Коронавірус

   

Рубрики  

   

   

Пошук  

   

Рекомендуємо відвідати  

Бюджет участі

   

 
   

Увійти/Вийти  

   

ПРОЄКТ

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

БАХМУТСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

(БЛАГОУСТРІЙ)

НАТИСНІТЬ ДЛЯ ПЕРЕГЛЯДУ

 

 

 

ПРОЄКТ

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

БАХМУТСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

НАТИСНІТЬ ДЛЯ ПЕРЕГЛЯДУ

 

 

 

 

ПРОЄКТ

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

 

_______2020 №7/

м.Соледар

 

Про встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік

 

Розглянувши службову записку від  _________ в.о. начальника фінансового управління Глущенко Т.І., відповідно до  Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 року  № 2456-VIіз внесеними до нього змінами,  Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VIіз внесеними до нього змінами, керуючись частиною 8 статті 8 Закону України від   05 лютого 2015 року №157-VIII«Про добровільне об’єднання територіальних громад», Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» №483  від 24.05.2017р., статтями 26, 59, 73 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1.  Встановити розміри ставок місцевих податків та зборів на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади:

 1) ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки згідно з додатком 1, додатком 2;

               пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за переліком згідно з додатком 3.     

2)  ставки транспортного податку - з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.

 

3) ставки земельного податку згідно з  додатком 4;

     пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 5;

4) ставки єдиного податку згідно з додатками 6 та 7;

 

5) ставка збору за місця для паркування транспортних засобів –за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, урозмірі  0,03  відсотка розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на 01 січня  податкового (звітного) року.

 

6)  ставка туристичного збору - встановлюється за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5  статті 268 Податкового кодексу України, у розмірі 0,5 відсотка – для внутрішнього туризму та 5 відсотків – для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.

 

2. Інші елементи податку на нерухоме майно, відмінне від земельноїділянки (зокрема платники податку, об’єкт оподаткування, база оподаткування, порядок обчислення податку, податковий період, строк та порядок сплати податку, строк та подання звітності про обчислення і сплату податку) та відносини, що виникають у сфері справляння податку визначаються виключно пунктами 266.1-266.3, 266.6-266.10 статті 266 Податкового кодексу України.

Інші елементи транспортного податку (зокрема платники податку, об’єкт оподаткування, база оподаткування, порядок обчислення податку, податковий період, строк та порядок сплати податку, строк та подання звітності про обчислення і сплату податку) та відносини, що виникають у сфері справляння податку визначаються виключно пунктами 267.1-267.3, 267.5-267.8 статті 267 Податкового кодексу України.

Інші елементи земельного податку (зокрема платники податку, об’єкт оподаткування, база оподаткування, порядок обчислення податку, податковий період, строк та порядок сплати податку, строк та подання звітності про обчислення і сплату податку) та відносини, що виникають у сфері справляння податку визначаються виключно статтями 269-271, 285-287  Податкового кодексу України.

Інші елементи єдиного податку (зокрема платники податку, об’єкт оподаткування, база оподаткування, порядок обчислення податку, податковий період, строк та порядок сплати податку, строк та подання звітності про обчислення і сплату податку) та відносини, що виникають у сфері справляння податку визначаються виключно статтями 291, 292, 294-297  Податкового кодексу України.

Інші елементи збору за місця для паркування транспортних засобів (зокрема платники податку, об’єкт оподаткування, база оподаткування, порядок обчислення податку, податковий період, строк та порядок сплати податку, строк та подання звітності про обчислення і сплату податку) та відносини, що виникають у сфері справляння збору визначаються виключно пунктами 268-1.1, 268-1.2, 268-1.4, 268-1.5 статті 268-1 Податкового кодексу України.

Інші елементи туристичного збору (зокрема платники податку, об’єкт оподаткування, база оподаткування, порядок обчислення податку, податковий період, строк та порядок сплати податку, строк та подання звітності про обчислення і сплату податку) та відносини, що виникають у сфері справляння збору визначаються виключно пунктами 268.2, 268.4-268.7 статті  268  Податкового кодексу України.

 

3.Фінансовому управлінню міської ради (Глущенко) забезпечити в установленому порядку оприлюднення даного рішення.

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на фінансове управління міської ради (Глущенко), постійні комісії  міської ради з питань економічної політики, бюджету та фінансів (Боровик), з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та зв’язку (Ляшенко).

 

5. Вважати таким, що з дня набрання чинності цим рішенням, втрачає чинність рішення Соледарської міської ради від 18.06.2019 №7/42-1005 «Про встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік».

 

6. Встановити, що дане рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року.

 

 

Міський голова                                                                                      О.М.Степаненко

 

ДОДАТКИ ДО ПРОЄКТУ

 

 

 

ПРОЄКТ

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

     .     .2019 №  

м.Соледар

           

Про затвердження складу конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників, Умов перевезень та проведення конкурсу з визначення автомобільного перевізника на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування в межах території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади

 

         Розглянувши службові записки від      10.2019 року №  заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Чєрняєва А. О., з метою забезпечення прозорості проведення конкурсів з визначення перевізників на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування в межах території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, створення рівних умов для роботи всіх суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у сфері автомобільного транспорту, відповідно до Закону України від 5 квітня 2001 року N 2344-III «Про автомобільний транспорт» із змінами та доповненнями, постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» із змінами та доповненнями, керуючись статтями 30, 52, 59, 73 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР  «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними до нього змінами, виконком міської ради

          

ВИРІШИВ :

 

1. Затвердити склад конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування в межах території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, у складі згідно з додатком 1.

2. Затвердити умови перевезень та проведення конкурсу з визначення автомобільного перевізника на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування в межах території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, що залучається на договірних засадах організатором проведення конкурсу згідно з додатком 2.

 

3. Відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури  (Рудченко) розмістити на офіційному веб-сайті Соледарської міської ради та у засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу не пізніше ніж за 30 днів до початку конкурсу.

 

4. Координаційне виконання даного рішення покласти на начальника відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури  (Рудченко)

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на  заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства  Черняєва А.О.

 

 

Міський голова                                                                       О.М. Степаненко

 

ПРОЄКТ

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

___.___.2019 №

м.Соледар

           

Про затвердження Умов проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу із перевезення пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування в межах території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади

 

     Розглянувши службову записку від _______ року № ______ заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Чєрняєва А. О., з метоюзабезпечення організації і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування в межах території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади,відповідно до статей 7, 44 Закону України від 5 квітня 2001 року N2344-III«Про автомобільний транспорт» із змінами і доповненнями, пунктів 16, 21 постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року №1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» із змінами і доповненнями, керуючись статтями 30, 59, 73 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР  «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними до нього змінами, виконком міської ради

          

ВИРІШИВ :

 

1. Затвердити Умови проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу із перевезення пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування в межах території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, що залучається на договірних засадах організатором проведення конкурсу згідно з додатком 1.

 

2. Юридичному відділу (Нікітіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Донецькій області в установленому законом порядку.

 

3. Це рішення набирає чинності з дня його опублікування.

 

4. Координацію роботи з виконання даного рішення покласти на відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури  (Коваленко)

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на  заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства  Черняєва А.О.та заступникаміського головиз питань економічного розвитку та інвестицій Танімову Н. В.

 

 

Міський голова                                                                       О.М. Степаненко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

              Додаток  1

 

Рішення  виконавчого комітету міської ради

 

                                                                                                             від __.__.2019 №  

 

 

Умови

проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу із перевезення пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування в межах території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади

 

 

1. Загальні положення

 

1. Умови проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу із перевезення пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування в межах території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади(надалі – Умови) розробленівідповіднодовимогстатей 7, 44ЗаконуУкраїнивід 5 квітня 2001 року N2344-III«Проавтомобільнийтранспорт»із змінами і доповненнямита пунктів 14 - 21Порядкупроведенняконкурсу зперевезенняпасажирівнаавтобусномумаршрутізагальногокористування, затвердженого  постановоюКабінетуМіністрівУкраїнивід3грудня2008року№1081ізастосовуютьсядлявизначенняпідприємств (організації),що залучається на договірних засадах організатором проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, для здійснення функцій робочого органу та забезпечення роботи конкурсного комітету (надалі - Робочій орган).

На Робочій орган покладаються функції з підготовки матеріалів щодо умов конкурсу з перевезення пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, паспортів автобусних маршрутів, аналізу одержаних пропозицій та їх оцінки, договорів з переможцями конкурсу та інших матеріалів.

Організатором на проведення конкурсу є виконавчий комітет Соледарськоїміської ради (далі - Організатор).

 

2. Метоюпроведенняконкурсує визначеннянаконкурснихзасадахРобочого органу,якийспроможнийзабезпечитиналежнуякістьзабезпеченняіпідготовкиматеріалівдляпроведенняконкурсунаперевезенняпасажирівавтомобільнимтранспортомна міських таприміськихавтобуснихмаршрутахзагального користування в межах території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, що дозволить удосконалити транспортне обслуговування населення.

 

3. У конкурсі можуть брати участь підприємства та організації (надалі – Претенденти),  яківідповідаютьвимогам,встановленимстаттею44ЗаконуУкраїнивід 5 квітня 2001 року N2344-III«Проавтомобільнийтранспорт»із змінами і доповненнями,атакожУмовам проведення цього конкурсу.

 

4. Конкурс є відкритим для всіхПретендентів. Не допускаються до участі в конкурсі Претенденти, які:

надають послуги з перевезень, провадять діяльність на ринку транспортних послуг, пов’язану з наданням послуг з перевезень та представляють інтереси окремих перевізників;

організації, які визнані банкрутами або знаходяться в стадії ліквідації юридичної особи, згідно з вимогами чинного законодавства України;

подали для участі у конкурсі документацію, оформлену неналежним чином або таку, що містить неправдиву інформацію.

ПрипроведенніконкурсуінтересиПретендентапредставляєйогокерівникабоіншаособа,повноваженняякоїпідтверджуютьсядовіреністювід іменіпідприємства,організації,оформленоїзгідно з вимогами чинногозаконодавстваУкраїни.

 

5.Для підготовки та проведення конкурсу Організаторутворюєконкурснийкомітет з визначення підприємства (організації), що залучається на договірних засадах організатором проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, для здійснення функцій робочого органу та забезпечення роботи конкурсного комітету.

 

6. Організатор розміщує не пізнішеніж за 30 днів до початку конкурсу у засобах масовоїі нформації оголошення про проведення конкурсу, яке містить таку інформацію:

 1) найменуванняорганізатора;

 2) найменуванняоб’єктаконкурсу;

 3) умовиконкурсу;

 4) кінцевийстрокприйняття документів дляучасті в конкурсі;

 5) найменування організації,режим її роботи та адреса,за якою подаються документи для участі в конкурсі, телефон для довідок.

 

ІІ. Вимоги до Претендентів на участь у конкурсі

 

1. УконкурсіможутьбратиучастьПретенденти,щовідповідаютьнаступнимвимогам:

1) наявністькваліфікованихфахівцівугалузі пасажирського автомобільноготранспорту тадосвід роботи не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень;

2) наявність необхідного матеріально-технічного та програмного забезпечення для підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з визначення підприємства-перевізника для здійснення пасажирських перевезень автомобільним транспортом на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, їх аналізу та оцінки  відповідності конкурсних пропозицій перевізників-претендентів умовам конкурсу, підготовки паспортів автобусних маршрутів та матеріалів для подальшого  встановлення  відносин  між  організатором  та  автомобільним  перевізником  - переможцем конкурсу;

3) наявністьвласного (або орендованого вустановленомузаконодавствомпорядку) приміщеннядля організації роботи(виконання функцій) Робочого органу;

4) досвід з організації або проведення досліджень на ринку пасажирських перевезень.

 

ІІІ. Подання документів для участі у конкурсі

 

1. Дляучасті в конкурсі Претендент подає Організаторуконкурсні пропозиції та такі документи:

1) заявупроучасть уконкурсі зазразком згідно з додатком 1;

2) копію  виписки  з  Єдиного  державного  реєстру  юридичних  осіб  та  фізичних  осіб-підприємців;

3) копію статуту(положення);

4) довідкизфіскальних органівпровідсутністьзаборгованостізподатковихплатежівтавідрахувань до державних цільовихфондів;

5) довідкупростанзаборгованостіізвиплатизаробітноїплатизапідписомкерівникатаголовного бухгалтера;

6) копію договоруорендичи свідоцтвапроправо власності наприміщення або витяг з Реєстру прав на нерухоме майно;

7) довідку, про наявність матеріально-технічного та програмного забезпечення в довільній формі за підписом керівника;

8) довідку, яка підтверджує відповідність та наявність кваліфікованих фахівців у галузі пасажирського автомобільного транспорту (у тому числі фінансиста, юриста) та досвіду роботи претендента не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень, а також копії документів, що підтверджують освітньо-кваліфікаційний рівень фахівців;

9) довідкузтериторіальногоуправлінняУкртрансбезпекивДонецькійобластіпровідсутність(наявність)ліцензіїнаправопровадженнягосподарськоїдіяльностіщодонаданняпослуг з перевезення пасажирів автомобільнимтранспортом;

10) розрахунок собівартості витрат на підготовку документів до конкурсу, з урахуванням Порядкупроведенняконкурсу зперевезенняпасажирівнаавтобусномумаршрутізагальногокористування, затвердженого  постановоюКабінетуМіністрівУкраїнивід3грудня2008року№1081.

 

2. Документи подаються у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи Претендентаувідкритомуконверті(пакеті), конкурсні пропозиції – у закритому конверті з написом «На конкурс». Конкурсними пропозиціями є документи, що на думку Претендента можуть мати значення під час визначення переможця конкурсу.

 

3. Документи, які подані в повному обсязі, приймаються та реєструються Організатором в журналі (додаток 2).

Документи, подані не в повному обсязі, не реєструються і повертаються Претенденту  з відповідним обґрунтуванням. Всі зауваження та недоліки, виявлені  при подачі документів на участь в конкурсі, Претенденти мають можливість виправити протягом двох днів та подати документи повторно.

Кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі визначається Організатором і не може становити менше як 10 робочих днів до дати проведення конкурсу.

Копії документів повинні бути завіреними підприємством (організацією) в установленому законодавством порядку, підписані відповідальною особою та завірені печаткою підприємства (організації).

 

4. Усі документи складаються державною мовою.

 

5. Строк подання документів на конкурс складає 30 календарних днів з дати опублікування оголошення про проведення конкурсу. Документи,  що надійшли з порушенням цього строку, не приймаються.

 

6. Конверт (пакет), який містить документи для участі в конкурсі та надійшов до організатора у зазначений в оголошенні про проведення конкурсу строк від претендентів, подається на розгляд конкурсного комітету.

 

IV. Розгляд конкурсних документів

 

1. Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями проходить на засіданні конкурсного комітету у присутності Претендентів (представників Претендентів).

 

2. УразівідсутностінаконкурсіПретендента (представника Претендента), конкурснийкомітетрозглядає наданідокументи без його участі, прощозазначаєтьсявпротоколізасіданняконкурсного комітету.

 

3. Претендент має право надавати роз’яснення щодо запропонованих ним та внесених додатково конкурсних пропозицій, підтверджених документально.

 

4. Організатор відхиляє документи Претендентів щодо участі їх у конкурсі у разі, якщо Претендент надав недостовірну інформацію щодо його відповідності вимогам, встановленим цими Умовами.

 

V. Створення та основні засади діяльності конкурсного комітету

 

1. Для визначення Робочого органу Організатор утворює конкурсний комітет з визначення підприємства (організації), що залучається на договірних засадах організатором проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, для здійснення функцій робочого органу та забезпечення роботи конкурсного комітету, до складу якого включаються представники органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, управління Укртрансбезпеки в Донецькій області, Національної поліції України Головного управління національної поліції в Донецької області, а також представники громадських організацій.

 

2. Персональний склад конкурсного комітету та Положення про нього затверджується Соледарською міською радою.

 

3. Формою роботи конкурсного комітету є засідання, які проводяться у разі необхідності.

 

4. До складу конкурсного комітету не можуть входити представники суб’єктів господарювання – автомобільних перевізників або які діють на ринку перевезень пасажирів і можуть впливати на прийняття рішень конкурсного комітету або представляють інтереси окремих автомобільних перевізників.

 

VI. Визначення переможця конкурсу

 

1. Переможцемконкурсувизначаєтьсяпідприємство(організація),якезаоцінкоюконкурсногокомітетунайбільше відповідаєумовам конкурсу.

 

2. Визначаючи переможця конкурсу, конкурсний комітет враховує відповідність претендента кваліфікаційним вимогам, визначеним у розділі IIцих Умов, розрахунок собівартості витрат на підготовку документів на проведення конкурсу, а також додаткові пропозиції з впровадження нових форм роботи у галузі перевезення пасажирів.

 

3. Рішенняпрорезультатиконкурсуприймаєтьсяконкурснимкомітетомназакритомузасіданніуприсутностінеменшеніжполовинийогоскладувідкритимголосуваннямпростоюбільшістюголосів.Уразірівногорозподілуголосів,вирішальнимєголосголовиконкурсногокомітету.

 

4. Переможець конкурсу визначається конкурсним комітетом шляхом таємного голосування з використанням бюлетенів. Форма бюлетеня затверджується Організатором.

 

5. Якщо у конкурсі брав участь один Претендент, переможцем може бути визнаний цей Претендент.

 

6. Рішення про переможця конкурсу приймається конкурсним комітетом у день проведення конкурсу, про що складається відповідний протокол, якийпідписуєтьсяголовоютасекретаремконкурсногокомітетуі подається  Організатору.

Копія протоколу надається Претендентам на їх письмовий запит.

 

7. Рішенняконкурсногокомітетупровизначенняпереможцяконкурсу,атакожПретендента,якийзарезультатами розглядупосів другемісце, оголошується Претендентам під час конкурсу  тау строк до  10 робочих днів публікується в засобах масової інформації.

 

8. Результати конкурсу можуть бути оскаржені у порядку, встановленому чинним законодавством.

 

9. УразівідсутностіПретендентівназдійсненняфункційРобочогооргану,Організаторзабезпечуєпроведенняконкурсуперевізниківсамостійнопротягомперіодунебільшякдварокизмоментуоголошення конкурсузвизначення Робочого органу.

 

VII. Укладання договору

 

1. У строк не пізніше ніж 10 робочих днів з дня визначення переможця Організатор укладає з переможцем конкурсу договір про виконання функцій Робочого органу (далі – Договір). Форма Договору розробляється  та затверджується Організатором.

 

2. У разі відмови Претендентом, який за рішенням конкурсного комітету визначений переможцем, або розірвання Договору з переможцем конкурсу, Договір може бути укладений з Претендентом, яким зайняв друге місце.

 

3. Строк дії Договору встановлюється за домовленістю між Організатором та Переможцем конкурсу але не більше як на три роки.

 

VIII. Розгляд спорів

 

1. У разі порушення Умов проведення конкурсу, право яких порушено, можуть звернутися з відповідною скаргою до Організатора. Скарга може бути подана не пізніше 10 днів після одержання копії рішення конкурсного комітету.

 

2. Організатор після одержання скарги перевіряє зазначені факти. У разі виявлення порушень Організатор скасовує рішення конкурсного комітету з визначення переможця конкурсу. Відповідь скаржнику надається протягом 15 календарних днів з моменту одержання скарги.

Умови проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій Робочого органу при проведенні конкурсу із перевезення пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування в межах території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, для здійснення функцій Робочого органу та забезпечення роботи конкурсного комітету розроблені відділом житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури Соледарської міської ради.

 

 

В. о. начальника відділу житлово-комунального

господарства, благоустрою, охорони

навколишнього природного середовища

та інфраструктури                                                                                                                                   С. А. Піщалка

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                                                                            Н.Л.Рогаченко

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 ПРОЕКТ

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

 СЕСІЯ  7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

__.___.2019 №7   /  -____

м. Соледар

Про встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік

 

Розглянувши службову записку від  22.10.2018 №3705/18-26 в.о. начальника фінансового управління Глущенко Т.І., відповідно до  Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 року  № 2456-VIіз внесеними до нього змінами,  Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VIіз внесеними до нього змінами, керуючись частиною 8 статті 8 Закону України від   05 лютого 2015 року №157-VIII«Про добровільне об’єднання територіальних громад», Постановою Кабінету Міністрів України « Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» №483  від 24.05.2017р., статтями. 26, 59, 73 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

          1.  Встановити розміри ставок місцевих податків та зборів на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади:

 1) ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки згідно з додатком 1, додатком 2;

               пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266,4,2 пункту 266,4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за переліком згідно з додатком 3.     

2)  ставки транспортного податку - з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.

 

3) ставки земельного податку згідно з  додатком 4;

     пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 5;

4) ставки єдиного податку згідно з додатками 6 та 7;

 
5) ставка збору за місця для паркування транспортних засобів –за кожний день провадження діяльності 
із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної 
ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі  0,03  відсотка 
розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на 01 січня  податкового (звітного) року.

 

6)  ставка туристичного збору - встановлюється за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5  статті 268 Податкового кодексу України, у розмірі 0,5 відсотка – для внутрішнього туризму та 5 відсотків – для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.

 

2. Інші елементи місцевих податків і зборів (зокрема платники податку, об’єкт оподаткування, база оподаткування, порядок обчислення податку, податковий період, строк та порядок сплати податку, строк та подання звітності про обчислення і сплату податку) та відносини, що виникають у сфері справляння податків визначаються виключно Податковим кодексом України.

 

3.Фінансовому управлінню міської ради (Глущенко) забезпечити в установленому порядку оприлюднення даного рішення.

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на фінансове управління міської ради (Глущенко), постійні комісії  міської ради з питань економічної політики, бюджету та фінансів (Боровик), з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та зв’язку (Ляшенко).

 

5. Вважати таким, що з дня набрання чинності цим рішенням, втрачає чинність рішення Соледарської міської ради від 26.06.2018 №7/26-705 «Про встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік».

 

6. Встановити, що дане рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.

 

 

Міський голова                                                                                      О.М. Степаненко 

 

Додатки до рішення міської ради ____2019 №7/______

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 ПРОЕКТ

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

 СЕСІЯ  7 СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

 

__.___.2018 №   /  -____

м. Соледар

 

Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг Соледарської міської ради

 

З метою забезпечення на території Соледарської об'єднаної територіальної громади організації та належної доступності адміністративних послуг, покращення їх якості, на виконання Закону України від 06 вересня 2012 року №5203-VІ «Про адміністративні послуги» з внесеними до нього змінами, відповідно до Законів України від 11 вересня 2003 року № 1160–ІV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з внесеними до нього змінами, від 06 вересня 2005 року № 2806-ІV «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» з внесеними до нього змінами, керуючись ст.ст. 26, 59, 73 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними до нього змінами, постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 року № 588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг» зі змінами, міська рада, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Регламент Центру надання адміністративних послуг Соледарської міської ради (додається).

 

2. Затвердити Графік роботи Центру надання адміністративних послуг Соледарської міської ради (час прийому суб’єктів звернень) (додаток 1 до Регламенту).

 

3. Відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308, здійснювати відстеження результативності цього рішення, за результатами якого надавати міському голові для підпису відповідні звіти про відстеження результативності регуляторного акта.

 

4. Відділу надання адміністративних послуг Соледарської міської ради (Нікуліна) забезпечити в установленому законом порядку оприлюднення даного рішення.

 

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.

