послуг), реалізованих у період сплати інших податків і зборів, встановлених Кодексом, вартість яких була включена до доходу юридичної особи при обчисленні податку на прибуток підприємств або загального оподатковуваного доходу фізичної особи - підприємця;

7)суми податку на додану вартість, що надійшли у вартості товарів (виконаних робіт, наданих послуг), відвантажених (поставлених) у період сплати інших податків і зборів, встановлених Кодексом;

8)суми коштів та вартість майна, внесені засновниками або учасниками платника єдиного податку до статутного капіталу такого платника;

9)суми коштів у частині надмірно сплачених податків і зборів, встановлених Кодексом, та суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що повертаються платнику єдиного податку з бюджетів або державних цільових фондів.

3.11.Дохід визначається на підставі даних обліку, який ведеться відповідно до статті 296 Кодексу.

3.12.Визначення доходу здійснюється для цілей оподаткування єдиним податком та для надання права суб'єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку та/або перебувати на спрощеній системі оподаткування.

3.13.При визначенні обсягу доходу, що дає право суб'єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку та/або перебувати на спрощеній системі оподаткування в наступному податковому (звітному) періоді, не включається дохід, отриманий як компенсація (відшкодування) за рішенням суду за будь-які попередні (звітні) періоди.

3.14.Право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному календарному році мають платники єдиного податку за умови не перевищення протягом календарного року обсягу доходу, встановленого для відповідної групи платників єдиного податку.

При цьому якщо протягом календарного року платники першої і другої груп використали право на застосування іншої ставки єдиного податку у зв'язку з перевищенням обсягу доходу, встановленого для відповідної групи, право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному

календарному році такі платники мають за умови не перевищення ними протягом календарного року обсягу доходу, встановленого абзацом в) пункту 2.1 розділу 2 цього Положення.

4.База оподаткування та ставки єдиного податку.

4.1.Ставки єдиного податку встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі - мінімальна заробітна плата), та у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

4.2.Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються міськими радами для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

1)для першої групи платників єдиного податку - у межах від 1 до 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

2)для другої групи платників єдиного податку - у межах від 2 до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

4.3.Відсоткова ставка єдиного податку для третьої групи платників єдиного податку встановлюється у розмірі:

1) 3 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з Кодексом;

2) 5 відсотків доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

4.4.Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої, другої і третьої груп у розмірі 15 відсотків:

1)до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1, 2 і 3 пункту 2.1 розділу 2 цього Положення;

2)до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтві платника єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;

3)до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цьому Положенні;

4)до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

4.5.У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.

4.6.У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї міської ради застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для відповідної групи таких платників єдиного податку розділом 4 цього Положення.

4.7.Ставки, встановлені пунктами 4.3.,4.4 розділу 4 цього Положення, застосовуються з урахуванням таких особливостей:

1)платники єдиного податку першої групи, які у календарному кварталі перевищили обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 2.1. розділу 2 цього Положення, з наступного календарного кварталу за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку другої або третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.

Такі платники до суми перевищення зобов'язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;

2)платники єдиного податку другої групи, які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 2.1.розділу 2 цього Положення, в наступному податковому (звітному) кварталі за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.

Такі платники до суми перевищення зобов'язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;

3)платники єдиного податку третьої групи, які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 2.1.розділу 2 цього Положення, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків (для платників третьої групи), а також зобов'язані у порядку, встановленому цією главою, перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених Податковим Кодексом;

4)ставка єдиного податку, визначена для третьої групи у розмірі 3 відсотки, може бути обрана:

а)суб'єктом господарювання, який зареєстрований платником податку на додану вартість відповідно до розділу V Кодексу у разі переходу ним на

спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу;

б)платником єдиного податку, який зареєстрований платником податку на додану вартість відповідно до розділу V Кодексу, у разі добровільної зміни ставки єдиного податку шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися нова ставка;

в)суб'єктом господарювання, який не зареєстрований платником податку на додану вартість, у разі його переходу на спрощену систему оподаткування шляхом реєстрації платником податку на додану вартість відповідно до розділу V Кодексу і подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного  календарного кварталу, в якому здійснено реєстрацію платником податку на додану вартість;

г) платником єдиного податку, що застосовує ставку єдиного податку в розмірі 5 відсотків, у разі постачання ним послуг (робіт) платникам податку на додану вартість і якщо обсяг такого постачання за останні 12 календарних місяців сукупно перевищує обсяг, визначений пунктом 181.1 статті 181 розділу V Кодексу, та реєстрації такого платника єдиного податку платником податку на додану вартість у порядку, встановленому розділом V Кодексу, шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено реєстрацію платником податку на додану вартість;

5)у разі анулювання реєстрації платника податку на додану вартість у порядку, встановленому розділом V Кодексу, платники єдиного податку зобов'язані перейти на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі 5 відсотків або відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку чи відмови від застосування спрощеної системи оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено анулювання реєстрації платником податку на  додану вартість.

5.Податковий (звітній ) період

5.1.Податковим (звітним) періодом  для платників єдиного податку першої групи є календарний рік.

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку другої - третьої групи є календарний квартал.

5.2.Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.

5.3.Для суб'єктів господарювання, які перейшли на сплату єдиного податку із сплати інших податків і зборів, встановлених Кодексом, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, що настає за наступним податковим (звітним) кварталом, у якому таким особам виписано  свідоцтво платника єдиного податку, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду.

5.4.Для зареєстрованих в установленому порядку фізичних осіб - підприємців, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому виписано свідоцтво платника єдиного податку.

Для зареєстрованих в установленому законом порядку  суб'єктів господарювання (новостворених), які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої або четвертої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, в якому відбулася державна реєстрація.

5.5.Для суб'єктів господарювання, які утворюються в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, що має непогашені податкові зобов'язання  чи  податковий борг,  які  виникли до такої  реорганізації, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому погашено такі податкові зобов'язання чи податковий борг і подано заяву щодо  обрання спрощеної системи оподаткування.

5.6.У разі державної реєстрації припинення юридичних осіб та державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, які є платниками єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому подано до органу державної податкової служби заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з припиненням провадження господарської діяльності.

5.7.У разі зміни податкової адреси платника єдиного податку останнім податковим (звітним) періодом за такою адресою вважається період, у якому подано до органу державної податкової служби заяву щодо зміни податкової адреси.

6.Порядок нарахування і термін сплати податку

6.1.Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

У разі якщо міська рада приймає рішення щодо зміни раніше встановлених ставок єдиного податку, єдиний податок сплачується за такими ставками у порядку та строки, визначені підпунктом 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 Кодексу.

6.2.Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється органами державної податкової служби на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо  терміну тимчасової втрати працездатності.

6.3.Платники єдиного податку третьої і  четвертої груп сплачують єдиний  податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

6.4.Сплата єдиного податку здійснюється за місцем податкової адреси.

 

6.5.Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

6.6.Суми єдиного податку, сплачені відповідно до абзацу другого пункту 6.1.та пункту6.5.розділу 6 цього Положення, підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку за заявою платника єдиного податку.

Помилково та/або надміру сплачені суми єдиного податку підлягають поверненню платнику в порядку, встановленому Кодексом.

6.7.Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

6.8.У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності податкові зобов'язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому до органу державної податкової служби подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з припиненням провадження господарської діяльності.

Порядок нарахування і термін сплати єдиного податку встановлюється згідно статті 295 Податкового кодексу України;

7.Ведення обліку і складання звітності платниками єдиного податку

7.1.Платники єдиного податку першої, другої і третьої групи ведуть облік у порядку, визначеному підпунктами 7.1.1 та 7.1.2 розділу 7цього Положення.

7.1.1.Платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, ведуть книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.

Форма книги обліку доходів, порядок її ведення затверджуються Міністерством фінансів України.

7.1.2.Платники єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість, ведуть облік доходів та витрат за формою та в порядку, що встановлені Міністерством фінансів України.

7.2.Платники єдиного податку першої групи подають до органу державної податкової служби податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески, визначені пунктом 6.1.розділу 6 цього Положення.

Така податкова декларація подається, якщо платник єдиного податку не допустив перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 2.1.розділу 2 цього Положення, та/або самостійно не перейшов на сплату єдиного податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої групи.

7.3.Платники єдиного податку другої - третьої груп подають до органу державної податкової служби податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду.

7.4.Податкова декларація подається до органу державної податкової служби за місцем податкової адреси.

7.5.Отримані протягом податкового (звітного) періоду доходи, що перевищують обсяги доходів, встановлених пунктом 2.1 розділу 2 цього  Положення, відображаються платниками єдиного податку в податковій декларації з урахуванням особливостей, визначених підпунктами 7.5.1-7.5.4 розділу 7 цього Положення.

7.5.1. Платники єдиного податку першої групи подають до органу державної податкової служби податкову декларацію у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, у разі перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 2.1. розділу 2 цього Положення, або самостійного прийняття рішення про перехід на сплату податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої групи.

При цьому у податковій декларації окремо відображаються обсяг доходу, оподаткований за ставками, визначеними для платників єдиного податку першої групи, обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків, обсяг доходу, оподаткований за новою ставкою єдиного податку, обраною згідно з умовами, визначеними цієї главою, авансові внески, встановлені пунктом 6.1. розділу 6 цього Положення.

Подання податкової декларації у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, звільняє таких платників від обов'язку подання податкової декларації у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду.

7.5.2. Платники єдиного податку другої групи у податковій декларації окремо відображають:

-щомісячні авансові внески, визначені пунктом 6.1 розділу 6 цього Положення;

-обсяг доходу, оподаткований за кожною з обраних ними ставок єдиного податку;

-обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків (у разі перевищення обсягу доходу).

7.5.3.Платники єдиного податку третьої групи у податковій декларації окремо відображають:

-обсяг доходу, оподаткований за кожною з обраних ними ставок єдиного податку;

-обсяг доходу, оподаткований за ставкою  15  відсотків (у разі перевищення обсягу доходу).

7.5.4.У разі застосування іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі, здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтві платників єдиного податку першої і другої груп, платники єдиного податку в податковій декларації додатково відображають окремо доходи, отримані від здійснення таких операцій.

7.6.Сума перевищення обсягу доходу відображається у податковій декларації за податковий (звітний) період, у якому відбулося таке перевищення.

При цьому отримана сума перевищення доходу, встановленого для платників єдиного податку першої і другої груп, не включається до обсягу доходу, з якого сплачується наступна обрана ставка такими платниками єдиного податку.

7.7.Податкова декларація складається наростаючим підсумком з урахуванням норм пунктів 7.5 і 7.6 розділу 7 цього Положення. Уточнююча податкова декларація подається у порядку, встановленому Кодексом.

7.8.Платники єдиного податку для отримання довідки про доходи мають право подати до органу державної податкової служби податкову декларацію за інший, ніж квартальний (річний) податковий (звітний) період, що не звільняє такого платника податку від обов'язку подання податкової декларації у строк, встановлений для квартального (річного) податкового (звітного) періоду.

Така податкова декларація складається з урахуванням норм пунктів 7.5 і 7.6 розділу 7 цього Положення та не є підставою для нарахування та/або сплати податкового зобов'язання.

7.9.Форми податкових декларацій платника єдиного податку, визначених пунктами 7.2. та 7.3. розділу 7 цього Положення, затверджуються в порядку, встановленому статтею 46 Кодексу.

7.10.Платники єдиного податку першої - третьої груп не застосовують реєстратори розрахункових операцій.

        8.Особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків і зборів платниками єдиного податку.

8.1.Платники єдиного податку звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з таких податків і зборів:

1) податку на прибуток підприємств;

2) податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об'єкта оподаткування),  що отримані в результаті господарської діяльності фізичної особи та оподатковані згідно з цією главою;

3) податку на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, крім податку на додану вартість, що сплачується фізичними особами та юридичними особами, які обрали ставку єдиного податку, визначену абзацом 1) пункту 4.3 розділу 4 цього Положення;

4) земельного податку, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються ними для провадження господарської діяльності;

5) збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності;

6) збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

8.2.Нарахування, сплата та подання звітності з податків і зборів інших, ніж зазначені у пункті 8.1 розділу 8 цього Положення , здійснюються латниками єдиного податку в порядку та розмірах, встановлених Кодексом.

У разі ввезення товарів на митну територію України податки і збори та митні платежі сплачуються платником єдиного податку на загальних підставах відповідно до закону.

8.3.Платник єдиного податку виконує передбачені Кодексом функції податкового агента у разі нарахування (виплати, надання) оподатковуваних податком на доходи фізичних осіб доходів на користь фізичної особи, яка перебуває з ним у трудових або цивільно-правових відносинах.

9. Порядок обрання або переходу на прощену систему оподаткування, або відмови від спрощеної системи оподаткування.

9.1.Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування здійснюється відповідно до підпунктів 9.1.1-9.1.4 пункту 9.1. розділу 9 цього Положення.

9.1.1.Для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування суб'єкт господарювання подає до органу державної податкової служби заяву.

9.1.2.Зареєстровані в установленому порядку фізичні особи - підприємці, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, вважаються платниками єдиного податку з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому виписано  свідоцтво платника єдиного податку.

Зареєстровані в установленому законом порядку суб'єкти господарювання (новостворені), які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, вважаються платниками єдиного податку з дня їх державної реєстрації.

9.1.3.Суб'єкт господарювання, який утворюється в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, що має непогашені податкові зобов'язання чи податковий борг, які виникли до такої реорганізації, може бути зареєстрований як платник єдиного податку (шляхом подання не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу заяви) з першого числа місяця,  наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому здійснено погашення таких податкових зобов'язань чи податкового боргу.

9.1.4.Суб'єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів відповідно до норм цього Кодексу, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року шляхом подання заяви до органу державної податкової служби не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу.

Перехід на спрощену систему оподаткування суб'єкта господарювання, зазначеного в абзаці першому цього підпункту, може бути здійснений за умови, якщо протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, суб'єктом господарювання дотримано вимоги, встановлені в пункті 2.1.розділу 2 цього Положення.

До поданої заяви додається розрахунок  доходу за попередній календарний рік, який визначається з дотриманням вимог, встановлених цією главою.

При цьому якщо суб'єкт господарювання  протягом  календарного року,  що передує року обрання спрощеної системи оподаткування, самостійно прийняв рішення про припинення фізичної особи - підприємця, то при  переході на спрощену систему оподаткування до розрахунку доходу за попередній календарний рік включається вся сума доходу, отриманого такою особою в результаті провадження господарської діяльності за такий попередній календарний рік.

Форма розрахунку доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування, затверджується Міністерством фінансів України.

9.2.Відмова від спрощеної системи оподаткування здійснюється в порядку, визначеному підпунктами 9.2.1-9.2.3 розділу 9 цього Положення.

9.2.1.Для відмови від спрощеної системи оподаткування суб'єкт господарювання не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового  календарного кварталу (року) подає до органу державної податкової служби заяву.

9.2.2.Платники єдиного податку можуть самостійно відмовитися від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених Кодексом (за умови відсутності непогашених податкових зобов'язань чи податкового боргу з єдиного податку та/або інших податків і зборів, які платники єдиного податку сплачують відповідно до цієї глави), з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на  сплату  інших  податків  і зборів.

9.2.3.Платники єдиного податку зобов'язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених цим Кодексом, у таких випадках та в строки:

1)у разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку першої і другої груп та нездійснення такими платниками переходу на застосування іншої ставки - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;

2)у разі перевищення протягом календарного року обсягу доходу, встановленого абзацом 3)пункту 2.1. розділу 2 цього Положення, платниками

єдиного податку першої і другої груп, які використали право на застосування  інших ставок, встановлених для третьої групи, - з першого числа місяця,  наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;

3)у разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку третьої групи - з першого числа місяця,  наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;

4)у разі застосування платником єдиного податку іншого способу розрахунків, ніж зазначені у пункті 2.4 розділу 2  цього Положення, - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено такий спосіб розрахунків;

5)у разі здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідності вимогам організаційно-правових форм господарювання - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності або відбулася зміна організаційно-правової форми;

6)у разі перевищення чисельності фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку, - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено таке перевищення;

7)у разі здійснення видів діяльності, не зазначених у свідоцтві платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця, - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності;

8)у разі сплати до закінчення граничного строку погашення податкового боргу, що виник у платника єдиного податку протягом двох послідовних кварталів, - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому погашено такий податковий борг.

9.3.У заяві зазначаються такі обов'язкові відомості:

1)прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття  реєстраційного номера облікової картки платника податків);

2)дані документа, що підтверджує державну реєстрацію фізичної особи - підприємця відповідно до закону;

3)податкову адресу суб'єкта господарювання;

4)місце провадження господарської діяльності;

5)обрані фізичною особою - підприємцем види господарської діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2005 , у разі здійснення виробництва - також види товару (продукції), що нею виробляються;

6)обрані суб'єктами господарювання ставки єдиного податку або зміна ставки;

7)кількість осіб, які одночасно перебувають з фізичною особою - підприємцем у трудових відносинах;

8)дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування.

9.3.1.До заяви включаються відомості (за наявності) про:

1)зміну прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця, або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

2)зміну податкової адреси суб'єкта господарювання;

3)зміну провадження господарської діяльності;

4)зміну видів господарської діяльності;

5)зміну організаційно-правової форми юридичної особи;

6)дату (період) відмови від застосування спрощеної системи у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів, встановлених Кодексом;

7)дату (період) припинення платником  єдиного податку провадження господарської діяльності.

9.3.2.Інформація про період щорічної відпустки і терміни тимчасової втрати працездатності з обов'язковим доданням копії листка непрацездатності подається за заявою у довільній формі.

9.4.У разі зміни найменування юридичної особи, прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) заява подається протягом місяця з дня виникнення таких змін.

9.5.У разі зміни податкової адреси суб'єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності, видів господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку першої і другої груп не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

9.6.У разі зміни податкової адреси суб'єкта господарювання, місця  провадження господарської діяльності заява подається платниками єдиного  податку третьої і четвертої груп разом з податковою декларацією за податковий (звітний) період, у якому відбулися такі зміни.

9.7.Форма та порядок подання заяви встановлюються Міністерством фінансів України.

10. Порядок видачі, отримання та анулювання свідоцтва платника єдиного податку.

10.1.Свідоцтво платника єдиного податку видається суб'єкту господарювання, який подав до органу державної податкової служби заяву щодо обрання або переходу на спрощену систему оподаткування.

10.2.Бланк свідоцтва платника єдиного податку є документом суворого обліку. Облік бланків свідоцтв платників єдиного податку здійснюється органами державної податкової служби.

10.3.Свідоцтво платника єдиного податку видається безстроково виключно суб'єкту господарювання або уповноваженій ним особі та не може передаватися  для  провадження  господарської діяльності іншим особам.

10.4.Платникам єдиного податку першої і другої груп, які провадять кілька видів господарської діяльності, на які встановлено різні ставки єдиного податку, видається одне свідоцтво платника єдиного податку.

10.5.Свідоцтво платника єдиного податку видається органом державної податкової служби безоплатно протягом 10 календарних днів з дня подання суб'єктом господарювання заяви.

10.6.У випадках, передбачених пунктом 9.1.2 розділу 9 цього Положення, свідоцтво видається у день отримання органом державної податкової служби заяви щодо обрання  спрощеної  системи оподаткування.

10.7.У разі втрати або зіпсуття свідоцтва платника єдиного податку такому платнику видається дублікат свідоцтва в порядку, встановленому цією статтею для видачі свідоцтва платника єдиного податку.

10.8.У разі відмови у видачі свідоцтва платника єдиного податку орган державної податкової служби зобов'язаний надати протягом 10 календарних днів з дня подання суб'єктом господарювання заяви письмову вмотивовану відмову, яка може бути оскаржена суб'єктом господарювання у встановленому порядку.

10.9.Підставами для прийняття органом державної податкової служби рішення про відмову у видачі суб'єкту господарювання свідоцтва платника єдиного податку є виключно:

1)невідповідність такого суб'єкта господарювання вимогам розділу 1 цього Положення;

2)наявність у суб'єкта господарювання, який утворюється в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, непогашених

податкових зобов'язань чи податкового боргу, що виникли до такої реорганізації;

3)подання протягом календарного року більше одного разу заяви про перехід на спрощену систему оподаткування.

10.10.Форма свідоцтва платника єдиного податку та порядок видачі свідоцтва встановлюються Міністерством фінансів України.

Встановлена Міністерством фінансів України форма свідоцтва є обов'язковою до застосування на всій території України.

10.11.У свідоцтві платника єдиного податку зазначаються такі відомості:

1)прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця,  реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

2)дані документа, що підтверджує державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи - підприємця відповідно  до закону;

3)податкова адреса суб'єкта господарювання;

4)місце провадження господарської діяльності;

5)обрані фізичною особою - підприємцем види господарської діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2005, у разі здійснення виробництва - також види товару (продукції), що нею виробляються;

6)дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування;

7)ставка єдиного податку (3 або 5 відсотків);

8)дата виписки свідоцтва.

10.12.До раніше виданого свідоцтва платника єдиного податку в день подання платником єдиного податку заяви  органом  державної податкової служби вносяться зміни щодо:

1)прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця, або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

2)податкової адреси суб'єкта господарювання;

3)провадження господарської діяльності;

4)видів господарської діяльності.

10.13.За бажанням платника єдиного  податку раніше видане свідоцтво може бути замінено у разі наявності у такого платника податку обставин, визначених у пункті 299.12 цієї статті, та отримано нове свідоцтво у порядку, визначеному цією статтею.

До отримання нового свідоцтва платник єдиного податку здійснює господарську діяльність на підставі раніше виданого свідоцтва, яке  повертається органу державної податкової служби у день отримання нового свідоцтва.

10.14.Оригінал свідоцтва платника податку зберігається у платника податку та пред'являється працівникам контролюючих органів, яким надано  відповідні функціональні повноваження на проведення перевірки. Копія  свідоцтва платника податку повинна розміщуватися на робочому місці найманого працівника.

10.15.Свідоцтво платника податку анулюється органом державної податкової служби у випадках та у строки:

1)подання платником податку заяви щодо відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених Кодексом, - в останній день календарного кварталу, в якому подано заяву щодо такої відмови;

2)припинення юридичної особи (крім перетворення) або припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем відповідно до  закону - в день отримання органом державної податкової служби від  державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення;

3)несплати протягом двох послідовних кварталів у порядку, встановленому цим Кодексом, податкового боргу, що виник у платника єдиного податку, - в останній день календарного місяця, в якому закінчився граничний строк погашення податкового боргу;

4)здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідності вимогам організаційно-правових форм господарювання - в останній день податкового (звітного) періоду, в якому здійснювалися такі види діяльності або відбулася зміна організаційно-правової форми;

5)перевищення чисельності фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку, - в останній день податкового (звітного) періоду, в якому допущено таке перевищення;

6)перевищення протягом податкового (звітного) кварталу (календарного року) обсягу доходу, який дає право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному податковому (звітному) кварталі календарному році),- в останній день податкового (звітного) періоду, в якому відбулося таке перевищення;

7)застосування платником єдиного податку іншого способу розрахунків, ніж зазначені у пункті 2.4 розділу 2 цього Положення, - в останній день податкового (звітного) періоду, в якому допущено такий спосіб розрахунків.

10.15.1.Анульоване свідоцтво платника єдиного податку підлягає поверненню до органу державної  податкової служби, який його видав, протягом 10 днів з дня анулювання.

10.16.У разі виявлення органами державної податкової служби під час проведення перевірок порушень платником єдиного податку вимог, встановлених цією главою, свідоцтво платника єдиного податку анулюється на підставі акта перевірки.

10.17.У разі якщо після анулювання свідоцтва платника єдиного податку не погашено податковий борг, який виник внаслідок обставин, зазначених у пункті 10.15 розділу 10 цього Положення, погашення такого податкового  боргу здійснюється у порядку, встановленому главою 9 розділу II Кодексу.

11. Відповідальність платника єдиного податку.

11.1.Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до Кодексу за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій.

 

 Підготовлено заступником міського голови з питань діяльності  виконавчих органів Соледарської міської ради 

 

Заступник міського голови з

питань діяльності виконавчих органів                                Н.Л.Рогаченко

 

Секретар міської ради                                                            С.М.Редченко

Додаток 3

до рішення  міської ради 

25.06. 2012  № 6/25-331

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок сплати збору за місця паркування транспортних засобів

 

1. Платники збору.

1.1. Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи-підприємці, які згідно з рішенням Соледарської міської ради організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.

1.2. Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів, в якому зазначаються їх місцезнаходження, загальна площа, технічне облаштування, кількість місць для паркування транспортних засобів, затверджується рішенням Соледарської міської ради про встановлення ставок збору.

2. Об’єкт і база оподаткування збором

2.1.Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням Соледарської міської ради спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України ’’Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”.

2.2. Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету.

3.     Ставка збору.

Ставка збору встановлюється  рішенням міської ради,  відповідно до діючого законодавства.При встановлені ставки збору Соледарською міськоюрадою враховуватиметься місцезнаходження спеціально відведених місць для паркування транспортних засобів, площа спеціально

відведеного місця, кількість місць для паркування транспортних засобів, спосіб поставлення транспортних засобів на стоянку, режим роботи та їх заповнюваність.

4.     Порядок і термін сплати збору

4.1. Збір сплачуєтьсяна відповідний рахунок місцевого бюджету авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно) за місцем розташування спеціально відведеного місця для паркування транспортних засобів. Остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за податковий (звітний) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується у строки, визначені для квартального податкового періоду.

4.2. Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки.

4.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

5.     Відповідальність платників і контроль .

