Коронавірус

   

Рубрики  

   

   

Пошук  

   

Рекомендуємо відвідати  

Бюджет участі

   

 
   

Увійти/Вийти  

   

ЗВІТ

про результати проведення переговорної процедури закупівлі

 

№ 1 від 12.02.2016.

 

ЗВІТ

про результати проведення переговорної процедури закупівлі

№ 2 від 12.02.2016.

 

ЗВІТ

про результати проведення переговорної процедури закупівлі

№ 1 від 17.02.2015.

1. Замовник:

1.1. Найменування. Соледарська міська рада

1.2. Код за ЄДРПОУ. 04052873

1.3. Місцезнаходження.Донецька обл., м. Соледар, вул. Леніна,3а

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail).Чуйко Оксана Георгіївна, начальник відділу з управління комунальною власністю, Донецька обл.. м. Соледар, вул. Леніна, 3а , (06274) 43006, 42068 факс (06274)42065

2. Предмет закупівлі:

2.1. Найменування.: Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води, код за Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016-2010-35.30.1.

2.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг – 245,76 Г/кал.

2.3. Місце поставки товарів, проведення робіт чи надання послуг:  бюджетні установи м. Соледара Донецької   обл.

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – січень - грудень 2015 року.

3. Інформація  про застосування переговорної процедури закупівлі:

3.1.  Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про застосування переговорної процедури закупівлі. -

3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 

№ 181 (31.01.2015) від 31.01.2015 № 030688.

3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель:   31.01.2015  № 030688/1. 

3.4.  Дата оприлюднення і номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: № 185 (05.02.2015) від 05.02.2015  № 036977. 

3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: № 194 (17.02.2015) від 17.02.2015 №053960.

4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі. 19.01.2015 № 55/01-38

5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце).

28.01.2015, 8-30 , Донецька обл., м. Соледар , вул. Леніна, 3а, сесійна зала.

6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість): 346170,16 грн (триста сорок шість тисяч сто сімдесят грн. 16 коп.)

7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

7.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: товариство з обмеженою відповідальністю «Артемівськ - Енергія».

7.2. Код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків: 34776960

7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс. 84500 Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Зелена, буд. 41 (06274) 31027, 31017, 31274.

8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю (з урахуванням ПДВ):

 13.02.2015 р.; 346170,16 грн (триста сорок шість тисяч сто сімдесят грн. 16 коп.), в т. ч. ПДВ  57695,03 грн. ( п’ятдесят сім тисяч шістсот дев’яносто п’ять грн.. 03 коп.)

9. Дата та причина прийняття рішення про відміну переговорної процедури закупівлі. -

10. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель»: - учасник ТОВ « Артемівськ - Енергія» повністю відповідає кваліфікаційним критеріям,  що  передбачені статтею 16 Закону.

11. Інша інформація. – Відповідно до другої частини п.2 ст.39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 № 2633-ІVЗамовник проводить переговорну процедуру закупівлі теплової енергії для бюджетних установ м. Соледара. Процедура закупівлі за скороченим терміном  закупівлі  теплової енергії здійснена  згідно другого абзацу пункту 3 ст.. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 № 2633-VII. Відносини пов’язані з виробництвом, транспортуванням, постачанням та використанням теплової енергії з метою забезпечення енергетичної безпеки України, підвищення енергоефективності функціонування систем теплопостачання, створення і удосконалення ринку теплової енергії та захисту справ споживачів та працівників сфери теплопостачання, визначаються Законом України «Про теплопостачання» від 02.06.2005 № 2633-IV(із змінами та доповненнями)

12. Склад комітету конкурсних торгів (прізвища, ініціали та посади членів комітету конкурсних торгів).

Рогаченко  Н.Л.

 

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, голова  комітету з конкурсних торгів.

Рагоза О.О.

 

Перший заступник міського голови м. Соледара, заступник голови комітету

Соколенко  І.М.

 

Начальник відділу архітектури та містобудування, член  комітету

Мироненко О.Ю.

 

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, член комітету

Чуйко О.Г.

 

Начальник відділу з управління комунальною власністю, член комітету

 

 

 

 

ЗВІТ

про результати проведення переговорної процедури закупівлі

№ 2 від 18.02.2015.

1. Замовник:

1.1. Найменування. Соледарська міська рада

1.2. Код за ЄДРПОУ. 04052873

1.3. Місцезнаходження.Донецька обл., м. Соледар, вул. Леніна,3а

 1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail).Чуйко Оксана Георгіївна, начальник відділу з управління комунальною власністю, Донецька обл.. м. Соледар, вул. Леніна, 3а , (06274) 43006, 42068 факс (06274)42065

2. Предмет закупівлі:

2.1. Найменування.: Енергія електрична, код за Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016-2010-35.11.1.

2.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг – 654210 кВт.

2.3. Місце поставки товарів, проведення робіт чи надання послуг:  бюджетні установи м. Соледара Донецької   обл.

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – лютий - грудень 2015 року.

3. Інформація  про застосування переговорної процедури закупівлі:

3.1.  Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про застосування переговорної процедури закупівлі. -

3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 

№ 181 (31.01.2015) від 31.01.2015 № 031206.

3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель:   31.01.2015  № 031206/1. 

3.4.  Дата оприлюднення і номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель:   № 185 (05.02.2015) від 05.02.2015  № 037033. 

3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: № 194 (17.02.2015) від 17.02.2015 № 054034.

4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі. 26.01.2015 № 84/01-38

5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце).

28.01.2015, 11-00 , Донецька обл., м. Соледар , вул. Леніна, 3а, сесійна зала.

6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість): 671555,00 грн ( шістсот сімдесят одна тисяча п’ятсот п’ятдесят п’ять грн. 00 коп.)

7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

7.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: публічне акціонерне товариство  «ДТЕК Донецькобленерго».

7.2. Код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків: 00131268

7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс. 84601 Донецька обл., м. Горлівка, просп. Леніна, буд. 11 (0624) 578359, 578115, 578114.

8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю (з урахуванням ПДВ):
13.02.2015 р.; 671555,00 грн (шістсот сімдесят одна тисяча п’ятсот п’ятдесят п’ять грн.  грн. 00 коп.), в т. ч. ПДВ  111925,83 грн. ( сто одинадцять тисяч  дев’ятсот двадцять п’ять грн. 83 коп.)

9. Дата та причина прийняття рішення про відміну переговорної процедури закупівлі. -  10. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель»: - учасник ПАТ « ДТЕК Донецькобленерго» повністю відповідає кваліфікаційним критеріям,  що  передбачені статтею 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

11. Інша інформація. – Відповідно до частини другої п.2 ст.39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 № 2633-ІVта Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 24.06.2004 № 1875-ІVЗамовник проводить переговорну процедуру закупівлі енергії електричної для бюджетних установ м. Соледара. Процедура закупівлі за скороченим терміном  закупівлі енергії електричної здійснена  згідно другого абзацу пункту 3 ст.. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 № 2633-VII. 

12. Склад комітету конкурсних торгів (прізвища, ініціали та посади членів комітету конкурсних торгів).

Рогаченко  Н.Л.

 

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, голова  комітету з конкурсних торгів.

Рагоза О.О.

 

Перший заступник міського голови м. Соледара, заступник голови комітету

Соколенко  І.М.

 

Начальник відділу архітектури та містобудування, член  комітету

Мироненко О.Ю.

 

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, член комітету

Чуйко О.Г.

 

Начальник відділу з управління комунальною власністю, член комітету

 

 

 

 

   

Яндекс.Метрика