 

6. Організаційне виконання рішення покласти на відділ надання адміністративних послуг Соледарської міської ради (Нікуліна), заступника міського голови з питань економічного розвитку та інвестицій Танімову Н.В.

 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань економічної політики, бюджету та фінансів (Боровик), секретаря міської ради Редченко С.М.

 

 

Міський голова                                                                                 О.М. Степаненко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішення міської ради

___._____.2018 №   /   -____

 

Додаток

 

Регламент

Центру надання адміністративних послуг Соледарської міської ради

 

І. Загальні положення

 

1. Регламент Центру надання адміністративних послуг Соледарської міської ради (далі – Регламент) визначає порядок організації роботи Центру надання адміністративних послуг Соледарської міської ради (далі – Центр) та порядок дій адміністраторів Центру та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

2. У цьому Регламенті терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про адміністративні послуги».

3. Надання адміністративних послуг у Центрі здійснюється з дотриманням таких принципів:

верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;

стабільності;

рівності перед законом;

відкритості та прозорості;

оперативності та своєчасності;

доступності інформації про надання адміністративних послуг;

захищеності персональних даних;

раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

неупередженості та справедливості;

доступності та зручності для суб’єктів звернень.

4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, рішеннями Соледарської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Положенням про Центр надання адміністративних послуг та цим Регламентом, іншими нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у сфері надання адміністративних послуг та документів дозвільного характеру.

 

ІІ. Вимоги до приміщення, в якому розміщується Центр

 

5. Центр розміщується в центральній частині міста Соледар з розвинутою транспортною інфраструктурою.

На вході до приміщення (будівлі) розміщуються вивіска з найменуванням Центру та табличка з інформацією про його місцезнаходження та графік роботи.

Графік роботи Центру, його територіальних підрозділів, віддалених місць для роботи адміністраторів такого Центру (в разі їх утворення) затверджується міською радою, з урахуванням вимог Закону України “Про адміністративні послуги”.

Вхід до Центру облаштовано пандусом з поручнями для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

У приміщенні Центру облаштовується туалетна кімната з урахуванням потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями.

На прилеглій до будівлі території передбачено місце для безоплатної парковки автомобільного транспорту суб’єктів звернення. На прилеглих вулицях розміщуються вказівники, на яких зазначається місце розташування Центру.

6. Приміщення Центру поділяється на відкриту та закриту частини.

У відкритій частині працівниками Центру здійснюється прийом, консультування, попередній запис суб’єктів звернення на прийом до адміністраторів за допомогою телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), інформування та обслуговування суб’єктів звернення. Суб’єкти звернення мають безперешкодний доступ до цієї частини Центру.

Відкрита частина включає:

1) сектор прийому;

2) сектор інформування;

3) сектор очікування;

4) сектор обслуговування.

Відкрита частина розміщена на першому поверсі будівлі.

Закрита частина розміщена на другому поверсі будівлі, призначена виключно для опрацювання документів, пошти, надання консультацій з використанням телефонного зв’язку, а також збереження документів, справ, журналів обліку/реєстрації (розміщення архіву).

Вхід до закритої частини Центру суб’єктам звернення забороняється.

7. Сектор прийому розміщений при вході до приміщення Центру. У ньому здійснюється загальне інформування та консультування суб’єктів звернення з питань роботи Центру.

8. Сектор інформування облаштовується з метою ознайомлення суб’єктів звернення з порядком та умовами надання адміністративних послуг.

У секторі інформування розміщуються інформаційні стенди, а також у разі можливості - інформаційні термінали в зручному для перегляду місці, що містять актуальну, вичерпну інформацію, необхідну для одержання адміністративних послуг.

Сектор інформування облаштовується столами, стільцями, телефонами та забезпечується канцелярськими товарами для заповнення суб’єктами звернення необхідних документів.

Для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг сектор інформування облаштовується відповідною скринькою та книгою відгуків і пропозицій, яка розміщується на видному та у доступному місці.

9. Сектор очікування розміщується в просторому приміщенні, та облаштовується столами для оформлення документів та в достатній кількості стільцями, кріслами тощо.

У секторі очікування облаштовуються місця для суб’єктів звернень не менш як 10 місць.

Сектор очікування у разі потреби обладнується автоматизованою системою керування чергою, системою звукового інформування осіб похилого віку та тих, що мають вади зору.

10. Сектор обслуговування утворений за принципом відкритості розміщення робочих місць. Кожне робоче місце для прийому суб’єктів звернення має інформаційну табличку із зазначенням номера такого місця, прізвища, імені, по батькові та посади адміністратора або іншого працівника Центру.

11. Площа секторів очікування та обслуговування повинна бути достатня для забезпечення зручних та комфортних умов для прийому суб’єктів звернення і роботи персоналу Центру. Загальна площа секторів очікування та обслуговування становить не менш як 50 квадратних метрів.

Для оплати адміністративного збору в секторі очікування можуть розміщуватися банкомати, платіжні термінали.

12. На інформаційних стендах та інформаційних терміналах розміщується інформація, зокрема, про:

1) найменування Центру, його місцезнаходження, номери телефонів для довідок, факсу, адресу веб-сайту, електронної пошти;

2) графік роботи Центру (прийомні дні та години, вихідні дні);

3) перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, та відповідні інформаційні картки адміністративних послуг;

4) строки надання адміністративних послуг;

5) бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення за отриманням адміністративних послуг, а також зразки їх заповнення;

6) платіжні реквізити для оплати платних адміністративних послуг;

7) супутні послуги (в разі їх надання), які надаються в приміщенні Центру;

8) прізвище, ім’я, по батькові керівника Центру, контактні телефони, адресу електронної пошти;

9) порядок користування інформаційними терміналами;

10) порядок користування автоматизованою системою керування чергою;

11) Положення про Центр;

12) Регламент Центру.

13. Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, розміщується у доступному та зручному для суб’єктів звернення місці у секторі очікування та інформування. Адміністративні послуги в переліку групуються за суб’єктами надання адміністративних послуг. В інформаційних папках в секторі інформування розміщено інформаційнікартки надання адміністративних послуг, бланки заяв та зразки їх заповнення.

14. Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, знаходяться в інформаційних папках у вільному доступі у зоні інформування, та/або видаються працівниками Центру суб’єкту звернення.

15. Особам з обмеженими фізичними можливостями забезпечується вільний доступ до інформації, зазначеної у цьому розділі Регламенту, шляхом розміщення буклетів, інформаційних листів на стендах, інших необхідних матеріалів, а також інформування іншими способами, які є зручними для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

16. На основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг у роботі Центру можуть брати участь представники суб’єктів надання адміністративних послуг для надання консультацій.

 

ІІІ. Інформаційна та технологічна картки адміністративних послуг

 

17. Інформаційні і технологічні картки розробляються та затверджуються суб’єктами надання адміністративних послуг відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» та вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, а також інших нормативно-правових актів, які регламентують надання адміністративних послуг.

18. Міська рада, а також керівник Центру можуть вносити суб’єктові надання адміністративної послуги пропозиції щодо необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг (у тому числі для документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності).

19. У разі внесення змін до законодавства щодо надання адміністративної послуги суб’єкт її надання своєчасно інформує про це міську раду, а також керівника Центру, готує пропозиції щодо внесення змін до інформаційних та/або технологічних карток згідно із законодавством.

 

ІV. Робота інформаційного підрозділу Центру

 

20. Для надання допомоги суб’єктам звернення у користуванні інформаційними терміналами та автоматизованою системою керування чергою, консультування із загальних питань організації роботи Центру та порядку прийому суб’єктів звернення у Центрі може утворюватися інформаційний підрозділ-рецепція.

21. Інформаційний підрозділ Центру також:

          - інформує за усним клопотанням суб’єкта звернення про належність порушеного ним питання до компетенції Центру;

          - консультує суб’єктів звернення щодо порядку внесення плати (адміністративного збору) за надання платних адміністративних послуг, надає інформацію про платіжні реквізити для сплати адміністративного збору;

          - надає іншу інформацію та допомогу, що необхідні суб’єктам звернення до прийому їх адміністратором.

         22. Робота рецепції забезпечується адміністраторами Центру за встановленим графіком.

23.Соледарська міська рада створює та забезпечує роботу веб-сайту Центру або окремого розділу на своєму веб-сайті, де розміщується повна та актуальна інформація, зазначена в пунктах 12 цього Регламенту, а також відомості про місце розташування Центру, найближчі зупинки громадського транспорту, під’їзні шляхи, місця паркування, інша корисна для суб'єктів звернення інформація.

24. Інформація, яка розміщується в приміщенні Центру (в тому числі на інформаційних терміналах) та на веб-сайті, повинна бути актуальною і вичерпною. Інформація на веб-сайті центру має бути зручною для пошуку та копіювання.

25. Суб’єктам звернення, які звернулися до Центру з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), забезпечується можливість отримання інформації про надання адміністративних послуг Центром у спосіб, аналогічний способу звернення.

 

V. Керування чергою в Центрі надання адміністративних послуг

 

26. З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування суб’єктів звернення у Центрі вживаються заходи для запобігання утворенню черги, а у разі її утворення – для керування чергою.

27. У разі запровадження автоматизованої системи керування чергою суб’єкт звернення для прийому адміністратором Центру реєструється за допомогою термінала в такій системі, отримує відповідний номер у черзі та очікує на прийом. Автоматизована система керування чергою може передбачати персоніфіковану реєстрацію суб’єкта звернення (із зазначенням його прізвищата імені).

28. У Центрі може здійснюватися попередній запис суб’єктів звернень на прийом до адміністратора на певну визначену дату (день) та час.

Попередній запис може здійснюватися шляхом особистого звернення до адміністратора на рецепції або за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку). Попередній запис суб’єкта звернення реєструється в журналі, який ведеться за довільною формою.

У разізапізнення суб’єкта звернення на прийом за попереднім записом більш ніж на 5 хвилин попередній запис анулюється. У цьому випадку суб’єкт звернення може подати документи в загальному порядку або записатися на певну дату та час повторно.

29. Центр може використовувати інші інструменти керування чергою, гарантуючи дотримання принципу рівності суб’єктів звернень.

 

VІ. Прийняття заяви та інших документів у Центрі

 

30. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі - вхідний пакет документів), та повернення документів з результатом надання адміністративної послуги (далі - вихідний пакет документів) здійснюється виключно в Центрі, або його територіальних підрозділах, віддалених місцях для роботи адміністраторів Центру (в разі їх утворення).

Прийняття заяв для отримання адміністративних послуг від фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, здійснюється незалежно від реєстрації їх місця проживання, крім випадків, передбачених законом.

Заяви від юридичних осіб приймаються за місцезнаходженням таких осіб або у випадках, передбачених законом, за місцем провадження діяльності або місцезнаходженням відповідних об’єктів, якщо інше не встановлено законом.

31. Прийняття від суб’єктів господарювання заяви про видачу документів дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, видача (переоформлення, анулювання) документів дозвільного характеру, які оформлені дозвільними органами, та зареєстрованих декларацій здійснюються відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

32. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів:

· особисто або через представника (законного представника) у приміщенні Центру (його територіальних підрозділах, віддалених місцях для роботи адміністраторів Центру (у разі їх утворення));

· надіслати його поштою(рекомендованим листом з описом вкладення);

· або в передбачених законом випадках за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку.

Заява для отримання адміністративної послуги в електронній формі подається через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування.

33. У разі коли вхідний пакет документів подається представником (законним представником) суб’єкта звернення, пред’являються документи, які посвідчують особу представника та засвідчують його повноваження. Адміністратор виготовляє копію (фотокопію) документа, що засвідчує повноваження представника (законного представника) та залучає її до справи.

34. Адміністратор Центру перевіряє відповідність вхідного пакета документів інформаційній картці адміністративної послуги, у разі потреби надає допомогу суб’єктові звернення в заповненні бланка заяви. У разі коли суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки під час заповнення бланка заяви, адміністратор повідомляє суб’єктові звернення про відповідні недоліки та надає необхідну допомогу в їх усуненні.

За бажанням суб’єкта звернення адміністратор Центру або реєструє вхідний документ з недоліками, про що робиться відповідна відмітка в описі вхідного пакету документів, або повертає документи без реєстрації для усунення недоліків. У разі відмови суб’єкта звернення від усунення відповідних недоліків та надання вхідного пакету документів не в повному обсязі, адміністратор Центру повідомляє його, під розпис, про можливість (ймовірність) отримання відмови у наданні адміністративної послуги.

35. Адміністратор центру складає у двох примірниках опис вхідного пакета документів (форма опису затверджується виконавчим комітетом міської ради), у якому зазначається інформація про заяву та перелік документів, поданих суб’єктом звернення.

У описі зазначається: час та дата його складання, номер справи, прізвище, ім’я та по-батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи - суб’єкта звернення, прізвище працівника, який прийняв документи, очікуваний строк вирішення справи, способи повідомлення про результат надання адміністративної послуги та передачі результату особі, а також контактні номери Центру.

36. Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакета документів за підписом і з проставлянням печатки (штампа) відповідного адміністратора Центру, а також відмітки про дату та час його складення. Другий примірник опису вхідного пакета документів зберігається в матеріалах справи, а у разі здійснення в Центрі електронного документообігу - в електронній формі.

37. Адміністратор Центру під час отримання вхідного пакета документів зобов’язаний з’ясувати прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення про результат надання адміністративної послуги, а також бажане місце отримання оформленого результату надання адміністративної послуги (в Центрі, його територіальних підрозділах, віддалених місцях для роботи адміністраторів Центру (в разі їх утворення)), спосіб передачі суб’єктові звернення вихідного пакета документів (особисто, засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку), про що зазначається в описі вхідного пакета документів у паперовій та/або електронній формі.

38. Адміністратор Центру здійснює реєстрацію вхідного пакета документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації (у паперовій та електронній формі). Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакета документів.

39. У разі коливхідний пакет документів отримано засобами поштового зв’язку і він не містить інформації про прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення, адміністратор Центру не пізніше наступного робочого дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакета документів електронною поштою (та/або його відскановану копію) чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку або поштовим відправленням.

40. Після реєстрації вхідного пакета документів адміністратор Центру формує справу у паперовій та/або електронній формі та у разі потреби здійснює її копіювання та сканування.

41. Інформацію про вчинені дії адміністратор Центру вносить до листа про проходження справи у паперовій та/або електронній формі (крім випадків, коли адміністратор є суб’єктом надання адміністративної послуги). Лист про проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуги, та залучених суб’єктів надання адміністративних послуг, час та дату передачі/прийому вхідного/вихідного пакету документів.

Суб’єкт звернення має право звернутися до адміністратора Центру з заявою про залишення без розгляду заяви та поданих документів для отримання адміністративної послуги, про що адміністратор Центру повідомляє суб’єкта надання адміністративної послуги.

 

VІІ. Опрацювання справи (вхідного пакета документів)

 

42. Після вчинення дій, передбачених розділом 8 цього Регламенту, адміністратор Центру зобов’язаний невідкладно, але не пізніше з урахуванням графіка роботи суб’єкта надання адміністративної послуги, надіслати (передати) вхідний пакет документів та другий екземпляр листа про проходження справи суб’єктові надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить питання прийняття рішення у справі, про що робиться відмітка в листі про проходження справи із зазначенням часу, дати, найменування суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її надіслано, та проставленням підпису, печатки адміністратора, що передав відповідні документи.

У разі, якщо адміністративна послуга потребує декількох дій (етапів) для її вирішення та передбачає паралельне опрацювання справи двома і більше суб’єктами надання адміністративних послуг, адміністратор забезпечує проходження цих дій (етапів) у встановленому порядку відповідно до технологічної картки адміністративної послуги без участі суб’єкта звернення – шляхом міжвідомчої взаємодії (в тому числі, за можливості, із застосуванням електронного документообігу). Для цього матеріали справи чи їх копії у паперовій та/або електронній формі одночасно передаються та/або надсилаються усім залученим виконавцям.

Зведення матеріалів справи здійснюється виконавцем, що ухвалює (або готує) кінцеве рішення у справі.

43. Передача справ у паперовій формі від Центру його територіальних підрозділах, віддалених місцях для роботи адміністраторів Центру (в разі їх утворення) до суб’єкта надання адміністративної послуги здійснюється не менше ніж один раз протягом робочого дня, шляхом отримання справ представником суб’єкта надання адміністративної послуги або їх доставки працівником Центру, або надсиланням відсканованих документів з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку, або в іншій спосіб.

Після отримання справи суб’єкт надання адміністративних послуг вносить запис про її отримання із зазначенням дати, часу, прізвища, імені, по батькові та підпису відповідальної посадової особи до листа про проходження справи.

44. Контроль за дотриманням суб’єктами надання адміністративних послуг строків розгляду справ та прийняття рішень здійснюється адміністраторами Центру відповідно до розподілу обов’язків за рішенням керівника Центру.

45. Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний:

1) своєчасно інформувати Центр про перешкоди у дотриманні строку розгляду справи та прийнятті рішення, інші проблеми, що виникають під час розгляду справи;

2) надавати інформацію на усний або письмовий запит (у тому числі шляхом надсилання на адресу електронної пошти) адміністратора Центру про хід розгляду справи.

У разі виявлення факту порушення вимог законодавства щодо розгляду справи (строків надання адміністративної послуги тощо) адміністратор Центру невідкладно інформує про це керівника Центру.

 

VІІІ. Передача вихідного пакета документів суб’єктові звернення

 

46. Суб’єкт надання адміністративної послуги невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги, формує вихідний пакет документів та передає його до Центру, його територіальних підрозділів, віддалених місць для роботи адміністраторів Центру (в разі їх утворення), про що зазначається в листі про проходження справи.

47. Адміністратор Центру невідкладно у день надходження вихідного пакета документів повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб’єктові звернення у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета документів, здійснює реєстрацію вихідного пакета документів шляхом внесення відповідних відомостей в листі про проходження справи, а також до відповідного реєстру в паперовій та/або електронній формі.

48. Вихідний пакет документів передається суб’єктові звернення особисто під підпис (у тому числі його представникові (законному представникові) у разі пред’явлення документа, що посвідчує особу та/або засвідчує його повноваження, або у випадках, передбачених законодавством, передається в інший прийнятний для суб’єкта звернення спосіб.

Інформація про дату отримання вихідного пакета документів суб’єктом звернення зазначається в листі про проходження справи та зберігається в матеріалах справи.

49. У разі не зазначення суб’єктом звернення зручного для нього способу отримання вихідного пакета документів або його неотримання в Центрі протягом двох місяців відповідні документи надсилаються суб’єктові звернення засобами поштового зв’язку. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та іншої контактної інформації вихідний пакет документів зберігається протягом тримісячного строку в Центрі, а потім передається для архівного зберігання.

50. У разі колиадміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор Центру реєструє інформацію про результат розгляду справи в журналі (у паперовій та електронній формі), негайно формує вихідний пакет документів та передає його суб’єктові звернення.

51. Відповідальність за несвоєчасне та неналежне надання адміністративних послуг несуть суб’єкти надання таких послуг та в межах повноважень адміністратори і керівник Центру.

52. Інформація про кожну надану адміністративну послугу та справу у паперовій (копія) та/або електронній (відскановані документи) формі, зокрема заява суб’єкта звернення, результат надання адміністративної послуги, копія документа, що засвідчує повноваження представника, зберігається у Центрі.

Усі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.

 

Регламент Центру надання адміністративних послуг Соледарської міської ради розроблено відділом надання адміністративних послуг Соледарської міської ради.

 

 

Міський голова                                                                         О.М.Степаненко

 

Секретар Соледарської міської ради                                           С.М.Редченко

 

Начальник відділу надання

адміністративних послуг

Соледарської міської ради                                                            О.М.Нікуліна

 

Додаток 1

 

до Регламенту

 

 

Графік роботи

Центру надання адміністративних послуг (час прийому суб’єктів звернень без перерви у Центрі надання адміністративних послуг

Соледарської міської ради

 

№ з/п

Дні тижня

Час роботи

1

Понеділок

9.00 – 16.00 без перерви на обід

2

Вівторок

9.00 – 16.00 без перерви на обід

3

Середа

9.00 – 20.00 без перерви на обід

4

Четвер

9.00 – 16.00 без перерви на обід

5

П’ятниця

8.30 – 15.30 без перерви на обід

6

Субота

Вихідний

7

Неділя

Вихідний

 

 

Секретар Соледарської міської ради                                           С.М.Редченко

 

Начальник відділу надання

адміністративних послуг

Соледарської міської ради                                                            О.М.Нікуліна

 

 

 

 

ПРОЕКТ

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

_._.2018 №

м.Соледар

 

Про встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік

 

Розглянувши службову записку від  20.10.2017 №2651/01-46                 начальника фінансового управління Бондарєва Ю.С., відповідно до  Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 року  № 2456-VIіз внесеними до нього змінами,  Податкового кодексу України від 02 грудня 2010року № 2755-VIіз внесеними до нього змінами, керуючись ч. 8 ст. 8 Закону України від   05 лютого 2015 року №157-VIII«Про добровільне об’єднання територіальних громад», Постановою Кабінету Міністрів України « Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» №483 від 24.05.2017р., ст.ст. 26, 59, 73 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1.  Встановити розміри ставок місцевих податків та зборів на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади по:

 1) податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки — за 1 кв. метр загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних та юридичних осіб згідно з додатком 1, додатком 2 та додатком 3.     

2)  транспортного податку - з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.

Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років ( включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного(податкового) року. 

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

3) плати за землю - земельного податку згідно з додатком 4 та додатком 5.

4) єдиному податку:

а) для юридичних осіб, зареєстрованих на територіїСоледарської міської об’єднаної територіальної громади, в розмірах згідно Податкового кодексу України  від 02.12.2010 №2755-VI із внесеними до нього змінами;

         б) для фізичних осіб - підприємців, зареєстрованих на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, за один календарний місяць залежно від виду діяльності згідно Національного класифікатора України, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 № 457 із внесеними до нього змінами:
         - для першої групи платників єдиного податку (фізичних осіб) – 10%до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 01 січня податкового (звітного) року;
        - для другої групи платників єдиного податку (фізичних осіб) – 20% до розміру мінімальної заробітної плати встановленої законом на 01січня податкового (звітного) року;
        - для третьої групи платників єдиного податку у відсотках до доходувідповідно до пункту 293.3 статті 293 Податкового кодексуУкраїни від 02 грудня 2010року № 2755-VI із внесеними до нього змінами;
- для четвертої групи платників єдиного податку розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування):

§     для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту) - 0,95;

§     для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) - 0,57;

§     для земель водного фонду - 2,43;

§     для сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту - 6,33.

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп є календарний рік.

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал.

 
5) збору за місця для паркування транспортних засобів –за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі  0,03  відсотка розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на 01 січня  податкового (звітного) року.

Базовий  податковий період дорівнює  календарному кварталу.

 

6)  Туристичному збору - у розмірі 1 відсотка вартості усього періоду проживання (ночівлі) у закладах готельного типу за вирахуванням податку на додану вартість.

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 

2. Фінансовому управлінню міської ради (Бондарєв) забезпечити в установленому порядку оприлюднення даного рішення.

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на фінансове управління міської ради /Бондарєв/, постійні комісії  міської ради з питань економічної політики, бюджету та фінансів /Боровик/, з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та зв’язку /Ляшенко/.