5.1.Відповідальність за повноту і своєчасністю перерахування збору за припаркування автотранспорту несуть підприємства і організації або фізичні особи, за якими закріплені місця  паркування, згідно  з чинним законодавством.

5.2.Контроль за  своєчасністю надання розрахунку збору, правильністю його обрахування, повнотою і своєчасністю  сплати до бюджету  здійснює   Артемівська об’єднана державна податкова інспекція в межах повноважень, визначених діючим законодавством. 

           

Заступник міського голови з питань

 діяльності виконавчих органів                                               Н.Л.Рогаченко

 

Секретар  міської ради                                                               С.М.Редченко

Додаток 4                                                                                до рішення міської ради                                                                                                                                    25.06. 2012  № 6/25-331

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок сплати  збору за  провадження деяких видів підприємницької діяльності

 

1. Платники збору

 Платниками збору є суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи -підприємці), їх відокремлені підрозділи, які отримують в установленому цією статтею порядку торгові патенти та провадять такі види підприємницької діяльності:

- торговельна діяльність у пунктах продажу товарів;

- діяльність з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України;

- торгівля валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти;

- діяльність у сфері розваг (крім проведення державних грошових лотерей).

 

2. Не є платниками збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг такі суб’єкти господарювання:

- аптеки, що перебувають у державній та комунальній власності;

- розташовані у м. Соледара підприємства та організації споживчої кооперації та торгово-виробничі державні підприємства робітничого постачання;

- фізичні особи -підприємці, які провадять торговельну діяльність у межах ринків усіх форм власності;

- фізичні особи -підприємці, які здійснюють продаж вирощених в особистому підсобному господарстві, на присадибній, дачній, садовій і городній ділянках продукції рослинництва і тваринництва, свійської худоби та птиці (як у живому вигляді, так і продукції забою в сирому вигляді та у вигляді первинної переробки), продукції власного бджільництва;

- фізичні особи -підприємці, які сплачують державне мито за нотаріальне посвідчення договорів про відчуження власного майна, якщо товари кожної окремої категорії відчужуються не частіше одного разу на календарний рік;

- суб’єкти господарювання, утворені громадськими організаціями інвалідів, які мають податкові пільги згідно із законодавством та здійснюють торгівлю виключно продовольчими товарами вітчизняного виробництва та

продукцією, виготовленою на підприємствах "Українське товариство сліпих", "Українське товариство глухих", а також фізичними особами -інвалідами, зареєстрованими відповідно до закону як підприємці;

- суб’єкти господарювання, які провадять торговельну діяльність виключно з використанням таких видів товарів вітчизняного виробництва: хліб і хлібобулочні вироби; борошно пшеничне та житнє; сіль, цукор, олія соняшникова і кукурудзяна; молоко і молочна продукція, крім молока і вершків згущених із домішками і без них; продукти дитячого харчування; безалкогольні напої; морозиво; яловичина та свинина; свійська птиця; яйця; риба; ягоди і фрукти; мед та інші продукти бджільництва, бджоло інвентар і засоби захисту бджіл; картопля і плодоовочева продукція; комбікорм для продажу населенню;

- суб’єкти господарювання, що реалізують продукцію власного виробництва фізичним особам, які перебувають з ними у трудових відносинах, через пункти продажу товарів, вбудовані у виробничі або адміністративні приміщення, що належать такому суб’єкту;

- суб’єкти господарювання, які провадять діяльність із закупівлі у населення продукції (заготівельна діяльність), якщо подальша реалізація такої продукції відбувається за розрахунками у безготівковій формі (пункти приймання склотари, макулатури, відходів паперових, картонних і ганчіркових; заготівля сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки);

- підприємства, установи та організації, які провадять діяльність у торговельно-виробничій сфері (ресторанне господарство), у тому числі навчальних закладах, із обслуговування виключно працівників таких підприємств, установ та організацій, а також учнів і студентів у навчальних закладах.

Не є платниками збору за провадження діяльності у сфері розваг суб’єкти господарювання, які провадять комп’ютерні та відеоігри.

 

3. Види діяльності, які провадяться з придбанням пільгового торгового патенту

З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням таких товарів (незалежно від країни їх походження):

- товари повсякденного вжитку, продукти харчування, вироби медичного призначення для індивідуального користування, технічні та інші засоби реабілітації через торговельні установи, утворені з цією метою громадськими організаціями інвалідів;

- товарів військової атрибутики та повсякденного вжитку для військовослужбовців на території військових частин і військових навчальних закладів;

- насіння та посадкового матеріалу овочевих, баштанних, кормових та квіткових культур, кормових коренеплодів та картоплі;

- сірників;

- термометрів та індивідуальних діагностичних приладів.

 З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням таких товарів вітчизняного виробництва:

- поштові марки, листівки, вітальні листівки і конверти непогашені, ящики, коробки, мішки, сумки та інша тара, виготовлена з дерева, паперу та картону, яка використовується для поштових відправлень підприємствами, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі транспорту та зв’язку, і фурнітура до них;

- товари народних промислів, крім антикварних та тих, що становлять культурну цінність згідно з переліком, затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері культури;

- готові лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, медикаменти, предмети догляду, перев’язувальні матеріали та інше медичне приладдя), вітаміни для населення, тампони, інші види санітарно-гігієнічних виробів із целюлози або її замінників, ветеринарні препарати, вироби медичного призначення для індивідуального користування інвалідами, технічні та інші засоби реабілітації інвалідів;

- зубні паста та порошки, косметичні серветки, дитячі пелюшки, папір туалетний, мило господарське;

- вугілля, вугільні брикети, паливо пічне побутове, газ освітлювальний, торф паливний кусковий, торф’яні брикети і дрова для продажу населенню, газ скраплений у балонах, що реалізується населенню за місцем проживання для використання у житлових та/або нежитлових приміщеннях;

- проїзні квитки;

- зошити.

 З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням періодичних видань друкованих засобів масової інформації вітчизняного виробництва, що мають реєстраційні свідоцтва, видані в установленому порядку, а також книг, брошур, альбомів, нотних видань, буклетів, плакатів, картографічної продукції, що видаються юридичними особами -резидентами України.

4. Ставки збору

Ставки податку встановлюються Соледарською міською радою, відповідно до діючого законодавства

5. Порядок придбання торгового патенту

 Для провадження передбачених  видів підприємницької діяльності суб’єкт господарювання подає до Артемівської об’єднаної державної податкової інспекції  за місцем сплати збору заявку на придбання торгового патенту, яка повинна містити такі відомості:

- найменування суб’єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) та прізвище, ім’я, по батькові суб’єкта господарювання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи);

- юридична адреса (місцезнаходження) суб’єкта господарювання, а у разі якщо патент придбається для відокремленого підрозділу, -місцезнаходження такого відокремленого підрозділу згідно з документом, що засвідчує право власності (оренди);

- вид підприємницької діяльності, для провадження якої придбається торговий патент;

- вид торгового патенту;

- найменування документа про повну або часткову сплату збору;

 - назва та фактична адреса (місцезнаходження) пункту продажу товарів, пункт у з надання платних послуг, пункту обміну іноземної валюти, грального місця, позначення "виїзна торгівля";

- назва, дата, номер документа, що засвідчує право власності (оренди);

- період, на який придбається торговий патент.

Підставою для придбання торгового патенту є заявка, оформлена відповідно до законодавства. Встановлення будь-яких додаткових умов щодо придбання торгового патенту не дозволяється.

 Відомості, наведені в поданій суб’єктом господарювання заявці, звіряються з оригіналами або нотаріально посвідченими копіями документів, на підставі яких заповнена така заявка.

Звірка відомостей, наведених в поданій суб’єктом господарювання заявці, здійснюється в момент подання такої заявки. Оригінали або нотаріально посвідчені копії документів, пред’явлені суб’єктом господарювання на звірку, в Артемівську об’єднану державну податкову інспекцію не залишаються.

У разі невідповідності відомостей, наведених у поданій суб’єктом господарювання заявці, документам, на підставі яких заповнена така заявка, або невнесення до заявки усіх необхідних відомостей, Артемівська об’єднана державна податкова інспекція  має право відмовити у видачі торгового патенту суб’єкту господарювання.

 Торговий патент видається особисто фізичній
особі -підприємцю або особі, уповноваженій юридичною особою, під підпис у триденний термін з дня подання заявки. Датою придбання торгового патенту є зазначена в ньому дата.

 

6. Порядок та строки сплати збору

 Порядок сплати збору платниками збору, які:

- провадять торговельну діяльність або надають платні послуги (крім пересувної торговельної мережі) -збір сплачується за місцезнаходженням пункту продажу товарів або пункту з надання платних послуг;

- здійснюють торгівлю валютними цінностями -за місцезнаходженням пункту обміну іноземної валюти;

- здійснюють діяльність у сфері розваг -за місцезнаходженням пункту надання послуг у сфері розваг;

- здійснюють торгівлю через пересувну торговельну мережу -за місцем реєстрації таких платників;

- здійснюють торгівлю на ярмарках, виставках-продажах та інших короткотермінових заходах, пов’язаних з демонстрацією та продажем товарів, -за місцем провадження такої діяльності.

7. Строки сплати збору:

- за провадження торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту -не пізніш як за один календарний день до початку провадження такої діяльності;

- за провадження торговельної діяльності (крім торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту), діяльності з надання платних послуг, здійснення торгівлі валютними цінностями -щомісяця не пізніше 15 числа, який передує звітному місяцю;

- за здійснення діяльності у сфері розваг -щоквартально не пізніше 15 числа місяця, який передує звітному кварталу.

 Під час придбання торгового патенту суб’єкт господарювання вносить суму збору за один місяць (квартал). На суму збору, сплачену під час придбання торгового патенту, зменшується сума збору, яка підлягає внесенню в останній місяць (квартал) його дії. Платники збору можуть здійснити сплату збору авансовим внеском до кінця календарного року. Суми збору, не сплачені в установлені строки, вважаються податковим боргом і стягуються до міського бюджету м. Соледара згідно  з законодавством.

8. Строк дії торгового патенту

 Строк дії торгового і пільгового патенту, крім короткотермінового торгового патенту та торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг, становить 60 календарних місяців. Строк дії короткотермінового торгового патенту становить від одного до п’ятнадцяти календарних днів.

Строк дії торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг становить вісім календарних кварталів. У разі невнесення суб’єктом господарювання збору у встановлений цією статтею строк, дія такого патенту анулюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулося таке порушення.

 Суб’єкт господарювання, що припинив діяльність, яка відповідно до законодавства підлягає патентуванню, до 15 числа місяця, що передує звітному, письмово повідомляє про це  Артемівську об’єднану державну податкову інспекцію. При цьому торговий патент підлягає поверненню в

Артемівську об’єднану державну податкову інспекцію, а суб’єкту господарювання повертається надмірно сплачена сума збору.

9.Відповідальність платників і контроль.

   Відповідальність за правильність обчислення та повноту і своєчасність сплати збору покладається на платників збору,згідно діючого законодавства.

              Контроль за правильністю розрахунку,повнотою і своєчасністю перерахування збору до міського бюджету  м. Соледарі покладається на  Артемівську об’єднану податкову інспекцію в межах їх повноважень, визначених діючим законодавством.

 

Заступник міського голови з питань

 діяльності виконавчих органів                                                Н.Л.Рогаченко

 

Секретар  міської ради                                                              С.М.Редченко

 

Додаток 5                                                                                до рішення  міської ради                                                                                                                                    25.06. 2012  № 6/25-331

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок сплати  туристичного збору

 

1. Платники збору

Платниками збору є громадяни України, іноземці,
а також особи без громадянства, які прибувають на території  м. Соледара , на якій діє рішення Соледарської міської ради про встановлення туристичного збору, та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

2. Платниками збору не можуть бути особи, які:

- постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму  у   м. Соледарі;

- особи, які прибули у відрядження;

- інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів І групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

- ветерани війни;

- учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

- особи, які прибули за путівками та курсівками в санаторії та пансіонати.

3. Ставка податку

 Ставки податку встановлюються Соледарською міською радою, відповідно до діючого законодавства.

4. База справляння збору

 Базою справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в місцях, визначених рішенням Соледарської  міської ради за вирахуванням податку на додану вартість.

 До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз), обов’язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду.

5. Податкові агенти

- адміністрації готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади;

- квартирно-посередницькі організації, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

- юридичні особи або фізичні особі -підприємці, які уповноважені справляти збір на умовах договору, укладеного з Соледарською міською радою.

6. Особливості справляння збору

 Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.

7. Порядок сплати збору

- збір сплачується до міського бюджету м. Соледара авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно). Суми нарахованих щомісячних авансових внесків відображаються у квартальній податковій декларації. Остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується у строки, визначені для квартального податкового періоду.

- податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового проживання (ноч

івлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням підрозділу.

- базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

   8.Відповідальність платників і контроль.

   Відповідальність за правильність обчислення та повноту і своєчасність сплати збору покладається на платників збору, згідно діючого законодавства.

            Контроль за правильністю розрахунку,повнотою і своєчасністю перерахування збору до міського бюджету  м. Соледара покладається на  Артемівську об’єднану державну податкову інспекцію в межах їх повноважень, визначених діючим законодавством.

 

Заступник міського голови з питань

 діяльності виконавчих органів Н.Л.Рогаченко

 

Секретар  міської ради                                                            С.М.Редченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

333.png — 2.09 Kб

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА  РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

від_31.10. 2011  № 207

м.Соледар

 

 

Про встановлення тарифів

на послуги з утримання

будинків та прибудинкової

території, що надаються

 Соледарськимкомунальним

 виробничим ремонтно-житловим

 підприємством «Ремонтник»

 для населення міста Соледара

 

З метою приведення у відповідність з економічно обґрунтованими витратами тарифів по утриманню будинків та прибудинкової територіїв м.Соледар, підвищення рівня якості послуг, впровадження ринкових відносин у сфері обслуговування житла, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №869 від 01.06.2011 р. «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні  послуги» , керуючись Законом України від 24.06.2004 № 1875-IV «Про житлово-комунальні послуги», п.2 ст.28, ст.ст.52, 59 Закону України від 21.05.97 №  280/97-ВР “Про місцеве самоврядування в Україні” із внесеними до нього змінами, виконком міської ради

           В И Р І Ш И В:

1. Встановити тарифи на послуги з  утримання будинків та прибудинкової території, що надаються Соледарським комунальним виробничим ремонтно-житловим підприємством «Ремонтник» для населення міста Соледара,яке мешкає у впорядкованому та неупорядкованомукомунальному житловому фонді міста Соледара, виходячи із розрахунку по кожному будинку окремо ( додаток 1) за винятком будинків, які наведені у додатках 2, 3, 4.         

          2. Встановити тариф на послуги з  утримання будинків та прибудинкової території:

          2.1. Житлових будинків №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23 по вулиці Леніна згідно з додатком 2, враховуючи рішення співвласників вищезазначених будинків та той факт, що відновлення ціх будинків здійснювалось силами та за кошти мешканців.

         2.2.  Житлових будинків №№ 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 28 по вулиці Театральна, житлових будинків №№ 143, 145, 147, 149, 151 по вулиці Жовтнева, житлових будинків №№ 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 39а по вулиці Залевського, житлового будинку № 1а по вулиці Івана Франка, житлових будинків №№ 2, 3, 5, 6 по вулиці Горького, житлових будинків №№ 3, 4, 5, 6 по вулиці Ломоносова, житлового будинку № 32 по вулиці Артема, житлового будинку № 9 по вулиці Спортивна згідно з додатком 3, враховуючи технічний стан, рік будівництва та вводу в експлуатацію вищезазначених будинків.

          2.3. Житлового будинку № 4 по вулиці Карпінського, виключивши з переліку наступні послуги: прибирання при будинкової території, дератизація та дезинсекція, враховуючи той факт, що перший поверх будинку займають орендарі, а в підвалі розташована захисна споруда (додаток 4).    

          3. Затвердити Перелік послугз утримання будинків та прибудинкової території, що надаються Соледарським комунальним виробничим ремонтно-житловим підприємством «Ремонтник» для населення міста Соледара, в межах тарифів на послуги по утриманню будинків та прибудинкової територіїдля упорядкованого та неупорядкованого житла (додаток 5). 

          4. Перелік послугз утримання будинків та прибудинкової території, що надаються Соледарським комунальним виробничим ремонтно-житловим підприємством «Ремонтник» для населення міста Соледара, яке мешкає у неупорядкованомукомунальному житловому фонді міста Соледара може бути зменшений при укладанні договорів з основними квартиронаймачами у разі згоди всіх власників квартир у  будинку.

         5. Затвердити Перелік робіт, які будуть виконуватися Соледарським комунальним виробничим ремонтно-житловим підприємством «Ремонтник» для населення міста Соледара, за рахунок коштів мешканців квартир     (додаток 6).

          6. ЗатвердитиПеріодичність надання послуг з утримання будинків та прибудинкової  території, що надаються Соледарським комунальним виробничим ремонтно-житловим підприємством «Ремонтник» для населення міста Соледара (додаток 7).

          7. Затвердити Порядок перерахування розміру плати за послуги зутримання будинків та прибудинкової території, що надаються Соледарським комунальним виробничим ремонтно-житловим підприємством «Ремонтник» для населення міста Соледара у разі ненадання окремих видів послуг з урахуванням періодичності їх виконання (додаток 8).

       8 .        Відділу бухгалтерського обліку та звітності  Соледарської міської ради (Мироненко) передбачити у бюджеті міста кошти на виконання поточних та капітальних ремонтів  конструктивних елементів  житлових будинків та техничне обслуговування внутришньобудинкових інженерних систем .

       9. Директору Соледарського комунального виробничого ремонтно–житлового підприємства «Ремонтник» Єненко І.О. щорічно звітувати перед виконкомом  Соледарської  міської ради  про виконання робіт по житловому фонду міста Соледара.

     10. Організаційне виконання рішення покласти  на директора Соледарського комунального виробничого ремонтно–житлового підприємства «Ремонтник» Єненко І.О. 

      11. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського   голови  міста Соледара   Рагозу О.А.

     12.   Це рішення набуває чинності  з 01 грудня 2011 року.

 

  Міський голова                                                                    Ю.В.Товстокоренко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому Соледарської

міської ради

від 31.10.2011 № 207

Додаток 7

 

 

Періодичність надання послуг з утримання будинків та прибудинкової  території, що надаються Соледарським комунальним виробничим ремонтно-житловим підприємством «Ремонтник» для населення міста Соледара

 

№ п/п

Перелік послуг

Періодичність надання послуг

1

Освітлення місць загального користування і підвалів та підкачування води

- зовнішній огляд ліній електромереж, силових установок, автоматичних вимикачів, заземлень, групових  розподілювальних та запобіжних щитів, перехідних коробок і установчої арматури з вибірковою перевіркою та ревізією контактних з`єднань та стану проводів

1 раз на 6 місяців

- дрібний ремонт та зміна електричних пристроїв    (вимикачів, патронів, розеток, тощо) у сходових клітках, підвалах, горищах та службових приміщеннях

Під час оглядів

- заміна перегорілих електроламп у місцях загального користування ( сходів і марші, коридори та інше)

Під час оглядів

 - перевірка стану запобіжників автоматичних вимикачів, пакетних перемикачів ввідно-розподільних пристроїв із  заміною некаліброваних та несправних

Під час оглядів

- вимірювання опору  ізоляції електропроводок,       кабелів

- перевірка стану заземлювальних пристроїв, обладнання вимірюванням опору контуру заземлення

Відповідно до п.3 «Положення про порядок перевірки технічного стану внутрішньобудинкових мереж та відповідність вимогам ПУЕ»

- пошук місць ушкодження електромереж, їх усунення з частковою заміною проводки  (10% довжини) та арматури

Під час оглядів та в разі повідомлення мешканців

 

- перевірка цільності ізоляторів та їх заміна, перетягування провислої внутрішньої електропроводки, встановлення додаткових кріплень

Під час оглядів

 

2

 

Прибирання прибудинкових територій

 Ранкове прибирання територій:

- підмітання території з удосконаленим покриттям

Щоденно  за графіком

- підмітання території з неудосконаленим покриттям

Раз на тиждень за графіком

- прибирання газонів

Через день за графіком

Посипання піском тротуарів, дворових перехідних доріжок, зовнішніх сходів і площадок на них

У зимовий період при наяві ожеледиці 4-8 разів у місяць

Прибирання тротуарів у дворах від снігу, який щойно випав, і згрібання його у вали

 

 

 

На тротуарах – з початку снігопаду, у дворах у той же день

Очищення підвалів і горіщ від сміття з видаленням сторонніх предметів

1 раз на 6 місяців

3

Дератизація

1 раз на місяць, або за потребою (згідно з заявками мешканців)

4

Дезінсекція

1 раз на місяць, або за потребою (згідно з заявками мешканців)

5

Поточний ремонт конструктивних елементів

Підготовка житлових будинків до експлуатації в зимовий період

Періодичний огляд заповнень віконних і дверних отворів, та огляди після стихійних лих і аварій

1 раз на 6 місяців

Ремонт і заміна заповнень віконних і дверних отворів, які не працюють на сходових площадках, підвіконних дошок, окремих віконних створів, переплетень і коробок  (до 5% всієї площі зимових рам та до 3% загальної кількості дверей)

Під час оглядів

Ремонт та утеплення вхідних дверей з прибудовою, нашиванням  планок , або установленням рейок у фільонки. Заміна і ремонт віконних та дверних наличників

Під час оглядів

Ремонт і заміна дверей і люків на горищі, ущільнення їх, встановлення та ремонт запорів. Ремонт слухових вікон.

Під час оглядів

Поточний ремонт кровлі

Чергові технічні огляди:

-         шиферних покрівель

 

-         м`яких покрівель

2 рази на рік            ( навесні та восени) та огляди після стихійних лих

Очищення дахів від сміття і бруду

2 рази на рік            (навесні та восени)

Заміна пошкоджених плиток в азбестоцементних та черепичних покрівлях ( до 10% площі покрівлі).

1 раз на рік, згідно з  графіком

Ремонт м`якої покрівлі на мастиці у два шари (місцями до 10% площі покрівлі будинку)

1 раз на рік, згідно з  графіком

Поточний ремонт сходових клітин та несучих конструкцій

Періодичні огляди внутрішніх і зовнішніх оштукатурених поверхонь, пофарбованих поверхонь стін, фасадів, підвалів

2 рази на рік і огляди після стихійних лих і аварій

Ремонт штукатурки стін та стель, пошкоджених в окремих  місцях у зв`язку з протіканням та іншими подіями аварійного порядку ( до 5% площі штукатурки)

Після стихійних лих і аварій

Часткове побілення та фарбування стін та стель ( до 20% площі побілення та фарбування)

Після стихійних лих і аварій

Поточний ремонт під`їздів:

-         часткове штукатурення перекриттів, стін, та перегородок, а також ремонт сухої штукатурки та штукатурки віконних та дверних косяків ( до  5% площі штукатурки);

-         побілення та фарбування стін, стель, підлог, вікон  та дверей у місцях загального користування та у сходових клітках житлових будинків;

-         олійне фарбування радіаторів, труб опалення, каналізації, водопроводу, металевих грат, перил, сходів, тощо;

1 раз на 5 років, згідно з  графіком

Виправлення оголовків димових труб. Перекладання димових труд. Виправлення горизонтальної обробки труб      ( до 10% труб)

1 раз на рік            ( перед опалювальним періодом)

Відновлення окремими місцями відмостки, що просіли біля будівлі    ( до 10%  відмостки)

1 раз на 10 років, згідно з графіком

Ремонт цегляних стін, стовпів, цоколю і фундаментів. Закладання розколин у фундаментах і цегляних стінах. Ремонт бетонних і залізобетонних фундаментів, стін, сходів і площадок ( до 10%)

1 раз на 5 років, згідно з графіком

Закладання та герметизація швів і стиків панелей і блоків ( до 3%)

1 раз на 5 років, згідно з графіком

Ремонт бетонних плит та штукатурки балконів ( до 5% площі балконів та лоджій)

1 раз на 5 років, згідно з  графіком

6

Обслуговування димовентиляційних каналів

Проведення чергових технічних оглядів печей, димоходів і вентиляційних каналів

 

2 рази на рік      (восени та навесні)

Прочищення димоходів від поточних водонагрівачів, які обладнанні автоматикою з тяги

1 раз на рік, згідно з графіком

Димоходи від опалювачів і опалювано - варочних печей, ємкісних водонагрівачів, опалювальних квартирних котлів

1 раз на рік

Прочищення вентиляційних каналів

1 раз на рік, згідно з графіком

7

Технічне обслуговування та поточний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем у разі їх наявності

Холодне водопостачання – від першої розташованої в будинку по ходу холодної води запірної гідравлічної арматури (якщо будинок не обладнаний загальнобудинковим лічильником холодної води) або першої запірної гідравлічної арматури після загально -будинкового  лічильника, за витягом внутрішньоквартирних  мереж, які починаються з трійника (врізки),  що не належить до внутрішньо квартирної мережі, у стояк такої системи.