 

4. Вважати таким, що з дня набрання чинності цим рішенням, втрачає чинність рішення Соледарської міської ради від 05.07.2017 №7/11-269 «Про встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів на території Соледарської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік», рішення Соледарської міської ради від 05.12.2017 №7/18-410 «Про затвердження у новій редакції рішення «Про встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік», затвердженого рішенням міської ради від 05.07.2017 №7/11-269».

 

5. Встановити, що дане рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.

 

 

 

Міський голова                                                                            О.М.Степаненко

 

                                                                                           Додаток 1

                                                                                           рішення міської ради

                                                                                           від  ____.2018  №_____

 

Ставки

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Ставки встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію з 01 січня 2019року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

05

        52

1420910800

 

м.Соледар

 

Класифікація будівель та споруд

Ставки податку3 за 1кв.метр (відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

1 зона4

2 зона4

3 зона4

1 зона4

2 зона4

3 зона4

11

Будівлі житлові

111

Будинки одноквартирні

1110

Будинки одноквартирні5

1110.1

Будинки одноквартирні масової забудови

0,600

 

 

0,600

 

 

1110.2

Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності

0,600

 

 

0,600

 

 

1110.3

Будинки садибного типу

0,600

 

 

0,600

 

 

1110.4

Будинки дачні та садові

0,600

 

 

0,600

 

 

112

Будинки з двома та більше квартирами

1121

Будинки з двома квартирами5

1121.1

Будинки двоквартирні масової забудови

0,600

 

 

0,600

 

 

1121.2

Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності

0,600

 

 

0,600

 

 

1122

Будинки з трьома та більше квартирати5

1122.1

Будинки багатоквартирні масової забудови

0,600

 

 

0,600

 

 

1122.2

Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні

0,600

 

 

0,600

 

 

1122.3

Будинки житлові готельного типу

0,600

 

 

0,600

 

 

113

Гуртожитки5

1130.1

Гуртожитки для робітників та службовців

0,600

 

 

0,600

 

 

1130.2

Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів5

0,600

 

 

0,600

 

 

1130.3

Гуртожитки для учнів навчальних закладів5

0,600

 

 

0,600

 

 

1130.4

Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів5

0,600

 

 

0,600

 

 

1130.5

Будинки дитини та сирітські будинки5

0,600

 

 

0,600

 

 

1130.6

Будинки для біженців, притулки для бездомних5

0,600

 

 

0,600

 

 

1130.9

Будинки для колективного проживання інші

0,600

 

 

0,600

 

 

12

Будівлі житлові

121

Готелі, ресторани та подібні будівлі

1211

Будівлі готельні

1211.1

Готелі

0,600

 

 

0,600

 

 

1211.2

Мотелі

0,600

 

 

0,600

 

 

1211.3

Кемпінги

0,600

 

 

0,600

 

 

1211.4

Пансіонати

0,600

 

 

0,600

 

 

1211.5

Ресторани та бари

0,600

 

 

0,600

 

 

1212

Інші будівлі для тимчасового проживання

1212.1

Туристичні бази та гірські притулки

0,600

 

 

0,600

 

 

1212.2

Дитячі та сімейні табори відпочинку

0,600

 

 

0,600

 

 

1212.3

Центри та будинки відпочинку

0,600

 

 

0,600

 

 

1212.9

Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше

0,600

 

 

0,600

 

 

122

Будівлі офісні

1220

Будівлі офісні5

1220.1

Будівлі органів державного та місцевого управління5

0,600

 

 

0,600

 

 

1220.2

Будівлі фінансового обслуговування

0,600

 

 

0,600

 

 

1220.3

Будівлі органів правосуддя5

0,600

 

 

0,600

 

 

1220.4

Будівлі закордонних представництв5

0,600

 

 

0,600

 

 

1220.5

Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств

0,600

 

 

0,600

 

 

1220.9

Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші

0,600

 

 

0,600

 

 

123

Будівлі торговельні

1230

Будівлі торговельні

1230.1

Торгові центри, універмаги, магазини

0,600

 

 

0,600

 

 

1230.2

Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків5

0,600

 

 

0,600

 

 

1230.3

Станції технічного обслуговування автомобілів

0,600

 

 

0,600

 

 

1230.4

Їдальні, кафе, закусочні тощо

0,600

 

 

0,600

 

 

1230.5

Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування

0,600

 

 

0,600

 

 

1230.6

Будівлі підприємств побутового обслуговування

0,600

 

 

0,600

 

 

1230.9

Будівлі торгівельні інші

0,600

 

 

0,600

 

 

124

Будівлі транспорту та засобів зв’язку

1241

Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі

1241.1

Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту

0,600

 

 

0,600

 

 

1241.2

Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту

0,600

 

 

0,600

 

 

1241.3

Будівлі міського електротранспорту

0,600

 

 

0,600

 

 

1241.4

Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту

0,600

 

 

0,600

 

 

1241.5

Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі

0,600

 

 

0,600

 

 

1241.6

Будівлі станцій підвісних та канатних доріг

0,600

 

 

0,600

 

 

1241.7

Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо

0,600

 

 

0,600

 

 

1241.8

Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо

0,600

 

 

0,600

 

 

1241.9

Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші

0,600

 

 

0,600

 

 

1242

Гаражі

1242.1

Гаражі наземні

0,600

 

 

0,600

 

 

1242.2

Гаражі підземні

0,600

 

 

0,600

 

 

1242.3

Стоянки автомобільні криті

0,600

 

 

0,600

 

 

1242.4

Навіси для велосипедів

0,600

 

 

0,600

 

 

125

Будівлі промислові та склади

1251

Будівлі промислові5

1251.1

Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості5

0,600

 

 

0,600

 

 

1251.2

Будівлі підприємств чорної металургії5

0,600

 

 

0,600

 

 

1251.3

Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості5

0,600

 

 

0,600

 

 

1251.4

Будівлі підприємств легкої промисловості5

0,600

 

 

0,600

 

 

1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості5

0,600

 

 

0,600

 

 

1251.6

Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості5

0,600

 

 

0,600

 

 

1251.7

Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості5

0,600

 

 

0,600

 

 

1251.8

Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості5

0,600

 

 

0,600

 

 

1251.9

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне5

0,600

 

 

0,600

 

 

1252

Резервуари, силоси та склади

1252.1

Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу

0,600

 

 

0,600

 

 

1252.2

Резервуари та ємності інші

0,600

 

 

0,600

 

 

1252.3

Силоси для зерна

0,600

 

 

0,600

 

 

1252.4

Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів

0,600

 

 

0,600

 

 

1252.5

Склади спеціальні товарні

0,600

 

 

0,600

 

 

1252.6

Холодильники

0,600

 

 

0,600

 

 

1252.7

Складські майданчики

0,600

 

 

0,600

 

 

1252.8

Склади універсальні

0,600

 

 

0,600

 

 

1252.9

Склади та сховища інші5

0,600

 

 

0,600

 

 

126

Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення

1261

Будівлі для публічних виступів

1261.1

Театри, кінотеатри та концертні зали

0,600

 

 

0,600

 

 

1261.2

Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів

0,600

 

 

0,600

 

 

1261.3

Цирки

0,600

 

 

0,600

 

 

1261.4

Казино, ігорні будинки

0,600

 

 

0,600

 

 

1261.5

Музичні та танцювальні зали, дискотеки

0,600

 

 

0,600

 

 

1261.9

Будівлі для публічних виступів інші

0,600

 

 

0,600

 

 

1262

Музеї та бібліотеки

1262.1

Музеї та художні галереї5

0,600

 

 

0,600

 

 

1262.2

Бібліотеки, книгосховища5

0,600

 

 

0,600

 

 

1262.3

Технічні центри

0,600

 

 

0,600

 

 

1262.4

Планетарії5

0,600

 

 

0,600

 

 

1262.5

Будівлі архівів5

0,600

 

 

0,600

 

 

1262.6

Будівлі зоологічних та ботанічних садів5

0,600

 

 

0,600

 

 

1263

Будівлі навчальних та дослідних закладів

1263.1

Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ

0,600

 

 

0,600

 

 

1263.2

Будівлі вищих навчальних закладів

0,600

 

 

0,600

 

 

1263.3

Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів5

0,600

 

 

0,600

 

 

1263.4

Будівлі професійно-технічних навчальних закладів5

0,600

 

 

0,600

 

 

1263.5

Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів5

0,600

 

 

0,600

 

 

1263.6

Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами5

0,600

 

 

0,600

 

 

1263.7

Будівлі закладів з фахової перепідготовки

0,600

 

 

0,600

 

 

1263.8

Будівлі метеорологічних станцій,обсерваторій5

0,600

 

 

0,600

 

 

1263.9

Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші5

0,600

 

 

0,600

 

 

1264

Будівлі лікарень та оздоровчих закладів

1264.1

Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладв5

0,600

 

 

0,600

 

 

1264.2

Лікарні профільні, диспансери5

0,600

 

 

0,600

 

 

1264.3

Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки5

0,600

 

 

0,600

 

 

1264.4

Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації5

0,600

 

 

0,600

 

 

1264.5

Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил5

0,600

 

 

0,600

 

 

1264.6

Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації5

0,600

 

 

0,600

 

 

1264.9

Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші5

0,600

 

 

0,600

 

 

1265

Зали спортивні5

1265.1

Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо

0,600

 

 

0,600

 

 

1265.2

Басейни криті для плавання

0,600

 

 

0,600

 

 

1265.3

Хокейні та льодові стадіони криті

0,600

 

 

0,600

 

 

1265.4

Манежі легкоатлетичні

0,600

 

 

0,600

 

 

1265.5

Тири

0,600

 

 

0,600

 

 

1265.9

Зали спортивні інші

0,600

 

 

0,600

 

 

127

Будівлі нежитлові інші

1271

Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5

1271.1

Будівлі для тваринництва5

0,600

 

 

0,600

 

 

1271.2

Будівлі для птахівництва5

0,600

 

 

0,600

 

 

1271.3

Будівлі для зберігання зерна5

0,600

 

 

0,600

 

 

1271.4

Будівлі силосні та сінажні5

0,600

 

 

0,600

 

 

1271.5

Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства5

0,600

 

 

0,600

 

 

1271.6

Будівлі тепличного господарства5

0,600

 

 

0,600

 

 

1271.7

Будівлі рибного господарства5

0,600

 

 

0,600

 

 

1271.8

Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва5

0,600

 

 

0,600

 

 

1271.9

Будівлі сільськогосподарського призначення інші5

0,600

 

 

0,600

 

 

1272

Будівлі для культової та релігійної діяльності5

1272.1

Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо5

0,600

 

 

0,600

 

 

1272.2

Похоронні бюро та ритуальні зали

0,600

 

 

0,600

 

 

1272.3

Цвинтарі та крематорії5

0,600

 

 

0,600

 

 

1273

Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою5

1273.1

Пам’ятки історії та архітектури5

0,600

 

 

0,600

 

 

1273.2

Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою5

0,600

 

 

0,600

 

 

1273.3

Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї5

0,600

 

 

0,600

 

 

1274

Будівлі інші, не кваліфіковані раніше5

1274.1

Казарми збройних Сил5

0,600

 

 

0,600

 

 

1274.2

Будівлі поліцейських та пожежних служб5

0,600

 

 

0,600

 

 

1274.3

Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів5

0,600

 

 

0,600

 

 

1274.4

Будівлі лазень та пралень

0,600

 

 

0,600

 

 

1274.5

Будівлі з облаштування населених пунктів

0,600

 

 

0,600

 

 

 

Примітка:

1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими додатками.

2  Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17 серпня 2000р. №507.

3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3  статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4 У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зон адміністративно-територіальної одиниці, щодо якої приймається рішення, ставки встановлюються залежно від зон. Без урахування зони ставки зазначаються у графі «1 зона».

5 Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України.

 

Начальник фінансового управління                                                      Ю.С.Бондарєв

 

Секретар міської ради                                                                               С.М.Редченко  

                                                                                           Додаток 2

                                                                                           рішення міської ради

                                                                                           від  ____.2018  №_____

 

Ставки

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Ставки встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію з 01 січня 2019року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

05

        52

1420910800

 

Бахмутський старостинський округ №1 (до складу входять населені пункти село Бахмутське, селище Підгородне),Берестівський старостинський округ №2 (до складу входять населені пункти село Берестове, селище Виїмка, Нагірне, Спірне), Васюківський старостинський округ №3 (до складу входять населені пункти села Васюківка, Пазено, Сакко і Ванцетті, Федорівка, Хромівка), Володимирівський старостинський округ №4 (до складу входять населені пункти села Володимирівка, Пилипчатине, Стряпівка, Трипілля), Міньківський старостинський округ №5(до складу входять населені пункти села Голубівка, Дубово-Василівка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Привілля), Никифорівський старостинський округ №6 (до складу входять населені пункти села Діброва, Липівка, Никифорівка, Федорівка Друга), Парасковіївський старостинський округ №7(до складу входять населені пункти благодатне, Залізнянське, Парасковіївка), Роздолівський старостинський округ №8 (до складу входять населені пункти Краснополівка, Миколаївка, Роздолівка), Яковлівський старостинський округ №9 (до складу входять населені пункти Білогорівка, Василівка, Веселе, Липове, Яковлівка).

 

Класифікація будівель та споруд

Ставки податку3 за 1кв.метр (відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

1 зона4

2 зона4

3 зона4

1 зона4

2 зона4

3 зона4

11

Будівлі житлові

111

Будинки одноквартирні

1110

Будинки одноквартирні5

1110.1

Будинки одноквартирні масової забудови

0,400

 

 

0,400

 

 

1110.2

Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності

0,400

 

 

0,400

 

 

1110.3

Будинки садибного типу

0,400

 

 

0,400

 

 

1110.4

Будинки дачні та садові

0,400

 

 

0,400

 

 

112

Будинки з двома та більше квартирами

1121

Будинки з двома квартирами5

1121.1

Будинки двоквартирні масової забудови

0,400

 

 

0,400

 

 

1121.2

Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності

0,400

 

 

0,400

 

 

1122

Будинки з трьома та більше квартирати5

1122.1

Будинки багатоквартирні масової забудови

0,400

 

 

0,400

 

 

1122.2

Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні

0,400

 

 

0,400

 

 

1122.3

Будинки житлові готельного типу

0,400

 

 

0,400

 

 

113

Гуртожитки5

1130.1

Гуртожитки для робітників та службовців

0,400

 

 

0,400

 

 

1130.2

Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів5

0,400

 

 

0,400

 

 

1130.3

Гуртожитки для учнів навчальних закладів5

0,400

 

 

0,400

 

 

1130.4

Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів5

0,400

 

 

0,400

 

 

1130.5

Будинки дитини та сирітські будинки5

0,400

 

 

0,400

 

 

1130.6

Будинки для біженців, притулки для бездомних5

0,400

 

 

0,400

 

 

1130.9

Будинки для колективного проживання інші

0,400

 

 

0,400

 

 

12

Будівлі житлові

121

Готелі, ресторани та подібні будівлі

1211

Будівлі готельні

1211.1

Готелі

0,400

 

 

0,400

 

 

1211.2

Мотелі

0,400

 

 

0,400

 

 

1211.3

Кемпінги

0,400

 

 

0,400

 

 

1211.4

Пансіонати

0,400

 

 

0,400

 

 

1211.5

Ресторани та бари

0,400

 

 

0,400

 

 

1212

Інші будівлі для тимчасового проживання

1212.1

Туристичні бази та гірські притулки

0,400

 

 

0,400

 

 

1212.2

Дитячі та сімейні табори відпочинку

0,400

 

 

0,400

 

 

1212.3

Центри та будинки відпочинку

0,400

 

 

0,400

 

 

1212.9

Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше

0,400

 

 

0,400

 

 

122

Будівлі офісні

1220

Будівлі офісні5

1220.1

Будівлі органів державного та місцевого управління5

0,400

 

 

0,400

 

 

1220.2

Будівлі фінансового обслуговування

0,400

 

 

0,400

 

 

1220.3

Будівлі органів правосуддя5

0,400

 

 

0,400

 

 

1220.4

Будівлі закордонних представництв5

0,400

 

 

0,400

 

 

1220.5

Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств

0,400

 

 

0,400

 

 

1220.9

Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші

0,400

 

 

0,400

 

 

123

Будівлі торговельні

1230

Будівлі торговельні

1230.1

Торгові центри, універмаги, магазини

0,400

 

 

0,400

 

 

1230.2

Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків5

0,400

 

 

0,400

 

 

1230.3

Станції технічного обслуговування автомобілів

0,400

 

 

0,400

 

 

1230.4

Їдальні, кафе, закусочні тощо

0,400

 

 

0,400

 

 

1230.5

Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування

0,400

 

 

0,400

 

 

1230.6

Будівлі підприємств побутового обслуговування

0,400

 

 

0,400

 

 

1230.9

Будівлі торгівельні інші

0,400

 

 

0,400

 

 

124

Будівлі транспорту та засобів зв’язку

1241

Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі

1241.1

Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту

0,400

 

 

0,400

 

 

1241.2

Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту

0,400

 

 

0,400

 

 

1241.3

Будівлі міського електротранспорту

0,400

 

 

0,400

 

 

1241.4

Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту

0,400

 

 

0,400

 

 

1241.5

Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі

0,400

 

 

0,400

 

 

1241.6

Будівлі станцій підвісних та канатних доріг

0,400

 

 

0,400

 

 

1241.7

Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо

0,400

 

 

0,400

 

 

1241.8

Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо

0,400

 

 

0,400

 

 

1241.9

Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші

0,400

 

 

0,400

 

 

1242

Гаражі

1242.1

Гаражі наземні

0,400

 

 

0,400

 

 

1242.2

Гаражі підземні

0,400

 

 

0,400

 

 

1242.3

Стоянки автомобільні криті

0,400

 

 

0,400

 

 

1242.4

Навіси для велосипедів

0,400

 

 

0,400

 

 

125

Будівлі промислові та склади

1251

Будівлі промислові5

1251.1

Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості5

0,400

 

 

0,400

 

 

1251.2

Будівлі підприємств чорної металургії5

0,400

 

 

0,400

 

 

1251.3

Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості5

0,400

 

 

0,400

 

 

1251.4

Будівлі підприємств легкої промисловості5

0,400

 

 

0,400

 

 

1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості5

0,400

 

 

0,400

 

 

1251.6

Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості5

0,400

 

 

0,400

 

 

1251.7

Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості5

0,400

 

 

0,400

 

 

1251.8

Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості5

0,400

 

 

0,400

 

 

1251.9

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне5

0,400

 

 

0,400

 

 

1252

Резервуари, силоси та склади

1252.1

Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу

0,400

 

 

0,400

 

 

1252.2

Резервуари та ємності інші

0,400

 

 

0,400

 

 

1252.3

Силоси для зерна

0,400

 

 

0,400

 

 

1252.4

Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів

0,400

 

 

0,400

 

 

1252.5

Склади спеціальні товарні

0,400

 

 

0,400

 

 

1252.6

Холодильники

0,400

 

 

0,400

 

 

1252.7

Складські майданчики

0,400

 

 

0,400

 

 

1252.8

Склади універсальні

0,400

 

 

0,400

 

 

1252.9

Склади та сховища інші5

0,400

 

 

0,400

 

 

126

Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення

1261

Будівлі для публічних виступів

1261.1

Театри, кінотеатри та концертні зали

0,400

 

 

0,400

 

 

1261.2

Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів

0,400

 

 

0,400

 

 

1261.3

Цирки

0,400

 

 

0,400

 

 

1261.4

Казино, ігорні будинки

0,400

 

 

0,400

 

 

1261.5

Музичні та танцювальні зали, дискотеки

0,400

 

 

0,400

 

 

1261.9

Будівлі для публічних виступів інші

0,400

 

 

0,400

 

 

1262

Музеї та бібліотеки

1262.1

Музеї та художні галереї5

0,400

 

 

0,400

 

 

1262.2

Бібліотеки, книгосховища5

0,400

 

 

0,400

 

 

1262.3

Технічні центри

0,400

 

 

0,400

 

 

1262.4

Планетарії5

0,400

 

 

0,400

 

 

1262.5

Будівлі архівів5

0,400

 

 

0,400

 

 

1262.6

Будівлі зоологічних та ботанічних садів5

0,400

 

 

0,400

 

 

1263

Будівлі навчальних та дослідних закладів

1263.1

Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ

0,400

 

 

0,400

 

 

1263.2

Будівлі вищих навчальних закладів

0,400

 

 

0,400

 

 

1263.3

Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів5

0,400

 

 

0,400

 

 

1263.4

Будівлі професійно-технічних навчальних закладів5

0,400

 

 

0,400

 

 

1263.5

Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів5

0,400

 

 

0,400

 

 

1263.6

Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами5

0,400

 

 

0,400

 

 

1263.7

Будівлі закладів з фахової перепідготовки

0,400

 

 

0,400

 

 

1263.8

Будівлі метеорологічних станцій,обсерваторій5

0,400

 

 

0,400

 

 

1263.9

Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші5

0,400

 

 

0,400

 

 

1264

Будівлі лікарень та оздоровчих закладів

1264.1

Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладв5

0,400

 

 

0,400

 

 

1264.2

Лікарні профільні, диспансери5

0,400

 

 

0,400

 

 

1264.3

Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки5

0,400

 

 

0,400

 

 

1264.4

Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації5

0,400

 

 

0,400

 

 

1264.5

Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил5

0,400

 

 

0,400

 

 

1264.6

Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації5

0,400

 

 

0,400

 

 

1264.9

Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші5

0,400

 

 

0,400

 

 

1265

Зали спортивні5

1265.1

Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо

0,400

 

 

0,400

 

 

1265.2

Басейни криті для плавання

0,400

 

 

0,400

 

 

1265.3

Хокейні та льодові стадіони криті

0,400

 

 

0,400

 

 

1265.4

Манежі легкоатлетичні

0,400

 

 

0,400

 

 

1265.5

Тири

0,400

 

 

0,400

 

 

1265.9

Зали спортивні інші

0,400

 

 

0,400

 

 

127

Будівлі нежитлові інші

1271

Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5

1271.1

Будівлі для тваринництва5

0,400

 

 

0,400

 

 

1271.2

Будівлі для птахівництва5

0,400

 

 

0,400

 

 

1271.3

Будівлі для зберігання зерна5

0,400

 

 

0,400

 

 

1271.4

Будівлі силосні та сінажні5

0,400

 

 

0,400

 

 

1271.5

Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства5

0,400

 

 

0,400

 

 

1271.6

Будівлі тепличного господарства5

0,400

 

 

0,400

 

 

1271.7

Будівлі рибного господарства5

0,400

 

 

0,400

 

 

1271.8

Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва5

0,400

 

 

0,400

 

 

1271.9

Будівлі сільськогосподарського призначення інші5

0,400

 

 

0,400

 

 

1272

Будівлі для культової та релігійної діяльності5

1272.1

Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо5

0,400

 

 

0,400

 

 

1272.2

Похоронні бюро та ритуальні зали

0,400

 

 

0,400

 

 

1272.3

Цвинтарі та крематорії5

0,400

 

 

0,400

 

 

1273

Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою5

1273.1

Пам’ятки історії та архітектури5

0,400

 

 

0,400

 

 

1273.2

Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою5

0,400

 

 

0,400

 

 

1273.3

Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї5

0,400

 

 

0,400

 

 

1274

Будівлі інші, не кваліфіковані раніше5

1274.1

Казарми збройних Сил5

0,400

 

 

0,400

 

 

1274.2

Будівлі поліцейських та пожежних служб5

0,400

 

 

0,400

 

 

1274.3

Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів5

0,400

 

 

0,400

 

 

1274.4

Будівлі лазень та пралень

0,400

 

 

0,400

 

 

1274.5

Будівлі з облаштування населених пунктів

0,400

 

 

0,400

 

 

 

Примітка:

1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими додатками.