 Періодичні огляди систем водопроводу, каналізації центрального опалення

2 рази на рік

Регулювання та гідравлічне випробування систем водопостачання та каналізації

1 раз на рік та після ремонту

Заміна прокладок у запірній арматурі

За потребоюрокладок у запірній арматуріння систем водопостачання та каналізації в будинку за винятном о останн

Ущільнення згонів

За потребою

Усунення засмічень внутрішньо-будинкових водопровідних мереж та каналізаційних випусків

2 рази на рік та за потребою

Прочищення лежаків

1 раз на рік

Поповнення сальникових ущільнень

1 раз на рік

Закріплення трубопроводів

1 раз на рік

Перевірка несправностей каналізаційних витяжок

1 раз на рік

Підкарбування розтрубів ущільнення стиків каналізаційних труб

2 рази на рік

Встановлення у кришці ревізій гумових прокладок

За потребою

Роботи з усунення незначних аварій із частковою зміною трубопроводу ( до 7%) окремих несправних кранів, вентилів та фасонних частин

У разі необхідності протягом року

Очищення та ремонт внутрішніх пожежних кранів, перевірка їх на водовіддачу

2 рази на рік

Промивка систем питного водопостачання та систем водовідведення

1 раз на рік

Теплопостачання - від першої запірної гідравлічної арматури по ходу теплоносія на підвідному трубопроводі    ( якщо будинок не обладнаний елеваторним вузлом), або останньої розташованої в елеваторному вузлі запірної гідравлічної арматури по ходу теплоносія на підводному трубопроводі до останньої запірної гідравлічної арматури по ходу теплоносія на зворотному трубопроводі в будинку  ( якщо будинок не обладнаний елеваторним вузлом), або першої розташованої в елеваторному вузлі запірної гідравлічної арматури по ходу теплоносія на зворотному трубопроводі в будинку за винятком внутрішньо квартирних мереж, які починаються з трійника (врізки), що не належить до  внутрішньоквартирної мережі, у стояк такої системи.

На  внутріхньоквартирних мережах здійсніться тільки ліквідація аварій, заміна сантехприладів не проводиться

Регулювання систем центрального опалення

За потребою протягом опалювального сезону

Гідравлічне випробування систем центрального опалення

1 раз на рік перед опалювальним сезоном

Усунення течі в трубопроводах, приладах та арматурі центрального опалення

За потребою

Регулювання триходових кранів

За потребою

Усунення пошкоджень ізоляції трубопроводів (до10%), поновлення сальникових ущілень

За потребою

Заміна невеликих ділянок трубопроводу центрального опалення  ( до 6%)

За потребою

Огляд та очищення вентилів, засувок, грязьових відстійників

2 рази на рік

Очищення від накипу запірної арматури, закріплення приладів, закріплення трубопроводів

1 раз на 2 місяця в опалювальний період

Промивка систем центрального опалення

1 раз на 4 роки

Консервація та розконсервація системи центрального опалення

2 рази на рік

       

 

 

Директор СКВРЖП  «Ремонтник»                    І.О. Єненко

 

 

333.png — 2.09 Kб

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА  РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

14.03.2013  №46

м. Соледар    

Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу для визначення виконавця послуг із вивезення побутових відходів на території міста Соледар

 

З метою задоволення потреб населення м. Соледара у послугах з вивезення та розміщення побутових відходів на полігоні ТПВ, визначення виконавця даних послуг на території міста, який може забезпечити виконання зобов’язань  на відповідному рівні та з найменшою вартістю їх надання, відповідно до законів України від 24 червня 2004 року №1875-IV  «Про житлово-комунальні послуги», від 5 березня 1998 року  №187/98-ВР  «Про відходи» із внесеними до них змінами,  постанов Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2011 року № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів», від 16 листопада 2011 року №1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів», керуючись ст.26Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР«Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, виконком міської ради

 

ВИРІШИВ :

 

         1. Затвердити Положення про порядок проведення конкурсу для визначення виконавця послуг із вивезення побутових відходів на території міста Соледар (додається).

2. Відділу комунального господарства (Оголіхіній) оприлюднити це рішення в друкованих засобах масової інформації та на веб-сайті Артемівської міської ради.

3. Це рішення набирає чинності з моменту його опублікування.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Рагозу О.О.

Перший заступник міського голови                                        О.О. Рагоза   

 

 

 

                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                  Рішення виконавчого

                                                                                                    комітету міської ради

                                                                       14.03.2013 №46

 

 

Положення

про порядок проведення конкурсу для визначення виконавця послуг із вивезення побутових відходів на території міста Соледар

 

І. Загальні положення

1. Дане Положення розроблено відповідно до законів України від 24.06.2004 №1875-ІV“Про житлово-комунальні послуги”, від 05.03.1998 №187/98-ВР «Про відходи»,  постанов Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 631 “Про затвердження порядку проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг”, від 16.11.2011р. № 1173 “Питання надання послуг з вивезення побутових відходів”, від 10.12.2008 № 1070 «Про затвердження «Правил надання послуг з вивезення побутових відходів»,  інших нормативно-правових актів.

2. Положення визначає процедуру підготовки та проведення конкурсу щодо визначення виконавця послуг із вивезенняпобутових відходів на території міста Соледар.

3. Метою проведення конкурсу є розвиток ринкових відносин у сфері надання житлово-комунальних послуг.

4. Основними принципами проведення конкурсу є:

відкритість процедури організації та проведення конкурсу;

доступність інформації про конкурс;

об’єктивність та неупередженість комісії щодо проведення конкурсу для визначення виконавця послуг із вивезення побутових відходів на території міста Соледар;

 проінформованість громадян про результати конкурсу.

 

5. Поняття, що використовуються у цьому Порядку, мають таке значення:

 конкурсна документація – комплект документів, що надсилається організатором конкурсу його учасникам для підготовки конкурсних пропозицій;

 конкурсна пропозиція – комплект документів, що готується учасником конкурсу згідно з установленими вимогами та подаються організаторові конкурсу;

 організатор конкурсу – виконавчий комітет Соледарської міської ради;

 учасник конкурсу – суб’єкт господарювання, який подав конкурсну пропозицію.

Інші поняття вживаються у значенні, наведених в законах України «Про житлово-комунальні послуги», «Про відходи».

ІІ. Порядок проведення конкурсу для визначення виконавця послуг із вивезення побутових відходів на території міста Соледар

         6. Рішення про проведення конкурсу приймається організатором конкурсу.

         7. Для проведення конкурсу організатор конкурсу готує конкурсну документацію, що повинна містити таку інформацію:

         1) найменування, місцезнаходження організатора конкурсу;

         2) підстава для проведення конкурсу (дата та номер рішення органу місцевого самоврядування);

         3) місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з умовами надання послуг з вивезення побутових відходів;

         4) кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

 наявність матеріально-технічної бази;

 вартість надання послуг;

 досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів;

 наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації;

 наявність ліцензії на провадження господарської діяльності із збирання і заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини (у разі проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення вторинної сировини, що утворилася в результаті роздільного збирання твердих побутових відходів);

         5) обсяг послуг з вивезення побутових відходів та вимоги щодо якості надання послуг згідно з критерієм, що визначається відповідно до Правил надання послуг з вивезення твердих побутових відходів;

         6) перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам;

         7) характеристика території, де повинні надаватися послуги з вивезення побутових відходів: розміри та межі певної території населеного пункту та перелік розміщених у зазначених межах об’єктів утворення твердих побутових відходів, середня відстань до об’єктів поводження з відходами та їх місцезнаходження;

         8) характеристика об’єктів утворення побутових відходів за джерелами їх утворення:

         багатоквартирні житлові будинки:

 загальна кількість будинків, кількість мешканців таких будинків;

 місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізації,центрального опалення, водо- та газопостачання);

 відомості про балансоутримувачів будинків;

 наявність, кількість, місцезнаходження,об’єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних твердих побутових відходів;

         одноквартирні житлові будинки:

 загальна кількість будинків, кількість мешканців таких будинків;

 місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізації,центрального опалення, водо- та газопостачання);

 кількість будинків, у яких відсутнє централізоване водопостачання та каналізація, а рідкі відходи зберігаються у вигрібних ямах;

 наявність, кількість, місцезнаходження,об’єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних побутових відходів;

характеристика під’їзних шляхів;

         підприємства, установи та організації:

 загальна кількість та перелік підприємств, установ та організацій, їх характеристика (бюджетні або інші споживачі, наявність каналізації, центрального опалення, водо- та газопостачання), місцезнаходження, площа зелених насаджень, кількість, об’єм, місцезнаходження та належність контейнерів;

         9) характеристика, включаючи потужність, та місцезнаходження об’єктів поводження з побутовими відходами (об’єкти перероблення,сортування, утилізації, видалення відходів, об’єкти поводження з небезпечними відходами у складі побутових відходів тощо).

         10) вимоги до конкурсних пропозицій;

         11) критерії оцінки конкурсних пропозицій;

         12) проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення змін до неї;

         13) способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій;

         14) місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.

         8. Конкурсна документація затверджується організатором конкурсу.

         9. Організатор конкурсу утворює комісію, до складу якої входять на паритетних засадах представники організатора конкурсу, підприємств житлово-комунального господарства, а також орендарів, розміщених у межах певної території населеного пункту житлових приміщень, земельних ділянок, які не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання конкурсних пропозицій дали свою згоду бути членами конкурсної комісії.

Головою конкурсної комісії є перший заступник міського голови.

До складу конкурсної комісії не можуть входити представники учасника конкурсу та особи, що є його близькими родичами.

         10. Склад конкурсної комісії та положення про комісію затверджується організатором конкурсу.

         11. Передбачені конкурсною документацією умови проведення конкурсу обов’язкові для конкурсної комісії та його учасників.

         12. Організатор конкурсу публікує в офіційних друкованих засобах масової інформації не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку конкурсу оголошення про проведення конкурсу.

         13. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій не може бути менший, ніж 30 календарних днів з дати опублікування оголошення про проведення конкурсу.

         14. Конкурсна документація подається особисто або надсилається поштою організатором конкурсу його учаснику протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заявки про участь у конкурсі.

         15. Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз’ясненням щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу, який зобов’язаний надіслати йому протягом трьох робочих днів письмове роз’яснення.

         16. Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що повідомляє протягом трьох робочих днів у письмовому вигляді усіх учасників конкурсу, яким надіслана конкурсна документація.

         17. У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або надання роз’яснень щодо її змісту організатор конкурсу продовжує строк подання конкурсних пропозицій не менше ніж на сім календарних днів. Про що повідомляється учасникам конкурсу.

 

ІІІ. Подання документів

 

         18. Для участі у конкурсі його учасники подають оригінали та (або) засвідчені в установленому законодавством порядку копії таких документів:

 балансового звіту суб’єкта господарювання за останній звітній період;

 довідки відповідних органів державної податкової служби і Пенсійного фонду України про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов’язаннями та платежами до Пенсійного фонду України;

 документа, що містить інформацію про технічний потенціал суб’єкта господарювання (кількість спеціально обладнаних транспортних засобів, які перебувають на балансі суб’єкта господарювання, наявність власної ремонтної бази та контейнерного парку тощо);

 документа, що містить відомості про обсяги надання послуг із збирання та перевезення твердих, великогабаритних, ремонтних, твердих побутових відходів за останній рік;

 технічних паспортів на спеціально обладнані транспортні засоби та довідки про проходження ними технічного огляду;

 довідки-характеристики спеціально обладнаних транспортних засобів: тип,вантажопідйомність, наявність пристроїв автоматизованого геоінформаційного контролю та супроводу перевезення твердих побутових відходів, реєстраційний номер, найменування організації, якій належать спеціально обладнані транспортні засоби, номер телефону керівника такої організації;

 довідки про забезпечення створення умов для щоденного миття спеціально обладнаних транспортних засобів, їх паркування та технічного обслуговування;

довідки про проходження водіями медичного огляду;

 документа, що містить відомості про досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів;

 документа, що містить інформацію про кількість відходів, залучених учасником до повторного використання; кількість відходів, що використовуються як вторинна сировина; кількість відходів, що відправляються на захоронення, тощо;

 інших документів, що подаються за бажанням учасника конкурсу і містять відомості про його здатність надавати послуги з вивезення твердих побутових відходів (впровадження роздільного збирання, інформація про наявність диспетчерської служби тощо) належного рівня якості.

         19. Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.

         20. Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

         21. Організатор конкурсу має право прийняти до закінчення строку подання конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження. Про своє рішення, а також зміну місця, дня та часу розкриття конвертів організатор конкурсу повинен повідомити всіх учасників конкурсу, які подали документи на участь у конкурсі.

         22. Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій.

         23. Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією в журналі обліку. Конкурсна комісія підтверджує надходження його конкурсної пропозиції із зазначенням дати та часу отримання конкурсної пропозиції та порядкового номеру реєстрації.

 

ІV. Проведення конкурсу

 

         24. Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями проводиться в день закінчення строку їх подання у місці та час, передбачених конкурсною документацією, в присутності всіх учасників конкурсу або уповноважених ними осіб, які з’явилися на конкурс.

Розкриття конверта з конкурсною пропозицією може проводитися за відсутності учасника конкурсу або уповноваженої ним особи у разі його згоди.

         25. Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною документацією, а також оголошує інформацію про найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій.

         26. Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників конкурсу за роз’ясненням щодо їх змісту, провести консультації з окремими учасниками.

         27. За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія відхиляє пропозиції з таких причин:

 учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим конкурсною документацією;

 конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації;

 встановлення факту подання недостовірної інформації, що впливає на прийняття рішення;

 учасник конкурсу перебуває у стані ліквідації, його визнано банкрутом або порушено провадження у справі про його банкрутство.

         28. Конкурс може бути визнаний таким, що не відбувся, у разі:

 неподання конкурсних пропозицій;

відхилення всіх конкурсних пропозицій з причин, передбачених пунктом 27 цього Положення.

         29. У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, його організатор письмово повідомляє протягом трьох робочих днів з дня його прийняття всіх учасників конкурсу та організовує протягом десяти календарних днів підготовку нового конкурсу.

 

V. Визначення переможця конкурсу та укладення договору

 

         30. Конкурсні пропозиції, що не були відхилені з причин, передбачених пунктом 27 цього Положення, оцінюються конкурсною комісією за критеріями, встановленими у конкурсній документації.

         31. Переможцем конкурсу визначається його учасник, який відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної якості і конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки. Перевага надається тому учасникові конкурсу, який подав конкурсній комісії проект або затверджену інвестиційну програму (програму капітальних витрат) розвитку підприємства, що повинна включати заходи щодо впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів, а також інформацію про кількість відходів, залучених ним до повторного використання; кількість відходів, що використовуються як вторинна сировина; кількість відходів, що відправляються на захоронення, тощо.

         32. Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною комісією на закритому засіданні у присутності не менш як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом.

         33. Протокол засідання конкурсної комісії та текст договору про надання житлово- комунальних послуг затверджуються виконкомом міської ради.

         34. Витяг з протоколу засідання конкурсної комісії про результати конкурсу підписуються головою та секретарем конкурсної комісії і надсилаються усім учасникам конкурсу після затвердження протоколу виконкомом міської ради.

         35. Договір про надання житлово-комунальних послуг з переможцем конкурсу укладається після затвердження протоколу засідання конкурсної комісії та тексту договору виконкомом міської ради протягом десяти календарних днів на строк не менш як п’ять років.

         36. У разі коли в конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозицію не було відхилено, строк, на який він визначається виконавцем послуг з вивезення твердих побутових відходів на певній території населеного пункту, повинен становити 12 місяців, після чого організовується і проводиться новий конкурс.

         37. Протягом десяти днів після припинення договору на надання послуг з вивезення твердих побутових відходів на певній території населеного пункту проводиться новий конкурс на надання послуг з вивезення твердих побутових відходів на території, визначеній таким договором.

 

VІ. Фінансування проведення конкурсу

 

         38. Фінансування роботи з підготовки та проведення конкурсу здійснюється організатором конкурсу за рахунок власних коштів.

 

VII. Розгляд спорів

 

         39. Спори, що виникають у результаті проведення конкурсу, розглядаються в установленому законодавством порядку.

 

Начальник відділу комунального

господарства                                                                              Г.О. Оголіхіна

 

Заступник міського

голови з питань діяльності 

виконавчих органів                                                                  Н.Л. Рогаченко

 

333.png — 2.09 Kб

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА  РАДА

39 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 25.07.2013  № 6/39-522

м. Соледар

 

Про затвердження  Правил

благоустрою м. Соледара      

 

  З метою удосконалення форм і методів роботи по покращенню стану благоустрою, санітарного утримання території, забезпечення чистоти, порядку та додержання тиші у місті Соледарі, керуючись законами України : від 25 червня 1991 року № 1264 – ХІІ “ Про охорону навколищнього природного середовища ” із внесе-ними до нього змінами, від 16 листопада 1992 року № 2780 – ХІІ “Про основи містобудування” із внесеними до нього змінами, від 24 лютого 1994 року № 4004 – ХІІ “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” із внесеними до нього змінами, від 20 травня 1999 року № 687 – ХІV«Про архітектурну діяльність» із внесеними до нього змінами, від 20 квітня 2000 року № 1699 – ІІІ «Про планування і забудову територій» із внесеними до нього змінами, від 08 червня 2000 року № 1805 – ІІІ «Про охорону культурної спадщини» із внесеними до нього змінами, «Про рекламу» в редакції від 11 липня 2003 року № 1121 – ІVіз внесеними до нього змінами, від 11 вересня 2003 року № 1160 – ІV“Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, від 06 вересня 2005 року № 2806 – ІV“Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, від 06 вересня 2005 року № 2807 – ІV“Про благоустрій населених пунктів”, Земельним кодексом України від 25 жовтня 2001 року № 2768 – ІІІ із внесеними до нього змінами, Цивільним кодексом України від 16 січня 2003 року № 435 – ІVіз внесеними до нього змінами, Кодексом України від 07 лютого 1997 року  № 55/97-ВР “Про адміністративні правопорушення ” із внесеними до нього змінами, Постановами Кабінету  Міністрів України :  від 01 серпня 2006 року № 1045 “Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах”, від 15 червня 2006 року № 826 “Про затвердження Порядку визначення відновної вартості об”єктів благоустрою”, від 15 червня 2006 року № 833 “Про затвердження Порядку провадження торгівельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення”, Наказом Мінбуду України : від 10 квітня 2006 року № 105 “Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України ”, Постановою кабінета міністрів України від 26 серпня 2009 року № 982 “Про затвердження порядку розміщення малих архітектурних форм для  провадження підприємницької діяльності, Регламентом Соледарської міської ради, затвердженим рішенням міської ради від 30.12.2010   № 6/2-15, ст.ст. 26,59 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Правила благоустрою у м. Соледарі ( додаються ).

 

2.     Встановити, що дане рішення набуває чинності з дати оприлюднення

його у засобах масової інформації та шляхом розміщення на офіційному Веб – сайті Артемівськоїміської ради.

 

3.     Вважати таким, що з дати набрання чинності цим рішенням, втрачає

чинність рішення Соледарської міської ради від 26.11.2009№ 5/55-746“ Про затвердження Правил благоустрою у м. Соледарі”.

 

4.Організаційне виконання рішення покласти на відділ комунального господарства Оголіхіну Г.О.

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Соледарської міської ради з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології транспорту та зв’язку  (Степаненко), першого заступника міського голови Рагозу О.О.

 

 

Секретар міської  ради                                                                    С.М.Редченко

 

 

                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                     Рішення Соледарської

                                                                                           міської ради

                                                                                     від25.07.2013 №6/39-522

 

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЮ  М. СОЛЕДАРА

1.     ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 

1.1. Правила благоустрою ( далі - Правила) території міста Соледара містять загальнообов`язкові норми, що регулюють належне утримання та раціональне використання території міста, організацію упорядкування, охорону об`єктів благоустрою міста, за порушення яких настає відповідальність, передбачена законодавством України.

     

1.2.   Правила розроблені на підставі вимог чинного законодавства України, регулюють права та обов`язки учасників правовідносин у сфері благоустрою території міста, визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти та порядку в місті.

 

1.3. Контроль і нагляд за виконанням вимог цих Правил здійснюють :

-         Виконавчі органи Соледарської міської ради;

-         СКВРЖП “Ремонтник”,  СКП “Комунальник ”

-         Артемівська районна філія державної установи «Донецький обласний лабораторний центр держепідемслужби України»;

-         Соледарський міський відділ міліції Артемівського МВ МУМВС України в Донецькій області;

-         Державна екологічна інспекція у Донецькій області.

 

1.4. Правила включають загальнообов”язкові на території міста норми, за порушення яких наступає відповідальність відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 

1.5. Терміни, які вживаються у цих Правилах мають такі значення :

благоустрій міста – стан чистоти, упорядкованості, налагодженості і зручності побуту в місті;

господарюючий суб”єкт – підприємства, організації, установи, їхні структурні підрозділи, незалежно від форм власності і відомчої підпорядкованості, а також приватні підприємці, що здійснюють підприємницьку і іншу господарську діяльність на території міста;

приватна територія – частина міської території, що має площі, границі, місце розташування, правовий статус і інші характеристики, враховані в державному земельному кадастрі, що перебуває у власності, надана в користування або в оренду юридичним і фізичним особам – суб”єктам підприємницької діяльності;

прилегла територія – територія, що перебуває за межами приватної території і яка включає в себе розташовані в безпосередній близькості до неї:

1) тротуари, об”єкти зовнішнього освітлення та зелені зони на всій дільниці домоволодіння, будинку, спорудження;

2) частини вулиць на всій дільниці приватної території будинку, спорудження, домоволодіння завширшки до проїздної частини вулиці.

3) ділянки домоволодінь, що виходять на проїзди, що примикають до скверів і бульварів ( при цьому вбирання проїздних частин провадиться на всю ширину, а тротуарів – уздовж домоволодінь );

Для житлово – експлуатаційних організацій   також проїздні частини доріг прибудинкової території з покриттям на всій дільниці   території будинку. 

 мала архітектурна форма для здійснення підприємницької діяльності  ( далі – мала архітектурна форма ) – невелика споруда, що виконується із полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без улаштування фундаментів.

            будівельне сміття - всі відходи, що утворюються в процесі демонтажу, ремонту або будівництва будівель або споруд бита цегла, шматки металу і бетону, уламки штукатурки, дерева, шматки шпалер і старого лінолеуму, залишки лакофарбових матеріалів, старі вікна і двері, шматки гіпсокартону та керамічної плитки і т.д.

 

 Види малих архітектурних форм :

            тимчасова споруда торговельного, побутового,
соціально-культурного  чи  іншого   призначення   для   здійснення
підприємницької діяльності
(далі - ТС) - одноповерхова споруда, що
виготовляється з полегшених  конструкцій  з  урахуванням  основних
вимог  до  споруд,  визначених  технічним  регламентом будівельних
виробів,  будівель  і  споруд,  і  встановлюється  тимчасово,  без
улаштування фундаменту.

пересувна мала архітектурна форма– споруда, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей – торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, торговельний автомат, інші пристрої для сезонної роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності;

 стаціонарна мала архітектурна форма – одноповерхова споруда, яка має закрите приміщення для тимчасового перебування людей, площею до 30 м2, висотою не більш 4м (кіоск, одноповерховий павільйон тощо);

 мала архітектурна форма та елементи зовнішнього благоустрою – урни,   лавки, забори, газонні огородження,     намети, малі спортивні спорудження, елементи дворового благоустрою, щити для   оголошення,   об”єкти зовнішнього освітлення ( опори, світильники ) і інші елементи;

відповідальні посадові особи – керівники і інші посадові особи підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності і відомчого підпорядкування;

відходи виробництва і споживання ( ВВС ) – залишки сировини, матеріалів, напівфабрикатів, інших виробів або продуктів, які утворилися в процесі виробництва або споживання, а також товари ( продукція ), що втратили свої споживчі властивості;

тверді побутові відходи ( ТПВ ) – дрібні побутові відходи споживання;

великогабаритне сміття ( ВГС ) – відходи ( побутова техніка, меблі ), завантаження яких, по своїх розмірах і характеру, вимагає додаткових механізмів, машин і т.д.;

 контейнер – стандартна ємкість для збору побутових відходів споживання обсягом 0,5 – 1,0  м3;

бункери – накопичувачі  –   сміттєзбиральний комплекс і комплекс збирання побутових відходів з обсягом  10 м3 і 17 м3;

санітарне очищення території – комплекс заходів щодо очищення території, збору випадкового сміття в контейнер і утилізація побутових відходів, великогабаритного сміття, зачищення контейнерних майданчиків;

договір на вивіз ТПВ, ВГС, поховання ВВС і на утримання зовнішнього освітлення – письмова угода, яка має юридичну чинність, укладена між замовником і підрядною організацією, що займається вивозом ТПВ, ВГС, ВВС;

навал сміття – скупчення ТПВ і ВГС на контейнерному майданчику або на будь – якій іншій території, що виникло в результаті самовільного скидання, по обсягу не перевищуюче 1 – 2 м3;

звалище сміття - самовільне скидання або складування ТПВ, ВГС, відходів виробництва й будівництва, іншого сміття, що утворилося в процесі діяльності на площі понад 50 м2 і обсягом понад 30 м2;

підрядна організація – підприємство, що виконує на конкурсній основі спеціальні види робіт та має дозвіл на право  здійснення певних видів робіт;

утримування доріг – комплекс робіт, у результаті яких підтримується транспортно – експлуатаційний стан дороги, дорожніх споруд, смуг відводу, елементів благоустрою дороги, організація і безпека руху, що відповідають вимогам законів України;

підтоплення – підйом грунтових вод, викликаний підвищенням рівня води в ріках, водоймищах та затоплення дороги, переходів і т.д. від атмосферних опадів,  сніготанення, неякісного укладення асфальту, скидання або витоку води з інженерних  систем і комунікацій, несправності дренажної системи або порушення правил поверхневого водовідведення, що перешкоджає руху пішоходів, автотранспорту, міського пасажирського транспорту;

зелені насадження – сукупність парків, садів, скверів, лісопарків, захисних смуг відособлених територій і ділянок, в організації яких домінуючу роль грають елементи озеленення;

елементи озеленення – посадки дерев, чагарників, рослин що в”ються, квітники і газони, які створюються для постійного виростання на ділянках, призначених для озеленення;

ливневки – зливова каналізація, колодязі, інженерні спорудження, призначені для збору зливових вод;

утримування зовнішнього освітлення – комплексні роботи, спрямовані на утримання зовнішнього освітлення в робочому стані, забезпечення комфортних умов руху пішоходів і автотранспорту у нічний час;

безпечний стан – стан який не несе ризику,  будь якої шкоди для життя, здоров”я та майна громадян, а також для навколишнього природного середовища;

власник відходів – виробник відходів, інша фізична або юридична особа, у володінні якого перебувають відходи;

власник побутових відходів – власник об”єкта нерухомості, де здійснюється проживання, житлово – будівельний кооператив, ОСББ, об”єкт підприємницької діяльності, який займається обслуговуванням житлового фонду, власники дач ( садові товариства ), використовуваних як комерційні приміщення квартир.