2  Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17 серпня 2000р. №507.

3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3  статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4 У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зон адміністративно-територіальної одиниці, щодо якої приймається рішення, ставки встановлюються залежно від зон. Без урахування зони ставки зазначаються у графі «1 зона».

5 Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України.

 

Начальник фінансового управління                                                       Ю.С.Бондарєв

 

Секретар міської ради                                                                               С.М.Редченко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Додаток 3

                                                                                                 рішення міської ради

                                                                                                 від  ____.2018 №_____

 

ПЕРЕЛІК

пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2  пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Пільги встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію з 01 січня 2019 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

05

        52

1420910800

 

Соледарська міська об’єднана територіальна громада

 

Група платників, категорія/класифікація будівель та споруд

Розмір пільги (відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

Об’єкти житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичних осіб, які належать до пільгових категорій2:

а) особи, які належать до інвалідів війни відповідно до статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

б) особи, які належать до учасників бойових дій відповідно до статті 6 Закону України «Про статус ветеранів, гарантії їх соціального захисту»;

в) особи, на яких відповідно до статті 10 поширюється чинність Закону України «про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

г) особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною відповідно до статті 11 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

ґ) особи, які мають особливі трудові заслуги перед Україною відповідно до статті 8 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»;

д) члени сімей померлих осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною та/або мають особливі трудові заслуги перед Україною;

е) особи, які належать до постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 1 згідно пункту 1 частини першої статті 14 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи»;

є) особи, які під час базового податкового періоду були учасниками Антитерористичної операції.

 

 

100

Об’єкт нежитлової нерухомості – господарських (присадибних) будівель, що розміщені на прибудинкових територіях житлових, садових та дачних будинків, котеджів та знаходяться у власності фізичних осіб3.

 

100

Громадські об’єднання (організації, спілки), які засновані згідно Закону України «Про громадські об’єднання» з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких громадських об’єднань (організацій , спілок) та знаходяться на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади4.

 

100

Благодійні організації України, статути (положення)яких зареєстровані у встановленому законом порядку з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких організацій та знаходяться на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади4.

 

100

Примітка:

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.

2 Пільга застосовується  лише для одного об’єкта житлової нерухомості (квартири або житлового будинку).

3 У разі якщо у власності фізичної особи є декілька будинків та, відповідно, прибудинкових територій така пільга застосовується лише для об’єктів нежитлової нерухомості, які розміщені на одній прибудинковій території, що знаходяться у власності фізичної особи.

4 Пільги не надаються на об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницької діяльності).

 

Начальник фінансового управління                                                        Ю.С.Бондарєв

 

Секретар міської ради                                                                               С.М.Редченко  

 

                                                                                                 Додаток 4

                                                                                                 рішення міської ради

                                                                                                 від  ___.2018 №_____

 

Ставки

земельного податку1

Ставки встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію з 01 січня 2019 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

05

        52

1420910800

 

Соледарська міська об’єднана територіальна громада

 

Вид цільового призначення земель2

Ставки податку3 (відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

01

Землі сільськогосподарського призначення

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4

0,300

0,300

5,000

5,000

01.02

Для ведення фермерського господарства4

0,300

0,300

5,000

5,000

01.03

Для ведення особистого селянського господарства4

0,300

0,300

5,000

5,000

01.04

Для ведення підсобного сільськогогосподарства4

0,300

0,300

5,000

5,000

01.05

Для індивідуального садівництва4

0,300

0,300

5,000

5,000

01.06

Для колективного садівництва4

0,300

0,300

5,000

5,000

01.07

Для городництва4

0,300

0,300

5,000

5,000

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби4

0,300

0,300

5,000

5,000

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

0,300

0,300

5,000

5,000

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

0,300

0,300

5,000

5,000

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві

0,300

0,300

5,000

5,000

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

0,300

0,300

5,000

5,000

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

0,300

0,300

5,000

5,000

01.14

Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

02

Землі житлової забудови

02.01

Для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4

0,300

0,300

5,000

5,000

02.02

Для колективного житлового будівництва4

0,300

0,300

5,000

5,000

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

0,300

0,300

5,000

5,000

02.04

Для будівництва і обслуговування земель тимчасового проживання

0,300

0,300

5,000

5,000

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

0,300

0,300

5,000

5,000

02.06

Для колективного гаражного будівництва

0,300

0,300

5,000

5,000

02.07

Для іншої житлової забудови

0,300

0,300

5,000

5,000

02.08

Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

03

Землі громадської забудови

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4

1,000

1,000

5,000

5,000

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4

1,000

1,000

5,000

5,000

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4

1,000

1,000

5,000

5,000

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4

1,000

1,000

5,000

5,000

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4

1,000

1,000

5,000

5,000

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4

1,000

1,000

5,000

5,000

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

1,500

1,500

5,000

5,000

03.08

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

2,000

2,000

5,000

5,000

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

3,000

3,000

5,000

5,000

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

1,500

1,500

5,000

5,000

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки

1,000

1,000

5,000

5,000

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

1,200

1,200

5,000

5,000

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування

1,200

1,200

5,000

5,000

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4

1,000

1,000

5,000

5,000

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови

1,000

1,000

5,000

5,000

03.16

Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

04

Землі природно-заповідного фонду

04.01

Для збереження та використання біосферних заповідників

0,300

0,300

5,000

5,000

04.02

Для збереження та використання природних заповідників4

0,300

0,300

5,000

5,000

04.03

Для збереження та використання національних природних парків4

0,300

0,300

5,000

5,000

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів4

0,300

0,300

5,000

5,000

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків

0,300

0,300

5,000

5,000

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків

0,300

0,300

5,000

5,000

04.07

Для збереження та використання парків – пам’яток садово-паркового мистецтва

0,300

0,300

5,000

5,000

04.08

Для збереження та використання заказників

0,300

0,300

5,000

5,000

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ

0,300

0,300

5,000

5,000

04.10

Для збереження та використання пам’яток природи

0,300

0,300

5,000

5,000

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків

0,300

0,300

5,000

5,000

05

Землі іншого природоохоронного призначення

06

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей) 

06.01

Для будівництва та обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4

0,300

0,300

5,000

5,000

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів

0,300

0,300

5,000

5,000

06.03

Для інших оздоровчих цілей

0,300

0,300

5,000

5,000

06.04

Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

07

Землі рекреаційного призначення

07.01

Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4

1,000

1,000

5,000

5,000

07.02

Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4

1,000

1,000

5,000

5,000

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

0,300

0,300

5,000

5,000

07.04

Для колективного дачного будівництва

0,300

0,300

5,000

5,000

07.05

Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

08

Землі історико-культурного призначення

08.01

Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини

0,300

0,300

5,000

5,000

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів

0,300

0,300

5,000

5,000

08.03

Для іншого історико-культурного призначення

0,300

0,300

5,000

5,000

08.04

Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

09

Землі лісогосподарського призначення

09,01

Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг

0,300

0,300

5,000

5,000

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення

0,300

0,300

5,000

5,000

09.03

Для цілей підрозділів 09.01-09.02  та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

10

Землі водного фонду

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об’єктами

0,300

0,300

5,000

5,000

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

0,300

0,300

5,000

5,00

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення

0,300

0,300

5,000

5,000

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

0,300

0,300

5,000

5,000

10.05

Для догляду за береговими смугами водних шляхів

0,300

0,300

5,000

5,000

10.06

Для сінокосіння

0,300

0,300

5,000

5,000

10.07

Для рибогосподарських потреб

0,750

0,750

5,000

5,000

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей

0,300

0,300

5,000

5,000

10.09

Для проведення науково-дослідних робіт

0,300

0,300

5,000

5,000

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд

0,300

0,300

5,000

5,000

10.11

Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів

0,300

0,300

5,000

5,000

10.12

Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

11

Землі промисловості

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами

3,000

3,000

5,000

5,000

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

1,500

1,500

5,000

5,000

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

1,500

1,500

5,000

5,000

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

1,500

1,500

5,000

5,000

11.05

Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

12

Землі транспорту

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

3,000

3,000

5,000

5,000

12.02

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту

0,300

0,300

5,000

5,000

12.03

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту

0,300

0,300

5,000

5,000

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4

1,000

1,000

5,000

5,000

12.05

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту

0,300

0,300

5,000

5,000

12.06

Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту

1,000

1,000

5,000

5,000

12.07

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту

0,300

0,300

5,000

5,000

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операції

0,300

0,300

5,000

5,000

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

1,000

1,000

5,000

5,000

12.10

Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

13

Землі зв’язку

13.01

Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій

1,000

1,000

5,000

5,000

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку

1,000

1,000

5,000

5,000

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку

1,000

1,000

5,000

5,000

13.04

Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження  та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

14

Землі енергетики

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій

1,000

1,000

5,000

5,000

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії

1,000

1,000

5,000

5,000

14.03

Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

15

Землі оборони

15.01

Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4

0,300

0,300

5,000

5,000

15.02

Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії4

0,300

0,300

5,000

5,000

15.03

Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4

0,300

0,300

5,000

5,000

15.04

Для розміщення та постійної діяльності СБУ4

0,300

0,300

5,000

5,000

15.05

Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби4

0,300

0,300

5,000

5,000

15.06

Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки4

0,300

0,300

5,000

5,000

15.07

Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань4

1,000

1,000

5,000

5,000

15.08

Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

16

Землі запасу

0,300

0,300

5,000

5,000

17

Землі резервного фонду

0,300

0,300

5,000

5,000

18

Землі загального користування4

1,000

1,000

5,000

5,000

19

Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

 

Примітка:

1У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими додатками.

2  Вид цільового призначення згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою Держкомзему від 23 липня 2010р. №548.

Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 274 і 277 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4 Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281-283 Податкового кодексу України.

 

 

Начальник фінансового управління                                                       Ю.С.Бондарєв

 

Секретар міської ради                                                                              С.М.Редченко  

 

 

                                                                                                 Додаток 5

                                                                                                 рішення міської ради

                                                                                                 від        .2018 №

 

ПЕРЕЛІК

пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до пункту 284,1 статті 284 Податкового кодексу України, із сплати земельного податку1

Пільги встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію з 01 січня 2019 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

05

        52

1420910800

 

Соледарська міська об’єднана територіальна громада

 

Група платників, категорія/цільове призначення земельних ділянок

Розмір пільги (відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

Від сплати податку звільняються:

-           інваліди першої і другої групи;

-           фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

-           пенсіонери (за віком);

-           ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

-           фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи2.

100%

Санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів

100%

Громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці

100%

Бази олімпійської та параолімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України

100%

Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки (крім національних та державних дендрологічних парків), освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів

100%

Державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких підприємств, установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій

100%

Державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров’я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

100%

Сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов'язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і хімічно забруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства

 

Землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння

100%

Земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур

100%

Землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі

 

100%

Земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень

100%

Земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв.

100%

Земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній основ

100%

Земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку

100%

 

Примітка:

1Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 281 і 282 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.

2 Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб цим пунктом, поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм:

-для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

-для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах - не більш як 0,25 гектара, в селищах - не більш як 0,15 гектара, в місті Соледар- не більш як 0,10 гектара;

-для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

-. для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

-для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

 

 

 

Начальник фінансового управління                                                       Ю.С.Бондарєв

 

 

Секретар міської ради                                                                              С.М.Редченко   

 

 

 

ПРОЕКТ

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

24 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

____._____.2018  № 7/     - 

м. Соледар

 

Про    затвердження     Правил

 розміщення  зовнішньої  реклами

на території  Соледарської міської

об’єднаної територіальної громади

 

З метою забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку населених пунктів  Соледарської міської об’єднаної територіальної громади відповідно до Законів Українивід 11 вересня 2003 року N 1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», від 06 вересня 2005 року №2807-ІV «Про благоустрій населених пунктів» із  внесеними до нього змінами, від 25 грудня 2008 року № 800-VІ «Про запобігання впливу світової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва»  із внесеними до нього змінами,від 17  лютого 2011 року № 3038-VІ «Про регулювання містобудівної діяльності» із внесеними до нього змінами, керуючись ст. 26, 59, 73 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Соледарська  міська рада

 

 ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити:

1.1. Правила розміщення зовнішньої реклами на території  Соледарської міської об’єднаної територіальної громади  (додається).

1.2. Порядок  визначення плати  за тимчасове користування місцем розміщення засобів зовнішньої реклами, що перебуває у комунальній власності Соледарської міської міської ради (додається).

2. Встановити, що дане рішення набирає чинності, з дня його офіційного оприлюднення у  газеті «Вперед» та на офіційному веб-сайті  Соледарської міської ради.

 

3. Відділу містобудування, архітектури та капітального будівництва міської ради (Соколенко) забезпечити оприлюднення  даного рішення у порядку та строки, визначені законодавством України.

4. Організаційне виконання рішення покласти на відділ  містобудування, архітектури та капітального будівництваміської ради (Соколенко),  заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Черняєва А.О.

          5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Соледарської міської ради з питань:  економічної політики, бюджету і фінансів (Боровик), комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Ляшенко), секретаря  міської ради  Редченко С.М.

 

Міський голова                                                                            О.М.Степаненко

                                  

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішення  сесії міської ради

 

від__________2018  № ____

 

 

ПРАВИЛА
розміщення зовнішньої реклами на території

Соледарської міської об’єднаної територіальної громади

 

 

2018 рік

 

1. Правила розміщення зовнішньої реклами на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади (далі - Правила) розроблені відповідно до Закону України “Про рекламу” та Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067 (із змінами).

2. Ці Правила регулюють відносини, що виникають у зв'язку з розміщенням зовнішньої реклами у населених пунктах Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, та визначають порядок надання дозволів на розміщення такої реклами.

3. У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:

алея - дорога в парку, саду, сквері, лісопарку, на бульварі, обсаджена, як правило, з обох боків деревами та чагарниками;

виконавчий орган ради - виконавчий комітетСоледарської міської ради;

дозвіл - документ установленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого органу ради, який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк та у певному місці;

місце розташування рекламного засобу - площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості у межах населеного пункту, що надається розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою);

пішохідна доріжка - елемент дороги, призначений для руху пішоходів, облаштований у її межах чи поза нею і позначений дорожнім знаком;

спеціальні конструкції - тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та неназемні (повітряні), плоскі та об'ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються для розміщення реклами;

вивіска чи табличка - елемент на будинку, будівлі або споруді з інформацією про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать такій особі, вид її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи), час роботи, що розміщений на зовнішній поверхні будинку, будівлі або споруди не вище першого поверху або на поверсі, де розташовується власне чи надане у користування особі приміщення (крім, випадків, коли суб’єкту господарювання належить на праві власності або користування вся будівля або споруда), біля входу у таке приміщення, який не є рекламою.

Інші терміни застосовуються у значенні, наведеному в Законі України "Про рекламу".

4. Зовнішня реклама розміщується на підставі дозволів та у порядку, встановленому виконавчим органомрадивідповідно доЗакону України “Про рекламу”,Типових правил розміщення зовнішньої реклами тацих Правил.

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу на розміщення зовнішньої реклами здійснюється відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

Справляння плати за видачу зазначених дозволів виконавчиморганомрадизабороняється.

5. На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб) з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища та з додержанням правил благоустрою територій населених пунктів.

6. Функції з регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами покладається на відділ містобудування, архітектури та капітального будівництва виконавчого комітету Соледарської міської ради(далі - робочий орган). Робочий орган не вправі подавати заяву та одержувати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами.

У процесі регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами робочим органом залучаються на громадських засадах представники галузевих рад підприємців, об'єднань громадян та об'єднань підприємств, які провадять діяльність у сфері реклами.

7. До повноважень робочого органу належать:

розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами на надання дозволу, внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу та продовження строку його дії;

надання у разі потреби розповсюджувачам зовнішньої реклами архітектурно-планувальних завдань на опрацювання проектно-технічної документації для розташування складних (дахових) рекламних засобів;

прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету;

підготовка проекту рішення виконавчого органу ради щодо надання дозволу (у тому числі погодження з органами та особами, зазначеними у пункті 10 цих Правил) чи про відмову у його наданні;

видача дозволу на підставі рішення виконавчого органу ради;

ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів, плану їх розміщення та надання в установленому порядку інформації для оновлення даних містобудівного кадастру населених пунктів;

подання територіальним органам спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачіву Донецькій  області матеріалів про порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами;

підготовка і подання виконавчому органу ради пропозицій щодо розмірів плати за надання послуг робочим органом на підставі калькуляції витрат для прийняття відповідного рішення.

Робочий орган здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

8. Для одержання дозволу заявник подає робочому органу заяву за формою згідно з додатком 1, до якої додаєтьсяфотокартка або комп'ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу, та ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням.

9. За наявності документів, передбачених пунктом8цих Правил, відомості про заяву у той же день вносяться робочим органом до внутрішнього реєстру заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами (журналу), який ведеться у довільній формі.

Робочий орган протягом двох робочих днів з дня реєстрації заяви перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу за формою згідно з додатком 2.

У разі прийняття рішення про відмову у видачі дозволу робочий орган надсилає заявникові вмотивовану відповідь із зазначенням підстав, передбачених законом.

Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить 10 робочих днів.

10. Видача дозволу погоджується робочим органом з власником місця або уповноваженим ним органом (особою), а також з:

Міністерством культури - у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках національного значення, в межах зон охорони цих пам’яток, історичних ареалів населених місць;

Донецькою обласною державною адміністрацією- у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках місцевого значення, а також в межах зон охорони цих пам’яток;

утримувачем інженерних комунікацій - уразі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій;

Укравтодором або власниками автомобільних доріг та Національною поліцією - у разі розміщення зовнішньої реклами у межах смуги відведення автомобільних доріг.

Перелік органів та осіб, з якими погоджується видача дозволу, є вичерпним.

Дії щодо отримання зазначених погоджень вчиняються робочим органом без залучення заявника протягом строку, встановленого для отримання дозволу.

Для здійснення погодження робочий орган не пізніше дня, що настає за днем одержання документів від заявника, надсилає їх копії у паперовому або електронному (шляхом сканування) вигляді органам, зазначеним в абзацах першому - п’ятому цього пункту, та встановлює строк розгляду зазначених документів.

За результатами дозвільної (погоджувальної) процедури органи, зазначені в абзацах першому - п’ятому цього пункту, надають погодження, які у паперовому або електронному (шляхом сканування) вигляді надсилаються робочому органу.

У разі ненадання органами, зазначеними в абзацах першому - п’ятому цього пункту, протягом встановленого строку погоджень вважається, що видачу дозволу погоджено.

11. Під час надання дозволу втручання у форму рекламного засобу та зміст реклами забороняється.

12. Робочий орган протягом не більш як двох робочих днів з дати одержання від органів та осіб, з якими погоджується видача дозволу, подає виконавчому органу ради пропозиції та проект відповідного рішення.

13. Виконавчий орган ради протягом одного робочого дня з дати одержання зазначених пропозицій приймає рішення про надання дозволу або про відмову у його наданні.

Дозвіл або відмова у його видачі видається не пізніше ніж протягом трьох  робочихдніпісля прийняття відповідного рішення.

14. Робочий орган протягом десяти днів з дати реєстрації дозволу надає органам державної податкової служби інформацію про розповсюджувачів зовнішньої реклами, яким надано дозвіл.

15. Дозвіл надається строком на п'ять років, якщо менший строк не зазначено у заяві.

16. Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, пов'язаних з розташуванням рекламного засобу.

17. Після розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами у п'ятиденний строк зобов'язаний подати робочому органу фотокартку місця розташування рекламного засобу (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів).

18. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, робочий орган у семиденний строк письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами. У десятиденний строк з початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва робочий орган надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце. Уразі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу вносяться зміни у дозвіл.

Відшкодування витрат, пов'язаних з демонтажем та монтажем рекламного засобу на новому місці, здійснюється відповідно до договору з власником місця розташування рекламного засобу.

Плата за надання робочим органом послуг, пов'язаних із зміною місця розташування рекламного засобу, не справляється. Строк дії дозволу продовжується на час, необхідний для вирішення питання про надання рівноцінного місця. Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами має пріоритетне право на розташування рекламного засобу на попередньому місці.

19. Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власностіСоледарської об’єднаної територіальної громади, встановлюється у порядку, визначеному виконавчим органом ради, а місцем, що перебуває у державній або приватній власності, - на договірних засадах з його власником або уповноваженим ним органом (особою). При цьому площа місця розташування рекламного засобу визначається як сума площі горизонтальної проекції рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної проекції цього засобу. Для неназемного та недахового рекламного засобу площа місця дорівнює площі вертикальної проекції цього засобу на уявну паралельну їй площину.

20. Розмір плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу не може встановлюватися залежно від змісту реклами.

21. Зовнішня реклама повинна відповідати таким вимогам:

розміщуватися з додержанням вимог техніки безпеки, зазначених у пунктах 25-28 цих Правил;

розміщуватися із забезпеченням видимості дорожніх знаків,  перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування та не відтворювати зображення дорожніх знаків;

освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків;

фундамент наземної зовнішньої реклами, що виступає над поверхнею землі, може бути декоративно оформлений;

на опорах наземної зовнішньої реклами, що розміщується вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, за вимогою уповноваженого підрозділу Національної поліції наноситься вертикальна дорожня розмітка із світлоповертаючих матеріалів заввишки до 2 метрів від поверхні землі;

нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над проїжджою частиною вулиць і доріг, у тому числі на мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватися на висоті не менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття;

у місцях, де проїжджа частина вулиці межує з цоколями будівель або огорожами, зовнішня реклама може розміщуватися в одну з фасадами будівель або огорожами лінію.

22. Забороняється розташовувати рекламні засоби:

на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;

у населених пунктах на висоті менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини.

23. Розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках історії та архітектури і в межах зон охорони таких пам'яток, в межах об'єктів природно-заповідного фонду дозволяється за погодженням з відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об'єктів природно-заповідного фонду.

24. Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби, не повинна розміщуватися на рекламних засобах ближче ніж за 300 метрів прямої видимості від території дитячих дошкільних закладів, середніх загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів, в яких навчаються діти віком до 18 років.

Перелік обмежень та заборон щодо розміщення зовнішньої реклами, встановлений пунктами 21-24 цих Правил, є вичерпним.

25. Розроблення необхідної технічної документації, монтаж (демонтаж) рекламного засобу здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями.

26. Розташування дахових рекламних засобів забороняється без попередньої технічної експертизи спеціалізованих підприємств, установ та організацій.

27. Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених законодавством.

28. Розташування рекламних засобів у межах охоронних зон інженерних комунікацій дозволяється за погодженням з утримувачем зазначених комунікацій.

29. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки під час розташування та експлуатації рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством.

30. Розташування рекламних засобів на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування дозволяється за погодженням з уповноваженим підрозділом Національної поліції.

31. Рекламні засоби забезпечуються маркуванням із зазначенням на каркасі рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії.

32. Контроль за додержаннямправил розміщення зовнішньої реклами здійснює робочий органта інші органи відповідно до законодавства.