 

 

2. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЧИСТОТИ І ПОРЯДКУ У МІСТІ

 

                                      2.1. Загальні положення

 

2.1.1. Юридичні і фізичні особи повинні підтримувати чистоту і   порядок на території міста, у тому числі на територіях приватних домоволодінь, утримувати в чистоті, порядку і безпечному стані багатоквартирні житлові будинки і інші об’єкти соціального призначення.

 

2.1.2. На території міста не допускається складування побутового і будівельного сміття, відходів виробництва, тари, спилених дерев, листя, снігу, льоду та інше  у невстановлених місцях.

 

2.1.3. Проведення всіх видів земляних, будівельних, монтажних робіт, установка малих архітектурних форм для підприємницької діяльності, гаражів, опір, проведення будь – яких змін у квартирах житлового фонду ( переплану-вання, змін газового обладнання, електрообладнання ), яких – небудь змін у балконах, лоджиях повинне провадитися у встановленому порядку і при наявності відповідного дозволу.

 

2.1.4. Власники гаражів, розташованих на прибудинковій території міста, зобов’язані утримувати дані об”єкти  в чистоті і порядку, здійснювати їхне фарбування і прибирання та покіс трави на прилеглій території.

 

2.1.5. Інформаційні таблички, пам”ятні дошки, розташовані на фасадах, споруд, житлових будинків, повинні утримуватися в справному стані суб»єктами господарювання.

 

2.1.6. Зміна плакатів на рекламних конструкціях, заміна обладнання зовнішнього освітлення та електропостачання повинна провадитися без заїзду автотранспорту на газони.

 

2.1.7. Установка дорожніх знаків повинна узгоджуватись з ВДАІ Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району) ГУМВС України в Донецькій області.

 

2.1.8. Утримування і догляд за дорожніми знаками, проведення розмітки на магістральних дорогах здійснюються ВДАІ Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району) ГУМВС України в Донецькій областіта  СКП «Комунальник».

 

2.1.9. Суб”єкти господарювання зобов”язані укладати договори із спеціалізованими підприємствами на санітарне очищення власних і прилеглих територій та збирання і вивіз ТПВ із спеціалізованими підприємствами.

 

2.1.10. Власники приватних домобудівель зобов’язані укладати договори на  вивіз ТПВ із спеціалізованими підприємствами.

Створення несанкціонованих смітників забороняється.

 

2.1.11. Громадяни не повинні допускати псування міського транспорту, зупинок, лавок, урн, скульптур, огороджень та устаткування пляжів, парків, скверів і ін.

 

2.1.12. Торгівля з рук, з машин або іншим способом може здійснюватися тільки в спеціально встановлених для цього місцях.

Торгівля  в місцях масового відпочинку або в відведених місцях при проведенні загальноміських заходів здійснюється за узгодженням з виконавчими органами Соледарської міської ради.

 

2.1.13. Роботи із прокладки телефоних, телевізійних і інших кабелів по фасадах і тильних частинах будинків, встановлення обладнання кабельного телебачення, мережі Інтернету, на дахах будинків житлового фонду відбувається після узгодження із власниками житлового фонду.

 

2.1.14. З метою забезпечення чистоти, порядку та безпеки в місті забороняється :

- самовільно встановлювати гаражі, кіоски, павільони, тимчасові споруди, малі архітектурні форми, елементи зовнішньої реклами;

- загаражувати пожежні проїзди на територіях, що прилягають до житлових будинків;

- спалювати промислові відходи, сміття, листя, обріз дерев на вулицях, площах, скверах, бульварах, квітниках і у дворах підприємств, установ, організацій і приватних домоволодінь і т.д., а також спалювати сміття в контейнерах;

- використовувати під городи вільні земельні ділянки;

- провадити посадку овочів всіх видів на газонах вулиць, самовільно висаджувати дерева, кущі, улаштовувати газони,   на міській території ( за винятком територій приватних домоволодінь ), якщо це не передбачено проектом благоустрою й не суперечить нормам і Правилам;

- згрібати листя до окоренкової частини дерев, чагарників;

- провадити висадку дерев, чагарників на трасах теплових, газопровідних, водопровідних, каналізаційних і всіх електролінійно – кабельних споруджень;

- мити проїзну частину дороги шляхом вимивання сміття на тротуари, газони, зупинні площадки;

-   виливати помиї, побутові та виробничі відходи на території дворів   і вулиць, користуватися поглинаючими отруйними речовинами, закапувати нечистоти у землю;

- скидати воду з теплотрас, водоводів, каналізації на проїзну частину доріг і тротуарів при проведенні ремонтних робіт;

- скидати у водойоми побутові і виробничі відходи, що забруднюють воду;

- вивозити з будівництва будівельне сміття і грунт у які б то не було місця, крім спеціально відведених для цієї мети;

- утеплювати водопровідні стовпчики і крани матеріалами, підверженними  гниттю;

- звалювати пісок, глину і інші будівельні матеріали на тротуарах і територіях прилеглих до будинків, що належить громадянам на праві особистої власності;

- виставляти та складувати тару, запаси товарів біля магазинів, кіосків, павільонів, об”єктів  торгівлі і обслуговування населення та в інших не- встановлених місцях;

- залишати неприбраною територію на вулицях, у парках, скверах і інших місцях після закінчення сезонної торгівлі, торгівлі з пересувних візків, лотків, контейнерів  та  іншого торговельного встаткування;

- розклеювати афіші, оголошення і іншу інформацію, здійснювати написи, малюнки на павільонах, стінках будинків, споруджень, опорах зовнішнього освітлення, деревах, тротуарах, дорогах і інших об”єктах, не призначених для цих цілей;

- скидати сміття на проїзну частину вулиць, у колодязі зливової каналізації, теплові камери і вентиляційні колодязі;

- рух забруднених і несправних машин, а також перевезення сміття, сипучих і рідких матеріалів без вживання заходів безпеки, що запобігають забрудненню вулиць;

- викидати сміття у парках, скверах, на вулицях міста, з балконів, лоджій,   вікон будинків, а також захаращувати балкони різними предметами побуту;

- заправляти, ремонтувати, мити автотранспортні засоби, машини і механізми на прибудинкових територіях, газонах, берегах водойомах і в інших не відведених для цього місцях;

- рух автомототранспорту по тротуарах, пішохідних доріжках, газонах, зелених зонах міста.

- будівництво місцевої каналізації без згоди відповідних органів;

- скидати ливневі води з каналізації житлових будиинків у зливну каналізацію;

- підключати виробничі і побутові мережі до міського водопроводу і каналізації без відповідного дозволу балансоутримувача;

- переміщати існуючі комунікаційні спорудження без проектів і погоджень із власниками зазначених мереж;

- улаштовувати приміщення для утримування свійських тварин і птахів на відстані ближче 25 метрів від багатоквартирних житлових будинків, дитячих садків, шкіл і інших об”єктів права власності;

- випускати тварин, кур на вулицю і територію   парків, скверів, бульварів;

- розміщувати свійських тварин у підвалах, на балконах, лоджіях і у дворах будинків, що мають два і більше поверхи;

- встановлювати балони із скрапленим газом в культурно – видовищних, спортивних, торгових та інших приміщеннях з масовим перебуванням людей;

- складати у контейнери для збору твердих побутових відходів (ТПВ ) : листя, будсміття, великогабаритне сміття ( ВГС ), а також палити сміття в контейнерах, заливати контейнера рідиною;

- мешканцям приватного сектору   складати тверді побутові відходи в контейнери, встановлені в комунальному житловому фонді міста ( у дворах багатоквартирних будинків).

 

2.1.15.Правила утримання собак та котів у  місті:

 

Підприємства, установи, організації і громадяни - власники собак,  котів і  зобов'язані  суворо  дотримуватися санітарно-гігієнічних   норм   і  правил  їх  утримання  при  умові обов'язкового забезпечення безпеки людей.

 

Власникам собак та котів дозволяється тримати:

     -  собак  і  котів  (не більше одного) - у квартирах, в яких проживає одна сім'я, а також в будинках, що належать громадянам на правах особистої власності;

     - у  квартирах, де проживає кілька сімей, допускається тримання собаки або кота лише при згоді всіх жильців квартири;

    - собак   у   населених  пунктах  -  у  вільному  вигулі  на ізольованій,  добре   обгородженій   території   (в   ізольованому приміщенні), на прив'язі або без неї;

    -  собак  на  підприємствах,  в установах і організаціях для охорони - на блоках, в обладнаних приміщеннях або на прив'язі; для дослідної мети - у вольєрах або в розплідниках.

 

     Без повідків і намордників дозволяється тримати: собак при отарах і гуртах тварин, при оперативному використанні спеціальними організаціями,  собак спеціального призначення,  а також собак підчас муштри, на полюванні, на учбово-дресирувальних майданчиках.

     Підприємствам  і  організаціям  утримання  собак  і   котів допускається за погодженням з відповідною ветеринарною установою.

 

         Власники собак та котів зобов'язані:

  -  щороку доставляти собак,  а у випадках,  коли  ветеринарна служба  визнає  за  необхідне,  -  також  і  котів,  у ветеринарну установу    для    огляду,    імунізації     проти     сказу   і лікувально-профілактичних обробок;

  -  тримати  сторожових  собак  на  прив'язі  і спускати їх з прив'язі  лише  в закритих дворах, що виключають можливість втечі;

   -  не  допускати,  щоб  собаки і коти забруднювали квартири, сходові площадки та інші місця загального користування в будинках, дворах і на вулицях; прибирати в усіх випадках екскременти тварин;

     -   регулювати приплід собак і котів;

     -   про  захворювання  собаки чи кота  негайно повідомляти ветеринарну установу.

 

Власникам собак і котів дозволяється:

    -  виводити  собак з жилих та ізольованих приміщень,  а також ізольованих  територій  в  загальні  двори  або   на   вулицю   (з обов'язковим  забезпеченням  безпеки  людей)  тільки  на короткому повідку і в наморднику,  крім  собак  дрібних  порід;

   -  перевозити  собак  і  котів  усіма   видами   громадського транспорту з додержанням правил, діючих на даному виді транспорту, при обов'язковому забезпеченні безпеки людей;

    -  вигулювати  собак  на  пустирях,  задніх  дворах і в інших місцях,  спеціально відведених для цієї мети  житлово-комунальними організаціями  або  виконавчими  комітетами  місцевих рад.

 

Забороняється:

    - тримати собак, котів незареєстрованими;

    - продавати собак,  котів у  невстановлених місцях;

    - тримати собак і котів  у  місцях  загального  користування (коридорах, підвалах, на сходових площадках, горищах тощо);

    - приводити собак і котів у приміщення  магазинів,  їдалень, на дитячі майданчики, бульвари, пляжі, парки, сквери, сади та інші місця загального користування;

     - купувати,  продавати,  а  також  перевозити  всіма  видами транспорту  собак  в  інші  населені  пункти   без   ветеринарного свідоцтва з відміткою про проведену імунізацію проти сказу;

     - жорстоко поводитись з собаками, котами, залишати бездоглядними або безцільно знищувати їх;

    - викидати трупи собак,  котів або закопувати їх у землю.

 

 

2.2. Розміщення, утримання і ремонт елементів зовнішнього благоустрою та малих архітектурних форм

 для   підприємницької діяльності 

 

         2.2.1. Розміщення і установка елементів зовнішнього благоустрою, малих архітектурних форм для підприємницької діяльності,  незалежно від їхнього розміру і належності, установка декоративного підсвітлення будинків і пам’ятників, опорних стовпів допускається з дозволу виконавчих органів Соледарської міської ради.

 

         2.2.2. Розміщення кіосків, павільонів, літніх кафе, павільонів на зупинках транспорту та інших малих архітектурних форм, що вимагають офор-млення власності провадиться за рішенням  Соледарської міської ради відповідно до погодженого у встановленому порядку проекту.

 

         2.2.3. Розміщення елементів зовнішньої реклами ( об”ємних, фасадних і ін.) провадиться відповідно до “Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами і елементів зовнішнього художнього оформлення на території міста ” затвердженого у 2004 р.

 

         2.2.4. Господарюючі суб”єкти зобов”язані тримати в зразковому порядку та безпечному стані тимчасові споруди і малі архітектурні форми, постійно провадити їхній поточний ремонт і фарбування, відповідно до затвердженого проекту або паспорту зовнішньої обробки (фарбування).

 

         2.2.5. Фарбування малих архітектурних форм для підприємницької діяльності та елементів зовнішнього благоустрою повинне провадитися не менш одного разу на рік або, у випадку втрати об’єктом належного зовнішнього вигляду, у міру необхідності.

 

         2.2.6. Фарбування залізобетонних і металевих огорож, опор, металевих воріт повинне провадитися не рідше одного разу на рік.

 

         2.2.7. Власники малих архітектурних форм для підприємницької діяльності зобов”язані :

         -  проводити збирання власної й прилеглої територій у міру забруднення, але не рідше одного разу в день;

- установити урни і проводити їхнє очищення в міру забруднення, але не рідше одного разу на  день;

         - укласти договір зі спеціалізованим підприємством на вивіз ТПВ;

         - придбати або взяти в оренду та встановити в необхідній кількості сміттєві контейнери, у разі відсутності стаціонарних туалетів  –встановити  біотуалети і проводити їх обслуговування.

- проводити чищення скла і вітрин не рідше одного разу у два тижні в літній період, не рідше одного разу на місяць у зимовий період, у випадку більше інтенсивного забруднення – у міру необхідності;

          

2.3. Утримання фасадів і покрівель

 

         2.3.1. Керівники підприємств, установ, організацій, приватні підприємці, у володінні або на балансі яких перебувають будинки і спорудження, зобов’язані:

- забезпечити своєчасне провадження робіт по реставрації, ремонту і фарбуванню фасадів зазначених об’єктів, а також ремонту їхніх окремих елементів ( покрівель, балконів, лоджій, водозливних труб і т.і.);

- підтримувати в чистоті і у безпечному стані, розташовані на фасадах інформаційні таблички, пам”ятні дошки;

- вживати заходи щодо встановлення тимчасових огорож небезпечних зон при загрозі здоров’ю та життю людей у разі можливості обрушення елементів будинків, споруджень.

 

2.3.2. Житлові, адміністративні, виробничі і громадські будинки повинні бути обладнані будинковими знаками, а житлові будинки крім того – покажчиками номерів під’їздів і квартир, які повинні втримуватися в чистоті і належному стані.

 

         2.3.3. У зимовий період власниками і балансоутримувачами будинків, повинне бути організоване своєчасне очищення покрівель від снігу і бурульок.

 

         2.3.4. Очищення покрівель будинків на сторонах, що виходять на пішохідні зони, від бурульок повинне провадитися негайно в міру їхнього утворення з попередньою установкою огородження на небезпечних ділянках, що забезпечить безпеку руху пішоходів. Очищення дахів будинків провадиться в денний час доби.

         2.3.5. Забороняється самовільне переустаткування фасадів будинків і їхніх конструктивних елементів.

                           

                            2.4. Організація прибирання території міста

 

         2.4.1. Прибиральні роботи в місті проводяться відповідно до вимог дійсних Правил.

Організація прибирання території покладається на підприємства, установи, організації,  їхні структурні підрозділи, незалежно від форм власності і відомчої підпорядкованості, а також приватних підприємців, що здійснюють підприємницьку і іншу господарську діяльність на території міста згідно з закріпленими за ними територіями.

 

         2.4.2. Визначення меж прибирання територій між організаціями, підприємствами, установами, орендарями здійснюється виконкомом міської ради на підставі прийнятого рішення (з урахуванням договорів землекористування і прилеглих територій ).

 

         2.4.3. Прибирання територій центральних вулиць, доріг проводиться у робочі дні (крім вихідних).

Прибудинкова територія згідно з графіком.

Прибирання місць масового перебування людей – підходи до залізничного вокзалу, території ринку, магазинів, кіосків та інше здійснюється протягом усього робочого часу.

 

2.4.4. Прибирання і утримування проїздної частини по всій ширині доріг, площ, вулиць, мостів, шляхопроводів, здійснюють підприємства, на балансі яких перебувають дорожні покриття або зазначені об’єкти.

 

2.4.5. Механізоване прибирання проїздної частини вулиць, площ у літню пору проводиться планово за узгодженням з виконкомом міської ради і у межах виділених лімітів підприємствами, з якими укладені відповідні договори.

 

2.4.6. Ручне прибирання доріг протягом усього року здійснюється спеціалізованими підприємствами відповідно до договорів, згідно обсягам і графікам, погодженим з виконавчими органами Соледарської міської ради, а ткож підприємствами і організаціями.

 

2.4.7. Прибирання вулиць,   водоохоронних зон, мостів, тротуарів, парків, скверів, територій ринків із прилеглими до них вільними земельними ділянками, неогороджених санітарно – захисних зон  проводиться підприємст-вами, організаціями, установами,   комунальними підприємствами,  орендарями і забудовниками будь – якої форми власності, у веденні яких вони перебувають або за ким вони закріплени, у межах 15 метрів прилеглої території.

 

2.4.8. Всі власники тимчасових споруд для впровадження підприємницької діяльності, магазинів, елементів зовнішньої реклами, торгівельних рядів в т.д. зобов”язані проводити прибирання не тільки біля своїх споруджень, але прибирати прилеглу територію в радіусі до 15 м з облаштуванням   газонів, створенням квітників,  а при розташуванні об”єкта фасадом на вулицю провадити прибирання до проїздної частини вулиці.

 При наявності  природних меж ( водойоми, дороги, стіни і інше ) прибирання проводиться до цих меж.

 

2.4.9. Підприємства, організації, установи,   комунальні підприємства,  орендарі і забудовники будь – якої форми власності, а також власники приватних житлових будинків зобов”язані прибирати прилеглі території.

 

2.4.10. Вважати відповідальними за утримування в чистоті та безпечному стані міських об”єктів і дотримання встановленого санітарного порядку :

- керівника СКВРЖП «Ремонтник» - на ділянках житлових будинків міської ради, відомств, прибудинкових територій, а також прилеглих до них вулиць, тротуарів і газонів з урахуванням закріпленої території;

 

- керівника CКП «Комунальник» -на території парків, скверів, майданчиків,   доріг, тротуарів, міських цвинтарів і інших зелених зон, і прилеглих до них територій з урахуванням закріпленої території;

 

- керівників або відповідальних інших посадових осібпідприємств, установ, організацій, навчальних закладів  -  на ділянках підприємств, установ, організацій і прилеглих до них територіях ;

 

- власників будинків – натериторії домоволодінь, що належать громадянам на праві приватної власності й прилеглих до них ділянок, тротуарів до проїзної частини вулиці або природних меж (за їх наявністю);

 

- організації, у веденні яких вони перебувають -  території залізничних колій, мостів, укосів, насипів, переїздів, переходів через шляхи, що перебувають у межах міста;

 

- підприємства, організації, відомства, у веденні яких вони перебувають, а також підприємства, закріплені рішенням виконкому - на водойомах, а також територіях берегових смуг і водоохоронних зон;

  

- відділ комунального господарства  міської ради - на територіях, не освоєних під забудову, або що звільнилися після знесення аварійних будівель;

 

- керівників підприємств, власників земельних ділянок, організації, у чиєму веденні перебувають ці земельні ділянки - на територіях, відведених під забудову;

 

- керівників підприємств, установ, організацій, фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності- на територіях прилеглих до малих архітектурних форм для підприємницької діяльності відповідно до паспорту прив»язки тимчасової споруди;

 

- власників, балансоутримувачів, організації, що експлуатують   об’єкти - на територіях   паркувань, автостоянок, гаражів і т.і., прилеглих до обєктів та закріплених за ними;

  

- балансоутримувачів   об’єктів - на територіях в’їздів і виїздів АЗС, заправних комплексів і прилеглих територій, під”їздів до них;

 

- рекламодавців - на територіях прилеглих до окремо встановлених об’єктів зовнішньої реклами; 

 

-  підприємства, затверджені рішенням виконкому міської ради -  на зупинках міського транспорту;

 

- електропостачальні організації - на територіях прилеглих до трансформаторних підстанцій, розподільних підстанцій (пунктів), опор;

 

- підприємства, що є постачальниками газу  - на територіях, прилеглих до газорозподільних пунктів  та мереж газопостачання;  

 

- підприємства, що є постачальниками теплової енергії - на територіях, прилеглих до котельних, теплових пунктів, мереж теплопостачання та комунікаційних колодязів.

 

- власників  водоводів та мереж водовідведення  - на територіях санітарно – захисних зон   водоводів та каналізаційних мереж, комунікаційних колодязів.

 

2.4.11. Прибирання і очищення канав, труб, дренажів, призначених для відводу поверхневих і грунтових вод з вулиць і доріг, очищення колекторів дощової і ливневої каналізації, дощеприємників, що перебувають на балансі   або у власності підприємств  провадяться цим підприємством; у дворах житлових будинків – житловими організаціями.

  2.4.12. Відповідальність за стан оглядових і дощеприймальних колодязів, своєчасний ремонт і наявність прийомних грат, люків і водостоків   покладається на підприємство, у віданні яких вони знаходяться.

 Видалення відходів з ливневої каналізації, оглядових  і дощеприємних колодязів проводиться підприємствами, що експлуатують ці спорудження, у міру необхідності з негайним їхнім вивозом у спеціально відведені місця.

 

2.4.13. Будівельні і інші організації при виконанні будівельних, ремонтно – будівельних робіт, зобов”язані прибирати на прилеглих до будівельних май-данчиків територіях   будівельний матеріал і будівельне сміття.

Місця виконання будівельно – монтажних та ремонтно – будівельних робіт повинні бути огороджені згідно встановленим вимогам.

 

2.4.14. Власник відходів не має права укладати договір про поводження з відходами або передавати відходи особі, що не має дозволу на право поводження з відходами.

 

2.4.15. Користувач територій, підприємства по користуванню і обслуговуванню нерухомості і власники відходів – юридичні особи,  зобов’язані інформувати мешканців будівель або працівників своїх підприємств про діючу у місті систему поводження з  відходами й вимоги дійсних Правил :

- видалення відходів, вивезених у непризначене для цих цілей місце ( нав-колишне середовище),  і ліквідацію викликаного ними забруднення навколиш-нього середовища здійснює особа, яка незаконно вивезла відходи в навколишне середовище (надалі Забруднювач), за свій рахунок на підставі припису Артемівської районної філії державної установи «Донецької обласної лабораторії центра держепідемслужби України», відділу комунального господарства міської ради, СКП «Комунальник» та інших відповідних організацій;

 

- у випадку невиконання Забруднювачем цих обов’язків, видалення відходів і викликаного ними забруднення організовує Власник або Користувач території забрудненого об”єкта нерухомості за рахунок Забруднювача.

Якщо Забруднювача встановити неможливо, то Власник або Користувач забрудненого об’єкта нерухомості організує ліквідацію забруднення і його наслідків за свій рахунок;

 

- якщо Забруднювача, Власника або Користувача території забрудненого об”єкта нерухомості встановити не представляється можливим, то ліквідацію забруднення й викликаних ним наслідків організовує спеціалізоване підприємство, що здійснює вивіз відходів з даної території, за рахунок місцевого бюджету.

 

         2.5. Прибирання міських територій у зимовий період

 

2.5.1. Зимове прибирання проїздної частини доріг, вулиць і проїздів здійснюється відповідно до вимог дійсних Правил.

2.5.2. Період зимового прибирання встановлюється з 15 литопада по 31 березня. У випадку різкої зміни погодних умов, строки початку і закінчення зимового прибирання можуть корегуватися виконавчими органами Соледарської міської ради.

 

2.5.3. Підготовка снігоприбиральної техніки до роботи в зимовий період провадиться балансоутримувачем техніки у термін до 1 листопада поточного року.

Організації, відповідальні за прибирання міських територій, у термін до 1 листопада повинні забезпечити завезення, заготівлю і складування необхідної кількості протиожеледних матеріалів.

 

2.5.4. При прибиранні доріг і пішохідних доріжок у парках, скверах і інших зелених зонах допускається  складування снігу, що не містить хімічних реагентів, вздовж чищених доріг, за умови схоронності зелених насаджень і забезпечення відтоку поталих вод.

 

2.5.5. Малі архітектурні форми, а також територія перед  ними і по обидва боки, підходи до них повинні бути очищені від снігу (підприємствами, організаціями, установами,   комунальними підприємствами,  орендарями і забудовниками будь – якої форми власності, у веденні яких вони перебувають або за ким вони закріплені).

 

2.5.6. Технологія і режими проводження робіт на проїздній частині вулиць, тротуарів та прибудинкових територій повинні забезпечувати безперешкодний та безпечний рух транспортних засобів і пішоходів незалежно від погодних умов.

 

2.5.7. Обробка проїзної частини міських доріг, зупинок пасажирського транспорту, території прилеглої до установ, закладів, підприємств, території  перед   магазинами, елементами зовнішньої реклами, торгівельними рядами протиожеледними матеріалами повинна починатися відразу з початком снігопаду та  виникнення ожеледі.