33. У разі виявлення порушення під час розміщення зовнішньої реклами, уповноважена особа органу, який здійснює контроль за додержанням правил розміщення зовнішньої реклами, складає акт виявлення порушення правил розміщення зовнішньої реклами (додаток 3) та звертається до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою про усунення порушення правил розміщення зовнішньої реклами (додаток 4 ) у визначений строк.

У разі невиконання цієї вимоги орган, який здійснює контроль, подає інформацію спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

34. Розповсюджувач зовнішньої реклами, винний у порушенні правил розміщення зовнішньої реклами, несе відповідальність згідно із законодавством.

35. Вивіски чи таблички:

повинні розміщуватися без втручання у несучі конструкції, легко демонтуватися, щоб не створювати перешкод під час робіт, пов’язаних з експлуатацією та ремонтом будівель і споруд, на яких вони розміщуються;

не повинні відтворювати зображення дорожніх знаків;

не повинні розміщуватися на будинках або спорудах - об’єктах незавершеного будівництва;

площа поверхні не повинна перевищувати 3 кв. метрів.

Забороняється вимагати від суб’єктів господарювання будь-які документи для розміщення вивісок чи табличок, не передбаченихзаконодавством.

36. Демонтаж вивісок чи табличок, розміщених з порушенням вимог цих Правил, здійснюється у разі:

припинення юридичної особи або припинення діяльності фізичної особи - підприємця;

невідповідності розміщення вивіски чи таблички вимогам щодо її розміщення, наданим у визначенні, та архітектурним вимогам, державним нормам, стандартам і правилам, санітарним нормам;

порушення благоустрою території.

Розміщені вивіски чи таблички підлягають демонтажу за рахунок коштів юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців, якими вони були встановлені.

 

 

Начальник відділу містобудування,

архітектури та капітального будівництва                                     І.М.Соколенко

 

Секретар міської ради                                                                    С.М. Редченко

 

 

 

                                                                                       

 

           Додаток 1

                                                                                               до Правил розміщення зовнішньої

                                                                                                реклами на території Соледарської

                                                                                                об’єднаної  територіальної громади

                                                                                                 (пункт 8)

 

                                                                           Міському голові

                                                                           Соледарської міської об’єднаної                                                                    територіальної громади

                                                                           _____________________________

                                                                                                                                                (ініціали, прізвище)

“____”________ 20___року  №_______

ЗАЯВА
про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами

Заявник _________________________________________________________________________
(для юридичної особи - повне найменування розповсюджувача зовнішньої ___________________________________________________________________________________
реклами, для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

Адреса заявника _________________________________________________________________
(для юридичної особи - місцезнаходження, для фізичної особи -
________________________________________________________________________________
місце проживання, паспортні данні)

Ідентифікаційний код юридичної особи
або ідентифікаційний номер фізичної особи __________________________________________

Телефон (телефакс) _______________________________________________________________

Прошу надати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами за адресою _______________________________________________________________________________
(повна адреса місця розташування рекламного засобу)

строком на ______________________________________________________________________
(літерами)

Перелік документів, що додаються _________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Заявник
або уповноважена
ним особа  

 
_________________
(підпис)  

 
_____________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

 

            Додаток 2

                                                                                                до Правил  розміщення зовнішньої

                                                                                                реклами на території Соледарської   

                                                                                                об’єднаної  територіальної громади

                                                                                                 (пункт 9)

 

 

ДОЗВІЛ №__
на розміщення зовнішньої реклами

Виданий ____________ року на підставі рішення _______________________________________
(дата видачі)
___________________________________________________________________________________
(виконавчий орган ради, дата і номер рішення)
________________________________________________________________________________
(для юридичної особи - повне найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, для фізичної
________________________________________________________________________________
особи - прізвище, ім'я та по батькові)
________________________________________________________________________________
(місцезнаходження (місце проживання), номер телефону (телефаксу), банківські реквізити,
________________________________________________________________________________
ідентифікаційний код (номер)

Адреса місця розташування рекламного засобу _______________________________________
_________________________________________________________________________________

Характеристика (в тому числі технічна) рекламного засобу _____________________________
________________________________________________________________________________
(вид, розміри, площа місця розташування рекламного засобу)

Фотокартка або комп'ютерний макет місця з фрагментом місцевості (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу

Ескіз з конструктивним
рішенням рекламного засобу  

Топогеодезичний знімок місцевості (М 1:500) з прив'язкою місця розташування рекламного засобу 

Відповідальний за топогеодезичне знімання  

_______________ __________________ М. П. 
  (підпис)       (ініціали та прізвище)

Керівник робочого органу

______________
(підпис)

     ___________________ М.П.
(ініціали та прізвище)

       

Фотокартка місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів) після розташування на ньому рекламного засобу

Керівник виконавчого органу ради

_______________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

 

 

Додаток 3

до Правил розміщення зовнішньої реклами

на території Соледарської об’єднаної

територіальної громади

(пункт 33)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міський голова

_______________ ________________

                (підпис )                         (ініціали, прізвище )

“____”  ______________  20__р.

 

АКТ

виявлення порушення правил

розміщення зовнішньої реклами

 

   Ми, представники уповноваженої особи_____________________________________________

_________________________________________________________________________________

(уповноважена особа органу, який здійснює контроль за додержанням правил розміщення зовнішньої реклами,

_________________________________________________________________________________

власник місця, розповсюджувач зовнішньої реклами тощо )

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

склали цей акт про те, що рекламний засіб  ________________________________________ _________________________________________________________________________________

              характеристика рекламного засобу

_________________________________________________________________________________

                                                                                      місце розташування

не відповідає вимогам законодавства України та Правилам розміщення зовнішньої реклами на території Соледарської об’єднаної територіальної громади:

1) _______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

2) _______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

3) _______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 

   Необхідно: ______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________,

що засвідчуємо своїми підписами.

 

__________________     ____________________

                  ( підпис)                                         (ініціали, прізвище )

 

__________________     ____________________

                 ( підпис)                                         (ініціали, прізвище )

 

__________________     ____________________

                ( підпис)                                          (ініціали, прізвище )

 

__________________     ____________________

               ( підпис)                                           (ініціали, прізвище )

 

 

Додаток 4

до Правил розміщення зовнішньої реклами

на території Соледарської міська  об’єднаної

територіальної громади

(пункт 33)

 

ВИМОГА №____

про усунення порушення правил розміщення зовнішньої реклами

на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади

 

   місто Соледар                                                                                  „_____”_________20____ р.

 

   Видана розповсюджувачу зовнішньої реклами________________________________________

_________________________________________________________________________________

( найменування юридичної особи або ПІП фізичної особи-підприємця)

   Місце знаходження (місце проживання):_____________________________________________

_________________________________________________________________________________

   На спеціальні конструкції рекламних засобів: ________________________________________

_________________________________________________________________________________

   Адреси розташування спеціальних конструкцій рекламних засобів: _____________________

_________________________________________________________________________________

(якщо перелік великий – згідно з додатком до вимоги)

 

   Під час розміщення Вами рекламних засобів на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади встановлено такі порушення:

_________________________________________________________________________________

(вказати конкретні порушення з посиланням на відповідні документи,

_________________________________________________________________________________

що регламентують порядок розміщення зовнішньої реклами на території громади)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 

   Пропонуємо у _____________ термін усунути зазначені у цій вимозі порушення шляхом:

_________________________________________________________________________________

(вказати конкретні заходи, що необхідно здійснити для усунення виявлених порушень)

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

                                                                 

Про усунення порушень письмово інформуйте уповноважену особу виконавчого комітету Соледарської міської ради ___     _                                    (адреса)____________до ___________.

   У випадку невиконання цієї вимоги у зазначений термін спеціальні конструкції рекламних засобів будуть демонтовані комунальним чи/або спеціалізованим підприємством, що може проводити демонтаж, з покладанням на Вас (Вашу організацію) витрат, пов’язаних з демонтажем рекламних засобів та їх зберіганням.

 

   Уповноважена особа виконавчого

   комітету Соледарської міської ради    __________________     ____________________

                                                           МП                            ( підпис)                             (ініціали, прізвище )          

   тел.___________________

 

   Вимогу одержав:    __________________     ____________________

                                                       ( підпис)                             (ініціали, прізвище )

__________________    

              ( дата)                                  

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення 

Соледарської міської ради

_________2018 року № ____

 

ПОРЯДОК

визначення розміру плати за тимчасове користування

місцем розміщення засобів зовнішньої реклами, що перебуває у

комунальній власності Соледарської міської ради

 

 

 

2018 рік

 

 

 1. Порядок визначення розміру плати за тимчасове користування місцем розміщення засобів зовнішньої реклами, що перебуває у комунальній власності Соледарської міської ради (далі - Порядок) розроблений відповідно до Закону України “Про рекламу”, Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067 (із змінами) і визначає розмір плати за право тимчасового користування місцем для розміщення засобів зовнішньої реклами, що перебуває у комунальній власності Соледарської міської ради  (далі - Плата).

2. Підставою для нарахування та внесення розповсюджувачем зовнішньої реклами відповідної Плати є рішення виконавчого комітету Соледарської міської ради (далі – виконавчий орган ради) про надання дозволуна розміщення зовнішньої реклами та укладений Договір на право тимчасового користування місцем розміщення засобів зовнішньої реклами,  що перебуває у комунальній власності (додається).

3. Розмір Плати визначається при укладанні договору між Соледарською міською радою та розповсюджувачем зовнішньої реклами і складається з базового тарифу, площі місця розміщення рекламного засобу та коригуючих коефіцієнтів, на які послідовно перемножується базовий тариф.

4. Плата обчислюється за наступною формулою:

 4.1. Для наземного рекламного засобу:        

П = Бр × Кт × Кч × S

де:

П– плата за право тимчасового користування місцем для розміщеннязасобів зовнішньої реклами, (грн.);

Бр– базовий розмір плати за 1 кв. м. площі місця розміщення рекламного засобу і встановлюється в розмірі 2 (двох) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;                                                    

Кт– коефіцієнт рекламної цінності території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади (ОТГ):

для вулиць міста Соледара - Кт = 2;

для центральних вулиць сіл Соледарської ОТГ -  Кт = 1,5;    

для всіх інших вулиць  - Кт = 1;

Кч– коефіцієнт, залежний від терміну на який укладається договір на розміщення засобу зовнішньої реклами (відповідна кількість повних або неповних місяців розташування рекламного засобу);

S– площа місця розміщення рекламного засобу (кв. м.) і визначається як сума площі горизонтальної проекції рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної проекції цього засобу.

4.2. Для не наземного та недахового засобу зовнішньої реклами:

П =  Бр × Кт × Кч× S × Кs 

де:

П– плата за право тимчасового користування місцем длярозміщеннязасобу зовнішньої реклами, (грн.);

Бр– базовий розмір плати за 1 кв. м. площі місця розміщення рекламного засобу і встановлюється в розмірі 2 (двох) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;                                                       

Кт– коефіцієнт рекламної цінності території Соледарської об’єднаної територіальної громади (ОТГ):

для вулиць міста Соледара - Кт = 2;

для центральних вулиць сіл Соледарської ОТГ -  Кт = 1,5;

для всіх інших вулиць  - Кт = 1;

Кч– коефіцієнт, залежний від терміну на який укладається договір на розміщення засобу зовнішньої реклами (відповідна кількість повних або неповних місяців розміщеннярекламного засобу);

S– площа місця розміщення рекламного засобу (кв. м.) і  дорівнює площі вертикальної проекції цього засобу на уявну паралельну їй площу;

Кs– коефіцієнт, який в залежності від площі розміщення рекламного засобу становить:

S  до 1 кв. м. – Кs = 1.0;

S  від 1 до 2 кв. м. – Кs = 0.75;

S  понад 2 кв. м. – Кs = 0,5.

       5. У випадку розміщення спеціальних конструкцій зовнішньої реклами складної конструкції, розрахунок сплачуваної площі проводиться у межах описаного прямокутника (зовнішні габарити).      

6.Під час проведення культурно-масових заходів, рекламних кампаній, виставок, шоу тощо, що проводяться на відкритих майданчиках на території Соледарської об’єднаної територіальної громади, виконавчим органом ради видається тимчасовий дозвіл.

З організаторів проведення таких акцій береться Плата в залежності від кількості днів заходу та враховується загальна площа засобів зовнішньої реклами. 

Розмір плати за користування територією Соледарської об’єднаної територіальної громади під час проведення масових рекламних заходів, рекламних кампаній, виставок, шоу тощо визначаєтьсязгідно з відповідним договором, що укладається Соледарською міською радою з організаторами таких заходів.

7. За користування місцями для розміщення транспарантів-перетяжок, що встановлюються над проїжджою частиною вулиць та шляхів, а також інших видів короткочасної реклами, що розміщується на термін до одного місяця, плата стягується згідно терміну використання (розрахунок Плати здійснюється шляхом коригування розміру місячної плати на кількість днів короткочасної реклами).                     

 8. У випадку наявності освітлення на рекламних конструкціях, Плата розраховується згідно підпунктів 4.1, 4.2 пункту 4 Порядку із  множенням на  коефіцієнт освітлення  (Ко), який становить 2,0. Наявність освітлення на рекламних конструкціях повинна підтверджуватися відповідними документами.

9.Плата, передбачена підпунктами 4.1, 4.2 пункту 4 Порядку, обчислюється без врахування ПДВ, яке сплачується згідно з чинним законодавством України.

 10. Строк внесення Плати визначається в договорі сторін (розповсюджувачем зовнішньої реклами та Соледарською міською радою), але не пізніше 25 числа місяця, що передує звітному (місяцю, за який здійснюється оплата) або одноразово на термін дії договору.

11. Плата за розміщення засобів зовнішньої реклами сплачується з моменту підписання договору на право тимчасового користування місцем розміщення засобів зовнішньої реклами,що перебуває у комунальній власності і зараховується до міського бюджету відповідно до чинного законодавства.  

12. Розповсюджувач зовнішньої реклами не звільняється від Плати у разі відсутності об’єкта зовнішньої реклами.

13. Розмір Плати не може встановлюватися залежно від змісту реклами.

14. На період розміщення соціальної реклами та інформації соціального характеру за зверненням виконавчого органу ради розповсюджувач зовнішньої реклами зобов'язаний надати місце для розміщення такої реклами та інформації в строк, передбачений дорученням виконавчого органу ради в межах 5% площі поверхні рекламного засобу на розміщення якого розповсюджувач зовнішньої реклами одержав дозвіл. За погодженням з розповсюджувачем зовнішньої реклами обсяг площі вказаноїповерхні рекламного засобу може бути збільшено.

15. За зверненням виконавчого органу ради розповсюджувач зовнішньої реклами повинен надати на безкоштовній основі рекламні площі спеціальних конструкцій, що тимчасово вільні від комерційної реклами, для розміщення соціальної рекламної інформації з укладенням додаткової угоди до договоруна право тимчасового користування місцем розміщення зовнішньої реклами.

 Для розміщення соціальної рекламної інформації, виконавчий орган ради звертається до розповсюджувача зовнішньої реклами з листом – звернення з зазначенням терміну експонування.

Підтвердженням розміщення соціальної рекламної інформації є фотофіксація першого та останнього дня експонування сюжету.

Плата за період розміщення соціальної реклами та інформації соціального характеру з розповсюджувача зовнішньої реклами не справляється.

16. Контроль за своєчасністю та повнотою сплати за розміщення засобів зовнішньої реклами, нарахуванням пені за прострочку платежу покладається на відділ  обліку та звітності Соледарської міської ради.

17. За прострочку платежу до міського бюджету розповсюджувач зовнішньої реклами сплачує пеню в розмірі, що встановлюється за згодою сторін в договорі, і яка не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.   

18. Несплата платежів протягом трьох місяців з дня закінчення строку платежу є підставою для дострокового розірвання договору. При цьому з розповсюджувача зовнішньої реклами стягується заборгована сума Плати з нарахуванням пені за кожен день прострочення платежу.

19.Виконавчий орган ради може щорічно переглядати тарифи на розміщення засобів зовнішньої реклами у зв’язку з розвитком рекламного ринку у відповідності із Законом України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.                 

20. Утримання місць розміщення засобів зовнішньої реклами на об'єктах благоустрою здійснюється самостійно розповсюджувачем зовнішньої реклами або на підставі договорів з власниками (балансоутримувачами) цих місць.

21. У випадку закінчення (припинення) дії договору розповсюджувач реклами зобов’язаний демонтувати спеціальні конструкції засобів зовнішньої реклами протягом 10 днів.

22. При відмові власника конструкції рекламного засобу провести демонтаж засобу зовнішньої реклами, такий демонтаж і зберігання здійснюється підприємствами комунальної власності з відшкодуванням витрат за рахунок власника конструкції.

При відсутності таких можливостей у підприємств комунальної власності демонтаж і зберігання конструкції може бути виконаний іншими суб’єктами господарювання на договірних засадах з виконавчим органом ради.

23. У разі настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), які мають бути підтверджені документом компетентного органу, до розміру плати на період дії таких обставин застосовується коригуючий коефіцієнт, що дорівнює нулю.

Під форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) розуміють надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору та обов’язків згідно із законодавчими  та  іншими  нормативними  актами.

 

 

Начальник відділу містобудування,

архітектури та капітального будівництва                                     І.М.Соколенко

 

 

Секретар міської ради                                                                    С.М. Редченко

 

ПРОЕКТ

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

24 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

____._____.2018  № 7/     - 

м. Соледар

 

Про   пайову   участь   у  розвитку

інфраструктури        Соледарської

міської об’єднаної територіальної

громади

 

З метою забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку населених пунктів  Соледарської міської об’єднаної територіальної громади та залучення замовників до пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, відповідно до Законів Українивід 11 вересня 2003 року N 1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», від 06 вересня 2005 року №2807-ІV «Про благоустрій населених пунктів» із  внесеними до нього змінами, від 25 грудня 2008 року № 800-VІ «Про запобігання впливу світової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва»  із внесеними до нього змінами,від 17  лютого 2011 року № 3038-VІ «Про регулювання містобудівної діяльності» із внесеними до нього змінами, керуючись ст. 26, 59, 73 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Соледарська  міська рада

 

 ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити:

1.1. Порядок  залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Соледарської міської об’єднаної територіальної громади  (додається).

 

1.2. Типову форму договору про згоду замовника щодо укладання договору про пайову участь у розвитку інфраструктури населених пунктів Соледарської міської об’єднаної територіальної громади  (додається).

 

1.3.Типову форму договору про пайову участь у розвитку інфраструктури Соледарської міської об’єднаної територіальної громади  (додається).

 

2. Встановити, що дане рішення набирає чинності, з дня його офіційного оприлюднення у  газеті «Вперед» та на офіційному веб-сайті  Соледарської міської ради.

 

3. Відділу містобудування, архітектури та капітального будівництва міської ради (Соколенко) забезпечити оприлюднення  даного рішення у порядку та строки, визначені законодавством України.

 

4. Організаційне виконання рішення покласти на відділ  містобудування, архітектури та капітального будівництваміської ради (Соколенко),  заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Черняєва А.О.

 

          5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Соледарської міської ради з питань:  економічної політики, бюджету і фінансів (Боровик), комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Ляшенко), секретаря  міської ради  Редченко С.М.

 

 

Міський голова                                                                            О.М.Степаненко

                                  

 

 

 

                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                             Рішення  міської ради

                                                                                       ________20187/    -

 

                                                                ПОРЯДОК

залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури  Соледарської міської об’єднаної територіальної громади

 

1. Загальні положення

1.1. Порядокзалучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Соледарської міської об’єднаної територіальної громади  (далі – Порядок)розроблено відповідно до Законів Українивід 21.05.97 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», від 11.09.2003 N 1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», від 06.09.2005 №2807-ІV «Про благоустрій населених пунктів» із  внесеними до нього змінами, від 25.12.2008 № 800-VІ «Про запобігання впливу світової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» із внесеними до нього змінами,від 17.02.2011 № 3038-VІ «Про регулювання містобудівної діяльності» із внесеними до нього змінами,з метою забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку населених пунктів Соледарської міської об’єднаної територіальної громади  та залучення замовників до пайової участі у створенні і розвитку їх інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури.

1.2. Терміни, застосовані у цьому Порядку, використовуються у значенні, встановленому Законом України від 17.02.2011 № 3038-VІ «Про регулювання містобудівної діяльності», із внесеними до нього змінами.

1.3. Замовник, який має намір щодо забудови земельної ділянки у населених пунктах Соледарської міської об’єднаної територіальної громади або за їх межами, здійснення нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, зобов’язаний взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Соледарської міської об’єднаної територіальної громади  (далі – пайова участь), крім випадків, передбачених розділом 2 цього Порядку.

1.4. Пайова участь у розвитку інфраструктури населених пунктів Соледарської міської об’єднаної територіальної громади  полягає у перерахуванні замовником до місцевого бюджету коштів у розмірах та у строк, встановлені цим Порядком. Ці кошти використовуються виключно для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктуринаселених пунктів Соледарської міської об’єднаної територіальної громади .

1.5. Кошти пайової участі перераховуються замовником на підставі Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури населених пунктів Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, який укладається між Соледарською міською радою та замовником до введення об’єкта будівництва в експлуатацію.

            2. Об’єкти будівництва, замовники яких до пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Соледарської міської об’єднаної територіальної громадине залучаються.

 2.1. До пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Соледарської міської об’єднаної територіальної громади  не залучаються замовники у разі будівництва:

2.1.1. Об'єктів  будь-якого  призначення  на замовлення державних органів або органів місцевого  самоврядування  за  рахунок  коштів державного або місцевого бюджетів;

2.1.2. Будівель навчальних закладів,  закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;

2.1.3. Будинків  житлового  фонду  соціального   призначення   та доступного житла;

2.1.4. Індивідуальних   (садибних)  житлових  будинків,  садових, дачних  будинків  загальною  площею  до  300  квадратних   метрів, господарських   споруд,   розташованих  на  відповідних  земельних ділянках;

2.1.5. Об'єктів комплексної забудови територій,  що  здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;

2.1.6. Об'єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об'єктів соціальної інфраструктури;

2.1.7. Об'єктів,  що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані   внаслідок   надзвичайних  ситуацій  техногенного  або природного характеру;

2.1.8. Об'єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об"єктів енергетики, зв"язку, та дорожнього господарства (крім об"єктів дорожнього сервісу);

2.1.9. Об'єктів у межах індустріальних парків на замовлення ініціаторів створення індустріальних парків, керуючих компаній  індустріальних парків, учасників індустріальних парків.

3. Порядок залучення замовників до пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Соледарської міської об’єднаної територіальної громади

3.1. Замовник, який має намір щодо забудови земельної ділянки в населених пунктах Соледарської міської об’єднаної територіальної громади або за їх межами, здійснення нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту, звертається до виконавчого комітету Соледарської міської ради щодо надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

3.2. Обов’язковою умовою для надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки є укладання Договору між замовником та Соледарською міською радою про згоду замовника сплатити пайовий внесок.

3.3. У Договорі про згоду замовника сплатити пайовий внесок обов’язково зазначається обов’язок замовника вчасно (не пізніше ніж за 15 робочих днів до введення в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта) подати до Соледарської міської ради заяву про укладення Договору про пайову участьу розвитку інфраструктури населених пунктів Соледарської міської об’єднаної територіальної громади .