 

2.5.8. У випадку одержання від метеорологічної служби міста завчасного попередження про загрозу виникнення масової ожеледі, обробка проїздної частини підйомів, спусків доріг, естакад, мостових споруджень проводиться підприємством балансоутримувачем доріг.

 

2.5.9. Всі машини для розподілу протиожеледних матеріалів, що перебувають у цілодобовому чергуванні, закріплюються за певними вулицями й проїздами ( маршрутні графіки роботи ); копія маршрутного графіка видається водієві разом зі шляховим аркушем.

 

2.5.10. Забороняється :

 

- переміщати на проїздну частину доріг та вулиць сніг, який зчищається  з пішохідних доріжок, дворових територій, територій підприємств, організацій, будівельних майданчиків, тимчасових об”єктів обслуговування населення;

 

-         перекидати і складувати забруднений і засолений сніг, а також відколи льоду на газони, квітникі і інші зелені насадження.

 

До  операцій зимового прибирання вулиць належать :

-         згрібання і підмітання снігу;

-         обробка проїздної частини доріг протиожеледнимиматеріалами;

-         сколювання льоду і видалення  сніжно – крижаних утворень.

 

2.5.11. Механізоване очищення проїздної частини повинне починатися при висоті пухкого снігу на дорожньому полотні 2,5 – 3 см, що відповідає 5 см свіжовипавшого не ущільненого снігу

 

2.5.12. У першу чергу очищаються і обробляються найнебезпечніші і відповідальні ділянки для руху транспорту – круті спуски і підйоми, мости, естакади, перехрестя вулиць, зупинки громадського транспорту.

 

2.5.13. Згрібання снігу здійснюється в першу чергу від зупинок міського і пасажирського транспорту, під»їздів, пішохідних переходів, мостів, шляхопроводів, місць масового відвідування. Остаточне згрібання проводиться по закінченню першочергового.

 

2.5.14. При залитті доріг і тротуарів у зимовий період і утворенні ожеледі  в результаті теч відповідальність за очищення доріг і тротуарів від льоду несуть підприємства, установи, організації, на балансі яких перебувають комунікаційні мережі.

 

2.5.15. Тротуари, дворові території і проїзди повинні бути очищені від снігу. У разі необхідності проводиться обробка піском або граншлаком фракції до 5 мм.

 

2.5.16. Сніг, очищений з дворових територій і внутріквартальних проїздів, дозволяється складувати на території дворів у місцях, що не перешкоджають вільному проїзду транспорту і руху пішоходів.

Не допускається ушкодження зелених насаджень при складуванні снігу. Складування снігу на внутрідворових територіях повинне передбачати відвід поталих вод.

 

2.6. Санітарне утримання і організація санітарного очищення міста

 

         2.6.1. Господарюючі суб”єкти, що здійснюють свою діяльність на території міста, власники приватних домоволодінь зобов”язані укласти договірна вивіз ТПВ і відходів, що підлягають похованню, зі спеціалізованим підприємством   відповідно до затверджених середньорічних норм їхнього накоплення.

         Вивіз рідких нечистот за   заявою   житлових організацій, домовласників, підприємств соціально – культурного напрямку провадиться спеціалізованим підприємством, що здійснює послуги з водопостачання та водовідведення на території міста, по мірі необхідності.

         Мешканці комунального житлового сектора (квартиронаймачі) зобов”язані укласти договори на вивіз твердих побутових відходів з  спеціалізованим підприємством та вносити у встановленому порядку плату за користування послугами підприємства, що займається збором, зберіганням, перевезенням, знешкодженням і похованням відходів.

 

         Відмова від виконання дійсної вимог розглядається як факт забруднення навколишнього середовища відходами споживання і тягне цивільно – правову і адміністративну відповідальність.

 

         2.6.2. Відповідальність за збір ТПВ у контейнери, прибирання контейнерних майданчиків та їхнє утримування покладається на спеціалізовані підприємства.

По інших територіях, що перебувають в оренді, володінні, користуванні – на підприємства, організації, відомства та  інші суб’єкти господарювання.

 

2.6.3. Підприємства, що здійснюють збір та вивіз ТПВ  зобов’язані :

 

-         не допускати переповнення контейнерів - накопичувачів ТПВ;

 

-          утримувати в порядку під”їзні колії до контейнерних майданчиків ( у зимовий час очищати від снігу й робити посипання матеріалом з метою запобігання пробуксовки автомобілів ).

 

2.6.4. З метою попередження забруднення, комунальні установи та організації, підприємства, організації всіх форм власності, що торгують встановлюють на вулицях, площах, громадських місцях, біля входу і виходу в торговельні об’єкти урни.

Очищення урн вздовж вулиць, скверів, у парках, на вокзалі, ринках, у місцях масового відпочинку, на зупинках міського пасажирського транспорту провадиться балансоутримувачами, власниками в міру їхнього заповнення, але не рідше одного разу в день. Фарбування урн здійснюється балансоутримувачами один раз на рік, а також у міру необхідності, у тому числі по приписах.

 

2.6.5. Збір і тимчасове зберігання відходів виробництва промислових підприємств, що утворяться в результаті господарської діяльності, здійснюється силами цих підприємств на спеціально обладнані для цієї мети місцях.

Дозволи на розміщення відходів і час їхнього зберігання в обов”язковому порядку узгоджуються з виконкомом міської ради.

Складування відходів на території підприємства поза спеціально відведених місць   забороняється.

Тимчасове складування рослинного грунту дозволяється виконкомом міської ради на спеціально відведених ділянках.

 

2.6.6. Комунальні підприємства  та суб»єкти господарювання, що мають на балансі житловий фонд, зобов”язані :

 

- ознайомити всіх громадян, що проживають на території міста із «Правилами утримування собак і кішок у населених пунктах»:

- вимагати від мешканців, власників свійських тварин, проведення своєчасних щеплень тварин проти сказу, дотримання правил утримування собак і кішок, вживати заходи громадського впливу за їхні порушення.

- утримувати  підвали, горища, віконні прорізи житлових будинків, інші підсобні приміщення закритими або обладнати їх сітками для попередження проникнення тварин.

 

2.6.7. Домовласники індивідуальних будинків зобов’язані:

 

- провадити оплату вивозу відходів відповідно до фактичного нагромадження і вивезеного обсягу за договірною ціною.

 

2.6.8. Власники відходів повинні мати або орендувати в достатній кількості контейнери для відходів, або використати на підставі договору про обіг з відходами, загальні контейнери.

Контейнери для відходів і місця збору відходів повинні відповідати вимогам Правил.

 

2.6.9. Якщо, відходи що утворилися на об”єкті нерухомості або на земельній ділянці не входять до складу твердих побутових відходів,  такі як будсміття, листя, великогабаритні матеріали й не підлягають організованому вивозу ТПВ, то їхній вивіз організовує власник відходів, підприємство по управлінню або обслуговуванню нерухомості або користувач території відповідно до вимог Правил.

 

2.6.10. Власник побутових відходів вважається таким, що приєднався  до організованого в районі його місця проживання або діяльності вивозу відходів незалежно від того, чи уклав він договір на вивіз відходів з перевізником відходів чи ні.

        

2.7. Вивіз твердих побутових відходів ( ТПВ ), великогабаритного сміття ( ВГС ) і відходів виробництва і споживання ( ВВС )

 

         2.7.1. Вивіз ТПВ і ВГС провадять спеціалізовані підприємства, які відповідно до укладених договорів зобов’язані:

 

- розділити   територію міста  на сектори, останні – на ділянки відповідно до норм нагромадження побутового сміття, закріпити за кожною ділянкою певний вид транспорту, скласти графік його роботи, що повинен узгоджуватися із санітарно – епідеміологічною станцією і відділом комунального господарства Соледарської  міської ради;

- вивозити побутові відходи згідно з укладеними договорами, регулярно, відповідно до фактичного нагромадження;

- здійснювати систематичний контроль за роботою екіпажів на лінії, за виконанням графіка роботи, виявляти і усувати причини, що перешкоджають своєчасному вивезенню побутових відходів;

- проводити систематичну роз”яснювальну і виховну роботу серед населення з питань дотримання санітарного режиму та вимагати безумовне його виконання.

 

         2.7.2. Відповідальність за технічний і санітарний стан, капітальний ремонт громадських туалетів, що перебувають у комунальній власності міста, покла-дається на підприємства, з якими укладений договір у встановленому порядку.

Туалети, що перебувають у власності підприємств і інших юридичних і  фізичних осіб – на керівників цих підприємств або власників туалетів.

 

         2.7.3. Вилов і знищення бродячих собак і кішок, збирання трупів полеглих і виловлених тварин, знищення собак і кішок у вогнищах сказу за вказівкою ветеринарного нагляду провадить підприємство, з яким у встановленому порядку укладений договір.

 

         2.7.4. Вивіз і поховання промислових відходів на звалищі промвідходів здійснюють спеціалізовані підприємства на підставі укладених договорів із замовниками.

Керівники підприємств забезпечують безпечне транспортування відходів при їхньому перевезенні.

 

2.7.5. Контейнери ТПВ – повинні відповідати санітарно – технічним нормам і розміщуватися ( встановлюватися ) на спеціально обладнаних майданчиках.

Кількість майданчиків, контейнерів на них повинна відповідати затвердженим виконкомом нормам нагромадження ТПВ і ВГС.

 

2.7.6. Забороняється встановлювати контейнери і бункери – накопичувачі на проїздній частині доріг, тротуарах, газонах, у прохідних арках будинків.

 

2.7.7. Майданчики для розміщенняконтейнерів для збору ТВП повинні бути з асфальтовим або бетонним покриттям, ухилом у бік проїзної частини і зручним під”їздом спецавтотранспорту.

 

2.7.8. Контейнерний майданчик повинен мати із трьох сторін огородження висотою 1,0 – 1,2 м, щоб не допускати попадання сміття на прилеглу територію.

 

2.7.9. Контейнерні майданчики, як правило, повинні бути віддалені  від житлових будинків, дитячих установ, спортивних майданчиків і від місць відпочинку населення на відстані не менш 20 м, але не більше 100 м.

 

2.7.10. Контейнерні майданчики і місця розміщення повинні   постійно очищатися від побутового і великогабаритного сміття, утримуватися в чистоті і порядку власниками будинків і територій.

 

2.7.11. Контейнери повинні бути в технічно справному стані, пофарбовані і мати маркування із вказівкою назви власника.

 

2.7.12. Контейнери і майданчики під ними повинні не рідше одного разу в 10 днів, окрім зимового періоду, промиватися і оброблятися дезінфікуючими засобами  їх власниками.

 

2.7.13. Керівники житлових організацій, підприємств і установ, навчаль-них закладів, підприємств торгівлі і громадського харчування, медичних, дитя-чих  установ і інших підприємств зобов”язані укладати договір з підприємст-вами, які мають право на проведення робіт щодо боротьби з комахами і гризунами.

 

2.7.14. Керівники підприємств, організацій будь – якої форми власності, домовласники індивідуальних будинків зобов”язані підтримувати необхідний рівень чистоти на території міста, у тому числі вчасно видаляти утворені  в них ТПВ і ВВС.

 

2.7.15. Власники об”єктів, що вводяться знову в експлуатацію, зобов”язані укласти договір на вивізз спеціалізованими підприємствами.

 

2.7.16. Плата за вивізпроводиться по затвердженим, у встановленому порядку тарифам і нормам у строки, відповідно до договору.

 

2.7.17. Вивіз твердих побутових відходів  може провадитися власним спеціалізованим транспортом на діючі полігони по збору відходів, із придбанням відповідних талонів у спеціалізованого підприємства.

 

2.7.18. Відповідальність за обіг з будівельними відходами відповідно до  вимог дійсних Правил несе власник відходів.

Власником будівельних відходів є власник будівлі, якщо договір між ним і виконуючим ремонт, знесення або реставрацію будівлі юридичною або фізичною особою не передбачає інше, або інша особа, у розпорядженні якої перебувають ці відходи.

Будівельні матеріали не повинні передаватися для вивозу, видалення або повторного використання особі, що не має відповідного, пов”язаного з відходами дозволу, або не зареєстрованого як перевізник відходів.

При передачі небезпечних будівельних відходів, крім дозволу, пов’язаного з відходами, необхідно додатково мати ліцензію на обіг з небезпечними відходами.

 

3. РОЗВИТОК,  УТРИМУВАННЯ І ОХОРОНА

ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ У МІСТІ

 

3.1. Загальні положення

 

         3.1.1. Всі зелені насадження на землях як громадського, так і відомчого користування утворюють недоторканий міський зелений фонд міста, крім Держлісфонду.

 

3.1.2. На підставі Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища” всі зелені насадження підлягають державній охороні.

 За самовільне знищення і ушкодження зелених насаджень керівники організацій, підприємств, установ,  кооперативів і інших структур, незалежно від форм власності, а також фізичні особи, безпосередньо винні в заподіянні збитку зеленим насадженням, залучаються до відповідальності у встановленому порядку зі стягненням з них заподіяного збитку.

         3.1.3. Землекористувачі і всі організації, підприємства, установи, кооперативи, юридичні особи незалежно від форм власності зобов”язані проводити ефективні заходи по підвищенню родючості грунту, не допускати забруднення зелених насаджень відходами, сміттям, заболочування, заростання бур”янами і поросллю.

 

         3.1.4. Будівельні і інші організації, що здійснюють промислове або інше будівництво, пов”язане з порушенням грунтового покриву, зобов”язані знімати і зберігати родючу верству грунту для його використання в зеленому будівництві.

 

         3.1.5. Дійсні вимоги є обов”язковими до виконання керівниками всіх підприємств, організацій, установ, кооперативів незалежно від форм власності, фізичних осіб, а також організацій, громадян, що займаються проектуванням, створенням, експлуатацією, ремонтом, утримуванням всіх видів зелених насаджень, розташованих на території міста.

 

3.2. Відповідальність за охорону зеленого фонду

 

         3.2.1. Відповідальність за збереження зелених насаджень протягом усього року, за виконання санітарного мінімуму по боротьбі зі шкідниками і хворобами, у тому числі і за збирання сухостою, вирізки сухих і поломаних суків, замазку ран, ошмигів на деревах несуть власники – керівники підприємств, організацій, установ, кооперативів, фізичні особи, а також окремі громадяни, власники індивідуальних житлових будинків.

 

        

         3.2.2. Державний контроль і нагляд за виконанням дійсних вимог здійснює виконком міської ради,  відділ екологічного контролю природних ресурсів Торецького  регіону Державної екологічної інспекції  у Донецькій області.

 

         3.2.3. Постійний оперативний контроль за утриманням і благоустроєм зелених насаджень, ведення обліку, планування озеленення і благоустрій здійснює відділ комунального господарства і відділ архітектури та містобудування Соледарської  міської ради.

        

         3.2.4. Всі власники зелених насаджень зобов”язані мати паспорт на кожний зелений об”єкт, згідно з наказом Державного комітету України по житлово – комунальному господарству Наказами Мінбуду України: “Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України ” від 10.04.2006 № 105.

 

         3.2.5. У відповідності з чинним законодавством, всі суб”єкти господарювання зобов’язані:

- забезпечувати повне збереження і кваліфікований догляд, полив існуючих зелених насаджень, а також вживати заходи щодо розширення площі озеленення;

- нові посадки дерев, чагарників, троянд, квітників, посів газонів провадять і забезпечують організації, підприємства, всі юридичні і фізичні особи, що є користувачами, власниками або орендарями землі при дотриманні агротехнічних заходів і погоджень із архітектором міста, і спеціалізованим підприємством зеленого будівництва;

- видалення і пересадження дерев, чагарників, квітників і інших видів зелених насаджень, зміна планування, реконструкції та ремонтні роботи можна провадити при наявності ордера на виробництво цих робіт, виданого відділом архітектури та містобудування Соледарської міської ради;

- вирубка сухостою проводиться силами власника зелених насаджень після отримання ордера або згоди наданих виконкомом міської ради;

 

3.2.6. За самовільне псування, збиток і знищення зелених насаджень керівники, фізичні особи й окремі громадяни, безпосередньо винні в заподіянні шкоди зеленим насадженням, залучаються до відповідальності й відшкодовують збиток у встановленому законодавством порядку.

 

3.2.7. Працівники комунальних служб, керівники підприємств, установ  і організацій, фізичні особи - приватні підприємці, громадяни, які мешкають в будинках приватного сектору в літню пору зобов”язані провадити знищення карантинних рослин та покіс бур’янистих трав, а в осінній період збір і компостування листя.

 

 

3.3. Організація прибирання, утримування і експлуатація зелених насаджень

 

3.3.1. Виконання заходів щодо розвитку і утримування зеленого господарства міста покладається на виконком Соледарської міської ради.

 

3.3.2. Безпосереднє керування зеленим господарством міста покладається на відділи комунального господарства та архітектури та містобудування міської ради, які  зобов’язані:

 

- контролювати стан експлуатації і утримування об”єктів зеленого господарства незалежно від форм власності, відомчого підпорядкування на території міста;

- здійснювати розробку перспективних напрямків у розвитку зеленого господарства;

- здійснювати обстеження зелених насаджень і вживати заходи щодо поліпшення їх стану, або видалення сухостійних, ушкоджених, захворілих дерев і чагарників;

-         провадити перевірки правильності вирубки зелених насаджень;

-         контролювати виконання озеленювальних робіт при будівництві.

 

3.3.3. Підприємства можуть здійснювати догляд за зеленими насадженнями на основі договорів з іншими спеціалізованими підприємствами.

 

3.3.4. Підприємства, організації, установи, незалежно від форм власності, а також фізичні особи, у тому числі суб”єкти підприємницької діяльності зобов”язані :

 

-  при виконанні будівельних і ремонтних робіт обгороджувати дерева, а коріння – настилами на лагах;

-  при проведенні мощень і асфальтуванні проїздів залишати навколо дерев і чагарників вільні простори;

-         при виробництві грабарств не допускати оголення коріння і засипання кореневої шийки дерев;

- у садах, скверах, парках забороняється без узгодження з підприємством зеленого будівництва відводити ділянки під забудову постійного або тимчасового характеру, ділянки під вантажно – розвантажувальні роботи.

 

На території зелених насаджень забороняється:

 

-         складування будівельних, паливно – мастильних і інших матеріалів;

-         стоянка транспортних засобів, велосипедів і інших механізмів;

-         самовільна висадка дерев, чагарників, устрій городів;

-         устрій звалищ сміття, забрудненого снігу, льоду;

-         розпалення багать;

-         здійснення діяльності по видобутку з дерев соку, смоли;

-         виконання написів, надрізів, забивання цвяхів, нанесення інших механічних ушкоджень.

 

При проведенні робіт підкопом у зоні кореневої системи дерев і чагарників роботи провадити нижче кореневої системи на 1,5 – 2 м.

Власники будівель на території зелених насаджень, організації, що торгують, а також фізичні особи, у тому числі суб”єкти підприємницької діяльності зобов”язані все своє майно і будівлі вчасно ремонтувати і тримати в справному стані, не залишати на зелених насадженнях після закінчення торгівлі сміття, бруд, контейнери і інші приналежності до торгівлі.

 

3.3.6. Закріпити і вважати відповідальними:

- комунальне підприємство «Комунальник» - за території міських цвинтарів, утримування в чистоті об”єктів благоустрою, відповідно до рішення виконкому міської ради, зобов’язані забезпечувати чистоту і порядок, своєчасний догляд за зеленими насадженнями, що перебувають на їхньому балансі: ремонт і посів газонів, висадку дерев, чагарників, троянд, квітників, покіс трави, прополка квітників, розаріїв, обрізка дерев і чагарників, обробка проти хвороб і шкідників, підготовляти молоді саджанці, корчування пнів, ліквідація порослі і бур”янів, вивіз сміття, що утворилося, гілок і т.і. не тільки  в робочі дні, але і у дні народних гулянок та державних свят у межах кошторису і виділених лімітів фінансування;

суб’єктів господарювання різних форм власності - за утримування в чистоті об’єктів благоустрою та озеленення  на власних та закріплених територіях,    забезпечення чистоти і порядку, своєчасного догляду за зеленими насадженнями, що перебувають на їхньому балансі: ремонт і посів газонів, висадка дерев, чагарників, троянд, квітників, покіс трави та карантинних рослин, прополка квітників, розаріїв, обрізка дерев і чагарників,  корчування пнів, ліквідація порослі і бур’янів, вивіз сміття, що утворилося, гілок і т.і.;

- залізничні організації, у  веденні яких вони перебувають - за території залізничних колій, мостів, укосів, насипів, переїздів, переходів через шляхи, території захисних насаджень (живзахисту) у межах міста;  

-         підприємства і організації, у веденні яких вони перебувають - водойми, водостоки і території, що підлягають до них.

 

3.3.7. При будівництві, прокладці комунікацій підприємства, установи, організації і інші особи за змушений знос або ушкодження зелених насаджень зобов”язані сплатити їх відновну ( балансову ) вартість у дохід місцевого бюджету, з наступною витратою цих сум на відновлення ( капітальний ремонт, реконструкцію ) зелених насаджень.

 

3.3.8. Видалення та пересадження зелених насаджень здійснюється за рахунок  коштів забудовників.

 

3.3.9. За незаконну порубку або ушкодження дерев з винних стягується заподіяний збиток і штраф у встановленому чинним законодавством порядку.

 

3.3.10. Своєчасну обрізку дерев в охоронній зоні струмоведучих проводів, а також  дерев, що закривають покажчики вулиць і номерних знаків будинків забезпечують балансоутримувачі або власники зелених насаджень.

Обрізка провадиться за графіком, погодженим із власниками ліній електропередач і під їхнім контролем, крім Держлісфонду.

 

3.3.11. Розміщення об”єктів торгівлі, громадського харчування і послуг на територіях міських скверів проводиться після розробки проектів благоустрою та паспорту прив"язки розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності або проектів детального планування територій, затверджених у встановленому порядку при будівництві об"єктів.

3.4. Порядок оформлення ордера на видалення зелених насаджень

 

3.4.1. Знесення зелених насаджень на території міста здійснюється в наступному порядку:

- підприємствам, організаціям, установам незалежно від форм власності і фізичним особам знесення зелених насаджень дозволяється провадити в осінньо – зимовий період, у безлистному стані тільки при наявності ордера на знесення зелених насаджень, що видається відділом архітектури та містобудування  міської ради;

-         для оформлення ордера господарюючий суб”єкт надає наступні документи :

·        Заяву;

·        Довідку про балансову належність (для юридичної особи), або копію технічного паспорту на житловий будинок (для фізичної особи);

·        Довідку про розмір відновної вартості знесення зелених насаджень від СКП "Комунальник" згідно Правил утримування зелених насаджень затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 559 від 08.04.99.

·        Копію документа про сплату відновної вартості зелених насаджень, або  договір з СКП "Комунальник" на виконання озеленювальних робіт (посадка дерев,чагарників,квітів,посів газону)  на суму в розмірі не нижче відновної вартості та доглядуза цими насадженнями протягом 3 років до повної приживлюваності;

 

Оформлений акт обстеження зелених насаджень, що підлягають знесенню, за установленою формою узгоджений із Артемівським районним управлінням - філією головного управління  Державної санітарно-        епідеміологічної служби  у Донецькій області та,  відділом екологічного контролю природних ресурсів Торецького  регіону Державної екологічної інспекції  у Донецькій області;

 

3.4.2. На підставі рішення виконкому про затвердження акту обстеження зелених насаджень що підлягають видаленню, відділом  архітектури та містобудування Соледарської міської ради видається спеціальний дозвіл ( ордер ) установленого зразка на знесення зелених насаджень.

 

3.5. Обов”язок населення по охороні  зелених насаджень у місті

 

         3.5.1. Охорона зелених насаджень міста включає систему правових, організаційних, економічних і інших мір, спрямованих на раціональне використання з обліком природоохоронного, рекреаційного, історико – культурного і інших призначень.

 

         3.5.2. Охорона зелених насаджень міста є обов”язковим і громадським обов”язком кожного мешканці міста.

Всі громадяни, що відвідують зони відпочинку, лісопарки, парки, сади, сквери та інші місця масового відпочинку, зобов”язані підтримувати чистоту, порядок, дбайливо ставитися до зелених насаджень, сприяти запобіганню ламанню і псуванню дерев, чагарників, квітів, троянд, газонів, сприяти органам міліції, виконкому міської ради, підприємствам зеленого будівництва і власникам зелених насаджень у боротьбі з порушеннями дійсних Правил.

 

         3.5.3. За ушкодження зелених насаджень або самовільну порубку, а також неприйняття мір щодо їх охорони, халатне і недбале поводження з зеленими насадженнями винні особи притягаються  до відповідальності відповідно до законодавства.

 

         3.5.4. Особи, винні в крадіжці ( розкраданні ) троянд, квітів, дерев, чагарників із садів, парків, скверів, а також винні в навмисному псуванні дерев, чагарників, квітів, садово – паркового встаткування, поливального водовода,  притягаються  до кримінальної відповідальністі згідно чинного законодавства.

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗЕМЛЯНИХ БУДІВЕЛЬНИХ ДОРОЖНІХ ТА УПОРЯДКОВАНИХ РОБІТ НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА

         4.1. Роботи з нового будівництва, перебудови або капітального ремонту підземних інженерних споруджень, доріг, тротуарів, а також по благоустрою і розміщення малих архітектурних форм для підприємницької діяльності та елементів зовнішнього благоустрою, елементів зовнішньої реклами можуть проводитися тільки після узгодження з  відділом комунального господарства та відділом архітектури та містобудування Соледарської міської ради, комунальними службами міста.

 

         4.2. Для одержання дозволу на право проведення робіт, незалежно від місця знаходження підземних комунікацій зобов’язані оформити через дозвіл встановленого зразку на проведення земляних робіт у відділі комунального господарства Соледарської міської ради.

 

         4.3. Дозвіл встановленого зразку оформляється при проведенні робіт, пов’язаних з розкопуванням або тимчасовим руйнуванням існуючого благоустрою у разі:

-         ремонту дорожніх покриттів ( крім поточних );

-         забиванні паль і шпунтів, буравлінні шпар;

-         установці тимчасових і постійних заборів і огороджень;

-         установці малих архітектурних форм для підприємницької діяльності;

-         установці елементів зовнішньої реклами;

-         будівництві і капітальному ремонті будинків, споруджень, підземних і надземних мереж комунікацій, озелененні та іншого.

 

Контроль за відновленням благоустрою покладається на відділ комунального господарства  Соледарської міської ради.

 

4.4. Роботи, проведені без дозволу повинні бути негайно припинені із складанням протоколу про залучення до адміністративної відповідальності винних осіб, крім випадків ліквідації аварійних ситуацій.

 

4.5. При проведенні земляних робіт в місцях,  пов’язаних з рухом транспорту і пішоходів, повинна дотримуватися черговість роботи, що забезпечує безпеку руху транспорту і пішоходів, а також при проведенні грабарств повинне бути виставлене огородження зони робіт із вказівкою на щитах оголошень про тимчасову незручність.

У темний час доби обов”язкова наявність освітлення.

 

4.6. Відновлення дорожніх покриттів, зелених насаджень і інших наземних об”єктів провадиться підприємствами, які виконують роботи, або організаціями, з якими укладені договори  на відбудовні роботи.

 

4.7. Повну відповідальність за дорожнє втримування люків, ливневок несуть керівники підприємств, організацій, служб і відомств, на чиїм балансі вони перебувають.

 

4.8. При проведенні земляних робіт на проїзджій частині вулиці з перекриття дорожнього руху погоджувати з ВДАІ Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району) ГУМВС України в Донецькій області.

 

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ МІСТА

5.1. Устрій та експлуатація зовнішнього освітлення в місті здійснюється відповідно до вимог дійсних Правил і Правил експлуатації установок вуличного освітлення міст, Правил устройства електроустановок та Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

 

5.2. Застосовувані в установках зовнішнього освітлення електроустат-кування матеріали повинні бути промислового виготовлення, відповідати вимогам діючих державних стандартів і технічних умов, відповідати номінальній напрузі в мережі і умовам навколишнього середовища.

 

5.3. Експлуатація ліній зовнішнього освітлення здійснюється спеціалізованою організацією, на балансі якої перебувають міські лінії зовнішнього освітлення.

 

5.4. Всі міські організації, підприємства, установи, юридичні особи незалежно від форми власності забезпечують належне освітлення об»єктів та територій, прилеглих  до їхніх об’єктів,  відповідно до діючих державних стандартів.

 

5.5. Установки зовнішнього освітлення міста повинні будуватися та реконструюватися по проектам і забезпечувати встановлені діючими нормами рівні освітленості або яскравості об’єктів.

 

6. ПРАВИЛА ДОТРИМАННЯ ТИШІ В ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ

 

Забороняється :

 

6.1. Голосний спів, включення на більшу гучність радіоприймачів, телевізорів і інших гучномовних установок, а також інший шум, що порушує спокій громадян на вулицях, у будинках, гуртожитках, на прибудинкових територіях і в зонах відпочинку – з 22.00 до 08.00 ранку.

 

6.2. Установлення включених на більшу гучність гучномовних приладів на балконах, відкритих вікнах будинків і інших місцях.

 

6.3. Користування радіоапаратурою та іншими гучномовними приладами, включеними на більшу гучність, а також голосний спів, шум, що порушують спокій громадян у парках, скверах, лісопаркових зонах, зонах відпочинку, на пляжах і  в інших місцях відпочинку громадян.

 

6.4. Виробнична і побутова діяльність, у результаті якої в прилеглих житлових квартирах рівень шуму перевищує в денний час 40 децибелів, нічний час – 30 децибелів.

 

6.5. Експлуатація автотранспортних засобів з несправними глушниками і незакріпленими вантажами.

 

6.6. Проїзд на прибудинкові території з 22.00 до 7.00 автомототранспорта, що перевищує кількість оборотів 2000 об./хв., на підвищених оборотах мотора, ремонт, прогрівання мотора, які порушують тишу.

 

6.7. Музичним ансамблям на танцювальних площадках, у парках і скверах обмежити час роботи до 23.00 і забезпечити необхідну гучність звучання – не більше 80 децибелів.

6.8. Фізичні особи – підприємці, які здійснюють діяльність у сфері ресто-ранного господарства, торгівлі, побутового обслуговування, повинні забезпечити рівні звучання звуковідтворювальної апаратури та музичних інструментів у приміщеннях закладів та на відкритих майданчиках, а також у прилеглих до них житлових і громадських будівлях, в межах, які не перевищують рівень шуму встановлених санітарними нормами.

У нічний час з 22-00 до 8-00 на захищених об”єктах забороняється гучний спів і викрики, користування звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами побутового шуму, проведення салютів, фейєрверків, використання піротехнічних засобів.

 

7. Відповідальність за порушення Правил

 

7.1. Порушення Правил благоустрою території міста, а також недотримання цих Правил по забезпеченню чистоти та громадського порядку у місті тягне за собою адміністративну відповідальність згідно з чинним законодавством.

 

7.2. Уповноважити відповідно до ст. 255 Адміністративного Кодексу України здійснення складання протоколів за порушення цих Правил  виконавчі органи Соледарської міської ради, комунальні підприємства міста.

 

7.3. Кошти, які стягуються з порушників цих Правил, зараховуються до міського бюджету.

 

7.4. Керівникам підприємств, організацій, установ, учбових закладів та громадських організацій систематично проводити роз”яснювальну роботу в своїх колективах з питань дотримання Правил утримання території.

 

 

08.11 .2012№ 276

м.Соледар                 

 

Про погодження тарифів на  послуги  з опалення, що надаються державним підприємством  „Донецька залізниця" для бюджетних організацій  

 

         Розглянувши лист вагонного депо Сіль державного підприємства «Донецька залізниця» від       10.10.2012   №1560/ВЧД  про погодження тарифів на послуги з опалення для населення та інших споживачів, відповідно до розрахунку планово-нормативної собівартості виробництва теплової енергії по депо Сіль державного підприємства   „Донецька залізниця” на 2012 рік, розрахованого згідно з постановою   від 01 червня 2011 року  №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» та  погодженого   головним управлінням   житлово-комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації,  керуючись законами України від 24 червня 2004 року № 1875-1V „Про житлово-комунальні послуги”,   від 11 вересня 2003 року  № 1160-V1 „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”,   постановами Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 „Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів),   від 21 липня 2005 року № 630 „Про затвердження правил  надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і  водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення” із внесеними до них змінами,   п.2 ст. 28, ст.ст.52, 59 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР „Про місцеве сам врядування в Україні” із внесеними до нього змінами, виконком міської ради  

 

 

 

 

ВИРІШИВ:

 

         1. Погодити тарифи на послуги з опалення, що надаються державним підприємством  „Донецька залізниця”  для   бюджетних організацій       (згідно з додатком ).

 

2. Встановити та визначити, що  їх застосування на території Соледарської міської ради здійснюється з 01.12.2012.

 

 

         3. Державному підприємству   „Донецька залізниця” (Рогов) забезпечити публікацію цього рішення у засобах масової інформації.

 

         4. Визначити державне підприємство   „Донецька залізниця” виробником і постачальником послуг з опалення.

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови    Рагозу О.О.

 

 

 

Міський голова                                                                Ю.В.Товстокоренко

 

 

                                                                 Додаток

                                                                 до рішення виконавчого комітету

міської ради

                                                                 08.11.2012 №  276

 

                                               ТАРИФИ

на послуги з опалення, що надаються державним підприємством

„Донецька залізниця”  бюджетним організаціям

 

п/п

Категорія

споживачів

Собівартість

1 Гкал, грн.

Норма витрати тепла на нагрів 1 м³² площі,  Гкал/м³²

Рентабельність%

2 опалення

загальної площі, грн.

За 1 Гкал.

грн.

з

ПДВ

без

ПДВ

з

ПДВ

без

ПДВ

1.

Бюджетні організації

801,32

0,041

30

24,77

20,64

1250,06

1041,72

        

Примітки:

                   1. Тариф з опалення   встановлено виходячи з цілодобової роботи системи  теплопостачання протягом опалювального періоду з дотриманням температурного режиму згідно з вимогами   постанови Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630 „Про затвердження надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення.”.

         2. Втрати тепла у теплових мережах розраховані згідно з КТМ 204 України 244-94 та погоджені з головним управлінням  житлово-комунального господарства Донецької облдержадміністрації.    

         3. Встановити, що в разі надання послуг не в повному обсязі, відхилення їх кількісних та (або) якісних показників від затверджених нормативів (норм), перерахунки вартості послуг з опалення та гарячого водопостачання здійснюються згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630 „Про затвердження правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення”.

 

Тарифи підготовлені державним підприємством «Донецька залізниця»

 

Перший заступник міського голови                                   О.О.Рагоза         

Керуючий справами виконавчого комітету                                 А.М.Башкірова

 

 

333.png — 2.09 Kб

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА  РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

 

12.06.2014   № 110         

  м. Соледар

 

Про   затвердження          необхідного

мінімального    переліку та   вартості

окремих   видів   ритуальних   послуг,

що надаються мешканцям м. Соледар

 

Згідно з планом діяльності Соледарської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік, затвердженим рішенням міської ради від 28.11.2013 №6/43-588, відповідно до ст. 9 Закону України від 11 вересня 2003 року №1160-ІV«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст. 15 Закону України від 13 січня 2011 року №2939-VІ «Про доступ до публічної інформації», ст. 12 Закону України від 10 липня 2003 року N 1102-IV "Про поховання та похоронну справу", наказів Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19 листопада 2003 року N 194 «Про затвердження Єдиної методики визначення вартості надання громадянам необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності», від 19 листопада 2003 року N 193 «Необхідний мінімальний перелік окремих видів ритуальних послуг», з метою регулювання надання якісних ритуальних послуг населенню міста Соледар, встановлення економічно обґрунтованої вартості ритуальних послуг, враховуючи звернення  комунального підприємства «Комунальник» та надані розрахунки, керуючись ст.ст. 28,30,52 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Затвердити мінімальний перелік окремих видів ритуальних послуг, що надаються Соледарським комунальним підприємством «Комунальник» згідно з додатком №1.


          2. Затвердити вартість ритуальних послуг, які передбачені необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг, що надаються Соледарським комунальним підприємством «Комунальник» згідно з додатком №2.

  
         3.Взяти до відома, що ціни (тарифи) на ритуальні послуги і предмети ритуальної належності, що не входять до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, встановлюються відповідно до вимог чинного законодавства.


        4.Доручити Соледарському комунальному підприємству«Комунальник»    (Гурбанов) оприлюднити дане рішення в місцевих засобах масової інформації (газета «Вперед») та на веб-сайті Соледарської міської ради.


         5.Встановити, що дане рішення набирає чинності з моменту опублікування у засобах масової інформації.

 

         6.Організаційне  виконання цього рішення покласти на начальника відділу комунального господарства Оголіхіну Г.О.

 

         7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Рагозу О.О.

 

 

Міський голова                                                                      Ю.В. Товстокоренко

 

                                                                          

 

 

 

    ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                           Рішення виконавчого комітету

                                                                           12.06.2014 №110

                                                                           Додаток 1

 

Мінімальний перелік окремих видів ритуальних послуг, що надаються Соледарським комунальним підприємством «Комунальник»

 

1.   Оформлення договору-замовлення на організацію та проведення поховання.

2.  Копання могили механізованим способом  (літня норма).

3.  Копання могили механізованим способом (зимова норма).

4.  Послуги катафалка за одну годину.   

5.  Послуги захоронення у літній період (перенесення тіла до міста захоронення, закривання труни, опускання труни з тілом померлого в могилу,закопування могили та формування намогильного насипу, оформлення намогильного насипу вінками та квітами, встановлення реєстраційної таблички, одноразове прибирання території біля могили) .

6.  Послуги захоронення у зимовий період (перенесення тіла до міста захоронення, закривання труни, опускання труни з тілом померлого в могилу,закопування могили та формування намогильного насипу, оформлення намогильного насипу вінками та квітами, встановлення реєстраційної таблички, одноразове прибирання території біля могили) .

 

Начальник відділу комунального

господарства                                                                             Г.О. Оголіхіна

 

Керуючий справами виконавчого

комітету                                                                                А.М. Башкірова

 

Гурбанов Г.М.

 

                                                                          

 

              ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                           Рішення виконавчого комітету

                                                                           12.06.2014 №110

                                                                           Додаток 2

Вартість ритуальних послуг, які передбачені необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг,

 що надаються Соледарським комунальним підприємством «Комунальник»

№ з/п

Види ритуальних послуг

Вартість одиниці послуги, грн.

1.

 Оформлення договору-замовлення на організацію та проведення поховання

20,20

2.

Копання могили механізованим способом  (літня норма)                                          

536,50

3.

Копання могили механізованим способом (зимова норма)                                        

748,00

4.

Послуги катафалка за одну годину.                                                                                                        

141,00

5.

Послуги захоронення у літній період (перенесення тіла до міста захоронення,  закривання труни, опускання труни з тілом померлого в могилу,закопування  могили та формування намогильного насипу, оформлення намогильного насипу вінками та квітами, встановлення реєстраційної таблички, одноразове прибирання території біля могили)                                                                                   

247,00

6.

Послуги захоронення у зимовий період (перенесення тіла до міста захоронення, закривання труни, опускання труни з тілом померлого в могилу,закопування  могили та формування намогильного насипу, оформлення намогильного насипу вінками та квітами, встановлення реєстраційної таблички, одноразове  прибирання території біля могили)                                                                                 

298,00

Начальник відділу комунального

господарства                                                                              Г.О. Оголіхіна

Керуючий справами виконавчого

комітету                                                                                А.М. Башкірова

 

 

333.png — 2.09 Kб

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА  РАДА

41 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

від 26.09.2013  № 6/41-567

м. Соледар

Про затвердження  Порядку поховання, функціонування та утримання кладовищ і організацію ритуального обслуговування  у м. Соледарі

 

З метою врегулювання Порядку поховання, функціонування та утримання кладовищ і організації ритуального обслуговування у м. Соледарі, згідно з Планом діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Соледарської міської ради на 2013 рік, затвердженого рішенням  Соледарської міської ради від 28.03.2013 №6/33-471 із внесеними до нього змінами,  відповідно до Закону України від 10.07.2003 № 1102-IV"Про поховання та похоронну справу" із внесеними до нього змінами, Постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 №1445 "Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій і інвалідів війни" із внесеними до неї змінами, Наказів: Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003 №193 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо реалізації Закону України «Про поховання та похоронну справу», Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 22.06.2006 №208 " Про запровадження ритуальної символіки на автотранспортних засобах суб'єктів господарювання, що надають ритуальні послуги з перевезення тіла померлого" із внесеними до нього змінами, керуючись ст. 26 Закону України від 21.05.97 №280/97-ВР  "Про місцеве самоврядування в Україні" із внесеними до нього змінами, Соледарська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити  Порядок поховання,  функціонування та утримання кладовищ і організацію ритуального обслуговування  у м. Соледарі(додається).

 

2. Доручити відділу комунального господарства (Оголіхіна)  здійснити оприлюднення Порядку поховання,  функціонування та утримання кладовищ і організацію ритуального обслуговування  у м. Соледарі, затвердженого цим рішенням, у місцевих засобах масової інформації та шляхом розміщення на  офіційному веб-сайті Соледарської міської ради.

 

3. Організаційне виконання рішення покласти на відділ комунального господарства (Оголіхіна), Соледарське комунальне підприємство «Комунальник» (Гурбанов).

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Соледарської міської ради з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології транспорту та зв’язку  (Степаненко), першого заступника міського голови Рагозу О.О.

 

Міський голова                                                                       Ю.В. Товстокоренко

 

 

                                                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                           Рішенняміської ради

                                                                           від26.09.2013 № 6/41-567

 

Про затвердження  Порядку поховання, функціонування та утримання кладовищ і організацію ритуального обслуговування  у м. Соледарі

 

1.     Ритуальна служба.

1.    Відповідно до Закону України "Про поховання та похоронну справу" ритуальні послуги по місту надає – Соледарське комунальне підприємство «Комунальник» (далі – підприємство).

2.    Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про поховання та похоронну справу», іншими законами України, нормативно-правовими актами, що приймаються на виконання законів України.

3.    Підприємство здійснює організацію поховання померлих і надання ритуальних послуг відповідно до   Закону України «Про поховання та похоронну справу».

4.    Основними завданнями підприємства є:

Øздійснення організації поховання померлих;

Øнадання ритуальних послуг передбачених необхідним мінімальним переліком;

Øнадання ритуальних послуг, не передбачених мінімальним переліком;

Øреалізація предметів ритуальної належності.

5.            Підприємство, відповідно до покладених на нього завдань, зобов'язане:

Øукладати договори-замовлення на організацію та проведення поховання (далі - договір-замовлення);

Øорганізовувати поховання померлих згідно з договорами-замовленнями;

Øстворювати рівні умови для поховання померлого незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак;

Øрозширювати номенклатуру ритуальних послуг для громадян з різними фінансовими можливостями;

Øу разі відсутності на ринку послуг міста необхідної Замовнику ритуальної послуги - забезпечувати надання цієї послуги власними силами;

Øзабезпечувати конфіденційність інформації про померлого;

Øорганізовувати виконання роботи по наданню всіх видів послуг відповідно до кошторису;

Øзабезпечувати функціонування місць поховань відповідно до  ст. 23 Закону України «Про поховання та похоронну справу»;

Øбезоплатно виділяти місця для поховання померлого  на кладовищі;

Øреєструвати поховання та перепоховання померлих у Книзі реєстрації поховань та перепоховань;

Øвидавати на замовлення громадян довідки про наявність поховання померлого на кладовищах в місті Соледара;

Øреєструвати намогильні споруди в Книзі обліку намогильних споруд;

Øу разі осквернення могил, місць родинного поховання, навмисного руйнування намогильних споруд готувати та подавати до виконавчого органу Соледарської  міської ради відповідний акт про суму та характеристику збитку;

Øна підставі договору-замовлення забезпечувати безперешкодний доступ на територію кладовища суб'єкта господарської діяльності (далі – виконавця послуг), з яким укладено договір про надання ритуальних послуг;

Øздійснювати інші функції відповідно до Закону України «Про поховання та похоронну справу».

6.            Підприємство забезпечує у доступному для огляду місці, у якому проводиться оформлення замовлень на організацію та проведення поховання померлого, надання замовнику наочної інформації стосовно:

Øвиконавців послуг, з якими укладені договори про надання послуг, їх адреси та режиму роботи;

Øпереліку ритуальних послуг із зазначенням вартості, особливостей та термінів виконання замовлення;

Øнеобхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг із зазначенням вартості, особливостей та термінів виконання;

Øнеобхідного мінімального переліку вимог щодо порядку організації поховання та ритуального обслуговування населення;

Øпорядку утримання кладовищ, а також інших місць поховань;

Øвимог щодо утримання та охорони місць поховань;

Øреєстрації поховань померлих та перепоховань;

Øорганізації поховань за рахунок державного та місцевого бюджету;

Øпільгового обслуговування населення (витяги з положень Закону України «Про поховання та похоронну справу», інших нормативно-правових актів);

Øрежиму роботи організації, що виплачує допомогу на поховання, відповідно до чинного законодавства України;

Øрежиму роботи та номерів телефонів місцевих органів виконавчої влади та територіального органу у справах захисту прав споживачів;

Øкниги заяв, пропозицій та скарг.

7.    Підприємство забезпечує укладання договорів із суб'єктами господарювання (надалі СГ), що виявили бажання надавати ритуальні послуги власними силами. Порядок укладання договорів у додатку до положення №1.

 

2.     Надання ритуальних послуг.

1.       Надання ритуальних послуг здійснюється СГ за умови укладання договору-замовлення  між  замовником та виконавцем послуг та дотримання вимог даного положення. Без укладання договору-замовлення може здійснюватися тільки виготовлення та реалізація предметів ритуальної належності.

2.    Оформлення Свідоцтва про поховання, реєстрацію намогильної споруди,                 монтаж та демонтаж намогильної споруди при організації під поховання в існуючу могилу,   здійснюється  виключно силами Підприємства.

3.    Перевезення тіл померлих громадян на кладовища  здійснюється автотранспортними засобами, які відповідають вимогам чинного законодавства, у т.ч. санітарно-епідеміологічного.

4.    СГ для організації виконання заявлених послуг зобов’язаний залучати тільки тих працівників,  що перебувають з ним у трудових відносинах, та забезпечувати їх спецодягом. Підстави та умови виконання працівниками робіт контролює Підприємство. Всі роботи на кладовищах міста  виконуються виключно за погодженням  з   СКП «Комунальник».

5.    Суб’єктам  господарювання  забороняється надавати ритуальні послуги на території міста без укладання  з  СКП «Комунальник» договору про надання  ритуальних послуг та без укладання  договору-замовлення  з  виконавцем волевиявлення померлого або особою, яка зобов'язалася поховати померлого  на підставі свідоцтва про смерть.

6.    Підприємство забезпечує безперешкодний доступ СГ (або користувача місця поховання) на територію кладовищ міста для виконання робіт тільки за умови виконання вимог Положення про порядок надання ритуальних послуг на території міста Соледара. 

 

3.     Організація та проведення поховання.

1.    Особа, яка зобов’язалася поховати померлого, на підставі Свідоцтва про смерть (далі - Замовник) звертається до СКП «Комунальник» з приводу укладення відповідного договору-замовлення на організацію та проведення поховання не пізніше ніж за 24 години до їх проведення. Як виняток, у разі наявності підстав, поховання може бути проведено в день оформлення документів.

Замовник має право вибирати виконавців послуг серед СГ, які уклали договори про надання послуг з СКП «Комунальник» (якщо такі є).

2.    Договір-замовлення укладається у двох примірниках, один з яких залишається у Замовника проведення поховання, другий – у СКП «Комунальник». У разі виникнення потреби в наданні додаткових ритуальних послуг, не передбачених укладеним договором-замовленням, їх виконання погоджується із Замовником і оформлюється додатковим договором-замовленням. Забороняється надання послуг без оформлення договору-замовлення.

3.    Ритуальні послуги надаються за плату згідно з цінами, що діють на момент оформлення договору-замовлення.

4.    За зверненням на території кладовища виділяється безоплатне місце для поховання померлого. За бажанням одного з родичів, визначених у Законі України «Про поховання та похоронну справу», для поховання двох чи більше померлих виділяється безоплатне місце для родинного поховання.

5.    Під кожне поховання надається ділянка наступних розмірів:

НАЗВА

ПОХОВАННЯ

Р О З М І Р 

ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

МОГИЛИ

довжина,м

ширина, м

площа, кв. м

довжина,м

ширина, м

Одинарне

2,2

 1,5

3,3

2,0

1,0

Подвійне

2,2

2,2

4,8

2,0

1,0

Родинне

2,2

3,0

6,6

2,0

1,0

 

6.    Для поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, осіб, від поховання яких відмовилися рідні, невпізнаних трупів на кладовищах надається земельна ділянка під одинарне поховання. Поховання зазначених осіб здійснюється за рахунок коштів міського бюджету.

7.    Кожне поховання та перепоховання реєструється СКП «Комунальник» в спеціальних Книгах реєстрації поховань та перепоховань померлих громадян, які зберігаються на підприємстві постійно, а в разі його ліквідації  – передаються на зберігання до Соледарської  міської ради.

8.    Після здійснення поховання виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка взяла на себе зобов’язання поховати померлого, як Користувачу місця поховання видається відповідне Свідоцтво про поховання. Свідоцтво про поховання дає право на встановлення намогильної споруди в межах могили, вирішення питання про проведення підпоховання, облаштування місця поховання, здійснення інших дій, які  не суперечать чинному законодавству.

9.    Для одержання послуги з оформлення Свідоцтва про поховання до СКП «Комунальник» подаються  наступні документи:

– паспорт особи-користувача місця поховання (оригінал та копія);

– лікарське свідоцтво про смерть померлої особи (оригінал і копія);

– свідоцтво про смерть померлої особи (оригінал і копія);

– документ, що підтверджує про сплату коштів за отриману послугу.

     10.На могилах (місцях родинного поховання), у межах наданої земельної ділянки, можуть встановлюватися намогильні споруди та елементи благоустрою могили. Для встановлення намогильної споруди Користувач місця поховання подає до СКП «Комунальник» такі документи:

– оригінал Свідоцтва про смерть похованого;

– Свідоцтво про поховання;

– документи, що підтверджують придбання намогильної споруди (огорожі, тощо), її ціну та дату реалізації, гарантійний строк експлуатації;

– реквізити виконавця намогильної споруди (огорожі, тощо);

– договір з СГ на встановлення намогильної споруди (огорожі,тощо).

     11.Після виконання робіт з облаштування могили Користувач зобов’язаний забезпечити прибирання території біля могили та винесення сміття до спеціально відведених місць за територією кладовища.

Особа, яка здійснює роботи по монтажу намогильної споруди (огорожі, тощо) власними силами, гарантує збереження могил, намогильних споруд (елементів благоустрою могил), які розміщені поруч та відшкодовує матеріальні збитки у разі їх пошкодження.

12.Установлені намогильні споруди реєструються СКП «Комунальник» в Книзі обліку намогильних споруд, які постійно зберігається на підприємстві.

 

4.     Порядок  облаштування та утримання місць поховання.

1.    Кладовища міста Соледара є комунальною власністю територіальної громади та обслуговуються СКП «Комунальник».