3.4. Заява про укладення Договору про пайову участьу розвитку інфраструктури населених пунктів Соледарської міської об’єднаної територіальної громади  (далі – Заява) подається до виконавчого комітету Соледарської міської ради. До заяви додаються:

3.4.1. Копія дозволу на виконання будівельних робіт (щодо об’єктів за класом наслідків (відповідальності) СС2 та СС3) або копія повідомлення про початок виконання будівельних робіт (щодо об’єктів за класом наслідків (відповідальності) СС1).

3.4.2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва об'єкта містобудування за формою, визначеною державними будівельними нормами Д.1.1-1-2000 "Правила визначення вартості будівництва" та техніко-економічні показники.

3.4.3. Додатково до Заяви також додаються:

а)        для юридичних осіб:

- комплект копій установчих документів, засвідчених печаткою та підписом уповноваженого представника замовника;

- виписку з Єдиного Державного Реєстру про реєстрацію юридичної особи;

- довідку з зазначенням реквізитів юридичної особи, найменування посади та П.І.Б. особи, яка відповідно до статуту чи іншого документу має право на укладення договорів від імені цієї юридичної особи;

- копію довіреності про надання уповноваженій особі замовника повноважень на підписання договорів, засвідчену печаткою та підписом уповноваженого представника замовника (якщо уповноважена особа діє не на підставі Статуту замовника);

б)   для фізичних осіб:

-     засвідчені підписом фізичної особи копії паспорта та довідки про присвоєння ІПН (за наявності);

в)   для фізичних осіб — підприємців:

- виписку з Єдиного державного реєстру про реєстрацію фізичної особи - підприємця;

- довідку із зазначенням місця знаходження та реквізитів фізичної особи - підприємця, засвідчену підписом та печаткою (за наявності) такої осо­би;

- копію свідоцтва про реєстрацію фізичної особи - підприємця як платника податків.

3.5. Договір про пайову участьу розвитку інфраструктури населених пунктів Соледарської міської об’єднаної територіальної громади укладається між замовником та Соледарською міською радою  не  пізніше  15-ти  робочих  днів з дня  реєстрації  заяви в загальному відділі Соледарської міської ради, але до введення в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта будівництва.

3.6. Істотними умовами Договору про пайову участьу розвитку інфраструктури населених пунктів Соледарської міської об’єднаної територіальної громади  є:

розмір пайової участі;

строк (графік) оплати пайової участі;

відповідальність сторін.

Невід’ємною частиною Договору про пайову участьу розвитку інфраструктури населених пунктів Соледарської міської об’єднаної територіальної громади  є розрахунок величини пайової участі Замовника.       

4. Визначення розмірів пайової участі

у розвитку інфраструктури населених пунктів Соледарської міської ОТГ

4.1. Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Соледарської міської об’єднаної територіальної громади визначається Комісією зі встановлення розміру пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Соледарської міської об’єднаної територіальної громади (далі – Комісія), не пізніше 10-ти робочих днів з дня реєстрації  у загальному відділі Соледарської міської ради заяви Замовника про укладення Договору, за умови наявності документів, передбачених п. 3.4. цього Порядку.

            У разі зміни замовника розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Соледарської міської об’єднаної територіальної громади  зменшується на суму коштів, сплачених попереднім замовником відповідно до укладеного договору про пайову участь.

4.2. Комісія утворюється розпорядженням міського голови Соледарської міської ради.

4.3. Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Соледарської міської об’єднаної територіальної громади  з урахуванням інших передбачених законом відрахувань встановлюється на рівні:

а)      10 % загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта - для нежитлових будівель та споруд;

б)      4 % загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта - для житлових будинків;

    в)розмір пайової участі   для нежитлових будівель та споруд, що споруджуються за рахунок  коштів державних і комунальних підприємств встановити на рівні:

                                                                                                                                             табл.1

 

з/п

 

Вид будівництва

 

Об’єкти виробничого призначення

за класом наслідків (відповідальності)

 

Об’єкти невиробничого призначення

за класом наслідків (відповідальності)

СС-1

СС-2

СС-3

СС-1

СС-2

СС-3

 

1

2

 

3

 

4

 

5

 

Нове будівництво

Будівництво на діючому підприємстві

Реконструкція об’єктів із збільшенням потужності

Реконструкція об’єктів без зміни потужності

Капітальний ремонт об’єктів

 

 

5%

3%

 

1%

 

1%

 

0%

 

6%

4%

 

2%

 

1%

 

0%

 

7%

5%

 

3%

 

2%

 

0%

 

8%

6%

 

4%

 

2%

 

0%

 

9%

7%

 

5%

 

3%

 

0%

 

10%

8%

 

6%

 

4%

 

0%

 

 

4.4. До вартості будівництва не враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівель­ного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж,влаштування  інженерних ме­реж і споруд та транспортних комунікацій поза межами земельної ділянки.

4.5. Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Соледарської міської об’єднаної територіальної громади визначається за формулою:

ПУ = (ЗКВБ - Вз - Вбм - Вім) х (0-10%)(4%) , де

ПУ – пайова участь;

ЗКВБ – загальна кошторисна вартість будівництва;

Вз -витрати, пов'язані з придбанням та виділенням земельної ділянки;

Вбм - витрати, пов'язані із звільненням будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж;

Вім - витрати на влаштування  інженерних мереж і споруд та транспортних комуніка­цій поза межами земельної ділянки;

0-10 або 4 % - відсоток вартості будівництва, визначений згідно з п. 4.3. цього Порядку     (для нежитлових будівель та споруд , що споруджуються за рахунок коштів державних і комунальних підприємств, відсоток вартості будівництва визначати відповідно до таблиці 1 п.4.3);

4.6. Забороняється вимагати від Замовника будівництва надання будь-яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об’єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема, житлових та нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу), крім пайової участі, встановленої даним Порядком та крім наступних випадків:

а) якщо технічними   умовами   передбачається   необхідність будівництва  замовником  інженерних  мереж або об'єктів інженерної інфраструктури поза межами його земельної ділянки,  розмір пайової участі  у розвитку інфраструктури населеного пункту зменшується на суму їх кошторисної  вартості,  а  такі  інженерні мережі та/або об'єкти передаються у комунальну власність;
б) у разі  якщо кошторисна вартість будівництва інженерних мереж та/або об'єктів інженерної інфраструктури перевищує розмір пайової участі  замовника  у  розвитку інфраструктури  населених пунктів Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, Соледарська міська рада, за пропозицією відділу  містобудування, архітектури та капітального будівництва  міської ради, розглядає та приймає рішення  про відшкодування замовнику різниці між здійсненими витратами та розміром пайової участі замовника у розвитку інфраструктури населених пунктів.

 

5. Порядок сплати коштів пайової участі

у розвитку інфраструктури населених пунктів Соледарської міської об’єднаної територіальної громади

5.1. Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Соледарської міської об’єднаної територіальної громади  сплачуються в грошовій формі єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається Договором про пайову участьу розвитку інфраструктуринаселених пунктів Соледарської міської об’єднаної територіальної громади.

5.2. Замовники - суб'єкти господарської діяльності, що здійснюють житлове будівництво, мають право на відстрочення сплати пайових внесків на розвиток інфраструктури населених пунктів Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, для чого повинні звернутися до Соледарської міської ради з відповідною письмовою заявою.

5.3. Граничний строк сплати коштів пайової участі: кошти пайової  участі  сплачуються  до прийняття   об’єкта будівництва  в  експлуатацію.

 

5.4. Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Соледарської міської об’єднаної територіальної громади  зараховуються до міського бюджету   на  безповоротній основі.

Відділ бухгалтерського обліку та звітності Соледарської  міської ради після надходження від Замовника коштів до міського бюджету видає Замовнику (на його вимогу) довідку, в якій зазначається дата отримання коштів та сума коштів. Довідка є підтвердженням виконання умов Договору для пред’явлення Державній архітектурно-будівельній інспекції.

 

6. Використання коштів пайової участі

у розвитку інфраструктури м. Соледарі

6.1. Кошти, отримані як пайова участьу розвитку інфраструктури населених пунктів Соледарської міської об’єднаної територіальної громади,  використовуються виключно на створення і  розвиток  інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Соледарської міської об’єднаної територіальної громади .

6.2. Рішення щодо розподілу та цільового використання коштів, отриманих від замовників будівництва як пайова участь у розвитку інфраструктури населених пунктів Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, приймає Соледарська міська рада.

 7. Контроль за надходженнями пайових внесків

7.1. Контроль за підготовкою, збереженням Договорів про згоду замовника сплатити пайовий внесок та про пайову участьу розвитку інфраструктури населених пунктів Соледарської міської об’єднаної територіальної громади  (далі – Договорів), виконанням забудовниками їх умов покладається на:

7.1.1. За виконанням умов Договорів Соледарську  міську раду.

7.1.2.  За виконанням фінансових зобов’язань –  відділ бухгалтерського обліку та звітності Соледарської міської ради.

7.1.3. За збереженням Договорів – юридичний відділ  Соледарської міської ради.

7.2. Інформація про кількість укладених договорів, розмір пайової участі, терміни сплати коштів пайової участі надається відділом містобудування, архітектури та капітального будівництва Соледарської міської ради.

7.3. Оперативний облік надходжень коштів Замовників на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів здійснюється –відділом бухгалтерського обліку та звітності Соледарської міської ради. Щомісячно до 7 числа місяця наступного за звітним, –  відділ бухгалтерського обліку та звітності Соледарської міської ради надає згруповану інформацію по надходженню коштів  відділу містобудування, архітектури та капітального будівництва Соледарської міської ради для аналізу виконання договірних умов згідно чинного законодавства, а в разі порушення термінів сплати згідно укладених Договорів на наступний банківський день.

8. Заключні положення

8.1. У разі невиконання замовником умов Договору,  Соледарська міська рада здійснює необхідну претензійно-позовну роботу.

8.2. Спори, пов'язані з пайовою участю замовника у розвитку інфраструктури населених пунктів Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а в разі не можливості вирішити їх шляхом переговорів, вони вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

8.3. У випадку внесення змін до актів чинного законодавства, відповідні зміни і доповнення вносяться до цього Порядку відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

Начальник відділу містобудування, архітектури

та капітального будівництва міської ради                                                                 І.М.Соколенко

 

 

Секретар міської ради                                                                                        С.М.Редченко

 

 

                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                         Рішення  міської ради

                                                                                                                                                                  

 

 

  ТИПОВИЙ ДОГОВІР

про пайову участь у розвитку

інфраструктури населених пунктів Соледарської міської об’єднаної територіальної громади

 

від                       20      р.                                                   м. Соледар

 

            Соледарська міська рада, в особі ________________________, яка діє на підставі _____________________________, з однієї сторони (надалі – «Сторона 1») та замовника____________________________________________________________(вказати прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи - підприємця або повну назву юридичної особи), який (яка) діє на підставі Статуту (або свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця для підприємця, або довіреності на право укладати договір) ____________________________________________________________________

(вказати номер, дату реєстрації та орган, яким видано свідоцтво)

та має намір здійснити _________________________________________________, з іншої сторони (надалі – «Сторона 2»)  (що надаліза текстомДоговоруназиваються як «Сторони»), уклали цей Договір про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

За цим Договором замовник, який має намір здійснити _____________________________________________________________________________ за адресою ___________________________________________________________________  Сторона2, зобов`язується взятиучасть у розвитку інфраструктури населених пунктів Соледарської міської об’єднаної територіальної громади  у вигляді перерахування коштів (надалі – пайовий внесок), розмір яких визначається згідно п. 2.2. даного Договору до міського бюджету Соледарської міської ради, а  «Сторона 1  в свою чергу зобов’язується прийняти ці кошти та використовувати їх виключно для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Соледарської міської об’єднаної територіальної громади.

 

2. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ 

 

2.1.Розмір пайового внеску становить                                            відсотків 

                                                                                  (вказати цифрами та прописом)

від вартості об`єкта містобудування, вказаного в пункті 1.1 цього Договору.

2.2. Пайовий внесок в сумі                                                                      

                                                                     (вказати суму цифрами та прописом)

підлягає до сплати замовником  Стороною 2 відповідно до розрахунку, який є невід`ємною частиною цього Договору (додаток 1).

2.3.Пайовий внесок сплачується замовником Стороною 2 у грошовій (безготівковій) формі, шляхом перерахування коштів за визначеними у Договорі реквізитами.

2.4.Пайовий внесок сплачується єдиним платежем у строк ____________.

 

Примітка:В разі, якщо за умовами договору сплата пайового внеску буде здійснюватися частинами, то графік сплати частин пайового внеску має становити  невід`ємну частину Договору та оформлятися у вигляді додатку 2 до Договору.

 

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

3.1. За невиконання та/або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

3.2.Сторонизвільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком дії непереборної сили, що виникла під час дії Договору в результаті подій надзвичайного характеру (землетрус, повінь, пожежа, страйк, військові дії, тощо), що зобов’язана Сторона не могла ні передбачати, ні запобігти цим діям.

3.3.Вказані в п.3.2. Договору події повинні бути підтверджені торгово-промисловою палатою України та надані зобов’язаною стороною протягом 5 днів.

3.4.У разі прострочення замовником термінів сплати пайового внеску, Сторона 2 сплачує пеню від суми простроченого платежу у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, за кожен день прострочення платежу.

3.5. У разі несплати замовником Стороною 2 або сплати ним пайового внеску не в повному обсязі, визначеному цим Договором, останній сплачує штраф у розмірі 10 (десяти) відсотків від суми невиконаного зобов`язання.

3.6. Сплата неустойки не звільняє замовника Сторону 2 від виконання зобов`язань за цим Договором в натурі.

 

4. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

4.1.Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами (скріплення печатками) та діє до повного виконання визначених в ньому зобов’язань.

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Усі спори, що виникають при виконанні умов цього Договору або у зв'язку з тлумаченням його положень, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.2.Сторони визначають, що всі ймовірні претензії за Договором повинні бути розглянуті Стороною протягом 20 днів з моменту отримання претензії.

5.3.Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується у порядку, встановленому чинним законодавством України.

6. ПІДСТАВИ ДЛЯ ЗМІНИ АБО РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

 

6.1.Зміни до цього Договору можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору. Додаткові угоди є невід'ємними частинами цього Договору і мають юридичну силу у разі, якщо вони вчинені у тій самій формі, що й Договір.

6.2.У випадках встановлення недоцільності або неможливості подальшого здійснення виконання умов цього Договору, будь-яка Сторона має право внести пропозиції про дострокове розірвання цього Договору, що має бути розглянуто у місячний термін.

6.3.Дострокове розірвання цього Договору за згодою Сторін вчиняється, шляхом укладення відповідної угоди в порядку та на умовах, визначених цим Договором для укладання чи внесення до нього змін.

В цьому випадку, Замовник не має права вимагати повернення того, що було виконано ним за зобов`язаннями до моменту розірвання цього Договору.

6.4.Розірвання цього Договору в односторонньому порядку не допускається.

7. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

7.1.Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов’язки за цим Договором третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони.

7.2.Сторони зобов’язуються протягом п`яти робочих днів повідомляти одна одну про зміну банківських, поштових чи інших реквізитів.

7.3. Замовник стверджує, що для належної реалізації цілей, визначених цим Договором, він обізнаний з Порядкомзалучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, яке затверджене рішенням  Соледарської міської ради  від                               №                .

7.4.Цей Договір складений при повному розумінні Сторін його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

7.5.В інших випадках не визначених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

8. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

 

______________________________________

 

______________________________________

 

Начальник  відділу містобудування, архітектури

та капітального будівництва міської ради                                    І.М.Соколенко

 

 

Секретар  міської ради                                                                     С.М.Редченко

 

Додаток № 1

до договору № ___

від ______________ р.

 

Розрахунок  величини пайової участі замовника

 у розвитку інфраструктури населених пунктів Соледарської міської об’єднаної територіальної громади

 

          Відповідно до  Порядкузалучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, який затверджено рішенням  Соледарської міської ради  від _____________  №_________, розмір пайової участі у розвитку інфраструктури м.Соледара з урахуванням інших передбачених законом відрахувань встановлюється на рівні 10 % загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта для нежитлових будівель та споруд (4% загальної кошторисної вартості будівництва об"єкта для житлових будинків площею 300 м2).

          Відповідно декларації (акту) про готовність об’єкта до експлуатації від _________ №______________ (назва об"єкта), кошторисна вартість будівництва складає______  грн.

          Розмір пайової участі розраховується за формулою:

ПУ = (ЗКВБ - Вз - Вбм - Вім) х 10% (4%), де

ПУ – пайова участь;

ЗКВБ – загальна кошторисна вартість будівництва відповідно декларації (акту) про готовність об’єкта до експлуатації від ___________ №___________ (назва об"єкта), складає __________ грн;

Вз -витрати, пов'язані з придбанням та виділенням земельної ділянки (не надано доказів таких витрат, тому їх встановлено на нульовому рівні);

Вбм - витрати, пов'язані із звільненням будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж (не надано доказів таких витрат, тому їх встановлено на нульовому рівні);

Вім - витрати на влаштування внутрішніх та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комуніка­цій (не надано доказів таких витрат, тому їх встановлено на нульовому рівні);

10 або 4 % - відсоток вартості будівництва.

ПУ = _______________ грн.

(прописом грн.)

Розрахунок виконано комісією з встановлення розміру пайової участі у розвитку інфраструктуринаселених пунктів Соледарської міської об’єднаної територіальної громади .

Голова Комісії з встановлення розміру пайової участі у розвитку

інфраструктури населених пунктів Соледарської міської об’єднаної

територіальної громади                                                                                        

 

Соледарська міська рада

84545 Донецька область, м.Соледар,

вул.Паркова, 3-А

Заступник  міського голови

 

____________

Забудовник_______________________

_________________________________, ідентифікаційний номер фізичної особи – платника податків та  обов’язкових платежів: ____________

Фізична особа - підприємець

_______________

 

Додаток № 2

до договору №__

від __________ р.

 

 

Графік здійснення платежів пайового внеску

 

Сума сплати, грн.

Термін сплати

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Соледарська міська рада

84545 Донецька область, м.Соледар,

вул.Паркова,3-А

Заступник міського голови

____________

 

 

Забудовник___________________________

_____________________________________, ідентифікаційний номер фізичної особи – платника податків та  обов’язкових платежів: _____________________________

Фізична особа - підприємець/ юридична особа

_______________

         

 

Додаток № 3

до договору №__

від __________ р.

 

 

 

  ДОГОВІР №

 про згоду замовника сплатити пайовий внесок

 

від «___»________ 20     р.                                                                         м. Соледар

 

Соледарська міська рада (надалі – «міська рада»), в особі міського голови _____________________________, який діє на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 12.05.1997 № 280/97-ВР, з однієї сторони та  ___________________________________________(надалі – «Замовник») в особі ___________________________________________, який діє на підставі ___________________________________________ та має намір здійснити будівництво об’єкту містобудування, а  саме ________________________________у місті (селі)____________________________________, з іншої сторони (що надалі за текстом Договору називаються як «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»), уклали цей Договір про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1.    За цим Договором Замовник, який має намір здійснити будівництво об’єкту містобудування, а саме ______________________________ у місті(селі) _____________________, зобов`язується подати до  міської ради Заяву про укладення Договору про пайову участьу розвитку інфраструктури  населених пунктів Соледарської міської об’єднаної територіальної громади (надалі – «Заява»), а  міська рада  в свою чергу зобов’язується, укласти с Замовником Договір про пайову участьу розвитку інфраструктури населених пунктів Соледарської міської об’єднаної територіальної громади.

 

2. ОБОВЯЗКИ СТОРІН

 

2.1.Замовник зобов’язаний не пізніше ніж за 15 робочих днів до введення в експлуатацію закінченого будівництвом об’єктаподати до Соледарської міської ради Заяву.

2.2.Міська рада зобов’язана не пізніше 15 робочих днів з дня реєстрації Заяви, укласти із Замовником Договір про пайову участьу розвитку інфраструктури населених пунктів Соледарської міської об’єднаної територіальної громади.

 

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. За невиконання та/або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

3.2.Сторонизвільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком дії непереборної сили, що виникла під час дії Договору в результаті подій надзвичайного характеру (землетрус, повінь, пожежа, страйк, військові дії, тощо), що зобов’язана Сторона не могла ні передбачати, ні запобігти цим діям.

3.3.Вказані в п.3.2. Договору події повинні бути підтверджені торгово-промисловою палатою України та надані зобов’язаною Стороною протягом 5 днів.

 

4. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

4.1.Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами (скріплення печатками) та діє до повного виконання визначених в ньому зобов’язань.

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Усі спори, що виникають при виконанні умов цього Договору або у зв'язку з тлумаченням його положень, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.2.Сторони визначають, що всі ймовірні претензії за Договором повинні бути розглянуті Стороною протягом 20 днів з моменту отримання претензії.

5.3.Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується у порядку, встановленому чинним законодавством України.

6. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

6.1.Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов’язки за цим Договором третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони.

6.2.Цей Договір складений при повному розумінні Сторін його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

6.3.В інших випадках не визначених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

7. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Соледарська міська рада

84545 Донецька область,

м. Соледар, вул. Паркова, 3-А

 

Міський голова                

___________________________

 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

 

 

__________________________________ 

 

 

ПРОЕКТ

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

22 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

15.03.2018 №7/22-____

м. Соледар

 

Про затвердження Регламенту

Центру надання адміністративних

послуг Соледарської міської ради

 

На виконання Закону України від 06 вересня 2012 року №5203-VІ «Про адміністративні послуги» із внесеними до нього змінами, з метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства документації, що регламентує діяльність Центру надання адміністративних послуг Соледарської міської ради, забезпечення на території Соледарської міської об'єднаної територіальної громади організації та належної доступності адміністративних послуг, поліпшення їх якості, згідно з Планом діяльності Соледарської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік, затвердженим рішенням міської ради від 16 листопада 2017 року №7/17-388, з доповненнями, відповідно до Закону України від 11 вересня 2003 року №1160–ІV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» зі змінами, Закону України від 06 вересня 2005 року №2806-ІV«Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» зі змінами, Примірним регламентом центру надання адміністративних послуг, затвердженимпостановою Кабінету Міністрів України від 01серпня 2013 року №588, керуючись ст.ст. 26, 59, 73 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» зі змінами,міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Регламент Центру надання адміністративних послуг Соледарської міської ради (додається).

 

2. Відділу надання адміністративних послуг Соледарської міської ради (Юнг) забезпечити в установленому законодавством порядку:

1) оприлюднення даного рішення шляхом розміщення на офіційному веб– сайті Соледарської міської ради;

2) проведення відстеження результативності регуляторного акту:

повторне – через один рік після набрання чинності регуляторним актом;

періодичне – раз на три роки починаючи з повторного відстеження.

 

3. Організаційне виконання рішення покласти на відділ надання адміністративних послуг Соледарської міської ради (Юнг).

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань економічної політики, бюджету та фінансів(Боровик), секретаря міської ради Редченко С.М.

 

 

Міський голова                                                                                 О.М. Степаненко


ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішення міської ради

15.03.2018 №7/22-____

 

Додаток

 

 

Регламент

Центру надання адміністративних послуг Соледарської міської ради

 

І. Загальні положення

 

1. Регламент Центру надання адміністративних послуг Соледарської міської ради (далі – Регламент) визначає порядок організації роботи Центру надання адміністративних послуг Соледарської міської ради (далі – Центр) та порядок дій адміністраторів Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг під час надання адміністративних послуг.