2.    Утримання кладовищ забезпечується за рахунок коштів місцевого бюджету та коштів СГ, які уклали договори про надання послуг з СКП «Комунальник».

3.     В м. Соледарі функціонують  кладовища за адресами:

Кладовище №1 ст. Сіль вул. Зарічна

Кладовище №2 ст. Сіль вул. Мічуріна

Кладовище №6 Центральне міське

Кладовище №10 Деконське

4.     На території кладовищ не можуть бути розташовані об’єкти іншої, крім комунальної форми власності, за винятком намогильних споруд, склепів, елементів благоустрою, які є власністю осіб, що придбали їх за власні кошти.

5.    Утримання в належному естетичному та санітарному стані могил, місць родинного поховання,   намогильних споруд здійснюється відповідно їх користувачами (власниками) за рахунок власних коштів.

6.    У разі осквернення могил, місць родинного поховання, навмисного руйнування чи викрадення намогильних споруд (огорож, тощо), які зареєстровані в Книзі обліку намогильних споруд, відшкодування матеріальних збитків здійснюється за рахунок винних осіб.

7.    У разі крадіжки (осквернення, пошкодження) намогильної споруди (огорожі, тощо), яка не зареєстрована в Книзі обліку намогильних споруд, відшкодування користувачу місця поховання матеріальних збитків не здійснюється. У разі природного руйнування намогильних споруд, гарантійний термін яких скінчився, їх відновлення здійснюється за рахунок Користувача.

8.    З  метою раціонального використання земельних площ, відведених під кладовища, огорожі поховань встановлюються виключно в межах виділеної ділянки. У разі самовільного встановлення намогильних споруд, огорож, інших елементів благоустрою поховань  з порушеннями вимог даного положення, Підприємство проводить роботи по демонтажу споруди за рахунок користувача поховання.

9.    З метою запобігання засміченню кладовищ міста рекомендується  висадка зелених насаджень лише низьких форм росту.

     10.На території кладовищ забороняється:

Øпорушувати тишу та порядок;

Øкататися на велосипедах, санках, ковзанах та лижах;

Øвирубувати, саджати та пересаджувати дерева без узгодження з СКП «Комунальник»;

Øвигулювати та пасти тварин;

Øнакопичувати сміття в невизначених для цього місцях;

Øрозпалювати вогнища, зберігати будівельні матеріали;

Øздійснювати будь-які роботи та надавати послуги без узгодження з СКП «Комунальник».

10.                       Підприємство  забезпечує на території кладовищ:

Øбезперешкодний доступ СГ на територію кладовища на підставі укладених договорів-замовлень;

Øприбирання  доріг та вивіз сміття;

Øдогляд за зеленими насадженнями (крім висаджених на місцях захоронення)

 

5.     Заключні положення.

1.    Контроль за виконанням Положення про порядок надання ритуальних послуг на території м. Соледара  здійснює -  Соледарське комунальне підприємство «Комунальник». У разі необхідності, за погодженням з міським головою, до роботи залучаються необхідні служби.

2.     Питання діяльності ритуальної служби, не відображені в Положенні, вирішуються у спосіб, визначений чинним законодавством.

6.     Додатки до положення.

1.     Порядок залучення суб’єктів господарювання для надання ритуальних послуг на кладовищах Додаток 1.

2.     Договір про надання ритуальних послуг Додаток 2.

3. Договір- замовлення на організацію та проведення поховання Додаток 3.

4. Порядок організації робіт по благоустрою  на міських кладовищах м. Соледара Додаток 4.

5. Свідоцтво про поховання Додаток 5.

 

Начальник відділу комунального

господарства                                                                          Г.О. Оголіхіна

 

Секретар міської ради                                                           С.М. Редченко

 

 

        

Додаток №1

 

ПОРЯДОК залучення суб’єктів господарювання

для надання ритуальних послуг на кладовищах м. Соледара

1.     Загальні положення

1.1 Даний порядок розроблено на підставі Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про поховання та похоронну справу”, та інших нормативно-правових актів, з метою впорядкування ринку ритуальних послуг та недопущення надання переваг окремим суб’єктам господарювання, які залучаються для надання ритуальних послуг на кладовищах.
1.2 Порядок встановлює єдині вимоги до залучення суб’єктів господарювання до надання ритуальних послуг на закритих кладовищах.
1.3 У даному Порядку терміни застосовуються у значенні, наведеному в Законі України “Про поховання та похоронну справу”.


2. Процес залучення суб’єктів господарювання для надання ритуальних послуг замовникам

2.1 Процес залучення суб’єктів підприємницької діяльності для надання ритуальних послуг на кладовищах замовникам здійснюється в декілька етапів:
2.1.1 Підготовчий етап:
визначення потреби у залученні суб’єктів підприємницької діяльності для надання ритуальних послуг замовникам на  кладовищах;
2.1.2 Основний етап:
підготовка та подання суб’єктами підприємницької діяльності заяви та пакету документів в адресу комунального підприємства СКП «Комунальник»для отримання права бути залученим для надання ритуальних послуг замовникам на міських кладовищах;
розгляд комунальним підприємством СКП «Комунальник»заяви та пакету документів суб’єктів господарювання на отримання права бути залученим для надання ритуальних послуг замовникам на кладовищах міста Соледара;
проведення відбору суб’єктів господарювання за критеріями, встановленими п. 4 цього Порядку, для їх подальшого залучення до надання замовникам ритуальних послуг на кладовищах;
2.1.3 Заключний етап:
юридичне оформлення СКП «Комунальник»залучення суб’єктів господарювання до надання замовникам ритуальних послуг на кладовищах міста в порядку, встановленому п.п. 4.2 п. 4 цього Порядку;
2.2 Питання щодо залучення СКП «Комунальник»суб’єктів підприємницької діяльності для надання ритуальних послуг на кладовищах м. Соледара замовникам вирішується СКП «Комунальник».

3. Критерії відбору суб’єктів підприємницької діяльності для їх подальшого залучення до надання ритуальних послуг замовникам

3.1 Для надання ритуальних послуг замовникам на кладовищах можуть бути залучені суб’єкти підприємницької діяльності, які діють на ринку ритуальних послуг та відповідають нижченаведеним вимогам у сукупності:
3.1.1 зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності – фізичні особи або юридичні особи;
3.1.2 мають облаштований відповідно до вимог чинного законодавства України пункт приймання замовлень на надання ритуальних послуг замовникам,
3.1.3 мають необхідну матеріально-технічну базу для проведення поховань померлих та виробництва і реалізації ритуальної продукції (в тому числі, достатню кількість спеціалізованого автотранспорту (катафалків) у справному технічному стані та з обов’язковим дотриманням ДСанПіН 2.2.2.028–99 в частині дотримання гігієнічних вимог до перевезення та до порядку проведення поховання);
3.1.4 мають необхідну кількість кваліфікованих фахівців для роботи з замовниками ритуальних послуг (з обов’язковим доведенням до їх відома загальних засад здійснення діяльності з проведення процедури та юридичного оформлення поховання померлих, проходженням навчання, а також підвищення кваліфікації з питань ритуального обслуговування населення, тощо) та робітників (з обов’язковим доведенням до їх відома законодавчо встановлених нормативів та вимог з охорони праці під час копання могили, монтажу/демонтажу намогильної споруди, організації підпоховання в існуючу могилу тощо);
3.1.5 не мають обґрунтованих скарг від замовників ритуальних послуг на суб’єктів підприємницької діяльності, які діють на ринку ритуальних послуг, до управління у справах захисту прав споживачів у Донецький області та органів місцевого самоврядування.

4. Порядок оформлення залучення суб’єктів господарювання для надання ритуальних послуг замовникам

4.1 Суб’єкти господарювання, які висловили бажання бути залученими до надання ритуальних послуг замовникам, повинні надати належним чином оформлені документи за переліком:
4.1.1 заяву на ім’я її керівника Соледарського комунального підприємства «Комунальник»про намір бути залученим до надання ритуальних послуг замовникам на договірних засадах;
4.1.2 засвідчену у встановленому порядку копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності (про включення до ЄДРПОУ) або копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
4.1.3 перелік ритуальних послуг для замовників, що пропонуються суб’єктом підприємницької діяльності;
4.1.4 довідку про керівника (прізвище, ім’я, по батькові, посада), основні структурні підрозділи, режим роботи, юридичну та фактичну адреси (у разі, якщо вони різні), банківські реквізити, номер свідоцтва платника податків та номери телефонів;
4.1.5 інформацію про наявність облаштованого відповідно до вимог чинного законодавства України пункту приймання замовлень на надання ритуальних послуг замовникам;
4.1.6 інформацію про наявність матеріально-технічної бази для виготовлення ритуальної продукції та проведення поховань померлих (кількість та найменування спеціалізованого автотранспорту (катафалків) із зазначенням року випуску, проходження технічного огляду технічного стану автотранспорту, періодичності проведення його санітарної обробки, а також інших істотних умов експлуатації);
4.1.7 інформацію про кількість найманих працівників (як у штаті, так і за зареєстрованими в ОЦЗ трудовими договорами), в тому числі кваліфікованих фахівців, які можуть бути залучені до роботи з замовниками ритуальних послуг із зазначенням їх рівня освіти, стажу роботи у галузі, проходження навчання та підвищення кваліфікації з питань вдосконалення ритуального обслуговування населення, а також робітників, які можуть бути залучені для безпосереднього надання послуг з перевезення померлого, копання могил, монтажу/демонтажу намогильних споруд, організації підпоховання в існуючі могили та ін. із зазначенням проходження ними щорічного медичного огляду та проведення вступного та періодичних інструктажів з охорони праці;
4.1.8 інформацію про відсутність порушень чинного законодавства України з питань здійснення господарської діяльності на ринку ритуальних послуг.
4.2 Протягом 10 календарних днів з дня отримання документів, визначених у п.п. 4.1 п. 4 цього Порядку, СКП «Комунальник»приймає одне з таких рішень:
4.2.1 або укладає з суб’єктом господарювання додаткову угоду до існуючого договору про надання ритуальних послуг щодо залучення суб’єкта господарювання для надання замовникам ритуальних послуг на кладовищах м.Соледара;
4.2.2 або, у разі відсутності основного договору про надання ритуальних послуг, укладає з суб’єктом господарювання договір про залучення суб’єкта господарювання для надання замовникам ритуальних послуг на  кладовищах м.Соледара;
4.2.3 або відмовляє суб’єкту господарювання в укладенні відповідного договору чи додаткової угоди з підстав, визначених у п.п. 4.4 п. 4 цього Порядку.
4.3 У разі відсутності обґрунтованих скарг замовників на якість наданих послуг залучених суб’єктів господарювання на кладовища та претензій до них з боку СКП «Комунальник»продовження строку дії договору може здійснюватись у спрощений спосіб – шляхом пролонгації.
4.4 СКП «Комунальник»  відмовляє суб’єкту господарювання у задоволенні його заяви про залучення до надання ритуальних послуг на кладовищах м. Соледара та повертає пакет документів заявнику у разі:
4.4.1 неповноти, невідповідності, неналежного оформлення документів, визначених у п.п. 4.1 п. 4 цього Порядку;
4.4.2 недостатності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання;
4.4.3 відсутність працівників, які забезпечують надання послуг та виробництво товарів (у разі здійснення торгівельної діяльності) згідно з заявленим переліком, передбаченим п. 4.1.3 цього Порядку.
4.4.4 наявності обґрунтованих скарг від замовників ритуальних послуг на суб’єктів підприємницької діяльності, які діють на ринку ритуальних послуг, до управління у справах захисту прав споживачів у Донецький області та органів місцевого самоврядування.
4.5 Безпідставна відмова в укладанні договору або додаткової угоди не допускається, така відмова повинна бути аргументованою.
4.6 СКП «Комунальник»має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої заявником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.
4.7 Після усунення відповідних недоліків суб’єкт господарювання має право повторно звернутися до СКП «Комунальник»  із заявою про намір бути залученим для надання ритуальних послуг громадянам на кладовищах м. Соледара.
4.8 Договір про залучення суб’єкта господарювання до надання замовникам ритуальних послуг на кладовищах може бути розірвано в односторонньому порядку за ініціативою СКП «Комунальник»  у порядку та на підставах, встановлених Цивільним кодексом України, законом або за домовленістю сторін.

 

Начальник відділу комунального

господарства                                                                          Г.О. Оголіхіна

 

Секретар міської ради                                                           С.М. Редченко

 

 

 

Додаток №2

 

ДОГОВІР

про надання ритуальних послуг

 

Соледарське комунальне підприємство «Комунальник» ( надалі підприємство) в особі директора ____________, що діє на підставі статуту з одного боку, та _______________________________________в особі, _____________________________що діє на підставі __________ з другого боку (далі – Виконавець) уклали цей договір про таке:

 

І. Предмет договору

1.1. Предметом договору є надання ритуальних послуг, передбачених положеннями Закону України «Про поховання та похоронну справу».

1.2. Взаємовідносини між Підприємством і Виконавцем послуг регулюються Конституцією України, Законом України «Про поховання та похоронну справу», іншим законодавством України «Положенням про порядок надання ритуальних послуг» та цим договором.

1.3. Господарські відносини між Підприємством та Виконавцем послуг визначаються за згодою сторін.

 

ІІ. Права сторін

2.1. Підприємство має право:

2.1.1. Здійснювати організацію та проведення поховання.

2.1.2. Оформляти договори-замовлення на організацію та проведення поховання з особою, яка зобов’язалася поховати померлого.

2.1.3. Надати Замовнику наочну інформацію стосовно Виконавця послуг.

2.2. Виконавець послуг має право:

2.2.1. Відповідно до договору-замовлення на організацію та проведення поховання надавати наступні ритуальні послуги:

 - копання могили(викопування могили  ручним або механізованим способом,опускання труни з тілом померлого в могилу,закопування могили, формування намогильного насипу та одноразове прибирання території біля могили);

- монтаж та демонтаж намогильної споруди при організації підпоховання в існуючу могилу;

- кремація тіл померлих;

- поховання та під поховання урни з прахом померлих у колумбарну нішу,в існуючу могилу,у землю;

- зберігання урн з прахом померлих у крематорії;

- організація відправлення труни з тілом чи урни з прахом померлого за межі

України;

- запаювання оцинкованої труни;

- замощення урни з прахом померлого в колумбарну нішу.

 

2.2.2. Самостійно, на підставі звернення особи, яка зобов’язалася поховати померлого, виготовляти та реалізувати предмети ритуальної належності, якщо вони відповідають державним стандартам та затвердженій вартості,

де це передбачено законодавством( ст.12 Закону України «про поховання та похоронну справу»).

 

ІІІ. Обов’язки сторін

 

3.1. Підприємство зобов’язане:

3.1.1. При зверненні особи, що зобов’язалася поховати померлого, забезпечити укладання договорів-замовлень на організацію та проведення поховання, урахувавши при цьому побажання Замовника щодо Виконавців послуг.

3.1.2. Відповідно до договору-замовлення забезпечити організацію та проведення поховання померлого у встановленому законодавством порядку, з урахуванням волевиявлення померлого, висловленого при житті, а в разі його відсутності, з урахуванням побажання родини померлого.

3.1.3. У місцях оформлення договорів-замовлень надати Замовникові наочну інформацію, зазначену у п.2.1.1 Положення про порядок надання ритуальних послуг на території м. Соледара.

3.1.4. Забезпечити безоплатне виділення земельної ділянки для поховання труни з тілом померлого чи урни з прахом померлого на кладовищі.

3.1.5. Забезпечити своєчасне оформлення договору-замовлення на організацію та проведення поховання наступного дня після оформлення, та в кінці поточного робочого дня передати замовлення Виконавцю послуг, який прийде за замовленням до Підприємства або за телефоном.

3.1.6.Впродовж 24 годин з моменту отримання письмового підтвердження від  Виконавця послуг на нову ціну, внести зміни до наочної інформації для Замовника та при оформленні договору-замовлення використовувати нову ціну на зазначену послугу.

3.2. Виконавець послуг зобов’язаний:

3.2.1. Подати до Підприємства перелік ритуальних послуг, їх характеристику та вартість. У разі внесення змін до вартості ритуальних послуг Виконавець послуг забезпечує  своєчасне письмове доведення нової ціни до ритуальної служби.

3.2.2. Щоденно забезпечити явку представника виконавця до 16 години на Підприємство для отримання замовлення на послугу (або: надати номер телефону для отримання замовлення та забезпечити постійне чергування на зазначеному телефоні впродовж робочого часу Підприємства)

3.2.3. При наданні послуг на території кладовища гарантувати збереження всіх могил та намогильних споруд, інших елементів благоустрою, що розміщені поруч з новим похованнями, а в разі їх пошкодження, відшкодувати матеріальні збитки.

3.2.4. Видавати працівникам, що беруть участь у наданні ритуальних послуг, відповідні посвідчення та спеціальну форму.

3.2.5. Для відшкодування витрат, які несе Підприємство у зв’язку з оформленням договору-замовлення, реклами послуг Виконавця тощо, відраховувати на потреби Підприємства __% від вартості кожної послуги.

 

IVВідповідальність сторін

 

4.1. Підприємство несе відповідальність:

4.1.1.За ненадання інформації Замовникові про Виконавців послуг та перелік ритуальних послуг,що можуть надаватися ними.

4.1.2. За неякісну та не своєчасну організацію оформлення договору-замовлення. За порушення термінів та неякісне надання ритуальних послуг, установлених  договором-замовленням, згідно з вимогами Закону України «Про захист прав споживачів».

4.1.3. За недотримання положень чинного законодавства, стандартів та технологій при організації поховання померлих осіб.

4.2. Виконавець послуг несе відповідальність:

4.2.1. За порушення термінів та неякісне надання ритуальних послуг, установлених договором-замовленням, згідно з вимогами Закону України «Про захист прав споживачів».

При повторному порушенні Виконавець усувається з ринку ритуальних послуг.

4.2.2. При недотриманні вимог п. 3.2.3. цього договору, Виконавець послуг усуває пошкодження, відшкодовує матеріальні збитки.

4.2.3. За недотримання положень чинного законодавства в частині вимог затверджених стандартів та технологій при наданні ритуальних послуг.

 

V. Фінансові відносини.

 

5.1.1. При оформленні договору-замовлення на організацію та проведення поховання замовник сплачує вартість послуг Підприємству.

5.1.2. Після надання послуги Виконавець послуги може отримати кошти за надану послугу в касі Підприємства.

5.1.3. У разі неотримання Виконавцем послуги грошей за надану послугу впродовж 48 годин, Підприємство через банк надсилає зазначені кошти на рахунок Виконавця послуги.

 

VIПорядок вирішення спорів.

 

6.1.1. Спори і розбіжності, що можуть виникати внаслідок цього договору, за змогою вирішуватимуться шляхом переговорів між учасниками.

У разі не врегулювання спорів і розбіжностей шляхом переговорів, їх розв’язання здійснюється в судовому порядку.

 

VII. Інші умови.

 

7.1.1. Для підписання даного договору Виконавець послуг повинен надати Підприємству наступний пакет документів:

Ø    копію паспорта фізичної особи;

Ø    копію ідентифікаційного номера;

Ø    копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності;

Ø    копію свідоцтва платника єдиного податку або довідку про взяття на облік платника податків (Ф №4-ОПП);

Ø    довідку з ОДПІ із зазначенням видів діяльності;

Ø    перелік послуг, що пропонуються суб’єктом господарювання та їх ціни завірені підписом суб’єкта господарювання;

Ø    лист із зазначеною адресою для кореспонденції та режимом роботи та номерами телефонів для надання замовлень;

Ø    копію трудових договорів на найманих працівників;

Ø    Копію беджів виданих найманим працівникам.

Якщо дані документи не будуть надані Підприємству, договір з суб’єктом підприємницької діяльності буде розірвано.

 

 

VIIIПрикінцеві положення.

 

8.1.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання обома сторонами та діє до _________________ року.

8.1.2. Договір укладається в двох примірниках (по одному для кожної сторони) які мають однакову юридичну силу.

 

ХІ. Місце знаходження сторін.

 

Підприємство                                                                                   Суб'єкт господарської діяльності                                              

СКП «Комунальник»                                                                  _________________________

84545 м.Соледар, вул.Цілинників, 23                                         ________________________

р/с 26005962482777                                                                       ________________________

ПАТ  «ПУМБ»                                                               _________________________       

МФО334851                                                                                            _________________________

ОКПО 21948370                                                                                      _________________________

Св-во 100051156                                                                             _________________________

ИНН219483705026                                                                                   _________________________

Тел. (0627) 44-31-89                                                            _________________________

                                                                                                              _________________________

________________________                                                                    _________________________

(підпис керівника)         печатка                                                    (підпис керівника)         печатка

 

Начальник відділу комунального

господарства                                                                          Г.О. Оголіхіна

 

Секретар міської ради                                                           С.М. Редченко

 

Додаток №З

 

ДОГОВІР-ЗАМОВЛЕННЯ

на організацію та проведення поховання

«__»___________20__                                                                             №___________

Цей договір-замовлення відповідно до положень ЗУ «Про поховання та похоронну справу» укладено між

Замовником ________________________________________________________________________________

                                                                                (прізвище, ім’я, по-батькові, адреса проживання)

Виконавцем СКП «Комунальник»

Предметом укладання договору-замовлення є організація та проведення поховання померлого ___________ ____________________________________________________________________________________________

                                             (прізвище, імя, по-батькові померлого)

____________________________________________________________________________________________

                                               (номер та дата видачі свідоцтва про смерть, ким видано)

на кладовищі _________________________, сектор ____________, ряд _______, місце ________________.

Розмір могили: стандартний, нестандартний (потрібне підкреслити).

Вид поховання: закопування в могилі труни з тілом померлого/ закопування в могилі урни з прахом померлого (необхідне підкреслити).

Виконавець зобов’язаний:

1. Організувати у визначені Замовником терміни надання у зазначених ним обсягах таких послуг з поховання:

Найменування послуг

К-ть

Ціна/од.

ПДВ

Загальна сума

Примітка

1

Доставка похоронних атрибутів

 

 

 

 

 

2

Перевезення труни з покійним

 

 

 

 

 

3

Проведення поховання автокат.

 

 

 

 

 

4

Супровід похор. проц. авт.

 

 

 

 

 

5

Організація поховання та проведення ритуалу

 

 

 

 

 

6

Готова яма без закидки

 

 

 

 

 

7

Закидка ями

 

 

 

 

 

8

Перенесення труни з тілом покійного до дому/квартири

 

 

 

 

 

9

Перенесення труни з тілом покійного з квартири/моргу до місця поховання

 

 

 

 

 

10

Оренда каплички

 

 

 

 

 

11

Агент по наданню послуг

 

 

 

 

 

12

Послуги по капличці

 

 

 

 

 

13

Оформлення свідоцтва про поховання

 

 

 

 

 

14

Оформлення договору-замовлення

 

 

 

 

 

15

Труна

 

 

 

 

 

16

Вінок

 

 

 

 

 

17

Стрічка

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Всього:

 

 

 

 

 

2. Ознайомити Замовника з порядком організації поховання, надання пільг при організації поховання та отримання необхідних послуг, з інформацією про захист прав споживачів.

3. Забезпечити доставку предметів похоронної належності (додому, до моргу, лікарні, залу прощання тощо) ________________________________ о ____ годині «__»________20_ року.

4. Подати транспортні засоби для перевезення труни з тілом померлого за такою адресою _______________ ________________________________ о ____ годині «__»________20_ року.

5. Забезпечити прибуття транспорту для обслуговування поховання та організатора обряду за адресою ____ ________________________________ о ____ годині «__»_________20_ року.

АВТОТРАНСПОРТ МОЖЕ ЗАТРИМАТИСЯ НА ПОХОРОН ДО 30 ХВ. В ЗВ’ЯЗКУ З НЕПЕРЕДБАЧЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ.

6. Інші зобов’язання __________________________________________________________________________.

Замовник зобов’язаний: вчасно забезпечити оплату послуг та надати СКП «Комунальник» необхідні документи для організації поховання.

Відповідальність Виконавця: за порушення термінів та неякісне надання послуг, установлених договором-замовленням Виконавець несе відповідальність згідно з вимогами ЗУ «Про захист прав споживачів».

Порядок вирішення спорів: спори і розбіжності, які виникають внаслідок виконання цього договору-замовлення, вирішуються шляхом переговорів між учасниками. У разі не урегулювання спорів і розбіжностей шляхом переговорів, їх розв’язання здійснюється в судовому порядку.

 

З інформацією щодо надання пільг при оформленні поховання та отримання допомоги на поховання Замовник ознайомлений _______________________________

                                                    підпис замовника

Вартість послуг становить _____________________________________________________________________

                                                                               сума прописом

Кошти отримано: готівкою, безготівковим перерахунком (необхідне підкреслити)

Договір-замовлення укладено __________________________________________________________________

                                                                  (дата та час укладання договору-замовлення)

Договір-замовлення набирає чинності з моменту його укладання і діє до моменту завершення надання всіх послуг, оплачених Замовником.

 

 

ПІДПИС СТОРІН

 

ВИКОНАВЕЦЬ                                                                 ЗАМОВНИК

_________________________                                    _______________________

_________________________                                    _______________________

_________________________                                    _______________________

 

 

 

 

Агент підприємства

____________________                                                              ____________________________

               підпис                                    м.п.                                                                                                    підпис

 

 

 

Начальник відділу комунального

господарства                                                                          Г.О. Оголіхіна

 

Секретар міської ради                                                           С.М. Редченко

 

 

 

 

Додаток № 4

 

ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ РОБІТ ПО БЛАГОУСТРОЮ НА МІСЬКИХ

КЛАДОВИЩАХ М. СОЛЕДАРА

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Благоустрій територій кладовищ суб'єкти підприємницької діяльності і громадяни зобов'язані здійснювати лише відповідно до проектів і норм, які передбачають весь комплекс робіт, які впливають на художню виразність, що не обмежують і не перешкоджають прибиранню територій сучасним  механізованим засобам.

Кладовища мають бути обгороджені по периметру, забезпечені транспортним зв'язком з містом і сплановані з урахуванням необхідного швидкого видалення води атмосферних опадів, мати впорядковані під'їзні шляхи. Вхідна зона, зона траурних церемоніалів, адміністративно-господарська зона і центральні дороги (алеї) кладовищ в містах мають бути обладнані штучним освітленням (РДІ 204 УРСР 007-79).

Допускається облаштування на території кладовища родинних склепів. Виділення ділянок під будівництво, архітектурно-планові рішення і умови поховання у кожному окремому випадку узгоджуються з місцевими закладами санепідемслужби. Поховання померлих в родинних склепах повинно здійснюватися  в металевих, герметично запаяних трунах. Здійснення вмісту і благоустрою кладовищ повинне проводитися у відповідності с п. 1.2.12; п. 11 «Порядку проведення ремонту і вмісту об'єктів міського благоустрою», затвердженого наказу Госжілкоммунхоза України від 23.09.2003г. № 154, згідно кошторису витрат на вміст міських цивільних кладовищ, щорік затвердженого Соледарською міською радою, яка включає: ремонт доріг, косовицю трави, збір, вивіз і утилізацію сміття, озеленення, очищення дорожньої мережі шляхом підмітання, установку уздовж алей урн для сміття, організацію водопостачання і інше.

2.     ПРАВИЛА ВІДВІДАННЯ КЛАДОВИЩ

2.1. На території кладовища відвідувачі повинні дотримувати громадський порядок і тишу.

2.2. Відвідувачі кладовища зобов'язані: - дотримувати встановлений порядок поховання; - при облаштуванні місця поховання (огорожа, пам'ятник, інші споруди) не виходити за кордони відведеної ділянки; - виносити сміття лише у відведених для цього місця.

2.3. На території кладовищ забороняється: - встановлювати, переробляти і знімати пам'ятники і інші надмогильні споруди, меморіальні дошки, огорожі без дозволу уповноваженого органу у сфері поховання і похоронної справи;

- псувати надмогильні споруди, меморіальні дошки, устаткування кладовища, засмічувати територію;

- ламати зелені насадження, рвати квіти;

- вигулювати домашніх тварин, ловити птиць, пасти худобу;

 - розводити вогнища, добувати пісок і глину, різати дерен;

- кататися на велосипедах, моторолерах, мотоциклах, лижах і санях;

- знаходитися на території кладовища після його закриття;

 - виробляти копку ям для добування грунту, залишати запаси будівельних матеріалів;

 - в'їжджати на територію кладовища на автотранспорті;

 - займатися підприємницькою діяльністю, несумісною з цільовим призначенням кладовищ.

3.     ПРАВИЛА РУХУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

ПО  ТЕРИТОРІЇ  КЛАДОВИЩА

3.1. В'їзд на територію кладовища автотранспортних засобів може бути здійснений лише з дозволу адміністрації кладовища.

3.2. На безперешкодний проїзд на територію кладовища мають право: - катафальноє автотранспортний засіб і супроводжуючий його транспорт, створюючі похоронну процесію; - особистий автотранспорт, що перевозить інвалідів і старезних. За порушення Правил вмісту і відвідин кладовищ винні особи несуть адміністративну відповідальність відповідно до діючого законодавства України.

 

 

Начальник відділу комунального

господарства                                                                          Г.О. Оголіхіна

 

Секретар міської ради                                                           С.М. Редченко

 

 

 

 

 

Додаток №5

 

Свідоцтво про поховання

 

Видано___________ '__________________________________ , користувачу місця поховання,

(прізвище, ім'я, по батькові)

родинного місця поховання (необхідне підкреслити), який   „___ "___________ 20__ року

на  ділянці   №______ ,      ряд   № ____ ,      місце   №  ______    кладовища,   розміщеного   в

__________________________________  на вулиці________________________________ ,

(назва населеного пункту)

здійснив поховання   померлого_________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові померлого, номер свідоцтва про смерть)

Відповідно до статті 25 Закону України „Про поховання та похоронну справу" користувач має право на встановлення намогильної споруди в межах виділеної земельної ділянки для поховання чи надання згоди на встановлення намогильної споруди іншими членами родини; вирішення питання про проведення під поховання в зазначену могилу інших померлих членів родини, розпорядження щодо догляду за могилою; здійснення інших дій, пов'язаних із використанням місця поховання, якщо це не суперечить чинному законодавству.

Посада особи, яка надає свідоцтво            ______________

(підпис)                   (ініціали, прізвище)

Реєстраційний номер та дата видачі.

Печатка

 

 

Начальник відділу комунального

господарства                                                                          Г.О. Оголіхіна

 

Секретар міської ради                                                           С.М. Редченко

 

 

333.png — 2.09 Kб

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА  РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

 

10.01.2013№ 6

м.Соледар                 

 

Про погодження тарифів на  теплову енергію, що виробляється та постачається державним підприємством„Артемсіль”для населення, бюджетнихорганізацій та іншихспоживачів

 

Розглянувши лист державного підприємства „Артемсіль” від 23.11.2012    № 20/20-35         про погодження тарифів на теплову енергію для населення, бюджетних організацій  та інших споживачів, відповідно до розрахунку планово-нормативної собівартості виробництва теплової енергії по державному підприємству   „Артемсіль” на 2013 рік, розрахованої згідно з постановою Кабінету Міністрів України від   01 червня 2011 року № 869 “Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги” та  погодженого 29.11.2012  головним управлінням  житлово-комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації, керуючись Законом України від 24 травня 2004 року № 1875-IV„Про житлово-комунальні послуги”, Законом України від 11 вересня 2003 року № 1160-VI„Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 „Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів) із внесеними до неї змінами, постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня  2005 року № 630 „Про затвердження правил з надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і  водовідведення та Типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення”,   п.2 ст. 28, ст.52. ст. 59 Закону України від 21 травня 1997 року  № 280/97-ВР „Про місцеве самоврядування в Україні” із внесеними до нього змінами, виконком Соледарської міської ради    

 

ВИРІШИВ:

1. Погодити тарифи на теплову енергію, що виробляється та постачається  державним  підприємством „Артемсіль”   для населення, бюджетних організацій та інших споживачів (додаються).

 

 2. Державному підприємству   „Артемсіль” (Доценко ) забезпечити публікацію цього рішення у засобах масової інформації.

 

3. Визначитидержавнепідприємство „Артемсіль” виробникомпослуг з виробницта та постачання теплової енергії.

 

4. Встановити, що рішення набуває чинності з 01 лютого 2013 року.

 

5. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконкому  міської ради від 10.10.2007 № 236 “Про встановлення тарифів на послуги з опалення  для населення, бюджетних установ   та інших споживачів, що  надаються  державним підприємством  об’єднанням „Артемсіль”.

 

6. Контроль за виконаннямрішенняпокласти на першого заступникаміськогоголови    Рагозу О.О.

 

 

Міський голова                                                                Ю.В.Товстокоренко

 

 

            ПОГОДЖЕНО

 

 Рішення виконавчого комітету

                                                        міської ради

                                                                            10.01.2013 № 6

 

 

ТАРИФИ на теплову енергію,

що виробляється  та постачається  державнимпідприємством „Артемсіль” для населення, бюджетнихорганізацій та іншихспоживачів

 

Категорія споживачів

Собівартість 1 гкал,     грн.

Норми витрат тепла на нагрівання 1 кв.м площі, Гкал/кв.м

Рентабельність,%

 за 1 кв. м загальної площі, грн.

За 1 Гкал., грн.

з ПДВ

без ПДВ

з ПДВ

без ПДВ

Населення

281,26

0,145

15,4

9,42

7,85

389,48

324,57

Бюджетні організації

606,77

0,145

32,5

23,32

19,43

964,56

803,80

Інші споживачі

606,77

0,145

40,1

24,65

20,54

1020,10

850,08

 

 

Примітки.

1. Тариф  на теплову енергію (виробництво та постачання ) встановлено, виходячи з цілодобовоїроботисистемитеплопостачанняпротягомопалювальногоперіоду з дотриманням температурного режиму згідно з вимогами   постанови КабінетуМіністрівУкраїнивід 21.07.2005 № 630 „Про затвердженнянаданняпослуг з централізованогоопалення, постачанняхолодної та гарячої води і водовідведення та Типового договору про наданняпослуг з централізованогоопалення, постачанняхолодної та гарячої води і водовідведення”.

2. Втрати тепла у тепловихмережахрозрахованізгідно з КТМ 204 України 244-94 та погоджені з          управліннямжитлово-  комунального  господарства  Донецькоїоблдержадміністрації.   

3. Встановити, що в разінаданняпослуг не в повномуобсязі, відхиленняїхкількісних та (або) якіснихпоказниківвідзатвердженихнормативів (норм),перерахункивартостіпослуг з опалення та гарячоговодопостачанняздійснюютьсязгідно з постановоюКабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630 „Про затвердження правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та Типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення”.

 

Тарифипідготовленідержавнимпідприємством «Артемсіль»

 

Перший заступник міського голови                                   О.О.Рагоза         

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                 А.М.Башкірова

 

 

333.png — 2.09 Kб

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА  РАДА

45 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

30.01.2014 № 6/45-642

м. Соледар

 

Про затвердження Порядку

прийняття  до комунальної

власності     територіальної

громади       м.      Соледара

безхазяйного майна

 

З метою врегулювання відносин щодо виявлення, взяття на облік безхазяйного нерухомого майна у місті, його збереження та використання, відповідно до ст. 335 Цивільного Кодексу України, Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”  керуючись Тимчасовим положенням про порядок державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно, затвердженим Наказом Міністерства юстиції України від 07.02.2002 № 7/5  ст. 26 Закону України від 21.05.97 №280/97-ВР “Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними до нього змінами,  міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок прийняття до комунальної власності територіальної громади м. Соледара безхазяйного майна.

         2. Виконавчим органам Соледарської міської ради, комунальним підприємствам, органам самоорганізації населення та іншим суб'єктам, які відповідно до порядку наділяються повноваженням та мають обов'язки щодо надання інформації, обліку, збереження та використання безхазяйного майна, забезпечити неухильне виконання цього Порядку.

         3. Координаційне виконання цього рішення покласти на першого заступника міського голови Рагозу О.О.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Соледарської міської ради з питань комунальної власності, землі, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та зв’язку (Степаненко).

 

 

Міський голова                                                                       Ю.В.Товстокоренко

 

 

                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                       Рішення міської ради

                                                                           30.01.2014 № 6/45-642

Порядок

прийняття до комунальної власності територіальної громади м. Соледара безхазяйного майна

IЗагальні положення

1. Цей Порядок розроблений відповідно до Цивільного кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 року №703 «Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, Постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Порядок розроблений з метою врегулювання відносин щодо виявлення, взяття на облік, збереження та використання нерухомого майна, яке є безхазяйним, прийняття цього майна до комунальної власності територіальної громади міста Соледар та подальшого розпорядження ним.

Дія цього Порядку поширюється на нерухоме майно, право на яке підлягає державній реєстрації, що не має власника або власник  якого невідомий. Майно власник якого відомий, але невідомо де він знаходиться, а також майно, яким користуються члени сім'ї, родичи власника чи яким управляють інші особи за дорученням власника не може бути визнано безхазяйним.

         2. У цьому Порядку використовуються такі терміни та визначення:

Безхазяйна річ (майно) - річ, яка не має власника або власник якої невідомий.

Нерухома річ (нерухоме майно) - об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення.

Рухома річ (рухоме майно) – річ (майно), яке можна вільно переміщувати у просторі.

3. Органом, уповноваженим здійснювати виявлення, ведення обліку, оцінку, а також прийняття в комунальну власність безхазяйного майна, є відділ з управління комунальною власністю Соледарської міської ради (далі Відділ).

IIВиявлення та взяття на облік безхазяйного

нерухомого майна

4. Комунальні підприємства, установи, організації, фізичні особи та юридичні особи некомунальної форми власності, які виявили на території міста Соледар безхазяйне нерухоме майно, повинні письмово повідомити про це майно Соледарську міську раду або безпосередньо Відділ.

5. Після надходження письмового повідомлення про наявність безхазяйного нерухомого майна до Соледарської міської ради Відділ вживає заходи щодо встановлення їх можливих власників шляхом звернення з відповідними запитами до органу, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно.

6. У разі встановлення власника Відділ направляє інформацію суб'єкту господарювання, громадянину, який направив повідомлення про наявність безхазяйного нерухомого майна, а також при необхідності вживає заходи впливу до власника, в межах чинного законодавства, для здійснення ним утримання належного йому нерухомого майна.

7. З метою з’ясування наявності оформленого права користування на земельну ділянку, в межах якої виявлені об’єкти нерухомого майна, Відділ  направляє запит до органу, що здійснює державну реєстрацію права на земельну ділянку.

8. Якщо право власності на виявлене нерухоме майно не зареєстроване у державному реєстрі, що підтверджується інформаційною довідкою з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Соледарська міська рада, у разі необхідності звертається з заявою про проведення технічної інвентаризації такого майна до комунального підприємства “Артемівське БТІ”.

Після отримання результату технічної інвентаризації Соледарська міська рада створює комісію з залученням фахівців або спеціалістів виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств, установ та закладів, яка проводить обстеження виявленого майна, шляхом його огляду та складання Акту-обстеження (додається).

Акт-обстеження повинен містити наступну інформацію:

1)    дата та місце складання акту;

          2) назва, адреса (у разі відсутності, прив’язка до найближчого нерухомого об’єкту, що має адресу) та описання технічного стану об’єкта обстеження;

         3) можливість подальшої експлуатації об’єкта обстеження згідно його цільового призначення;

         4) пропозиції стосовно подальшої експлуатації об’єкта обстеження;

5) підписи.

У акті-обстеження також може міститися і інша інформація, яка тим чи іншим чином стосується об’єкта обстеження.

До Акту-обстеження можуть додаватися фотографії об'єкта обстеження та викопіювання з плану місцевості з відповідними позначками.

У випадку встановлення факту руйнування об'єкта обстеження, комісією висувається пропозиція щодо подальшого використання земельної ділянки, на якій розташовувався об'єкт обстеження.

Виявленим безхазяйне нерухоме майно, вважається після складання Акту-обстеження.

Соледарська міська рада з моменту виявлення безхазяйного нерухомого майна, звертається з заявою про взяття безхазяйного нерухомого майна на облік до органу, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно.

9. Про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна Соледарській міській раді повідомляє орган, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, шляхом надіслання інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно на бланку встановленого зразку.

10. Соледарська міська рада після отримання інформаційної довідки протягом десяти робочих днів робить оголошення в засобах масової інформації про взяття безхазяйної нерухомої речі на облік.

11. Оплата за проведення технічної інвентаризації безхазяйного нерухомого майна здійснюється за рахунок міського бюджету.

IIIЗберігання безхазяйного нерухомого майна

12. Обов’язок щодо організації зберігання взятого на облік безхазяйного нерухомого майна покладається на Відділ.

13. Соледарська міська рада для забезпечення зберігання нерухомого майна може залучати комунальні підприємства, установи та організації, а також суб’єктів господарювання інших форм власності.

14. Між Соледарською міською радою та зберігачем укладається договір зберігання у письмовій формі з урахуванням особливостей, встановлених параграфом 1 глави 66 Цивільного кодексу України.

15. Суб’єкт господарювання, який прийняв на зберігання безхазяйне нерухоме майно, несе відповідальність за зберігання такої речі з моменту підписання акта приймання-передачі, та зобов’язаний щоквартально надавати до Соледарської міської ради звіти про стан та використання речі. Відділ має право проводити перевірку умов зберігання та використання безхазяйної нерухомої речі, як шляхом запитів, так і шляхом перевірок (огляду) безпосередньо такого майна.

16. Витрати, пов’язані з утриманням майна, несе зберігач.

У випадках, коли до закінчення встановленого законом річного терміну з дня постановки майна на облік з’явиться його власник, міська рада та зберігач мають право на відшкодування ним витрат, пов’язаних з виявленням, оцінкою та зберіганням цього майна. Повернення майна власникові провадиться після проведення Відділом відповідної перевірки та підтвердження права власності заявника на це майно.

17. Відділ веде окремий облік безхазяйного нерухомого майна, прийнятого на облік органом, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно в Журналі обліку безхазяйного нерухомого майна (додається).

IVПрийняття безхазяйного нерухомого майна

до комунальної власності

18. Після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйного нерухомого майна Відділ передає необхідний комплект документів спеціалісту-юрисконсульту для звернення до суду.

19. Спеціаліст-юрисконсульт в порядку окремого провадження (глава 8 розділу ІVЦПК України) звертається до суду за місцезнаходженням нерухомого майна з заявою про передачу безхазяйного нерухомого майна у комунальну власність територіальної громади м. Соледара.

20. Після винесення та набрання законної сили рішення суду про передачу безхазяйного нерухомого майна у комунальну власність територіальної громади м. Соледара Відділ готує на чергову сесію Соледарської міської ради відповідний проект рішення.

21. Всі майнові спори щодо взятого на облік та прийнятого до комунальної власності територіальної громади м. Соледара безхазяйного нерухомого майна вирішуються у судовому порядку.

22. Соледарська міська рада відповідно до чинного законодавства України здійснює правочини щодо володіння, користування і розпорядження майном з моменту державної реєстрації права комунальної власності на безхазяйне майно.

VПроцедура прийняття, внесення змін та доповнень

23. Порядок про прийняття до комунальної власності територіальної громади м. Соледара безхазяйного майна затверджується рішенням Соледарської міської ради.

24.  Внесення змін та доповнень до цього Порядку у випадку прийняття законодавчих актів, в результаті яких може виникнути неузгодженість окремих положень цього Порядку з діючим законодавством, здійснюється таким же чином, як і його прийняття.

 

 

Спеціаліст-юрисконсульт                                                       М.С.Нікітіна

 

Секретар міської ради                                                            С.М.Редченко

 

 

 

Додаток 1

                                                                               до Порядку

                                                                           (пункт 8)

 

Акт

Обстеження об’єкту

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(назва об’єкту нерухомості, його місце знаходження)

 

 

«___»_________20__року                                                                  м. Соледар

 

 

Обстеження технічного стану об’єкту нерухомості проводились комісією у складі:

Голови комісії:_______________________________________________________

____________________________________________________________________Членів комісії:

1.___________________________________________________________________

(П.І.П., посада)

2.___________________________________________________________________

 

3.___________________________________________________________________

Під час огляду встановлено наступне:

1.Тип (призначення)__________________________________________________

___________________________________________________________________;

2.Загальна площа ____________________________________________________;

3.Житлова площа ____________________________________________________;

4.Площа земельної ділянки (орієнтована), на якій розміщений об’єкт нерухомості_________________________________________________________;

5.Висота об’єкту нерухомості _________________________________________;

9.Характеристика основних конструктивних елементів та їх технічний стан:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

 

10.Внутрішнє оздоблення______________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

11.Зовнішнє оздоблення________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

12.Комісія дійшла висновку____________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Пропозиції комісії____________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Підписи:

Голова комісії_______________________________________________________

Члени комісії

1.___________________________________________________________________2.___________________________________________________________________3._______________________________________________________________

 

 

333.png — 2.09 Kб

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА  РАДА

45 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

 

30.01.2014 № 6/45-643

м. Соледар

 

Про затвердження Порядку

прийняття    у  комунальну

власність     територіальної

громади       м.     Соледара

відумерлої спадщини

 

З метою врегулювання відносин, пов'язаних із визнання спадщини відумерлою та передачі такої спадщини в комунальну власність територіальної громади міста Соледар, а також охорони законних прав та інтересів громади, відповідно до ст. 1277 Цивільного Кодексу України, Закону України від 01.07.2004 року № 1952-IV“Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, керуючись Порядком державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 року № 703,  ст. 26 Закону України від 21травня 1997 року № 280/97-ВР “Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними до нього змінами,  міська рада  

 

ВИРІШИЛА:

         1. Затвердити Порядок прийняття  у комунальну власність територіальної громади м. Соледаравідумерлої спадщини

         2. Виконавчим органам Соледарської міської ради, комунальним підприємствам, органам самоорганізації населення та іншим суб'єктам, які відповідно до положення наділяються повноваженням та мають обов'язки щодо надання інформації, обліку, збереження та використання безхазяйного майна, забезпечити неухильне виконання цього Порядку.

         3.Координаційне виконання цього рішення покласти на першого заступника міського голови Рагозу О.А.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Соледарської міської ради з питань комунальної власності, землі, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та зв’язку (Степаненко).

 

Міський голова                                                                       Ю.В.Товстокоренко

 

 

 

                                                       

                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                  Рішення міської ради

                                                                      30.01.2014 № 6/45-643

Порядок  

прийняття в комунальну власність територіальної громади м. Соледаравідумерлої спадщини

IЗагальні положення

         1.  Цей Порядок розроблений відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та інших нормативно-правових актів з метою врегулювання питань набуття територіальною громадою м. Соледара права власності на відумерлу спадщину.

         Дія цього Порядку поширюється на відносини, що виникають при визнанні за територіальною громадою міста Соледар права власності на нерухоме майно (земельні ділянки, будинки, будівлі, споруди, жилі та нежилі приміщення у будинках), розташоване в адміністративно-територіальних межах міста, а також на рухоме майно, цінні папери та грошові кошти, що визнані судом відумерлою спадщиною, і регламентує питання виявлення такого майна, його обліку, набуття територіальною громадою.

         Положення Порядку, що стосуються поводження із нерухомим майном, розповсюджуються на випадки поводження із рухомим майном, грошовими коштами, цінними паперами із урахуванням особливостей, встановлених відповідним законодавством та цим Порядком.

         2. У цьому Порядку використовуються такі терміни та визначення:

         Відумерла спадщина — це майно, власник, якого помер, а спадкоємці за заповітом або за законом відсутні, усунуті від права спадкування або не прийняли спадщину, чи відмовилися від її прийняття. Майно, яке фактично прийняте спадкоємцями, але право власності на яке не оформлене, відумерлою спадщиною не визнається.

         Нерухоме майно — будинки, гаражі, інші будівлі чи споруди, переміщення яких є неможливим без знецінення і зміни їх призначення, та земельні ділянки

         Рухоме майно — речі, що можна вільно переміщувати у просторі у тому числі металеві конструкції різноманітного призначення, будівельні матеріали, тощо.

         3. Спадщина визнається відумерлою за рішенням Артемівського міськрайонного суду Донецької області і передається у комунальну власність територіальної громади м. Соледара, у разі:

         1) відсутності спадкоємця за заповітом і законом;

         2) усунення спадкоємців від права на спадкування;

         3) неприйняття спадкоємцем спадщини;

         4) відмови спадкоємців від прийняття спадщини.

         4. При розгляді в Артемівському міськрайонному суді справ про спадкування (продовження строку на прийняття спадщини, встановлення факту родинних стосунків, факту прийняття спадщини, факту проживання однією сім’єю із спадкодавцем, про встановлення факту на спадкування та інше)  представництво Соледарської міської ради покладається на спеціаліста-юрисконсульта міської ради.

         5. Органом, уповноваженим здійснювати виявлення, ведення обліку та реєстру майна, що може бути визнане відумерлою спадщиною (далі Реєстр), а також прийняття в комунальну власність відумерлої спадщини, є відділ з управління комунальною власністю Соледарської міської ради.

II. Виявлення відумерлої спадщини

         6. Підприємства, установи, організації та громадяни, яким стало відомо про нерухоме майно, власник якого помер чи яке ніким не успадковане,  повідомляють про таке майно Соледарську міську раду.

         7. Житлово-експлуатаційна організація, органи самоорганізації населення, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків зобов’язані відповідно до своїх повноважень вжити заходів щодо виявлення об’єктів, які утримуються безгосподарно, направляти до міської ради та балансоутримувача житлового фонду перелік таких об’єктів із зазначенням адреси (місцезнаходження), прізвища, імені, по батькові власника, його дати народження та смерті (якщо такі відомості відомі), інших суттєвих обставин.

         8. Після одержання повідомлення про наявність майна, яке може бути визнане відумерлою спадщиною, відділ з управління комунальною власністю направляє запити щодо наявності реєстрації права власності (оренди) на об’єкт та технічної документації до органу, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно та (або) до органу, що здійснює державну реєстрацію права на земельну ділянку.

         9. Вся отримана інформація щодо майна, яке може бути визнано відумерлою спадщиною, у тому числі інформація, отримана на підставі запитів складених Соледарською міською радою, повинна міститися у Реєстрі (додається).

         III. Обліквідумерлоїспадщини

         10.  Об’єкти, що можуть бути визнані відумерлою спадщиною, беруться на облік відділом з управління комунальною власністю після надходження інформації про відсутність спадкоємців, які постійно проживали разом із спадкоємцем на час відкриття спадщини.

         Підтвердженням цього може бути довідка, акт опитування мешканців суміжних квартир (домоволодінь), тощо, складені відділом з управління комунальною власністю за участю СКВРЖП “Ремонтник”, органів самоорганізації населення.

Якщо буде встановлено, що квартирою (будинком) заволоділи особи без належних правових підстав, така інформація з підтверджуючими документами негайно надається уповноваженому органу.

         11. Відділ з управління комунальною власністю самостійно після спливу строку для прийняття спадщини робить запити до компетентних установ з метою виявлення спадкоємців чи підтвердження їх відсутності:

         1) до відділу державної реєстрації актів цивільного стану по місту Артемівську Артемівського міськрайонного управління юстиції в Донецькій області–щодо підтвердження факту смерті;

         2) до орг