2. У цьому Регламенті терміни вживаються у значенні, визначеному Законами України «Про адміністративні послуги» та «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

3. Надання адміністративних послуг у Центрі здійснюється з дотриманням таких принципів:

верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;

стабільності;

рівності перед законом;

відкритості та прозорості;

оперативності та своєчасності;

доступності інформації про надання адміністративних послуг;

захищеності персональних даних;

раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

неупередженості та справедливості;

доступності та зручності для суб’єктів звернень.

4.Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, рішеннями Донецької облдержадміністрації, розпорядженнями голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника Донецької обласної військово – цивільної адміністрації, рішеннями Соледарської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Регламентом, Положенням про відділ надання адміністративних послуг Соледарської міської ради та іншими нормативно-правовими актами, що регламентують діяльність у сфері надання адміністративних послуг та документів дозвільного характеру.

 

 

ІІ. Вимоги до приміщення, в якому розміщується

Центр надання адміністративних послуг

 

5. Центр розміщено за адресою: 84545, Україна, Донецька область, Бахмутський район, м. Соледар, вул. Паркова, 5. На вході до приміщення (будівлі) розміщено інформаційну вивіску з найменуванням Центру, графіком його роботи та графіком прийому суб’єктів звернень.

Графік роботи Центру: понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця – з 08:00 до 15:00; середа – з 08:00 до 20:00. Без перерви на обід.

Вхід до Центру облаштовано пандусами для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

6. Приміщення Центру поділено на відкриту та закриту частини.

У відкритій частині працівники Центру проводять прийом, консультування, інформування та обслуговування суб’єктів звернення. Суб’єкти звернення мають безперешкодний доступ до цієї частини Центру. Відкрита частина включає:

1) сектор прийому;

2) сектор інформування;

3) сектор очікування;

4) сектор обслуговування.

Відкрита частина розміщена на першому поверсі будівлі. Закрита частина розміщена на другому поверсі будівлі, призначена виключно для опрацювання документів, пошти, надання консультацій з використанням телефонного зв’язку, а також збереження документів, справ, журналів обліку/реєстрації (розміщення архіву).

Вхід до закритої частини Центру суб’єктам звернення забороняється.

7. Сектори прийому, інформування, очікування (інформаційно-консультаційна зала), де проводиться загальне інформування та консультування суб’єктів звернення з питань роботи Центру, розміщені в просторому приміщенні та облаштовані в достатній кількості стільцями, кріслами, інформаційними стендами, а також інформаційними терміналами в зручному для перегляду місці, що містять актуальну, вичерпну інформацію, необхідну для одержання адміністративних послуг.

8. В інформаційно-консультаційній залі обладнано автоматизовану систему керування чергою (терміналами), облаштовано робоче місце консультанта Центру.

9. Сектор обслуговування облаштовано за принципом відкритості розміщення робочих місць. Кожне робоче місце для прийому суб’єктів звернення має інформаційну табличку із зазначенням номера місця, прізвища, імені, по батькові та посади адміністратора Центру.

10. Площа секторів очікування та обслуговування є достатньою для забезпечення зручних і комфортних умов для прийому суб’єктів звернення та роботи адміністраторів Центру.

11. На інформаційних стендах та інформаційних терміналах розміщено інформацію про:

1) найменування Центру, його місце розташування, номери телефонів для довідок, факсу, адресу веб-сайту, електронної пошти;

2) графік роботи Центру (прийомні дні та години, вихідні дні);

3) перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, та відповідні інформаційні картки адміністративних послуг;

4) строки надання адміністративних послуг;

5) бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення за отриманням адміністративних послуг, а також зразки їх заповнення;

6) платіжні реквізити для оплати платних адміністративних послуг;

7) супутні послуги (в разі їх надання), які надаються в приміщенні Центру;

8) прізвище, ім’я, по батькові керівника Центру, контактні телефони, адресу електронної пошти;

9) порядок користування інформаційними терміналами;

10) порядок користування автоматизованою системою керування чергою;

11) Положення про Центр;

12) Регламент Центру.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, розміщено у доступному та зручному для суб’єктів звернення місці, зокрема на інформаційному стенді та терміналі. Адміністративні послуги в переліку групуються за моделлю життєвих ситуацій суб’єктів звернення та сферами правовідносин (законодавства), а також суб’єктами надання адміністративних послуг.

12. Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, розміщено у секторі інформування на стендах-накопичувачах та стелажах із вільним доступом до них суб’єктів звернення.

13. Особам з обмеженими фізичними можливостями забезпечується вільний доступ до інформації, зазначеної в цьому розділі, шляхом розміщення інформаційних листів на стендах, інших необхідних матеріалів. На інформаційних терміналах розміщується голосова інформація та відеоінформація, а також здійснюється інформування іншими способами, які є зручними для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

14. На основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг у Центрі можуть надаватися адміністративні послуги безпосередньо такими суб’єктами.

 

ІІІ. Інформаційна та технологічна картки адміністративних послуг

15. Орган, що утворив Центр, а також керівник Центру вносять суб’єктові надання адміністративної послуги пропозиції щодо необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

16. У разі внесення змін до законодавства щодо надання адміністративної послуги суб’єкт її надання своєчасно інформує про це керівника Центру, готує пропозиції щодо внесення змін до інформаційних та/або технологічних карток згідно із законодавством.

 

ІV. Робота інформаційного підрозділу

Центру надання адміністративних послуг

17. Для надання допомоги суб’єктам звернення у користуванні інформаційними терміналами та автоматизованою системою керування чергою, консультування із загальних питань організації роботи Центру та порядку прийому суб’єктів звернення у Центрі утворено сектор інформаційно-аналітичного забезпечення та контролю.

Сектор інформаційно-аналітичного забезпечення та контролю:

1) інформує за усним клопотанням суб’єкта звернення про належність порушеного ним питання до компетенції Центру;

2) консультує суб’єктів звернення щодо порядку внесення плати (адміністративного збору) за надання платних адміністративних послуг, надає інформацію про платіжні реквізити для сплати адміністративного збору;

3) здійснює контроль за дотриманням термінів надання адміністративних послуг суб’єктами надання адміністративних послуг, документів дозвільного характеру дозвільними органами, визначених нормативними документами;

4) інформує громадськість Соледарської міської об'єднаної територіальної громади через веб-сайт Соледарської міської ради та на інформаційних стендах розміщує та оновлює інформацію щодо порядку отримання адміністративних послуг, документів дозвільного характеру, режиму роботи відділу (Центру), змін у законодавстві у сфері адміністративних послуг, дозвільних процедур та іншої інформації, що стосується діяльності відділу (Центру);

5) надає іншу інформацію та допомогу, необхідні суб’єктам звернення до прийому їх адміністратором.

18. Соледарська міська рада створює та забезпечує роботу окремого розділу на своєму веб-сайті, де розміщується інформація, зазначена в пункті 11 цього Регламенту, а також відомості про місце розташування Центру, найближчі зупинки громадського транспорту, під’їзні шляхи, місця паркування, інша корисна для суб’єктів звернення інформація.

19. Інформація, яка розміщується в приміщенні Центру (зокрема на інформаційних терміналах) та на веб-сайті, є актуальною і повною.

Інформація на веб-сайті Центру є зручною для пошуку та копіювання.

20. Суб’єктам звернення, які звернулися до Центру з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), забезпечується можливість отримання інформації про надання адміністративних послуг Центром у спосіб, аналогічний способу звернення.

 

V. Керування чергою в Центрі надання адміністративних послуг

21. З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування суб’єктів звернення у Центрі вживаються заходи для запобігання утворенню черги, а у разі її утворення – для керування чергою.

22. У Центрі запроваджено автоматизовану систему керування чергою. Суб’єкт звернення для прийому адміністратором Центру реєструється за допомогою термінала в такій системі, отримує відповідний номер у черзі та очікує на прийом. Автоматизована система керування чергою передбачає персоніфіковану реєстрацію суб’єкта звернення (із зазначенням його прізвища та імені та/ або номеру паспорту або ідентифікаційний код (для юридичних осібЄДРПОУ).

23. У Центрі може здійснюватися попередній запис суб’єктів звернення на прийом до адміністратора на визначену дату та час шляхом електронної реєстрації.

24. Центр може здійснювати керування чергою в інший спосіб, гарантуючи дотримання принципу рівності суб’єктів звернення.

 

VІ. Прийняття заяви та інших документів у

Центрі надання адміністративних послуг

25. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі – вхідний пакет документів), та повернення вихідного пакету документів (результат надання адміністративної послуги) здійснюється виключно в Центрі.

26. Прийняття від суб’єктів господарювання заяви про видачу документів дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру, оформлених районними та місцевими дозвільними органами, та зареєстрованих декларацій здійснюються відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

27. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у Центрі особисто, через уповноваженого представника, надіслати його поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або в передбачених законом випадках за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку.

28. Якщо вхідний пакет документів подається уповноваженим представником суб’єкта звернення, пред’являються документи, що посвідчують особу представника та засвідчують його повноваження.

29. Адміністратор Центру перевіряє відповідність вхідного пакета документів в інформаційній картці адміністративної послуги, у разі потреби надає допомогу суб’єктові звернення в заповненні бланка заяви. Якщо суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки під час заповнення бланка заяви, адміністратор повідомляє суб’єктові звернення про відповідні недоліки та надає необхідну допомогу в їх усуненні.

30. Заява, що подається для отримання адміністративної послуги, має містити дозвіл суб’єкта звернення на обробку, використання та зберігання йогоперсональних даних у межах, необхідних для надання адміністративної послуги.

31. Адміністратор Центру складає опис вхідного пакета документів, який містить інформацію про заяву, перелік документів, поданих суб’єктом звернення до неї та попередження щодо можливої відмови, у двох примірниках.

32. Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакета документів за підписом і з проставлянням печатки (штампа) відповідного адміністратора Центру, а також відмітки про дату та час його складення. Другий примірник опису вхідного пакета документів зберігається в матеріалах справи (в паперовій та/або електронній формі).

33. Адміністратор Центру під час отримання вхідного пакета документів зобов’язаний з’ясувати прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення про результат надання адміністративної послуги, а також спосіб передачі суб’єктові звернення вихідного пакета документів (особисто, засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку), про що зазначається в описі вхідного пакета документів у паперовій та електронній формі.

34. Адміністратор Центру здійснює реєстрацію вхідного пакета документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації (у паперовій (форма додається) та електронній формі). Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакета документів.

35. Якщо вхідний пакет документів отримано засобами поштового зв’язку і він не містить інформації про прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення, адміністратор Центру не пізніше наступного робочого дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакета документів або його відскановану копію електронною поштою (у разі надання суб’єктом звернення інформації щодо її наявності) чи за допомогою інших засобів телекомунікаційного зв’язку.

36. Після реєстрації вхідного пакета документів адміністратор Центру формує справу у паперовій та електронній формі та у разі потреби здійснює її копіювання та сканування.

37. Інформацію про вчинені дії адміністратор Центру вносить до листа про проходження справи, якщо справа багатоетапна, або акту прийому – передачі справи, журналу реєстрації у паперовій та електронній формі (крім випадків, коли адміністратор є суб’єктом надання адміністративної послуги). Лист про проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуги, та залученихсуб’єктів надання адміністративних послуг.

 

VІІ. Опрацювання справи (вхідного пакета документів)

38. Після вчинення дій, передбачених пунктами 25-37 цього Регламенту, адміністратор Центру зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня, надіслати (передати) вхідний пакет документів суб’єктові надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить питання прийняття рішення у справі, про що робиться відмітка в листі про проходження справи, якщо справа багатоетапна, або в акті прийому – передачі справи, журналі реєстрації із зазначенням часу, дати та найменування суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її надіслано, та проставлянням печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи, в листі про проходження або акті прийому – передачі справи.

39. Передача справ у паперовій формі від Центру до суб’єкта надання адміністративної послуги здійснюється в порядку, визначеному Соледарською міською радою, але не менше ніж один раз протягом робочого дня, шляхом доставки працівником Центру, надсилання відсканованих документів з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку або в інший спосіб.

40. Після отримання справи суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу, прізвища, імені, по батькові відповідальної посадової особи до листа про проходження або до акту прийому – передачі справи, журналу реєстрації.

41. Контроль за дотриманням суб’єктами надання адміністративних послуг строків розгляду справ та прийняття рішень здійснюється адміністраторами Центру відповідно до розподілу обов’язків за рішенням керівника Центру.

42. Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний:

1) своєчасно інформувати Центр про перешкоди у дотриманні строку розгляду справи та прийнятті рішення, інші проблеми, що виникають під час розгляду справи;

2) надавати інформацію на усний або письмовий запит (зокрема шляхом надсилання на адресу електронної пошти) адміністратора Центру про хід розгляду справи.

У разі виявлення факту порушення вимог законодавства щодо розгляду справи (строків надання адміністративної послуги тощо) адміністратор Центру невідкладно інформує про це керівника Центру.

 

VІІІ. Передача вихідного пакета документів суб’єктові звернення

43. Суб’єкт надання адміністративної послуги невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги, формує вихідний пакет документів та передає його до Центру, про що зазначається в листі про проходження справи, якщо справа багатоетапна, або акті прийому – передачі справи, журналі реєстрації.

44. Адміністратор Центру невідкладно у день надходження вихідного пакета документів повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб’єктові звернення у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета документів, здійснює реєстрацію вихідного пакета документів шляхом внесення відповідних відомостей в листі про проходження справи, якщо справа багатоетапна, або акті прийому – передачі справи, журналі реєстрації, а також до відповідного реєстру в паперовій та електронній формі.

45. Вихідний пакет документів передається суб’єктові звернення особисто під розписку у разі пред’явлення документа, що посвідчує особу, або його уповноваженому представникові у разі пред’явлення документів, що засвідчують його особу та повноваження. У випадках, передбачених законодавством, передається в інший прийнятний для суб’єкта звернення спосіб.

Інформація про дату отримання вихідного пакета документів суб’єктом звернення зберігається в матеріалах справи.

46. У разі не зазначення суб’єктом звернення зручного для нього способу отримання вихідного пакета документів або його неотримання в Центрі протягом двох місяців відповідні документи надсилаються суб’єктові звернення засобами поштового зв’язку. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та іншої контактної інформації вихідний пакет документів зберігається протягом тримісячного строку в Центрі, а потім передається для архівного зберігання.

47. Якщо адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор Центру реєструє інформацію про результат розгляду справи в журналі (у паперовій та електронній формі), негайно формує вихідний пакет документів та передає його суб’єктові звернення.

48. Відповідальність за несвоєчасне та неналежне надання адміністративних послуг несуть суб’єкти надання таких послуг та в межах повноважень адміністратори і керівник Центру.

49. Інформація про кожну надану адміністративну послугу та справу у паперовій (копія) та електронній (відскановані документи) формі, зокрема заява суб’єкта звернення, результат надання адміністративної послуги та іншідокументи, визначені Соледарською міською радою, зберігається у Центрі.

Усі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.

Начальник відділу надання

адміністративних послуг

Соледарської міської ради                                      

 

 

Т.Є. Юнг

Секретар Соледарської міської ради                                                       

С.М. Редченко

 

Додаток 1 
до Методики проведення аналізу впливу 
регуляторного акта

 

Аналіз  регуляторного впливу  проекту рішення міської ради «Про встановлення  розмірів ставок місцевих податків та зборів на 2017 рік»

 

1.Визначення проблеми, що пропонується розв’язати  шляхом державного регулювання.

Відповідно до статті 26 Закону України від 21травня 1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, розділу І  п. 12.3 статті 12 Податкового Кодексу України, з внесеним до нього змінами, повноваження щодо встановлення розмірів ставок по місцевим податкам і зборам покладається на міську раду. Таким чином, при запровадженні місцевих податків і зборів органам місцевого самоврядування на законодавчому рівні надана можливість запроваджувати максимально ефективну, для окремо взятого регіону, систему справляння місцевих податків і зборів.

На виконання п.12.3.4. статті 12 Податкового Кодексу України, з внесеним до нього змінами необхідно встановити розміри ставок місцевих податків та зборів на 2017 рікна території громади м. Соледара.

Проблему, що планується розв’язати з прийняттям даного рішення, полягає у встановленні ставок місцевих податків і зборів згідно з чинним законодавством, що, в свою чергу, забезпечить стабільність та збільшення надходжень до міського бюджету.

Зазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, так як на державному рівні делеговано повноваження щодо встановлення ставок місцевих податків і зборів Соледарській міській раді шляхом прийняття відповідного проекту рішення.

 основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

так

 

Держава

так

 

Суб’єкти господарювання,

так

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

так

 

Зазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючого регуляторного акту, так як він прийнятий на 2016 рік : рішення міської ради від 25.06.2015 №6/68-879 «Про встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів на 2016 рік» з внесеними до нього змінами рішенням від 19.01.2016 №6/80-964 «Про внесення змін до рішення Соледарської міської ради від 25.06.2015 №6/68-879 «Про встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів на 2016 рік».

У проекті регуляторного акту пропонується визначити:

- ставки  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

- єдиному податку.

При аналізі використовуються дані відділу бухгалтерського обліку та звітності Соледарської міської ради за 2015 рік.

2. Цілі державного регулювання.

         Впровадження регуляторного акту дозволить забезпечить реалізацію державної політики у податковій сфері, спрямовану на поповнення доходної частини міського бюджету та урегулювання спірних питань, що виникають у зв'язку із сплатою місцевих податків та зборів.

 

3.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей.

Перший альтернативний спосіб досягнення встановлених цілей – прийняття запропонованого регуляторного акту.

Ця альтернатива є єдиною прийнятною, так як спрямована на виконання вимог чинного законодавства.

У зв'язку з делегуванням повноважень на державному рівні щодо встановлення ставок місцевих податків і зборів на території громади м. Соледара, ця проблема потребує врегулювання шляхом прийняття відповідного регуляторного акту.

Виключно введення в дію запропонованого акту являється єдиним шляхом досягнення встановлених цілей. 

Загальнообов’язковість виконання рішень Соледарської міської ради на території м.Соледара,  передбачена ст. 144 Конституції України, ст. 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 4 Податкового кодексу України, забезпечить наповнюваність бюджету.

Другий альтернативний спосіб досягнення встановлених цілей -  залишити ситуацію без змін.

Ця альтернатива є неприйнятною, так як нормативні акти міської ради повинні відповідати чинному законодавству. Рішення міської ради щодо встановлення ставок місцевих податків і зборів існує тільки на 2016 рік.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

наповнюваність місцевого бюджету за рахунок виконання відповідного регуляторного акту. Відсутність необхідності в дотації місцевого бюджету

відсутні

Альтернатива 2

відсутні

відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

За рахунок надходжень від сплати податків реалізація заходів відповідно до потреб громади.

Сплата податків і зборів згідно діючому законодавству.

Альтернатива 2

Відсутні

Альтернатива є не прийнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети

 

 Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, одиниць

2

0

0

15

17

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

12

0

0

88

100

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання єдиного податку, одиниць

*

*

*

98

98

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

*

*

*

100

100

ВСЬОГО кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

2

0

0

113

115

ВСЬОГО питома вага групи у загальній кількості, відсотків

2

0

0

98

100

 

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

обґрунтована сплата місцевих податків та зборів на 2017 рік в м.Соледарі.

Витрати відповідно до запропонованого регуляторного акту.

Альтернатива 2

відсутні

Альтернатива є не прийнятною, оскільки суперечить чинному законодавству.

 

Витрати, які будуть виникати у суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва внаслідок дії регуляторного акта

(згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта»)

894,336

Альтернатива 2. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта»)

Податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

3

цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)

Альтернатива 2

1

цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

обґрунтована сплата місцевих податків та зборів на 2017 рік в м.Соледарі.

Витрати відповідно до запропонованого регуляторного акту.

Цілі регулювання будуть досягнуті майже  повною мірою (проблема однакового податкового навантаження на платників податку за об’єкти, розташовані у різних частинах міста з різною комерційною привабливістю, продовжуватиме існувати. Наразі дану проблему вирішити неможливо – відсутній Генеральний план міста, відповідно до якого розподілятимуться зони за комерційною привабливістю.Ставки єдиного податку для платників першої та другої груп визначені. )

Альтернатива 2

відсутні

Податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок.

Ця альтернатива є неприйнятною, так як нормативні акти міської ради повинні відповідати чинному законодавству. Рішення міської ради щодо встановлення ставок місцевих податків і зборів існує тільки на 2016 рік.

 

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Прийняття проекту рішення міської ради відповідає вимогам підпункту 12.3.4 Податкового кодексу з внесеними до нього змінами та доповненнями та забезпечує стабільні надходження податків до бюджету міста Соледар.

На дію даного акта можливий вплив :

1)             зовнішніх чинників – ухвалення змін та доповнень до чинного законодавства в цій сфері;

2)              внутрішній чинників – затвердження Генерального плану  міста (тільки в частині встановлення розмірів ставок податку на майно).

В такому випадку рішення міської ради потребуватиме внесення змін відповідно до змін у законодавстві та зонування за комерційною привабливістю.

Альтернатива 2

Альтернатива є не прийнятною, оскільки суперечить чинному законодавству.

Х

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Механізми розв’язання проблеми:

1.                Встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів на 2017 рік.

2.                Інформування платників про встановлення розмірів ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та єдиного податку через повідомлення у газеті «Вперед» та на веб-сайті Соледарської міської ради http://solerada.gov.ua/  у рубриці «Регуляторна політика».

3.                Контроль за надходженням сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та єдиного податку до міського бюджету.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва здійснено у додатку 4.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Запланований строк дії регуляторного акта – 2017 рік. Достатній для розв’язання проблеми та досягнення цілей державного регулювання в межах бюджетного року. За необхідністю можуть бути внесені зміни.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Кількісні показники, які безпосередньо характеризують результативність дії регуляторного акта та які підлягають контролю (відстеження результативності).

Показники результативності

Перший рік запровадження

За п’ять років

 

Розмір  надходжень  до  місцевого бюджету податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та єдиного податку

492 200,0(податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) + 380 000,0(єдиний податок) = 872 200,0 грн.

У разі продовження дії запропонованого акту на строк більш ніж 1 рік = 4361 000,0  грн.

Кількість суб'єктів  господарювання,  на яких розповсюджується дія акта

115

115

Рівень проінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з встановлених розмірів ставок місцевих податків та зборів на 2017 рік.

 

Відповідно  до  частини  5  статті  12  Закону  України  «Про  засади  державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»  регуляторні акти,  прийняті  органами  та  посадовими особами місцевого самоврядування, офіційно  оприлюднюються  в  друкованих засобах   масової   інформації   відповідних  рад. 

Рівень проінформованості суб'єктів господарювання, фізичних осіб з встановлених розмірів ставок місцевих податків та зборів на 2017 рік визначається кількістю осіб, які ознайомляться з ним.

У м. Соледарі друкованих засобів інформації немає, тому  повідомлення про оприлюднення буде розміщено у газеті «Вперед», м. Бахмут  (загальнотижневий тираж складає 8050 екземплярів), а  регуляторний акт на веб-сайті Соледарської міської ради http://solerada.gov.ua/  у рубриці «Регуляторна політика». 

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Проведення базового відстеження – проведено на підставі даних за 2015 рік;

Проведення повторного відстеження результативності дії регуляторного акту – січень 2018 року;

Відстеження результативності дії акта буде здійснюватися відповідальним за його розробку – відділ економіки та прогнозування Соледарської міської ради на підставі аналізу статистичних даних щодо кількості суб'єктів господарювання, на яких розповсюджується дія регуляторного акту, наданих Бахмутської об’єднаної державної податкової інспекції головного управління ДФС у Донецькій області, а також аналізу статистичних даних щодо надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та єдиного податку до бюджету м. Соледара.

 

 

 

 

Міський голова                                                                    Ю.В. Товстокоренко

 

Секретар міської ради                                                         С.М. Редченко

 

Підготував:

 

Начальник відділу

економіки та прогнозування                                                         І.І. Рудченко

 

Додаток 2 
до Методики проведення аналізу впливу 
регуляторного акта

ВИТРАТИ 
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

 

Розрахунок вартості 1 людино-години:

Норма робочого часу на 2016 рік становить при 40-годинному робочому тижні – 2003,0 години (Норми тривалості робочого часу на 2016 рік. Лист Мінсоцполітики  від 20.07.2015 № 10846/0/14-15/13 «Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2016 рік».

Використовується середній розмір заробітної плати для посади «бухгалтер» за даними досліджень кар’єрного порталу rabota.ua  - 4300,0 грн. на місяць. У погодинному визначенні розмір становить 25,76 грн. (4300,0х12/2003).

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

-

 

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

350,568

1752,84

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

3,75години х25,76грн.=96,6грн.

483,0

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень

-

-

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

-

-

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

Незначні витрати (друк та заповнення бланку декларації на 4 аркушах)

 

7

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

Не передбачається тому, що великі підприємства мають у штаті бухгалтера

 

8

Інше (уточнити), гривень

-

 

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

447,168

2235,84

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

2

 

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

894,336

4471,68

 

 

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо

-

-

-

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)

Витрати за п’ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

Зміна розміру податку не передбачається, ставка податку залишається на попередньому рівні (1,0%).

 

 

 

Вид витрат

Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

3,75години

х

25,76грн.=

96,6грн.

-

96,6грн.

483,0

_________

* Вартість витрат, пов’язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації).

Вид витрат

Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень  (за рік)

Разом за рік

Витрати за
п’ять років

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо)

-

 

 

 

__________

* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси
(за рік — стартовий)

Разом за рік (стартовий)

Витрати за
п’ять років

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних / обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

-

 

 

 

 

 

 

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні
(за наступний рік)

Витрати за
п’ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

Незначні витрати

(друк та заповнення декларації на 4 аркушах)

 

 

 

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за
п’ять років

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу

 

Не передбачається. Великі та середні підприємства мають у штаті бухгалтера

-

 

 

 

 

Начальник відділу

економіки та прогнозування                                                                  І.І. Рудченко

 

Додаток 4
до Методики проведення аналізу впливу  регуляторного акта

 

ТЕСТ 
малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у квітні 2016 року.

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1.

 Зустрічі у робочому порядку та телефонні розмови із власниками об’єктів нерухомості, платниками 1-ї  та 2-ї груп платників єдиного податку

 

7

Доведення до відома власників об’єктів нерухомості та платників єдиного податку 1-ї  та 2-ї груп

обґрунтування необхідності перегляду ставок податку на нерухомість та ставок єдиного податку.

При розробці проекту регуляторного акта витримано вимоги чинного законодавства та враховано громадську думку.

 

2. Вимірювання впливу регулювання на:

1) фізичні та юридичні особи, які є власниками об'єктів житлової та нежитлової нерухомості:

- кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 0 (одиниць), суб’єктів мікропідприємництва 15 (одиниць);

- питома вага суб’єктів мікропідприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив –88 (відсотків) (відповідно до таблиці “Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання ” додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

2) платників єдиного податку :

- кількість платників єдиного податку, на яких поширюється регулювання: 98(одиниць);

- питома вага платників єдиного податку у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив –100(відсотків) (відповідно до таблиці “Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання ” додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

Загальна кількість платників  - 113 юридичних та фізичних осіб-підприємців.

 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за
п’ять років

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

-

0,0

 

0,0

 

 

0,0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)

 

0,0

 

0,0

 

0,0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

 

-

 

-

 

-

5

Інші процедури (уточнити)

-

-

-

6

Разом, гривень

0,0

Х

0,0

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

 

113

8

Сумарно, гривень

113*0,0=0,0грн.

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

Розрахунок вартості 1 людино-години:

Норма робочого часу на 2016 рік становить при 40-годинному робочому тижні – 2003,0 години (Норми тривалості робочого часу на 2016 рік. Лист Мінсоцполітики від 20.07.2015 № 10846/0/14-15/13 «Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2016 рік».

Використовується мінімальний розмір заробітної плати. Середній мінімальний щомісячний розмір заробітної плати на 01.01.2016 рік становить: 1378 грн. та 8,29 грн. у погодинному розмірі (Закон України від 25.12.2015 № 928-VIII «Про Державний бюджет України на 2016 рік».

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Витрати часу на отримання інформації про регуляторний акт, отримання необхідної форми для звітування. Стосується 100% суб’єктів.

Попередні розрахунки: 0,25 годин (пошук рішення міської ради Про встановлення розмірів ставок   місцевих   податків та зборів на 2017 рік)

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

Стосується 100,0% суб’єктів.

 

Попередні розрахунки:

а) для підприємств малого бізнесу (юридичні особи): 0,5 годин;

для фізичних осіб та фізичних осіб – підприємців: 0,1 годин

у тому числі визначення та організація у суб’єкта малого підприємництва відповідального за виконання вимог регуляції

11

Процедури офіційного звітування

 

Витрати часу на отримання інформації про звіт щодо регуляторного акту, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти,  та місця звітності

 

Стосується 14% суб’єктів (юридичні особи - 16)

 

 

 

 

 

 

 

 

Попередні розрахунки:

а) для підприємств малого бізнесу (юридичні особи): 1 година

(знаходження бланку податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, уточнення місця розташування та графік прийому у відповідній державній податковій інспекції, уточнення процедур подання звітності у державного податкового інспектора);

б) для фізичних осіб – підприємців: 0 годин

(повідомлення-рішення про сплату податку із зазначення сум податку та реквізитів для сплати надсилаються/вручаються фізичним особам контролюючим органом).

\

Витрати часу на заповнення звітної форми:

Стосується 14% суб’єктів (юридичні особи - 16)

 

 

Попередні розрахунки:

а) для підприємств малого бізнесу (юридичні особи) 0,5 години

(розрахунок суми сплати податку, заповнення декларації)

б) для фізичних осіб-підприємців 0 годин

(повідомлення рішення про сплату податку заповнюється державною податковою інспекцією)

Витрати часу на передачу звітної форми:

Стосується 14% суб’єктів (юридичні особи - 16)

 

 

 

Попередні розрахунки:

а) для підприємств малого бізнесу (юридичні особи) 1,5 годин, або 0 якщо використовуються послуги  УКРПОШТИ чи передаються через Інтернет.

(Фізична передача податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та звіту з єдиного податку, до відповідної державної податкової інспекції, включаючи середній час на переміщення з офісу суб’єкта господарювання до відповідної податкової інспекції та зворотній шлях)

б) для фізичних осіб-підприємців 0 годин  (не передають звітні форми)

Оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок):

Попередні розрахунки:

 природний рівень помилок – 5% від загальної кількості

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

 

13

Інші процедури (уточнити)

-

14

Разом, гривень

 

Попередні розрахунки:

а)для підприємств малого бізнесу (юридичні особи):

16 осіб х3,75 годин х8,29 грн. = 497,4 грн.

б) для фізичних осіб-підприємців:

97 осіб х0,35 годин х8,29 грн. = 281,4 грн.

РАЗОМ по юридичних та фізичних особах 778,8 грн.

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

113

16

Сумарно, гривень

Сумарно з урахуванням виправлених похибок

 

778,8 грн. х1,05

=817,74 грн.

Х

4088,7грн.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання
суб’єктів малого підприємництва

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

 

1.     Соледарська міська рада.

                            (назва державного органу)

Соледарська міська рада не несе витрат щодо адміністрування регулювання.

2.     Бахмутська об’єднана державна податкова інспекція головного управління ДФС у Донецькій області .(попередні розрахунки)

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва — за потреби окремо для суб’єктів малого та мікропідприємств)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості  суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

0,1

14,40

1

113

162,72

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

 

 

 

 

 

камеральні

 

 

 

 

 

виїзні

 

 

 

 

 

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

 

 

 

 

 

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

 

 

 

 

 

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

 

 

 

 

 

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

0,5

14,40

4

113

3254,4

7. Інші адміністративні процедури (уточнити):

 

 

 

 

 

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

3417,12

Сумарно за п’ять років

Х

Х

Х

Х

17085,6

_________

   * Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

0,0 грн.

(дані рядка 8 пункту 3 цього додатка)

дані рядка 8 пункту 3 цього додатка

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

817,74 грн.

(дані рядка 16 пункту 3 цього додатка)

4088,7 грн.

дані рядка 16 пункту 3 цього додатка

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

817,74 грн.

(сума рядків 1 та 2 цієї таблиці)

4088,7 грн.

сума рядків 1 та 2 цієї таблиці

4

Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

3417,12 грн.

дані з таблиці “Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва ” цього додатка

17085,6 грн.

дані з таблиці “Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва ” цього додатка

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

 

4234,86 грн.

сума рядків 3 та 4 цієї таблиці

21174,3 грн.

сума рядків 3 та 4 цієї таблиці

 

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання.

 

Пом’якшувальними заходами для суб’єктів малого підприємництва може бути встановлення зменшених ставок або спрощення адміністративних процедур з виконання регулювання.

1.                Зменшення ставок податку.

1.1.         Податок на нерухому майно, відмінне від земельної ділянки.

Відповідно до податкового законодавства до повноважень органів місцевого самоврядування належить встановлення ставок по місцевих податках і зборах у межах, встановлених Податковим кодексом України.

Гранична межа розміру ставки, передбачена даним Кодексом, складає 3,0% від мінімальної заробітної плати, встановленої на 01 січня податкового (звітного) року.

Таким чином, прийняття ставки податку на нерухомість у місті Соледар у розмірі 1,0% є вже не максимально допустимою  ставкою (пом’якшений захід запроваджено), що передбачена Податковим Кодексом зі змінами та доповненнями.

Пом’якшення дії державного регулювання, недопущення значного податкового навантаження на суб’єкти господарювання в залежності від місця розташування об’єкту нерухомості (наприклад: центр, промислова зона, вся інша територія), може бути запропонована після отримання Генерального плану міста з розбивкою по зонах.

1.2.         Єдиний податок.

Відповідно до Податкового кодексу України фіксовані ставки єдиного податку встановлюються міською радою:

-                     для першої групи платників єдиного податку – у межах 10 відсотків   розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового року;

-                     для другої групи платників єдиного податку – у межах 20 відсотків   розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового року.

Таким чином, прийняття ставок єдиного податку для першої групи платників у розмірі 8 відсотків та для другої групи – у розмірі 18 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового року, є вже не максимально допустимими  ставками (пом’якшений захід запроваджено).

2.                Спрощення адміністративних процедур з регулювання.

Чинне податкове законодавство передбачає пряме регулювання питань порядку, строків, звітування та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та єдиного податку (визначається виключно нормами Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями).

Таким чином, Соледарська міська рада не має повноважень щодо встановлення пом’якшувальних заходів з адміністративних процедур по регулюванню.

 

 

Начальник відділу

економіки та прогнозування                                                                  І.І. Рудченко

 

 

333.png — 2.09 Kб

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

86 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

30.06.2016   № 6/86-

м.Соледар

 

Про встановлення розмірів

ставок   місцевих   податків

та зборів на 2017 рік

 

Згідно з Планом діяльності Соледарської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік, затвердженим рішенням міської ради від 17.11.2015 №6/77-934 із внесеними до нього змінами,  відповідно до Закону України від 11 вересня 2003 року №1160-ІV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» із внесеними до нього змінами,  Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010року  № 2456-VIіз внесеними до нього змінами, Податкового кодексу України від 02 грудня 2010року № 2755-VIіз внесеними до нього змінами, керуючись ст.ст. 26, 59, 73 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами,  міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1.  Встановити у м. Соледарі розміри ставок місцевих податків  і зборів по:

 1) податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки — за 1 кв. метр загальної площі об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних та юридичних осіб у розмірі 1відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

База  оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв.метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв.метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв.метрів.

За наявності у власності платника податку  об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи – платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів(для квартири) та/ або 500 квадратних метрів ( для будинку), сума податку збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об'єкт житлової нерухомості ( його частку).

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

2)  єдиному податку для фізичних осіб-підприємців, зареєстрованих в м. Соледарі за один календарний місяць залежно від виду діяльності згідно з Національним класифікатором України, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 №457 із внесеними до нього змінами, у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати станом на 01 січня звітного (податкового) року та у відсотках до доходу:

- для першої групи платників єдиного податку – 8 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

- для другої групи платників єдиного податку – 18 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

3) збору за місця для паркування транспортних засобів – за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв.м. площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності,  у розмірі 0,03 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на 01 січня звітного (податкового) року.

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

4)  транспортного податку - з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.

Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років ( включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

5) туристичному збору – у розмірі 1відсотка  вартості усього періоду проживання (ночівлі) у закладах готельного типу за вирахуванням податку на додану вартість.

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

2. Встановити, що дане рішення набирає чинності з 01 січня 2017 року.

3. Вважати такими, що з дня набрання чинності цим рішенням, втрачають чинність рішення Соледарської міської ради від  25.06.2015 №6/68-879 «Про встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів на 2016 рік», від 19.01.2016 №6/80-964 «Про внесення змін до рішення Соледарської міської ради від 25.06.2015 №6/68-879  «Про встановлення  розмірів ставок місцевих податків та зборів на 2016 рік».

4. Відділу економіки та прогнозування (Рудченко) забезпечити в установленому порядку оприлюднення даного рішення.

5. Організаційне виконання цього рішення покласти на відділ бухгалтерського обліку та звітності  (Вишедська).

6. Координаційне забезпечення виконання рішення покласти на постійну комісію  міської ради з питань економічної політики, бюджету та фінансів (Літовченко), першого заступника міського голови Рагозу О.О.             

 

Міський голова                                                                 Ю.В.Товстокоренко

                                                                                           

 

Аналіз  регуляторного впливу  проекту рішення міської ради «Про встановлення  розмірів ставок місцевих податків та зборів на 2017 рік»

 

Розробник регуляторного акту:відділ економіки та прогнозування Соледарської міської ради.

Відповідальна особа: Рудченко І.І.

1.Визначення проблеми, що пропонується розв’язати  шляхом державного регулювання.

Відповідно до статті 26 Закону України від 21травня 1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, розділу І  п. 12.3 статті 12 Податкового Кодексу України, з внесеним до нього змінами, повноваження щодо встановлення розмірів ставок по місцевим податкам і зборам покладається на міську раду. Таким чином, при запровадженні місцевих податків і зборів органам місцевого самоврядування на законодавчому рівні надана можливість запроваджувати максимально ефективну, для окремо взятого регіону, систему справляння місцевих податків і зборів.

На виконання п.12.3.4. статті 12 Податкового Кодексу України, з внесеним до нього змінами необхідно встановити розміри ставок місцевих податків та зборів на 2017 рікна території громади м. Соледара.

Проблему, що планується розв’язати з прийняттям даного рішення, полягає у встановленні ставок місцевих податків і зборів згідно з чинним законодавством, що, в свою чергу, забезпечить стабільність та збільшення надходжень до міського бюджету. Зазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, так як на державному рівні делеговано повноваження щодо встановлення ставок місцевих податків і зборів Соледарській міській раді шляхом прийняття відповідного проекту рішення.

 2.Визначення цілей державного регулювання.

         Впровадження регуляторного акту дозволить забезпечить реалізацію державної політики у податковій сфері, спрямовану на поповнення доходної частини міського бюджету.

3.Оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей.

Альтернативні способи досягнення встановлених цілей – відсутні.

Визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів. У зв'язку з делегуванням повноважень на державному рівні щодо встановлення ставок місцевих податків і зборів на території громади м. Соледара, ця проблема потребує врегулювання шляхом прийняття відповідного регуляторного акту.

Виключно введення в дію запропонованого акту являється єдиним шляхом досягнення встановлених цілей. 

Загальнообов’язковість виконання рішень Соледарської міської ради на території м.Соледара,  передбачена ст. 144 Конституції України, ст. 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 4 Податкового кодексу України, забезпечить наповнюваність бюджету.   

4.Опис механізмів та заходів, що пропонуються для вирішення проблеми.

Відповідно до п. 12.3. ст. 12 Податкового Кодексу України, з внесеним до нього змінами, повноваження щодо встановлення розмірів ставок по місцевим податкам і зборам покладається на Соледарську міську раду. Тому вирішення проблеми врегулювання питань щодо справляння місцевих податків і зборів у м. Соледарі пропонується шляхом прийняття рішення Соледарської міської ради «Про встановлення  розмірів ставок місцевих податків та зборів на 2017 рік».

Наслідками прийняття даного регуляторного акту будуть наступні механізми і заходи, що забезпечать розв’язання визначеної проблеми:

-                     впорядкування справляння місцевих податків і зборів на 2017 рік у м. Соледарі відповідно до вимог чинного законодавства;

-                     відповідність рішень Соледарської міської ради щодо оподаткування вимогам чинного законодавства.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття рішення.

         Вимоги регуляторного акту є можливими для впровадження як органом місцевого самоврядування так і суб’єктами господарювання, оскільки призводять до приведення  у відповідність до чинного законодавства розмірів ставок місцевих і зборів у м. Соледарі.

 6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акту.

Головним чинником результативності даного регуляторного акту є впорядкування сплати місцевих податків і зборів у відповідність до чинного законодавства, стабілізація та збільшення надходжень до міського  бюджету на виконання власних повноважень.

7.Обгрунтування  запропонованого строку дії регуляторного акта.

Строк дії регуляторного акта – 1 рік з 01.01.2017р. по 31.12.2017 р.. Зміни та доповнення  можуть вноситися  у разі зміни діючого законодавства, або за підсумками аналізу відстеження результативності регуляторного акту.

8. Визначення показників  результативності  регуляторного акта.

Показником результативності прийняття рішення є збільшення надходжень до бюджету м. Соледар.

9. Заходи з  відстеження результативності  акту.

         Результативність регуляторного акту буде відстежуватись відділом економіки та прогнозування Соледарської міської ради  на підставі даних щодо надходжень місцевих податків та зборів до міського бюджету відділу бухгалтерського обліку та звітності Соледарської міської ради.

Тип відстеження – базове.

Через рік після прийняття рішення буде здійснено повторне відстеження результативності регуляторного акту з метою оцінки досягнення результативності цього акту за показниками визначеними в розділі 8.

У разі продовження терміну дії регуляторного акту більш ніж на 1 рік, відповідно до ст. 10 Закону Українивід 11 вересня 2003 року №1160-ІV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» із внесеними до нього змінами, періодичне відстеження буде здійснено через три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності акту.

 

Начальник відділу економіки

та прогнозування                                                                                      І.І. Рудченко

 

Звіт про базове відстеження результативності проекту рішення міської ради «Про встановлення  розмірів ставок місцевих податків та зборів на 2017 рік»

 

1.                Вид регуляторного акта:Рішення міської ради

2.                Назва регуляторного акта:Про встановлення  розмірів ставок місцевих податків та зборів на 2017 рік.

3.                Назва виконавця заходів з відстеження:відділ економіки та прогнозування Соледарської міської ради

4.                Цілі прийняття регуляторного акта:

-                     дотримання вимог чинного законодавства;

-                     встановлення ставок  місцевих податків і зборів на території м.Соледара;

-                     наповнення доходної частини міського бюджету на виконання власних повноважень. 

5.                Строк виконання заходів з відстеження : з 01.04.2016 по 29.04.2016р. (не більше 45 робочих днів)

6.                Тип відстеження: базове.

7.                Методи одержання результатів відстеження: Звіт про виконання міського бюджету м.Соледара за 2015 рік (у частині надходжень місцевих податків та зборів). 

8.                Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

№ з/п

Показники

2015рік

 

ВСЬОГО обсяг надходжень місцевих податків і зборів до міського бюджету м.Соледара, тис.грн., у т.ч.:

776,36

1

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

401,37

-        Сплачений юридичними особами – власниками об'єктів житлової нерухомості

3,17

-        Сплачений фізичними особами – власниками об'єктів житлової нерухомості

0,69

-        Сплачений юридичними особами – власниками об'єктів нежитлової нерухомості

397,51

2

Єдиний податок

374,99

3

Збір за місця для паркування транспортних засобів

-

4

Транспортний податок

-

5

Туристичний податок

-

 

9.                Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення цілей:Результативність даного регуляторного акта та ступеня досягнення цілей буде  визначено при повторному відстеженні (через рік після прийняття рішення). За результатами повторного відстеження буде визначена ефективність та доцільність регуляторного акту.

 

 

Начальник відділу економіки

та прогнозування                                                                                   І.І. Рудченко

 

333.png — 2.09 Kб

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

71 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

27.08.2015 №71/6-__

м.Соледар

 

Про погодження розміру батьківської плати та встановлення категорій дітей, яким надаються  пільги  щодо  батьківської  плати  за  навчання, впочатковому спеціалізованому  мистецькому навчальному закладі Музична школа м.Соледара на 2015-2016 навчальний рік

 

         Розглянувши клопотання директора початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу Музична школа м. СоледараКонопленко Л.І. від 17.06.2015 року про погодження розміру батьківської плати та категорій дітей, яким надаються пільги щодо батьківської плати за навчання, відповідно до Положення про початковий спеціалізований мистецький заклад (школу естетичного виховання), затвердженого наказом Міністерства культури і мистецтв України від 06.08.2001 № 523 із змінами, Постанови Кабінету Міністрів України від 06.07.1992 №374 «Про плату за навчання у державних школах естетичного виховання дітей», Закону України від 11.09.2003 1160-ІV«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» із внесеними до нього змінами,керуючись Законом України від 22.06.2000 №1841-III«Про позашкільну освіту» із внесеними до нього змінами, ст. 26 Закону України від 21травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1.Погодити розмір батьківської плати за навчання учнів у початковому спеціалізованому мистецькому навчальному закладі Музична школа м.Соледара на 2015-2016 навчальний рік:

- фортепіано, синтезатор, гітара – 35 грн. на місяць;

- баян, акордеон, вокальний спів – 30 грн. на місяць;

- скрипка, духові інструменти -25 грн. на місяць.

         2. Встановити категорії дітей, яким надаються  пільги  щодо  батьківської  плати  за  навчання:  

1) у розмірі 100% батьківської плати:

- діти з багатодітних сімей;

- діти з малозабезпечених сімей;

- діти-інваліди;

- діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування;

2) у розмірі 50% батьківської плати:

- діти, які навчаються одночасно на двох відділах або інструментах.

 

3. Організаційне виконання цього рішення покласти на директора  початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу Музична школа м.СоледараКонопленко Л.І.

 

         4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань економічної політики, бюджету і фінансов (Літовченко), заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів  Корж Т.Л.

 

 

Міський голова                                                                     Ю.В.Товстокоренко

 

                                                                                                                                 ПРОЕКТ

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

 СЕСІЯ  7 СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

 

__.___.2018 №   /  -____

м. Соледар

   

Яндекс.Метрика